Новости

Вивчення будови та особливостей пристосування представниківпідтипу зябродишні (branchiata, або crustacea)

Работа добавлена:


Вивчення будови та особливостей пристосування представниківпідтипу зябродишні (branchiata, або crustacea) на http://mirrorref.ru

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  17

Тема:Вивчення будови та особливостей пристосування представниківпідтипу      зябродишні  (branchiata,    або    crustacea)

Мета: Встановити характерні риси будов,що вказують на походження членистоногих від багатощетинкових червив та виявити ускладнення організації представників підтипу  зябродишні  (crustacea)

Література: Г.Й. Щербак «Зоологія безхребетних», кн. 2 стор. 89-139., В.М. Мазурмович «Практикум з зоології безхребетних» стор. 59-63., А. Л. Зеликман «практикум по зоологии беспозвоночных» стр. 53-60., Е. Н. Фролова «практикум по зоологии беспозвоночных», стр. 47-52.

ПЛАН:

1. Систематичне положення представників підтипу  зябродишні  (crustacea)

2. Ознайомитись з особливостями біології класу зяброногі, класу максилоподи  на прикладі представників.

Матеріали і обладнання: таблиці, фіксованіматеріали.

ХІД РОБОТИ

1.Встановити систематичне положення представників підтипу зябродишні  (crustacea).

2.На прикладі представників ряду гіллястовусі  вивчити будову та функції представників класу зяброногі.

3. На прикладі представників: Sacculina carcini, Calanus helgolandicus, Pennella balaenopteraвивчити особливості будови та функції представників класу максилоподи.

4. Надати відповіді на контрольні питання.

ПІДТИП     РАКОПОДІБНІ (CRUSTACEA)

До цього підтипу належать організми, що найбільш повно освоїли водне середовище: вони зустрічаються в пересихаючих калюжах, прісних і морських водоймах, заселюючи всю товщу води, від глибоководних морських западин догіпонейстона (поверхневої плівки води). Більшість із них -вільноживучі, рухливі тварини, серед них є й сидячі, прикріплені до субстрату види, а також паразити інших водяних тварин. Невелика група ракоподібних перейшла до наземного існування. Описано понад40тис. видів.

КЛАС ЗЯБРОНОГІ РАКОПОДІБНІ (BRANCHIOPODA)

Зяброногі ракоподібні живуть у різноманітних континентальних водоймах, включаючи печерні води, калюжі, солоні озера та лимани. Всі вони ведуть вільний спосіб життя. Описано більше800видів.

Ступінь цефалізації голови у різних представників різна: від протоцефалона до повно-сегментної голови, однак голова ніколи не зливається з сегментами грудей. Тагми порівняно мало відрізняються одна від одної; грудні кінцівки одноманітної будови, листоподібні, часто не членисті, поряд із плавальною, виконують фільтраційну та дихальну функції.

Серце має вигляд поздовжньої судини, яка розміщена на спинній стороні й тягнеться від кінця черевця майже до голови; має до 18 пар остій. Окремих камер воно не має, однак у ньому є кілька метамерно розміщених клапанів, які зумовлюють рух гемолімфи лише в одному напрямку -до голови. Нервова система -у вигляді драбини, з широко розставленими черевними стовбурами.

Розвитокз перетворенням: з яйця виходить наупліус.

Ряд Гіллястовусі (Cladocera)

Це переважно прісноводні, інколи морські планктонні тварини, з розмірами тіла до 2 см. Відомо близько400видів. В Україні в прісних водоймахзнайдено140видів, у Чорному та Азовському морях -більше десятка.

Тіло сплющене з боків, складається з голови, грудей і черевця з невеликою фуркою. У більшості є карапакс, перегнутий на спині, однак не розділений на стулки.Голова, не вкрита карапаксом, спереду часто має виріст -рострум; антенули коротенькі, одногіллясті, антени -дуже видовжені, двогіллясті, з кількома бічними відростками, вкритими щетинками, плавальні. Мандибули та перша пара максил добре розвинені, друга пара максил значно редукована. Є непарне складне око та наупліальне вічко.

Груди складаються з 4-6 сегментів з відповідною кількістю ніжок. Грудні ніжки листоподібні, із зябровими відростками, призначені для дихання та фільтрації. У самиць між тілом та карапаксом часто є порожнина -виводкова камера, де дозрівають яйця.

