Новости

Використання вбудованих функцій. Робота з майстром функцій

Работа добавлена:


Використання вбудованих функцій. Робота з майстром функцій на http://mirrorref.ru

Лабораторна робота 6

Тема:Використаннявбудованихфункцій.Робота змайстромфункцій.

Мета:Формування вмінь і навичок роботи з майстром функцій у середовищі табличного процесра Excel.

Програмне забезпечення:________________________________________

Хід роботи:

1. Завантажте табличний процесорEXCEL________________________________

2. Створіть папкулаб.роб.6 на власному диску.

Завдання 1. (Середній рівень).

Обчислитидовжину кола та площу круга заданного радіуса з точністю до двох значущих цифр.

Порядок дій:

У середовищі табличного процесораExcel створити таблицю:

 • Ввести в клітинку В1 значення радіуса, наприклад 5
 • У клітинку В2 введіть формулу:=ОКРУГЛ(В1^2*ПИ();2) (площа круга обчислюється за формулоюS= πR2)
 • У клітинку В3 введіть формулу = ОКРУГЛ(2*ПИ()*В1;2)(довжина кола обчислюється за формулоюL= 2πR)
 • Оформити таблицю на власний смак.

У звіт записати результати обчислень для трьох різних значень радіуса.

R1=_______смS1=_________м2L1=___________см

R2=_______смS2=_________м2L2=___________см

R3=_______смS3=_________м2L3=___________см

Завдання 2.(Достатній рівень).

Данотри сторони трикутника:a;b;c. Перевірити, чи існує трикутник з такими сторонами. Якщо трикутник існує, то знайти його площу за формулою Герона: ,дер – півпериметр.

Та радіус описаного кола за формулою: .

Порядок дій:

 1. Введіть в клітинки В2, В3, В4 значення сторін трикутника.
 2. У клітинку В6 введіть формулу

= ЕСЛИ(И(В2+В3>В4;В3+В4>В2;В2+В4>B3);«трикутник існує»;«трикутник не існує»);

У клітинку В7 введіть формулу

= ЕСЛИ(В6 = «трикутник існує»;СУММ(В2:В4)/2)

 1. У клітинку В8 введіть формулу

= ЕСЛИ(В6 = «трикутник існує»;КОРЕНЬ(В7*(В7-В2)*(В7-В3)*(В7-В4)))

 1. У клітинку В9 введіть формулу

= ЕСЛИ(В6 = «трикутник існує»;В2*В3*В4/(4*В8)

Оформити таблицю на власний смак.

У звіт записати результати обчислень для довільної трійки чисел (значень сторін трикутника):

а=____см.Результат перевірки умови існування трикутника:_______________

в=____см.р=________см.S=__________см2.

с=____см.R=__________см.

Завдання 3. (Високий рівень).

У таблиціРезультати тестування учнів заповніть поляТест1,Тест2, Тест3 цілими випадковими числами від 40 до 100. ПолеРезультат обчисліть як середнє балів за тестом. Визначте рейтинг учнів за полемРезультат. Оцінка обчислюється залежно відРезультату(r) за формулою:

Обчисліть середній бал по кожному із тестів і вцілому за групою. Обчисліть показники за групою (кількість оцінок «відмінно», «добре», «задовільно», «відмінно»). Оформіть таблицю, використовуючи зразок, на власний смак.

Зразок таблиці:

У звіт запишіть відповідні формули:_______________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Висновок:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольні питання:

 1. Як ввести формулу в МSExcel?
 2. Як ввести функцію до формули за допомогоюМайстра функцій?
 3. За допомогою чого можна вставляти дані в комірки формули?
 4. Які математичні та логічні функції МSExcel вам відомі?
 5. Поясніть формули, введені у клітинки В2 та В3 у завданні середнього рівня.
 6. Поясніть формулу, введену у клітинку В6 у завданні достатнього рівня.

Лист

Дата

одпись

№ докум.

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Використання вбудованих функцій. Робота з майстром функцій на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Робота з масивами. Використання функцій

2. Реферат ОСНОВНІ ЗАКОНИ АЛГЕБРИ ЛОГІКИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ПОДАННЯ ОДНИХ ФУНКЦІЙ ЛОГІКИ ЧЕРЕЗ ІНШІ

3. Реферат РОБОТА З ТАБЛИЦЯМИ ВWORD. РОБОТА З ГРАФІКОЮ. ВИКОНАННЯ ВІЗИТКИ. ВИКОРИСТАННЯ НАБОРУ АВТОФІГУРИ ДЛЯ НАКРЕСЛЕННЯ БЛОК-СХЕМ. СТВОРЕННЯ ЗМІСТУ ДОКУМЕНТА

4. Реферат Інтерполяція функцій

5. Реферат МЕТОДИ НАБЛИЖЕННЯ ФУНКЦІЙ

6. Реферат Інтегрування тригонометричних функцій

7. Реферат Побудова графіків тригонометричних функцій

8. Реферат Основні властивості неперервних функцій

9. Реферат Майстер вставки функцій MS Exсel

10. Реферат Асимптоти, повне дослідження функцій