Новости

Өлшеуіш құралдардың

Работа добавлена:


Өлшеуіш құралдардың на http://mirrorref.ru

Информационно-измерительная техника

1

Кернеу мен токты қарапайым өлшеуіш түрлендіргіштер мыналар болып табылады:

A) аралық түрлендіргіш;

B) шунттар мен үстеме кедергілер;

C) шығатын түрлендіргіш;

D) дұрыс жауабы жоқ.

E) кіретін түрлендіргіш

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}=01

{Семестр}= 3

2

Өлшенетін көлемнің өлшенетін х және шынайы xи белгілерімен арасындағы өзгешелікке тең, көлем қателіктердің қандай түріне жатады?

A) қатысты қателік;

B) есептеп шығару қателігі;

C) әдістемелік қателік;

D) абсолютті қателік.

E) жүйелік қателік.

{Правильный ответ}= D

{Сложность}=1

{Тема}=02

{Семестр}=3

3

Қозғалмалы алюмин дискіде индукцияланушы, электромагнитті және құйын тәріздес тоқта құрылатын, магниттік токтың өзара әсерінде қандай құралдар құрылғандығының әрекет қағидаттары:

A) электромагнитті жүйеде;

B)магниттіэлектрлік жүйеде;

C)индукциаланғанжүйеде;

D) электродинамикалық жүйеде.

E) электромеханикалық жүйеде

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=01

{Семестр}=3

4

Беру үшін, өлшем үшін ыңғайлы, бірақ бақылаушымен тікелей қабылдауға берілмейтін, қалыптағы өлшегіш ақпараттың дабылдарын өндіруге арналған құрылғыларға өлшемнің қандай құралдары жатады?

A) ақпараттық өлшеуіш жүйелер;

B) өлшеуіш құралдар;

C) өлшеуіш түрлендіргіштер;

D) өлшеуіш қондырғылар.

E) өлшеу дәлдігі

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

5

Қандай өлшеуіш құралдардың жұмысы тұрақты магниттің, магниттік ағыны мен тогы бар орауыштың өзара әрекеті қағидатына негізделген?

A) электромагнитті жүйенің;

B) электростатикалық жүйенің;

C) магниттіэлектрлі жүйенің;

D) термоэлектрондық жүйенің.

E) индукцияланған жүйенің

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}= 3

6

Қандай өлшеуіш құрал микросұлбада және магниттіэлектрлі өлшеуіште өлшеуіш түрлендіргіштері өзімен бірге нені ұсына алады?

A) салыстырмалы электронды вольтметр;

B)характериограф;

C) салыстырмалы электронды ваттметр;

D)частотомер.

E) салыстырмалы электронды амперметр;

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

7

Өлшенетін көлемдегі сандық мағына шартты түрде белгілеу көмегімен, ерекше заңға бағынатын, нышандар кезегі қалай аталады? Бұлар -

A) сандық код.

B) күштердің уақытша кезегі.

C) логикалық элементтер

D) электрондық элементтер

E) өлшегіш электрондық кілттер

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=02

{Семестр}=3

8

теңдеу келтірілген, мұндағыv – салыстырмалы кемшілік. Бұл теңдеу нені білдіреді?

A) дәлдік;

B) келтірілген қателікті;

C) салыстырмалы кемшілікті;

D) өлшеуіш диапазоны.

E) кездейсоқ қателік

{Правильный ответ}=А

{Сложность}=0

{Тема}=01

{Семестр}=3

9

Амперметрдің келтірілген кемшілігі 0,1% тең. Номиналь ток 100 мА. Аспаптың барлық шкаласы қанша бөлуді қажет етеді?

A) 2000;

B) 200;

C)100;

D)1000.

E) 10000

{Правильный ответ}=D

{Сложность}=1

{Тема}=02

{Семестр}=3

$$$0010

Қуаттылық кернеу мен кедергіні тікелей өлшеу арқылы жанама әдіспен анықталады. Бұның үстіне вольтметр кемшілігі 2 % құрайды, ал омметр кемшілігі 3% құрайды. Қуаттылықты өлшеудің ең жоғары деңгейлі кемшілігі қандай болмақ (нәтижені толық санға жинақтау қажет пе)?

A) 1%;

B) 7%;

C) 3%;

D) 5%.

E) 4 %

{Правильный ответ}=С

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$0011

Сандық вольтметр 2% кемшілікке ие, өлшеу уақыты 0,0001. Аспаптың «тыныш уақыты» қандай?

A) 0,01;

B)0,0004;

C)0,002;

D)0,00008.

E) 0,0002

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$0012

0,3% кездейсоқ кемшілікпен кернеуді шәкілдің соңғы нүктесінде өлшеу үшін, қанша өлшем жасау керек, егер 10 В өлшемнің жоғарғы шегіндегі вольтметр келтірілген кездейсоқ 3% кемшілікпен сипатталса?

A)100;

B)200;

C)60;

D)90.

E) 80

{Правильный ответ}=А

{Сложность}=1

{Тема}=14

{Семестр}= 3

$$$0013

Кернеуді аса жоғары дәлдікпен өлшеу міндеті қойылған. Қандай әдіспен қолдануға болады?

A) жанама;

B) тіке;

C) ауыстыру;

D) нөлдік.

E) дәл

{Правильный ответ}=С

{Сложность}=1

{Тема}=05

{Семестр}=3

$$$0014

Рұқсат етілген қабілеттіліктегі өлшеу құралдарын ұлғайту немен анықталады?

A) өлшеудің тұрақты диапазонында дәлдікті кішірейтумен;

B) сезімталдықты ұлғайтумен және жұмыс диапазонын кеңейтумен;

C) дәлдікті кішірейтумен және сезімталдықты кішірейтумен;

D) өлшеу кемшілігін кішірейтумен және жұмыс диапазонын кеңейтумен

E) жұмыс диапазонын кеңейтумен және өлшеу кемшілігін кішірейтумен

{Правильный ответ}= D

{Сложность}=1

{Тема}=05

{Семестр}=3

$$$0015

Өлшеу тәртібі өзіне қандай құраушыларды қосады?

A) өлшенетін көлемді анықтау және берілген мөлшердегі көлемді құру;

B) өлшеуіш түрлендіргіштер;

C) өлшеуді салыстыру және нәтижесін алу;

D) барлығын.

E) өңдеуші құрылғы

{Правильный ответ}= D

{Сложность}=1

{Тема}=05

{Семестр}=3

$$$0016

Сандық өлшегіш барысында кемшілік қалай ескертілінеді?

A) АЦП қайта жасағандағы алгоритмді орындау уақытымен;

B) өлшенетін көлемнің өлшеу жылдамдығымен;

C) бөлшектік базаның жылдам әрекетімен;

D) кездейсоқ кемшілікпен.

E) өлшенетін көлеммен

{Правильный ответ}=А

{Сложность}=1

{Тема}=05

{Семестр}=3

$$$0017

Өлшеудің келтірілген кемшілігі қандай формуламен анықталады?

x – өлшенетін көлемнің ағымдағы мағынасы; xН – номиналь мағынасы;

A – абсолюттік кемшілік.

A) ;

B) ;

C)

D) .

E) 2/А

{Правильный ответ}=А

{Сложность}=1

{Тема}=07

{Семестр}=3

$$$0018

Өлшеу дегеніміз бұл?

A) арнайы техникалық құралдар көмегі арқылы тәжірибелі жолмен физикалық көлем мағынасын табу.

B) физикалық көлем мағынасын табу

C) техникалық құралдар көмегі арқылы тәжірибелі жолмен физикалық көлем мағынасын табу

D)практикалық жолмен физикалық көлем мағынасын табу

E)есептеу көмегі арқылы тәжірибелі жолмен физикалық көлем мағынасын табу

{Правильный ответ}=А

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

$$$0019

Сандық өлшеу құралымен өлшеу дегеніміз не?

A) өлшеу құралы аталады

B) өлшеу ақпаратының дискретті дабылын автоматты өңдейтін өлшеу құралы аталады,

C)көрсеткіші сандық пішінде ұсынылатын, өлшеу ақпаратының дискретті дабылын автоматты өңдейтін өлшеу құралы аталады

D) көрсеткіші сандық пішінде ұсынылатын, өлшеу құралы аталады

E)өлшеу ақпаратының дискретті дабылын өңдейтін, өлшеу құралы аталады

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=08

{Семестр}=3

$$$0020

Өлшеу дәлдігі деп-

A) олардың нәтижелерінің жақындығын қайтаратын, өлшеу сапасы

B) өлшенетін көлемнің шынайы мағынасына олардың нәтижелерінің жақындығын қайтаратын, өлшеу сапасы

C)есебі мен олардың нәтижелерінің жақындығын қайтаратын, өлшеу сапасы

D) шынайы мағынаға олардың нәтижелерінің жақындығын қайтаратын, өлшеу сапасы

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}=08

{Семестр}=3

$$$0021

Салыстырмалы өлшеу дегеніміз -

A) бастапқысына қабылданатын біресімді көлемге қатынасы бойынша көлем өзгерісі немесе, бірлік рөлін ойнайтын, біресімді көлемге көлем қатынасын өлшеу

B) біресімді көлемге көлем қатынасын өлшеу

C) бірлік рөлін ойнайтын, біресімді көлемге көлем қатынасын өлшеу

D) көлем өзгерісін немесе бірлік рөлін ойнайтын, біресімді көлемге көлем қатынасын өлшеу

E) біресімді көлемге қатынасы бойынша көлем өзгерісі немесе, бірлік рөлін ойнайтын, біресімді көлемге көлем қатынасын өлшеу

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=08

{Семестр}=3

$$$0022

Масштабты түрлендіргіш дегеніміз -

A) бір артқа санға көлем өлшеу үшін арналған, өлшеуіш түрлендіргіш

B) артқы санға көлем өлшеу үшін арналған, өлшеуіш түрлендіргіш

C) көлем өлшеу үшін арналған, өлшеуіш түрлендіргіш

D) өлшеуіш түрлендіргіш

E) өлшеу құралдары

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=08

{Семестр}=3

$$$0023

Трансформацияның номинал коэффициентімына формуламен анықталады:

A) КU=

B)К=,

C)КU=

D) КU=U1+U2

E) КU=U1ном+U2ном

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}=08

{Семестр}=3

$$$0024

Өлшеу бірлігі - бұл

A) жағдай, өлшеу

B) олардың нәтижелері заңдастырылған бірлікте көрсетілген, жағдай, өлшеу

C) олардың нәтижелері тапсырылған ықтималдықтағы белгілі өлшеудің кемшілігімен берілген жағдай, өлшеу

D) олардың нәтижелері есептеу барысында көрсетілген жағдай, өлшеу

E) өлшеу кемшілігі тапсырылған ықтималдықпен белгілі және олардың нәтижелері заңдастырылған бірлікте берілген, жағдай, өлшеу

{Правильный ответ}= Е

{Сложность}=2

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$0025

Термоэлектрлі термометрлер неге арналған?

A)150-12000С – тан температураны өлшеу үшін

B) 250-13000С – тан температураны өлшеу үшін

C)450-15000С – тан температураны өлшеу үшін

D) 550-17000С – тан температураны өлшеу үшін

E) 650-18000С – тан температураны өлшеу үшін негізінен термоэлектрлі термометрлер қолданылады

{Правильный ответ}= Е

{Сложность}=1

{Тема}=08

{Семестр}=3

$$$0026

Тригер - бұл

A) сыртқы дабыл көмегімен бір жағдайдан екіншісіне шабыстәріздес ауысып отыруға қабілетті, тұрақты тепе-теңдіктегі екі жағдайы бар құрылғы.

B) тұрақты тепе-теңдіктегі екі жағдайы бар құрылғы

C) ішкі дабылдың көмегімен бір жағдайдан екіншісіне шабыстәріздес ауысып отыруға қабілетті, тұрақты тепе-теңдіктегі екі жағдайы бар құрылғы

D) бір жағдайдан шабыстәріздес ауысып отыруға қабілетті, тұрақты тепе-теңдіктегі екі жағдайы бар құрылғы

E) дабыл көмегімен бір жағдайдан екіншісіне шабыстәріздес ауысып отыруға қабілетті, тұрақты тепе-теңдіктегі екі жағдайы бар құрылғы

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=10

{Семестр}=3

$$$0027

Дешифраторлар бұл-

A) энергияны өзгертуге арналған құрылғы

B) дабыл болған кезде өзгертуге арналған құрылғы.

C) белгілері бар индикаторлармен басқарылатын, өзгертуге арналған құрылғы

D) Дабыл болмаған кездегі өзгертуге арналған құрылғы

E) Дабыл бар болған кездегі өзгертуге арналған құрылғы

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=11

{Семестр}=5

$$$0028

Электромеханикалық частомерлер бұл-

A) 20-2500 Гц диапазонда жиілікті өлшеу үшін қолданылатын аспаптар

B) 10-1500 Гц диапазондағы жиілікті өлшеу үшін аспаптар қолданылады

C) 15-150 Гц диапазондағы жиілікті өлшеу үшін аспаптар қолданылады

D) 10-500 Гц диапазондағы жиілікті өлшеу үшін аспаптар қолданылады

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=08

{Семестр}=3

$$$0029

Сандық аспаптар не үшін ұсынылған

A) жиілікті өлшеу үшін

B) кіру дабылы кезеңі мен жиілікті өлшеу үшін кезектегі есеп әдісін қолдануға негізделген

C) кіру дабылы кезеңі мен жиілікті өлшеу үшін

D) тайғанақты өлшеу үшін

E) дұрыс жауабы жоқ.

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}=08

{Семестр}=3

$$$0030

Өлшеудің бірлігі дегеніміз

A) олардың нәижелері өлшеудің заңдастырылған бірлігінде көрсетілген өлшеу жағдайы

B) олардың нәтижелері заңдастырылған бірлікте және өлшеу кемшілігінде көрсетілген өлшеу жағдайы

C) дұрыс жауабы жоқ

D) өлшеу жағдайы

E) өлшеуі тапсырылған ықтималдықпен белгілі, олардың нәтижелері заңдастырылған бірлікте және кемшілікте көрсетілген өлшеу жағдайы

{Правильный ответ}= Е

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

$$$0031

Жұмыс тізімінде талап етілетін, шұғыл ақпараттарды (операнды, бағдарламалар бөлігі) сақтайтын, есте сақталатын құрылғылар қалай аталады?

A) шұғыл есте сақталатын құрылғылар

B) тұрақты есте сақталатын құрылғылар

C) қайтабағдарланатын есте сақталатын құрылғылар

D) сыртқы есте сақталатын құрылғылар

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=10

{Семестр}=3

$$$0032

Салыстыру әдісі дегеніміз-

A) ) қалпына келтірілетін шамамен, өлшенетін көлемді а көлеммен салыстыру барысындағы, өлшеу әдісі.

