Новости

Microsoft Word. Інтерфейс текстового редактора Microsoft Word. Набір та редагування тексту. Збереження інформації у файлах. Налаштування до друку

Работа добавлена:


Microsoft Word. Інтерфейс текстового редактора Microsoft Word. Набір та редагування тексту. Збереження інформації у файлах. Налаштування до друку на http://mirrorref.ru

Лабораторна робота № 5

Microsoft Word. Інтерфейс текстового редактора Microsoft Word. Набір та редагування тексту. Збереження інформації у файлах. Налаштування до друку.

Програма MS Word завантажується одним із способів, що надає ОС Windows:

 • на робочому столі активізувати піктограму MS Word.
 • на робочому столі активізувати документ, що створено за допомогою програми MS Word.
 • за допомогою головного меню, виконуючи команду Пуск\ Программы\ MS Word.

Після виконання однієї з цих операцій на екрані монітора з'явиться екранний інтерфейс програми  Word. Основними елементами екранного інтерфейсу програми Word є:

 • рядок заголовку;
 • рядок меню програми Word;
 • панелі інструментів;
 • лінійка форматування;
 • робоча область з горизонтальними та вертикальними смугами;
 • рядок стану.

В рядку заголовку міститься назва програми Word і ім'я відкритого документа.

Взагалі меню – це список команд, згрупованих певним чином, в якому можна вибрати потрібну команду для виконання.

Кожен пункт меню має свою назву, яка відображає призначення команд, котрі згруповані в ньому. Активізація потрібного пункту меню здійснюється за допомогою натискання лівої клавіші миші. У відкритому меню команди можливі до виконання в даний момент, забарвлені в темний колір, інші, неможливі до виконання – в сірий.

На панелі інструментів розміщуються кнопки з піктограмами, котрі дублюють виконання команд з пунктів меню. Без додаткового налаштування середовища програми Word, на екран, як правило, виводиться дві панелі інструментів: «Стандартная» і «Форматированная». Щоб виконати будь-яку команду з панелі інструментів досить натиснути потрібну кнопку. У випадку якщо призначення тієї чи іншої кнопки невідома, потрібно навести вказівник миші на кнопку і зачекати 3 … 5 секунди. Після чого з'явиться підказка про функціональне призначення цієї кнопки.

Лінійка форматування призначена для задавання параметрів сторінки (відступів від краю аркуша, абзаців). Для зміни цих параметрів необхідно навести вказівник миші на сірі трикутники, що розміщені безпосередньо на лінійці форматування, натиснути ліву клавішу миші і не відпускаючи її перемістити сірий трикутник в потрібному напрямку.

Робоча область призначена для безпосереднього введення інформації. Позиція в яку буде вводитись інформація позначена в робочій області курсором. Для зручності роботи справа і зліва робочої області розміщено смуги прокручування для швидкого перегляду документа.

Рядок стану розміщений в нижній частині (під робочою областю) екранного інтерфейсу програми Word. В ньому міститься інформація про номер рядка і позиції в рядку, номер сторінки, номер розділу, про загальну кількість сторінок.

В програмі Word активізацію тих чи інших команд можна здійснювати також за допомогою так званих “гарячих клавіш”. Це комбінації клавіш, що дублюють виконання команд, які розміщені в пунктах меню. Наприклад: Ctrl+z – відмінити останню команду, Ctrl+р – друк документа і т.д.

У випадку, коли необхідно згадати комбінацію клавіш, що активізує необхідну команду, потрібно відкрити потрібний пункт меню, і в переліку команд зліва від назв команд, записана комбінація клавіш, яка її виконує.

Таким чином, Word надає користувачу наступні можливості керування роботою:

 • за допомогою меню;
 • за допомогою панелі інструментів;
 • за допомогою “гарячих клавіш”.

В правому верхньому куті рядка заголовка розміщені кнопки системного меню:

 • “згорнути” – має вигляд риски, виконує команду по згортанню вікна Word, воно зникає з екрану, але його піктограма залишається на панелі задач. Щоб відновити роботу з документом досить активізувати його піктограму;
 • “зменшити” (“збільшити”) – має вигляд двох накладених один на одного прямокутників. Дозволяє натисканням, зменшити розмір вікна Word. Повторне натискання цієї кнопки відновлює початковий розмір вікна;
 • “закрити” – має вигляд двох діагональних ліній, що перетинаються, припиняє роботу з Word.

