Новости

План конспект проведення заняття із функціональної підготовки з персоналом

Работа добавлена:


План конспект проведення заняття із функціональної підготовки з персоналом на http://mirrorref.ru

ЗАТВЕРДЖУЮ

___________________________

____________

“___” _________ 201_ року

ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведення заняття із функціональної підготовки

з персоналом _-го караулу ДПРЧ-__ ГУ ДСНС України у ________ області

Тема: «Організація несення внутрішньої і караульної служби в підпорядкованих підрозділах територіальних органів ДСНС,  у підрозділах центрального підпорядкування ДСНС»

Навчальна мета:   вивчення керівних документів, які стосуються виконання посадових обов'язків осіб рядового та начальницького складу та передбачені кваліфікаційною характеристикою.

фахівця.

Час проведення:                     2 год.

Місце проведення:        навчальний клас

Навчально-матеріальне забезпечення: план-конспект

Нормативно-правові акти і література:

Наказ МВС України від 04.12.2014р. №1032 “Про затвердження Порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах управління і підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій”

Порядок проведення заняття:

1. Організаційні заходи - 5 хв.

перевірка присутніх; оголошення теми і мети заняття.

2. Контроль знань - 10 хв.

перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.

3. Викладення матеріалу теми - 60 хв.

Питання, які вивчатимуться:

3.1.Організація несення внутрішньої служби;

3.2. Організація несення караульної служби.

Порядок проведення заняття:

Питання та їх стислий зміст

Методичні вказівки.

3.1. Організація несення внутрішньої служби.

Внутрішня служба

1. Організація та контроль за станом внутрішньої служби в органах управління та підрозділах гарнізону ОРС ЦЗ покладаються на начальників та керівників цих підрозділів.

2. До організації внутрішньої служби належать:

підтримання внутрішнього порядку;

дотримання розпорядку дня особовим складом чергового караулу (додаток 1);

організація і несення внутрішньої служби добовим нарядом;

організація службової підготовки особового складу;

охорона приміщень та територій;

забезпечення протипожежного захисту приміщень органів управління та підрозділів гарнізону ОРС ЦЗ;

дотримання особовим складом вимог правил безпеки та охорони праці, санітарно-гігієнічних вимог;

участь у заходах з охорони навколишнього середовища.

3.2. Караульна служба в пожежно-рятувальних підрозділах.

1. Завданнями караульної служби є:

1) забезпечення постійної готовності чергових караулів до виконання завдань за призначенням;

2) підтримання постійного зв'язку із спеціалізованими службами цивільного захисту;

3) здійснення підготовки особового складу підрозділів;

4) підтримання встановленого порядку в підрозділах;

5) забезпечення належного стану джерел протипожежного водопостачання, засобів телекомунікації та інформатизації, проїздів;

6) забезпечення цілодобового нагляду за протипожежним станом об'єктів, що обслуговуються на договірних засадах.

2. Чисельність особового складу, кількість і тип спеціальної техніки, що знаходяться в оперативному розрахунку підрозділів, визначаються штатним розкладом з урахуванням табеля оперативного розрахунку.

Караули пожежно-рятувальних підрозділів розподіляються на відділення за кількістю пожежної та рятувальної техніки, яка знаходиться в оперативному розрахунку.

3. На чергуванні караулу знаходиться основна та спеціальна техніка, що перебуває в оперативному розрахунку та резерві, оснащена згідно з нормами табельної належності.

4. Техніка, обладнання та оснащення, що зазнали пошкоджень і не можуть застосовуватися для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, негайно заміняються на резервні, про що повідомляється керівництву підрозділу і доводиться старшому диспетчеру (диспетчеру) гарнізону ОРС ЦЗ.

5. Заміна основної та спеціальної техніки за відсутності резервної проводиться за розпорядженням начальника гарнізону ОРС ЦЗ.

6. Несправне обладнання, оснащення та спорядження замінюються за розпорядженням начальника караулу з наступною доповіддю про це начальнику підрозділу.

