Новости

Економічна оцінка поліпшення якості використання вагонів і локомотивів

Работа добавлена:






Економічна оцінка поліпшення якості використання вагонів і локомотивів на http://mirrorref.ru

3 Економічна оцінка поліпшення якості використання вагонів і локомотивів

Економічна оцінка якості використання рухомого складу є завершальним етапом у визначенні планових показників функціонування залізничного підрозділу, пов’язаних з експлуатацією локомотивного та вагонного парків. Вагони та локомотиви становлять значну частину активної складової основних виробничих фондів залізниць, ефективність використання яких багато в чому визначає економічну ефективність організації всього залізнично-транспортного виробництва.

За умовами даної курсової роботи економічна оцінка якості використання рухомого складу полягає у встановленні рівня впливу параметрів експлуатації

рухомого складу в межах залізничної дирекції (в частині вантажних перевезень) на один з основних кінцевих фінансово-економічних результатів діяльності всієї галузі – собівартість залізничних перевезень.

Для розрахунку собівартості 10 т-км нетто пропонується метододиничних витратних ставок, що є широко вживаним на залізничному транспорті при виконанні техніко-економічних розрахунків.

Всі обчислення необхідно зводжу в таблицю 4.1.

Вихідні розміри одиничних витратних ставок у копійках, розраховані за середньо залізничними  даними.

Витратні ставки –залежні від обсягів перевезень витрати, які доводяться на одиницю калькуляційного (розрахункового) вимірника.

Калькуляційні вимірники (гр. 1) розраховуюємо на 1000 експлуатаційних тонно-кілометрів нетто.

Таблиця3.1 – Експлуатаційні витрати на 1 тис. т-км нетто та собівартість перевезень

Вимірник

Величина вимірника

Витратна ставка, коп.

Величина витрат, коп.

за планом

після поліпшення

за планом

після поліпшення

1

2

3

4

5

6

1.Вагоно-кілометри

28,51

28,51

2,0

57,02

57,02

2.Вагоно-години

1,59

1,51

76,0

120,84

114,78

3.Бригадо-години поїзних бригад

0,00061

0,00061

1 355,45

0,83

0,83

4.Локомотиво-кілометри

0,64

0,64

154,18

154,18

5.Локомотиво-години

27,93

27,93

960.15

101577,2

101577,2

6.Бригадо-години локомотивних бригад

0,0051

0,0051

3 505,15

17,88

17,88

7.Тонно-кілометри брутто вагонів та локомотивів

1804,85

1804,85

0,1

180,49

180,49

8.Витрати палива

7,62

7,62

26.35

433,20

433,20

9.Маневрові локомотиво-години

0,017

0,017

6 334,65

107,69

107,69

10.Кількість вантажних відправлень

0,0045

0,0045

1 067,5

4,8

4,8

Разом залежних витрат

102654,13

102654,13

11.Умовно-постійні витрати

1 000

1 000

0,97

970

970

Усього витрат

103624,13

103624,13

Собівартість 10 т-км експлуатаційних, коп.

1036,24

1036,24

Порядок розрахунку вимірників на 1000 т-км наступний:

  1. Вагонно-кілометри:

                                                   (3.1)

де коефіцієнт порожнього пробігу вагонів, формула(2.2.12); динамічне навантаження навантаженого вагона, формула (2.2.3).

2.Вагоно-години:

                                                                                               (3.2)

де середньодобовий пробіг вагона, формула(2.2.4).

3.Бригадо-години поїзних бригад:

                                                                                (3.3)

де локомотиво-кілометри пробігу в голові поїздів, формула (3.4); коефіцієнт, що враховує додатковий час роботи поїзних бригад (у розрахунках прийняти рівним 1,35); питома вага пробігу збірних поїздів у загальному поїзному пробігу у вантажному русі, формула (3.6); дільнична швидкість руху збірних поїздів, км/год (розраховується як середнє значення по дільницях, зважене на величини пробігу поїздів у парному та непарному напрямках), формула (3.7);

                                                     (3.4)

де тонно-кілометри брутто вагонів;

    середня вага поїзда брутто, т (формула(2.1.3));

(3.5)

де середня вага тари вантажного вагона (23 т згідно вихідних даних);

=1655,73

За формулою (3.4) знайдемо:

                                                                                                    (3.6)

де сумарний пробіг збірних поїздів, тис. поїздо-км;

    загальний пробіг поїздів по дирекції, тис. поїздо-км;

                                                               (3.7)

де дільничні швидкості руху збірних поїздів по дільницях А – Б та Б – В відповідно, км/год;

   сумарний пробіг збірних поїздів у парному та непарному напрямках по дільницях А – Б та Б – В відповідно, тис. поїздо-км;

                                         ·

За формулою (3.3) знайдемо бригадо-години поїзних бригад :

4.Локомотиво-кілометри:

                                                                                 (3.8)

де коефіцієнт відношення допоміжного пробігу локомотивів до пробігу в голові поїздів, формула (4.9):

                                                                                         (3.9)

де одиничний пробіг локомотивів, тис. локомотиво-км;

   коефіцієнт, що враховує інший умовний пробіг локомотивів, у т.ч. простоювання на станційних коліях тощо (в розрахунках прийняти рівним 0,01);

За формулою (4.8) визначимо локомотиво-кілометри:

5.Локомотиво-години:

                                                                                           (3.10)

де середньодобовий пробіг локомотивів, км (формула(3.1.4)).