Хід роботи:

 1. Завантажити програму Word;
 2. Переглянути пункти меню програми Word;
 3. Ознайомитися з призначенням кнопок панелей інструментів;
 4. Для даного документу встановити параметри – відступ від лівого краю 2,5 см, від правого краю - 2 см, зверху – 2,5 см, знизу – 1,5 см, відстань на переплетіння паперу - 0,5 см, орієнтація паперу книжна, розмір паперу А4.
  • Файл;
  • Параметры страницы
   1. За допомогою  пункту меню “Вид”, активізувати індикатор команди “Линейка” й встановити абзац 1,5 см.
   2. Згорнути вікно програми Word, відновити його зображення.
   3. Збільшити (зменшити) розмір вікна програми Word;
   4. За допомогою “гарячих клавіш”, а потім за допомогою миші перейти на російську, українську та англійську мови (якщо ви не пам’ятаєте необхідних “гарячих клавіш”):
    • Права клавіша миші на піктограмі перемикання мов на панелі задач;
    • Параметры.
     1. Надрукувати тему та хід лабораторної роботи.
     2. За допомогою смуг прокручування здійснити переміщення листа робочої області;
     3. Переглянути вигляд документа:
      • Файл;
      • Предварительный просмотр.
       1. Переглянути вигляд документу, використовуючи кнопку панелі інструментів.
       2. Зберегти даний файл під іменем „Лабораторна робота №8” у свою папку.
       3. Підготувати даний документ до друку , вказавши: номер сторінки, яку необхідно друкувати, кількість копій -1, число сторінок на папері -2 , орієнтація сторінки –книжна:
        • Файл;
        • Печать;
        • Вказуємо необхідні параметри;
        • Отмена.
        1. Завершити роботу з програмою Word.

Контрольні запитання.

 1. Як завантажується програма Word?
 2. Перерахуйте основні елементи екранного інтерфейсу програми MS – Word.
 3. Розкажіть про призначення елементів екранного інтерфейсу.
 4. Поясніть термін “гарячі клавіші”.
 5. Які можливості для керування роботою дає програма MS – Word?
 6. Де розміщені кнопки системного меню і які функції вони виконують?

РЕДАГУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ НОВИХ ПУНКТІВ МЕНЮ ТА ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ ПРОГРАМИ MS WORD. РЕЖИМИ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ.

Одним із засобів керування роботою Word є набори команд у вигляді панелей інструментів, на якій у формі кнопок винесені притаманні цій панелі команди. Команди, які використовуються найбільш часто розміщені на панелях інструментів, що значно скорочує час їхнього пошуку і використання, щоб дати відповідну команду, досить натиснути кнопку із зображенням, що відповідає їй. У випадку, коли призначення тієї чи іншої кнопки не зрозуміле, досить навести вказівник миші на кнопку з піктограмою і затриматися в цьому положенні 3-5 секунд, після цього з'явиться підказка про функціональне призначення клавіші. Таких панелей, як правило, шістнадцять. Але користувач може створювати і нові власні. На екрані без додаткового налаштування виводиться дві – “стандартная” і “форматирование”.

Для розміщення на екрані додаткових панелей інструментів необхідно виконати наступні дії:

 • активізувати пункт меню “Вид” і вибрати команду “Панели инструментов”;
 • у списку, що з'явиться, вибрати потрібну панель інструментів і поставити навпроти її назви індикатор.

Інший метод додавання нових панелей інструментів:

 • встановити вказівник миші на панелі інструментів, що на екрані і натиснути праву клавішу миші;
 • у списку, що з'явиться, виділити назву потрібної панелі інструментів;
 • на панелі, що з'явиться, встановити курсор на темно-синю смугу, натиснути ліву клавішу миші і не відпускаючи її, перетягнути панель інструментів в потрібне місце, поряд з іншими панелями інструментів.

На практиці, як правило, створюють власну нову панель інструментів на якій групують всі команди з якими користувач працює найбільш часто. Для створення нової панелі інструментів потрібно виконати наступні дії:

 • активізувати пункт меню “Сервис” і виконати команду “Настройка”;
 • в діалоговому вікні, що з'явиться натиснути кнопку “Создать”;
 • в полі введень, що з'явиться ввести назву панелі інструментів і натиснути “ОК”;
 • за допомогою лівої клавіші миші перетягнути новостворену панель інструментів до інших;
 • натиснути кнопку “Закрыть”.