7. Посадовими особами караулу є:

начальник караулу;

помічник командира (капітана) пожежного корабля;

командир відділення;

водій пожежно-рятувального (аварійно-рятувального) автомобіля;

диспетчер (радіотелефоніст) пункту зв'язку.

8. Залежно від виду спеціальної техніки, що знаходиться в штаті підрозділу, до складу караулу можуть залучатися інші посадові особи, обов'язки яких визначаються начальником підрозділу.

9. Начальник караулу підпорядковується начальнику підрозділу і його заступнику. Він є прямим начальником усього особового складу караулу. Він відповідає за:

1) готовність особового складу караулу до виконання дій за призначенням, чітку організацію і несення особовим складом внутрішньої і караульної служб;

2) підготовленість, виховання, дисципліну, морально-психологічний стан підпорядкованого йому особового складу;

3) справне утримання і правильну експлуатацію спеціальної техніки і обладнання, що знаходяться на оснащенні караулу;

4) дотримання правил безпеки праці і пожежної безпеки особовим складом;

5) дотримання розпорядку дня особовим складом караулу та підтримання внутрішнього порядку в караулі.

10. Начальник караулу повинен:

1) проводити індивідуальну виховну роботу з особовим складом, знати ділові та моральні якості особового складу;

2) організовувати підбір та вивчення особового складу караулу, вносити пропозиції щодо комплектації вакантних посад;

3) проводити заняття із службової та спеціальної фізичної підготовки з особовим складом караулу і контролювати командирів відділень щодо навчання особового складу, розробляти навчально-методичні матеріали на проведення занять та вести журнал обліку проведення занять;

4) проводити відпрацювання нормативів із спеціальної фізичної підготовки, документів оперативного реагування (оперативних планів та карток пожежогасіння);

5) проводити розбір пожеж, ліквідації надзвичайної ситуації, аварій та стихійного лиха, у яких брав участь підпорядкований караул, із наступним складанням картки оперативно-тактичних дій;

6) постійно проводити роботу з виховання особового складу караулу в дусі професійного патріотизму, неухильного дотримання дисципліни, беззаперечного виконання наказів начальників і вимог чинного законодавства України;

7) знати оперативно-тактичну характеристику району виїзду підрозділу (дислокацію відомчої, місцевої, добровільної та пожежної охорони, розташування потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки, їх техногенну та пожежну небезпеку, конструктивні особливості будинків, протипожежне водопостачання і проїзди), а також тактико-технічні характеристики автомобілів, що знаходяться на оснащенні гарнізону ОРС ЦЗ;

8) суворо стежити за дотриманням правил пожежної безпеки, чистотою і порядком у службових приміщеннях, стройовою виправкою особового складу караулу, виконанням правил носіння форми одягу і правильної підгонки обмундирування і спорядження;

9) піклуватися про здоров'я і потреби підлеглих, стежити за дотриманням ними правил безпеки праці при виконанні господарських робіт, проведенні практичних занять і діях за призначенням;

10) ознайомлюватися при заступанні на чергування з оперативною обстановкою в районі (на об'єкті), що охороняється, а також отримати необхідні вказівки від начальника підрозділу про додаткові заходи щодо охорони району (об'єкта);

11) складати план роботи на чергову добу з врахуванням розпорядку дня, і на зміну чергування подавати рапорт про виконану роботу начальнику підрозділу;

12) розробляти і здійснювати під час чергування залежно від обстановки, що складається, додаткові заходи щодо посилення служби з охорони району (об'єкта);

13) доповідати начальнику підрозділу за необхідності при отриманні від постових, чергових та інших осіб повідомлень про наявність у районі виїзду (на об'єкті) обстановки, що створює загрозу виникнення пожежі, іншої надзвичайної ситуації, вживати заходів до усунення виявлених порушень;

