Новости

Державне регулювання економіки

Работа добавлена:


Державне регулювання економіки на http://mirrorref.ru

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

Державне регулювання економіки

Методичні вказівки

до виконання контрольної роботи

(для  студентів заочної форми навчання

за напрямком

0501 – «Економіка і підприємництво»)

Харків – ХНАМГ – 2007

Державне регулювання економіки: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (для  студентів заочної форми навчання за напрямком  0501 – «Економіка і підприємництво»)  Укл.: д.е.н. Писаревський І.М., Пушкар Т.А.– Харків: ХНАМГ, 2007. – 12 с.

Укладачі: д.е.н.І.М. Писаревський,Т.А. Пушкар

Рецензент: к.е.н., доц. І.А. Островський

Рекомендовано кафедрою економіки і управління будівництвом і міським господарством

протокол № 1 від  < 27 > серпня 2007 року.

Вивчення матеріалу з курсу «Державне регулювання економіки» передбачає проведення студентом самостійної роботи. Вона полягає в опрацюванні наукових літературних джерел з методології ,засобів, сфер, об’єктів та інструментарію державного регулювання економіки. Особлива увага приділяється опануванню понятійним апаратом, методиками й методами  державного регулювання економіки.

Результати самостійної роботи студент подає у вигляді контрольної роботи. Варіант контрольної роботи обирається згідно з порядковим номером прізвища студента в журналі академічної групи.

Обсяг контрольної роботи –16-18 сторінок учнівського зошита ( 12-15 сторінок  друкованого тексту ( шрифт 14,інтервал - полуторний)).

ВАРІАНТИ  ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ

“ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ”

Варіант 1.Економічна природа державного регулювання економіки

ПЛАН

Вступ

 1. Сутність державного регулювання економіки. Необхідність і практичне значення.
 2. Напрямки політики ДРЕ.
 3. Значення держави в становленні й регулюванні ринкової економіки.
 4. Історичний аспект зародження ДРЕ.

Висновки

Література: осн. 1, 2, 3, 5, додат.  12, 13, 14.

Варіант 2.Цілі, сферий принципиДРЕ

ПЛАН

Вступ

 1. Критеріїстворенняі ознаки системимакроекономічного регулювання.
 2. ЦіліДРЕ
 3. СфериДРЕ
 4. ПринципиДРЕ.

Висновки

Література: осн. 1, 2, 3, 4,додат.12, 13, 14.

Варіант 3. Планування соціально-економічного розвитку країни

ПЛАН

Вступ

 1. Науковіоснови макроекономічного планування.
 2. Методи макроекономічного планування.
 3. Принципи макроекономічного планування.
 4. Стратегічне плануванняі программування соціально-економічногоого розвиткукраїни.

Висновки

Література: осн. 1, 2, 4, 5, додат. 8, 12, 14, 15, 16.

Варіант 4.Функціі ДРЕ

ПЛАН

Вступ

 1. Базовая форма діяльності уряду.
 2. Захист конкуренції і перерозподіл доходів як функція держави.
 3. Межі товарного ринку і антимонопольне регулювання.
 4. Напрямки і форми впливу держави на економічні процеси.

Висновки

Література: осн. 1, 2, 3, 5, додат. 1, 12, 13, 14.

Варіант 5.  Інструменти ДРЕ

ПЛАН

Вступ

 1. Закони и законодавчі акти.
 2. Основніфункціїмакроекономічного прогнозування.
 3. Методиі моделі макроекономічного прогнозування.
 4. Социально-економічній науковоо- технічні програми реалізаціїекономічної політикидержави.

Висновки

Література: осн. 1, 2, 3,4, 5, додат.  12, 13, 14.

Варіант 6. Розподіл функцій державного регулювання за рівнями управління

ПЛАН

Вступ

 1. Державний рівень управління та його функції.
 2. Регіональнийрівень управліннята його функції.
 3. Регулюваннядіяльності підприємства.

Висновки

Література: осн. 1, 2, 3, 4, додат.12, 13 .

Варіант 7.    Методи державного регулювання економіки

ПЛАН

Вступ

 1. Класифікація методів ДРЕ..
 2. Правовійадмінйстративні методыДРЕ.
 3. Економічні методи регулювання соціально –економічного розвитку.
 4. Засоби ДРЕ

Висновки

Література: осн. 1, 2, 3, 4, 5, додат.12, 13.