Для додавання команд (кнопок) на новостворену панель інструментів необхідно:

 • активізувати пункт меню “Сервис” і виконати команду “Настройка”;
 • активізувати вкладку “Команды”;
 • в списку “Категории” відмітити потрібний пункт меню (Файл,Правка,Вид і т. д.), в якому містяться потрібні команди;
 • в полі “Команды” лівою клавішею миші виділити потрібну команду і не відпускаючи ліву клавішу миші перетягнути кнопку з піктограмою на нову панель інструментів;
 • в момент, коли на панелі інструментів з'явиться чорна вертикальна риска відпустити ліву клавішу миші;
 • для збереження вигляду нової панелі інструментів в списку “Сохранить в” вибрати “Normal” і натиснути кнопку “Закрыть”.

Також програма Word надає можливості для створення нових власних пунктів меню. Це дозволяє компактно, не зменшуючи розмірів робочої області, розмістити досить велику команд та мати швидкий доступ до них. Створення нового пункту меню є альтернативою створення нової панелі інструментів. Для створення нового пункту меню та групуванні в ньому потрібних команд необхідно:

 • виконати команду “Сервис / Настройка”;
 • в діалоговому вікні, що з'явиться активізувати вкладку “Команди”;
 • в списку “Категории” вибрати категорію “Новое меню”;
 • в полі “Команды” виділити команду “Новое меню” і не відпускаючи ліву клавішу миші перетягнути її на рядок меню програми Word до появи чорної вертикальної риски, після чого відпустити ліву клавішу миші;
 • натиснути праву клавішу миші на щойно створеному пункті меню “Новое меню”(воно виділене чорною рамкою), і в контекстному меню, що з'явиться в полі “Имя”, ввести нове ім'я пункту меню (ім'я потрібно вводити таким чином, щоб воно мітило інформацію про призначення цього пункту меню);
 • натиснути клавішу Enter;
 • в діалоговому вікні “Настройка” в списку “Категории” вибрати потрібну категорію і додати команди в створений пункт меню, для чого:
 • в полі “Команды” виділити необхідну команду і не відпускаючи ліву клавішу миші перетягнути зображення команди на назву створеного меню;
 • після того як з'явиться вертикальна чорна риска і сірий прямокутник (безпосередньо під назвою пункту меню), навести зображення команди на сірий прямокутник і відпустити ліву клавішу.
 • натиснути кнопку “Закрыть” діалогового вікна “Настройка”.

В редакторі Word є шість основних режимів роботи з документами. Потрібний режим можна встановити за допомогою команд  пункту меню “Вид”.

Режим “Обычный” – є стандартним режимом роботи з документом. Для переходу в цей режим необхідно виконати команду “Вид\Обычный”.

Режим “Web-документ”, або режим електронного документу, використовується для полегшення перегляду документа на екрані. Фон, що встановлюється в режимі Web-документа, не впливає на вигляд друкованого документа. Цей режим активізується командою “Вид\Web-документ”.

Режим “Разметка страницы” – забезпечує відображення документу посторінково, в точній відповідності до того, як він буде виглядати в роздрукованому вигляді. В цьому режимі найбільш зручно працювати під час створення текстових документів. Для переходу в цей режим потрібно виконати команду “Вид\Разметка страницы”.

Режим “Структура” дозволяє згортати і розгортати заголовки і текст, що до них відноситься з відображенням структури документа. Перехід в даний режим здійснюється командою “Вид\Структура”.

Режим “Просмотр” дозволяє бачити декілька сторінок документу в зменшеному розмірі в тому вигляді, в якому вони будуть надруковані. Активізація даного режиму здійснюється виконанням команди “Вид\Просмотр”.

Режим “Во весь экран”. В цьому режимі на екрані відображається тільки документ, без меню, панелей інструментів та інших елементів середовища Windows. Активізується командою “Вид\ Во весь экран”. Для виходу з цього режиму потрібно натиснути клавішу “Esc”.

Word надає користувачеві можливість відміни помилково внесених в документ змін. Для цього виконується команда “Правка\Отменить”, або комбінація клавіш Alt+Backspace, або потрібно натиснути кнопку “Отменить” на панелі інструментів.

