Новости

План конспект проведення заняття із тактичної підготовки пожежних-рятувальників з особовим складом

Работа добавлена:


План конспект проведення заняття із тактичної підготовки пожежних-рятувальників з особовим складом на http://mirrorref.ru

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________

__________

___” ________ 201_ року

ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведення заняття із тактичної підготовки пожежних-рятувальників

з особовим складом _-го караулу ДПРЧ-__ ГУ ДСНС України у _________ області

Тема: «Організація та розрахунок подавання вогнегасних речовин на гасіння пожежі. Забір і витрата води з водопровідних мереж».

Навчальна мета:навчання і виховання особового складу, який безпосередньо залучається до ліквідації НС, спрямована на підвищення його професійних знань, формування вмінь і навичок керування силами і засобами при ліквідації НС.

Час:                     2 год.

Місце проведення:        навчальний клас

Навчально-матеріальне забезпечення: план-конспект

Нормативно-правові акти і література:

Наказ МНС № 575 від 13.03.2012 "Про затвердження Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту".

Порядок проведення заняття:

1. Організаційні заходи -5 хв.

перевірка присутніх; оголошення теми і мети заняття.

2. Контроль знань -10 хв.

перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.

3. Викладення матеріалу теми -60 хв.

Питання, які вивчатимуться:

3.1. Організація та розрахунок подавання вогнегасних речовин на гасіння пожежі.

3.2. Забір і витрата води з водопровідних мереж.

Порядок проведення заняття:

Питання та їх короткий зміст

Методичні вказівки.

3.1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОЗРАХУНОК ПОДАВАННЯ ВОГНЕГАСНИХ РЕЧОВИН НА ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ, ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ ВІД ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ.

Ефективність гасіння пожеж значною мірою залежить від вмілого використання особовим складом підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту відомих способів і прийомів гасіння пожеж у поєднанні з максимальним використанням технічних характеристик та інших показників протипожежної техніки, пожежно-технічного оснащення і вогнегасних речовин, що використовуються.

3.1.1. Подавання води на гасіння пожежі

Вогнегасна ефективність води залежить від способу подачі її в осередок пожежі. Найбільший вогнегасний ефект досягається при подачі води в розпиленому вигляді, так як при цьому збільшується площа одночасного рівномірного охолодження, вода швидко нагрівається і перетворюється на пару, відбираючи на себе велику кількість теплоти. Щоб уникнути непотрібних втрат, розпилену воду застосовують в основному при порівняно невеликій висоті полум'я, коли можна подати скрізь факел полум'ям на нагріту поверхню (наприклад, при горінні підшивки перекриттів, стін та перегородок, решетування даху, волокнистих речовин, пилу, темних нафтопродуктів тощо ). Розпилені водяні струмені застосовують також для зниження температури в приміщеннях, захисту від теплового випромінювання (водяні завіси), для охолодження нагрітих поверхонь будівельних конструкцій споруд, установок, а також для осадження диму.

В залежності від виду матеріалів що горять використовують розпилені струмені води різного ступеня дисперсності.

При гасінні пожеж твердих матеріалів, мастил доцільно застосовувати високодисперсні струмені із середнім діаметром крапель близько 100 мкм; при гасінні водорозчинних горючих рідин - спиртів, ацетону, метанолу та деяких інших рідин - середньодисперсні струмені, що складаються з крапель діаметром 200 - 400 мкм. Для отримання і подачі такої води застосовують спеціальні стволи-розпилювачі та насоси, що створюють тиск 2-4 МПа (20-40 атм). Слід враховувати, що при роботі столів- розпилювачів на поверхні матеріалу утворюється незначний по товщині шар води, який швидко випаровується і горіння може виникати знову.

Компактні струмені використовують при гасінні зовнішніх і відкритих внутрішніх пожеж, коли необхідно подати велику кількість води на значну відстань або якщо воді необхідно надати ударну силу. (Наприклад, при гасінні газонафтових фонтанів, відкритих пожежах, а також пожеж в будівлях великих об'ємів, коли неможливо близько підійти до осередку горіння; при охолодженні сусідніх об'єктів з великої відстані, металевих конструкцій, резервуарів, технологічних апаратів тощо).

Компактні струмені не рекомендовано застосовувати там, де можуть бути відкладення борошняного, вугільного та іншого пилу, які легко переходять з осілого в завислий стан та можуть утворити вибухонебезпечні концентрації. Для рівномірного охолодження площі горіння компактний струмінь води переміщують з однієї ділянки на іншу. Коли зі зволоженої горючої речовини збито полум'я й горіння припинено, струмінь переводять в інше місце.

Як добавки до води для підвищення ефективності її застосування для пожежогасіння можливо використовувати ПАР, водорозчинні полімери, неорганічні сполуки та їх комбінації.

Найбільш розповсюджені схеми подавання води на пожежі наведено на рис. 4.1- 4.2. Для подавання води на гасіння пожеж у будівлях підвищеної поверховості та висотних будівлях використовують схеми, які наведено на рис. 5.12-5.13.

Рис 4.2. Схеми подавання води з використанням пожежної автонасосної станції.

Основні дані щодо витрат води із пожежних стволів та тактико-технічні характеристики насадків-розпилювачів, що використовуються під час гасіння пожеж наведено в таблицях 3.1-3.2. Дані щодо інтенсивності подавання води на гасіння пожеж наведено в таблицях 4.27-4.30.

3.1.2. Забір і витрата води з водопровідних мереж. Водовіддача водопровідних мереж.

В населених пунктах та на об'єктах народного для господарсько-побутових і виробничих потреб влаштовують кільцеві та тупикові водопровідні мережі, які використовують для гасіння пожеж. Для забору води з водопровідних мереж на них встановлюють пожежні гідранти або гідранти-колонки.