B) өлшеу әдісі

C) өлшенетін көлемді а көлеммен салыстыру барысындағы, өлшеу әдісі,

D) өлшенетін көлемді а көлеммен және есеппен салыстыру барысындағы, өлшеу әдісі

E)дұрыс жауабы жоқ.

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=10

{Семестр}=3

$$$0033

Өлшеу шегі дегеніміз -

A) өлшеу құралдары

B) өлшеу диапазонының аса үлкен мағынасы

C) өлшеу диапазонының аса үлкен немесе аса кіші мағынасы

D) өлшеу диапазонының аса кіші мағынасы

E)өлшеу диапазоны

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=10

{Семестр}=3

$$$0034

Қосымша кемшілік дегеніміз -

A) өлшеу құралдары жұмыс тәжірибесі шартының ауытқуы барысында туындайды

B) өлшеу құралдары есеп шартының ауытқуы барысында туындайды

C) өлшеу құралдары

D) өлшеу құралдары қалыптыдан (номинал) оны пайдалану шартының ауытқуы барысында туындайды

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= D

{Сложность}=1

{Тема}=10

{Семестр}=3

$$$0035

Кедергінің электрлі термометрі былай деп аталады:

A) түрлендіргіштен және өлшейтін құрылғыдан тұратын, -200 до + 6500 С-тан температурасын өлшеу үшін қолданылады

B) түрлендіргіштен және өлшейтін құрылғыдан тұратын

C) түрлендіргіштен және өлшейтін құрылғыдан тұратын, -100 до + 5500 С-тан температураны өлшеу үшін қолданылады

D) түрлендіргіштен және өлшейтін құрылғыдан тұратын, -200 до + 4500 С-тан температураны өлшеу үшін қолданылады

E) түрлендіргіштен және өлшейтін құрылғыдан тұратын, -100 до + 1500 С-тан температураны өлшеу үшін қолданылады

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=09

{Семестр}=3

$$$0036

Өлшеудің негізгі кемшілігі -

A) кемшілік

B) реттемеленген құжаттарда (құжатта, техникалық шартта) ескертілінген, оны пайдалану кезінде қалыпты жағдай барысында орны бар, сол кемшілік

C) реттемеленген құжаттарда (құжатта, техникалық шартта) ескертілінген, оны пайдалану кезінде қалыпты жағдай барысында орны бар, сол кемшілік

D) кемшілікті өлшеу құралдары

E) реттемеленген құжаттарда ескертілінген оны пайдалану кезінде қалыпты жағдай барысында орны бар, кемшілік

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=2

{Тема}=06

{Семестр}=3

$$$0037

Тіктеуіш аспаптар дегеніміз не?

A) Бұл аспаптар өзімен бірге магниттіэлектрлі өлшеу механизмдерін біріктіруді ұсынады

B) Бұл аспаптар өзімен бірге магниттіэлектрлі өлшеу механизмдерінің бір жартыөткізгіштермен біріктіруді ұсынады

C) Бұл аспаптар өзімен бірге магниттіэлектрлі өлшеу механизмдерінің бір немес бірнеше жартыөткізгішті тіктеуіштермен біріктіруді ұсынады.

D) Бұл аспаптар өзімен бірге магниттіэлектрлі өлшеу механизмдерінің бір немесе бірнеше жартыөткізгіштермен біріктіруді ұсынады

E) Бұл аспаптар өзімен бірге магниттіэлектрлі жартыөткізгіштермен біріктіруді ұсынады

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=08

{Семестр}=3

$$$0038

Қандай командалар арифметикалық және логикалық операцияларды орындауға мүмкіндік береді?

A) мәліметтерді беру командасы

B) шартты ауысу командасы

C)сөзсіз ауысу командасы

D) логикалық операциялар командасы

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= Е

{Сложность}=1

{Тема}=09

{Семестр}=3

$$$0039

Өлшейтін қондырғы дегеніміз -

A) өлшеу құралы

B) бір жерде орналастырылған, бақылаушымен тікелей қабылдауға ыңғайлы, пішіндегі өлшенетін ақпараттың дабылдарын өндіруге арналған, қосымша құрылғылар мен өлшеу құралдарының функционалды біріктірілген жиынтығы

C) қосымша құрылғылар мен өлшеу құралдарының функционалды біріктірілген жиынтығы

D) дабылдарды өндіруге арналған, қосымша құрылғылар мен өлшеу құралдарының функционалды біріктірілген жиынтығы

E) пішіндегі өлшенетін ақпараттың дабылдарын өндіруге арналған, қосымша құрылғылар мен өлшеу құралдарының функционалды біріктірілген жиынтығы

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

$$$0040

Сыртқы кемшілік дегеніміз -

A) өлшеу кемшілігі құралдары

B) маңызды құраушы өлшеу кемшілігі

C) бір әсер етуші ауытқумен байланысты, өлшеу кемшілігін құраушы

D) бір немесе бірнеше әсер етуші ауытқумен байланысты, маңызды құраушы өлшеу кемшілігі

E) бірнеше әсер етуші ауытқумен байланысты, маңызды құраушы өлшеу кемшілігі

{Правильный ответ}=D

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}= 3

$$$0041

Термоэлектрлі аспаптар-

A) Өзімен бірге бір термотүрлендіргіштен біріктіруді ұсынады

B) Өзімен бірге бір немесе бірнеше термотүрлендіргіш пен магниттіэлектрлі өлшеу механизмімен біріктіруді ұсынады

C) Өзімен бірге бірнеше термотүрлендіргішті біріктіруді ұсынады

D) Өзімен бірге бір термотүрлендіргіштен магниттіэлектрлі өлшеу механизмімен біріктіруді ұсынады

E) Өзімен бірге бір немесе бірнеше термотүрлендіргіштермен біріктіруді ұсынады

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=3

{Тема}=4

{Семестр}=3

$$$0042

Өлшеу дәлдігі деп-

A) олардың нәтижелерінің жақындығын қайтаратын, өлшеу сапасы

B) өлшенетін көлемнің шынайы мағынасына олардың нәтижелерінің жақындығын қайтаратын, өлшеу сапасы

C) есебі мен олардың нәтижелерінің жақындығын қайтаратын, өлшеу сапасы

D) шынайы мағынаға олардың нәтижелерінің жақындығын қайтаратын, өлшеу сапасы

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}=07

{Семестр}=3

$$$0043

Зарядтың болмауы немесе бар пішінінде ақпарат сақталатын, қай есте сақтау құрылғысында есте сақталушы бөлшек болып конденсатор қызмет етеді?

A)динамикалық

B)статикалық

C)ұқсас

D) триггерлік

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=08

{Семестр}=3

$$$0044

Электронды частомерлер-

A) радиожиілік және дыбыс диапазонында электрлі тербеліс жиілігін өлшеу үшін қолданылады

B) дыбыс диапазонында электрлі тербеліс жиілігін өлшеу үшін қолданылады

C) жиілікті өлшеу үшін қолданылады

D) кернеуді өлшеу үшін қолданылады

E)токты өлшеу үшін қолданылады

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=09

{Семестр}=3

$$$0045

Жиілік тербелісі бұл -

A) Ток амплитудасының өзгерісі

B) Негізгі жиіліктің ауытқушылығы

C) Кернеу амплитудасының өзгерісі

D) Түзім өлшемінің өзгерісі

E) жиілік өзгерісінің жылдамдығы секундына 0,2 Гц кем болмаған кезде, түзім өлшемінің жеткілікті өзгерісі үдерісінде негізгі жиіліктің аса үлкен және аса кіші мағыналарымен арасындағы айырмашылық

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=09

{Семестр}=3

$$$0046

Командаларды санауға және сақтау үшін қандай жады берілген?

A)деректердің жады

B)командалар жады

C)регистрлар жады

D)жалпы тағайындаудағы регистрлар жады

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=2

{Тема}=6

{Семестр}=3

$$$0047

Ауыспалы ток жиілігі қанша Гц құрайды?

A)60Гц

B) 80 Гц

C)40 Гц

D) 50 Гц

E)70 Гц

{Правильный ответ}=D

{Сложность}=1

{Тема}=09

{Семестр}=3

$$$0048

Өлшеуіш түрлендіргіш-

A) өлшеу құралы

B) дабылды өңдеуге арналған, өлшеу құралы

C) беруге, сақтау мен өңдеуді түрлендіруге ыңғайлы, бірақ бақылаушымен тікелей қабылдауға берілмейтін, пішіндегі өлшеу ақпаратының дабылын өңдеуге арналған, өлшеу құралы

D) беру үшін ыңғайлы, пішіндегі өлшеу ақпаратының дабылын өңдеуге арналған, өлшеу құралы

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=11

{Семестр}=3

$$$0049

Ақпаратты өңдеу үдерісінде алынатын, деректерді есептеу мен сақтау, жазба үшін қандай жады берілген?

A)деректер жады

B)командалар жады

C)регистрлер жады

D)жалпы белгілеудегі регистрлер жады

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=2

{Тема}=10

{Семестр}=3

$$$0050

Өлшеуіш құралдары деп-

A) өлшеу құралдарының дәрежесі аталады

B) өлшеу құралы

C) өлшеуіш аспаптарды қамтитын, өлшеу құралдарының дәрежесі аталады

D) өлшеуіш аспаптарды және түрлендіргіштерді қамтитын, өлшеу құралдарының дәрежесі аталады

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}=D

{Сложность}=1

{Тема}=11

{Семестр}=3

$$$0051

Өлшеу диапазоны-

A) өлшенетін көлем мағынасының аумағы

B) өлшеу құралы

C) өлшеуіш аспаптың (өлшеу құралы) рұқсат етілген кемшіліктер нормалануға арналған, өлшенетін көлем мағынасының аумғы

D) рұқсат етілген кемшіліктер нормалануға арналған, өлшенетін көлем мағынасының аумағы

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}=С

{Сложность}=1

{Тема}=11

{Семестр}=3

$$$0052

Көрсеткіштер диапазоны -

A) оның бастапқысымен және соңғы мағынасымен шектелген, яғни оған кішірек көрсетілген, шәкілдің белгіленген аумағы

B) өлшеу құралы

C) шәкілдің белгіленген аумағы

D) оның бастапқысымен және соңғы мағынасымен шектелген, шәкілдің белгіленген аумағы

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=11

{Семестр}=3

$$$0053

Түрлі тапсырмаларды шешу үшін қолдануға болатын кішігірім процессорлар қалай аталады?

A)көпкристалды

B) әмбебап

C) мамандандырылған

D)құрамдастырылған

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= B

{Сложность}=1

{Тема}=12

{Семестр}=3

$$$0054

Шәкілді бөлу бағасы-

A) шәкіл белгісінің екі көршісіне тиесілі, өлшенетін көлем мағынасының әртүрлілігі

B) дұрыс жауабы жоқ

C) өлшеу құралы

D) өлшенетін көлем мағынасының әртүрлілігі

E) мағынаның әртүрлілігі

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=12

{Семестр}=3

$$$0055

Амплитудалы детектор-

A) кернеу шығарда, яғни жүктемеде, өлшенетін дабылдың ең жоғары деңгейлі (ампоитудтыққа) мағынасына сәйкес келетін, құрылғы

B) кернеу шығарда, яғни жүктемедегі, құрылғы

C) жоғары деңгейлі мағынаға сәйкес келетін, кернеу шығарда, яғни жүктемедегі, құрылғы

D) төменгі деңгейлі мағынаға сәйкес келетін, кернеу шығарда, яғни жүктемедегі, құрылғы

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=2

{Тема}=6

{Семестр}=3

$$$0056

Салыстырудың өлшеуіш аспаптары-

A) олар белгілі көлеммен бірге өлшенетін көлемді бірден бір салыстыруға арналған

B) өлшеу құралы

C) олар бірден бір салыстыруға арналған

D) өлшенетін көлемді бірден бір салыстыруға арналған

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=12

{Семестр}=3

$$$0057

Жылулық өлшегіш түрлендіргіштер-

A) өлшеу құралы

B) олардың әрекеті жылу үдерісіне негізделген – жылуалмасу барысында

C) олардың әрекеті жылу үдерісіне негізделген – қыздыру барысында

D) дұрыс жауабы жоқ

E) олардың әрекеті жылу үдерісіне негізделген – қыздыру, салқындату, жылуалмасу және басқалары барысында

{Правильный ответ}= Е

{Сложность}=1

{Тема}=12

{Семестр}=3

$$$0058

Деректерді өңдеу үшін арналған, кішігірім процессорлар блогы қалай аталады?

A)деректер шинасы

B)арифметикалық-логикалық құрылғы

C)ішкі регистрлар блогы

D) басқару құрылғысы

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= B

{Сложность}=1

{Тема}=13

{Семестр}=3

$$$0059

Кіріктірме ұқсас-сандық және сандық-ұқсас түрлендіргіштері бар, кішігірім процессорлар қалай аталады?

A) сандық кішігірім процессор

B) біркристалды кішігірім процессор

C) көпкристалды кішігірім процессор

D) ұқсас кішігірім процессор

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= D

{Сложность}=1

{Тема}=13

{Семестр}=3

$$$0060

Электрхимиялық өлшеуіш түрлендіргіштер-

А) электр тогы өту барысында туындайтын, оқиғаларда

В) электродтарда өтетін, окосилительді-қалпына келу үдерісі салдарынан немесе электролитикалық ұяшықтар арқылы электр тогы өту барысында туындайтын, құбылыстарға негізделген

С) электролитикалық ұяшықтар арқылы электр тогы өту барысында туындайтын, құбылыстарға негізделген

D) окосилительді-қалпына келу үдерісі салдарынан немесе электролитикалық ұяшықтар арқылы электр тогы өту барысында туындайтын, құбылыстарға негізделген

Е) дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=2

{Тема}=13

{Семестр}=3

$$$0061

Өлшенетін өлшем бойынша сезімталдық-

А) өлшеуіш аспаптан шығарда дабылды өлшеу қатынасы

В) көлемді өлшеуге оны шақыратын өлшеуіш аспаптан шығарда дабылды өлшеу қатынасы

С) өлшенетін көлемді өлшеуге оны шақыратын өлшеуіш аспаптан шығарда дабылды өлшеу қатынасы.

