Новости

Өлшеуіш құралдардың

Работа добавлена:


Өлшеуіш құралдардың на http://mirrorref.ru

Информационно-измерительная техника

1

Кернеу мен токты қарапайым өлшеуіш түрлендіргіштер мыналар болып табылады:

A) аралық түрлендіргіш;

B) шунттар мен үстеме кедергілер;

C) шығатын түрлендіргіш;

D) дұрыс жауабы жоқ.

E) кіретін түрлендіргіш

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}=01

{Семестр}= 3

2

Өлшенетін көлемнің өлшенетін х және шынайы xи белгілерімен арасындағы өзгешелікке тең, көлем қателіктердің қандай түріне жатады?

A) қатысты қателік;

B) есептеп шығару қателігі;

C) әдістемелік қателік;

D) абсолютті қателік.

E) жүйелік қателік.

{Правильный ответ}= D

{Сложность}=1

{Тема}=02

{Семестр}=3

3

Қозғалмалы алюмин дискіде индукцияланушы, электромагнитті және құйын тәріздес тоқта құрылатын, магниттік токтың өзара әсерінде қандай құралдар құрылғандығының әрекет қағидаттары:

A) электромагнитті жүйеде;

B)магниттіэлектрлік жүйеде;

C)индукциаланғанжүйеде;

D) электродинамикалық жүйеде.

E) электромеханикалық жүйеде

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=01

{Семестр}=3

4

Беру үшін, өлшем үшін ыңғайлы, бірақ бақылаушымен тікелей қабылдауға берілмейтін, қалыптағы өлшегіш ақпараттың дабылдарын өндіруге арналған құрылғыларға өлшемнің қандай құралдары жатады?

A) ақпараттық өлшеуіш жүйелер;

B) өлшеуіш құралдар;

C) өлшеуіш түрлендіргіштер;

D) өлшеуіш қондырғылар.

E) өлшеу дәлдігі

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

5

Қандай өлшеуіш құралдардың жұмысы тұрақты магниттің, магниттік ағыны мен тогы бар орауыштың өзара әрекеті қағидатына негізделген?

A) электромагнитті жүйенің;

B) электростатикалық жүйенің;

C) магниттіэлектрлі жүйенің;

D) термоэлектрондық жүйенің.

E) индукцияланған жүйенің

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}= 3

6

Қандай өлшеуіш құрал микросұлбада және магниттіэлектрлі өлшеуіште өлшеуіш түрлендіргіштері өзімен бірге нені ұсына алады?

A) салыстырмалы электронды вольтметр;

B)характериограф;

C) салыстырмалы электронды ваттметр;

D)частотомер.

E) салыстырмалы электронды амперметр;

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

7

Өлшенетін көлемдегі сандық мағына шартты түрде белгілеу көмегімен, ерекше заңға бағынатын, нышандар кезегі қалай аталады? Бұлар -

A) сандық код.

B) күштердің уақытша кезегі.

C) логикалық элементтер

D) электрондық элементтер

E) өлшегіш электрондық кілттер

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=02

{Семестр}=3

8

теңдеу келтірілген, мұндағыv – салыстырмалы кемшілік. Бұл теңдеу нені білдіреді?

A) дәлдік;

B) келтірілген қателікті;

C) салыстырмалы кемшілікті;

D) өлшеуіш диапазоны.

E) кездейсоқ қателік

{Правильный ответ}=А

{Сложность}=0

{Тема}=01

{Семестр}=3

9

Амперметрдің келтірілген кемшілігі 0,1% тең. Номиналь ток 100 мА. Аспаптың барлық шкаласы қанша бөлуді қажет етеді?

A) 2000;

B) 200;

C)100;

D)1000.

E) 10000

{Правильный ответ}=D

{Сложность}=1

{Тема}=02

{Семестр}=3

$$$0010

Қуаттылық кернеу мен кедергіні тікелей өлшеу арқылы жанама әдіспен анықталады. Бұның үстіне вольтметр кемшілігі 2 % құрайды, ал омметр кемшілігі 3% құрайды. Қуаттылықты өлшеудің ең жоғары деңгейлі кемшілігі қандай болмақ (нәтижені толық санға жинақтау қажет пе)?

A) 1%;

B) 7%;

C) 3%;

D) 5%.