Якщо необхідно повернути  раніше виконані, а потім відмінені операції, то потрібно використати команду “Правка\Вернуть”, або натиснути клавішу F4, або натиснути кнопку “Вернуть” на панелі інструментів.

Хід роботи:

 1. Завантажити програму Word.
 2. Відкрити створений на минулому занятті файл.
 3. Вивести на екран наступні панелі інструментів: “Рисование”, “Word Art”, “Таблицы и границы”;
 4. Видалити їх з екрану;
 5. Створити нову власну панель інструментів, яка б містила наступні команди: “Создать”, “Открыть”, “Закрыть”, “Отменить”, “Вернуть”;
 6. Створити новий пункт меню, дати йому назву “Редактор”, додати в пункт меню наступні команди: “Вырезать”, “Копировать”, “Вставить”, “Выделить все”, “Шрифт”, “Размер”;
 7. Видалити створений пункт меню, для цього на його назві натиснути праву клавішу миші і в контекстному меню вибрати, що з'явиться, вибрати команду “Удалить”;
 8. Видалити з екрану створену вами нову панель інструментів;
 9. Закрити файл.
 10. Завершити роботу.

Контрольні запитання.

 1. З якою метою використовуються панелі інструментів?
 2. Яким чином можна додавати/видаляти з екрану панелі інструментів?
 3. Як можна створити нову панель інструментів і згрупувати на ній набір команд?
 4. Як створюється новий пункт меню, яким чином в нього додаються потрібні команди?
 5. Як можна додати ім'я нового пункту меню?
 6. Які дії необхідно виконати по видаленню створеного пункту меню?
 7. Які режими роботи з документами використовуються в програмі Word, розкажіть про їх призначення.
 8. Як можна відмінити помилково внесені зміни в документ?

ВВЕДЕННЯ ТЕКСТУ, РОБОТА З ФРАГМЕНТАМИ ТЕКСТУ. ПЕРЕМІЩЕННЯ В ТЕКСТОВОМУ ДОКУМЕНТІ.

В редакторі Word  введення тексту можна здійснювати в одному з двох режимів: вставки та заміни. При введенні нового тексту в режимі вставки текст, що міститься в документі зміщується вправо від точки введення. З іншого боку в режимі заміни старий текст видаляється і заміняється новим. Перемикання між цими двома режимами здійснюється натисканням клавіші«Insert».

Одним з найбільш важливих об'єктів при роботі з текстом є абзац. З абзацом пов'язуються параметри  його форматування: шрифт, відступ, інтервали вирівнювання і т. д. Для того, щоб почати новий абзац при введенні тексту, необхідно натиснути«Enter». Для переходу до нового рядка в межах одного абзацу використовується комбінація клавіш«Shift + Enter».

Символи закінчення абзацу, а також ряд інших символів (пробіли, умовні переноси, символи табуляції, прихований текст) називаютьсяспеціальними символами абосимволами, що не друкуються. Їх можна побачити  натиснувши однойменну кнопку   на панелі інструментів«Стандартная».

Вся робота з Word побудована на принципі “вибери та виконай”. Перед тим як виконати будь-яку операцію, спочатку необхідно вибрати фрагмент документа, до якого ця операція буде застосована. Виділений (вибраний) фрагмент на екрані інвертується (фон тексту робиться чорним, символи – білим).

Виділення фрагментів можна здійснювати як за допомогою миші так і за допомогою клавіатури.

За допомогою миші фрагмент документа виділяється наступним чином:

 • спочатку потрібно встановити вказівник миші в те місце, з якого треба почати виділення, потім натиснути ліву клавішу миші і утримувати її натисненою;
 • потім, при натисненій лівій клавіші миші, переміщувати межі виділення фрагменту;
 • виділивши потрібний фрагмент, потрібно відпустити ліву клавішу миші.

З використанням клавіатури фрагмент документа виділяється так:

 • встановити курсор в те місце документа, з якого потрібно почати виділення, після чого натиснути і утримувати не відпускаючи клавішу <Shift>;
 • користуючись клавішами переміщення курсору збільшити границі виділення;
 • після виділення потрібного фрагменту відпустити клавішу <Shift>.