Більшість гіллястовусих - фільтратори, що живляться дуже дрібними одноклітинними організмами (бактерії, водорості, найпростіші). До фільтраторів належать поширені у прісних водоймах види родівDaphnia(D.pulex,D.magna),Bosmina (В.longirostris). Хижі види  полюють на рачків, коловерток, часом поїдають мальків риб. Здобич знаходять за допомогою зору; наздоганяють жертву, захоплюють її грудними ніжками й пережовуютьмандибулами.За добу знищують25-50рачків. Хоча хижі види в окремих водоймах винищують до40 %інших гіллястовусих, однак самі, в свою чергу, є кормом для риб, тому шкода від такого виїдання незначна. Поживність гіллястовусих, зокрема дафній, дуже висока: в них міститься близько50 %білків та майже11 %жирів. Дафній розводять на рибозаводах у спеціальних  басейнах.

ПредставникиDaphnia

КЛАС МАКСИЛОПОДИ(MAXILLOPODA)

Представники цього класу поширені в усьому світі. Вони населюють як морські, так і прісні води, живуть на дні й у товщі води на різних глибинах. Поряд з вільноживучими є види, що ведуть прикріплений та паразитичний способи життя.

Тіло максилопод складається з синцефалона, грудей та черевця, що закінчується тельсоном. До складу синцефалона входять головні та перший грудний сегменти, останній несе ногощелепи. Антенули одногіллясті, видовжені; антени та мандибули двогіллясті, обидві пари максил одногіллясті, ба гаточленикові; є непарна верхня губа. Ногощелепи різної будови (одно- або двогіллясті).Груди складаються з шести, рідше - з чотирьох чи п'яти сегментів, із яких перший входить до складу синцефалона. Грудні ніжки переважно двогіллясті й виконують локомоторну функцію; вони призначені для плавання чи створення руху води. Черевце з різною кількістю сегментів(3-5),без кінцівок; тельсон з різними причленованими виростами («каудальні придатки»). У більшості видів розвинене лише непарне (наупліальне) око; кровоносна система дуже редукована. З яйця вилуплюється наупліус.

До класу Максилоподи належать чотири підкласи, що включають14рядів. Розглянемо найважливіших представників цих підкласів.

ПІДКЛАС ВУСОНОГІ (CIRRIPEDIA)

Цей підклас об'єднує надзвичайно спеціалізовані сидячі фільтруючі або паразитичні форми. Вусоногі мешкають лише в морях; відомо понад1000сучасних видів. У фауні Чорного моря є не більше ніж10видів, в Азовському -один. Розміри вусоногих -від кількох міліметрів до2-5см.

Антенули й весь передній відділ голови вусоногих перетворюються на орган прикріплення: в одних видів -на довге м'ясисте стебельце, в інших -пласку широку підошву.

Антени та складні очі атрофуються, інші придатки голови спрощуються, вони оточують ротовий отвір, який розташований на задній частині голови. У деяких видів головний відділ зовсім зникає.

Тіло вусоногих одягнене двома шкірними (мантійними) складками, як у молюсків. Мантія непаразитичних форм виділяє назовні вапнякові пластинки, що утворюють захисну черепашку. Черевце і його придатки редуковані.

Вусоногі, як правило, гермафродити, але деякі з них роздільностатеві, причому самці їх дуже малі й сидять у мантійній порожнині самиці.

З яєць вусоногих виходить типовий наупліус. Після кількох линянь він переходить у стадію метанаупліуса, за якою йде стадія, характерна лише для вусоногих -циприсоподібна личинка. Вона має двостулкову кутикулярну черепашку, що вкриває все тіло, чотиричленикові антени з присисними дисками та цементними залозами, спрощені мандибули та максили і шість пар грудних двогіллястих плавальних ніжок. Наявність двостулкової черепашки робить личинку подібною до черепашкових ракоподібних із родуCypris, звідки і її назва. Циприсоподібна личинка деякий час плаває за допомогою грудних ніг, а потім прикріплюється антенулами до придатного субстрату.

Серед вусоногих рядуThoracicaшироко відомі так звані морські жолуді (надродинаBalanomorpha) та морські качечки (надродинаLepadomorpha). У перших голова утворює широку підошву, а все тіло покрите вапняковими пластинками.Тіло рачка розташоване в черепашці черевцем догори. Рух та фільтрація води відбуваються за допомогою рухомих пластинок черепашки та двогіллястих

Морські жолуді (Balanomorpha)

Морська качечкаChaetolepascalcitergum.грудних ніжок, що несуть багато щетинок («вусо-ніжки»). У морських качечок передня частина голови витягнута в стебельце, що частіше не вкрите вапняковими пластинками, а тіло вкрите сплюснутою з боків черепашкою, що складена з5-6правильно розміщених пластинок. Деякі морські жолуді прикріплюються до шкіри китів. При цьому представники родуCoronula живляться, фільтруючи воду,aTubicinella та інші стають паразитами й живляться тканинами та кров'ю китів.

