Новости

Звіт про проходження практики на підприємстві Ратнівський молокозавод

Работа добавлена:


Звіт про проходження практики на підприємстві Ратнівський молокозавод на http://mirrorref.ru

Звіт про проходження практики на підприємствіРатнівський молокозавод»План:

 • Звіт про проходження практики на підприємстві Ратнівський молокозавод» План:
 • 1. Загальна характеристика підприємства: організаційна структура, виробнича, галузева і технологічна спеціалізація
 • 2. Управління операційною діяльністю підприємства
 • 3. Управління маркетинговою та підприємницькою діяльністю
 • 4. Управління персоналом підприємства
 • 5. Управління фінансово-економічною діяльністю підприємства
 • Висновки
 • Список використаних джерел

Вступ

В умовах ринкової економіки перед народним господарством нашої держави поставлено великі завдання по розвитку промисловості та підвищення ефективності виробництва, по покращенню якості роботи і якості продукції. Успішне виконання цих завдань в значній мірі залежить від удосконалення системи управління економікою нашої держави.…………………………..

         Економіка являється багатогалузевою наукою і складається з окремих розділів або галузей, які являються її самостійними частинами, і в той же час тісно переплітаються між собою.………………………………………………….

         Для ефективного господарювання потрібно не тільки керуватися економічними законами і світовою практикою управління підприємством, а й володіти інформацією про явища і процеси, які відбуваються в світі і стосуються даної підприємницької діяльності.………………………………….

         Молочна галузь України налічує більше 400 підприємств і є однією з провідних галузей агропромислового комплексу. Молокопереробна промисловість за загальними обсягами харчової і переробної промисловості займає найбільшу питому вагу – 18% (для порівняння: м’ясна промисловість – 13%; кондитерська – 6,5%). Основними напрямками діяльності галузі є  виробництво цільномолочної продукції, сиру, сухого знежиреного молока та казеїну.…………………………………………………………….

         Незважаючи на важливість того чи іншого товару, в Україні спостерігається стабільне зростання обсягів виробництва практично всіх основних молокопродуктів.…………………………………………………………

1. Загальна характеристика підприємства: організаційна структура, виробнича, галузева і технологічна спеціалізація

Приватне акціонерне товариство «Ратнівський молокозавод» зареєстрований Ратнівською державною адміністрацією 26 лютого 1993 року. До 1993 року  це був сепараторний пункт, створений у 1958 році і в своєму розвитку пройшов шлях від примітивних установок до технологічних комплексів, на яких виробляються різні види молочних продуктів длязадоволення потреб споживачів України. У листопаді 2010 року ЗАТ було реорганізовано в ПрАТ.…………………………………………………………..

         Приватне акціонерне товариство «Ратнівський молокозавод» розташований на території Волинської області (Ратнівський район, смт. Ратне, вул. Шевченка, 47) і основним видом діяльності є виробництво молочних продуктiв (молочна промисловiсть).Форма власності – колективна.……………

В 1993 році почалась реконструкція заводу. До 1997 року єдиним видом готової продукції був казеїн технічний кислотний. Вершки відгружались на Камінь-Каширський маслозавод. Після реконструкції та введення в дію маслолінії потужністю 4,4 т\зміну завод почав випускати мосло «Селянське» та суміш рослинно-вершкову «Масло Фермерське». Зважаючи на підвищений попит покупців в цільномолочній продукції заводом у 1998 році було освоєно і впроваджено у виробництво сметану 20%, кефір 2,5%, молоко 3,2%,         ряжанки 4,0%, молоко пряжене 4,0%. Для захисту якості продукції виготовленої заводом було впроваджено фірмову упаковку і фасовка продукції здійснювалась автоматами розливу у плівку і полістерилові стаканчики.….. ….

         Виробничі потужності підприємства розраховані на переробку 95 тонн молока і виробництва 2 тонн казеїну за добу, 4,4 тонн масла «Селянського» та 13 тонн «Масла Фермерського» за добу, 5 тонн цільномолочної продукції.…..

         На даний час на підприємстві виробляється два вида спреда солодковершкового: «Люкс» і «Родинне» під ТМ «Щедрий вечір».

В 2008 році закінчено будівництво і пуско-налагоджувальні роботи цеху з випуску сухого знежиреного молока потужністю3500 тонн готової продукції в рік, який введений в експлуатацію в 2009 році.………………….