Водовіддача водопровідних мереж для гасіння пожеж залежить від типу мережі (кільцева або тупикова), діаметра труб та напору води в мережі. Водовіддачу кільцевих водопровідних мереж орієнтовно визначають по табл. 4.1, а також за формулою:

Qв=Vв.dмер

деQв  - водовіддача кільцевої водопровідної мережі сети, л/с;Vв - швидкість руху води по трубам, м/с;dмер - діаметр труб, дюйм.

Таблиця 4,1 - Водовіддача водопровідних мереж

Напір в мережі, м

Вид

Водопровідної мережі

мережі

Водовіддача

водопровідної мережі, л/с, при діаметрі труби, мм

100

125

150

200

250

300

350

10

Тупикова

10

20

25

зо

40

55

65

Кільцева

25

40

55

65

85

115

130

20

Тупикова

14

25

30

45

55

80

90

Кільцева

30

60

70

90

115

170

195

30

Тупикова

17

35

40

55

70

95

110

Кільцева

40

70

80

110

145

205

235

40

Тупикова

21

40

45

60

80

110

140

Кільцева

45

85

95

130

185

235

280

50

Тупикова

24

45

50

70

90

120

160

Кільцева

50

90

105

145

200

265

325

60

Тупикова

26

47

55

80

110

140

190

Кільцева

52

95

110

163

225

290

380

70

Тупикова

29

50

65

90

125

160

210

Кільцева

58

105

130

182

255

330

440

80

Тупикова

32

55

70

100

140

180

250

Кільцева

64

115

140

205

287

370

500

Швидкість руху води по трубах залежить від їх діаметра, а також від напору, і може бути визначена за табл. 4.2. Водовіддача тупикових водопровідних мереж приблизно на 0,5 менше кільцевих.

Таблиця 4,2 - Швидкість руху води по трубам

Напір в мережі, м

Швидкість руху води по трубах, м/с,  при діаметрі труби, мм

100

125

150

200

250

300

10

1,2

1,2

1,2

1,0

0,9

0,9

20

1,4

1,4

1,4

1,2

1,0

1,0

зо

1,5

1,5

1,5

1,3

1,2

1,2

40

1,6

1,6

1,6

1,4

1,3

1,3

50

1,7

1,7

1,7

1,5

1,4

1,4

У період експлуатації водопровідних мереж діаметр труб зменшується за рахунок корозії і відкладень на їх стінках, тому для виявлення фактичних витрат води з трубопроводів їх випробовують на водовіддачу. Існує два способи випробування водопроводів на водовіддачу. У першому випадку на пожежні гідранти встановлюють пожежні автомобілі і через стволи при робочому напорі визначають максимальну витрату води, або на гідранти встановлюють пожежні колонки, відкривають шибери, а потім аналітично визначають витрату при існуючому напорі у водопроводі. Для визначення водовіддачі мережі в найгірших умовах випробування проводять у період максимального водоспоживання.

Випробування водопровідних мереж другим способом проводять шляхом обладнання пожежної колонки двома відрізками труб довжиною 500 мм, діаметром 66 або 77 мм (2,5 або 3м) зі з'єднувальними головками і на корпусі колонки встановлюють манометр. Повна витрата з колонки складається за сумою витрат через два патрубка, а водовіддача мережі визначається за сумарною витратою води з декількох колонок, встановлених на пожежні гідранти випробувальної ділянки водогону.

При невеликій водовіддачі водопровідних мереж можна користуватися одним патрубком колонки, а до іншого приєднати заглушку з манометром.

Витрату води через пожежну колонку визначають за формулою:

Qk =P.H ,(4.2)

деQk - витрата води через колонку, л/с; Н напір води в мережі (за манометром), м;Р - провідність колонки (див. табл. 4.3)

Таблиця 4,3 - Провідність колонки

Кількість відкритих патрубків колонки

Середнє значення провідності

Один патрубок діаметром

66 мм

10,5

Один патрубок діаметром

77 мм

16,6

Два патрубка діаметром

66 мм

22,9

Витрату води через один патрубок колонки вказано в табл. 4.4. На ділянках водопровідних мереж з малими діаметрами (100 -125 мм) і незначним напором (10 - 15 м) забір води здійснюють насосом з колодязя за допомогою всмоктуючої лінії, заповнюючи його водою з гідранта на вилив. У цих випадках витрата води з гідранта дещо більша витрати води, що забирається насосом через колонку.

Під запис

4. Закріплення вивченого матеріалу – 10 хв.

Питання для закріплення:

4.1. Організація та розрахунок подавання вогнегасних речовин на гасіння пожежі.

4.2. Забір і витрата води з водопровідних мереж.

5. Підведення підсумків – 5 хв.

вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

оголосити оцінки;

відповісти на запитання

Методичну розробку підготував:

____________________________          ___________

“___” __________ 201_ року

План конспект проведення заняття із тактичної підготовки пожежних-рятувальників з особовим складом на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат План конспект проведення заняття із функціональної підготовки з персоналом

2. Реферат Проведення заняття з працівниками з психологічної підготовки

3. Реферат Індивідуальна виховна робота з особовим складом

4. Реферат ПРОВЕДЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПАТ«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ «РОСИНКА»»

5. Реферат Підводний світ конспект логопедичного заняття

6. Реферат План-конспект урока Предпринимательство

7. Реферат План-конспект урока по легкой атлетике

8. Реферат Примерный план-конспект урока истории

9. Реферат План-конспект урока по английскому языку по теме ««Me»

10. Реферат План-конспект урока по английскому языку по теме «Friends»