Варіант 8. Нормиі нормативиДРЕ

ПЛАН

Вступ

 1. Системи соціально-економічнх нормі нормативів.
 2. Основніпринципи розрахунка норм и нормативів.
 3. Схемавизначення основних параметрів нормативногоплануваннясоціально-економічного розвитку.
 4. Економіко-екологічні норми і нормативи.

Висновки

Література: осн. 1, 2, 3, 4,  додат.12, 13 .

Варіант 9.Державне регулювання цін і ціноутворення

ПЛАН

Вступ

 1. Основні цілі цінового регулювання.
 2. Методи цінового регулювання.
 3. Ціниідержавного регулювання цін.

Висновки

Література: осн. 1, 2, 3,додат.12, 13, 14.

Варіант 10. Фінансове регулювання економіки

ПЛАН

Вступ

 1. Основні принципифінансово- кредитного регулювання.
 2. Основні напрямки фінансового регулювання.
 3. Фіскальна політикадержави.
 4. Державний бюджет –як головний інструмент регулювання економіки.
 5. Основнінапрямки удосконалення системиоподаткування в Україні.

Висновки

Література: осн. 1, 2, 4, 5, додат. 4, 10, 12, 14.

Варіант 11 .Кредитно – грошова політика

ПЛАН

Вступ

 1. Сутність кредитно – грошового регулювання.
 2. Кредитно-грошова системакраїни.
 3. Значення Національного банку України вДРЕ.
 4. Застосування основних кредитно – грошових інструментів в регулюванні економіки.

Висновки

Література: осн. 1, 2, 4, 5, додат. 4, 10, 12, 14.

Варіант 12. Державне регулювання ринку цінних паперів

ПЛАН.

Вступ

 1. Моделі регулювання ринку цінних паперів у світі.
 2. Державне регулювання фондового ринку
 3. Етапи становлення регулювання фондового ринку в Україні.

Висновки

Література: осн. 1, 2, 3,4,  додат.12, 13.

Варіант 13. Державне регулювання підприємництва

ПЛАН

Вступ

 1. Підприємництво  як об’єкт державного регулювання.
 2. Принципи регуляторної політикидержави.
 3. Механізмивпливу держави на підприємства.
 4. Конкурентна політикадержави.

Висновки

Література: осн. 1, 2, 3, 4, 5, додат.12, 13, 14.

Варіант 14.Державне підприємництво і управління державним сектором економіки

ПЛАН

Вступ

 1. Основні функціїдержавного сектора економіки.
 2. Світовий досвід державного сектора економіки.
 3. Форми державних підприємств.
 4. Основні засоби удосконалення управління державним сектором економіки.

Висновки

Література: осн. 1, 2, 3, 4, 5,  додат.12, 14.

Варіант 15.Державне регулювання структурної перебудови економіки

ПЛАН

Вступ

 1. Структурна політика векономіціпровідних країн світу.
 2. Сутність структурної перебудови. Значення держави.
 3. Міжгалузевий баланс  виробництва й розподілу продукції.(МГБ ) Значення МГБ в регулюванні структурної перебудови.
 4. Основні приорітети структурної політики України.

Висновки

Література: осн. 1, 2, 3, 4, 5 додат.12, 13, 14.

Варіант 16. Державне регулювання інвестиційних процесів

ПЛАН.

Вступ

 1. Державне регулювання інвестицій у провідних країнах світу.
 2. Державна інвестиційна політика і механізми її реалізації.
 3. Державне регулювання іноземних інвестицій.
 4. Державні інвестиції.
 5. Амортизаційна політика держави.

Висновки

Література: осн. 1, 2, 3, 4, 5, додат.3, 5,12, 13, 14.

Варіант 17. Науково – технічний прогрес і інноваційні процеси

ПЛАН

Вступ

 1. Світовий досвід регулювання інноваційних процесів.
 2. Державні науково – технічна та інноваційна політика.
 3. Науково – технічний та інноваційний потенціал країни.
 4. Механізм макроекономічного стимулювання, фінансуванняірегулюванняінноваційних процесів.

Висновки

Література: осн. 1, 2, 3, 4,додат.9, 12, 15, 16.