Thoracica відіграють важливу роль як елементи обростання: оселюючись у великій кількості на  підводних спорудах, днищах суден тощо, вони значно погіршують їхні гідродинамічні якості. З іншого боку, їхні наупліуси є кормом для багатьох промислових видів риб.

Серед вусоногихнайсвоєріднішу будову мають дуже поширені, у тому числі й у Чорному морі, паразити крабів-Sacculinacarcini.Зовні виглядає як мішок, розташований під черевцем хазяїна.Насправді це лише частина тіла паразита, в якій розташовані статеві органи -великі яєчники та маленькі сім'яники. Від мішка відходять коренеподібні вирости, що обплітають усі внутрішні органи хазяїна. Живлення осмотичне: через тоненькі покриви відростків соки краба потрапляють в організм паразита.

При розмноженні яйця сакуліни потрапляють у порожнину мішка, де й запліднюються. Наупліус виходить у воду, де линяє кілька разів й перетворюється на циприсоподібну личинку. Всі фази розвиткуSacculina,як і інших коренеголових, не мають кишечника й живляться за  рахунок  жирового тіла. Через кілька днів після утворення циприсоподібна личинка прикріплюється до молодого краба антенулами. Потім вона линяє два рази, втрачаючи кінцівки, мантію, черепашку, око та більшість внутрішніх органівТак виникає спеціальна фаза розвитку -кентрогон. Це мішечок, заповнений недиференційованими клітинами. Через канал, утворений антенулами, ці клітини потрапляють у порожнину тіла краба і з током гемолімфи переносяться до середньої кишки, на поверхні якої осідають. Тут формується система розгалужень, що обплітають усі органи хазяїна; через кілька місяців паразит досягає статевої зрілості, і його частина зі статевими залозами вип'ячується назовні у вигляді мішка. Сакуліна живе близько трьох років.

Sacculina Carcini parasite

ПІДКЛАС ВЕСЛОНОГІ (COPEPODA)

Копеподи живуть у всіх типах прісних і морських водойм. За способами живлення вони можуть бути фільтраторами, хижаками, рослиноїдними; є планктонні форми й мешканці придонних вод тощо. Описано майже9тис. видів. Понад20%із них ведуть паразитичний спосіб життя.

Тіло завдовжки від 0,1 до 32 мм, складається зі синцефалона, п'ятисегментних грудей та три-чотирисегментного черевця, що закінчується тельсоном із фуркою. На голові є наупліальне око. Антенули видовжені, часом довшініж тіло, виконують плавальну та чутливу (хімічне чуття, дотик) функції; одногіллясті. Антени вкорочені, як правило, двогіллясті. Мандибули з жуйними зубцями. У деяких морських видів ці зубці зверху покриті коронками з двоокису кремнію, що збільшує їхню міцність. Є дві пари максил і пара ногощелеп. У фільтруючих форм антени та щелепи створюють рух води і виконують функцію фільтрувального апарата. П'ять пар грудних ніжок двогіллясті, плавальні, у самців деяких видів остання пара їх видозмінена і служить для прикріплення сперматофорів до статевих отворів самиці (вони розташовані в обох статей на І сегменті черевця). Дихальна система відсутня; серце є лише в деяких представників (підряд Саіаnoida)у вигляді невеличкого пухирця.

Копеподи роздільностатеві. Є досить значний статевий диморфізм: розміри самців менші, ніж самиць, є відміни в будові антенул і задніх грудних ніжок; особливо різко відрізняються обидві статі у паразитичних видів. У деяких прісноводних форм відомий партеногенез. Запліднення сперматофорне.

Представники рядуКаланоїди(Calanoida)-виключно планктонні форми. Вони добре пристосовані до такого способу життя: дуже довгі розгалужені антенули,видовжені й широкі голова та груди, вкорочене черевце (пристосування до ширяння); у воді тримаються вертикально. Мешкають на різних глибинах переважно морських водойм. За способом живлення -в основному фільтратори, хоч є й хижаки.Каланоїди -основа морського планктону, вони утворюють найбільшу тваринну масу на нашій планеті.

