Новости

Зовнішня політика Чеської Республіки

Работа добавлена:


Зовнішня політика Чеської Республіки на http://mirrorref.ru

ЗМІСТ

ВСТУП ...............................................................................................................

РОЗДІЛ 1. ФАКТОРИ І ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ………………………………

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ВЕКТОРИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ……………………………………………………

2.1 Євроатлантичний напрям……………………………………………………………

2.2 Центральноєвропейська « вертикаль »……………………………………

2.3 Росія і простір СНД в зовнішній політиці Чеської республіки………………

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА УКРАЇНИ………………………………………………………

ВИСНОВОК...................................................................................................

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .............................................................

 • РОЗДІЛ 1 ФАКТОРИ І ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
 • Сучасна зовнішня політика Чеської Республіки (ЧР) сформувалася під впливом декількох чинників, найважливішою з яких є євроатлантична інтеграція. У становленні цієї політики можна виділити три крупні етапи.
 • Перший (1993–1997 рр.) пов'язаний із затвердженням нової чеської держави як самостійного учасника міжнародних відносин. У цей період особливий вплив на зовнішньополітичний курс робили ідеологічні установки правлячої політичної еліти.
 • На другому етапі (1997–2003 рр.), для якого була характерна інтенсифікація зусиль по євроатлантичній інтеграції, ідеологічний вплив на зовнішньополітичний курс Чехії став слабшати, в умовах економічного зростання гору брали початки прагматизму. Євроатлантична стратегія превалює і сьогодні, не дивлячись на заявлену багатовекторність міжнародних зв'язків Чехії.
 • Третій, сучасний етап (з 2003 р.) цікавий спробою зосередити чеську зовнішню політику, збудувати разом з довгостроковими перспективами і короткостроковими планами середньострокові програми. Тепер ідеологічні розмежування еліти, хоч і роблять певний вплив на зовнішньополітичні рішення, не зачіпають фундаментальних основ міжнародної політики країни, що наочно демонструє порівняння програмних заяв соціал-демократичного уряду (2002 р.) і правоцентристського кабінету (2007 р.). Крім того, починаючи з 2002 р. (з невеликою перервою) пост керівника зовнішньополітичного відомства належить партії – молодшому партнеру по правлячій коаліції [21; 22].
 • Зовнішня політика Чехії знаходиться у віданні декількох інститутів: парламенту, уряду, президента, міністерства закордонних справ і правлячої партії. Найбільші повноваження зосереджені в руках парламенту, що проте веде роль у формуванні зовнішньополітичного курсу належить уряду і профільному міністерству: рішення парламенту в значній мірі генеруються саме тут. Нерідко принципові рішення ухвалюються в ході між- і внутріпартійних консультацій коаліційних партнерів. Хоча стаття 26 чеської конституції [21; 23] встановлює, що депутати і сенатори здійснюють свій мандат особисто відповідно до присяги і не зв'язані ніякими вказівками, на практиці з питань зовнішньої політики і оборони депутати і сенатори, як правило, голосують відповідно до установок своєї фракції або партії.
 • Трапляється, що уряд і парламент приймають, на погляд звичайних громадян, дивні і нелогічні рішення. Тоді еліта вимушена довго і наполегливо роз'яснювати суспільству їх сенс, ретельно приховуючи механізми і засоби їх ухвалення. Втім, такі ситуації частіше виникають в сферах соціальної і регіональної політики і відносно рідкісні в міжнародних справах.
 • Найбільшу вагу мають думки прем'єр-міністра і міністра закордонних справ. Хоча формально останнє слово залишається за президентом, часто погляд глави держави, не співпадаючий з точкою зору урядових фігур, просто ігнорується. Саме тому обидва чеські президенти – В. Гавел (1993–2003 рр.) і В. Клаус (з 2003 р.) нерідко зверталися з важливих зовнішньополітичних питань прямо до громадськості. Крім того, у чеської зовнішньої політики є ще одна особливість: вона вельми персоніфікована. Як правило, на пост міністра закордонних справ призначаються помітні політичні діячі – такі як Йозеф Желенец (був міністром в 1992–1997 рр.), Ян Каван (у 1998–2002 рр.), Циріл Свобода (у 2002–2006 рр.), Карел Шварценберг (міністр з 2007 р.), які діють не тільки як урядовці, але і як провідні представники своїх партій. Тактика і акценти міжнародної діяльності Чехії зв'язуються населенням і коментаторами саме з їх іменами. Цей суб'єктивний особовий чинник, разом з інституційними особливостями політичної системи країни, не варто ігнорувати [34].