14) вміти методично правильно виконувати нормативи із спеціальної фізичної підготовки, дотримуватись правил роботи з пожежно-технічним та аварійно-рятувальним обладнанням і оснащенням;

15) посилювати контроль у нічний час, вихідні та святкові дні за протипожежним станом об'єкта, що охороняється, висилаючи на додаткові маршрути, дозори осіб особового складу чергового караулу;

16) перевіряти особисто або через профілактичний склад і командирів відділень несення служби постовими, дозорними, особами внутрішнього наряду, чергового караулу;

17) організовувати і контролювати у встановленому порядку огляд особливо важливих цехів, складів і інших об'єктів перед їх закриттям після закінчення роботи на підприємстві, що охороняється підрозділом на договірних засадах;

18) стежити за тим, щоб спеціальна техніка, обладнання і спорядження, засоби зв'язку і сигналізації, джерела протипожежного водопостачання, проїзди і під'їзди до будинків і джерел зовнішнього водопостачання правильно експлуатувалися та постійно утримувалися в справному стані. При виявленні несправностей вживати негайних заходів до їх усунення і за необхідності доповідати начальнику підрозділу й оперативному черговому гарнізону ОРС ЦЗ;

19) своєчасно направляти особовий склад на пости і дозори, проводити з ним інструктаж та перевіряти знання обов'язків;

20) виїжджати на чолі караулу на пожежі, аварії, катастрофи, стихійні лиха і відповідно до вимогСтатуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту і встановленого у гарнізоні ОРС ЦЗ порядку керувати гасінням пожеж або роботою особового складу караулу при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій);

21) при виході з ладу телефонів на пункті зв'язку підрозділу задіяти радіозв'язок, повідомити ОКЦ про обстановку, яка склалася, вжити заходів щодо відновлення телефонного зв'язку і діяти відповідно до вимог інструкції обов'язків начальника караулу;

22) контролювати збір даних про наявність людей у нічний час у дитячих, лікувальних закладах та інших установах, при необхідності доводити ці дані до особового складу караулу;

23) організовувати і проводити роботу з вивчення протипожежного водопостачання в районі виїзду (на об'єкті);

24) знати сигнали оповіщення цивільного захисту і вміти діяти при їх отриманні;

25) виконувати роботу за спеціалізацією в напрямах оперативно-службової діяльності підрозділу відповідно до функціональних обов'язків;

26) акуратно й у повному обсязі вести документацію караулу, стежити за її збереженням;

27) бути газодимозахисником, здійснювати керівництво ГДЗС у підпорядкованому йому караулі і забезпечувати її готовність до роботи у загазованих, задимлених та хімічно забруднених середовищах;

28) контролювати проведення перевірок ЗІЗОД особовим складом чергового караулу;

29) особисто керувати роботою особового складу ГДЗС під час ліквідації пожеж, наслідків аварій, катастроф або стихійного лиха, очолювати ланку ГДЗС або входити до складу ланки ГДЗС, якщо її очолює старший за посадою (начальник);

30) вносити записи до особистих карток газодимозахисників про їх роботу в ЗІЗОД;

31) у разі погіршення самопочуття (раптове захворювання, отримання травм, опіків або інші обставини), що не дозволяє надалі нести службу, негайно доповісти про це начальнику підрозділу та оперативному черговому гарнізону ОРС ЦЗ і надалі діяти за їх рішенням.

11. Начальнику чергового караулу забороняється:

1) відпускати будь-кого зі складу караулу, залишати відкритими пости, маршрути дозорів і сектори, виводити з оперативного розрахунку спеціальну техніку й обладнання, а також без дозволу начальника підрозділу дозволяти заміну особового складу караулу;

2) відлучатися із розташування частини, крім випадків, пов'язаних з перевіркою несення служби або хворобою, виїздом на виклик в районі (об'єкті), що охороняється;

3) допускати в службові приміщення чергового караулу осіб, які не мають на це права;

4) призначати для несення служби на постах пожежних, які не пройшли первинної професійної підготовки, а також не ознайомлених особисто з ділянкою, що охороняється постом, непідготовлених осіб до виконання обов'язків на постах і в дозорах, а також осіб, які не ознайомлені особисто з особливостями охорони ділянок, постів і дозорів або не засвоїли обов'язків постових і дозорних.