CalanushelgolandicusУ поверхневих шарах Чорного моря поширенийCalanushelgolandicus,забарвлений у червоний колір -основа живлення різних морських риб, особливо оселедцевих. Калонідами, крім риб, живляться й вусаті кити. Поживні властивості цих рачків дуже високі: в них міститься до 60%білків, 20 % вуглеводів та 15 % жирів.

Великої шкоди завдають рачки родуMyticola-паразити мідій. У деякі роки запаси мідій через цих паразитів зменшуються в10разів. Найбільший представник веслоногих -Pennellabalaenoptera паразитує на шкірі китів і досягає довжини 32 мм. Цікаво, що уPennellaз яйця виходить копеподитна личинка; розвиток зі зміною хазяїна -молоді особини після копуляції паразитують на головоногих, а потім переходять на китів. Паразитичні копеподи завдають великої шкоди прісноводним і деяким морським рибам, особливо вони небезпечні для молоді в рибо-розвідних господарствах.

ПІДКЛАС ЗЯБРОХВОСТІ, АБО КОРОПОЇДИ (BRANCHIURA)

Зяброхвості -невелика група (близько130 видів) ектопаразитів риб; в Україні знайдено 3 види. Тіло сплющене в дорзовентральному напрямі, поділене на передній та заднійвідділи. Передній відділ утворений синцефалоном, покритим карапаксом, на якому зверху розташовані пара фасеткових очей та 1-3 наупліальні вічка. Антенули й антени вкорочені. Антенули мають кігтеподібний придаток для прикріплення до риби. Мандибули перетворені на колю-чосисний хоботок; перші максили видозмінені у фіксуючий орган - присосок, другі максили одногіллясті, також слугують для прикріплення; є пара ногошелеп.

Задня половина тіла складається з грудей і черевця; всі її сегменти з'єднані між собою рухомо. Груди складаються з 4сегментів, на кожному з яких є пара плавальних двогілястих кінцівок; до складу черевця входять два сегменти без кінцівок і тельсон.

Кровоносна та дихальна системи відсутні; середня кишка має багато сліпих виростів, які наповнюються кров'ю хазяїна; коропова воша може голодувати до трьох тижнів, доки кров не перетравиться. Коропоїди роздільностатеві; статевий диморфізм не виражений. Самець запліднює самицю, коли вона перебуває на хазяїні та ссе кров; запліднення внутрішнє. Самиця відкладає яйцяна підводні предмети, приклеюючи їх до субстрату секретом так званої черепашкової залози, що лежить перед передньою парою грудних ніжок.

Розвиток прямий: через3-5тижнів із яйця виходять молоді рачки, в яких передні максили ще не перетворені на присоски, а плавальні ніжки і карапакс укорочені. Молодь прикріплюється до риби, ссе кров і на ній же линяє п'ять разів, переходячи в дорослу стадію. У деяких морських видів із яйця виходить метанаупліус.

Коропоїди -кровососи прісноводних та морських риб, причому видової специфічності до хазяїна у них немає.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.Дати порівняльну характеристику представників класу зяброногі, класу максилоподи увигляді таблиці:

клас зяброногі

клас зяброногі

ряд гіллястовусі

          клас максилоподи

підклас

вусоногі

підклас

веслоногі

підклас

зяброхвості

1.

Особливості будови та існування представників

2.

Яке екологічне значення представників

Вивчення будови та особливостей пристосування представниківпідтипу зябродишні (branchiata, або crustacea) на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Вивчення будови та особливостей пристосування представниківпідтипу зябродишні (branchiata, або crustacea)

2. Реферат Вивчення будови та особливостей пристосування представниківпідтипу трахейнодишні (tracheata)

3. Реферат Вивчення будови та особливостей пристосування представників класу головоногі молюски (cephalopoda)

4. Реферат Вивчення особливостей пристосування зовнішньої та внутрішньої будови представників класу павукоподібні (arachnida)

5. Реферат Вивчення будови та особливостей пристосування в біогеоценозах представників типу молюски, на прикладі класу двостулкові (bivalvia)

6. Реферат Вивчення особливостей зовнішньої будови представників класу комахи (insecta)

7. Реферат Вивчення особливостей внутрішньої будови представників класу комахи insect

8. Реферат Вивчення особливостей будови вищих ракоподібних на прикладі рака річкового (Astacus astacus)

9. Реферат Вивчення моделі патологічного потягу до ігор як однієї з форм залежної поведінки неповнолітніх та вивчення особливостей Я-концепції, що сприяють виникненню адиктивної поведінки (ігровий залежності) підлітків

10. Реферат Вивчення будови і життєвого циклу представників класу стьожкові черви (cestoda)