D) шығардағы дабылды өлшеу қатынасы

Е) дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=2

{Тема}=14

{Семестр}=3

$$$0062

Өлшеу уақыты-

А) нормаланған кемшілікпен санап шығарылған құрылғыда өлшенетін көлем өзгерісі сәтінен бастап (өлшеудің еріксіз кезеңінің басы) жаңа нәтижені алу сәтіне дейін, өткен уақыт

В) өлшенетін көлем өзгерісі сәтінен бастап өткен уақыт

С) өлшенетін көлем өзгерісі сәтінен бастап (өлшеудің еріксіз кезеңінің басы) сәтке дейін өткен уақыт

D) өлшенетін көлем өзгерісі сәтінен бастап (өлшеудің еріксіз кезеңінің басы) жаңа нәтижені алу сәтіне дейін өткен уақыт

Е) дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=15

{Семестр}=3

$$$0063

Компесаторлар-

А) эталонмен бірге, өлшеу, өлшенетін көлеммен салыстыру әдісі бойынша өтетін, аспаптар

В) аспаптар

С) өлшеу салыстыру әдісі бойынша өтетін, аспаптар

D) өлшеу аспабы

Е) дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= Е

{Сложность}=1

{Тема}=12

{Семестр}=3

$$$0064

Электромагнитті жүйе-

А) өлшеуіш механизм әуелік орамадан тұрады

В) феромагнитті білік тартылатын, өлшеуіш механизм әуелік орамадан тұрады

С) токтың кез келген поярлығы барысында, феромагнитті білік тартылатын, өлшеуіш механизм әуелік орамадан тұрады.

D) өлшеуіш механизм

Е) дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=14

{Семестр}=3

$$$0065

Электрмагниттік жүйе формуласын жаз

А)

В)

С)

D)

Е)

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=14

{Семестр}=3

$$$0066

Есептеп шығару жүйесіне сандар мөлшерін көрсететін, сандар қалай аталады?

A) разряд салмағы

B) есептеп шығару жүйесінің негізі

C)разряд номері

D)санның разрядтылығы

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}=B

{Сложность}=2

{Тема}=12

{Семестр}=3

$$$0067

кіріктірме ұқсас-сандық және сандық-ұқсас түрлендіргіштері бар, кішігірім процессорлар қалай аталады?

A) сандық кішігірім процессор

B) біркристалды кішігірім процессор

C) көпкристалды кішігірім процессор

D) ұқсас кішігірім процессор

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}=D

{Сложность}=1

{Тема}=12

{Семестр}=3

$$$0068

Электронды конденсаторлы частомерлер-

А) 20Гц-500 кГц диапазондағы кезеңдік кернеу жиілігін өлшеу үшін қолданады

В) 10Гц-400 кГц диапазондағы кезеңдік кернеу жиілігін өлшеу үшін қолданады

С) 10Гц-300 кГц диапазондағы кезеңдік кернеу жиілігін өлшеу үшін қолданады

D) 10Гц-200 кГц диапазондағы кезеңдік кернеу жиілігін өлшеу үшін қолданады

Е) 10Гц-200 кГц диапазондағы кезеңдік кернеу жиілігін өлшеу үшін қолданады

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=12

{Семестр}=3

$$$0069

Фотоэлектрлі өлшеуіш түрлендіргіштер

А) олардың әрекеті фототок тәуелділігі болып табылады

В) жарық ағыннан, олардың әрекеті фототок тәуелділігі болып табылады,

С) өлшеу құралы

D) өз кезегінде, өлшенетін көлемнен тәуелді, жарық ағыннан, олардың әрекеті фототок тәуелділігі болып табылады.

Е) дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= D

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}= 3

$$$0070

Жады ұяшығы қалыпты триггердің қандай есте сақтау құрылғысын ұсынады?

A)динамикалық

B)статикалық

C)ұқсас

D)триггерлік

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}=B

{Сложность}=2

{Тема}=3

{Семестр}=3

$$$0071

Әртүрлі тапсырмаларды шешу үшін қолдануға болатын, кішігірім процессорлар қалай аталады?

A) көпкристалды

B) әмбебап

C) мамандандырылған

D) біріктірілген

E) дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}=B

{Сложность}=2

{Тема}=3

{Семестр}=3

$$$0072

Термоэлектрлі термометрлер неге арналған?

А) 150-12000С-тан температураны өлшеу үшін

В) 250-13000С-тан температураны өлшеу үшін

С) 450-15000С-тан температураны өлшеу үшін

D) 550-17000С-тан температураны өлшеу үшін

Е) 650-18000С-тан температураны өлшеу үшін негізінен термоэлектрлі термометрлер қолданылады

{Правильный ответ}= Е

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$0073

Арифметикалық және логикалық операцияларды қандай командалар орындауына болады?

A)деректер беру командасы

B)шарты ауысу командасы

C)сөзсіз ауысу командасы

D)логикалық операциялар командасы

E) дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}=E

{Сложность}=1

{Тема}=13

{Семестр}= 3

$$$0074

кіріктірме ұқсас-сандық және сандық-ұқсас түрлендіргіштері бар, кішігірім процессорлар қалай аталады?

A) сандық кішігірім процессор

B) біркристалды кішігірім процессор

C) көпкристалды кішігірім процессор

D) ұқсас кішігірім процессор

E) дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}=D

{Сложность}=1

{Тема}=13

{Семестр}= 3

$$$0075

Электрхимиялық өлшеуіш түрлендіргіштер-

А) электр тогы өту барысында туындайтын, оқиғаларда

В) электродтарда өтетін, окосилительді-қалпына келу үдерісі салдарынан немесе электролитикалық ұяшықтар арқылы электр тогы өту барысында туындайтын, құбылыстарға негізделген

С) электролитикалық ұяшықтар арқылы электр тогы өту барысында туындайтын, құбылыстарға негізделген

D) окосилительді-қалпына келу үдерісі салдарынан немесе электролитикалық ұяшықтар арқылы электр тогы өту барысында туындайтын, құбылыстарға негізделген

Е) дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}=13

{Семестр}=3

$$$0076

Өлшенетін өлшем бойынша сезімталдық-

А) өлшеуіш аспаптан шығарда дабылды өлшеу қатынасы

В) көлемді өлшеуге оны шақыратын өлшеуіш аспаптан шығарда дабылды өлшеу қатынасы

С) өлшенетін көлемді өлшеуге оны шақыратын өлшеуіш аспаптан шығарда дабылды өлшеу қатынасы.

D) шығардағы дабылды өлшеу қатынасы

Е) дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=13

{Семестр}= 3

$$$0077

Өлшеу уақыты-

А) нормаланған кемшілікпен санап шығарылған құрылғыда өлшенетін көлем өзгерісі сәтінен бастап (өлшеудің еріксіз кезеңінің басы) жаңа нәтижені алу сәтіне дейін, өткен уақыт

В) өлшенетін көлем өзгерісі сәтінен бастап өткен уақыт

С) өлшенетін көлем өзгерісі сәтінен бастап (өлшеудің еріксіз кезеңінің басы) сәтке дейін өткен уақыт

D) өлшенетін көлем өзгерісі сәтінен бастап (өлшеудің еріксіз кезеңінің басы) жаңа нәтижені алу сәтіне дейін өткен уақыт

Е) дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=13

{Семестр}= 3

$$$0078

Электромагнитті жүйе-

А) өлшеуіш механизм әуелік орамадан тұрады

В) феромагнитті білік тартылатын, өлшеуіш механизм әуелік орамадан тұрады

С) токтың кез келген поярлығы барысында, феромагнитті білік тартылатын, өлшеуіш механизм әуелік орамадан тұрады.

D) өлшеуіш механизм

Е) дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=2

{Тема}=11

{Семестр}=3

$$$0079

Есептеп шығару жүйесіне сандар мөлшерін көрсететін, сандар қалай аталады?

A) разряд салмағы

B) есептеп шығару жүйесінің негізі

C)разряд номері

D)санның разрядтылығы

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}=B

{Сложность}=2

{Тема}=10

{Семестр}=3

$$$0080

кіріктірме ұқсас-сандық және сандық-ұқсас түрлендіргіштері бар, кішігірім процессорлар қалай аталады?

A) сандық кішігірім процессор

B) біркристалды кішігірім процессор

C) көпкристалды кішігірім процессор

D) ұқсас кішігірім процессор

E) дұрыс жауабы

{Правильный ответ}=D

{Сложность}=1

{Тема}=14

{Семестр}= 3

$$$0081

Электронды конденсаторлы частомерлер-

А) 20Гц-500 кГц диапазондағы кезеңдік кернеу жиілігін өлшеу үшін қолданады

В) 10Гц-400 кГц диапазондағы кезеңдік кернеу жиілігін өлшеу үшін қолданады

С) 10Гц-300 кГц диапазондағы кезеңдік кернеу жиілігін өлшеу үшін қолданады

D) 10Гц-200 кГц диапазондағы кезеңдік кернеу жиілігін өлшеу үшін қолданады

Е) 10Гц-200 кГц диапазондағы кезеңдік кернеу жиілігін өлшеу үшін қолданады

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=14

{Семестр}= 3

$$$0082

Фотоэлектрлі өлшеуіш түрлендіргіштер

А) олардың әрекеті фототок тәуелділігі болып табылады

В) жарық ағыннан, олардың әрекеті фототок тәуелділігі болып табылады,

С) өлшеу құралы

D) өз кезегінде, өлшенетін көлемнен тәуелді, жарық ағыннан, олардың әрекеті фототок тәуелділігі болып табылады.

Е) дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= D

{Сложность}=1

{Тема}=14

{Семестр}= 3

$$$0083

Электрдинамикалық жүйе формуласы

A)

B)

C)

D)

E)

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=14

{Семестр}=3

$$$0084

Жады ұяшығы қалыпты триггердің қандай есте сақтау құрылғысын ұсынады?

A)динамикалық

B)статикалық

C)ұқсас

D)триггерлік

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}=B

{Сложность}=3

{Тема}=4

{Семестр}=3

$$$0085

Қозғалтқыштың механикалық сипаттамасының формуласы

A)

B)

C)

D)

E)

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=115

{Семестр}=3

$$$0086

Өндірістік механизмнің механикалық сипаттамасы

A) Өндірістік механизмнің механикалық сипаттамасы деп оның айналымының жиілігінен механизм кедергісі сәтіндегі тәуелсіздігі аталады

B) Өндірістік механизмнің механикалық сипаттамасы механизмнің кедергідегі сәті аталады

C) Өндірістік механизмнің механикалық сипаттамасы айналым жиілігіндегі механизм деп аталады

D) Өндірістік механизмнің механикалық сипаттамасы жиіліктен тәуелді деп аталады

E) Өндірістік механизмнің механикалық сипаттамасы оның айналымы жиілігінен механизм кедергісі сәтінен тәуелділігі аталады

{Правильный ответ}= Е

{Сложность}=1

{Тема}=14

{Семестр}=3

$$$0087

Есептеп шығару жүйесі, мұнда сандар көлемі оның орналасуымен (ұстанымымен) анықталады, әрі атауы

A) екілік

B) ондық

C) ұстанымдық

D) жетісегментті

E) дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=14

{Семестр}= 3

$$$0088

Қандай командалар арифметикалық және логикалық операцияларды орындауға мүмкіндік береді?

A)деректер беру командасы

B)шартты ауысу командасы

C)сөзсіз ауысу командасы

D)логикалық операциялар командасы

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}=E

{Сложность}=1

{Тема}=2

{Семестр}=3

$$$0089

Термоэлектрлі термометрлер неге арналған?

А) 150-12000С – тан температураны өлшеу үшін

В) 250-13000С – тан температураны өлшеу үшін

С) 450-15000С – тан температураны өлшеу үшін

D) 550-17000С – тан температураны өлшеу үшін

Е) 650-18000С – тан температураны өлшеу үшін негізінен термоэлектрлі термометрлер қолданылады

{Правильный ответ}= Е

{Сложность}=1

{Тема}=1

{Семестр}=3

$$$0090

Магниттіэлектрлі аспаптың ток бойынша сезімталдығы формуламен беріледі:

A) 200-12000С-тан температураны өлшеу үшін

B) 250-13000С-тан температураны өлшеу үшін

C) 450-15000С-тан температураны өлшеу үшін

D) 550-17000С-тан температураны өлшеу үшін

E) 650-18000С-тан температураны өлшеу үшін негізінен термоэлектрлі термометрлер қолданылады

{Правильный ответ}= Е

{Сложность}=2

{Тема}=6

{Семестр}=3

$$$0091

Қазіргі уақытта қолданылатын математикалық модельдер негізгі класстарға бөлінеді:

A) Аналитикалық және статикалық.

B) Аналитикалық және кездейсоқтық.

C) Статикалық және алгебралық.

D) Дифференциальды және статикалық.

E)Дифференциальды және алгебралық

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=116

{Семестр}= 3

$$$0092

Кездейсоқ құбылыстар бұлар:

A) Адам дамуы оқиғалары жүрісінде жалпылама алынып құрылған, ықтималдықтың физикалық теориясы.

B) Адам дамуы оқиғалары жүрісінде жалпылама алынып құрылған, теория.

C) Адам дамуы оқиғалары жүрісінде жалпылама алынып құрылған, ықтималдықтың математикалық теориясы.

D) Адам дамуы оқиғалары жүрісінде жалпылама алынып құрылған, модельдер теориясы.

E) Ықтималдықтың физикалық теориясы.

{Правильный ответ}=С

{Сложность}=1

{Тема}=14

{Семестр}= 3

$$$0093

Қандай бағдарламалау математикалық бағдарламалаудың құрамдас бөлігі болып табылады?

A) желілік, желілік емес және динамикалық;

B) желілік, жалпысандық және динамикалық;

C)квадратты, желілік және желілік емес;

D)квадратты, өлшемдік және желілік

E)желілік және желілік емес

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=16

{Семестр}= 3

$$$0094

Желілік, желілік емес және динамикалық бағдарламалау оңтайлы шешім іздеу әдісінің қайсысына жатады?

A) квадратты;

B) теориялық;

C) сандық;

D) өлшемдік.

E) цифрлық

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=17

{Семестр}= 3

$$$0095

Кернеу трансформаторын белгілеу

A) жиілікті өзгерту

B) кернеу көлемін өзгерту

C) электрлік қуаттылықты өзгерту

D) әлеуеттік энергияны ұлғайту

Е) әлеуеттік энергияны электрлікке түрлендіру

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}=17

{Семестр}= 3

$$$0096

Вольттағы асинхронды электрқозғалтқыштың желілік кернеу мағынасы

А) 1000

В) 100

С) 400

D) 380

Е) 700

{Правильный ответ}=D

{Сложность}=1

{Тема}=18

{Семестр}= 3

$$$0097

Қазіргі заманғы электронды құралдардағы стандартты жылдамдық.

A)75,100 бит/с

B)50,75 бит/с

C)45,55 бит/с

D)50,75,100 бит/с

E)20,50бит/с

{Правильный ответ}=D

{Сложность}=1

{Тема}=15

{Семестр}= 3

$$$0098

Ақпаратты жеткіз, сақтау және қолдану үшін ол хабарлама түрінде ұсынылуы керек. Хабарламалардың қандай түрлері болуы мүмкін?

