Новости

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗАПИСУ ДАНИХ З ОЗП НА ЖОРСТКИЙ ДИСК

Работа добавлена:


ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗАПИСУ ДАНИХ З ОЗП НА ЖОРСТКИЙ ДИСК на http://mirrorref.ru

2.3. Лабораторна робота № З

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗАПИСУ ДАНИХ

З ОЗП НА ЖОРСТКИЙ ДИСК

2.3.1. Мета роботи

Порівняти різні варіанти організації запису даних з ОЗП на жорсткий диск.

Вивчити особливості програмування на мові Вогlаnd Раsсаl 7.0 операцій запису даних на жорсткий диск ІОС.

2.3.2. Підюговка до роботи

Вивчити різні варіанти логічної організації даних, призначе-них для зберігання на зовнішніх запам’ятовуючих пристроях [8, 9. 15].

Виконати попередній аналіз початкових даних індивідуаль-ного варіанту (табл. 2.2).

Скласти програму на мові програмування Вогlаnd Раsсаl 7.0, що реалізує різні варіанти запису даних на жорсткий диск ІОС (п.п. 1 - 3 розділ) "Виконання роботи").

При складанні програми рекомендується використовувати додаток 4 даного методичного посібника.

2.3.3. Виконання роботи

1. Виконати запис на жорсткий диск масиву даних, що зберігається в ОЗП у вигляді послідовності байтів (табл. 2.2). За одну операцію виведення даних виконувати запис на диск одного байта. Визначити час запису масиву даних.

2.  Виконати запис на жорсткий диск масиву даних, що має в ОЗП вигляд упорядкованої структури (масив, елементи якого - дані типу запис). За одну операцію виведення даних виконувати запис на диск одного елемента масиву. Визначити час запису масиву. даних.

3.  Виконати запис на жорсткий диск масиву даних, що зберігається в ОЗП у вигляді послідовності байтів. Запис даних на диск організу-вати по блокам довжиною 512 байтів. Визначити час запису масиву даних.

4. Порівняти результати, отримані при виконанні п.п. 1-3.

Таблиця 2.2

Варіант

Довжина масиву в ОЗП, Кбайт

Довжина упорядкованої структури, Кбайт

1

20

1

2

20

2

3

20

0,5

4

20

0,2

5

20

0,4

6

50

1

7

50

2

8

50

0,5

9

50

0,2

10

50

5

11

40

1

12

40

2

13

40

0,5

14

40

0,2

15

40

5

16

30

1

17

30

2

18

30

0.5

19

30

0,2

20

30

5

21

35

1

22

35

2,5

23

35

0,5

24

35

0,2

25

35

5

26

60

1

27

60

2

28

60

0,5

29

60

0,2

30

60

5

2.3.4. Зміст звіту

1. Найменування і мета роботи.

2  Програма, що реалізує різні варіанти запису даних на жорсткий диск.

3. Результати визначення часу виконання запису даних.

4. Висновки по роботі.

2.3.5. Контрольні запитання

1.  Пояснити, як впливає швидкість обмін) інформацією з зовнішніми приладами на прод)ктивність ЮС.

2.  Пояснити на прикладах взаємозв'язок особливостей роботи зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв в персональному комп'ютері  і  принципів  організації запис)   інформації на жорсткий диск.

3.  Наведіть приклади можливої логічної структури даних, призначених для запису на жорсткий диск комп'ютера.

4. Якою повинна б) ти довжина блок) даних, що записуються на жорсткий диск за одн) операцію виведення даних, для забезпечення максимальної швидкості обміну?

5.  Як в програмі на мові програмування Вогіапсі Разсаі 7.0 організувати запис даних на жорсткий диск? Наведіть приклади.

2.4. Лабораторна робота № 4

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИВЕДЕННЯ ДАНИХ НА ПРИСТРІЙ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

2.4.1. Мета роботи

Порівняти різні варіанти організації виведення даних на пристрій відображення інформації (на екран монітору персонального комп'ютера).

Вивчити особливості програмування на мові Воrland Раsсаl 7.0 операцій виведення даних на пристрій відображення інформації.

2.4.2. Підютовка до роботи

Вивчити різні варіанти організації виведення даних на пристрій відображення інформації [8. 9. 12, 16].

Виконати попередній аналіз початкових даних індивідуального варіанту (табл. 2.3).

Скласти програму на мові програмування Воrland Раsсаl 7.0, шо реалізує різні варіанти виведення даних на пристрій відображення інформації (п. 2 розділу "Виконання роботи").

При складанні програми рекомендується використовувати додаток 5 даного методичного посібника.

2.4.3. Виконання роботи

1. Вивести на екран монітора персонального комп'ютера наступну графічну інформацію: прямокутник з координатами вершин і кольором заповнення) відповідності з індивідуальним варіантом завдання (табл 2.3).

Таблиця 2.3

Варіант

Колір заповнення

Координати к\тів прямокутника

Лівий верхній

Правий нижній

1

Білий

0.0

600.400

2

Жовтий

100.0

600.450

^

3

Світло-сірий

100,100

550,450

4

Світло-зелений

0.100

500,400

5

Блакитний

50.50

500.450

6

Білий

150,0

630.470

7

Жовтий

0.0

550.400

8

Світло-сірий

100.0

600.400

9

Свіїлозелений

100.100

600.450

10

Блакитний

0,100

550.450

11

Білий

50,50

500.400

12

Жовтий

150,0

500.450

13

Світло-сірий

0,0

630,470

14

Світло-зелений

100,0

550,400

15

Блакитний

100,100

600,400

16

Білий

0.100

600.450

17

Жовтий

50,50

550.450

18

Свігло-сірий

150.0

500.400

19

Світло-зелений

0,0

500,450

20

Блакитний

100.0

630,470

21

Білий

100,100

550,400

22

Жовтий

олоо

600,400

23

Світло-сірий

50,50

600,450