Новости

Методичні рекомендації щодо вивчення нового матеріалу на прикладі вивчення теми Технології опрацювання числової інформації

Работа добавлена:


Методичні рекомендації щодо вивчення нового матеріалу на прикладі вивчення теми Технології опрацювання числової інформації на http://mirrorref.ru

Лабораторна робота № 12

Тема: Методичні рекомендації щодо вивчення нового матеріалу на прикладі вивчення теми “Технології опрацювання числової інформації”.

Мета: Отримати елементарні відомості про електронні таблиці та їх призначення. Порівняти викладення даної теми за різними підручниками. Відмітити методичні особливості ознайомлення учнів з електронними таблицями.

Методичні рекомендації

Вимоги до знань і вмінь учнів.

Учні повинні знати:

 • призначення електронних таблиць; розміщення інформації в електронних таблицях; правила роботи з електронними таблицями;
 • основні операції, які можна виконувати з даними, що містяться в електронних таблицях.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати програму опрацювання електронних таблиць;
 • за допомогою програми опрацювання електронних таблиць виконувати набір операцій над даними, що зберігаються в електронній таблиці;
 • вводити числову, формульну та текстову інформацію;
 • використовуючи операції та функції програми опрацювання електронних таблиць, опрацьовувати табличну інформацію;
 • будувати діаграми та графіки на основі табличної інформації;
 • впорядковувати й відшукувати серед табличної інформації необхідні дані.

На уроках доцільно застосовувати такі форми організації навчальної діяльності : фронтальна бесіда, робота в групах, індивідуальна робота учнів на компютері, самостійна робота.

Хід роботи

І Завдання. Познайомитися з прикладами учнівських завдань, виконати їх.

За допомогою електронної таблиці Excel розв’язати наступні задачі:

 1. Оформити бюджет сімї за квартал.

Бюджет сімї за квартал

Січень

Лютий

Березень

Сума за квартал

Дохід сімї

700

Комунальні послуги

100

Витрати на їжу

300

Оплата за діт. садок

25

Покупки

50

Подарунки

50

Сума витрат

Залишок

 1. Відформувати текст, клітинки та зовнішній вигляд таблиці як показано на прикладі.
 2. Провести розрахунки у таблиці за наступними правилами(використання формул):
  • Доход сім’ї однаковий кожний місяць.
  • Витрати сім’ї складаються з наступних пунктів:
   • комунальні послуги – кожний місяць збільшуються на 5%.
   • оплата за дитячий садок – кожний місяць однакова.
   • витрати на їжу – кожний місяць збільшуються на 20 гр.
   • покупки – кожний місяць збільшуються на 10%.
   • подарунки – кожний місяць збільшуються на 3%.
  • Підрахувати суму витрат по кожному місяцю(використання автосуми).
  • Підрахувати суму витрат по кожному пункту за квартал.
  • Підрахувати загальну суму витрат.
  • Підрахувати залишок по кожному місяцю та за квартал.

2. Побудувати таблицюРіст населення за зразком.

Ріст населення

1970 р.

1980 р.

1990 р.

2000 р.

Приріст населення

Європа

738412

794420

913917

Африка

362788

481034

713351

Америка

511607

613564

814077

1. Підрахувати чисельність населення у 1990 р. за наступними даними:

         У 1990 р. населення збільшилось:

         Європа – на 6%

         Африка – 35%

         Америка – 18%

 1. Підрахувати на скільки відсотків збільшилось населення за останні 10 років, тобто між 2000р. та 1990р., по кожному пункту.
 2. Отриману таблицюРіст населення відсортувати по полю 2000р. по зростанню (пунктменюДані/Сортування). Прослідкувати за переміщенням рядків таблиці.
 3. Побудувати гістограму по таблиці “Ріст населення” за 1970-2000р.р. Дати назву гістограмі та висвітити легенду(пункт менюВставка/Діаграма).
 4. Побудувати кругову діаграму по одному з пунктів даної таблиці, наприклад, по рядку “Європа”(пункт менюВставка/Діаграма).

 1. Побудувати таблицюНаскільки ви довіряєте владі?На основі даної таблиці підібрати завдання для різних рівнів засвоєння знань(початковий, середній, достатній, високий).

Наскільки ви довіряєте владі?

