Новости

Дія електричного струму та блискавки на організм людини

Работа добавлена:


Дія електричного струму та блискавки на організм людини на http://mirrorref.ru

Дія електричного струму та блискавки на організм людини

Дія електричного струму на живу тканину на відміну від дії інших матеріальних факторів (пари, хімічних речовин, випромінювання та ін.) носить своєрідний і різнобічний характер. Проходячи через організм людини, електричний струм здійснює термічну, електролітичну і механічну дію. Ці фізико-хімічні процеси притаманні як живій, так і неживій матерії. Одночасно електричний струм здійснює і біологічну дію, яка є специфічним процесом, властивим лише живій тканині:

термічна дія струму проявляється в опіках окремих ділянок тіла, нагріванні до високої температури кровоносних судин, нервів, серця, мозку та інших органів, які знаходяться на шляху струму, що викликає в них серйозні функціональні розлади;

електролітична дія струму проявляється в розкладанні органічних рідин, у тому числі і крові, що супроводжується значними порушеннями їх фізико-хімічні складу;

механічна (динамічна) дія струму виявляється у розриві, розшаруванні та інших пошкодженнях різних тканин організму, в тому числі м'язової тканини, стінок кровоносних судин, судин легеневої тканини та ін.;

біологічна дія струму проявляється в подразненні й порушенні живих тканин організму, а також у порушенні внутрішніх біоелектричних процесів, що протікають при нормальному функціонуванні організму.

Електричний струм, проходячи через організм, подразнює живі тканини, викликаючи в них відповідну реакцію – збудження, яке є одним з основних фізіологічних процесів і характеризується тим, що живі утворення переходять зі стану відносного фізіологічного спокою в стан специфічної для них діяльності.

Так, якщо електричний струм проходить безпосередньо через м'язову тканину, то збудження, зумовлене подразнюючою дією струму, проявляється у вигляді мимовільного скорочення м'язів. Це так звана пряма, або безпосередня, подразнююча дія струму на тканини, по яких він проходить.

Однак дія струму може бути не тільки прямою, а й рефлекторною, тобто здійснюватися через центральну нервову систему. Інакше кажучи, струм може викликати збудження тих тканин, які не знаходяться у нього на шляху. Справа в тому, що електричний струм, проходячи через тіло людини, викликає подразнення рецепторів – особливих клітин, яких є велика кількість у всіх тканинах організму і які володіють високою чутливістю до дії факторів зовнішнього і внутрішнього середовища.

Центральна нервова система переробляє нервовий імпульс і передає його як виконавчу команду до робочих органів: м'язів, залоз, судин, які можуть знаходитися поза зоною проходження струму.

За допомогою експериментальних досліджень було встановлено, що людський організм починає відчувати подразнюючу дію змінного струму промислової частоти силою 0,6-1,6 мА і постійного струму 5-7 мА. Такі струми не є серйозною небезпекою для діяльності організму людини.

Дослідження з визначення впливу роду струму на небезпеку ураження людини показали, що змінний струм частотою 50 Гц є найбільш несприятливим. При збільшенні частоти (вище 50 Гц) сила відчутного і невідпускаючого струмів зростає. Також зростає сила цих струмів при зменшенні частоти. Наприклад, встановлено, що сила фібриляційного струму при 400 Гц приблизно в 3,5 рази перевищує струм при частоті 50 Гц, тому підвищення частоти струму застосовують як один із заходів підвищення електробезпеки.

ВИДИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ . Електротравми умовно поділяють на місцеві та загальні. Місцеві електротравми викликають місцеве ушкодження організму – електричний опік, металізацію шкіри, механічні пошкодження, викликані мимовільними скороченнями м'язів під дією струму і електроофтальмія (запалення зовнішніх оболонок очей під дією електричної дуги).

Загальні електротравми, які частіше називають електричними ударами, викликають порушення звичайної діяльності життєво важливих органів або призводять до ураження всього організму.

ФАКТОРИ, ЩО ДІЮТЬ НА ТЯЖКІСТЬ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

До цих факторів відносяться: сила, тривалість дії струму, його вид (постійний, змінний), шляхи проходження, також умови навколишнього середовища та ін.

Сила струму і тривалість дії Зі збільшенням сили струму з'являються реакції організму: відчуття, судорожне скорочення м'язів і фібриляція серця.

Шлях струмуУраження буде найбільш тяжким, якщо на шляху електричного струму виявляються серце, грудна клітка, головний і спинний мозок. Наприклад, при протіканні струму шляхом "нога-нога" через серце проходить 0,4% загального струму, а шляхом "рука-рука" – 3,3%.

Особливим випадком електротравми є ураження блискавкою. У цьому випадку перша допомога буде полягати в штучному диханні й непрямому масажі серця. Уражений блискавкою не є джерелом струму.

Перша допомога при ураженні блискавкоюУраження блискавкою виникає під дією потужних електричних розрядів (до10 тис кВт). Окрім цього діє звукова, повітряна і вибухова хвиля. Спочатку потерпілий непритомніє і може находитись в цьому стані від кількох цьому стані від кількох хвилин до кількох діб. Після цього виникають марення, галюцинації, порушення рівноваги, сильний головний біль. На шкірі можуть бути сліди від блискавки у вигляді смуг червоно-бурого кольору.

Невідкладна допомога.

1. Визначають стан важкості хворого, стан свідомості, пульс на магістральних судинах, ширину зіниць, наявність чи відсутність дихання.

2. Якщо свідомість збережена – надати лежаче положення, ввести седативні засоби.

3. Якщо свідомість відсутня при збереженому кровообігу і диханні – перевести в горизонтальне положення, вдихання парів нашатирного спирту.

Виведення зі стану непритомності, покращення геодинаміки, збудження дихання.

4. Якщо діагностовано клінічну смерть почати серцево-легеневу реанімацію

Оживлення організму

5. На сліди від блискавки на шкірі накласти асептичну пов(язку

Профілактика інфікування раневої поверхні

Дія електричного струму та блискавки на організм людини на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Дія електричного струму на організм людини

2. Реферат Вплив шуму на організм людини

3. Реферат Розрахунок лінійного електричного кола постійного струму з одним джерелом електричної енергії

4. Реферат Дослідження електричного вібратора та плоских електромагнітних хвиль

5. Реферат ТЕМПЕРАТУРНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОПОРУ МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ

6. Реферат Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

7. Реферат Конструкція електричної машини постійного струму

8. Реферат Методи побудови вимірювачів напруги та струму

9. Реферат Розрахунок пускових резисторів двигуна постійного струму

10. Реферат Розрахунок складних електричних кіл постійного та змінного струму