 • Істотний вплив на зовнішньополітичний курс чеської держави робить партійно-ідеологічна орієнтація правлячої еліти. Втім, якщо на початку 1990-х років ідеологічні розбіжності між партіями з питань міжнародної політики були значними, то тепер всі крупні політичні суб'єкти (можливо, за винятком комуністичної партії) сходяться в розумінні пріоритетів, хоча можуть вести непримиренну боротьбу з тактичних питань.
 • Найважливішими документами, що визначають дизайн і зміст зовнішньої політики країни, є: «Концепція зовнішньої політики Чеської Республіки на 2003–2006 рр.» і «Концепція єдиної репрезентації Чеської Республіки». Ці документи, а також програмні заяви урядів, щорічні програми діяльності МЗС направлені на пошук Чехією власного місця після вступу країни в НАТО і ЄС.
 • Відповідно до програмної заяви діючого кабінету пріоритети зовнішньої політики такі:
 • поглиблена інтеграція в рамках Європейського союзу;
 • активна участь в структурах НАТО, ЄС і ООН;
 • підтримка добросусідських відносин з прикордонними країнами для розвитку регіональної співпраці;
 • розвиток відносин з іншими країнами і міжнародними організаціями на двосторонній і багатобічній основі з метою розвитку міжнародного економічного співробітництва;
 • презентація Чеської Республіки за кордоном.
 • Відповідно до цих пріоритетів визначені декілька геостратегічних напрямів зовнішньої політики:
 • європейська політика;
 • політика у області безпеки;
 • регіональна співпраця;
 • політика відносно країн поза трансатлантичним регіоном;
 • співпраця в рамках міжнародних організацій;
 • економічна дипломатія;
 • презентація Чеської Республіки [34].
 • Цікаво, що пріоритети діючого правоцентристського кабінету М. Тополанека в цілому співпадають з пріоритетами лівоцентристського уряду, сформованого в 2002 р. Але в програмі нинішнього кабінету присутня і важлива особливість, характерна для сучасного етапу зовнішньої політики Чехії, – ідея «вертикальності». Одним з перших в посткомуністичній Чехії цю ідею висловив Я. Заграділ в своїй роботі «Реалізм замість ілюзій». Колишній антагонізм Схід-Захід відомий чеський політик запропонував замінити «вертикаллю» на просторі Серединної Європи між Німеччиною і Росією. На його думку, Чеська Республіка має можливість стати регіональним лідером в Центрально-східній Європі, укріплюючи економічні і культурні зв'язки з сусідами, включаючись в політичні і соціально-економічні перетворення в Східній і Південно-східній Європі, просуваючи в регіоні ідеї свободи і демократії. Звичайно, цю лінію не пропонується абсолютизувати: підкреслюється, що Чехія не може замикатися в просторі Серединної Європи, їй необхідні  міцні відносини з партнерами по Євросоюзу, Сполученими Штатами і Росією [19; 55].
 • Важливими аспектами чеської зовнішньополітичної доктрини є економічна дипломатія і так звана презентація країни за кордоном. У Концепції 2003 р. чітко розмежовувалися параметри економічної дипломатії в двосторонніх і багатобічних відносинах, а як перспективний метод презентації країни виділялася міжнародна співпраця на неурядовому рівні. Концепція 2005 р. розкриває питання презентації Чехії за кордоном більш повно. Поставлені цілі звільнитися від існуючого образу відсталої і нерозвиненої посткомуністичної держави з дешевою робочою силою; збільшити приток іноземних інвестицій, в першу чергу в туристський сектор, добитися позитивних ефектів на ринку праці і в підвищенні рівня життя; сприяти створенню позитивного іміджу країни і розширенню знань про неї за її межами. Новий образ, на який претендує Чеська Республіка, – розвинена демократична країна з сучасною економікою, що динамічно розвивається, багатими культурними традиціями, стійкою ідентичністю, цінними людськими ресурсами, добросовісний і надійний партнер на міжнародній арені. Ключовими сферами просування образу Чехії вважаються експорт, туризм, культура і наука, спорт. Серед інститутів, що займаються презентацією країни, центральне місце займає міжвідомча комісія, що координує відповідну роботу інших структур - МЗС і так званих «Чеських будинків» за кордоном; міністерства промисловості і торгівлі і державних агентств «Czech Trade» (просування чеської експортної продукції) і «Czech Invest» (залучення іноземних інвестицій в чеську економіку); міністерства регіонального розвитку і агентства «Czech Tourism» (розвиток туристичного бізнесу), міністерства культури і інших відомств [34].