A) Дұрыс емес (ұқсас) және дискретті

B) Ұқсас

C) Дискретті

D) Үздіксіз

E) Бөлек бөлшек түрінде

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=19

{Семестр}= 3

$$$0099

Қазіргі заманғы электронды құралдардағы стандартты жылдамдық.

A)75,100 бит/с

B)50,75 бит/с

C)45,55 бит/с

D)50,75,100 бит/с

E)20,50бит/с

{Правильный ответ}=D

{Сложность}=1

{Тема}=18

{Семестр}= 3

$$$00100

Бақылау аспаптары қызмет етеді -

A)Негізінен жұмыс орындарында техникалық аспаптарды тексеру үшін

B) Тетікті тексеру үшін

C) Техникалық аспаптарды тексеру үшін

D) Жабдықтарды тексеру үшін

E) Қозғалтқышты тексеру үшін

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=15

{Семестр}= 3

$$$00101

Техникалық өлшеу аспаптары мыналарға арналған

A) Кеңсені өлшеу үшін

B) Қысымды өлшеу үшін

C) Өндірістік жағдайда өлшеу үшін

D) Температураны өлшеу үшін

E) Техникалық аспаптарды өлшеу үшін

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=14

{Семестр}= 3

$$$00102

Трансформаторларды анықтау

A) Статикалық құрылғыны трансформатор деп атайды,

B) Трансформатор бір орамға ие

C) Трансформаторды екі немесе одан да көп индуктивті байланысқан орамға ие, статикалық электромагнитті құрылғы деп атайды

D) Электр токты өндіретін бөлшекті трансформатор деп атайды

E) Индуктивті байланысқан бөлшектерді трансформатор деп атайды

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=17

{Семестр}= 3

$$$00103

Технологиялық дабыл қаққыштың келесі түрлері болады:

A) Дабыл қаққыш жағдайдағы.

C) Апаттық

B) Ескертілетін, апаттық және дабыл қаққыш жағдайдағы.

C) Ескертілетін, апаттық

D) Ескертілетін,

E) Дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}=16

{Семестр}= 3

$$$00104

Тұтынушылардың белсенді қуаттылығын өлшеу үшін қандай аспап қолданылады?

A)Вольтметр

B)Ватметр

C) Омметр

D)Мегомметр

E)Амперметр

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=16

{Семестр}= 3

$$$00105

Индуктивтілік L қандай бірлікте беріледі?

A)Келвин

B)Генри

C) Вольт

D) Ампер

E)Ом

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}=08

{Семестр}=3

$$$00106

Тіке түрлену аспаптары, бұлар - ...

А)Өлшеудің өтемдік әдісін жүзеге асырушы, құрылғы

В) Аспаптың қозғалатын және қозғалмайтын бөлігін құраушы тетіктер жиынтығы

С) Көрсеткіштер көмегімен есептелген, өлшенетін көлем кезегімен өзге физикалық көлемнің бірқатары түрленіп, ақыр соңында сандық мағынаға түрленетін, аспаптар

D) Орамдардың екі немесе одан көп бөлігі, олар ортақ бөлікке ие гальвандық байланыста болып келеді.

Е) Ауыспалы токтың бір немесе бірнеше жүйесінің электромагнитті индукциясының жәрдемімен түрлену үшін және орамдардың индуктивті байланыстағы екі немесе одан көп саны бар, статикалық құрылғы.

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=14

{Семестр}= 3

$$$00106

Өлшеу механизмі, бұл ...

А) Ауыспалы токтың бір немесе бірнеше жүйесінің электромагнитті индукциясының жәрдемімен түрлену үшін және орамдардың индуктивті байланыстағы екі немесе одан көп саны бар, статикалық құрылғы.

В) Көрсеткіштер көмегімен есептелген, өлшенетін көлем кезегімен өзге физикалық көлемнің бірқатары түрленіп, ақыр соңында сандық мағынаға түрленетін, аспаптар

С) Өлшеудің өтемдік әдісін жүзеге асырушы, құрылғы

D) Аспаптың қозғалатын және қозғалмайтын бөлігін құраушы тетіктер жиынтығы

Е) Орамдардың екі немесе одан көп бөлігі, олар ортақ бөлікке ие гальвандық байланыста болып келеді

{Правильный ответ}= D

{Сложность}=1

{Тема}=18

{Семестр}= 3

$$$00107

Цифрлық вольтметрлер артықшылығы мыналар болып табылады:

А) Цифрбасушы құрылғылар көмегімен құжаттамалық тіркеу мүмкіндігі және цифрлық түрде өлшеу нәтижесін беру, жоғары жылдамәрекеттегі өлшенетін кернеудің кең диапазонында өлшеудің аз кемшілігі

В) Аспаптың қозғалатын және қозғалмайтын бөлігін құраушы тетіктер жиынтығы

С) Бір мезгілде бақылау және бірнеше үдерістерді жазу мүмкіндігі, сондай-ақ кезеңдік емес және бірреттік үдерістерді жазу

D) Тұрақты және ауыспалы токты өлшеу үшін жарамдылық,кернеу немесе қисық ток пішінінен көрсеткіштер тәуелсіздігі

Е) Жоғары сезімталдық, энергияны аз өзіндік тұтыну, кең жиілік диапазон

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=19

{Семестр}= 3

$$$00108

Тұрмыстық тұтынушылардың электрэнергияны тұтынуы үшін қандай трансформаторлар қолданылады?

A)Өлшеуіштік.

B)Пісіретін.

C)Күшті.

D)Кернеу трансформаторы

E)Ток трансформаторы

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=01

{Семестр}=3

$$$00109

Қандай бағдарламалау математикалық бағдарламалаудың құрамдас бөлігі болып табылады?

A) желілік, желілік емес және динамикалық;

B) желілік, жалпысандық және динамикалық;

C)квадратты, желілік және желілік емес;

D)квадратты, өлшемдік және желілік

E)желілік және желілік емес

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=01

{Семестр}=3

$$$00110

Магниттіэлектрлі аспаптың ток бойынша сезімталдығы мына формуламен беріледі:

A) 200-12000С-тан температураны өлшеу үшін

B) 250-13000С-тан температураны өлшеу үшін

C) 450-15000-тан температураны өлшеу үшін С

D) 550-17000С-тан температураны өлшеу үшін

E) 650-18000С-тан температураны өлшеу үшін негізінен термоэлектрлі термомерлер қолданылады

{Правильный ответ}= Е

{Сложность}=2

{Тема}=11

{Семестр}=3

$$$00111

Қазіргі заманғы электрондық құралдардағы стандартты жылдамдық.

A)75,100 бит/с

B)50,75 бит/с

C)45,55 бит/с

D)50,75,100 бит/с

E)20,50бит/с

{Правильный ответ}=D

{Сложность}=2

{Тема}=11

{Семестр}=3

$$$00112

Электрлік қуаттылықты өлшеу үшін қандай аспаптар қолданылады?

А)Амперметр

В)Вольтметр

С) Ваттметр

D)Частотомер

Е)Фазометр

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=2

{Тема}=13

{Семестр}=3

$$$00113

Қандай бағдарламалау математикалық бағдарламалаудың құрамдас бөлігі болып табылады?

A) желілік, желілік емес және динамикалық;

B) желілік, жалпысандық және динамикалық;

C)квадратты, желілік және желілік емес;

D)квадратты, өлшемдік және желілік

E)желілік және желілік емес

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=2

{Тема}=12

{Семестр}=3

$$$00114

Магниттіэлектрлі аспаптың ток бойынша сезімталдығы мына формуламен беріледі:

A) 200-12000С-тан температураны өлшеу үшін

B) 250-13000С-тан температураны өлшеу үшін

C) 450-15000-тан температураны өлшеу үшін С

D) 550-17000С-тан температураны өлшеу үшін

E) 650-18000С-тан температураны өлшеу үшін негізінен термоэлектрлі термомерлер қолданылады

{Правильный ответ}= Е

{Сложность}=1

{Тема}=14

{Семестр}= 3

$$$00115

Вольттағы асинхронды электрқозғалтқыштың желілік кернеуінің мағынасы

А) 1000

В) 100

С) 400

D) 380

Е) 700

{Правильный ответ}=D

{Сложность}=1

{Тема}=16

{Семестр}= 3

$$$00116

электронды стандартты жылдамдық қазіргі заманғы құралдардағы.

A) 50,75,100 бит/с

B)50,75 бит/с

C)45,55 бит/с

D) 75,100 бит/с

E)20,50бит/с

{Правильный ответ}=A

{Сложность}=1

{Тема}=16

{Семестр}= 3

$$$00117

Резонанс түзімін қандай аспаппен есептейді?

А) Вольтметр

В) Амперметр

С) Ваттметр

D) Фазометр

Е) Частотомер

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}=16

{Семестр}= 3

$$$00118

Қандай аспап электр қуаттылықты өлшеу үшін қолданылады?

А)Амперметр

В)Вольтметр

С) Ваттметр

D)Частотомер

Е)Фазометр

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=4

{Семестр}=3

$$$00119

Келтірілген бөлшектердің қайсысы қорек көзіне жатады?

А)Фотобөлшек

В)Резистор

С) Балқу шамы

D) Орама

Е) Конденсатор

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=8

{Семестр}= 3

$$$00120

Электр өлшеу құралы – бұл...

А) Электрлік өлшеуде қолданылатын және нормаланған метрологиялық сипаттамаға ие , техникалық құралдар.

В) Берілген білімнің физикалық көлемін жүргізу үшін арналған, өлшеу құралы.

С) Бірлікке қабылданған, кейбір мағынасымен өлшенетін физикалық көлем тәжірибелік жолын салыстыруда бітетін, танымдық үдеріс.

D) Бақылаушымен тікелей қабылдауға ыңғайлы пішінде өлшеу ақпаратының дабылын өңдеу үшін арналған электр өлшеу құралдары.

Е) Физикалық көлемнің ізделетін мағынасын негізінен аспаптың көрсеткіші бойынша анықтайтын, өлшенім.

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=2

{Тема}=05

{Семестр}=3

$$$00121

Мыналар техникалық өлшеу аспаптарына арналған:

A) Кеңсені өлшеу үшін

B) Өндірістік жағдайда өлшеу үшін

C) Қысымды өлшеу үшін

D) Температураны өлшеу үшін

E) Техникалық аспаптарды өлшеу үшін

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}= 11

{Семестр}=3

$$$00122

Мыналар тікелей өлшеу деп аталады:

А) Электрлік өлшеуде және өзінде бар нормаланған метрологиялық сипаттамаларда қолданылатын, техникалық құралдар.

В) Берілген білімдегі физикалық көлемді орындауға арналған, өлшеу құралдар.

С) Бірлікке қабылданған, кейбір оның мағынасымен өлшенетін физикалық көлеммен тәжірибелік жолмен салыстыру барысында бітетін, танымдық үдеріс.

D) Физикалық көлемнің ізделетін мағынасын негізінен аспаптың көрсеткіші бойынша анықтайтын, өлшенім..

Е) Бақылаушымен тікелей қабылдауға ыңғайлы пішінде өлшеу ақпаратының дабылын өңдеу үшін арналған электр өлшеу құралдары

{Правильный ответ}= D

{Сложность}=1

{Тема}=02

{Семестр}=3

$$$00123

Өлшеу уақыты дегеніміз-

А) өлшенетін көлем өзгерісі сәтінен бастап (өлшеудің еріксіз кезеңінің басы) сәтке дейін өткен уақыт

В) өлшенетін көлем өзгерісі сәтінен бастап өткен уақыт

С) нормаланған кемшілікпен санап шығарылған құрылғыда өлшенетін көлем өзгерісі сәтінен бастап (өлшеудің еріксіз кезеңінің басы) жаңа нәтижені алу сәтіне дейін, өткен уақыт

D) өлшенетін көлем өзгерісі сәтінен бастап (өлшеудің еріксіз кезеңінің басы) жаңа нәтижені алу сәтіне дейін өткен уақыт

Е) дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=2

{Тема}=10

{Семестр}=3

$$$00124

Мыналар электрөлшеуіш аспаптар деп аталады

А) Электрлік өлшеуде және өзінде бар нормаланған метрологиялық сипаттамаларда қолданылатын, техникалық құралдар.

В) Бақылаушымен тікелей қабылдауға ыңғайлы пішінде өлшеу ақпаратының дабылын өңдеу үшін арналған электр өлшеу құралдары

С) Бірлікке қабылданған, кейбір оның мағынасымен өлшенетін физикалық көлеммен тәжірибелік жолмен салыстыру барысында бітетін, танымдық үдеріс.

D) Берілген білімдегі физикалық көлемді орындауға арналған, өлшеу құралдар

Е) Физикалық көлемнің ізделетін мағынасын негізінен аспаптың көрсеткіші бойынша анықтайтын, өлшенім..

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}=14

{Семестр}= 3

$$$00125

Өлшеу дәлдігі-

А) олардың нәтижелерінің жақындығын қайтаратын, өлшеу сапасы

В) өлшенетін көлемнің шынайы мағынасына олардың нәтижелерінің жақындығын қайтаратын , өлшеу сапасы.

С) олардың нәтижелерінің және есебінің жақындығын қайтаратын, өлшеу сапасы

D) шынайы мағынаға олардың нәтижелерінің жақындығын қайтаратын, өлшеу сапасы

Е) дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=2

{Тема}=10

{Семестр}=3

$$$00126

Салыстырмалы өлшеу-

А) бастапқысына қабылданатын біресімді көлемге қатынасы бойынша көлем өзгерісі немесе, бірлік рөлін ойнайтын, біресімді көлемге көлем қатынасын өлшеу

В) біресімді көлемге көлем қатынасын өлшеу

С) бірлік рөлін ойнайтын, біресімді көлемге көлем қатынасын өлшеу

D) көлем өзгерісін немесе бірлік рөлін ойнайтын, біресімді көлемге көлем қатынасын өлшеу

Е) біресімді көлемге қатынасы бойынша көлем өзгерісі немесе, бірлік рөлін ойнайтын, біресімді көлемге көлем қатынасын өлшеу

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=13

{Семестр}= 3

$$$00127

Өлшеу диапазоны-

А) өлшенетін көлем мағынасының аумағы

В) өлшеу құралы

C) өлшеуіш аспаптың (өлшеу құралы) рұқсат етілген кемшіліктер нормалануға арналған, өлшенетін көлем мағынасының аумаы

D)рұқсат етілген кемшіліктер нормалануға арналған, өлшенетін көлем мағынасының аумағы

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=2

{Тема}=10

{Семестр}=3

$$$00128

Қандай кГц диапазондағы кернеу жиілігін өлшеу қолданады?

