Новости

Дослідження процесу запису даних з ОЗП на жорский диск

Работа добавлена:


Дослідження процесу запису даних з ОЗП на жорский диск на http://mirrorref.ru

Лабораторна робота № 1

Тема: Дослідження процесу запису даних з ОЗП на жорский диск

1. Мета роботи:

Порівняти різні варіанти організації запису даних з ОЗП на жорсткий диск.Вивчити особливості програмування на мові Borland Pascal 7.0 операцій запису даних на жорсткий диск ЮС.

2. Підготовка до роботи:

Вивчити різні варіанти логічної організації даних, призначених для зберігання на зовнішніх запам'ятовуючих пристроях [18, 9, 15].

Виконати попередній аналіз початкових даних індивідуального варіанту 11 (Довжина масиву в ОЗП, Кбайт = 40, Довжина упорядкованої структури, Кбайт = 1).

Скласти програму на мові програмування Borland Pascal 7.0, що реалізує різні варіанти запису даних на жорсткий диск ІОС (п.п. 1 - 3 розділу "Виконання роботи").

3. Виконання роботи:

3.1. Виконати запис на жорсткий диск масиву даних, що зберігається в ОЗП у вигляді послідовності байтів. За одну операцію виведення даних виконувати запис на диск одного байта. Визначити  час запису масиву даних.

    {Za odny operaciy vivedennya vikonyetsya zapis 1 byte,

    operaciya vivedennya povtoryetsya 40000 raziv}

    1:begin

        assign(f1,f_name);

        rewrite(f1);

        gettime(Hour1, Minute1, Second1, Sec100_1);

        for i:=1 to 40000 do

            write(f1,ar1[i]);

        gettime(Hour2, Minute2, Second2, Sec100_2);

        writeln('variant = ',k:1);

        writeln('nachalo -> ',

                Hour1:2,':', Minute1:2,':',Second1:2,':',Sec100_1:3);

        writeln('konec -> ',

                Hour2:2,':', Minute2:2,':',Second2:2,':',Sec100_2:3);

        close(f1);

    end;

3.2. Виконати запис на жорсткий диск масиву даних, що має в ОЗП вигляд упорядкованої структури (масив, елементи якого - дані типу запис). За одну операцію виведення даних виконувати запис на диск одного елемента масиву. Визначити час запису масиву даних.

    {Za odny operaciy vivedennya vikonyetsya zapis 1000 byte,

    operaciya vivedennya povtoryetsya 40 raziv}

    2:begin

        assign(f2,f_name);

        rewrite(f2);

        gettime(Hour1, Minute1, Second1, Sec100_1);

        for i:=1 to 40 do

            write(f2,ar2);

        gettime(Hour2, Minute2, Second2, Sec100_2);

        writeln('variant = ',k:1);

        writeln('nachalo -> ',

                Hour1:2,':', Minute1:2,':',Second1:2,':',Sec100_1:3);

        writeln('konec -> ',

                Hour2:2,':', Minute2:2,':',Second2:2,':',Sec100_2:3);

        close(f2);

end;

3.3. Виконати запис на жорсткий диск масиву даних, що зберігається в ОЗП у вигляді послідовності байтів. Запис даних на диск організувати по блокам довжиною 512 байтів. Визначити час запису масиву даних.

    {Vivedennya vikonyetsya na nizkomy rivni po blokam rozmirom 512 byte,

    cho dorivnye rozmiry sectora na zorstkomy disky}

    3:begin

        assign(f3,f_name);

        rewrite(f3,512);

        gettime(Hour1, Minute1, Second1, Sec100_1);

        blockwrite(f3,ar1,40000,count);

        gettime(Hour2, Minute2, Second2, Sec100_2);

        writeln('variant = ',k:1);

        writeln('nachalo -> ',

                Hour1:2,':', Minute1:2,':',Second1:2,':',Sec100_1:3);

        writeln('konec -> ',

                Hour2:2,':', Minute2:2,':',Second2:2,':',Sec100_2:3);

        close(f3);

    end;

Загальний вигляд программи:

{programma vikonye zapis na zorstkiy disk 40000 byte z OZP}

program Write_Data;

uses dos,crt;

type

  user_rec=record

      item1:array [1..1000] of byte;

  end;

var

  ar1:array [1..40000] of byte;

  ar2:user_rec;

  i,j,k: word;

  f1: file of byte;

  f2: file of user_rec;

  f3: file;

  f_name: PathStr;

  count: word;

  Hour1, Minute1, Second1, Sec100_1: word;