Молочна сировина заготовляється від населення (40%) і сільських господарств району (60%) власним спеціалізованим транспортом.

         Залежно від кількості працюючих, а саме на даний час чисельність працюючих складає 245 чоловік, завод належить до середніх підприємств.…..

На молокозаводі здійснюється ряд технологічних процесів (виробництво сметани, масла, кефіру, казеїну та ін.). Розглянемо на прикладі технологічну схему виробництва солодковершкового масла методом перетворення високожирних вершків (ГОСТ 37-91) на Ратнівському молокозаводі, яка складається з таких технологічних операцій:

 1. Підготовка сировини за наступними характеристиками:
  • молоко незбиране по ГОСТ 13264-88;
  • вершки з коровячого молока по РСТ УССР 1326-75.
   1. Сепарування молока при температурі 35-40°С.
   2. Показники отриманих вершків:
    • кислотність – 13-15 Т;
    • температура – 6-8°С;
    • жирність – 32-37 %.
     1. Пастеризація вершків:
      • літній період – 85-90°С;
      • зимовий період – 92-95°С.
       1. Сепарування вершків при температурі 60-80°С.
       2. Нормалізація високожирних вершків.
       3. Перетворення ВЖВ в масло:
        • температура на вході в маслоутримувач – 50-70°С;
        • температура на вихаді – 16-18°С;
        • температура льодяної води – 1-2°С;
        • тиск води – 1,5-2,5 атм.;
        • масова частка вологи масла не більше 25 %, СОМО 2,5%.
         1. Фасування, маркування згідно вимог нормативної документації.
         2. Зберігання:при температурі (-1-2°С) – 1 місяць;

                                                   (-12°С) – 6 місяців.

Як і будь-яке підприємство ПрАТ «Ратнівський молокозавод» має свою організаційну та виробничу структуру. Акціонерне товариство є підприємтсвом з найбільш складною управлінською структурою, що обумовлено так званою акціонерною власністю. Тому акціонерні товариства за загальним правилом  мають два контрольні органи – вищий контрольний та контрольний (відповідно спостережна рада і ревізійна комісія) та вищий орган АТ – загальні збори. Виконавчим органом АТ є правління товариства, а посадовими особами правління – його голова та члени правління. Організаційна структура ПрАТ «Ратнівський молокозавод» представлена на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Організаційна структура ПрАТ «Ратнівський молокозавод»

Виробнича структура є частиною загальної структури підприємства, а саме виробничі підрозділи, які випускають продукцію, а також обслуговуючі та допоміжні служби, які допомагають у випуску продукції.………………

         Виробнича структура на Ратнівському молокозаводі має цехову побудову і складається з основного виробництва, що містить у собі основні і допоміжні цехи та обслуговуючого господарства (рис. 1.2).

Рис 1.2. Виробнича структура ПрАТ «Ратнівський молокозавод»

На чолі ПрАТ «Ратнівський молокозавод» стоїть директор у підпорядкування якого знаходяться головний бухгалтер, завідуючий лабораторією, головний інженер, заступник директора по транспорту, заступник директора по заготівлі. Кожній з вищенаведених посад підпорядковуються спеціалісти відповідних функціональних відділів (наприклад, бухгалтерія ПрАТ «Ратнівський молокозавод» очолювана головним бухгалтером має наступну структуру: заступник головного бухгалтера, головний економіст, бухгалтер по зарплаті, бухгалтер-касир, бухгалтер по заготівлі молока, бухгалтер по транспорту). Загальна схема управління підприємством зображена на рис. 1.3.………………………………

Рис 1.3. Схема управління підприємством ПрАТ «Ратнівський молокозавод»

Варто також підкреслити, що Ратнівський молокозавод входить у групу компаній «Агрополіс».  На даний  момент вона включає 5 заводів на Україні. Це Городищенський маслозавод, Жашківський маслозавод, Христинівський молокозавод, Шполянський молокозавод і Ратнівський молокозавод, а також компанії «Імпексагро», «Екстра грейд», «Арго», «Агроком груп», МЦ «Елко» і вісім торгових домів по України. Це свідчить  про багатий досвід роботи групи компаній в даній області і дозволяє гордитись якістю продукції групи компаній «Агрополіс», яка неодноразово становилась лауреатом різних премій і нагород.

