Новости

Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора

Работа добавлена:


Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора на http://mirrorref.ru

Практична робота №12

«Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора»

Опрацювання табличної інформації за допомогою логічних функцій

Сьогодні ви познайомитеся із логічними функціями.  Логічні формули можуть містити вказані оператори порівняння, а також спеціальні логічні оператори:

#NOT# - логічне заперечування “НІ”

#AND# - логічне “І”

#OR# - “АБО”

Логічні формули визначають, вираз “істина” чи “помилка”. Виразу “істина” привласнюється числова величина 1, виразу “помилка” - 0.

Логічні функції використовуються для побудови логічних виразів, результат яких залежить від того, чи є істиною умова, що перевіряється.

Приклад,IF (умова, істина, помилка) – логічна функція, що перевіряє на істинність задану логічну умову.

До логічних функцій належать такі:

- «Если» - команда вибору (функція) та умови;

- «И» - для вибору опцій;

- «Или» - коли потрібно вибрати одне з двох значень;

- «Истина» - повертає логічне значення істина;

- «Ложь» - повертає логічне значення фальш;

- «Не» - замінює на протилежне логічне значення свого аргументу.

У розрахунках особливе місце займають логічні функції, завдяки яким Ехсеl може виконувати ті чи інші дії в залежності від виконання заданих умов.

Логічні умови використовують знаки > (більше), < (менше), = (дорівнює), >= (не менше), <= (не більше), <> (не дорівнює).

Логічна умова, яка виконується, має значення 1стина).

Логічна умова, яка не виконується, має значення 0 (неправда).

Логічі команди Ехсеl

ЕСЛИ (логічна умова; Дія 1; Дія 2)

Дія 1 - виконується при значеннні умови 1.

Дія 2 - виконується при значеннні умови 0.

Наприклад: нехай прибутковий податок нараховується залежно від суми заробітку: 10% при заробітку до 150 грн.і 20% при заробітку більше 150 грн. У цьому випадку допоможе функція ЕСЛИ, яку треба записати так (нехай сума заробітку записана у комірці С7):

Якщо(С7<150;10%*С7;20%*С7)

І(умова1;умова2;...)

- має значения 1, якщо ВСІ умови виконуються,і 0, якщо одна з умов не виконується.

Або(умова1;умова2;...)

- має значения 1, якщо хоча б одна з умов виконується,і0, якщо ні одна з умов не виконується.

Схему роботи за такою функцією можна подати  у вигляді блок-схеми:

При розязанні деяких задач виникає необхідність в перевірці декількох умов. Якщо результат перевірки  першої умови хибний, то перевіряється друга умова, і так далі.

Мовою блок-схем структура буде мати такий вигляд:

Формат функції набуває вигляд у :

Якщо(В1;А1;якщо(В2;А2;якщо(В3;А3;якщо(В4;А4;А5))))

До семи «якщо» можуть бути вкладеними одна в одну як аргумент.

Розрахунок прибуткового податку

Нехай розрахунок прибуткового податку проводиться за таких спрощених умов, при мінімальному заробітку 185 грн.:

Заробіток менший або рівний за 185 грн. - податок 0 %;

Заробіток більший за 185 грн. - податок 13 % від суми, що перевищує 185 грн.;

Формула для нарахування прибуткового податку (наприклад, для коміркиFЗ) може бути такою:=ЕСЛИ(B4>185;(B4-185)*0,13;0)

Нехай заробіток працівника становить 700 грн. Прибутковий податок зцієї суми становитиме (700-185)*13% = 66грн. 95 коп.

Функція Якщо  викликається за допомогою « майстра функцій» :

Головне меню      Вставка            Функція    Якщо

Практична робота № 12 «Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора»

Задача.У сільськогосподарському кооперативі працює бригада з 12 сезонних робітників. Збирають яблука. Оплата залежить від кількості зібраних фруктів. Збір 1 кг яблук коштує 0,25 грн. Якщо робітником зібрано за день більше 50 кг яблук, то за кожен наступний кілограм йому заплатять по 0,50 грн.

 1. Упорядкувати таблицю так, щоб прізвища робітників були в алфавітному порядку.
 2. Обчислити, скільки грошей отримає кожен робітник за день.
 3. Обчислити, скільки яблук зібрала бригада за день.
 4. Обчислити, скільки грошей заробила бригада.
 5. З'ясувати, скільки яблук у середньому збирав робітник бригади.

Хід роботи

 1. Викликати програмуExcel.
 2. Заповнити таблицю за зразком.
  1. Упорядкувати дані таблиці так, щоб прізвища робітників були розташовані за алфавітом.

        4. Для обчислення оплати скористатися логічною функцієюЕСЛИ.

        5. Обчислити, скільки яблук зібрала і скільки грошей заробила бригада за день.

        6. Обчислити середній виробіток бригади.

        7.Відформатувати таблицю за зразком.

        8.  Надати заголовок таблиці.

        9. Перейменувати Лист 1наОплата.

 1. Зберегти документ у власній папці
 2. Показати виконану роботу Викладачу.

При правильному виконанні всіх пунктів ви отримаєте наступну таблицю:

Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Аналіз даних за допомогою діаграм MS Excel

2. Реферат Використання табличного процесора Excel для Windowsв розрахунках собівартості ячменю

3. Реферат Навчитися сбирати відомості про систему Windows за допомогою API-функцій та пакетних файлів

4. Реферат Постуляційні визначення повних класів обчислюваних функцій для даних абстрактного рівня

5. Реферат Створення програми для демонстрації вибірки даних за допомогою оператора Select мови SQL

6. Реферат Аналіз функцій планування персоналу на підприємстві звіт з практики

7. Реферат Аналіз системи автоматичного керування за допомогою програмних пакетів Mathcad та Matlab

8. Реферат Сучасні інформаційні технології в економіці. Бізнес-аналіз даних засобами Mathcad

9. Реферат Аналіз прибутку і витрат підприємства за допомогою фінансової звітності підприємства ВО Росток

10. Реферат Розрахунок та аналіз ефективності впроваджень автоматизації робочих операцій та зміни норм праці на підставі даних АКБ Слов’янський