 • Таким чином, в сучасній зовнішній політиці Чехії помітне перенесення акцентів з військово-політичною на економічну і соціокультурну сфери діяльності [19; 55]. На перший погляд, це навряд чи відповідає меті вибудовування центральноєвропейської «вертикалі» на чолі з Прагою. Проте досвід останніх років показує, що за економічними і соціокультурними акціями   слідують спроби просування політичних і навіть військово-стратегічних інтересів цієї невеликої центральноєвропейської країни, що має амбіції регіонального лідера.
 • РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ ВЕКТОРИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЧЕХІЇ
 • 2.1 Євроатлантичний вектор
 • Європейський напрям для Чехії є першорядним. Вона ставить перед собою завдання досягнення повноправного членства в ЄС, демонструє готовність нести відповідальність за майбутнє інтеграції і зацікавленість в реалізації загальної зовнішньої політики і політики безпеки, міграційної і візової політики. Уряд М. Тополанека зобов'язався після вступу до Шенгенскую зони в найкоротші терміни адаптувати чеську адміністративну практику. Європейською політикою ЧР зараз займається віце-прем'єр Олександр Вондра, що був в 2006–2007 рр. міністром закордонних справ [18; 70].
 • Головним для Чехії на європейському напрямі найближчим часом, поза сумнівом, буде головування в ЄС, яке вона приймає з початку 2009 р. Вже зараз чеські представники активно співробітничають з колегами із Словенії, Франції і Швеції – інших держав, головуючих в Євросоюзі в 2008–2009 рр. Завдання чеського головування сформульовані в урядовій програмі цілком чітко:
 • виходити з довготривалих принципів чеської зовнішньої політики;
 • висувати для обговорення питання, в яких позиція ЧР в порівнянні з позиціями інших членів ЄС виглядає сильнішою;
 • підвищити престиж Чехії в ЄС і мирі;
 • спиратися на громадську думку в своїй країні;
 • підтримувати транспарентность політичній діяльності [5; 100].
 • Для чеського головування вибране гасло «Європа без бар'єрів!», а головними напрямами роботи визначені: реформа аграрної політики, дискусія про ревізію союзного бюджету, вироблення стратегії розвитку внутрішнього торгового простору до 2013 р., активізація співпраці у сфері юстиції і внутрішніх справ. Але ключовою проблемою буде реалізація Лісабонської стратегії. Після провалу Лісабонського договору на референдумі в Ірландії змінилися плани головування Франції в ЄС. Саме цю проблему обговорював Н. Саркозі під час свого червневого візиту до Праги. Французька дипломатія наполягає, щоб Чехія продовжила ратифікаційний процес. Річ у тому, що часу французького головування недостатньо, щоб вивести Євросоюз з безвиході. А самою постраждалою стороною може виявитися Хорватія – один з головних адресатів «вертикального» проекту Праги, оскільки провал Лісабонського договору відкладе на невизначений час вступ цієї балканської країни в ЄС [34].
 • У останні місяці активізувалися дискусії про майбутнє Європи в самій Чехії. Президент В. Клаус ясно висловився проти Лісабонського договору, призвавши депутатів і сенаторів відхилити його в парламенті і направити запит в конституційний суд. Президента підтримує і правляча Цивільна демократична партія (ГДП) на чолі з прем'єр-міністром М. Тополанеком. Але в самому уряді немає єдності: міністр закордонних справ К. Шварценберг наполягає на продовженні процесу ратифікації договору, а віце-прем'єр А. Вондра сумнівається у відповідності його окремих положень чеської конституції. Можна припустити, що під час головування Праги в ЄС внутрішньоелітна конкуренція в Чехії загостриться ще більше. Примітно, що три члени нинішнього кабінету мають досвід керівництва МІДом – діючий міністр К. Шварценберг (Партія зелених), віце-прем'єр А. Вондра (ГДП) і міністр законодавчої ради при уряді Ц. Свобода (Християнсько-демократична унія – Чехословацька народна партія) [5; 101].