E) 4 %

{Правильный ответ}=С

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$0011

Сандық вольтметр 2% кемшілікке ие, өлшеу уақыты 0,0001. Аспаптың «тыныш уақыты» қандай?

A) 0,01;

B)0,0004;

C)0,002;

D)0,00008.

E) 0,0002

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$0012

0,3% кездейсоқ кемшілікпен кернеуді шәкілдің соңғы нүктесінде өлшеу үшін, қанша өлшем жасау керек, егер 10 В өлшемнің жоғарғы шегіндегі вольтметр келтірілген кездейсоқ 3% кемшілікпен сипатталса?

A)100;

B)200;

C)60;

D)90.

E) 80

{Правильный ответ}=А

{Сложность}=1

{Тема}=14

{Семестр}= 3

$$$0013

Кернеуді аса жоғары дәлдікпен өлшеу міндеті қойылған. Қандай әдіспен қолдануға болады?

A) жанама;

B) тіке;

C) ауыстыру;

D) нөлдік.

E) дәл

{Правильный ответ}=С

{Сложность}=1

{Тема}=05

{Семестр}=3

$$$0014

Рұқсат етілген қабілеттіліктегі өлшеу құралдарын ұлғайту немен анықталады?

A) өлшеудің тұрақты диапазонында дәлдікті кішірейтумен;

B) сезімталдықты ұлғайтумен және жұмыс диапазонын кеңейтумен;

C) дәлдікті кішірейтумен және сезімталдықты кішірейтумен;

D) өлшеу кемшілігін кішірейтумен және жұмыс диапазонын кеңейтумен

E) жұмыс диапазонын кеңейтумен және өлшеу кемшілігін кішірейтумен

{Правильный ответ}= D

{Сложность}=1

{Тема}=05

{Семестр}=3

$$$0015

Өлшеу тәртібі өзіне қандай құраушыларды қосады?

A) өлшенетін көлемді анықтау және берілген мөлшердегі көлемді құру;

B) өлшеуіш түрлендіргіштер;

C) өлшеуді салыстыру және нәтижесін алу;

D) барлығын.

E) өңдеуші құрылғы

{Правильный ответ}= D

{Сложность}=1

{Тема}=05

{Семестр}=3

$$$0016

Сандық өлшегіш барысында кемшілік қалай ескертілінеді?

A) АЦП қайта жасағандағы алгоритмді орындау уақытымен;

B) өлшенетін көлемнің өлшеу жылдамдығымен;

C) бөлшектік базаның жылдам әрекетімен;

D) кездейсоқ кемшілікпен.

E) өлшенетін көлеммен

{Правильный ответ}=А

{Сложность}=1

{Тема}=05

{Семестр}=3

$$$0017

Өлшеудің келтірілген кемшілігі қандай формуламен анықталады?

x – өлшенетін көлемнің ағымдағы мағынасы; xН – номиналь мағынасы;

A – абсолюттік кемшілік.

A) ;

B) ;

C)

D) .

E) 2/А

{Правильный ответ}=А

{Сложность}=1

{Тема}=07

{Семестр}=3

$$$0018

Өлшеу дегеніміз бұл?

A) арнайы техникалық құралдар көмегі арқылы тәжірибелі жолмен физикалық көлем мағынасын табу.

B) физикалық көлем мағынасын табу

C) техникалық құралдар көмегі арқылы тәжірибелі жолмен физикалық көлем мағынасын табу

D)практикалық жолмен физикалық көлем мағынасын табу

E)есептеу көмегі арқылы тәжірибелі жолмен физикалық көлем мағынасын табу

{Правильный ответ}=А

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

$$$0019

Сандық өлшеу құралымен өлшеу дегеніміз не?