12. Начальник караулу має право відпочивати в нічний час не більше половини часу з відбою до підйому караулу.

13.На час відсутності штатного начальника караулу його обов'язки виконують особи середнього і старшого начальницького складу, в окремих випадках - молодшого начальницького складу (за винятком підрозділів, що обслуговують об'єкти на договірних засадах).

14. За кожним начальником зміни (караулу) функціональними обов'язками (посадовими інструкціями) закріплюються окремі напрями.

23. Командир відділення повинен:

1) знати ділові, професійні й особисті якості підлеглих;

2) піклуватися про підлеглих, знати їх потреби, бути прикладом для підлеглих у питаннях служби;

3) навчати особовий склад роботі зі спеціальною технікою, обладнанням та оснащенням;

4) доповідати начальнику караулу про захворювання, скарги і прохання підлеглих, випадки втрати або виходу з ладу закріпленого за ними пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання;

5) піклуватися про збереження здоров'я підлеглих і стежити за дотриманням ними правил безпеки праці та носіння встановленої форми одягу;

6) знати район виїзду підрозділу, розташування джерел протипожежного водопостачання, потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки, а також тактико-технічні характеристики спеціальної техніки, обладнання та оснащення підрозділу;

7) відповідати за оперативну готовність газодимозахисників відділення, зберігання та правильне використання ними ЗІЗОД і закріпленого за відділенням газодимозахисного обладнання;

8) стежити за наявністю, справністю в пожежно-рятувальному автомобілі резервних ЗІЗОД, балонів, регенеративних патронів;

9) проводити технічне обслуговування та випробовування пожежно-технічного обладнання;

10) своєчасно готувати особовий склад, задіяний на постах, дозорах, у внутрішньому наряді та оперативному розрахунку, перевіряти знання ним обов'язків, його спорядження, спеціального та захисного одягу;

11) перевіряти за завданням начальника караулу несення служби постовими, дозорними й особами внутрішнього наряду;

12) перевіряти справність та утримання спеціальної техніки, обладнання, оснащення, ЗІЗОД особового складу відділення;

13) виїжджати за сигналом тривоги з відділенням і керувати його роботою під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій) та гасіння пожеж.

24. Водій пожежно-рятувального (аварійно-рятувального) автомобіля підпорядковується начальнику караулу (командиру відділення), а з питань утримання і технічного обслуговування спеціальної техніки - старшому водію (техніку, механіку), відповідає за справність, постійну готовність і безперебійну роботу в оперативних умовах закріпленої за ним техніки.

До виконання обов'язків водія пожежно-рятувального (аварійно-рятувального) автомобіля допускаються особи, які мають відповідну професійну підготовку.

25. Водій пожежно-рятувального (аварійно-рятувального) автомобіля повинен:

1) знати тактико-технічні характеристики, призначення, улаштування, принцип дії, роботу і порядок обслуговування закріпленої техніки, її можливі несправності (ознаки та причини виникнення, небезпечні наслідки, засоби визначення й усунення), район виїзду підрозділу, місця розташування джерел протипожежного водопостачання, шляхи та проїзди, норми витрат пально-мастильних матеріалів, не допускати їх перевитрат;

2) уміти впевнено і безпечно управляти в різноманітних дорожніх і метеорологічних умовах автомобілями всіх типів, що знаходяться на оснащенні підрозділу, відповідно до відмітки у водійському посвідченні;

3) суворо дотримуватисяправил дорожнього руху;

4) систематично підвищувати свої професійні знання й уміння;