Варіант 18.Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

ПЛАН

Вступ

 1. Формий методивпливу держави на ЗЕД.
 2. Цілій принципизовнішньоекономічної політики держави.
 3. Митне регулювання ЗЕД.
 4. Нетарифне регулюванняЗЕД.
 5. Платіжний балансяк інструмент державного регулювання ЗЕД.

Висновки

Література: осн. 1, 2, 3, 4, 5,  додат. 1, 2, 3, 14

Варіант 19.Державне регулювання природоохоронної діяльності

ПЛАН

Вступ

 1. Сутність природного середовища як об’єкта державного регулювання.
 2. Національнийрівень державного регулювання охорони природи і природокористування
 3. Регіональнийрівеньохорони природи і природокористування

Висновки

Література: осн. 1, 3, 4,додат.12, 13.

Варіант 20 .Соціальна політика держави

ПЛАН

Вступ

 1. Світовий досвід регулювання соціальних процесів.
 2. Цілій принципи соціальної політикидержави.
 3. Державне регулювання ринку праці.
 4. Регулювання доходів і спооооживання.
 5. Регулювання якості і рівня життя.
 6. Системасоціального захисту населення.

Висновки

Література: осн. 1, 2, 3, 4, 5,додат.11, 12, 14.

Варіант 21 .Суспільний сектор економіки

ПЛАН

Вступ

Суспільний сектор економіки як складова народногосподарського комплексу.

Сутність державної власності.

Функції державного сектору економіки.

Суспільні товари та блага.

Становлення суспільного сектору в Україні..

Висновки

Література: осн. 1, 2, 3, 4, 5,  додат.12, 14.

Варіант 22 .Державне регулювання промислового сектору

ПЛАН

Вступ

 1. Склад і структура промислового виробництва.
 2. Характеристика засобів державного регулювання розвитку промислового виробництва.
 3. Показники промислового виробництва.
 4. Державне регулювання якості та конкурентоспроможності продукції.
 5. Актуальні проблеми розвитку промислового виробництва в Україні.

Висновки

Література: осн. 1, 2, 3,  додат.12, 13, 14.

Варіант 23 .Державне регулювання агропромислового сектору держави

ПЛАН

Вступ

 1. Складові агропромислового комплексу держави.
 2. Цілій принципидержавного регулювання АПК.
 3. Державне регулювання земельних відносин.
 4. Кадастрова оцінка землі як основа розрахунку рентних платежів і земельного податку.

Висновки

Література: осн. 1, 2, 3,  додат.12, 13, 14.

Варіант 24 .Державне регулювання сфери обігу

ПЛАН

Вступ

 1. Цілій принципидержавного регулювання торговельно – економічних відносин.
 2. Завдання щодо державного регулювання сфери торговельного обігу.
 3. методи державного регулювання сфери обігу.

Висновки

[ітература: осн. 1, 2, 3,  додат.12, 13, 14.

Варіант 25 .Економічний суверенітет і економічна безпека

ПЛАН

Вступ

 1. Сутність економічного суверінетету держави..
 2. Принципи забезпечення економічного суверінитету держави.
 3. Економічна безпека як принцип державного регулювання соціально – економічного розвитку.
 4. Складові механізму забезпечення економічної безпеки держави.

Висновки

Література: осн. 1, 2, 3,5,  додат. 1,12, 13, 14.

Варіант 26 .Державна регіональна політика

ПЛАН

Вступ

 1. Цілій принципирегіональної політикидержави.
 2. Механізми реалізації регіональної економічної політики.
 3. Державні регіональні програми і прогнози.
 4. Місцеві бюджети як фінансова основа реалізації соціально – економічного розвитку регіону..

Висновки

Література: осн. 1, 2, 3,5,  додат.6, 7, 8, 12.

Варіант 27. Державний бюджет – як інструмент державного регулювання

ПЛАН

Вступ

Бюджетний вплив на розвиток економіки.

Перерозподільна та стабілізаційна функція державного бюджету.

Субсидії та субвенції як інструмент державного регулювання.

Висновки

Література: осн. 1, 2, 3, 5,додат.4, 10, 14.

Варіант 28.Завдання державного регулювання капітального будівництва

ПЛАН

Вступ

Прогнозування потреб у капітальних вкладеннях.