А) 20Гц-500 кГц диапазондағы кезеңдік кернеу жиілігін өлшеу үшін қолданады

В) 10Гц-400 кГц диапазондағы кезеңдік кернеу жиілігін өлшеу үшін қолданады

С) 10Гц-300 кГц диапазондағы кезеңдік кернеу жиілігін өлшеу үшін қолданады

D) 10Гц-200 кГц диапазондағы кезеңдік кернеу жиілігін өлшеу үшін қолданады

Е) 10Гц-200 кГц диапазондағы кезеңдік кернеу жиілігін өлшеу үшін қолданады

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=14

{Семестр}= 3

$$$00129

Абсалюттік қателік келесі формуламен анықталады:

А)∆A=Aх-Aнақ

В) ∆A/A

С) ∆A/Aнақ

D) A∙

Е)∆A=Aх+Aнақ

{Правильный ответ}=А

{Сложность}=1

{Тема}=11

{Семестр}= 3

$$$00130

Өлшеу дәлдігі салыстырмалы қателікпен γсал бағаланып, төмендегідей формуламен анықталады:

А) γсал = ∆A/Aнақ∙100%

В) γкел = ∆A/Aнақ∙100%

С) γсал = ∆A∙100%

D) γсал = Aнақ∙100%

Е)∆A=Aх-Aнақ

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=12

{Семестр}=3

$$$00131

Өлшеу аспаптарының дәлдігі келтірілген қателікпен γксл бағаланып, төмендегідей формуламен анықталады:

А) γсал = ∆A/Aнақ∙100%

В) γкел = ∆A/Aнақ∙100%

С) γсал = ∆A∙100%

D) γсал = Aнақ∙100%

Е)∆A=Aх-Aнақ

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}= 3

$$$00132

Жетінші негізгі бірлік "моль" қай жылы қабылданды?

А) 1948

В) 1961

С) 1971

D) 1972

Е)1973

{Правильный ответ}=С

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

$$$00133

Логарифмдік шамалардың бірлігі беллмен (Б) белгіленеді. Белл келесі қатынаспен анықталады. Егер Р2 =10 Р1

А) 1Б =lgP-Р1

В) 1Б =lgP2/Р1

С) 1Б =lgP2∙Р1

D) 1Б =lgP2/Р

Е) 1Б =lgP2+Р1

{Правильный ответ}= D

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

$$$00134

Өлшеуіш аспаптардың дәлдік класы келесі сандық қатары арқылы беріледі:

А) 0,02;0,05;0,1;0,2;0,5;1,0;1,5;2,5;4

В) 0,02;0,3;0,4;2,0;1,5;2,5;4

С) 0,03;0,06;0,5;0,8;0,9;5,0;3,5;2,5;4

D) 1;2;3;4;5;6;7;2,5;4

Е) 0,02;0,05;0,1;

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

$$$00135

Үлгілік құралмен бірлік мөлшерін жоғары дәлдікпен беруге арналған эталонды қалай атайды?

А) үшінші реттік эталон

В) Екінші реттік эталон

С) Бірінші реттік эталон

D) Екінші – бірінші реттік эталон

Е) төртінші реттік эталон

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

$$$00136

Аспаптың дәлдік класының формуласы мынау:

А) К=∆A макс-Aмакс∙100%

В) К=∆A макс/Aмакс∙100%

С) К=∆A /A∙100%

D) К=∆A макс∙Aмакс∙100%

Е) К=∆A макс+Aмакс∙100%

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

$$$00137

Шунт дегеніміз-

А) өлшеуіш механизмге параллель жалғанатын, мейлінше аз, бірақ дәл өлшенген кедергі

В) өлшеуіш механизмге тізбектей жалғанатын, мейлінше аз, бірақ дәл өлшенген кедергі

С) өлшеуіш механизмге дәл жалғанатын, мейлінше аз, бірақ дәл өлшенген кедергі

D) өлшеуіш механизмге тіке жалғанатын, мейлінше аз, бірақ дәл өлшенген кедергі

Е) өлшеуіш механизмге параллель жалғанатын, мейлінше көп, бірақ дәл өлшенген кедергі

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

$$$00138

Электр механикалық топтағы аспаптардың құрылымдық сұлбасы:

А) өлшеу тізбегінен,өлшеу механизмінен, санақ құрылғысынан

В) өлшеу тізбегінен,өлшеу механизмінен

С) өлшеу тізбегінен, санақ құрылғысынан

D) өлшеу механизмінен, санақ құрылғысынан

Е) санақ құрылғысынан

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

$$$00139

Өлшеу механизімінің қозғалмалы бөлігініе келесі моменттер әсер етеді:

А) айналдырушы момент;кері әсер моменті; тыныштандырғыш момент.

В) бұрыштық бұрылыу моменті;тыныштандырғыш момент.

С) айналдырушы момент;қарсы әсер моменті; тыныштандырғыш момент.

D) қарсы әсер моменті; тыныштандырғыш момент.

Е) өлшеу механизіміне тікелей;қарсы әсер моменті; тыныштандырғыш момент.

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

$$$00140

Сандық аспаптар деп-

А) сигналдарын автоматты түрде өңдеп, олардың көрсетулерін сандық түрде көрсететін аспапты айтады

В) сандық түрде көрсететін аспапты айтады

С) автоматты түрде өңдеп, олардың көрсетулерін сандық түрде көрсететін аспапты айтады

D) өлшеу мәліметтерінің дискретті сигналдарын автоматты түрде өңдеп, олардың көрсетулерін сандық түрде көрсететін аспапты айтады

Е) өлшеу мәліметтерінің дискретті сигналдарын автоматты түрде өңдеу аспапты айтады

{Правильный ответ}= D

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

$$$00141

Жоғары кернеулер мен үлкен тоқтарды өлшеу үшін

А)өлшеуіш амперметрлер қолданады

В)өлшеуіш трансформаторларын қолданады.

С)өлшеуіш вольтметрлер қолданады

D)өлшеуіш мегометрлер қолданады

Е)өлшеуіш омметрлер қолданады

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

$$$00142

Интерфейс-

А)ақпаратты беріп, жинайтын функционалдық құрылғылардың өзара әрекеттесу алгоритмі мен өзара байланыс құрылғыларының жинағы

В) өзара әрекеттесу алгоритмі мен өзара байланыс құрылғыларының жинағы

С) функционалдық құрылғылардың өзара әрекеттесу алгоритмі мен өзара байланыс құрылғыларының жинағы

D) алгоритм мен өзара байланыс құрылғыларының жинағы

Е) ақпаратты таратып, функционалдық құрылғылардың өзара әрекеттесу алгоритмі мен өзара байланыс құрылғыларының жинағы

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

$$$00143

Ақпараттық өлшеу жүйелері -

А) функционалды түрде ақпараттық арнаға біріктірілген, метрологиялық парметрлері алдын ала анықталған өлшеу құралдары мен қосымша техникалық жиынтығы

В) тұтынушыға керекті ақпаратын қамтамасыз етіп отыратын, функционалды түрде ақпараттық арнаға біріктірілген, метрологиялық парметрлері алдын ала анықталған өлшеу құралдары мен қосымша техникалық жиынтығы

С) тұтынушыға керекті ақпаратын қамтамасыз етіп отыратын,

D) метрологиялық парметрлері алдын ала анықталған өлшеу құралдары мен қосымша техникалық жиынтығы

Е) тұтынушыға керекті ақпаратын қамтамасыз ететін техникалық жиынтық

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

$$$00144

Қандай құраушыларды өлшеу тәртібі өзіне қосады?

A) өлшенетін көлемді анықтау және берілген мөлшердегі көлемді құру;

B) барлығын.

C) өлшеуді салыстыру және нәтижесін алу;

D) өлшеуіш түрлендіргіштер

E) өңдеуші құрылғы

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}=05

{Семестр}=3

$$$00145

Өлшенетін көлемдегі сандық мағына шартты түрде белгілеу көмегімен, ерекше заңға бағынатын, нышандар кезегі қалай аталады?

A)өлшегіш электрондық кілттер

B) күштердің уақытша кезегі.

C) логикалық элементтер

D) электрондық элементтер

E) сандық код

{Правильный ответ}= Е

{Сложность}=1

{Тема}=02

{Семестр}=3

$$$00146

Температура қандай аса маңызды физикалық шамаларға жатады?

A) қысым мен көлем сияқты термодинамикалық күйін сипаттайтын

B) қысым сияқты термодинамикалық күйін сипаттайтын

C) қысым мен көлем сияқты электродинамикалық күйін сипаттайтын

D) магниттік күйін сипаттайтын

E) кедергілер сияқты күйін сипаттайтын

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=02

{Семестр}=3

$$$00147

Электронды осциллографтың көмегімен:

A) тек периодты ғана емес, сондай-ақ қысқа мерзімдік электрлік үрдістерді,яғни импульстік электрлік разрядтарды да бақылап зерттеуге болады

B) тек периодты ғана емес, импульстік электрлік разрядтарды да бақылап зерттеуге болады

C) тек периодты ғана бақылап зерттеуге болады

D) импульстік электрлік разрядтарды да бақылап зерттеуге болады

E) тек уақытты ғана емес, сондай-ақ қысқа мерзімдік электрлік үрдістерді,яғни импульстік электрлік разрядтарды да бақылап зерттеуге болады

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=13

{Семестр}=3

$$$00148

Мыстан жасалған термисторларды температураның мына шектіктерінде пайдаланады:

A) -60 –ден +2000С

B) -70 –ден +1000С

C) -50 –ден +2000С

D) -50 –ден +2200С

E) -40 –ден +2000С

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=11

{Семестр}=3

$$$00149

Платинадан жасалған термисторларды температураның мына шектіктерінде пайдаланады:

A) -264 –тен +10000С

B) -265 –тен +10000С

C) -266 –тен +20000С

D) -263 –тен +10000С

E) -262 –тен +20000С

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=11

{Семестр}=3

$$$00150

Термисторларды платинадан жасалған температураның мына шектіктерінде пайдаланады:

A) -266 –тен +20000С

B) -265 –тен +10000С

C) -264 –тен +10000С

D) -263 –тен +10000С

E) -262 –тен +20000С

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=11

{Семестр}=3

$$$00151

Фотодиод деп:

A)p-n өтпесі жоқ, кері тоғы жарық ағынының энергиясына тәуелді өзгеретін жартылай өткізгіш фотоэлементті айтады

B)p-n өтпесі бар, кері тоғы жарық ағынының энергиясына тәуелді өзгеретін жартылай өткізгіш фотоэлементті айтады

C)p-n өтпесі бар, кері тоғы жарық ағынының энергиясына тәуелді өзгеретін толық өткізгіш фотоэлементті айтады

D)p-n-р өтпесі бар, кері тоғы жарық ағынының энергиясына тәуелді өзгеретін жартылай өткізгіш фотоэлементті айтады

E)n-р-n өтпесі бар, кері тоғы жарық ағынының энергиясына тәуелді өзгеретін жартылай өткізгіш фотоэлементті айтады

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}=11

{Семестр}=3

$$$00152

Қазіргі түйіспелі түрлендіргіштерде минималды абсолютті қателік:

A) 2 мкм жетеді, ал ең үлкен коммутациялық қуат 100 мВт аспайды

B) 1 мкм жетеді, ал ең үлкен коммутациялық қуат 50 мВт аспайды

C) 2 мкм жетеді, ал ең үлкен коммутациялық қуат 200 мВт аспайды

D) 1 мкм жетеді, ал ең үлкен коммутациялық қуат 1000 мВт аспайды

E) 1 мкм жетеді, ал ең үлкен коммутациялық қуат 100 мВт аспайды

{Правильный ответ}= Е

{Сложность}=1

{Тема}=11

{Семестр}=3

$$$00153

Түйіспелі түрлендіргіштерде минималды абсолютті қателік мыналар:

A) 2 мкм жетеді, ал ең үлкен коммутациялық қуат 100 мВт аспайды

B) 1 мкм жетеді, ал ең үлкен коммутациялық қуат 50 мВт аспайды

C) 2 мкм жетеді, ал ең үлкен коммутациялық қуат 200 мВт аспайды

D) 1 мкм жетеді, ал ең үлкен коммутациялық қуат 100 мВт аспайды

E) 1 мкм жетеді, ал ең үлкен коммутациялық қуат 1000 мВт аспайды

{Правильный ответ}= D

{Сложность}=1

{Тема}=11

{Семестр}=3

$$$00154

Амперметр приборы қалай жалғанады?

A) Параллель

B) Тізбектей

C) Аралас

D) Реостат арқылы параллель

E) Реостат арқылы аралас

{Правильный ответ}=B

{Сложность}=2

{Тема}=09

{Семестр}=3

$$$00155

Волтьметр приборы былай жалғанады:

A) Параллель

B) Тізбектей

C) Аралас

D) Реостат арқылы параллель

E) Реостат арқылы аралас

{Правильный ответ}=A

{Сложность}=2

{Тема}=09

{Семестр}=3

$$$00156

Электр қозғалтқыштың айналдырушы моменті формуласы?

A) Мдв=Мс-Мдин

B) Мдв=Мс+Мдин

C) Мдв=Мс/Мдин

D) Мдин=Мд+Мс

E) Мдв=Мс·Мдин

{Правильный ответ}=B

{Сложность}=2

{Тема}=15

{Семестр}=3

$$$00157

Электр статикалық түрлендіргіштің негізгі параметріне

A) оның сыйымдылығы жатады

B) оның жылдамдығы жатады

C) оның катушкасы жатады

D) оның тұрақтылығы жатады

E) оның тәуелділігі жатады

{Правильный ответ}=А

{Сложность}=2

{Тема}=18

{Семестр}=3

$$$00159

Электр статикалық түрлендіргіштер ауылшаруашылық өндірісінде

A) түзеуді, ауаны ,суықты және т.б. өлшеу үшін қолданылады

B) дымқылды және т.б. өлшеу үшін қолданылады

C) жылжуды, қысымды,дымқылды және т.б. өлшеу үшін қолданылады

D) жылжуды және т.б. өлшеу үшін қолданылады

E) жылжуды, уақытты,дымқылды және т.б. өлшеу үшін қолданылады

{Правильный ответ}= C

{Сложность}=2

{Тема}=18

{Семестр}=3

$$$00160

Пьезоэлектрлік түрлендіргіштерде қолданылатын белгілі материалдардың ішінде ең көп тарағаны

A) кварцтың табиғи кристаллы бар пьезоэффект саналады

B) кварцтың табиғи кремниі бар пьезоэффект саналады

C) кварцтың табиғи кристаллы бар

D) атомы бар пьезоэффект саналады

E) кремнийі бар пьезоэффект саналады

{Правильный ответ}= C

{Сложность}=2

{Тема}=18

{Семестр}=3

$$$00161

Өткізгіштерді, диэлектриктерді, жартылай өтізгіштерді, пьезоэлектриктерді, сегнетоэлектриктерді, магниттік заттарды жасап шығару үшін қандай денелер қолданылады?