Категорія

Кількість людей

Повністю довіряю

Скоріше довіряю, ніж ні

Скоріше не довіряю

Повністю не довіряю

Важко дати відповідь

211

540

841

961

450

Всього

 1. Ввести з клавіатури інформацію до таблиці
 2. За допомогою формули знайти загальну кількість людей, що приймали участь у голосуванні.
 3. Додати до таблиці перший стовпчик – для нумерації категорій і пронумерувати категорії.(пункт менюВставка/Стовбець).
 4. Побудувати кругову діаграму за даними таблиці(пункт менюВставка/Дiаграма).
 5. Впорядкувати рядки таблиці за зростанням відповідних числових даних стовпчикаКількість людей.(пунктменюДані/Сортування).
 6. Додати до таблиці останній стовпчик, в якому для кожної категорії рахуватиметься відповідний відсоток категорії до загальної кількості.
 7. Додати до таблиці стовпчик, до якого за допомогою функціїРАНГ (статистична функція) рейтинг підсумків голосування.(використанняМайстра формул).

4. Складіть таблицю значень лінійної функції , вибрав за власним розсудом кутовий коефіцієнтk і вільний членb. Скористайтеся прикладом таблиці для функції  Для заповнення комірок значеннямих введіть перші два значення, виділіть обидві комірки і протягніть маркер заповнення вправо. Для заповнення комірок значеннямиyвведіть формулу в першу комірку рядка і заповніть праворуч.

Таблиця значень функції

х

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

у

-31

-27

-24

-20

-17

-13

-10

-6

-3

1

4,5

8

12

ІІ Завдання. Підібрати таблиці для демонстрування напрямків використання табличного процесору:

 • Для автоматичного обчислення
  • з арифметичними виразами;
  • з логічними виразами;
  • зі статистичними функціями;
  • для математичного моделювання;
  • використання таблиць у якості баз даних;
  • для демонстрування графічних можливостей.

ІІІ Завдання. Розробіть фрагменти уроку,де вчитель може застосовувати дидактичні прийоми аналогію та порівняння між електронними таблицями та з середовищем текстового редактора, електронні таблиці та робота оперативної пам’яті.

ІVЗавдання.Познайомитися та виконати один з двох варіантів тематичного оцінювання.

Тематичне оцінювання з теми

„Електронні таблиціMicrosoftExcel” (І варіант)

Завдання 1 (3 бали)

Впишіть пропущені слова у наступні речення, пов'язані зExcel1.MicrosoftExcel — це __________________________________________________

 1. На перетинаннях рядків та стовпців утворюються __________________________
 2. Робочий аркушExcel може містити ____________стовпців.
 3. 1, 2, 3, 4, 5... — це назви _____________________ в табличному процесорі.
  1. Чорний квадратик, за допомогою якого можна автоматично заповнити комірки, називається ________________________________________________________________.
  2. Рядок, у якому відображується вміст комірок або введені формули, знаходиться у верхній частині вікна та називається _______________________________________.
  3. Формули вExcel— _____________________________________________________.
  4. ВExcel використовуються такі арифметичні оператори, як ___________________.
  5. Функція обчислює мінімальне значення серед діапазону комірок та належить до групи ________________________________________________________.

10. Функція додає значення діапазону комірок, що задовольняють певній умові, та належить до групи ________________________________________.

11. являє собою діалогове вікно для створення та редагування записів таблиці.

Завдання 2 (1 бал)

Обведіть кружечком варіанти правильних відповідей:

1. Що з’являється на екрані при запускуExcel?

 • Робоча книга „Книга 1”;
 • „Війна і мир” Л.Толстого;
 • Енциклопедія;
 • Підручник.

2.КомандаДИАГРАММА знаходиться в меню:

 • Файл;
 • Вставка;
 • Правка;
 • Сервіс.

3. Для чого призначені смуги прокручування?

 • Для переміщення по кабінету інформатики;
 • Для переміщення по робочому столу;
 • Для переміщення по робочому аркушу;
 • Для переміщення по робочому рядку.
 1. Додати комірки можна за допомогою
  • Контекстного меню;
  • Меню Вставка;
  • Обидва варіанти.

5. Які з поданих функцій належать до статистичних?

 • , , , ;
 • МИН, МАКС, СРЗНАЧ, СЧЕТЕСЛИ;
 • КОРЕНЬ, ОКРУГЛ,ABS, SIN;
 • ЗАМЕНИТЬ, ПОИСК, СЦЕПИТЬ, ТЕКСТ.