 • Цілком імовірно, що результати чеського головування в ЄС будуть дещо нижче очікуваних Прагою. Рішення другорядних питань, що вже пропрацювали, можливо, проте сумнівно, що Чехії вдасться без консолідації зусиль крупних країн ЄС запропонувати вихід з «лісабонської безвиході».
 • У області безпеки політика Чеської Республікив основному укладається в   концепцію НАТО. Особливе місце займають відносини з США, декілька ліній військово-політичної взаємодії, що мають: партнерство в рамках НАТО, участь у військових місіях в Афганістані і Іраку, протидія тероризму і проч [5; 101].
 • Чеська військова місія в Афганістані здійснюється з 2002 р. В даний час в кабулі розміщений чесько-словацький сумісний контингент, до складу якого входять 108 чеських військовослужбовців. Їх основні завдання пов'язані з радіохімічним захистом. З березня 2008 р. в афганській провінції Логар знаходиться чеський військовий контингент чисельністю 102 людини, задіяний в рамках програми реконструкції Афганістану. У провінції працюють цивільні фахівці з Чехії. Крім того, в липні 2008 р. в провінцію Урузган були направлені 63 чеських військових для охорони нідерландських цивільних будівельників.
 • У Іраку (у британській зоні окупації в районі Басри) з березня 2003 р. знаходився підрозділ чеської армії чисельністю 95 чоловік, що виконували функції охорони військових об'єктів і медичної допомоги. У червні 2008 р. контингент був повністю виведений, а йому на зміну в липні прийшла інша, п'ята по рахунку місія чеських військових, основним завданням якої буде обслуговування бойової техніки (в першу чергу танків Т-72) і навчання іракських військових.
 • Повістка двосторонніх відносин з Вашингтоном останнім часом поповнилася двома помітними темами: це розміщення американського радара протиракетної оборони і відміна візового режиму для громадян Чехії при в'їзді в США.
 • Візова проблема достатньо успішно вирішена, хоча багато європейських політиків сприйняли чеську ініціативу як порушення загальноєвропейської солідарності. У лютому 2008 р. міністрами внутрішніх справ ЧР і США був підписаний так званий меморандум про взаєморозуміння, згідно якому вже в листопаді 2008 р. у чеських громадян відпаде необхідність в отриманні американських в'їзних віз. «Радарна» проблема, навпаки, виявилася важко вирішуваною, вона не тільки розколола політичну еліту, але і створила напругу у відносинах влади і суспільства. Крім того, Чехії доводиться реагувати на заяви європейських і російських політиків щодо «сепаратності» переговорів, які, зачіпаючи інтереси третіх країн, замкнуті рамками двостороннього формату [34].
 • У січні 2007 р. Вашингтон офіційно звернувся до чеського уряду з пропозицією розмістити в країні радар системи протиракетної оборони. Почалися складні і довгі переговори, учасники яких випробовували тиск як усередині своїх країн, так і ззовні. Досить швидко вдалося вирішити технічні питання, пов'язані з визначенням місцеположення радара [34], і розділити предмет переговорів три складових: головний договір про будівництво радара, угода про статус і розміщення американських військових, генеральна угода про наукову і технічну співпрацю. В процесі переговорів стало зрозуміло, що чеському уряду доведеться поступитися Вашингтону, не дивлячись на те, що велика частина громадян Чехії ідею розміщення радара ПРО не підтримує.
 • До прихильників розміщення американської бази ПРО можна віднести політиків з ГДП і частини християнських демократів. «Зелені» пропонують розглядати проблему в контексті євроатлантичного партнерства. Соціал-демократи і комуністи виступають проти розміщення радара. Прихильники решти партій також в основному негативно відносяться до цих планів. За наслідками опиту, проведеного Центром вивчення громадської думки в травні 2008 р., більше 70% респондентів наполягали на тому, щоб питання про розміщення радара розв'язувалося на референдумі. У свою чергу, уряд виходить з того, що питання оборони і безпеки не можуть виноситися на референдум [34].