5) уміти працювати зі всіма спеціальними агрегатами і механізмами, а також із засобами телекомунікації та інформатизації, установленими на закріпленій техніці, у повному обсязі та правильно використовувати технічні і тактичні можливості в умовах ведення оперативно-тактичних дій;

6) дотримуватися правил безпеки праці і виробничої санітарії під час несення служби у внутрішньому наряді, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту техніки;

7) перевіряти технічний стан, якісно, своєчасно і в повному обсязі проводити технічне обслуговування та дрібний ремонт закріпленої техніки та обладнання;

8) економити пально-мастильні й інші експлуатаційні матеріали, дотримуватись порядку їх застосування;

9) правильно оформляти експлуатаційно-технічні й облікові документи з експлуатації техніки;

10) стежити за наявністю і станом засобів пожежогасіння на закріпленому автомобілі, вміти користуватися ними та засобами надання домедичної допомоги;

11) доповідати командиру відділення про всі несправності закріпленої техніки і негайно вживати заходів для їх усунення;

12) сумлінно нести службу у внутрішньому наряді.

26. Водійпожежно-рятувального (аварійно-рятувального) автомобіля, який не має при собі посвідчення водія або свідоцтва на право керування закріпленою технікою та не пройшов медичного огляду, до чергування не допускається.

27. Диспетчер (радіотелефоніст) пункту зв'язку підпорядковується начальнику чергового караулу, в оперативній діяльності - черговій зміні ОКЦ та відповідає за чіткий прийом, передачу і реєстрацію повідомлень, що надходять на пункт зв'язку, своєчасне направлення караулу на ліквідацію надзвичайних ситуацій (подій), пожеж згідно з розкладом виїзду (планом залучення сил та засобів), своєчасне занесення інформації до Журналу пункту зв'язку частини (додаток 6).

28. Диспетчер (радіотелефоніст) пункту зв'язку повинен:

1) знати район виїзду підрозділу, оперативну обстановку в ньому, перелік об'єктів, на які складено оперативні плани і картки пожежогасіння, безводні ділянки, місця розташування потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки, проїздів і джерел протипожежного водопостачання, а також основні тактико-технічні дані автомобілів (кораблів, потягів), наявних у гарнізоні ОРС ЦЗ;

2) знати об'єкти, на які висилаються сили та засоби за підвищеним номером (рангом) виклику;

3) вміти швидко користуватися оперативно-службовими документами пункту зв'язку, засобами зв'язку, телекомунікації та інформатизації, забезпечувати швидкий прийом повідомлень про надзвичайні ситуації та пожежі;

4) перевіряти роботу засобів зв'язку, телекомунікації та інформатизації під час приймання чергування, а також періодично під час чергування;

5) утримувати в чистоті і справному стані засоби телекомунікації та інформатизації, майно службових приміщень пункту зв'язку, про всі несправності доповідати начальнику караулу;

6) підтримувати зв'язок із спеціалізованими службами цивільного захисту і за необхідності спрямовувати їх до місця проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

7) у разі отримання повідомлень про закриття проїздів, вихід з ладу джерел протипожежного водопостачання, зв'язку й інші зміни оперативної обстановки негайно доповідати начальнику караулу та ОКЦ;

8) у разі надходження вхідних викликів за встановленими телефонними номерами та спеціальними лініями телефонного зв'язку відрекомендуватися з обов'язковим зазначенням посади, спеціального звання та прізвища, наприклад: "ДИСПЕТЧЕР 1-ї ДЕРЖАВНОЇ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ СЕРЖАНТ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІВАНОВА";

9) отримавши повідомлення про надзвичайну ситуацію (подію) або пожежу, діяти згідно з керівними документами;

10) у разі отримання від заявника додаткових відомостей про надзвичайну ситуацію (подію) або пожежу передавати ці відомості за допомогою радіозв'язку підрозділам, що виїхали на місце виклику;

11) про виїзд караулу на надзвичайну ситуацію (подію) або пожежу, навчання повідомляти ОКЦ в установленому порядку;

