Новости

Види і типи політичної реклами

Работа добавлена:


Види і типи політичної реклами на http://mirrorref.ru

4. Види і типи політичної реклами.

Політична реклама може бути класифікована на різних підставах.

Класифікація політичної реклами за каналом сприйняття її адресатом.У відповідності до каналу сприйняття рекламного повідомлення політична реклама ділиться на візуальну, аудіальну, аудіо – візуальну рекламу.

Візуальна включає в себе публікації в печатних ЗМІ, буклети, вуличні щити, листівки тощо. Як правило, така реклама має обмежену ефективність в силу своєї одномірності з точки зору каналу сприйняття. Візуальна реклама може виконувати практично всі функції – привертати увагу, інформувати, переконувати та спонукати. Публікації в друкованих ЗМІ апелюють як до раціональної сфери, так і до емоцій аудиторії.

К. Джонсон – Карті та Дж. Коупленд підкреслюють важливість зорових символів, фотографій і невербальних сигналів в політичній рекламі.

Існують і інші види візуальної реклами: табло “бігучий рядок”, аеростати, буклети, листи, значки та інше. Однак, їх роль скоріше мобілізаційна для прибічників кандидата, аніж інформаційна або переконуюча.

Аудіальнаполітична реклама – це перш за все радіопередачі. Радіореклама має певну перевагу перед іншими засобами масової інформації, радіо є доступним для аудиторії в той час, коли люди зайняті іншими справами + 24 – годинна трансляція на багато регіонів і розмаїття програм. Якщо у мовця буде приємний голос переконуюча мова, то його звернення до аудиторії може бути дуже ефективним незважаючи на його зовнішність. У випадку радіореклами є великі можливості використовувати професіоналів – акторів без загрози впізнаності їх обличчя та утрати довіри до звернення.

Аудіо-візуальна політична реклама – телевізійна та кінореклама – є самою ефективною як за каналами доступу до аудиторії, так і за масовістю охоплення. Телебачення є не тільки найбільш популярним серед ЗМІ, з його допомогою можна домогтися різного роду психологічних спеціальних ефектів при сприйнятті повідомлень.

Важливим є час передачі. Тому під час виборчих кампаній проводиться жеребкування серед кандидатів, щоб зберегти принцип рівності. Звісно, рівень довіри до рекламного повідомлення залежить від довіри до телепередачі чи каналу.

Класифікація А. Дейяна.А. Дейян підрозділяє рекламу з точки зору сили впливу на аудиторію: жорстка та м'яка.

Жорстка політична реклама зорієнтована на короткострокові цілі та призначена для того, щоб викликати швидку реакцію. Вона лаконічна та різка.

М'яка політична реклама в першу чергу зорієнтована на створення певного ореолу, атмосфери довкола рекламуємого об'єкту. Під її впливом змінюється емоційний настрій, виникають різні асоціації, котрі в свою чергу ведуть адресата до згоди зробити те, до чого закликає реклама, потім готовить до дій і нарешті до самих дій. Різновидом м'якої реклами єпроекційна реклама, що показує кандидата у тому колі або на тому фоні, який примушує згадувати приємне, мріяти. Часто це буває на фоні дуже відомої сентиментальної пісні, фотознімків, викликавши ностальгію.

Функціональна класифікація Ф. Котлера.Ф.Котлер виділяє види реклами за її функціями.

Інформативна реклама призначена для створення первинного інтересу до рекламованого політичного об’єкту. Це реклама по типу «6 червня 2004 року відбудуться вибори мера м. Запоріжжя. Основними кандидатами від демократичних сил є Х і У».

Перестерігаюча  (увещевательная) реклама формує виборчий попит. Вона доводить, що У є більш прийнятним для групи молоді.

Порівняльна реклама показує переваги одного об’єкту перед іншим: «Кандидат Х – більш компетентний, ніж У, і підходить групам населення від 25 років і старше, орієнтованим на економічні реформи».

Нагадуючареклама змушує згадати про кандидата або партію.

Підкріплююча реклама запевняє в правильності зробленого вибору. Як правило, якщо мова йде про виборчу кампанію, то така реклама з’являється в останні дні перед голосуванням. Часто вона буває у вигляді виступу кандидата з прямим закликом голосувати за нього.

Класифікація Л. Девліна. Л. Девлін віокремлює декілька видів реклами.

Примітивна реклама. До неї відносяться ролики та передачі, в яких кандидат вимовляє якісь фрази у відповідь на запитання журналістів або телеглядачів.

«Розмовляюча голова». Кандидат виступає у зв’язку з якоюсь проблемою, запис у студії чи в робочому навколишньому оточенні. Такий виступ призначений для переконування публіки в тому, що кандидат здатен вирішити обговорювану проблему (звернення до різних цільових груп у зв’язку з проблемами що хвилюють ці групи).

Негативна реклама. Її метою є знизити привабливість опонента в очах населення. Кожна передвиборча кампанія переповнена такими прикладами.

Концептуальна реклама. Її основна задача - навіяти важливі ідеї кандидата. Зосередження не на особистих достоїнствах, а на “великій ідеї”, з якою виступає кандидат.

«Правдиве кіно». В цьому виді реклами кандидат якби в реальному житті спілкується з людьми. Але все ж це спланований сценарій, а не документальні кадри. Ця реклама повинна запевнити в тому, що кандидат любить людей, своїх виборців, вміє з ними спілкуватися і може відповідати їхнім сподіванням.