2. Управління операційною діяльністю підприємства

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Основу операційної діяльності більшості підприємств складає виробничо-комерційна або торгова діяльність. Тому якісне управління операційною діяльністю є запорукою прибутковості та стабільності підприємства.……………………..

         Основним елементом операційної діяльності є виробничий процес.Виробничий процес – це цілеспрямоване, постадійне перетворення вихідної сировини та матеріалів у готову продукцію, яка призначена як для споживання, так і для подальшого перероблення.………………………………………..

         Усі виробничі процеси на підприємстві поділяються на три види: ………

Основні процеси безпосередньо пов'язані з перетворенням предметів праці у готову продукцію. У результаті основних виробничих процесів випускається продукція, яка передбачена планом підприємства.……………….

Допоміжні процеси лише сприяють безперебійній роботі підприємства, але безпосередньої участі у виготовленні продукції не беруть.………….……...

Обслуговуючі процеси створюють умови для здійснення основних та допоміжних. До них належать транспортні та складські процеси[3,c. 354].

         Відповідно до даного поділу виробничих процесів в структурі Ратнівського молокозаводу знаходяться цехи основного, допоміжного та обслуговуючого виробництва. До складу основного виробництва входять: сепараторний, цільномолочний, казеїновий цехи та маслоцех. Допоміжне виробництво складається з лабораторії та цеху прийомки молока. Обслуговуюче господарство містить у собі такі підрозділи: енергетичне, паросилове та транспортне господарства, компресорний цех, очисні споруди..

         В умовах зростання конкуренції на внутрішньому ринку з боку імпортерів та експортерів аналогічної продукції постала необхідність якісно нового підходу до вирішення питання виробництва продукції, менеджменту виробничих процесів та реалізації готової продукції. З цією метою Ратнівським молокозаводом було придбане нове устаткування для лабораторії і це дало можливість  здійснювати надійніший контроль якості продукції. Вся продукція проходить перевірку на заводі: проводяться контрольні відбори сировини, на кожному етапі виробництва робляться аналізи.…………………………….

        Система управління якістю є засобом, за допомогою якого підприємство спрямовує та контролює ті виробничі процеси та стосунки, які впливають на якість продукції. ВпровадженняISO 9001 дає впевненість у тому, що досягнута якість молочної продукції постійно підтримується на високому рівні і відповідає вимогам споживачів. Продукція ПрАТ «Ратнівський молокозавод» торгівельної марки «Щедрий вечір» відповідає вимогам сертифікатів якостіISO 9001 та НАССР. Наразі ведеться робота з отримання сертифіката відповідності якостіISO 22000.………………………..……………………………

         Велике значення для підприємства має введення в експлуатацію власного логістичного центру з ремонтною базою, який обладнано сучасними ремонтно-технічними комплексами. Протягом 2006-2007 рр. автотранспорт Ратнівського молокозаводу переведено з бензину на газове пальне (наприклад, безпосередній економічний ефект від використання дешевого пального для автомобіля ГАЗ склав 15 доларів США  з кожних 100 км. пробігу). Крім того, група компаній «Агрополіс» збудувала газозаправну станцію на території ПрАТ «Ратнівський молокозавод», що дало змогу звести до мінімуму залежність компанії від інших постачальників пального.…………………

         Для покращення діяльності підприємства планується залучення додаткових кредитних ресурсів (53 млн. грн.) використаних на капітальні інвестиції в розмірі 14,3 млн. грн., на поповнення оборотних ресурсів (5 млн. грн.) та на рефінансування даного проекту – 33,7 млн. грн. До основних напрямків спрямування капітальних інвестицій є:…………..……………………

         1) купівля додаткового автотранспорту – 3,1 млн. грн. Збільшення автопарку дозволить заводу забезпечувати збір і транспортування більшого обсягу молоку. Структура витрат на купівлю автотранспорту представлена в табл. 2.1.

Таблиця 2.1.

                          Структура витрат на закупівлю автотранспорту

Автомобіль

Сума, грн.

