Новости

Сучасний дошкільний заклад. Типи і види дошкільних закладів

Работа добавлена:


Сучасний дошкільний заклад. Типи і види дошкільних закладів на http://mirrorref.ru

1.Сучасний дошкільний заклад. Типи і види дошкільних закладів.

Вважаємо за необхідне звернутися до спадщини вітчизняного педагога

А. Макаренка. У його працях є опис «привабливого образу» виховного середовища освітнього закладу.У створенні «індивідуального образу навчального закладу», на його думку, провідну роль мають відігравати такі складові, як:

— колективна розробка правил життєдіяльності навчального закладу та неухильне

дотримання їх усіма членами колективу;

— постійний саморозвиток колективу, об’єднаного спільною справою;

— створення й культ власного стилю діяльності;

— дотримання наступності;

— дотримання принципу колективної честі;

— виховання свідомої дисциплінованості, трудових і побутових навичок;

— формування й підтримка колективних традицій, проведення «сімейних свят»;

— захоплений, небайдужий, грамотний педагогічний колектив;

— наявність атрибутів (девіз, прапор, одяг).

О. Кононко в свою чергу, досліджуючи основні характеристики сучасного дитячого садка, виділила наступні показники позитивного іміджу ДНЗ: 1) просторі та світлі приміщення, зручні меблі, різноманітні іграшки та дидактичні матеріали в достатній кількості, дбають про їхнє здоров’я; 2) незаплямована репутація протягом тривалого часу; 3) стабільна, організована, ритмічна праця; 4) підготовка до школи; 5) висококваліфіковані фахівці; 6) у роботі застосовуються інноваційні підходи, експеримент; 7) розвивальне середовище для формування у дітей життєвої компетентності; 8) незвичайний, не схожий на інші, кращий за них; 9) прагне встигнути за часом: у ньому навчають іноземної мови, ознайомлюють з азами комп’ютерної грамоти, вводять дитину в сучасний інформаційний простір.

Сформований позитивний імідж допоможе вирішити низку завдань, таких як:

збільшення привабливості сучасного дошкільного навчального закладу – у першу чергу для батьків, дітей і персоналу; підвищення ефективності заходів з інформування населення про нові освітні послуги; полегшення впровадження нових освітніх послуг; підвищення рівня організаційної культури ДНЗ; поліпшення соціально-психологічного мікроклімату у педагогічному колективі закладу.

Основними методами формування іміджу ДНЗ є: ефективні піар-заходи (дні відкритих дверей, презентації і виставки освітніх послуг, публікації в ЗМІ і т. д.); благоустрій будівлі та території ДНЗ, підвищення педагогічної культури педколективу і всього персоналу.

Підсумовуючиусе варто зазначити, що кожен дошкільний навчальний заклад при формуванні свого позитивного іміджу повинен прагнути досягти образу, який би асоціювався у свідомості суспільства з ідеальним. Імідж сучасного ДНЗ нового типу – це його «обличчя», «привабливий образ», своєрідність, найхарактерніші  позитивні ознаки, що якнайкраще висвітлюють зміст різнопланової діяльності. За своєю психологічною сутністю процес створення іміджу є процесом двосторонньої взаємодії, у якому активну роль відіграє як дошкільний заклад, імідж – образ якого створюється, так і громадськість, яка сприймає даний імідж-образ.

 Закон передбачає такі типи дошкільних навчальних закладів:

