Новости

ВЗАЄМОДІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ ТА ЇЇ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Работа добавлена:


ВЗАЄМОДІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ ТА ЇЇ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ на http://mirrorref.ru

Тема 5 ВЗАЄМОДІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ ТА ЇЇ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

 1. Поняття взаємодії підприємств різних видів транспорту. її форми і види.
 2. Права та обов'язки сторін. Основні принципи їхньої діяльності.
 3. Участь України в міжнародних транспортних коридорах.

1. Поняття взаємодії підприємстврізних видів транспорту.

Її форми і види

Взаємодія підприємств транспорту спрямована на забезпечення перевезень різними видами транспорту за одним транспортним документом або погодження графіку руху транспортних засобів таким чином, щоб у місці пересадки пасажира з одного виду транспорту на інший чи перевантаження відбувалось у максимально стислі строки, без трати зайвого часу, зручно та без втрати додаткових коштів.

Вивчаючи специфіку транспорту, ми встановили, що це - такий комплекс, основним призначенням якого є задоволення потреб суспільного виробництва та населення в перевезеннях. Причому ці перевезення можуть здійснюватись у межах як однієї, так і в багатьох держав; як одним видом транспорту, так і декількома його видами.

Усе це обумовлюється самою специфікою транспорту, часовими, просторовими та багатьма іншими параметрами, які всі у сукупності визначають доцільність, ефективність, якість, зручність і вигідність перевезення.

Але саме в такому контексті й виникає така характеристика транспорту, яквзаємодія усіх його елементів.

 1. головна мета взаємодії - це перевезення (транспортування);

відносини, що виникають між підприємствами різних видів транспорту,- це діяльність із перевезення (транспортування), яка здійснюється не одним видом транспорту;

правова взаємодія - це врегульована нормами права діяльність підприємств декількох видів транспорту зі здійснення одного (єдиного) транспортного процесу;

ці правові норми закріплено у відповідних нормативно-правових актах, до яких відносять закони (кодекси) та підзаконні акти.

Взаємодія різних видів транспорту може мати вираз у різних організаційно-правових формах.

Наприклад,способом послідовного укладення декількох договорів перевезення.Так, згідно з цим вантажі, які перевозяться до українських портів морським транспортом, доставляються в ці порти на основі договору морського перевезення, а вже з портів за договорами залізничного перевезення вантажів перевозяться залізничним транспортом загального користування по території держави. Аналогічну картину можна спостерігати і для інших видів транспорту.

Основною формою взаємодії підприємств різних видів транспорту єпряме змішане сполучення – така система організації перевезень пасажирів і вантажів, за якої перевезення здійснюється за єдиним транспортним документом на весь шлях прямування і в його виконанні беруть підприємства двох та більше видів транспорту.

Видамипрямих змішаних сполучень є:

залізнично-водне;

автомобільно-залізничне;

водно-автомобільно-повітряне;

та інші види.

         2. Права та обов'язки сторін. Основні принципи їхньої діяльності

Основними ознаками взаємодії підприємств різних видів транспорту є:

 1. Відносини взаємодіючих підприємств визначаються кодексами (статутами) окремих видів транспорту та укладеними на їхній основі договорами.
 2. У прямих змішаних сполученнях можуть перевозитися пасажири, вантаж, багаж і пошта.
 3. Такі перевезення здійснюються двома чи більше перевізниками різних видів транспорту за єдиним перевізним документом.
 4. Відносини перевізників під час перевезення вантажу у прямому змішаному сполученні регулюються вузловими угодами. Цими ж документами регулюються умови роботи перевалкових пунктів. Своєю чергою, розроблення та укладання вузлових угод здійснюються в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.
  1. Визначаються вантажі, які заборонені для перевезення у прямому змішаному сполученні. Наприклад, згідно з п. 83 Статуту залізниць України до перевезення у прямому змішаному сполученні не приймаються наливні вантажі, вибухові та сильнодіючі отруйні речовини.
  2. Деякі інші властивості, які у своїй основі більше стосуються до технології роботи взаємодіючих підприємств.

Приклад. Розгляньмо основні параметри вузлової угоди на прикладі договору між залізницею і морським (річковим) торговельним портом про перероблення вантажів.

I.Преамбула, в якій вказуються підприємства, що домовляються, та уповноважені особи (начальник управління залізниці та начальник порту), які підписують цей договір.

II.Терміни, що вживаються.

ІІІ.Предмет договору, за яким одне підприємство здає, а інше приймає вантажі, що перевозяться залізничним, морським або річковим транспортом. Також у цьому розділі вказується, що від імені залізниці виступає відповідна станція, а порт виступає від свого імені.

ІV.Обов'язки сторін. Наприклад, указані підприємства зобов'язуються виконувати технологію робіт з приймання і видачі всіх вантажів.