МАЗ 5408 (тягач) з ГБУ

405 000

МАЗ 5408 (тягач) з ГБУ

405 000

Термофургон з ГБУ

960 000

Автоцистерна харчова з ГБУ

680 000

ГАЗель вантажопасажирська з ГБУ

160 000

ГАЗ із термобудкою з ГБУ

220 000

Комунальна машина МТЗ з ГБУ

230 000

Разом

3 060 000

2) купівля СІР-мийки (5,7 млн. грн.). Наявність на заводі СІР-мийки необхідне для успішної сертифікації відповідності стандарту якостіISO 22000. Отримання сертифікатаISO 22000 дозволить підприємству вийти на нові ринки збуту і розширити географію продаж. Крім того, СІР-мийка дозволить значно скоротити час на миття обладнання і збільшить швидкість прийомки сировини;

         3) купівля охолоджувального обладнання (чіллери) – 5,5 млн. грн. Дане обладнання дозволить збільшити  потужності заводу по прийому та зберіганню сировини.

Також передбачено спрямування коштів на поповнення оборотних ресурсів (закупівля молока) в розмірі 5 млн. грн. Молоко буде використовуватися для виготовлення вершків і сухого знежиреного молока.

         Реалізація вищенаведених напрямків дасть можливість збільшити виробничі потужності заводу  з існуючих 12,92 тис. тонн готової продукції в рік до 17 тис. тонн.……………….       …………………………………..

Отже, управління операційною діяльністю ПрАТ «Ратнівський молокозавод» є на високому рівні і всі управлінські рішення пов’язані з цим створюють сприятливі умови для ефективного його функціонування.

3.Управління маркетинговою та  підприємницькою діяльністю

В умовах ринкової економіки стратегія маркетингу – основа управління діяльністю підприємства.…………………………………………………………..

         Збут підприємством свого товару – це процес реалізації продукції з метою задоволення потреб і запитів споживачів та отримання прибутку (динаміка збуту товарної продукції на Ратнівському молокозаводі відображена на рис. 3.1).

Рис 3.1. Динаміка збуту товарної продукції

Аналіз наведених даних свідчить про позитивну динаміку зростання обсягів реалізації готової продукції.………………………………………………..

Робота з організації збутуна заводі починається із вивчення ринку та проведення маркетингових досліджень:………………………………………….

           - досліджуються потреби ринку;………………………………………….

           - інформуються потенційні клієнти про їхні потреби, а також товари та послуги, що задовольнять ці потреби;……………………………………………

           - визначаються ціни на продукцію та прогнозуються власні ціни. ………

Збут готової продукції Ратнівського молокозаводу здійснюється на території всієї України через мережу власних торгівельних домів                         ГК «Агрополіс» та незалежних дистрибуторів, проте основна частка продукції заводу реалізується в межах Волинської області та м. Києва.

         Торгівельний дім – торгівельна фірма, яка закуповує товар у виробника і перепродує їх місцевим гуртовим і роздрібним торговцям та споживачам.….

         Нині група компаній «Агрополіс»  поширює продукцію підприємств групи через мережу власних торгівельних домів:…………………………………

         1) молодіжний центр «Елко» займається постачанням продукції групи компаній на території України;………………………………………………….

         2) ПП «Адмімілк» - охоплює ринки Черкаської та Кіровоградської областей;

         3) ПП «Адмі Плюс» охоплює ринки Вінницької, Чернівецької, Хмельницької та Житомирської областей;…………………………………………

         4) ПП «Адмімілк Захід» - головний офіс знаходиться в смт. Ратне Волинської області. Охоплює ринки Волинської та Рівненської областей;……

         5) ПП «Адмі Захід Плюс». Охоплює Львівську, Тернопільську,              Івано-Франківську та Закарпатську області;…………………………………….

         6) ПП «Адмімілк Південь» - забезпечує продукцією Одеську, Миколаївську та Херсонську області;………………………………………….

         7) ПП «Адмі Мілк Крим» - представляє продукцію ТМ «Щедрий вечір» на ринку АР Крим;…………………………………………………………………

         8) ПП «Адмі Мілк Центр» - представляє продукцію на ринках Київської, Чернігівської, Житомирської областей.…………………………………………..

         Крім, того продукцію групи компаній «Агрополіс» поширюють незалежні дистриб’ютори:  ООО «Укрпродукт» - у Донецькій та Луганській областях; ПП «Атекс» - у Харківській та Чернігівській областях.……………….