Будь-який виділений фрагмент тексту, в тому числі і не текстові об'єкти, можна видаляти, переміщати із однієї частини документа в інший за допомогою буфера обміну даних.

Буфер обміну – це частина оперативної пам'яті ПК, призначена для тимчасового збереження скопійованої інформації та її переміщення: в межах одного документа, між іншими документами однієї програми, між об'єктами різних програм-додатків.

Виділення, копіювання та переміщення символів і виділених фрагментів за допомогою клавіатури здійснюється наступними комбінаціями клавіш:

<Delete> - видалення виділеного фрагменту;

<Ctrl+Delete> - видалення слова праворуч від фрагмента;

<Backspace> - видалення виділеного фрагменту;

<Ctrl+Backspace> - видалення слова ліворуч від фрагмента;

<Ctrl+Insert> (Ctrl+C) – копіювання виділеного фрагмента в буфер обміну;

<Shift+Insert> (Ctrl+V) – вставка в документ вмісту буфера обміну;

<Shifn+Delete> (Ctrl+X) – переміщення виділеного фрагменту в буфер обміну з одночасним його видаленням з початкового документа.

Операція копіювання виконується за допомогою буферу обміну. Щоб скопіювати будь який фрагмент його спочатку потрібно виділити і помістити в буфер обміну, а потім вставити його в документ з буферу обміну. Для копіювання виділених фрагментів в буфер обміну, окрім “гарячих клавіш”, можна використовувати команди меню “Правка”: “Копировать” та “Вырезать”. Вставка вмісту буферу обміну здійснюється за командою “Правка / Вставить”. Для виконання даних операцій можна також використовувати однойменні піктограми панелі інструментів.

При виконанні операцій з буфером обміну зручно використовувати мишу. В даному випадку необхідно виконати наступні дії:

 • виділити потрібний фрагмент документу;
 • навести вказівник миші на виділений фрагмент тексту, натиснути праву клавішу миші;
 • в контекстному меню, що з'явиться, в залежності від ситуації вибрати команду “Копировать” або “Вырезать”;
 • мишею вказати місце, куди необхідно вставити скопійований фрагмент;
 • натиснути праву клавішу миші і в контекстному меню вибрати команду “Вставить”.

На практиці вибирають один (найбільш зручний) з наведених способів роботи з буфером обміну даними.

Працюючи з документом, можна переміщуватися між його частинами як за допомогою клавіатури, так і за допомогою миші. Основні команди переміщення курсора за допомогою клавіатури:

←, , ↑, ↓ – переміщення на одну позицію відповідно вліво, вправо, вгору, вниз;

Ctrl+ ←, Ctrl+ → – переміщення на слово вліво, вправо;

End, Home – переміщення на початок, кінець рядка;

Ctrl+↑ – переміщення на початок поточного абзацу;

Ctrl+↑ + Ctrl+↑ – переміщення на початок попереднього абзацу;

Ctrl+↓ – переміщення на початок наступного абзацу;

Ctrl+PgDn, Ctrl+PgUp – переміщення вниз/вгору екрану відповідно;

Alt+Ctrl+PgDn – переміщення на початок наступної сторінки;

Alt+Ctrl+PgUp – переміщення на початок попередньої сторінки;

Ctrl+Home – переміщення на початок документу;

Ctrl+End – переміщення на кінець документу.

При цьому переміщення може здійснюватись за наступними елементами та об'єктами документу:

 • сторінці (по номеру);
 • розділу (по номеру);
 • рядку (по номеру);
 • закладці (по імені);
 • анотації (по імені того, кому вона належить);
 • примітці (по номеру);
 • полю (по імені);
 • таблиці (по номеру);
 • ілюстрації (по номеру);
 • математичній формулі (по номеру);
 • будь-якому встановленому в документі об'єкту (по імені).

Для швидкого переходу до потрібного об'єкту потрібно виконати команду “Правка/Перейти”, або натиснути клавішу F5, після чого з'явиться діалогове вікно “Найти и Заменить”, в якому потрібно активізувати вкладку “Перейти”.

В списку “Объект перехода” необхідно вибрати об'єкт для переміщення. Потім в полі введення праворуч потрібно вказати критерій, по якому здійснюється переміщення. Взагалі переміщення здійснюється при натисканні кнопок “Далее” і “Назад”, якщо можливе переміщення між декількома однаковими об'єктами. З іншого боку, якщо перейти можна тільки до одного об'єкта, або переміщення здійснюється по номеру об'єкта, то необхідно натиснути кнопку “Перейти”.