  1. Дитячі ясла — для дітей віком від двох місяців до трьох років.   2. Дитячі садки — від трьох до шести (семи) років.   3. Дитячі ясла-садки — для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років.   4. Дошкільні навчальні заклади сімейного типу. У них виховують дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, які перебувають у родинних стосунках.   5. Дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) комбінованого типу для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років. У них функціонують групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, з метою здійснення дошкільної освіти з урахуванням стану здоров'я, розумового, фізичного і психічного розвитку дітей.   6. Дошкільні навчальні заклади (дитячі будинки) інтернатного типу. Вони забезпечують розвиток, виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського спілкування, дітей дошкільного і шкільного віку, які перебувають у родинних стосунках і утримуються за рахунок держави.   7. Спеціальні та санаторні дошкільні навчальні заклади компенсуючого типу для дітей віком від двох до семи (восьми) років. Призначені для виховання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування й реабілітації.   8. Центри розвитку дитини. Забезпечують фізичний, розумовий, психологічний розвиток і його корекцію, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома.
  2. 9. Будинки дитини. Створені для медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від народження до трьох років.   10. Дитячі будинки сімейного типу. У них виховують дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського спілкування, віком від двох до вісімнадцяти років.
  3. Жанрові особливості українських народних казок.

Основною жанровою ознакою казки в цілому є фантастика. Відтворюючи

дійсність, казка не вдається до вимислу порушення правдоподібності

зміщення реального плану.

Українські народні казки – складний жанр, він об’єднує твори різні за

походженням, змістом і стилем. Одні казки виділяються своєрідним складом

дійових осіб, другі – фантастичністю сюжету, треті –

соціально-побутовими конфліктами. Тому казку поділяють на 3-ри жанрових

різновиди:

казки про тварин (птахів, рослин, комах);

чарівні (їх іноді називають героїчні чи фантастичні);

суспільно-побутові (реалістичні, новелістичні).

В казках про тварин неправдоподібно товаришують, одружуються, співають,

танцюють звірі.

Ще більш неправдоподібно є вимисел уфантастичнихказках, в яких все –

персонажі, чудодійні предмети, сама дія – просякнута незвичайною

атмосферою.

Без фантастики нема і побутових казок хоча вони й ближчі до реальності,

до соціальних і побутових проблем українського села.

Найдавнішими з них є казки про тварин, хоча в українській народній

творчості, вони давно втратили свій первісний характер. Лише в окремих

казкових творах береглися короткі згадки про походження звірів і птахів.

Фантастичні казки. Головний їх зміст – богатирський подвиг у здійсненні

якого героєві допомагають мудрі сили природи, котрі дають йому пораду,

сприяють різними способами.

Соціально-побутові сюжетицих казок побудовані на обігруванні типових

рис негативних персонажів в комічні, фактично фантастичні ситуації.

В українській казці приділяється багатоуваги побутовим реаліям. Це

іноді не на користь літературним якостям казки, але з іншого боку,

українські казки містять багаті відомості для вивчення матеріальної і

духовної історії українського народу.

3. Навчання предметного малювання старших дошкільників.

  Навчаючи дітей старшого дошкільного віку предметному малюванню, насамперед слід звернути їхню увагу на різні групи предметів навколишнього світу: рослини (дерева, кущі, овочі, фрукти, гілки, листя, квіти), птахи, тварини, людські постаті, транспорт (пасажирський, легковий, вантажний, повітряний, водний), будівлі.Саме ці предмети та істоти будуть змістом малюнків дітей шостого року життя. Малюки цього віку здатні помічати характерні ознаки знайомих предметів, передавати риси схожості та відмінності між подібними предметами. Варто вчити дітей малювати різні предмети за уявленням та за уявою, з пам'яті, з натури, зображати предмет на основі начерку. Проте діти цього віку не задовольняються малюванням приблизної форми певної частини предмета, а прагнуть передати дрібні частини, форму, зобразити їх якнайточніше з відхиленнями від геометричних еталонів.

Колірна палітра дитячих малюнків охоплює всі кольори спектра та різноманітні складні відтінки, що утворюються в результаті змішування різних кольорів (сіро-блакитний, сіро-зелений та ін.). Діти передають кольором не лише ознаку образу, пору року, а й стан погоди, час доби, добирають теплу, холодну, контрастну та обмежену гами кольорів. Так, ялинка у малюнку дитини шостого року життя залишається зеленою, однак, намальована на блакитному чи сірому тлі, вона може передати похмуру чи сонячну погоду.