A) өлшеу құралы аталады

B) өлшеу ақпаратының дискретті дабылын автоматты өңдейтін өлшеу құралы аталады,

C)көрсеткіші сандық пішінде ұсынылатын, өлшеу ақпаратының дискретті дабылын автоматты өңдейтін өлшеу құралы аталады

D) көрсеткіші сандық пішінде ұсынылатын, өлшеу құралы аталады

E)өлшеу ақпаратының дискретті дабылын өңдейтін, өлшеу құралы аталады

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=08

{Семестр}=3

$$$0020

Өлшеу дәлдігі деп-

A) олардың нәтижелерінің жақындығын қайтаратын, өлшеу сапасы

B) өлшенетін көлемнің шынайы мағынасына олардың нәтижелерінің жақындығын қайтаратын, өлшеу сапасы

C)есебі мен олардың нәтижелерінің жақындығын қайтаратын, өлшеу сапасы

D) шынайы мағынаға олардың нәтижелерінің жақындығын қайтаратын, өлшеу сапасы

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}=08

{Семестр}=3

$$$0021

Салыстырмалы өлшеу дегеніміз -

A) бастапқысына қабылданатын біресімді көлемге қатынасы бойынша көлем өзгерісі немесе, бірлік рөлін ойнайтын, біресімді көлемге көлем қатынасын өлшеу

B) біресімді көлемге көлем қатынасын өлшеу

C) бірлік рөлін ойнайтын, біресімді көлемге көлем қатынасын өлшеу

D) көлем өзгерісін немесе бірлік рөлін ойнайтын, біресімді көлемге көлем қатынасын өлшеу

E) біресімді көлемге қатынасы бойынша көлем өзгерісі немесе, бірлік рөлін ойнайтын, біресімді көлемге көлем қатынасын өлшеу

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=08

{Семестр}=3

$$$0022

Масштабты түрлендіргіш дегеніміз -

A) бір артқа санға көлем өлшеу үшін арналған, өлшеуіш түрлендіргіш

B) артқы санға көлем өлшеу үшін арналған, өлшеуіш түрлендіргіш

C) көлем өлшеу үшін арналған, өлшеуіш түрлендіргіш

D) өлшеуіш түрлендіргіш

E) өлшеу құралдары

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=08

{Семестр}=3

$$$0023

Трансформацияның номинал коэффициентімына формуламен анықталады:

A) КU=

B)К=,

C)КU=

D) КU=U1+U2

E) КU=U1ном+U2ном

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}=08

{Семестр}=3

$$$0024

Өлшеу бірлігі - бұл

A) жағдай, өлшеу

B) олардың нәтижелері заңдастырылған бірлікте көрсетілген, жағдай, өлшеу

C) олардың нәтижелері тапсырылған ықтималдықтағы белгілі өлшеудің кемшілігімен берілген жағдай, өлшеу

D) олардың нәтижелері есептеу барысында көрсетілген жағдай, өлшеу

E) өлшеу кемшілігі тапсырылған ықтималдықпен белгілі және олардың нәтижелері заңдастырылған бірлікте берілген, жағдай, өлшеу

{Правильный ответ}= Е

{Сложность}=2

{Тема}=04

{Семестр}=3

$$$0025

Термоэлектрлі термометрлер неге арналған?

A)150-12000С – тан температураны өлшеу үшін

B) 250-13000С – тан температураны өлшеу үшін

C)450-15000С – тан температураны өлшеу үшін

D) 550-17000С – тан температураны өлшеу үшін

E) 650-18000С – тан температураны өлшеу үшін негізінен термоэлектрлі термометрлер қолданылады

{Правильный ответ}= Е

{Сложность}=1

{Тема}=08

{Семестр}=3

$$$0026

Тригер - бұл

A) сыртқы дабыл көмегімен бір жағдайдан екіншісіне шабыстәріздес ауысып отыруға қабілетті, тұрақты тепе-теңдіктегі екі жағдайы бар құрылғы.

B) тұрақты тепе-теңдіктегі екі жағдайы бар құрылғы

C) ішкі дабылдың көмегімен бір жағдайдан екіншісіне шабыстәріздес ауысып отыруға қабілетті, тұрақты тепе-теңдіктегі екі жағдайы бар құрылғы

D) бір жағдайдан шабыстәріздес ауысып отыруға қабілетті, тұрақты тепе-теңдіктегі екі жағдайы бар құрылғы

E) дабыл көмегімен бір жағдайдан екіншісіне шабыстәріздес ауысып отыруға қабілетті, тұрақты тепе-теңдіктегі екі жағдайы бар құрылғы

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=10

{Семестр}=3

$$$0027

Дешифраторлар бұл-

A) энергияны өзгертуге арналған құрылғы

B) дабыл болған кезде өзгертуге арналған құрылғы.