«Особисті свідчення». Це прийом, коли люди з вулиці, прості жителі міста свідчать про чесноти політика. Як правило, знімається бліц-опитування на вулицях міста, і із всіх відповідей обираються ті,  в яких містяться добрі слова про кандидата.

Іншим різновидом «особистих свідчень» є відзив про кандидата з боку авторитетних для населення осіб. Це вже описана вище «наукова думка», яку може висловити і заслужений лікар, і тренер улюбленої команди, і ін..

«Нейтральний репортер». Репортер наводить факти про кандидата. Нерідко він дає одночасно факти і про опонента, пропонуючи зробити висновки. Він не нав’язує свою точку зору, але за рахунок форми подання матеріалу, по суті, підштовхує глядача до рішення. Однак головна відмінність цього виду політичної реклами – навмисне створення відчуття, що репортер був і залишається нейтральним в своєму відношенні до кандидатів.

Дж. Вітерспун дотримується в основному тієї ж логіки при своїй класифікації видів політичної реклами, що і Л. Девлін, але в нього є суттєве доповнення.

«Кандидат в дії». Це не обов’язково кандидат серед виборців. Це може бути кандидат на роботі, що займається вирішенням проблем, які важливі для виборців. Тут робиться основний акцент не на комунікації кандидата з виборцями, а на ув’язці кандидата з проблемами виборців.Наприклад, кандидат серед козаків обговорює проблеми козацтва. Б.Єльцин під час своєї виборчої кампанії підписував наказ, що вирішував проблеми цієї цільової групи.

Тематична класифікація роликів. М. Керн виділяє два види рекламних роликів:ролики з платформою кандидата, яка може бути представлена сама по собі, а може бути порівняна з платформою опонента,і ролики зі слоганом кандидата,які можуть не містити політичних заяв кандидата, а можуть і поєднуватися з його відповідями на поставлені німим інтерв’юєром питання.

Класифікація Р. Джосліна. Р. Джослін класифікує рекламуза типом риторики, яка лежить в основі рекламних звернень до населення. Так, наприклад у час виборів в політичній рекламі існуєпрославляння кандидата. Така реклама фокусує увагу глядачів на особистості кандидата, його чеснотах та досягненнях. Вона, по суті, ігнорує його програму, політичні акції, цінності. Її головна мета – це встановлення відповідності між ролевими сподіваннями публіки по відношенню до кандидата, що претендує на пост, та його особистістю. У таких зверненнях кандидат підноситься як сміливий, чесний, справедливий, який знає свою справу та може повести за собою людей.

Така реклама може бути зроблена у вигляді біографії або документального фільму про кандидата. Кандидат може бути показаний в ситуаціях, коли його особистісні риси, які рекламуються особливо рельєфно проявляються, коли вони очевидні.

Може бути створена реклама у вигляді особистих свідчень про людські якості кандидата. Таки особисті свідчення, як правило, належать поважним людям. Вони можуть просто висловлюватись про кандидата чи обговорювати його якості в діалозі, можуть навіть сперечатися із співрозмовником. Іноді така суперечка зрежесована, іноді – спонтанна.

Доволі поширеною є реклама зі свідченнями «простої людини» як з вулиці, так і «середньостатистичного» робітника, вчителя, студента. Головним в цьому виді реклами є фокус на особистості кандидата і силі його характеру.

Подібна реклама особливо важлива, коли кандидат маловідомий, а його опонент, навпаки, добре відомий публіці. В цьому випадку в ході рекламної кампанії повинна бути створена“позитивна історія кандидата”. Політична реклама доводить до виборця інформацію про походження, досягнення, особистості та характері кандидата, його сім'ї, хобі, друзях. У телевізійної реклами набагато більше можливостей це зробити. Кандидат в цьому випадку виглядає більш рельєфно та динамічно.

Наступний тип риторики, яка лежить в основі рекламного звернення до виборців, – це негативна реклама у форміатаки на опонента. Ця атака може проходити як у формі прямого звинувачення, так і непрямого. Її суть полягає у становленні опонента у скрутне становище або показ його у несприятливому світі. При цьому буває так, що деякі критикуючи якості насправді не властиві опоненту. Незалежно від того, реальні чи ні недоліки опонента, на них зосереджується увага виборців, щоб підсилити його негативний образ. Якщо виробники політичної реклами спираються на технологічну базу в роботі з несвідомими процесами сприйняття, то для них не складе труда наблизити образ опонента до стратегічного негативного образу.

Третім типом риторики, яка лежить в основі політичної реклами у ході передвиборчої кампанії євідповідь на атаку. Такі відповіді, як правило, виникають дуже швидко. Відстрочка у часі робить їх безглуздими. В цій політичній рекламі існує декілька стратегій. По-перше, “стратегія репутації” – тобто є прямий удар у відповідь на напад. По-друге, це контратака за позиціями, мотивованими діями нападаючого. В-третіх, це стратегія гумору та доведення до абсурду тези атакуючого.

Види і типи політичної реклами на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Сучасний дошкільний заклад. Типи і види дошкільних закладів

2. Реферат Соціальне міфотворення як складова сучасної реклами

3. Реферат Історія становлення, визначення та функції реклами

4. Реферат ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМИ (ЦИВІЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ)

5. Реферат Завдання та принципи реклами. План рекламної кампанії

6. Реферат КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИМ АСПЕКТ ГРЕЦЬКОЇ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ РЕКЛАМИ

7. Реферат Держава як інститут політичної системи

8. Реферат Вплив ЗМІ на розповсюдження політичної інформації

9. Реферат ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯЩОДО ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ

10. Реферат Проблематика політичної поведінки у сучасному біополітичному дискурсі