A) Қатты

B) Сұйық

C) Газ

D) Аморфты

E) Өтпелі

{Правильный ответ}=А

{Сложность}=1

{Тема}=06

{Семестр}=3

$$$00162

Формасы серпінді, бір қалыпты температурада формасы мен мөлшерін сақтайтын заттар:

A) Сұйық

B) Қатты

C) Газ

D) Аморфты

E) Өтпелі

{Правильный ответ}=В

{Сложность}=1

{Тема}=15

{Семестр}=3

$$$00163

Ең көп таралған, бөлшектері бір—біріне әсер ететін күйі әлсіз болатын заттар қалай аталады?

A) Өтпелі

B) Аморфты

C) Сұйық

D) Қатты

E) Газ

{Правильный ответ}=Е

{Сложность}=1

{Тема}=06

{Семестр}=3

$$$00164

Тыйым салынған зонасы өте үлкен жай жағдайда электрондық өткізгіштік байқалмайтын заттар қалай аталады?

A) Өткізгіштер

B) Жартылай өткізгіштер

C) Диэлектриктер

D) Монокристалдар

E) Поликристалдар

{Правильный ответ}=А

{Сложность}=1

{Тема}=06

{Семестр}=3

$$$00165

Қазіргі кезде неше өлшеу техникалық құралдары бар

A) 1600-ден

B) 160-ден

C) 1000-ден

D) 1200-ден

E) 1300-ден

{Правильный ответ}=А

{Сложность}=1

{Тема}=06

{Семестр}=3

$$$00166

Электр емес шамаларды өлшеу үшін мыналар қолданылады:

A) цифрлар

B) датчиктер

C) кодтар

D) токтар

E) құралдар

{Правильный ответ}=В

{Сложность}=1

{Тема}=06

{Семестр}=3

$$$00167

Ақпаратты жинау әдісі бойынша ақпараттық өлшеу жүйелері қалай бөлінеді?

A) аралас, параллель және тізбектей-параллельді болып бөлінеді

B) тізбектей, параллель және тізбектей-параллельді болып бөлінеді

C) тізбектей-параллельді болып бөлінеді

D) тек қана параллель және тізбектей-параллельді болып бөлінеді

E) ) тек қана тізбектей және тізбектей-параллельді болып бөлінеді

{Правильный ответ}=В

{Сложность}=1

{Тема}=06

{Семестр}=3

$$$00168

Тоқ трансформаторының номиналды трансформациялық коэффициенті КIн келесі формула бойынша анықталады:

A) КIн=I1н+I2н

B) КIн=I1н-I2н

C) КIн=I1н/ I2н

D) КIн=I1н∙ I2н

E) КIн=Iн/ Iн

{Правильный ответ}=С

{Сложность}=1

{Тема}=06

{Семестр}=3

$$$00169

амперметр приборы жалғанады

A) Параллель

B) Тізбектей

C) Аралас

D) Реостат арқылы параллель

E) Реостат арқылы аралас

{Правильный ответ}=B

{Сложность}=2

{Тема}=06

{Семестр}=3

$$$00170

амперметр приборы былай жалғанады-

A) Параллель

B) Тізбектей

C) Аралас

D) Реостат арқылы параллель

E) Реостат арқылы аралас

{Правильный ответ}=B

{Сложность}=2

{Тема}=06

{Семестр}=3

$$$00171

Электр қозғаушы күш немен өлшенеді?

A) Ампермен

B) Вольтпен

C) Ваттпен

D) Герцпен

E) Оммен

{Правильный ответ}=B

{Сложность}=1

{Тема}=15

{Семестр}=3

$$$00172

Мегоомметр қандай құрал?

A) Кедергіні өлшейтін құрал

B) Кернеуді өлшейтін құрал

C) Ток күшін өлшейтін құрал

D) Өте аз мөлшердегі кедергіні өлшейтін құрал

E) Өте көп мөлшердегі кедергіні өлшейтін құрал

{Правильный ответ}=D

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

$$$00173

Тұрғын үйлерде қолданылатын электр энергиясының кернеуі неге тең?

A) 380 В

B) 290 В

C) 220В-230В

D) 100В

E) 500В

{Правильный ответ}=C

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

$$$00174

Үш фазалы жуйе неше фазадан және олардың бір-біріне қатысты фазалары қалай болады ?

A) Үш фазалы жүйе екі фазадан тұрады

B) Үш фазалы жүйе төрт фазадан тұрады

C) Үш фазалы жүйе үш фазадан және жиеліктері бірдей болады, бірақ фазалар бір-бірінен 1200 –қа ығысқан болады

D) Үш фазалы жүйе бір фазадан тұрады

E) Фазалар 2400 –қа 3600 –қа ығысады

{Правильный ответ}=C

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$00175

Электр тізбегіндегі ток және кернеу қандай приборлармен өлшенеді және олар қалай жалғанады?

A) Ток вольтметрмен, кернеу амперметрмен параллель жалғанады

B) Ток вольтметрмен, кернеу амперметрмен тізбектей жалғанады

C) Ток амперметрмен және ол тізбектей жалғанады, ал кернеу вольтметрмен ол, параллель жалғанады

D) Ваттметрмен өлшенеді

E) Ом метрмен өлшенеді

{Правильный ответ}=C

{Сложность}= 1

{Тема}=05

{Семестр}=3

$$$00176

Индуктивті кедергіні анықтайтын өрнекті көрсет.

A)Х = ωL

B)X = 1 / ωL

C)X = 1 / ωC

D)Х = -ωL

E)X = - 1 /ωL

{Правильный ответ}=А

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$00177

Сыйымдылық кедергіні анықтайтын өрнек

A) X =ωС

B)X = 1/ωL

C)X = 1/ωC

D)X = -ωС

E)X = -1/ωC

{Правильный ответ}=С

{Сложность}=1

{Тема}=05

{Семестр}=3

$$$00178

Реактивтік қуатты анықтайтын формула:

A) S = UI

B)P = UI cosφ

C)Q = UI sinφ

D)P = UI

E) P = UI sinφ

{Правильный ответ}=С

{Сложность}=1

{Тема}=07

{Семестр}=3

$$$00179

Нақты (номиналь)режим дегеніміз не?

A) Қабылдағыштың кедергісі R=0 болғанда

B) Қабылдағыштың кедергісі R≠0 болғанда

C) Тізбектегі ток I = 0 болғанда

D) ЭҚК көзі ток, кернеу және қуаттар мәнінде жұмыс жасағанда

E) Сыртқы тізбектегі кедергі R=Rіш болғанда

{Правильный ответ}=D

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

$$$00180

Электр қуатын өлшеу үшін қандай приборды қолданады?

A)Амперметр

B)Вольтметр

C) Ваттметр

D)Частотомер

E)Фазометр

{Правильный ответ}=С

{Сложность}=1

{Тема}= 11

{Семестр}=3

$$$00181

Резонанс шартын анықтайтын өрнек:

A) ω=1/√LC

B) ω=√L/C

C) ω=√LC

D) ω=1/√L/C

E) ω=1/(LC)

{Правильный ответ}=А

{Сложность}=1

{Тема}=05

{Семестр}=3

$$$00182

Электрөлшеуіш приборлар деп…

A) Электрлік өлшеу кезінде пайдаланатын және нормаланған метрологиялық сипаттамалары бар техникалық құралдар.

B) Арнайы өлшеуіш тізбектегі өлшенетін шаманы өлшем қайталайтын шамамен салыстыру

C) Танымдық процесс, өлшенетін физикалық шаманы бірлікке алынған оның кейбір мәнімен салыстыру

D) Қабылдауышы тікелей қабылдау үшін ашық формадағы өлшеуіш ақпарат сигналдарын шығаруға арналған электрлік өлшеу құралдары

E) Өлшенетін шаманың мәнін тікелей әсері бар өлшеуіш прибордың есептеу құрылғысының тікелей көрсетуі

{Правильный ответ}=D

{Сложность}=2

{Тема}=06

{Семестр}=3

$$$00183

Трансформатордың толық қуаты немен өлшенеді?

A) В

B) Ом

C) А

D) кВА

E)

{Правильный ответ}=D

{Сложность}=1

{Тема}=10

{Семестр}=3

$$$00184

Трансформатордың өзекшесі қандай материалдан жасалады?

A) Темірден

B) Алюминийден

C) Болаттан

D)Электротехникалық материалдан

E)Қоладан

{Правильный ответ}=D

{Сложность}=1

{Тема}=08

{Семестр}=3

$$$00185

Қуаттың өлшем бірлігін көрсетіңіз

A) См

B) В

C) А

D) Ом

E) Вт

{Правильный ответ}=Е

{Сложность}=1

{Тема}=02

{Семестр}=3

$$$00186

Кернеудің өлшем бірлігін көрсетіңіз

A) См

B) В

C) А

D) Ом

E) Вт

{Правильный ответ}=В

{Сложность}=1

{Тема}=02

{Семестр}=3

$$$00187

Кедергінің өлшем бірлігін көрсетіңіз

A) См

B) В

C) А

D) Ом

E) Вт

{Правильный ответ}=D

{Сложность}=1

{Тема}=02

{Семестр}=3

$$$00188

Электр энергиясының көзі болып табылатын электр тізбегінің элементін қалай атайды?

A) Пассивті

B) Сызықтық

C) Индуктивтік

D) Активтік

E) Сызықтық емес

{Правильный ответ}= D

{Сложность}= 1

{Тема}= 05

{Семестр}=3

$$$00189

Электроқозғалтқыштың шартты белгісі

A)

B)

C)

D)

E)

{Правильный ответ}=А

{Сложность}=1

{Тема}=02

{Семестр}=3

$$$00190

Трансформация коэффициентін анықтайтын өрнек

A) К = Е1 / Е2

B)K =N2 /N1

C)K =P1 /P

D)К = Е2 / Е1

E)К = Е1 ∙ Е2

{Правильный ответ}= А

{Сложность}= 1

{Тема}= 08

{Семестр}=3

$$$00191

Электр тізбегінің тек қана актив кедергісімен сипатталатын бөлшек қалай аталады

A) Резистор

B) Катушка

C)Конденсатор

D) Диод

E) Лампа

{Правильный ответ}=A

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$00192

Қарапайым түрлендіргіштердің-жалпақ конденсатордың сыйымдылығы төмендегі формуламен анықталады:

A) С=ε∙s/d

B)С=ε∙s

C)С=ε∙s+d

D)С=ε∙s-d

E)С=ε∙sd

{Правильный ответ}=A

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$00193

Электр статикалықтүрлендіргіштердің әсер ету принципі өлшенетін шаманың әсері кезінде неге өзгеруіне негізделген?

A) электр шығынының өзгеруіне негізделген

B) электр өрісінің параметрлерінің өзгеруіне негізделген

C) жартылай өткізгіштердің өзгеруіне негізделген

D) өткізгіштердің өзгеруіне негізделген

E) түрлендіргіштердің параметрлерінің өзгеруіне негізделген

{Правильный ответ}=В

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$00194

Түрлендіргіштің жылжымалы түйіспесін (щеткасын) қандай сымдардан жасайды?

A) үш және одан да көп сымдардан немесе пластиналы типті сымдардан жасайды

B) тек пластиналы типті сымдардан жасайды

C) әр түрлі ұзындықтары (қимадағы) екі және одан да көп сымдардан немесе пластиналы типті сымдардан жасайды

D) әр түрлі ұзындықтары (қимадағы) екі және одан да көп сымдардан немесе алюминий типті сымдардан жасайды

E) әр түрлі ұзындықтары (қимадағы) екі және одан да аз сымдардан жасайды

{Правильный ответ}=С

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$00195

Фотодиодты көбнесе неден жасайды?

A) Фотодиодты көбнесе германийден жасайды

B) Фотодиодты көбнесе кремнийден жасайды

C) Фотодиодты көбнесе магниден жасайды

D) Фотодиодты көбнесе диодтардан жасайды

E) Фотодиодты көбнесе кадмийден жасайды

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$00196

генраторлық түрлендіргіштерге мыналар жатады:

A) тахогенераторлар, термогенераторлар,терможұптар, фотоэлементтер, пьезоэлектриктер,Холл элементтері жатады

B) индуктивті,сыймдылықты

C) фоторезисторды, фотодиодты

D) фотоэлементтер, пьезоэлектриктер,Холл элементтері жатады

E) резистивті элементтер

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$00197

параметрлік түрлендіргіштер мыналар жатады:

A) тахогенераторлар, термогенераторлар,терможұптар, фотоэлементтер, пьезоэлектриктер,Холл элементтері жатады

B) индуктивті,сыймдылықты, резистивті элеметтерді және терморезисторды,фоторезисторды,фотодиодты т.б. қамтиды

C) темогенераторлар

D) фотоэлементтер, пьезоэлектриктер,Холл элементтері жатады

E) резистивті элементтер

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$00198

Параметрлік фотоэлектрлік түрлендіргіштер мыналар жатады:

A) тахогенераторлар, термогенераторлар,терможұптар, фотоэлементтер, пьезоэлектриктер,Холл элементтері жатады

B) индуктивті,сыймдылықты, резистивті элеметтерді және терморезисторды,фоторезисторды,фотодиодты т.б. қамтиды

C) темогенераторлар

D) фоторезисторлар, фотодиодтар және фототранзисторлар жатады

E) резистивті элементтер

{Правильный ответ}= D

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$00199

Мыналар генераторлық фотоэлектрлік түрлендіргіштерге жатады:

A) тахогенераторлар, термогенераторлар,терможұптар, фотоэлементтер, пьезоэлектриктер,Холл элементтері жатады

B) индуктивті,сыймдылықты, резистивті элеметтерді және терморезисторды,фоторезисторды,фотодиодты т.б. қамтиды

C) темогенераторлар

D) фоторезисторлар, фотодиодтар және фототранзисторлар жатады

E) фотоэлементтер мен фотокөбейткіштер жатады

{Правильный ответ}= E

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$00200

Өлшеу принципі дегеніміз-

A) өлшеуге негізделген физикалық құбылыстарының жиынтығы

B) өлшеуге негізделген химиялық құбылыстарының жиынтығы

C) бұл өлшеу әдісімен қолданылған тәсілдер жиынтығы

D) өлшенетін шаманы алдын ала түрленуге арналған

E) өлшенетін шаманы көп сатылы түрленуге арналған

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$00201

Өлшеу әдісі дегеніміз-

A) өлшеуге негізделген физикалық құбылыстарының жиынтығы

B) өлшеуге негізделген химиялық құбылыстарының жиынтығы

C) бұл өлшеу принципінің құрылғысымен қолданылған тәсілдер жиынтығы

D) өлшенетін шаманы алдын ала түрленуге арналған

E) өлшенетін шаманы көп сатылы түрленуге арналған

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$00202

Өлшеу түрлендіргіштер дегеніміз-

A) өлшеуге негізделген физикалық құбылыстарының жиынтығы

B) өлшеуге негізделген химиялық құбылыстарының жиынтығы

C) бұл өлшеу принципінің құрылғысымен қолданылған тәсілдер жиынтығы

D) өлшенетін шаманы алдын ала түрленуге арналған

E) өлшенетін шаманы өлшеу механизміне әсер ететін шамаға түрлендіру үшін қызмет атқарады