Обґрунтування планів будівництва для  державних потреб.

Державний контракт як засіб державного регулювання капітального будівництва.

Висновки

Література: осн.1, 3, додат. 12, 13, 14, 16.

Варіант 29. Державне регулювання розвитку житлово – комунального господарства

ПЛАН

Вступ

Завдання державного регулювання житлово – комунального господарства.

Обґрунтування обсягів фінансування установ соціальної сфери.

Методи державної підтримки житлового будівництва.

Висновки

Література: осн.1, 3,  додат. 12, 13, 14, 16.

Варіант 30.  Державні екологічні програми

ПЛАН

Вступ

 1. Методика та нормативна база розробки державних екологічних програм.
 2. Правове та адміністративне регулювання природоохоронної діяльності.
 3. Державні ліміти земле- , водо - , лісокористуванні.
 4. Державна екологічна експертиза

Висновки

Література: осн. 1, 3, 4 ,додат.12, 13, 16.

Список літератури

1.Основна

 1. Державне регулювання економіки: Навч. посібник / С.М.Чистов, А.Е.Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. – К.,2000.
 1. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки. -  К., 2001.
 1. Л.А. ШвайкаДержавне регулювання економіки: Навч. посібник. – К., Знання, 2006. – 435 с.
 1. Д. М. СтеченкоДержавне регулювання економіки: Навч. посібник. – К., Вікар, 2003. – 262 с.
 1. Пушкар Т.А. Государственное регулирование экономики. Конспект лекцій. – Харьков, ХНАГХ, 2006

2. Додаткові джерела

 1. Проект концепції ( основи державної політики ) національної безпеки України.- К., " Зеркало недели" от 18.01.1997
 1. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” Харьков, 2002
 1. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996// Галицькі контракти.-1996.-№20
 1. Бюджетний кодекс України. – К., 2002.
 1. Господарський кодекс України. – К, 2002.
 1. Про місцеві державні адміністрації: Закон України. – К., 1999.
 1. Про місцеве самоврядування: Закон України. – К., 1999.
 1. Про державне прогнозування і розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2000. –        28 квітня.
 1. Про інноваційну діяльність: Закон України. – К., 2002.
 1. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. - К., 1997.
 1. Государственное регулирование экономики и социальный комплекс: Уч. пособие для вузов / Под ред. Т. Г. Морозовой, В. А. Пикулькина. - М., 1997.
 1. Гриньова В.М., Новикова М.М. Державне регулювання економіки. – Харків: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2004
 1. Мельник А., Крупка М., Залога З., Державне регулювання економіки: Підручник. – Львів, 1999.
 1. Мельник А. Ф. Державне регулювання економіки перехідного періоду. Світовий досвід і  проблеми України.- Тернопіль, 1995.
 1. Науменко В., Панасюк Б. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. – К., 1995.
 1. Пашута М.Т. Прогонозування та порграмування економічного і соціального розвитку. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – 408 с.

3.Методичне забезпечення

17. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Держане регулювання економіки". – Харків, ХНАМГ,- 2004

Навчальне видання

Державне регулювання економіки (Методичні вказівкидо виконання контрольної роботи (для  студентів заочної форми навчання за напрямком

0501 – «Економіка і підприємництво») )

Укладачі: Писаревський Ілля Матвійович, Пушкар Тетяна Андріївна

Редактор: М. З. Аляб’єв

План 2007, поз 86

____________________________________________________________________

Підп. до друку13.09.2007Формат 60х84 1/16             Папір офісний

Друк на ризографі Умовн. – друк. арк. 0,7Обл. – вид  арк. 1,2        Замов.  №____ Тираж  300 прим.              

____________________________________________________________________

ХНАМГ, 61002, Харків, вул. Революції, 12

____________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

Державне регулювання економіки на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Державне регулювання економіки

2. Реферат Державне регулювання економіки як функція

3. Реферат Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

4. Реферат ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. ДОСВІД ІЗРАЇЛЮ

5. Реферат Державне регулювання інвестиційних процесів фінансового ринку в Україні

6. Реферат Теорії державного регулювання економіки

7. Реферат Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки: процентна політика

8. Реферат Державне управління та саморегулювання у рекламній сфері

9. Реферат ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ІННОВАЦІЙНИХ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ

10. Реферат Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві