Новости

ЗАСТОСУВАННЯ ОСВІТНІХ ВИМІРЮВАНЬ У ВСТУПНІЙ КОМПАНІЇ

Работа добавлена:


ЗАСТОСУВАННЯ ОСВІТНІХ ВИМІРЮВАНЬ У ВСТУПНІЙ КОМПАНІЇ на http://mirrorref.ru

В.С.Щирба,О.В.Фуртель

Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

ЗАСТОСУВАННЯ ОСВІТНІХ ВИМІРЮВАНЬ У ВСТУПНІЙ КОМПАНІЇ

У статті розглядаються мотиваційні моменти дослідження прикладних задач теорії освітніх вимірювань на основі проведення математично-статистичного аналізу результатів вступної компанії набору студентів на базі відкритого конкурсного балу.Вивчаючи особливості проведення цьогорічної вступної компанії і специфіку визначення конкурсного балу абітурієнтів,визначаються рекомендації стосовно проведення математично-статистичного аналізу результатів зовнішнього незалежного оцінювання знань.Порівнюючи результати конкурсу в трьох вищих навчальних закладах,одержано рекомендації з вибору варіантів розподілу коефіцієнтів формування максимально допустимого конкурсного балу,що є особливістю застосування теорії освітніх вимірювань для проведення маркетингових досліджень в освітній галуззі.Цим самим показано нетрадиційний прикладний напрямок і підкреслено важливість застосування в освітніх вимірюваннях.

Ключові слова:освітні вимірювання,математично-статистичний аналіз,конкурсний бал.

Постановка проблеми.Нові зовнішні та внутрішні чинники розвитку держави зумовлюють потребу коригування ряду принципових положень усіх сфер її діяльності,в тому числі і усіх ланок освітньої галузі.Тому постає зрозумілою необхідність постійного оновлення законодавчої бази в галузі освіти і зрозуміло,чому впродовж останніх років національна система освіти України значно реформувалася.

Впровадження практики зовнішнього незалежного оцінювання (або ЗНО)-одна з найбільш кардинальних реформ у сфері української освіти.Іспит з предметів ЗНО став обов’язковим атрибутом для кожного випускника11класу і проходить у вигляді тестування,за результатами якого йому видається сертифікат,що відкриває йому дорогу для подальшого навчання у вибраному вищому навчальному закладі.

Звичайно, «кожна медаль має дві сторони».Можна як завгодно говоритипро те,що екзаменаційнітести-це спірний метод перевірки шкільних знань,що стара система вступу до ВУЗів краще і реалістичніше оцінювала засвоєну школярами теорію і практику,що система тестування не дає змоги оцінити творчі здібності дитини.Все одно ЗНО і в подальші роки так само залишатиметься обов’язковою нормою.

МОН України впевнене,що саме цей метод підсумкової перевірки знань мінімізує зловживання повноваженнями як з боку шкільної,так і університетської адміністрації та дозволяє провести іспити максимально об'єктивно.Крім того,на думку працівників міністерства,ЗНО позбавляє школярів від зайвих стресів,адже раніше один і той же предмет потрібно було здавати кілька разів:спочатку-щоб отримати атестат,а через пару тижнів ще раз-для вступу у вищі навчальні заклади.

Спорити з цим можна скільки завгодно і контраргументи також є вагомими (зарубіжні університети запрошують на навчання випускників наших шкіл без сертифікатів ЗНО і не бояться зловживань,мабуть «не тут собака зарита»),але в наступні роки працівникам приймальних комісій знову доведеться працювати з Правилами прийому,що ґрунтуються на системі ЗНО.

Виклад основного матеріалу.Щорічно батьки і школярі ретельно відстежують новини,що стосуютьсяправилпроведення ЗНО,адже фахівці Центру оцінювання якості знань «не сидять без діла»,постійно впроваджуючи якісь інновації.Не дивно,що випускникам шкіл вже сьогодні хочеться знати,до чого готуватися в найближчий час,щоб безпроблемвступити до вищого навчального закладу.Не менш зацікавлено вивчають нові повідомлення про особливості нової вступної компанії і працівники вищих навчальних закладів,адже вони несуть відповідальність за забезпечення максимальної наповнюваності студентського контингенту свого закладу.