 • Для США принциповим було швидке підписання головного договору, яке і відбулося 8 липня 2008 г.. Але для Праги не менший інтерес представляють дві інші угоди. Саме ці акти повинні визначити режим експлуатації радара і можливості контролю з боку чеських властей. Конституція Чехії допускає знаходження іноземних військ на території країни (ст. 39), як і чеських - за її межами. У процесі ж переговорів сторони пришли до того, що умови перебування американських військових в республіці регулюватимуться окремим документом, в основу якого ляже натівська «Угода про статус озброєних сил» (Status of Forces Agreement – SOFA). На сьогодні остаточної домовленості з питань експлуатації радара сторони не досягли. Ймовірно, Прага добиватиметься найбільш вигідних для себе умов: максимально можливої участі чеських фірм в будівництві радара, певного контролю за його експлуатацією, мінімізації категорій іноземних військових, виведених з-під юрисдикції ЧР, і т.п.
 • Переговори можуть виявитися тривалими, причому підписані акти будуть ратифіковані, тільки якщо правляча правоцентристська коаліція зуміє укріпити свої позиції в парламенті за підсумками осінніх (2008 р.) виборів в Сенат або за рахунок «розхитування» опозиції. Пункт 2 статті 39 конституції вимагає для ухвалення рішення про перебування іноземних військ на території Чеської Республіки згоди більше половини від загального числа депутатів і більше половини сенаторів, а зараз уряд не може розраховувати на підтримку парламентаріїв. Разом з тим попередній досвід голосувань в парламенті з «незручних» питань показав, що урядовці уміють «працювати» з депутатами. На жаль, в чеській політиці підозри в корупції виникають дуже часто, щоб не вірити в її існування [33].
 • Найбільш вірогідним представляється затягування ратифікації головного договору про будівництво радара аж до президентських виборів в США. Велика частина чеської політичної еліти сходиться на думці, що продовжувати дискусії по двох іншим «радарним» угодам слід вже з новою адміністрацією Білого дому. За наслідками опиту, проведеного агентством STEM на початку липня 2008 р., 47 % опитаних виступили за те, щоб відкласти ратифікацію підписаного з США договору до виборів нового американського президента. Але під впливом серпневих подій на Кавказі зовнішньополітичне відомство ЧР за завданням прем'єра Тополанека прискорило переговори з Вашингтоном. Крім того, новий імпульс цьому діалогу додав підписаний у Варшаві польсько-американський договір про розміщення американських протиракетних комплексів в Польщі. Мабуть, упевненість чеського кабінету на отримання великих преференцій від нової адміністрації США нині не така міцна, як раніше.
 •  
 • 2.2 Центральноєвропейська «вертикаль»
 • Один з пріоритетів Праги – регіональна співпраця з країнами Центрально-східної Європи (ЦСЄ), яке вона розраховує використовувати для зміцнення чеських позицій в ЄС. Як найважливіші регіональні економічні партнери визначені Словаччина, Словенія, Польща, Німеччина, Австрія і Угорщина. Виходячи з позитивного досвіду 1990-х років Чехія зацікавлена в розвитку Вишеградського співробітництва і Центральноєвропейської ініціативи.
 • Після вступу вишеградських країн до Євросоюзу структури «четвірки» не припинили існування, а стали неформальними інститутами взаємодії у випадках, коли регіональні інтереси вступали в суперечність з позиціями Брюсселя. Почалася дискусія про доцільність одночасного членства в двох інтеграційних утвореннях, одне з яких повністю включене в інше. Колишній директор Вишеградського фонду, словацький дипломат У. Руснак, розглядаючи в 2003 р. майбутнє вишеградського партнерства, не побачив шансів для його трансформації [8; 460]. Проте в травні 2004 р. в чеському Кромержиж прем'єр-міністри Польщі, Чехії, Словаччини і Угорщини підписали декларацію, покликану додати новий імпульс вишеградській співпраці. Акцент переносився з сфери соціально-економічних взаємозв’язків усередині «четвірки» в область зовнішньої політики Вишеградського об'єднання і ЄС. Сьогодні можна стверджувати, що склалася своєрідна вишеградська модель міжнародної співпраці, що поєднує інтеграційні і коопераційні завдання і що не припускає жорстких зобов'язань, так що всі учасники залишаються відносно вільними в своїх зовнішньополітичних орієнтирах. Все більше значення в рамках Вишеградської групи набуває не міждержавної, а трансграничної співпраці в рамках так званих євро-регіонів.