Змінюється техніка малюнка та з'являються нові матеріали й обладнання, що ними діти не користувалися. Ознайомлення з аквареллю, вугіллям, сангіною, пастеллю, малювання свічкою, ниткою, кольоровими бульбашками, штампування рослинами збагачує дитячі малюнки та викликає інтерес до цього виду образотворчої діяльності. Одні й ті самі образи, намальовані різними матеріалами, стають оновленими у сприйнятті дітьми. У цьому віці добре навчати дітей поєднувати в малюнку різні матеріали (фарбу, гуаш, акварель, фломастер чи крейду; малювати пензлем і пальцем або піпеткою та соскою). Треба вчити старших дошкільників тримати пензля перпендикулярно до аркуша та похило, малювати одним і тим самим пензлем широкі та вузькі лінії, малювати м'яким і щетинним пензлями, наносити плями вологим і напівсухим пензлем, поролоновим тампоном.

Для прояву активності, творчості, ініціативи дітям доцільно пропонувати 6-8 фарб для малювання, два пензлі; частіше залучати до пошукової діяльності; пропонувати виконати малюнок без показу взірця. Для того щоб розвивати творчість, варто пропонувати дітям самостійно дібрати кольори до тла, домалювати дрібні частинки тощо.

Не можна ігнорувати виховання естетичних почуттів, інтересу і любові до живої природи, патріотичних почуттів тощо. Необхідно враховувати індивідуалізацію процесу виховання, розвитку та навчання.

Не забувайте пропонувати дітям самостійно визначати тему свого малюнка і малювати за власним задумом.

Предметне малювання є основою сюжетного зображення. Якщо йому не приділяти належної уваги, то це призведе до безлічі типових помилок: безіменні дерева, одноповерхові будинки з трикутним дахом, ляльки та тварини неваляйки без передачі динаміки руху, який би продемонстрував взаємозв'язок предметів.

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ЗАНЯТЬ

ТЕМА: Яблука дозріли в садах

МЕТА:

Викликати естетичні почуття під час сприймання різних відтінків одного кольору. Вчити передавати в малюнку характерні ознаки плодового дерева (яблуні). Закріпити вміння малювати пензлем, тримаючи його перпендикулярно до аркуша та прямо, піпеткою зображати плоди яблуні. Розвивати спостережливість, уважність. Виховувати інтерес до природи.

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ:

Перед заняттям організувати спостереження за плодовими деревами в саду. Листя малювати пензлем, тримаючи його майже перпендикулярно до аркуша; круглі яблучка - піпеткою.

ТЕМА: Груша і слива поряд на столі

МЕТА:

Ознайомити дітей з жанром живопису - натюрморт, з контрастними кольорами. Вчити дітей створювати натюрморт зі сливи та груші; малювати фрукти з натури.

Розвивати аналітико-синтетичні здібності, спостережливість, уміння порівнювати предмети, а також малюнок з натурою. Виховувати наполегливість у досягненні схожості та виразності в передачі образів. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ:

Об'єднати дітей у підгрупи, щоб кожна підгрупа створила з двох плодів свій натюрморт. Показати, як потрібно малювати центр натюрморту - грушу. Малювати варто акварельними фарбами. Розглянути й обговорити дитячі роботи, колективно відібрати найвдаліші.

4.Скласти фрагмент заняття з формування просторових уявлень дітей дошкільного віку (група за вибором).

Група:  підготовча до школи.