12) у разі отримання сигналу "ТРИВОГА" за допомогою систем автоматичної пожежної сигналізації діяти відповідно до інструкцій про порядок їх експлуатації;

13) у разі отримання повідомлення про пожежу на об'єкті, на якому передбачено автоматичний виклик сил та засобів за підвищеним номером (рангом) виклику, негайно направляти визначену розкладом виїзду спеціальну техніку;

14) встановлювати і підтримувати зв'язок з караулом, що виїхав на надзвичайну ситуацію (подію) або пожежу, та з урахуванням особливостей об'єкта з'ясовувати (за допомогою технічної та довідкової літератури, а також через відповідні служби) його оперативно-тактичні характеристики, рівень загазованості, радіаційну обстановку, зміни метеорологічних умов;

15) про направлення додаткових сил та засобів, відомості, що надійшли з місця роботи караулу, про повернення караулу інформувати ОКЦ та посадових осіб у встановленому порядку;

16) вживати всіх необхідних заходів для своєчасного отримання інформації про обстановку з місця роботи караулу і негайно передавати отримані розпорядження та інформацію до ОКЦ;

17) виконувати розпорядження, що надходять від начальника караулу, який виїхав;

18) виконувати обов'язки диспетчера гарнізону ОРС ЦЗ, якщо на пункт зв'язку підрозділу покладено ці функції гарнізону ОРС ЦЗ;

19) здійснювати експлуатацію засобів телекомунікації, інформатизації та сигналізації відповідно до інструкцій виробників;

20) вести в повному обсязі і зберігати оперативно-службові документи пункту зв'язку підрозділу;

21) допускати в приміщення пункту зв'язку тільки начальника караулу, його прямих начальників, а також осіб зі складу чергового караулу, які пройшли встановленим порядком перепідготовку за професією "радіотелефоніст" і допущені до виконання обов'язків диспетчера (радіотелефоніста) пункту зв'язку підрозділу.

29. Диспетчеру (радіотелефоністу) пункту зв'язку забороняється:

1) відволікатися від виконання обов'язків, зокрема під час виїзду і оперативної роботи особового складу караулу;

2) виходити з приміщення пункту зв'язку без повідомлення начальника караулу і без підміни особою, підготовленою і допущеною до роботи на пункті зв'язку підрозділу;

3) відлучатися з розташування підрозділу;

4) відпочивати під час виїзду караулу за сигналом "ТРИВОГА";

5) здійснювати приватні запити і приватні переговори;

6) передавати повідомлення, що не підлягають оголошенню.

30. Диспетчер (радіотелефоніст) пункту зв'язку має право:

1) залишити пункт зв'язку (за умови заміни підмінним диспетчером (радіотелефоністом)) для приймання їжі в передбачений розпорядком дня час;

2) відпочивати в нічний час не більше половини часу з відбою до підйому караулу.

Під запис

Під запис

4. Закріплення вивченого матеріалу – 10 хв.

Питання для закріплення:

4.1. Організація несення внутрішньої служби;

4.2. Організація несення караульної служби.  

5. Підведення підсумків – 5 хв.

вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

оголосити оцінки;

відповісти на запитання

План-конспект склав:

___________________________         ____________

___” ________ 201_ року

План конспект проведення заняття із функціональної підготовки з персоналом на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат План конспект проведення заняття із тактичної підготовки пожежних-рятувальників з особовим складом

2. Реферат Проведення заняття з працівниками з психологічної підготовки

3. Реферат ПРОВЕДЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПАТ«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ «РОСИНКА»»

4. Реферат Підводний світ конспект логопедичного заняття

5. Реферат Управление персоналом Конспект лекций

6. Реферат План-конспект урока Предпринимательство

7. Реферат Примерный план-конспект урока истории

8. Реферат План-конспект урока по легкой атлетике

9. Реферат План-конспект урока по английскому языку по теме ««Me»

10. Реферат План-конспект урока по английскому языку по теме «Friends»