{Правильный ответ}= Е

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$00203

Өлшеуіштік қондырғы-

A) өлшеуге негізделген физикалық құбылыстарының жиынтығы

B) өлшеуге негізделген химиялық құбылыстарының жиынтығы

C) бұл өлшенетін шамаларды сигналға түрлендіру үшін қызмет ететін, бір жерде орналасқан бір немесе бірнеше өлшеуіштік және қосымша құрылғылардың қатарының функционалды бірлескен өлшеуіш құралдарының жиынтығы

D) өлшенетін шаманы алдын ала түрленуге арналған

E) өлшенетін шаманы өлшеу механизміне әсер ететін шамаға түрлендіру үшін қызмет атқарады

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$00204

Электр өлшеу аспаптары-

A) бұл өлшенетін физикалық шаманың адамның қабылдауына қолайлы, әрі түсінікті сандық ақпарат беретін құрал

B) өлшеуге негізделген химиялық құбылыстарының жиынтығы

C) бұл өлшенетін шамаларды сигналға түрлендіру үшін қызмет ететін, бір жерде орналасқан бір немесе бірнеше өлшеуіштік және қосымша құрылғылардың қатарының функционалды бірлескен өлшеуіш құралдарының жиынтығы

D) өлшенетін шаманы алдын ала түрленуге арналған

E) өлшенетін шаманы өлшеу механизміне әсер ететін шамаға түрлендіру үшін қызмет атқарады

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$00205

Өлшеу нәтижесі-

A) бұл өлшенетін физикалық шаманың адамның қабылдауына қолайлы, әрі түсінікті сандық ақпарат беретін құрал

B) өлшеуге негізделген химиялық құбылыстарының жиынтығы

C) бұл өлшенетін шамаларды сигналға түрлендіру үшін қызмет ететін, бір жерде орналасқан бір немесе бірнеше өлшеуіштік және қосымша құрылғылардың қатарының функционалды бірлескен өлшеуіш құралдарының жиынтығы

D) бұл физикалық шаманың өлшеніп табылған мәні

E) өлшенетін шаманы өлшеу механизміне әсер ететін шамаға түрлендіру үшін қызмет атқарады

{Правильный ответ}= D

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$00206

Түзету қисығы -

A) бұл өлшенетін қима мен түзетудің арасындағы тәуелділік

B) бұл өлшенетін шама арасындағы тәуелділік

C) бұл өлшенетін түзетудің арасындағы тәуелділік

D) бұл өлшенетін шама мен түзетудің арасындағы тәуелділік

E) бұл өлшенетін аспап арасындағы тәуелділік

{Правильный ответ}= D

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$00207

Тексеру -

A) өлшеу құралының қателіктерін және олардың қолдануға жарамдылығын бағалау мақсатында жүргізілетін іс әрекеттердің жиынтығы

B) өлшеу құралының қателіктерін бағалау мақсатында жүргізілетін іс әрекеттердің жиынтығы

C) қолдануға жарамдылығын бағалау мақсатында жүргізілетін іс әрекеттердің жиынтығы

D) өлшеу құралының дұрыстығын және олардың қолдануға жарамсыздығын бағалау мақсатында жүргізілетін іс әрекеттердің жиынтығы

E) өлшеу құралын бағалау мақсатында жүргізілетін іс әрекеттердің жиынтығы

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$00208

Тексеру дегеніміз -

A) ) өлшеу құралының қателіктерін бағалау мақсатында жүргізілетін іс әрекеттердің жиынтығы

B өлшеу құралының қателіктерін және олардың қолдануға жарамдылығын бағалау мақсатында жүргізілетін іс әрекеттердің жиынтығы

C) қолдануға жарамдылығын бағалау мақсатында жүргізілетін іс әрекеттердің жиынтығы

D) өлшеу құралының дұрыстығын және олардың қолдануға жарамсыздығын бағалау мақсатында жүргізілетін іс әрекеттердің жиынтығы

E) өлшеу құралын бағалау мақсатында жүргізілетін іс әрекеттердің жиынтығы

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$00209

Тексеру неше операциядан тұрады?

A) 5

B) 4

C) 2

D) 1

E) 3

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$00210

Тексеру төрт операциядан тұрады олар мыналар:

A) аспапты іштей қарап бақылау; үлгілік аспапты таңдау; аспаптың көрсетулерін тексеру; хаттама құжаттарын толтыру

B) үлгілік аспапты таңдау; аспаптың көрсетулерін тексеру; хаттама құжаттарын толтыру

C) аспапты сырттай қарап бақылау; үлгілік аспапты таңдау; аспаптың көрсетулерін тексеру; хаттама құжаттарын толтыру

D) хаттама құжаттарын толтыру

E) аспапты іштей қарап бақылау; үлгілік аспапты таңдау; аспаптың көрсетулерін тексеру;

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$00211

Трансформатор неше топқа бөлінеді?

A) Үш топқа бөлінеді

B) Төрт топқа бөлінеді

C) Бір ғана топқа бөлінеді

D) Екі топқа бөлінеді

E) Бес топқа бөлінеді

{Правильный ответ}=D

{Сложность}=2

{Тема}=09

{Семестр}=3

$$$00212

Транформатор қалай салқындатылады?

A) Сумен

B) Ауамен

C) Әдейі транформаторлық маймен

D) Трансформатор салқындатылмайды

E) Газбен салқындатылады

{Правильный ответ}=C

{Сложность}=2

{Тема}=09

{Семестр}=3

$$$00213

Трансформатордың толық қуаты немен өлшенеді?

A) В

B) Ом

C) А

D) кВА

E)

{Правильный ответ}=D

{Сложность}=1

{Тема}=10

{Семестр}=3

$$$00214

Прибордың бөліктер құны қалай анықталады?

A) Прибор бетіндегі көрсетілген шкалалар арқылы

B) Прибордағы көрсетілген санды, шкала санына бөлу керек

C) Стрелка арқылы

D) Шунттар арқылы

E) Шкала арқылы

{Правильный ответ}=B

{Сложность}=2

{Тема}=03

{Семестр}=3

$$$00215

Активті фильтр қандай фильтр?

A) Электрлік жиелікті фильтр

B) Тек қана электрлік фильтр

C) Бір ғана күшйткіші бар фильтр

D) Екі күшейткіші бар фильтр

E) Сигналды жөндеу фильтр

{Правильный ответ}=A

{Сложность}=2

{Тема}=13

{Семестр}=3

$$$00216

Конденсатор сиымдылығы?

A) Конденсатор электродтарын айтады

B) Конденсатор электродтары арасындағы электрлік сиымдылықты айтады

C) Резисторларды айтады

D) Ток көзін айтады

E) Энергия көзін айтады

{Правильный ответ}=B

{Сложность}=2

{Тема}=12

{Семестр}=3

$$$00217

Қоректендіру кернеуі деп нені айтады?

A) Аппараттарды айтады

B) Аппараттың шығысындағы айнымалы және тұрақты кернеуді айтады

C) Энергия көзін айтады

D) Жай ғана кернеуді айтады

E) Жай ғана кедергіні айтады

{Правильный ответ}=B

{Сложность}=2

{Тема}=06

{Семестр}=3

$$$00218

Резистор деп нені айтады?

A) Кедергісін пайдалануға болатын элементті айтады

B) Кедергісі өте аз элементті айтады

C) Кедергісі жоқ элемент

D) Электр тізбегінің айырғышын айтады

E) Қыздырғыштарды айтады

{Правильный ответ}=A

{Сложность}=2

{Тема}=02

{Семестр}=3

$$$00219

Шифр дегеніміз не?

A) Шарты белгілерді айтады

B) Электронды қондырғыдағы хабарламаларды сақтауға және беруге арналған шартты белгілердің жиынын айтады

C) Сақтағыш қондырғы

D) Сигналды беруге, таратуға арналған ереже

E) Сигналдарды айтады

{Правильный ответ}=B

{Сложность}=2

{Тема}=13

{Семестр}=3

$$$00220

Омметр деп нені айтады?

A) Электрлік кедергіні өлшейтін құрал

B) Ток күшін өлшейтін құрал

C) Ток күшін кернеуін өлшейтін құрал

D) Қуатты өлшейтін құрал

E) Ток көзін айыратын құрал

{Правильный ответ}=A

{Сложность}=02

{Тема}=5

{Семестр}=3

$$$00221

Өлшегіш шунт не үшін қолданылады?

A) Өлшегіш приборды айтады

B) Өлшегіш приборлардың өлшеу шегін кеңейту үшін қолданылатын қосымша кедергі

C) Ток күшін өлшейтін құрал

D) Ток күшін кернеуін өлшейтін құрал

E) Потенциалдар айырымын өлшейтін құрал

{Правильный ответ}=A

{Сложность}=1

{Тема}=02

{Семестр}=3

$$$00222

Өлшегіш шунт амперметрге қалай жалғанады?

A) Параллель

B) Тізбектей

C) Аралас

D) Жұлдызша

E) Үшбұрыштап

{Правильный ответ}=B

{Сложность}=1

{Тема}=02

{Семестр}=3

$$$00223

Өлшегіш шунт вольтметрге қалай жалғанады?

A) Параллель

B) Тізбектей

C) Аралас

D) Жұлдызша

E) Үшбұрыштап

{Правильный ответ}=A

{Сложность}=1

{Тема}=02

{Семестр}=3

$$$00224

Электр қозғаушы күш немен өлшенеді?

A) Ампермен

B) Вольтпен

C) Ваттпен

D) Герцпен

E) Оммен

{Правильный ответ}=B

{Сложность}=1

{Тема}=15

{Семестр}=3

$$$00225

Өлшеуіш көпір (измерительный мост) құралы деп нені айтады?

A) Активті кедергіні өлшейтін құрал

B) Реактивті кедергіні өлшейтін құрал

C) Компенсациялық әдіс арқылы, электр тізбегіндегі актив және реактив кедергілерді өлшейтін құрал

D) Резистордегі кедергіні өлшейтін құрал

E) Ток көзіндегі кедергіні өлшейтін құрал

{Правильный ответ}=C

{Сложность}=1

{Тема}=14

{Семестр}=3

$$$00226

Мегоомметр қандай құрал?

A) Кедергіні өлшейтін құрал

B) Кернеуді өлшейтін құрал

C) Ток күшін өлшейтін құрал

D) Өте аз мөлшердегі кедергіні өлшейтін құрал

E) Өте көп мөлшердегі кедергіні өлшейтін құрал

{Правильный ответ}=D

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

$$$00227

Электр тізбегіндегі ток және кернеу қандай приборлармен өлшенеді және олар қалай жалғанады?

A) Ток вольтметрмен, кернеу амперметрмен параллель жалғанады

B) Ток вольтметрмен, кернеу амперметрмен тізбектей жалғанады

C) Ток амперметрмен және ол тізбектей жалғанады, ал кернеу вольтметрмен ол, параллель жалғанады

D) Ваттметрмен өлшенеді

E) Ом метрмен өлшенеді

{Правильный ответ}=C

{Сложность}= 1

{Тема}=05

{Семестр}=3

$$$00228

Ом заңын анықтайтын формула

A) I = U/r

B)U = I/r

C)I = U*r

D)I = U/Е

E) U = I/Е

{Правильный ответ}=А

{Сложность}=1

{Тема}=02

{Семестр}=3

$$$00229

Реактивтік қуатты анықтайтын формула:

A) S = UI

B)P = UI cosφ

C)Q = UI sinφ

D)P = UI

E) P = UI sinφ

{Правильный ответ}=С

{Сложность}=1

{Тема}=07

{Семестр}=3

$$$00230

Қуаттың өлшем бірлігін көрсетіңіз

A) См

B) В

C) А

D) Ом

E) Вт

{Правильный ответ}=Е

{Сложность}=1

{Тема}=02

{Семестр}=3

$$$00231

Кернеудің өлшем бірлігін көрсетіңіз

A) См

B) В

C) А

D) Ом

E) Вт

{Правильный ответ}=В

{Сложность}=1

{Тема}=02

{Семестр}=3

$$$00232

Кедергінің өлшем бірлігін көрсетіңіз

A) См

B) В

C) А

D) Ом

E) Вт

{Правильный ответ}=D

{Сложность}=1

{Тема}=02

{Семестр}=3

$$$00233

Тізбектегі толық қуатты анықтайтын формула

A) S = UI

B)P = UI cosφ

C)P = UI sinφ

D)S = - UI

E)P = -UIcosφ

{Правильный ответ}= А

{Сложность}= 1

{Тема}= 8

{Семестр}=3

$$$00234

Электр тізбегінің тек қана актив кедергісімен сипатталатын бөлшек қалай аталады

A) Резистор

B) Катушка

C)Конденсатор

D) Диод

E) Лампа

{Правильный ответ}=A

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$00235

Фотоэлементтің шартты белгісі.

A)

B)

C)

D)

E)

{Правильный ответ}=D

{Сложность}=1

{Тема}=02

{Семестр}=3

$$$00236

Гальваникалық элементтің шартты белгісі.

A)

B)

C)

D)

E)

{Правильный ответ}=А

{Сложность}=1

{Тема}=02

{Семестр}=3

$$$00237

Электр тізбегін тізбектей жалғау дегеніміз....

A) Тізбектің барлық бөліктерін бір жұп түйінге қосуды, яғни бір кернеудің әсерінде болуы

B) Әрбір бөлшектегі ток нольге тең болады

C) Әрбір бөлшектегі ток нольге тең болмайды

D) Әрбір бөлшектегі ток бірдей болады

E) Әрбір бөлшектегі кернеу бірдей болады

{Правильный ответ}=D

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

$$$00238

Электр тізбегін параллель жалғау дегеніміз....