 • Особливим випробуванням для чеського керівництва стало Косовське питання. Чехія, в узгодженні з партнерами по Вишеграду, висунула дві умови для визнання косовскої незалежності: визнання такої більшістю країн ЄС і забезпечення прав національних і релігійних меншин в краю. Більшість чеських політиків і громадян країни негативно віднеслися до одностороннього проголошення незалежності Приштини. Проте 21 травня 2008 р. уряд Чеської Республіки визнав незалежність Косово, хоч і без ентузіазму. Президент В. Клаус, з свого боку, засудив поспішне рішення кабінету, який не став чекати виконання навіть двох власних умов. Міністр закордонних справ К. Шварценберг назвав цей крок вимушеним і запропонував Сербії максимальну підтримку в її євро-інтеграційних прагненнях. Міністр неодноразово підкреслював, що в Косово з 1999 р. знаходяться сотні чеських солдатів і уряд повинно турбувати виконання покладеної на них міжнародної місії. Визнання незалежності Косово і охолоджування відносин з Сербією завдало істотного збитку «вертикальному» (центрально- і східноєвропейському) напряму політики Чехії, тому Празі належить зробити особливі зусилля для нормалізації відносин з балканськими країнами, що не входять в ЄС і НАТО [34].
 • Значущою для Чехії є участь в роботі крупних міжнародних організацій (ООН, Рада Європи, МВФ, ВТО, ОБСЄ) – не тільки з погляду їх статутних цілей, але і як засіб підвищення престижу і авторитету країни. Як важливі в економічному і політичному плані визначені відносини із країнами–кандидатами в члени НАТО і ЄС, з Росією, Україною і іншими країнами СНД. Взаємодія з країнами, розташованими поза трансатлантичним регіоном, розглядається чеською дипломатією як другорядне. Виключення складають Ліван, Афганістан і Ірак, де у складі різних міжнародних місій знаходяться чеські військові контингенти.
 • Нова Чеська республіка має чотирьох сусідів, двоє з яких з меншою кількістю населення (Австрія з 7,8 млн. мешканців та Словаччина з 5,3 млн. жителів), двоє –зі значно більшою (Німеччина – 79,7 млн. та Польща - 38 млн.).
 • У стосунках між Чеською республікою та Німеччиною існує певна асиметрія. Для Чехії важливим пріоритетом є двосторонні стосунки, тоді як для Німеччини нова Чеська держава має другорядне значення. Незважаючи на історичну приязнь між чехами та німцями, а також зусилля мешканців прикордонних територій обох держав (більшою мірою виявлені в Чехії) не допустити суперечок, стосунки між урядами цих країн істотно змінилися після падіння комунізму в Європі. Чеський уряд не вбачає загрози в залишках колись міцної німецької меншості. Тепер її вважають групою, що в майбутньому виконуватиме важливу посередницьку роль. Для Німеччини Чеська республіка є привабливою з точки зору інвестицій, а також дешевим виробничим майданчиком в серці Європи та потенційними воротами на безмежні східні ринки. Не меншу вагу для німецького уряду мають геополітичні та стратегічні чинники. Німеччина докладає неабияких зусиль, допомагаючи зміцненню відносно стабільних демократій вздовж свого східного флангу, намагаючись сформувати «санітарний кордон», що відділятиме її та решту Західної Європи від значно нестабільніших держав на сході. Отож перспективи Чехії, зважаючи на географічну близькість до однієї з найрозвиненіших держав світу та наявність великого привабливого ринку, безперечно, є втішними.