C) белгілері бар индикаторлармен басқарылатын, өзгертуге арналған құрылғы

D) Дабыл болмаған кездегі өзгертуге арналған құрылғы

E) Дабыл бар болған кездегі өзгертуге арналған құрылғы

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=11

{Семестр}=5

$$$0028

Электромеханикалық частомерлер бұл-

A) 20-2500 Гц диапазонда жиілікті өлшеу үшін қолданылатын аспаптар

B) 10-1500 Гц диапазондағы жиілікті өлшеу үшін аспаптар қолданылады

C) 15-150 Гц диапазондағы жиілікті өлшеу үшін аспаптар қолданылады

D) 10-500 Гц диапазондағы жиілікті өлшеу үшін аспаптар қолданылады

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=08

{Семестр}=3

$$$0029

Сандық аспаптар не үшін ұсынылған

A) жиілікті өлшеу үшін

B) кіру дабылы кезеңі мен жиілікті өлшеу үшін кезектегі есеп әдісін қолдануға негізделген

C) кіру дабылы кезеңі мен жиілікті өлшеу үшін

D) тайғанақты өлшеу үшін

E) дұрыс жауабы жоқ.

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=1

{Тема}=08

{Семестр}=3

$$$0030

Өлшеудің бірлігі дегеніміз

A) олардың нәижелері өлшеудің заңдастырылған бірлігінде көрсетілген өлшеу жағдайы

B) олардың нәтижелері заңдастырылған бірлікте және өлшеу кемшілігінде көрсетілген өлшеу жағдайы

C) дұрыс жауабы жоқ

D) өлшеу жағдайы

E) өлшеуі тапсырылған ықтималдықпен белгілі, олардың нәтижелері заңдастырылған бірлікте және кемшілікте көрсетілген өлшеу жағдайы

{Правильный ответ}= Е

{Сложность}=1

{Тема}=03

{Семестр}=3

$$$0031

Жұмыс тізімінде талап етілетін, шұғыл ақпараттарды (операнды, бағдарламалар бөлігі) сақтайтын, есте сақталатын құрылғылар қалай аталады?

A) шұғыл есте сақталатын құрылғылар

B) тұрақты есте сақталатын құрылғылар

C) қайтабағдарланатын есте сақталатын құрылғылар

D) сыртқы есте сақталатын құрылғылар

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=10

{Семестр}=3

$$$0032

Салыстыру әдісі дегеніміз-

A) ) қалпына келтірілетін шамамен, өлшенетін көлемді а көлеммен салыстыру барысындағы, өлшеу әдісі.

B) өлшеу әдісі

C) өлшенетін көлемді а көлеммен салыстыру барысындағы, өлшеу әдісі,

D) өлшенетін көлемді а көлеммен және есеппен салыстыру барысындағы, өлшеу әдісі

E)дұрыс жауабы жоқ.

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=1

{Тема}=10

{Семестр}=3

$$$0033

Өлшеу шегі дегеніміз -

A) өлшеу құралдары

B) өлшеу диапазонының аса үлкен мағынасы

C) өлшеу диапазонының аса үлкен немесе аса кіші мағынасы

D) өлшеу диапазонының аса кіші мағынасы

E)өлшеу диапазоны

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=1

{Тема}=10

{Семестр}=3

$$$0034

Қосымша кемшілік дегеніміз -

A) өлшеу құралдары жұмыс тәжірибесі шартының ауытқуы барысында туындайды

B) өлшеу құралдары есеп шартының ауытқуы барысында туындайды

C) өлшеу құралдары

D) өлшеу құралдары қалыптыдан (номинал) оны пайдалану шартының ауытқуы барысында туындайды

E)дұрыс жауабы жоқ

{Правильный ответ}= D

{Сложность}=1

{Тема}=10

{Семестр}=3

$$$0035

Кедергінің электрлі термометрі былай деп аталады:

A) түрлендіргіштен және өлшейтін құрылғыдан тұратын, -200 до + 6500 С-тан температурасын өлшеу үшін қолданылады

B) түрлендіргіштен және өлшейтін құрылғыдан тұратын

C) түрлендіргіштен және өлшейтін құрылғыдан тұратын, -100 до + 5500 С-тан температураны өлшеу үшін қолданылады