         Таким чином, продукцію ПрАТ «Ратнівський молокозавод» представлено в усіх областях України.…………………………………………………………….

         Основним споживачем сухого знежиреного молока, виготовленого Ратнівським молокозаводом є ТОВ «Молочна фабрика» «Рейнфорд». Також завод співпрацює з такими виробничими компаніями: ТОВ «Данон-Україна», ТМ «Данон»; ЗАТ «Лакталіс-Україна», ТМ «Президент»,   ЗАТ «ВО «Київ Конті», ТМ «Київ Конті»; «Nestle-Україна», ТМ «Торчин».……………………

         Конкурентне середовище сформоване з підприємств молочної промисловості. Основними конкурентами ПрАТ «Ратнівський молокозавод» в межах Волинської області є найбільші молокозаводи області (до яких належить і Ратнівський молокозавод) – це є ВАТ «Ковельмолоко», ВАТ «Рожищенський сирзавод». Конкурентний вплив інших молочних підприємств Волинської області є незначний. Тому, по відношенню до основних конкурентів важливим завданням перед молокозаводом стоїть підвищення конкурентоспроможності молока і молокопродуктів. Вирішення цього завдання повинно спиратись на використання відповідних інструментів, які визначають параметри та ефективність функціонування економічного механізму молокопереробного комплексу. Основними такими інструментами є загальнодержавні інструменти, до яких можна віднести:……………………………………………..….……….

          - надання державної підтримки виробникам молока;…………………….

          - застосування диференційованих ставок ПДВ;…………………………..

          - надання інвестиційних кредитів та ін.……………………………………

4. Управління персоналом підприємства

Результативність (ефективність) господарювання на підприємстві великою (якщо не вирішальною) мірою залежить від якості чинної системи управління персоналом.Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, їх раціональне використання є важливим фактором підвищення ефективності виробництва.

         Персонал підприємства – це сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку та мають досвід практичної діяльності [2,c. 75].…………………………………………………………………..

         Основним показником чисельності працівників є їх облікова кількість, яка визначається, як правило, на певну дату. До облікового складу працівників входять всі постійні та тимчасові працівники, які прийняті на роботу терміном на один день і більше. До облікового складу працівників не включаються працівники, які залучаються для виконання випадкових разових робіт.

На початок 2011 року облікова чисельність працівників на ПрАТ «Ратнівський молокозавод» складає 245 осіб.………………………………………………..

Аналіз якісного складу працівників показує, що найбільша частина працюючих на підприємстві має вік від 26-49 років (67,8 %) та від 50-59 років – 10,2 %. Це в свою чергу свідчить про розвиток тенденції старіння персоналу. Позитивною характеристикою залишається високе число працівників з середньоспеціальною та вищою освітою – 63,7 %. Одним з найважливіших об’єктів аналізу є рух трудових ресурсів на підприємстві, який характеризує зміну та складу та щільності персоналу у зв’язку з різними причинами. Плинність персоналу ПрАТ «Ратнівський молокозавод» є низькою (за         2008-2010 рр. коефіцієнт обороту з прийняття становить 2,4 %, а коефіцієнт обороту з вибуття – 1,6 %). Досить важливим моментом в аналізі трудових ресурсів є вивчення використання фонду робочого часу працівниками заводу. Слід відзначити те, що середня тривалість робочого дня за 2008-2010 роки зросла від 7,7 до 7,88 години.…………….………………………………………..

         Управління персоналом ПрАТ «Ратнівський молокозавод» здійснюється відділом кадрів, який вирішує ряд завдань, серед яких:……………………….

         1) організація роботи з документами;………………………………………

         2) розподіл функцій між окремими виконавцями і підрозділами;…………

         3) оцінка праці робітників та підвищення кваліфікації;……………….

         4) розробка системи мотивації працівників та ін.……………….………

         Необхідним є застосування ПрАТ «Ратнівський молокозавод» стратегії підвищення кваліфікації персоналу та покращення мотивації персоналу. Щодо підвищення кваліфікації, то головні спеціалісти заводу проходять навчання на семінарах та тренінгах НАССР на яких отримують відповідні сертифікати підтвердження їх кваліфікації.……………………………………………………

         Важливим методом управління працею робітників є мотивація. Основна увага робиться на статусну мотивацію, яка є рушійною силою поведінки, пов’язаної з бажанням людини зайняти вищу посаду, виконувати складнішу і відповідальнішу роботу. Також система мотивації на Ратнівському молокозаводі включає різні надбавки і доплати до заробітної плати за високі результати роботи.…………………………………………………………………...