Завдання 3 (3 бали)

Підпишіть  назви кнопок панелей інструментів та запишіть дії, які вони виконують:

Завдання 4 (3 бали)

Заповніть таблицю, описавши хід виконання наступних дій:

Дія

Хід виконання

Відкрити вже створений документExcel, що знаходиться в вашій папці

Встановити межі таблиці жирними лініями

Встановити автоматичне перенесення слів

Додати діаграму по даним вже створеної таблиці

Вставити малюнок з комп’ютера учителя (Teacher 1)

Обчислити максимальне значення серед діапазону комірок

Перейти наЛист 2

Видалити непотрібний текст в таблиці

Змінити шрифт заголовків на жирний курсив

Зафарбувати робочу область діаграми жовтим кольором

Об’єднати п’ять комірок

Завдання 5 (1 бал)

Підпишіть назви діаграм:

Завдання 6 (1 бал)

Оберіть правильні та неправильні твердження, поставивши відповідно знак «+» чи «»:

 • MSExcel— програма для створення електронних презентацій.
 • MSExcel— табличний процесор.
 • ЕкранMSExcel— сітка, розділена на стовпці та рядки.
 • Введення формули в комірку починається зі знаку «=».
 • СРЗНАЧ— математична функція.
 • Очистити зміст комірки можна клавішеюDelete.
 • За допомогою командиФайл/ Печатьможна роздрукувати документExcel на принтері.

Результати тематичної атестації

№ завдання

1

2

3

4

5

6

Кіль-ть отриманих балів

Оцінка __________

Тематичне оцінювання з теми

„Електронні таблиціMicrosoftExcel” (ІІ варіант)

Завдання 1 (3 бали)

Впишіть пропущені слова у наступні речення, пов'язані зExcel1._______________________ — це графічний спосіб представлення інформації вExcel.

 1. ФайлExcel за замовчуванням називається ___________________________________.
 2. Робочий аркушExcel може містити _____________________рядків.
 3. A,B,C,D,E,F, ... — це назви _____________________ в табличному процесорі.
  1. Комірка, з якою в даний момент працює користувач або яка виділена, називається ____________________________або____________________________ коміркою.
  2. Сукупність визначених комірок (наприклад,A4:B7) називається ________________.
  3. Запис формули вExcel починається знаком ___________________________________.
  4. Функція _______________ обчислює максимальне значення серед діапазону комірок та належить до групи ________________________________________________.
  5. Функція обчислює середнє значення серед діапазону комірок та належить до групи ________________________________________________________.

10. являє собою виділення певних записів, що задовольняють умові.

Завдання 2 (1 бал)

Обведіть кружечком варіанти правильних відповідей:

1. Скільки аркушів за замовчуванням містить робоча книга?

 • 2;
 • 3;
 • 1;
 • 4.

2.Що такеMicrosoftExcel?

 • Редактор журналу „Ліза”;
 • Редактор електронних таблиць;
 • Директор заводу „Імпульс”;
 • Директор корпораціїMicrosoft.

3. Який з цих типів не є типом діаграм?

 • Лінійний;
 • Круговий;
 • Крапковий;
 • Комовий.
 1. Змінити колір комірки можна за допомогою команд
  • Формат / Ячейки;
  • Контекстне меню / Формат ячеек;
  • Обидва варіанти.

5. Які з поданих функцій належать до математичних?

 • , , , ;
 • МИН, МАКС, СРЗНАЧ, СЧЕТЕСЛИ;
 • КОРЕНЬ, ОКРУГЛ,ABS, SIN;
 • ЗАМЕНИТЬ, ПОИСК, СЦЕПИТЬ, ТЕКСТ.

6.Що утворюється на перетині рядка та стовпця?

 • Маркер автозаповнення;
 • Комірка;
 • Вікно.

Завдання 3 (3 бали)

Підпишіть  назви кнопок панелей інструментів та запишіть дії, які вони виконують:

Завдання 4 (3 бали)

Заповніть таблицю, описавши хід виконання наступних дій:

Дія

Хід виконання

Зберегти документExcel в своїй папці під ім’ямПР13

Вирівняти текст у комірці по центру/по центру

Зафарбувати комірки жовтим кольором

Вставити малюнок до документу

Обчислити мінімальне значення серед діапазону комірок

Відсортувати значення діапазону комірок за збільшенням

Ввести значення таблиці за допомогою форми

ПерейменуватиЛист 1 на„Кількість учнів”

Змінити тип уже створеної діаграми

Додати до документа фігурний текст

Додати до документа ще один робочий аркуш

Завдання 5 (1 бал)

Підпишіть назви діаграм:

Завдання 6 (1 бал)

Оберіть правильні та неправильні твердження, поставивши відповідно знак «+» чи «»:

 • MSExcel— текстовий процесор.
 • MSExcelдає змогу будувати діаграми та графіки.
 • КомандиФайл/Открытьвикористовуються для збереження документа.
 • Введення формули в комірку починається зі знаку «=».
 • КомандиФормат/Ячейкивикористовуються для змінення зовнішнього вигляду комірок.
 • Очистити зміст комірки можна клавішеюShift.
 • - кнопкаАвтосума.

