Новости

Стратегія фінансового менеджменту

Работа добавлена:


Стратегія фінансового менеджменту на http://mirrorref.ru

Змістовий модуль 3. Стратегія фінансового менеджменту

Завдання 3.1. Маємо два варіанти вкладення капіталу. Оберіть варіант з меншим ступенем фінансового ризику. Обґрунтуйте свій вибір за допомогою розрахунку середньої суми очікуваного прибутку і показників варіації.

Варіант А

Варіант Б

Очікуваний прибуток, млн. грн.

Імовірність

Очікуваний прибуток,

млн. грн.

Імовірність

6

0,30

5

0,25

8

0,50

9

0,60

10

0,20

12

0,15

Решение

Ожидаемое получение прибыли от вложения капитала (т.е. математическое ожидание) составит:

по варианту А:6 * 0,30 = 1,8 (млн.грн.)

8 * 0,50 = 4 (млн.грн.)

10 * 0,20 = 2 (млн.грн.)

Средняя сумма ожидаемой прибыли по варианту А:

= 6 * 0,30 + 8 * 0,50 + 10 * 0,20 = 7,8 (млн.грн.)

по варианту Б:5 * 0,25 = 1,25 (млн.грн.)

9 * 0,60 = 5,4  (млн.грн.)

12 * 0,15 = 1,8 (млн.грн.)

Средняя сумма ожидаемой прибыли по варианту Б:

=5 * 0,25 + 9 * 0,60 + 12 * 0,15 = 8,45 (млн.грн.)

Сравнивая две суммы ожидаемой прибыли при вложении капитала в вариант А и Б, можно сделать вывод, что при вложении в вариант А величина получаемой прибыли колеблется от 6 до 10 млн. грн. и средняя величина составляет 7,8 млн. грн.; в варианте Б величина получаемой прибыли колеблется от 5 до 12 млн. грн. и средняя величина составляет 8,45 млн.грн.

Завдання 3.2. Підприємство має дві альтернативи вкладення коштів. За умови реалізації інвестиційного проекту сума первісних інвестицій підприємства становитиме 100 тис. грн. Проект розрахований на 5 років.

У перший рік планується отримання збитку у розмірі 25 тис. грн., а починаючи з 2 року прибутки: 2 рік – 50 тис. грн., 3 рік – 150 тис. грн., 4 рік – 150 тис. грн., 5 рік – 200 тис. грн. Ставка дисконтування складає 12%.

Розрахувати чисту приведену вартість інвестицій. Другою альтернативою є поміщення 100 тис. грн. до комерційного банку під складні відсотки 18% на 5 років. Оцінити майбутню вартість внеску.

Решение

Чистая приведення стоимость для первого варианта вложения:

, где - чистый денежный поток в периодеk;

- ставка дисконта (0,12)

- инвестиционные расходы

1-й годNPV = - 25 / (1 + 0,12) =  - 22,32 (тыс.грн.)

2-й год       NPV =  = 39,86 (тыс.грн.)

3-й годNPV =  = 106,77 (тыс.грн.)

4-й год NPV =  = 95,33 (тыс.грн.)

5-й годNPV =  = 113,49 (тыс.грн.)

NPV = – 100 – 22,32 + 39,86 + 106,77 + 95,33 + 113,49 = 233,13 (тыс.грн.)

Второй вариант вложения:

FV = = 228,78 (тыс.грн.)

Таким образом, первый вариант вложения средств является выгоднее.

Завдання 3.3.

Показники

Тис. грн.

1. Власний капітал

600

2. Довгострокові кредити

150

3. Короткострокові кредити

60

4. Інші пасиви

140

Визначити за даними таблиці:

1). Коефіцієнт фінансового левериджу;

2). Коефіцієнт автономії;

3) Коефіцієнт концентрації позикового капіталу.

Стратегія фінансового менеджменту на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Шпарагалка з фінансового менеджменту

2. Реферат Задачі з фінансового менеджменту

3. Реферат Відповіді з фінансового менеджменту

4. Реферат Необхідність і сутність фінансового менеджменту

5. Реферат Курс лекцій з фінансового менеджменту

6. Реферат Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

7. Реферат Антикризове фінансове управління підприємством. Сутність та принципи антикризового фінансового менеджменту

8. Реферат Поняття грошового потоку як категорії фінансового менеджменту. Обєктивна необхідність управління грошовими потоками та принципи її здійснення

9. Реферат Стратегія і тактика оратора

10. Реферат МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