          Поряд з мотивацією великий вплив на продуктивність праці робітників здійснює стан умов праці.З цією метою ПрАТ «Ратнівський молокозавод» забезпечує функціонування системи органів управління охороною праці, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджують інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій; розробляють за участю профспілок і реалізують комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджують прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці; забезпечують усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань; організовують проведення атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці в порядку і строки, що встановлюються законодавством.……………………….

         Для створення заходів щодо охорони праці ПрАТ «Ратнівський молокозавод» щорічно витрачає значні грошові та матеріальні кошти. Порядок і мета використання цих коштів визначаються в колективних договорах. Зокрема, кошти витрачаються на спеціальний одяг, спеціальне взуття та засоби індивідуального захисту.…………………………………………………………

         Тому основними напрямками кадрової політики ПрАТ «Ратнівський молокозавод» є:……………………………………………………………………..

         –розробка стратегії формування та використання трудового потенціалу відповідно до змін в умовах господарювання;

 • набір і формування необхідних категорій персоналу (відбір, професійна орієнтація, наймання, адаптація);
 • підготовка персоналу до відповідної професійної діяльності (загальна професійна підготовка, підвищення кваліфікації, просування на службі);
 • оцінка персоналу (контроль відповідності персоналу конкретним потребам виробництва чи іншої сфери діяльності, аналіз ділових якостей працівників, висунення на певну посаду, службове переміщення);
 • мотивація дотримання належного режиму трудової діяльності та високої продуктивності праці;
 • постійний моніторинг безпеки;
 • забезпечення соціальної захищеності персоналу заводу;
 • реалізація постійних контактів між керівництвом (керівниками всіх рівнів) і представниками трудових колективів (профспілками).

5. Управління фінансово-економічною діяльністю підприємства

В ринкових умовах підприємство несе повну економічну відповідальність за ефективність діяльності, своєчасне виконання зобов’язань перед бюджетом, банками, працівниками. Досягти стабільних позитивних фінансових результатів підприємство може лише за умов ефективного використання всіх видів ресурсів, удосконаленням технології виробництва, мінімізації витрат. Одержання максимального прибутку за мінімальних    витрат – основна умова забезпечення міцного фінансового стану підприємства. Це досягається за рахунок належно організованого бухгалтерського обліку.……Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» питання організації обліку відноситься до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства й установчих документів.…………………………………..

         Організацією обліку на ПрАТ «Ратнівський молокозавод» займається голова правління і головний бухгалтер. Обов’язки щодо ведення обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій покладаються на бухгалтерію під керівництвом головного бухгалтера. Структура бухгалтерії заводу побудована з огляду на специфіку діяльності  та технологічних особливостей. Дана система забезпечує деталізований синтетичний  та аналітичний облік з використанням комп’ютерної форми ведення бухгалтерського обліку, функцією якого є подання інформації в розрізі діяльності за видами продукції, за елементами витрат, що понесені в цьому звітному періоді. Тому бухгалтері в системі організаційно-економічної побудови ПрАТ «Ратнівський молокозавод» безпосередньо впливає на організацію та ведення обліку фінансових результатів діяльності. Отже, функціонування бухгалтерії відповідає економічній доцільності та забезпечує виконання головних функцій бухгалтерського обліку. Крім того, бухгалтерія здійснює безпосередній вплив на виконання плану постачання, виробництва і збуту продукції, рентабельність та інші економічні показники діяльності підприємства. Структура бухгалтерії заводу зображена на рис. 5.1.…………

Рис 5.1. Структура бухгалтерії підприємства ПрАТ «Ратнівський молокозавод»

В системі економічної інформації  вивчення показників фінансової звітності підприємства займає особливе місце. Аналіз фінансової звітності є важливим елементом прийняття ефективних управлінських рішень.………….

         Аналіз фінансової звітності – це процес, за допомогою якого оцінюються результати діяльності підприємства, минулий та поточний фінансовий стан. Але при цьому основною метою є своєчасне виявлення й усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства, виявлення резервів поліпшення фінансового стану, його оцінка відносно майбутніх умов існування.

         Фінансова характеристика підприємства включає характеристику фінансових результатів діяльності, аналіз платоспроможності, ліквідності, рентабельності, ділової активності та фінансової стійкості підприємства.

         Однією з важливих фінансових характеристик підприємства є його поточна платоспроможність – здатність підприємства впевнено сплачувати всі боргові зобов’язання згідно з встановленими строками або відповідно до договірних умов. Розрахунок основних показників платоспроможності ПрАТ «Ратнівський молокозавод» згруповано в табл. 5.1.

Таблиця 5.1.

                      Розрахункові значення показників платоспроможності

Показник

Нормативне значення

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

Коефіцієнт платоспроможності

0,5-0,7

0,258

0,246

0,264

0,193

Коефіцієнт фінансування

≥ 1

0,347

0,327

0,359

0,238

Коефіцієнт забезпеченості

≥ 0,1

0,86

0,732

0,535

0,00021

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

≥ 0

2,493

1,422

0,601

0,00039

Аналізуючи показники платоспроможності можна зробити наступний висновок: динаміка розрахункових значень в розрізі 4 років є негативною. Значення коефіцієнту платоспроможності та коефіцієнту фінансування не відповідають нормативним значенням. Це свідчить про дефіцит необхідного обсягу платіжних коштів для погашення заводом своїх боргових зобов’язань і порушення  фінансової стійкості.……………………………................................

         Ліквідність означає здатність перетворити активи на гроші швидко і без втрат їх ринкової вартості. Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують достатність поточних (оборотних)  активів для погашення поточних            зобов’язань – короткострокової кредиторської заборгованості. Розрахункові значення показників ліквідності представлені в табл. 5.2

Таблиця 5.2.

Розрахункові значення показників ліквідності

Показник

Нормативне значення

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

Коефіцієнт покриття

1,0-3,0

7,15

3,73

2,15

1,12

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,5-1,0

6,845

3,466

1,529

0,755

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

≥ 0,2-0,25

0,0037

0,0005

0,0161

0,0001

Оборотний капітал

> 0

17180

9801,5

5903,4

4

Із таблиці можна зробити висновок, що в ліквідності підприємства сталися істотні зміни. Перш за все необхідно підкреслити негативну динаміку значень показників. Фактичне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності усе ще залишаються нижчим  за нормативне. Однак варто зазначити, що у 2009 році становище з коефіцієнтом покриття і коефіцієнтом швидкої ліквідності нормалізувалось, тобто вони відповідають нормативним значенням. Негативним явищем є зменшення оборотного капіталу (значення 2009 року у порівнянні з 2006 роком зменшилось на 17176 тис. грн.), що свідчить про погіршення сплати боргових зобов’язань і зниження можливості розширення діяльності заводу.………………………………………………………………….

         Аналіз ділової активності є важливим етапом оцінки фінансового стану підприємства. Метою даного аналізу є одержання ключових показників обґрунтованої оцінки стану суб’єкта господарювання і перспектив його розвитку (табл. 5.3).

Таблиця 5.3.

                       Розрахункові значення показників ділової активності

Показник

Нормативне значення

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

Коефіцієнт оборотності активів

> 1

0,70

0,76

1,40

1,74

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

збільшення

5,16

5,63

19,99

76,97

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

збільшення

23,63

25,81

39,42

271,96

Коефіцієнт оборотності виробничих запасів

збільшення

56,85

62,96

138,21

308,56

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

збільшення

2,78

3,03

5,47

7,85

Отже, аналіз показників ділової активності в розрізі років показує, що існує позитивна динаміка в розрахункових значеннях. Це свідчить про економічну активність підприємства. Адже, чим швидше обертаються ресурси підприємства, тим краще для нього.……………………………………………

         Одним із головних вартісних показників ефективності виробництва є рентабельність. Аналіз рентабельності дозволяє підприємству визначити ефективність вкладених коштів та раціональність їхнього використання. Значення основних показників рентабельності представлені в табл. 5.4.

Таблиця 5.4.

                     Розрахункові значення показників рентабельності

Показник

Нормативне значення

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

Коефіцієнт рентабельності активів

збільшення

0,015

0,000069

0,0062

0,012

Коефіцієнт рентабельності операційної діяльності

збільшення

0,022

0,000091

0,0044

0,007

Коефіцієнт рентабельності продукції

збільшення

0,41

1,7

0,45

0,47

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

збільшення

0,06

0,00028

0,024

0,056

З наведених даних можна зробити наступний висновок: розрахункові значення основних показників рентабельності є низькими. У 2007 році спостерігається високе падіння показників, проте у 2008-2009 році відбувається певна нормалізація і ріст. Це є свідченням покращення діяльності заводу.

         На основі проведених  розрахунків фінансових показників можна зробити висновок, що спостерігається падіння значень по багатьох фінансових показниках. Це свідчить про зниження ефективності господарської діяльності ПрАТ «Ратнівський молокозавод».

Висновки

Молочна промисловість належить до провідних у харчовій та переробній промисловості та формує достатньо привабливий  за обсягами ринок. Це пов’язано з тим, що продукція молочної галузі займає важливе місце у споживанні.

         У зв’язку зі значною конкуренцією на сировинному ринку виробництво готової молочної продукції все у більшій мірі концентрується на великих підприємствах, які вкладають значні кошти в модернізацію виробництва, мобільно реагують на зміни кон’юктури  ринку, постійно збільшують свій асортимент та щоб не втратити свою нішу на ринку за умов сезонного дефіцити сировини, розширюють ринок збуту.…………………………………………….

         Поряд з цим у молочній галузі є ряд проблем: низький рівень технологічного оснащення, нерозвиненість ринкової інфраструктури, невисокий рівень забезпеченості сировиною,високий рівень конкуренції та ін. ..

Провівши аналіз господарської діяльності ПрАТ «Ратнівський молокозавод» можна зробити наступні висновки.……………………………….

         Підприємство є одним з найбільших заводів у межах Волинської області в молочній галузі. Ратнівський завод входить в групу компаній «Агрополіс», яка має високий досвід роботи в даній галузі та широку збутову мережу на всій території України. Досить ефективною є транспортна логістика на заводі. Велика увага приділяється модернізації та розширенню виробництва (введення в дію цеху з випуску сухого знежиреного молока, закупівля додаткового автотранспорту, купівля нового обладнання для лабораторії та виробництва).

         Проте варто підкреслити, що аналіз фінансового стану підприємства виявив певну фінансову нестабільність, яка супроводжується погіршенням сплати заводом своїх боргових зобов’язань.………………………………………

         Однак, тенденції  та перспективи розвитку українського ринку молока та молочних продуктів дозволяють зробити висновок про те, що ця ринкова ніша є однією з найбільш динамічних та рентабельних, а отже і найбільш перспективних.…..

Список використаних джерел

Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 жовтня 2008 року.

Економіка підприємництва: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

Петрович Й. М., Кіт А. Д., Семенів О. М. та ін. Економіка підприємства. Підручник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2004. – 680 с.

Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посіб. – К.: КНЕУ, 2001. – 294 с.

Сідун В. А., Пономарьова Ю. В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 436 с.

www.smida.gov.ua

www.agropolisgroup.com

Звіт про проходження практики на підприємстві Ратнівський молокозавод на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Звіт про проходження виробничої практики на Колективному підприємстві Компанія «Мінос»

2. Реферат Аналіз функцій планування персоналу на підприємстві звіт з практики

3. Реферат Звіт з практики по Землевпорядкуванню

4. Реферат Діяльність оператора «ПП ТРКSmila-IT» Звіт з практики

5. Реферат Звіт з виробничої практики Технологія будівельного виробництва

6. Реферат Звіт з учбової практики в юридичній клініці Національного університету

7. Реферат Розробка стратегії, аналіз, концептуальне моделювання та проектування бази даних проходження практики студентами ВНЗ (на прикладі факультету комп’ютерних наук НАУ)

8. Реферат Звіт про виробничу переддипломну практику на базі ПАФ «Петрівка»

9. Реферат Проходження важких заряджених частинок крізь речовину. Питома втрата енергії

10. Реферат Слабкавзаємодія. Черенковське випромінювання. Проходження важких додатньо заряджених частинок крізь монокристали