 • Що стосується відносин з Австрією, вони не обтяжені проблемами, тож нема жодних причин очікувати виникнення серйозних непорозумінь у недалекому майбутньому. Єдиний привід для незгоди – ставлення Австрії до атомних електростанцій, розташованих уздовж спільного кордону. Щодо Чеської республіки, основну занепокоєність Відня викликає гігантська Темелінська електростанція. Хоча чеський уряд твердить, мовляв, вона поступово замінить екологічно небезпечні теплові електростанції, що працюють на вугіллі – на півночі Богемії та Моравії – атомними, Австрія вважає: ядерні реактори радянського та чехословацького виробництва – це небезпечні бомби з годинниковим механізмом, що можуть призвести до катастрофи в Центральній Європі, аналогічній Чорнобильській. Відень неодноразово повертатиметься до цієї проблеми, проте ймовірно, це не завдасть шкоди стосункам між двома країнами. Особливо за умов удосконалення використовуваних технологій. Можна очікувати розширення економічного співробітництва. Однак, залишається незрозумілим, як вплине на чесько-австрійські відносини погіршення чехословацьких стосунків. Такий перебіг подій, очевидно, змусить Австрію вибирати, що навряд чи піде на користь будь-кому.
 •  
 • 2.3 Росія і простір СНД в чеській політиці
 • Відносини з Росією і іншими державами СНД в зовнішньополітичній доктрині ЧР визначаються як «важливі», але пріоритетними вони не є. Чеський політолог Б. Даньчак, вивчивши програмні документи чеських партій, дійшов висновку, що «немає партії, яка могла б назвати пріоритетом у області зовнішньої політики відношення з Росією і іншими країнами СНД. Тільки Комуністична партія Чехії і Моравії (КПЧМ) залишається останнім політичним суб'єктом, який порівняно лояльно відноситься до названих країн, але і вона знаходить вигідним однозначний вибір на користь прозахідної орієнтації країни» [9]. На східному напрямі виявляється явна асиметрія чеських політичних і економічних інтересів. Більшу увагу Прага приділяє розвитку економічних зв'язків, а політичні питання розглядаються крізь призму торговельно-економічних міркувань, проблем безпеки і певного бачення Росії і її ролі, що певним чином розуміються. «Наша політика по відношенню до Росії буде орієнтована на встановлення безконфліктних відносин і одночасно на такий їх розвиток, який виключить можливе прагнення Росії відновити свій геополітичний вплив в Серединній Європі і приведе до економічної і політичної стабільності в Росії», – пише Я. Заграділ [5; 102].
 • В першу чергу Чехія робить акцент на темі власної військової безпеки. Росія не розглядається як потенційний супротивник, але разом з тим в Празі виявляють велику цікавість до проблематики скорочення конвенціональних озброєнь на континенті, особливо після фактичного виходу Росії з Договору про звичайні озброєні сили в Європі (ДОВСЕ). Обговорення військово-стратегічних питань з Росією, Україною і іншими країнами СНД Чехія веде виключно в рамках НАТО і ОБСЄ.
 • У найближчому майбутньому найважливішим завданням у відносинах з Росією залишиться згладжування суперечностей на ґрунті «радарної проблеми» і постконфліктного врегулювання на Кавказі. Події серпня 2008 р. розкололи чеську політичну еліту. Можна виділити декілька принципових позицій. Найбільш радикальну точку зору виразив колишній президент В. Гавел, що рахує Росію гідної засудження за «агресію проти Грузії». Екс-президент навіть провів паралелі між подіями в Грузії та інтервенцією країн Варшавського договору  в Чехословакію в 1968 р.
 • Декілька менш радикальну, але також антиросійську позицію зайняв уряд ЧР, виступаючий за збереження територіальної цілісності Грузії в її міжнародно-визнаних кордонах. Віце-прем'єр А. Вондра (ГДП) заявив, що необхідно подати політичну підтримку і економічну допомогу Грузії, засудити Росію за її поведінку в конфлікті, що турбує найближчих сусідів – Україну, Молдову і країни Балтії. Виконавча рада ГДП у зв'язку з конфліктом на Кавказі призвала до прискореної процедури переговорів про членство Грузії в НАТО. Цивільні демократи звинуватили Москву в тому, що вона використовувала конфлікт в Південній Осетії для демонстрації своєї сили на території чужої незалежної держави. Міністр К. Шварценберг (Партія зелених) вважає, що Євросоюз повинен виступити як єдина політична сила і переглянути відносини з Росією, хоч і без застосування санкцій. «В мить, коли Росія побачить, що країни ЄС єдині, це справить більше враження, ніж санкції за наявності протестуючих голосів», – заявив Шварценберг 29 серпня 2008 р. в Парижі після закінчення переговорів з главою МЗС Франції. Уряд Чехії готовий надати Грузії гуманітарну допомогу у розмірі 150 млн. крон (близько 6 млн. євро), брати участь в організації міжнародної конференції з Грузії і наглядової місії ОБСЄ в зоні конфлікту. Близьку до офіційної точки зору позицію займають і християнські демократи [34].