6.Бригадо-години локомотивних бригад:

                                                                                        (3.11)

де локомотиво-кілометри лінійного пробігу без урахування умовного пробігу, формула (3.12); коефіцієнт, що враховує додатковий час роботи локомотивних бригад на приймання та здачу локомотивів (у розрахунках прийняти для електровозної тяги – 0,4); середня лінійна швидкість локомотива, розраховується  як середнє із значень швидкостей по окремих дільницях, зважене на їхню довжину, які, у свою чергу, визначаються як середні із значень швидкостей для різних видів поїздів, зважені на їхню кількість (формули 3.14, 3.15);

                                           (3.12)

де коефіцієнт відношення допоміжного пробігу локомотивів до пробігу в голові поїздів без урахування умовного пробігу, формула (4.13):

                                                                                              (3.13)

За формулою (3.12) знайдемо

                                                                           (3.14)

де середні дільничні швидкості руху локомотивів на дільницях А-Б та Б – В відповідно, км/год (формула 3.15);

   довжини дільниць А – Б та Б – В відповідно, км;

                 (3.15)

де дільничні швидкості відповідно наскрізних, збірних поїздів та локомотивів одиночного прямування для дільниць А – Б або Б – В (окремий розрахунок по дільницях), км/год;

   планові кількості наскрізних, збірних поїздів та локомотивів одиночного прямування для дільниць А – Б або Б – В (окремий розрахунок по дільницях).

За формулою (3.14) знайдемо :

Знайдемо за формулою (3.11) бригадо - години локомотивних бригад :

7.Тонно – кілометри брутто вагонів та локомотивів:

(3.16)

     де вага локомотива, т

      8.Витратипалива:

                                                                                                        (3.17)

     де середня норма витрат палива, кг/10000 т-км брутто вагонів ( у розрахунках приймаємо брутто вагонов).

      9.Маневрові локомотиво-години:

                                                                                  (3.18)

   деa,bтаcнорми витрат маневрових локомотиво-годин відповідно на 1000 т-км нетто, 1000 вагоно-км та 1 завантажений чи розвантажений вагон

( у розрахунках прийняти локомотиво-год/1000 т-км нетто,  локомотиво-годин /1000 вагоно-км та  локомотиво-год/вагон);

   кількість завантажених та розвантажених вагонів, формула (3.19):

(3.19)

   де питома вага відправлених вантажів у величині перевезених вантажів, формула (3.20);

       середня дальність перевезення 1 т вантажу, км ( у розрахунках прийняти );

       середнє статичне навантаження вагона т, (формула 2.1).

                                                                                                        (3.20)

  де кількість навантажених на дирекції та прийнятих на дирекцію вагонів відповідно.

    За формулою (3.19) визначимо :

    За формулою (3.18) визначимо  маневрові локомотиво-години :

10.Кількість вантажних відправлень:

(3.21)

      де середня вага вантажного відправлення, т ( приймається, що всі відправлення на дирекції є повагонними, отже ).

11. Для всіх незалежні від обсягів руху витрати становлять 0,97 коп на 1 т-км нетто.

          Планова собівартість 10 т-км експлуатаційних розраховується  за формулою:

                                                                                                             (3.22)

      де загальна сума експлуатаційних витрат, коп (таблиця 3.1).

Для поліпшення якості використання вагонів  ми збільшуємо середньодобовий пробіг вагонаSB на 25 кілометів (таблиця 3 Додатка А [1]), тобтоSB=428,6+25=453,6км.

Після збільшення середньодобовогопробігу вагонуSB вагоно-години будуть становити:

Планова собівартість 10 т-км експлуатаційних після поліпшення становить:

Економічний ефект від такого поліпшення розраховуємо як величину зменшення експлуатаційних витрат по дирекції залізничних перевезень:

                                                           (3.23)

де величини собівартості залізничних перевезень до та після поліпшення якості використання рухомого складу відповідно, коп;

  плановий вантажообіг дирекції нетто.

Економічна оцінка поліпшення якості використання вагонів і локомотивів на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Організаційно-економічна характеристика та оцінка фінансового стану ТОВ АФ «Слобожанська»

2. Реферат ВИКОРИСТАННЯ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ПРОТЕЇНУ ТА ЛІЗИНУ В КОМБІКОРМАХ

3. Реферат Організація ремонту локомотивів

4. Реферат Аналіз ліквідності і платоспроможності СТОВ Прогрес з метою їх поліпшення

5. Реферат Принципи менеджменту якості

6. Реферат Методи забезпечення якості обслуговування

7. Реферат Контроль якості зварювальних з’єднань

8. Реферат ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

9. Реферат Поняття якості послуг в готельному господарстві

10. Реферат Характеристика електрообладнання пасажирських вагонів