Результати тематичної атестації

№ завдання

1

2

3

4

5

6

Кіль-ть отриманих балів

Оцінка __________

VЗавдання. Виконати самостійно Довгострокове домашнє завдання та один з варіантів індивідуального завдання.

Контрольні питання.

 1. Який комплекс задач дозволяють вирішувати електронні таблиці?
 2. Які практичні прийоми мають засвоїти учні на мінімальному рівні роботи з електронними таблицями?
 3. Які теоретичні питання викликають найбільші труднощі в учнів?
 4. В чому полягає принцип відносної адресації?
 5. Які основні типи розрахункових задач повинні навчитися вирішувати учні за допомогою електронних таблиць?
 6. Дочого зводяться основні правила запису формулв електронних таблицях?
 7. Які типові помилки найчастіше виникають в учнів?

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1.Довгострокове домашнє завдання з теми

„Електронні таблиціMicrosoftExcel

 1. Дати визначення:

Електронна таблиця – це_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Назвіть функціїMicrosoftExcel: _________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Для запускуMicrosoftExcelнеобхідно виконати такі дії:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позначте, з яким розширенням може зберігатися файл, створений вExcel:

 1. .doc;
 2. .exl;
 3. .xls;
 4. .sys.

4.Робоча книга – це____________________________________________________________________________________

5. Опишіть елементи вікна робочої книги вExcel:

1)____________________________________________________________________;

2)___________________________________________________________________

3)__________________________________________________________________;

4)____________________________________________________________________;

5)____________________________________________________________________;

6)____________________________________________________________________;

7)____________________________________________________________________;

8)____________________________________________________________________;

9)____________________________________________________________________;

10)____________________________________________________________________;

11)____________________________________________________________________.

6. Опишіть структуру вікна програмиMicrosoftExcel:

У верхній частині вікнаExcel розташовано ________________________________,

у якому зазначені ім’я програми (у цьому випадку -MicrosoftExcel) та ім’я книги (Книга 1).

Рядок меню – це _______________________________________________________

7.Опишіть призначення пунктів меню:

Файл - _______________________________________________________________.

Правка- _____________________________________________________________.

Вид- ________________________________________________________________.

Вставка- _____________________________________________________________.

Сервис- _____________________________________________________________.

Данные - _____________________________________________________________.

Окно- _______________________________________________________________.

?- ___________________________________________________________________.

Відкрити пункт меню можна  ____________________________________________

______________________________________________________________________.

УExcelіснує ще один спосіб виклику команд. Правою кнопкою миші на виділеному можна викликати ____________________________________________________

______________. Це меню містить команди, які можна застосовувати до виділеного об’єкта.

8. Під рядком меню зазвичай розміщуються _________________________________.

 Панель инструментов – це ______________________________________________

_______________________________________________________________________.

Excelзабезпечує користувача кількома панелями інструментів. За замовчуваннямExcelвиводить на екран панелі інструментів _________________________________

_____________________________ і _________________________________________.

Для вибору потрібної панелі слід скористатися командою ______________________

_________________________________. При цьому на екрані з’явиться вікно діалогу _______________________, у списку якого можна вибрати необхідні панелі.

9. Нижче від панелі інструментів розташований ______________________________.

 У лівій частині рядка формул знаходиться поле ______________________________

______________________, де подана адреса виділеної комірки або розмір діапазону.

10.Робочий аркуш являє собою ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Вказати адресацію комірок таблиці:

12.Запишіть до таблиці способи виділення вExcel.

Об’єкт

Спосіб виділення

Комірка

Рядок

Стовпчик

Кілька сусідніх рядків або стовпчиків

Уся таблиця

Прямокутний фрагмент

13. Дані числового формату в комірках таблиці за замовчуванням вирівнюються:

 1. по правому краю;
 2. по лівому краю;
 3. по центру;
 4. не вирівнюються.