A) Тізбектің барлық бөліктерін бір жұп түйінге қосуды, яғни бір кернеудің әсерінде болуы

B) Әрбір бөлшектегі ток нольге тең болады

C) Әрбір бөлшектегі ток нольге тең болмайды

D) Әрбір бөлшектегі ток бірдей болады

E) Әрбір бөлшектегі кернеу бірдей болады

{Правильный ответ}=А

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

$$$00239

Кернеу деп -

A) Полюстер арасындағы потенциалдар айырмасы

B) Химиялық ток көздерін

C) Табиғи ток көздерін

D) Жарық энергиясындағы кернеуді

E) Ядролық ток көзін

{Правильный ответ}=А

{Сложность}=2

{Тема}=01

{Семестр}=3

$$$00240

Электр тізбегінің тек қана сыйымдылықпен сипатталатын бөлшек қалай аталады

A) Резистор

B) Катушка

C)Конденсатор

D) Диод

E) Лампа

{Правильный ответ}=С

{Сложность}=3

{Тема}=05

{Семестр}=3

$$$00241

Фотоэлектрлік параметрлік түрлендіргіштерге мыналар жатады:

A) тахогенераторлар, термогенераторлар,терможұптар, фотоэлементтер, пьезоэлектриктер,Холл элементтері жатады

B) индуктивті,сыймдылықты, резистивті элеметтерді және терморезисторды,фоторезисторды,фотодиодты т.б. қамтиды

C) темогенераторлар

D) фоторезисторлар, фотодиодтар және фототранзисторлар жатады

E) резистивті элементтер

{Правильный ответ}= D

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$00242

мыналар генраторлық түрлендіргіштерге жатады:

A) тахогенераторлар, термогенераторлар,терможұптар, фотоэлементтер, пьезоэлектриктер,Холл элементтері жатады

B) индуктивті,сыймдылықты

C) фоторезисторды, фотодиодты

D) фотоэлементтер, пьезоэлектриктер,Холл элементтері жатады

E) резистивті элементтер

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$00243

Түзету қисығы дегеніміз-

A) бұл өлшенетін қима мен түзетудің арасындағы тәуелділік

B) бұл өлшенетін шама арасындағы тәуелділік

C) бұл өлшенетін шама мен түзетудің арасындағы тәуелділік

D) бұл өлшенетін түзетудің арасындағы тәуелділік

E) бұл өлшенетін аспап арасындағы тәуелділік

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$00244

Логометр деп қандай приборды атаймыз

A) Үш орам арқылы өтетін токтар қатынасы

B) Бір орам арқылы өтетін кернеу қатынасы

C) Стрелкасының ауытқу бұрышы екі токтың қатынасына байланысты прибор

D) Үш орам арқылы өтетінток пен кернеу қатынасы

E) Үш орам арқылы өтетін кернеу қатынасы

{Правильный ответ}=С

{Сложность}=3

{Тема}=06

{Семестр}=3

$$$00245

Қандай прибор электр қуатын өлшеу үшін қолданады?

A)Амперметр

B)Вольтметр

C) Ваттметр

D)Частотомер

E)Фазометр

{Правильный ответ}=С

{Сложность}=1

{Тема}= 06

{Семестр}=3

$$$00246

Электрөлшеуіш приборларға қандай қасиеттер тән

A) Жоғарғы дәлдігі

B) Беріктігі

C) Алынған көрсетулерді алыс қашықтықтарға беру мүмкіншілігі

D) ЭЕМ (ЭВМ) қосу мүмкіндігі

E) Барлық аталған қасиеттер

{Правильный ответ}=Е

{Сложность}=3

{Тема}=06

{Семестр}=3

$$$00247

Кедергіден өтетін тоқты табу керек, егер де оған 150В-ке тең кернеу берілген болса. Кедергі 10 Ом-ға тең.

A) 25А

B) 20А

C) 1500А

D) 15А

E) 30А

{Правильный ответ}=D

{Сложность}=2

{Тема}=02

{Семестр}=3

$$$00248

Ток көзіне қандай элемент жатады?

A)Фотоэлемент

B)Резистор

C) Лампа

D) Катушка

E) Конденсатор

{Правильный ответ}=А

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

$$$00249

Электр тізбегіндегі ток нольге тең болатын режим?

A) Бос жүріс

B) Қысқа тұйықталу

C) Нольдік режим

D) Номиналды режим

E) Келісімді режим

{Правильный ответ}=А

{Сложность}=1

{Тема}=10

{Семестр}=3

$$$00250

Қандай токты айнымалы ток дейміз ?

A) Кернеу, ток және ЭҚК периодты өзгеріп тұрса

B) Кернеу , ток және ЭҚК өзгермейді

C) Кернеу өзгермейді, ток тұрақты

D) Кернеу өзгереді

E) Кернеу және ток өзгереді

{Правильный ответ}=С

{Сложность}=1

{Тема}=01

{Семестр}=3

$$$00251

20 Ом и 80 Ом кедергілері бар тізбектеліп қосылған екі резистордың эквивалентті кедергісі неге тең?

A)1 Ом

B)10 Ом

C)100 Ом

D)60 Ом

E)40 Ом

{Правильный ответ}=С

{Сложность}=1

{Тема}=02

{Семестр}=3

$$$00252

Ом заңы толық тізбекте қандай формуламен анықталады?

A)

B)

C)I =Е / (rвн+r)

D)I =Е /U

E) I = 0

{Правильный ответ}=С

{Сложность}=1

{Тема}=06

{Семестр}=3

$$$00253

Активті қуат неге тең , егер кернеу 10 В, ток көзі 1 А тең болса.

A) 0 Вт

B) 10 Вт

C) 1 Вт

D) 5 Вт

E) 3 Вт

{Правильный ответ}=В

{Сложность}=1

{Тема}=06

{Семестр}=3

$$$00254

Тізбектеліп жалғанған үш резистор кедергісі 10, 20 и 30 Ом, ток 2А. Кернеуді тап?

A)30 В

B)60 В

C)120 В

D) 10 В

E) 5 В

{Правильный ответ}=С

{Сложность}=1

{Тема}=06

{Семестр}=3

$$$00255

Қуат коэффициенті неге тең?

A) Активті қуаттың толық қуатқа қатынасы

B) Реактивті қуаттың толық қуатқа қатынасы

C) Активті қуаттың реактивті қуатқа қатынасы

D) Дұрыс жауабы жоқ

E) Тек активті қуатқа тең

{Правильный ответ}=А

{Сложность}=1

{Тема}=08

{Семестр}=3

$$$00256

Кедергілері 20 Ом және 80 Ом болатын параллель жалғанған резисторлардың эквиваленттік кедергісі неге тең?

A)10Ом

B)16Ом

C)20Ом

D) 60

E) 70

{Правильный ответ}=В

{Сложность}=1

{Тема}=05

{Семестр}=3

$$$00257

Идеал катушкадағы кернеу 10В және ток 1А, активті қуат неге тең?

A)0 Вт

B)10 Вт

C)1 В

D) 5 В

E) -10 В

{Правильный ответ}=В

{Сложность}=1

{Тема}=06

{Семестр}=3

$$$00258

Тізбектің толық қуаты неге тең?

A)S = UI

B)P = UI cosψ

C) Дұрыс жауабы жоқ

D)P = UI sinψ

E)S =U +I

{Правильный ответ}=А

{Сложность}=1

{Тема}=06

{Семестр}=3

$$$00259

Мінсіз катушканын кернеуі 10В және тоғы 1А болса активті қуат неге тең?

A)0 Вт

B)10 Вт

C)1 Вт

D) 2 Вт

E) 5 Вт

{Правильный ответ}=В

{Сложность}=1

{Тема}=02

{Семестр}=3

$$$00260

Параллель жалғанатын резисторлардың айырмашылықтары?

A) Кернеулері бірдей.

B) Токтары бірдей

C) Дұрыс жауабы жоқ

D) Токтар әртүрлі.

E) Резистор арқылы өтетін ток пен кернеу бірдей

{Правильный ответ}=А

{Сложность}=1

{Тема}=06

{Семестр}=3

$$$00261

Тізбектеліп жалғанған үш резистор кедергісі 10, 20 и 30 Ом, ток 2А. Кернеуді тап?

A)30 В

B)60 В

C)120 В

D) 10 В

E) 5 В

{Правильный ответ}=С

{Сложность}=1

{Тема}=06

{Семестр}=3

$$$00262

Тармақта тізбектеліп үш амперметр қосылған : магнитоэлектрлік, индукциялық және электромагниттік жүйе. Бірінші амперметрдің көрсетуі 8 А, екіншісі 6 А амперметр не көрсетеді

A) 14 А

B) 6 А

C) 8А

D) 10А

E) 2А

{Правильный ответ}=D

{Сложность}=1

{Тема}=02

{Семестр}=3

$$$00263

Тұйық контурға арналған Ом заңы

A)

B)

C)

D)

E)

{Правильный ответ}=C

{Сложность}=1

{Тема}=02

{Семестр}=3

$$$00264

Өлшеуіштік қондырғы деп -

A) өлшеуге негізделген физикалық құбылыстарының жиынтығы

B) өлшеуге негізделген химиялық құбылыстарының жиынтығы

C) бұл өлшенетін шамаларды сигналға түрлендіру үшін қызмет ететін, бір жерде орналасқан бір немесе бірнеше өлшеуіштік және қосымша құрылғылардың қатарының функционалды бірлескен өлшеуіш құралдарының жиынтығы

D) өлшенетін шаманы алдын ала түрленуге арналған

E) өлшенетін шаманы өлшеу механизміне әсер ететін шамаға түрлендіру үшін қызмет атқарады

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$00265

Сандық аспаптар дегеніміз-

А) сигналдарын автоматты түрде өңдеп, олардың көрсетулерін сандық түрде көрсететін аспапты айтады

В) сандық түрде көрсететін аспапты айтады

С) автоматты түрде өңдеп, олардың көрсетулерін сандық түрде көрсететін аспапты айтады

D) өлшеу мәліметтерінің дискретті сигналдарын автоматты түрде өңдеп, олардың көрсетулерін сандық түрде көрсететін аспапты айтады

Е) өлшеу мәліметтерінің дискретті сигналдарын автоматты түрде өңдеу аспапты айтады

{Правильный ответ}= D

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

$$$00266

Феррорезонансты кернеуге сәйкес келетін токты тап Iр,егер индуктивті кернеу UL=200В,көлемі. С=10 мкФ, қоректену көзінің жиілігі рад/с

A) Ip=1A

B) Ip=2A

C)Ip=0,02A

D)Ip=5A

E)Ip=0,5A

{Правильный ответ}=A

{Сложность}=1

{Тема}=06

{Семестр}=3

$$$00267

Бір тізбектегі өзара индукциялар ағанының екінші тізбектегі токқа қатынасы қалай аталады?

A) Өзара индукция

B) Өзара өздік индукция

C) Индукция

D) Индукция ағыны

E) Тізбек ағыны

{Правильный ответ}=A

{Сложность}=1

{Тема}=07

{Семестр}=3

$$$00268

Екі катушканың индуктивті байланыс сатысы немен сипатталады?

A) Индукция коэффициентімен

B) Байланыс коэффициентімен

C) Дұрыс жауабы жоқ

D) Екі катушка коэффициентімен

E) Коэффициентпен

{Правильный ответ}=A

{Сложность}=1

{Тема}=01

{Семестр}=3

$$$00269

Ақпараттық өлшеу жүйелері ақпаратты жинау әдісі бойынша қалай бөлінеді?

A) аралас, параллель және тізбектей-параллельді болып бөлінеді

B) тізбектей, параллель және тізбектей-параллельді болып бөлінеді

C) тізбектей-параллельді болып бөлінеді

D) тек қана параллель және тізбектей-параллельді болып бөлінеді

E) ) тек қана тізбектей және тізбектей-параллельді болып бөлінеді

{Правильный ответ}=В

{Сложность}=1

{Тема}=06

{Семестр}=2

$$$00270

Омметр дегеніміз -

A) Электрлік кедергіні өлшейтін құрал

B) Ток күшін өлшейтін құрал

C) Ток күшін кернеуін өлшейтін құрал

D) Қуатты өлшейтін құрал

E) Ток көзін айыратын құрал

{Правильный ответ}=A

{Сложность}=02

{Тема}=5

{Семестр}=1

АТЫРАУСКИЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА

ФАКУЛЬТЕТ Технологический

КАФЕДРА Электроэнергетика

   «Утверждаю»

  Зав.кафедрой____________

  Протокол № __________

  от «______»_________2013 г.

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

по Информационно-измерительная техника

для 5В071800 – Электроэнергетика

курс 2, семестр 3

учебный год 2013-2014 г.г

Ст. Преподаватель Жаналиева Майра Алтынбековна _____________

АТЫРАУ, 2013год

Д О Г О В О Р от «______» ________20_ г.

Опередаче банка тестовых заданий по дисциплине для формирования системы автоматизирогванных контролирующих средств института

Мы, _______________________________ и

(ФИО зав. кафедрой)

______________________________________

(ФИО автора -преподавателя)

предоставляем банк тестовых заданий по дисциплине Информационно-измерительная техника_ объемом ___ т/заданийзаведующему отделом тестирования для использования в целях заполнения программы по автоматизации контроля знаний учащихся.

  1. Гарантирую, что тестовые задания отражают все основные вопросы содержания дисциплины, составлены на основе рабочей программы курса и соответствуют требованиям по дисциплине;
  2. Гарантирую неразглашение ключей к тестовым заданиям;
  3. Обязуюсь вносить корректировку в банк тестовых заданий по дисциплине в случае изменений в программе дисциплины и по итогам анализа результатов тестирования.

Я,заведующий отделом тестирования _______________________________, принял банк тестовых заданий по дисциплине _________________________________________________ в объеме ____ тестовых заданий от _____________ __________________ в целях заполнения программы по автоматизации контроля знаний учащихся.

  1. Гарантирую сохранность банка тестовых заданий;
  2. Гарантирую использование банка тестовых заданий по дисциплине только в целях проведения экзаменов, аттестаций, экспертиз;
  3. Обязуюсь предотвратить использование программы по автоматизации контроля знаний учащихся другими лицами в других целях.

Заведующий отделом тестирования ____________

(подпись)

Заведующий кафедрой ____________

(подпись)

Автор-преподаватель ____________

(подпись)

Специалист отдела тестирования ____________

(подпись)

АТЫРАУСКИЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА

Список студентов

ИКС

Шифр 050718 Специальность – Электроэнергетика

Дисциплина «Информационно- измерительная техника»

Группа ЭЭ-12 қ/т

1

Руслан Нурбике

2

Қадырбаева Э

3

Махсатова А

4

Абишев А

5

Амиржанов А

6

Жайтуганов Р

7

Қарабалиев А

8

Маратов А

9

Ізімов А

10

Нұрбергенов А

11

Битөлеев Б

12

Гумаров А

13

Сисенбаев С

14

Айтжанов Т

15

Исаев Р

16

Зиядаев Ш

17

Саматов Н

18

Аяпбергенов Н

19

Қуанышев А

20

Тусупказиев А

21

Қадырбаев Д

22

Унаев А

23

Тлеумашев Д

24

Рсбаев

25

Нуртаев

26

Тобаниязов Н

27

Таскалиев А

28

Толебаев А

29

Жәрдемов Н

30

Табиғатов А

31

Базаров А

32

Сүлейменов Н

33

Иксанов Р

Өлшеуіш құралдардың на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат АҚПАРАТТЫ ӨЛШЕУІШ ТЕХНИКА