З кожним роком в обох зацікавлених сторін ці проблеми не зменшуються.Вже в2017році скоротилася кількість потенційних спеціальностей і кількість можливих заяв.Тепер можна буде подати лише9заяв,вибравши для себе4спеціальності (ще в2016році можна було написати на6заяв більше,вибравши5спеціальностей для навчання).Крім того,обіцяють відмінили прийом для рівнів «спеціаліст»і «молодшийбакалавр».Категорія «молодший спеціа-114ліст»поки що буде збережена,але для неї будуть діяти нові (поки не розроблені)правила прийому.

Таким чином,не безпідставно є відчутна загроза,що набори студентів будуть зменшені,що призведе до зменшення контингенту студентів вцілому в тому чи іншому вищому навчальному закладі з усіма наслідками,що будуть супроводжувати такий стан речей:зменшення фінансування навчального закладу,зменшення кількості ставок на окремих фахових кафедрах,ліквідація окремих спеціальностей через відсутність набору студентів відповідного профілю,особливо це стосується малопопулярних спеціальностей.

Традиційно освітні вимірювання використовують для підвищення рівня організації навчального процесу,зокрема для підвищення якості знань [2].Але їх успішно можна використовувати і в маркетинговій діяльності вищого навчального закладу.

Розглянемо один із варіантів покращення стратегії,який підказують освітні вимірювання,у так званій «боротьбі за абітурієнта»,що відбувається на спеціальностях,де оголошено відкритий конкурс.Такою спеціальністю на нашому фізико-математичному факультеті з відкритим конкурсом є спеціальність «Комп’ютерні науки».Спочатку трішечки опишемо «правила гри»,тобто розповімо про умови прийому,які будемо використовувати для аналізу стану справ засобами освітніх вимірювань.

З2016року була запроваджена нова система формування,так званих,конкурсних балів для вступників у вищі навчальні заклади.Конкурсний бал(КБ)розраховується за формулою:

(КБ)= (К1*П1+К2*П2+К3*П3+К4*А+

+К5*ОУ)*РК*ГК*СК*ПК,де:

П1,П2-оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого та другого предметів;П3-оцінка ЗНО,вступного іспиту або творчогоконкурсу з третього предмета;А-середній бал додатку до документа про повну загальну середню освіту,переведений в шкалу від100до200відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту,обрахованого за12-бальною шкалою,в шкалу100-200;ОУ-балза успішне закінчення підготовчих курсів; К1,К2,К3,К4,К5-невід’ємні вагові коефіцієнти для кожної спеціальності (освітньої програми,спеціалізації).Сума коефіцієнтів К1,К2,К3,К4,К5для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати1.РК-регіональний коефіцієнт;ГК-галузевий коефіцієнт;СК-сільський коефіцієнт,ПК-першочерговий коефіцієнт.

Фахівцями МОН України даються лише рекомендації щодо відсотка для визначення рейтингу сертифіката ЗНО,атестаційного балу та інших документів.Вищі навчальні заклади самостійно на власний розсуд визначають,наприклад,відсотки рейтингу сертифіката ЗНО та атестаційного балу відповідно до рекомендацій МОН України.Поки що чинними є такі рекомендації:

d3

159,4

cc

147,4

b2

150,6

d3

178,3

cc

172,5

b2

183

d3

170,3

cc

160,4

b2

162,1

ЗАСТОСУВАННЯ ОСВІТНІХ ВИМІРЮВАНЬ У ВСТУПНІЙ КОМПАНІЇ на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Методи вимірювань і послідовність виконання вимірювань

2. Реферат Сервісне обслуговування компанії Електропривод

3. Реферат ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ КОМПАНІЇ (МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ)

4. Реферат Маркетинг ринку освітніх послуг

5. Реферат Сутність та складові маркетингу освітніх послуг

6. Реферат Проблематика освітніх закладів інтернатного типу в дискурсі соціології виховання

7. Реферат Єдність вимірювань

8. Реферат Повірка засобів вимірювань

9. Реферат Види та методи вимірювань

10. Реферат Засоби вимірювань, їх види та класифікаційні ознаки