Новости

Дослідження процесу і режимів роботи пристрою для подрібнення зерна

Работа добавлена:


Дослідження процесу і режимів роботи пристрою для подрібнення зерна на http://mirrorref.ru

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

КАФЕДРА МтОАПВ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ІШЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів

ПОЛТАВА 2010

Лабораторна робота

Тема.Дослідження процесу і режимів роботи пристрою для подрібнення зерна.

Мета роботи. Вивчити призначення, будову та принцип дії пристрою для грубого подрібнення насіння зерна.

  • з’ясувати взаємозв’язок між вологістю насіння та якістю подрібнення;
  • вибрати оптимальну подачу матеріалу;
  • визначити ступінь подрібнення та якість подрібнення.

Робоче місцеаудиторія №373, зразки зерна, пристрій для подрібнення.

Академічна група розділяється на дві підгрупи, які по черзі виконують ряд механічних операцій подрібнення.

Обладнання.Пристрійдля грубого подрібнення насіння зернових культур.

Термін виконання роботи2 години.

Опис пристрою.Основні теоретичні відомості про обладнання.

Агрегат для приготування подрібненої крупи зернових культур використовується для грубого подрібнення насіння зернових культур на частинки (крупці). За допомогою даного пристрою можна подрібнювати насіння пшениці, вівса, ячменю, гороху та гречки.

Принцип роботи пристрою ґрунтується на дії ударних сил на зернівку та в процесі подрібнення зернівки на частини, відбувається розколювання квіткових плівок та подрібнення ядра на частини.

До агрегату входять бункер-живильник, подрібнювальний  пристрій, вихідне вікно, електродвигун, основа та пакет керування. Зерно вологістю не вище 12% засипається в бункер-живильник звідки під власною вагою потрапляє в подрібнювальний пристрій де проходить подрібнення на частини розміром 2-2,5 мм. Після подрібнювача подрібнене зерно, крупа, проділ, дрібні частинки попадають у вивантажувальне вікно, а далі в посудину для зберігання.

Рис. 1. Схема пристрою для подрібнення зерна

Подрібнювальний пристрій складається з бункера-живильника 1, подрібнювального пристрою 2, приводу (електродвигуна)3, електропакету керування 4, основи (станини) 5, вивантажувальний пристрій 6. Подрібнення (розмелювання) зерна — основна операція технологічного процесу виробництва борошна, дробленої крупи та комбікормів. Подрібнюють також ядро олійних культур перед волого-тепловою обробкою, віджиманням і екстрагуванням олії.

Для розмелювання зерна застосовують машини, які здійснюють подрібнення стиском і зсувом, перетиранням продукту та ударом, комбінованою дією перелічених чинників. Серед подрібнювачів найпоширенішими є вальцьові верстати, жорнові посади, молоткові і пальцьові дробарки.

Рис. 2. Класифікація подрібнювачів

Порядок роботи. Перед початком роботи бункер-живильник заповнюють зерном при закритій заслінці регулювання подачі зерна, вмикають електродвигун, відкриваючи заслінку подачі подаємо зерно в подрібнюючий пристрій. Після закінчення роботи вимкнути електродвигун і після його зупинки закрити заслінку бункера-живильника.

Технологічні регулювання.

Продуктивність пристрою регулюють за допомогою заслінки бункера-живильника.

Якість та ступінь подрібнення регулюють за допомогою подачі матеріалу в подрібнювальний пристрій.

Технічне обслуговування.

Перед початком роботи перевіряють кріплення  всіх з’єднань і при необхідності підтягують послаблені, перевіряють стан заземлення.

Запускають агрегат на холостому ходу і переконуються в його нормальній роботі. При наявності несправностей усувають їх.

По закінченню роботи перевіряють ступінь нагрівання  електродвигуна та деталей подрібнюю чого пристрою, нагрівання не повинно перевищувати   температуру навколишнього середовища більше ніж на 40º С.

По закінченню роботи проводять очищення робочої зони подрібнюючої камери.

Агрегат має бути надійно заземлений, опір ізоляції має бути не менше      2 МОм.

Забороняється експлуатація пристрою зі знятим кожухом електродвигуна.

Практична частина

Звіт

  1. Охарактеризувати сировину, основні вимоги і параметри:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Описати основні вимоги до оброблюваної сировини:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Охарактеризувати продукцію після подрібнення, основні показники:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Як впливає подача зерна та якість вихідного продукту:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Як впливає подача продукту на продуктивність пристрою:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дослідження процесу і режимів роботи пристрою для подрібнення зерна на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ПЕРЕДАВАЛЬНОЇ ЛІНІЇ

2. Реферат Дослідження режимів руху рідини

3. Реферат Складні операції арифметико-логічного пристрою. Структура арифметико-логічного пристрою

4. Реферат ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗАПИСУ ДАНИХ З ОЗП НА ЖОРСТКИЙ ДИСК

5. Реферат Дослідження процесу запису даних з ОЗП на жорский диск

6. Реферат Дослідження процесу виведення даних на пристрій відображення інформації

7. Реферат Дослідження роботи барабанної сушарки

8. Реферат Методологічні аспекти дослідження процесу соціалізації медіакультурному просторі інформаційного суспільства

9. Реферат Дослідження кінетики процесу сушіння дисперсного матеріалу у псевдо зрідженому шарі

10. Реферат Дослідження ефективності роботи вентиляційної установки