Також порт зобов'язаний:

здійснювати місячне планування завозу і вивозу відповідних вантажів;

передаватии станції інформацію про підхід суден;

здійснювати своїми силами і засобами охорону вагонів від моменту їх приймання до передання залізниці.

3. Участь України в міжнародних транспортних коридорах

Переходячи до розгляду цього питання, слід зазначити, що всі види транспорту згідно, ст. 21 Закону України «Про транспорт» входять до єдиної транспортної системи України і ця система повинна відповідати вимогам:

суспільного виробництва;

національної безпеки;

мати розгалужену інфраструктуру для надання всього комплексу транспортних послуг.

Усі ці вимоги та взаємодія підприємств різних видів транспорту діють у трьох напрямах:

 1. Внутрішній (в межах держави Україна).

Експортно-імпортний (ввезення-вивезення вантажів до/з України).

Транспортне перевезення вантажів транзитом через територію України (перевозяться вантажі, вироблені за межами України без будь-якого їх використання в Україні).

Зосередьмо свою увагу на напрямах 2 і 3. Ці перевезення мають статус міжнародних (бо в перевезенні беруть участь представники різних держав, або транспортування здійснюється територією більш ніж однієї держави), які регламентуютьсяміжнародними транспортними угодами, що укладаються між урядами заінтересованих держав чи між їхніми транспортними органами.

По суті ці угоди містять дві групи правових норм.

 1. Міждержавного характеру - які визначають права, обов'язки держав у встановленні міжнародного сполучення.
 2. Відомчого характеру - які координують технічні й комерційні умови перевезень, дії перевізників у здійсненні договору перевезення.

Розглядаючи міжнародні перевезення, слід відзначити, що Україна на сучасному етапі поступово інтегрується в міжнародну спільноту. Одним із проявів такої інтеграції є їїучасть у міжнародних транспортних коридорах. Створення таких транспортних коридорів - це реальні можливості різкого підвищення товарообігу між країнами Європи та Азії, а відтак збільшення ефективності використання вигідного транзитного розташування України. Україна має найвищий у Європі транзитний рейтинг - 3,11. Польща, яка має другий рейтинг - 2,72, щороку отримує доходів від транзиту вантажів на суму 3,2-3,7 млрд доларів США. У цьому напрямі Україною в особі Кабінету Міністрів України було затвердженоПрограму створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні, зазначено відповідальні органи і організації та встановлено, щоосновна вага припадає на такі види транспорту, як залізничний, автомобільний і водний. Виняток у Програмі становлять повітряний і трубопровідний транспорт. Це, однак, не відкидає участі в цій діяльності інших видів транспорту (повітряний, трубопровідний), і потрібне в цьому напрямі лише техніко-економічне обґрунтування та забезпечення такої діяльності нормативно-правовою базою.

На сьогоднішній день за концепцією, прийнятою 1994 р. на Пан-європейській конференції, територією України пролягають чотири транспортні коридори:

№ 3: Берлін - Вроцлав - Львів - Київ;

№ 5: Трієст - Любляна - Будапешт - Чоп - Львів;

№ 9: Гельсінки - Київ - Одеса - Бухарест - Александрополіс;

№ 7 ( водний): проходить через наші порти Ізмаїл і Рені.

Крім того, Україна бере участь у Євроазійському коридорі: Іллічівськ - Поті - Тбілісі - Баку.

Для успішної участі України в діяльності міжнародних транспортних коридорів слід прискорити оптимізацію транспортних процесів. Так, згідно з наведеною вище Програмою, міжнародна транспортна мережа України та діючі системи перевезень в умовах перебудови економіки вимагають принципових змін в експлуатаційно-технологічній діяльності, а також заміни технічних засобів і обладнання.

Головні вимоги в цьому напрямі такі:

максимальне зниження собівартості перевезень;

переоцінювання критеріїв підходу до визначення ефективності перевезень, перехід від об'ємних показників роботи транспорту до фінансово-економічних;

забезпечення достатньої швидкості руху транспорту і доставляння пасажирів і вантажів;

забезпечення зберігання вантажів під час перевезення;

підвищення якості послуг на транспорті.

ВЗАЄМОДІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ ТА ЇЇ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Правове регулювання митної політики України

2. Реферат ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

3. Реферат ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМИ (ЦИВІЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ)

4. Реферат Транспортні договори, їх система та правове регулювання

5. Реферат Цивільно-правове регулювання іпотечного кредитування

6. Реферат ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН З ОХОРОНИ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА

7. Реферат Правове регулювання благодійних організацій як юридичних осіб

8. Реферат АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

9. Реферат ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТРАНСПОРТІ

10. Реферат АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