  Hour2, Minute2, Second2, Sec100_2: word;

begin

    clrscr;

    write('imya file ->');

    readln(f_name);

    write('variant ->');

    readln(k);

    for i:=1 to 40000 do

        ar1[i]:=7;

    for j:=1 to 1000 do

        ar2.item1[j]:=j;

    case k of

    {Za odny operaciy vivedennya vikonyetsya zapis 1 byte,

    operaciya vivedennya povtoryetsya 40000 raziv}

    1:begin

        assign(f1,f_name);

        rewrite(f1);

        gettime(Hour1, Minute1, Second1, Sec100_1);

        for i:=1 to 40000 do

            write(f1,ar1[i]);

        gettime(Hour2, Minute2, Second2, Sec100_2);

        writeln('variant = ',k:1);

        writeln('nachalo -> ',

                Hour1:2,':', Minute1:2,':',Second1:2,':',Sec100_1:3);

        writeln('konec -> ',

                Hour2:2,':', Minute2:2,':',Second2:2,':',Sec100_2:3);

        close(f1);

    end;

    {Za odny operaciy vivedennya vikonyetsya zapis 1000 byte,

    operaciya vivedennya povtoryetsya 40 raziv}

    2:begin

        assign(f2,f_name);

        rewrite(f2);

        gettime(Hour1, Minute1, Second1, Sec100_1);

        for i:=1 to 40 do

            write(f2,ar2);

        gettime(Hour2, Minute2, Second2, Sec100_2);

        writeln('variant = ',k:1);

        writeln('nachalo -> ',

                Hour1:2,':', Minute1:2,':',Second1:2,':',Sec100_1:3);

        writeln('konec -> ',

                Hour2:2,':', Minute2:2,':',Second2:2,':',Sec100_2:3);

        close(f2);

    end;

    {Vivedennya vikonyetsya na nizkomy rivni po blokam rozmirom 512 byte,

    cho dorivnye rozmiry sectora na zorstkomy disky}

    3:begin

        assign(f3,f_name);

        rewrite(f3,512);

        gettime(Hour1, Minute1, Second1, Sec100_1);

        blockwrite(f3,ar1,40000,count);

        gettime(Hour2, Minute2, Second2, Sec100_2);

        writeln('variant = ',k:1);

        writeln('nachalo -> ',

                Hour1:2,':', Minute1:2,':',Second1:2,':',Sec100_1:3);

        writeln('konec -> ',

                Hour2:2,':', Minute2:2,':',Second2:2,':',Sec100_2:3);

        close(f3);

    end;

    end; {case}

    readln;

end.

3.4. Порівняти     результати,    отримані    при    виконанні п.п.3.1 -3.

3.4.1. Запис на жорсткий диск масиву даних, що зберігається в ОЗП у вигляді послідовності байтів виконується за одну операцію виведення даних на диск одного байта. Час затрачений 11 мс.

variant = 1

nachalo -> 13:58:10: 82

konec -> 13:58:10: 93

3.4.2. Запис на жорсткий диск масиву даних, що має в ОЗП вигляд упорядкованої структури за одну операцію виведення даних запис на диск одного елемента масиву.

Час затрачений 0 мс.

variant = 2

nachalo -> 13:59:15: 41

konec -> 13:59:15: 41

3.4.3. Запис на жорсткий диск масиву даних, що зберігається в ОЗП у вигляді послідовності байтів організовується по блокам довжиною 512 байтів.

Час затрачений 0 мс.

variant = 3

nachalo -> 13:59:49: 52

konec -> 13:59:49: 52

Висновок:В цій лабораторній роботі я навчився використовувати різні варіанти організації запису даних з ОЗП на жорсткий диск.Вивчив особливості програмування на мові Borland Pascal 7.0 операцій запису даних на жорсткий диск ЮС.

Дослідження процесу запису даних з ОЗП на жорский диск на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗАПИСУ ДАНИХ З ОЗП НА ЖОРСТКИЙ ДИСК

2. Реферат Дослідження процесу виведення даних на пристрій відображення інформації

3. Реферат Дослідження процесу і режимів роботи пристрою для подрібнення зерна

4. Реферат Дослідження можливостейпроведення аналізу і прогнозування даних у Microsoft Excel

5. Реферат Методологічні аспекти дослідження процесу соціалізації медіакультурному просторі інформаційного суспільства

6. Реферат Дослідження кінетики процесу сушіння дисперсного матеріалу у псевдо зрідженому шарі

7. Реферат ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ШИФРУВАННЯ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ СТАНДАРТУ ГОСТ 28147-89

8. Реферат Сутність процесу виховання. А.Макаренко, В.Сухомлинський про закономірності виховного процесу

9. Реферат VBA. Введення-виведення даних через діалогові вікна, перетворення даних, константи

10. Реферат Додавання-видалення та редагування даних таблиць бази даних операторами мови SQL