14. Дані текстового формату в комірках таблиці за замовчуванням вирівнюються:

 1. по правому краю;
 2. по лівому краю;
 3. по центру;
 4. не вирівнюються.

15. В електронній таблиці виділено групу комірокD2:E3. Скільки комірок входить до цієї групи?

1)6;

2)4;

3)5;

4)3.

16. Операції вставки, вилучення та очистки стовпчиків, рядків або комірок таблиці можна виконати за допомогою пунктів меню або «гарячих клавіш». Запишіть їх до таблиці.

Операція над рядком, стовпчиком або коміркою

Пункт меню

„Гарячі клавіші”

Очистка

Delete

Вилучення

Ctrl + „мінус”

Вставка

Ctrl + „плюс”

17. Заповнити таблицю виконання дій з робочою книгою:

Дія

Спосіб виконання

Створення нової книги

Зберігання книги

Відкриття книги

Перегляд і друк книги

18.Щоб проводити обчислення вMicrosoftExcel, використовують формули. Всі формули вExcelпочинаються зі знака________ і можуть містити такі елементи:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Навести приклади формул:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

19.Головним інструментом користувача у роботі з електронними таблицями є функції. Функції можна створити самостійно, а можна скористатися стандартними функціямиExcel. Доступ до майстра функцій здійснюється за допомогою відповідного пункту меню або інструмента на панелі інструментів.

Опишіть використання стандартних функційExcel за допомогою майстра функцій:

20.Excelмає широкі можливості для побудови діаграм. Опишіть побудову діаграми за допомогою майстра діаграм.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

21.ПрограмаExcel дає змогу вставляти в робочий аркуш об'єкти, створені іншими програмами (документиWord, малюнки графічного редактораPaint тощо). Напишіть алгоритм вставки такого об'єкта: _____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.Опишіть поділ аркушів на сторінки:

Excel автоматично розділяє аркуш робочої книги на сторінки по вертикалі та горизонталі, якщо встановлено прапорець _______________________________________на вкладці _________________ вікна діалогу ____________________. Роздільники сторінок (штрихові лінії) з'являються на екрані при ______________________________________ ____________________________або _____________________________________________. Іноді необхідно «вручну» поділити аркуш на сторінки як горизонтально, так і вертикально.

Для встановленнягоризонтальногокурсор у комірку, з якої буде починатись нова сторінка (ця комірка має знаходитися в колонці А), і виконати команду .

Для встановленнявертикальногороздільника слід перемістити курсор у комірку, з якої буде починатися нова сторінка (ця комірка має знаходитися в рядку 1), і виконати команду ___________________________________________________.

Для вилучення «ручних» роздільників сторінок слід виділити діапазон комірок, у рамках якого вилучаються роздільники, і виконати команду ________________________ / _____________________________________.

Проблемне завдання

З’ясувати:

1) як виділити несуміжний діапазон комірок

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2) як перемістити таблицю з одного аркуша на інший

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3) як задати колір комірок і колір шрифту

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2.

Завдання для індивідуальної роботи.

Побудувати графіки функцій в одній системі координат. Отримай малюнок.

1. «Парасолька»

1)

2)

3)

4)

5)

6)

2. «Окуляри»

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

3. «Кішка»

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

4. «Птах»

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

5. «Динозавр»

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Методичні рекомендації щодо вивчення нового матеріалу на прикладі вивчення теми Технології опрацювання числової інформації на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ДНЯ ЗНАНЬ

2. Реферат Методичні рекомендації щодо організації практичних та лабораторних робіт з дисципліни Біологія

3. Реферат Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Організація та методика професійного навчання»

4. Реферат Методичні рекомендації щодо організації та проведення перевірок з питань нагляду за додержанням законів при виконанні покарання у виді конфіскації майна

5. Реферат Вивчення функціональних можливостей системи захисту інформації Гриф ХР

6. Реферат ВИВЧЕННЯ БІБЛІОТЕКИ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ NLTK, ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТІВ ПРИРОДНОЮ МОВОЮ. СТРУКТУРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ PYTHON

7. Реферат Розробка методики вивчення теми «Графічні примітиви» з використанням мови програмування Pascal

8. Реферат НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

9. Реферат Вивчення будови та особливостей пристосування в біогеоценозах представників типу молюски, на прикладі класу двостулкові (bivalvia)

10. Реферат Вивчення особливостей будови вищих ракоподібних на прикладі рака річкового (Astacus astacus)