Робота з діалоговим вікном “Найти и Заменить” завершується натисканням кнопки “Закрыть”.

Швидке переміщення по тексту можна здійснювати за допомогою закладок.Закладки – це своєрідні мітки, які користувач розміщує по текстовому документу (на початку розділу, частини і т. д.). Для створення нової закладки потрібно виділити фрагмент в документі, до якого вона буде відноситися та виконати команду “Вставка/Закладка”, після чого з'явиться діалогове вікно “Закладка”. В полі введення “Имя закладки” потрібно ввести ім'я нової закладки, потім натиснути кнопку “Добавить”. В результаті нова закладка буде внесена в список, розміщений нижче поля імені закладки. Ім'я закладки повинне містити інформацію про місце, в якому вона створюється.

Для переходу до поміченого закладкою фрагменту документа необхідно або натиснути клавішу F5, або виконати команду “Правка/Перейти”. В полі “Объект перехода” вибрати “Закладка”. Також для переходу по закладці можна використати діалогове вікно “Закладка”, в якому вибрати потрібну закладку і натиснути кнопку “Перейти”. Непотрібні закладки видаляють натисканням кнопки “Удалить” діалогового вікна “Закладка”.

Хід роботи:

 1. Завантажити програму Word.
 2. Набрати групу, прізвище та ініціали виконавця, тему та хід роботи.
 3. Зберегти файл “Лабораторна робота №10” у власну папку.
 4. Перенести тему роботи на початок документа.
 5. Відобразити на екрані спеціальні символи.
 6. Скопіювати у буфер всю набрану інформацію за допомогою миші та команд з меню “Правка”.
 7. Створити новий файл та вставити в нього скопійовану у буфер інформацію.
 8. Зберегти файл під назвою “Копія” у власну папку та закрити.
 9. В файлі “Копія” скопіювати у буфер перші три речення за допомогою комбінацій клавіш.
 10. Перейти в кінець документу і вставити скопійовану інформацію за допомогою клавіш.
 11. Виконати пункти 8, 9 за допомогою контекстного меню з тією різницею, що копіювати потрібно всю набрану інформацію.
 12. Закрити та знищити файл “Копія”.
 13. Видалити з екрану спеціальні символи.
 14. Здійснити переміщення по документу за допомогою миші.
 15. Здійснити переміщення по документу за допомогою клавіш.
 16. Використати для переміщення команду “Правка/Перейти”.
 17. Створити в документі дві закладки під іменами “Початок” і “Кінець”, розмістити їх відповідно на початку та в кінці документу.
 18. Здійснити переміщення по документу за допомогою створених закладок.
 19. Завершити роботу з програмою Word.

Контрольні запитання.

 1. В яких режимах в редакторі Word здійснюється набір тексту, яка різниця між ними?
 2. Які ви знаєте спеціальні символи, як їх можна вивести на екран?
 3. Поясніть термін “буфер обміну даних”;
 4. Яким чином здійснюється копіювання інформації, як принцип “вибери та виконай”?
 5. Яким чином здійснюється переміщення виділеного фрагменту з одночасним його видаленням з початкового документу?
 6. Як здійснюється вставка скопійованого об'єкту: в інше місце документу, інший документ?
 7. Поясніть з якою метою і яким чином створюються закладки?
 8. Як здійснюється переміщення за допомогою закладок?

Microsoft Word. Інтерфейс текстового редактора Microsoft Word. Набір та редагування тексту. Збереження інформації у файлах. Налаштування до друку на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Створення та збереження документів Microsoft Word

2. Реферат Оформление текстового документа в Microsoft Office Word

3. Реферат Інтерфейс текстового процесора Word

4. Реферат Основные возможности текстового редактора MS Word

5. Реферат Таблицы в документах текстового редактора WORD

6. Реферат Форматування документів Microsoft Word

7. Реферат Основні відомості про редактор Microsoft Word

8. Реферат Работа с текстовым редактором Microsoft Word

9. Реферат Організація роботи з таблицями Microsoft Word

10. Реферат Інтерфейс програми MSWORD. Створення та збереження документу. Форматування тексту