Тема. Порівняння множин предметів. Орієнтування у просторі: над, під, за.Мета: формувати у дітей уміння виявляти й порівнювати властивості предметів, знаходити спільну властивість групи предметів; учити визначати місце розташування предметів; закріпити навички орієнтації у просторі; виховувати вміння чути й виконувати інструкції вихователя.Матеріали: демонстраційний: фланелеграф, плакат із зображенням овочів, картинка дзвіночка; набір предметних картинок (транспорт, інструменти - по п’ять картинок);роздавальний: конверти з набором картинок з будь-якої теми (наприклад, фрукти: яблуко, груша, слива; овочі: цибуля, помідор, огірок), картки для вправи «Якої фігури не вистачає».                                                        Хід заняття1. Психогімнастика.2. Гра «Збери листівки».На фланелеграфі закріплений плакат із зображенням овочів.- Скажіть, що зображено на плакаті?- Скільки всього предметів? Назвіть їх одним словом. (Овочі.)- Плакат називається «Овочі». Чи правильно буде, якщо додати до цього плаката малюнок дзвіночка?Вихователь закріплює поруч із малюнками овочів малюнок дзвіночка. Діти обговорюють дію вихователя й висловлюють свою думку.- У кожного з вас на столі лежать конверти. Дістаньте малюнки із конвертів, і розкладіть їх на дві групи. Дайте назву кожній. Вихователь надає індивідуальну допомогу за необхідності.3. Фізкультхвилинка.Вихователь пропонує дітям показати рухи різних тварин. Гусениця – це обережна комаха. Вона пересувається по землі, гілкам, листочкам повільно й одразу завмирає, якщо лякається. Кішка – дуже рухлива тварина. Вона вміє стрибати, лазити по деревам, грати з м’ячем, клубком ниток. Вона ступає зовсім безшумно, начебто крадеться. Коли кішка бачить мишку, вона завмирає. Птах вміє літати, ходити або стрибати по землі. Птах, який летить у повітрі, зупинитися не може. Помітивши небезпеку, він швидко змінює напрямок, завмерши на секунду.Діти імітують рухи тварин під музику. Коли музика затихає, діти завмирають і не рухаються до наступного сигналу.4. Гра «Що змінилося?»Вихователь пропонує дітям підійти до фланелеграфа, на якому прикріплені п’ять картинок.- Розгляньте малюнки. Назвіть зображені предмети одним словом.Вихователь пропонує дітям закрити очі та прибирає одну картинку. Діти, розплющивши очі, мають помітити і сказати, чого не стало. Можна ускладнити завдання, не прибираючи, а додаючи картинку із зображенням предмета з іншої групи.5. Вправа на орієнтування в просторі.Запропонуйте дітям запам’ятати, що знаходиться перед та за ними, потім заплющити очі й назвати ці предмети. Таку саму вправу можна виконати з орієнтуванням, використовуючи слова ліворуч – праворуч, вниз – вгору.

6. Вправа «Якої фігури не вистачає ».На столах у дітей картки. Вихователь пропонує розглянути, як розкладені геометричні фігури в клітинках у першому ряді.- Назвіть фігури у першому ряді. Скільки їх?- Які фігури у другому ряді?- Яку фігуру необхідно додати?- Які фігури у третьому ряді?- Якої фігури бракує? Покладіть картку з відповідною фігурою.Завдання на другій картці діти виконують самостійно. Варто лише звернути їхню увагу на те, за якою ознакою відрізняються фігури.7. Підсумок заняття.- Що вам найбільше сподобалося виконувати на занятті?- Які завдання були для вас легкими? Важкими?- Розкажіть, які предмети в групі розташовані над шафою, під столом, біля шафи з іграшками, на підвіконні?

Сучасний дошкільний заклад. Типи і види дошкільних закладів на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Дошкільний навчальний заклад — управління по результатах

2. Реферат ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНИХ ПРАКТИКВ ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

3. Реферат Типи закладів ресторанного господарства при готелях

4. Реферат Види і типи політичної реклами

5. Реферат Заклад ресторанного господарства Бістро

6. Реферат Острозька академія – перший навчальний заклад вищого типу в Україні

7. Реферат Сучасний філософсько-освітній дискурс

8. Реферат Сучасний урок. Вимоги та структура

9. Реферат СУЧАСНИЙ СТАН, АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

10. Реферат ПАРАДИГМИ В ОСВІТІ:СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