 • З іншою оцінкою подій виступив голова опозиційної ЧСДП Йіржі Пароубек. На його думку, необхідно вести діалог з Росією відносно ситуації на Кавказі, а також розслідувати дії грузинських військ в Південній Осетії. Пароубек вважає помилкою із-за грузинського конфлікту позбавляти Росію членства в міжнародних організаціях, а також відзначає, що на розвиток подій на Кавказі зробило вплив визнання незалежності Косова.
 • На підтримку дій Росії виступили чеські комуністи. Депутат Європарламенту від КПЧМ Мирослав Рансдорф поклав відповідальність за розв'язування військових дій на президента Саакашвілі і адміністрацію Буша, що підштовхувала Тбілісі до авантюрних дій. Рансдорф, солідарний із загальною позицією своєї партії, безумовно визнав право Росії на захист своїх інтересів і громадян в кавказькому регіоні.
 • Якщо розбіжності в поглядах між правлячою коаліцією і опозиційними партіями цілком зрозумілі і з'ясовні, то заяви президента В. Клауса (ГДП) викликали подив як усередині кабінету, так і в його партії. Президент довгий час утримувався від коментарів, а потім несподівано для однопартійців поклав відповідальність за те, що відбулося в Південній Осетії на грузинську сторону і виступив в захист дій Росії, одночасно визнавши, що події на Кавказі є суворим випробуванням для зовнішньої політики Євросоюзу і відносин з Москвою. Президент і уряд в Чехії часто розходяться в поглядах на різні проблеми, проте ніколи раніше ці розбіжності не були такими полярними з такого істотного питання міжнародної політики. Хоча офіційна позиція Чехії формулюється урядом, погляд на проблему глави держави, без сумніву, відчутно впливає на громадську думку. Важливо відзначити, що значна частина чеських політиків, навіть з числа тих, хто засуджує дії Росії на Кавказі, закликають зберегти завойовані Чехією позиції в економічних і торгових відносинах з Москвою і повернути політичний діалог в прагматичне і стабільне русло [33].
 • Аспектом російсько-чеських відносин, що динамічно розвивається, є регіональне економічне співробітництво і інвестиційний обмін. МЗС Чехії всіляко заохочує контакти чеських і російських регіонів. Використовується перевірена «технологія взаємодії»: за допомогою чеських дипломатичних установ налагоджуються зв'язки в першу чергу з тими регіонами, які представляють економічний інтерес для чеського бізнесу. Спочатку стимулюється гуманітарне і культурне зближення. Наступний етап – проведення сумісних міжнародних заходів із залученням економічних агентів, які вже функціонують в Росії. Нарешті, наступає черга прямих контактів між підприємствами Чехії і регіонами Росії. На сьогодні найбільш тісні зв'язки встановлені з Нижньогородською, Володимирською, Московською, Свердловською, Самарською, Ростовською, Архангельською, Курганською, Новосибірською і Ленінградською областями, а також із Ставропольським краєм.
 • Російсько-чеські контакти в економічній сфері помітно випереджають політичний діалог. Хоча частка Росії в зовнішньоторговельному обороті Чехії складає лише 4,9 %, а частка Чехії в загальному об'ємі зовнішньоекономічних зв'язків Росії – 1,2 %, з 2002 р. безперервно спостерігається зростання товарообігу між двома країнами. У 2004 р. він склав 27,5 %, у 2006 р. – 30 %, у 2007 р. – 33,6 %. В даний час товарообіг в абсолютних цифрах наближається, за деякими оцінками, до відмітки в 8,5–9 млрд дол. Разом з тим в російсько-чеських торгових відносинах спостерігається стійкий дисбаланс – чеський дефіцит в торгівлі з Росією за 6 місяців 2008 р. складають більше 200 млн. дол. США [11]. Це пов'язано з тим, що в російському експорті переважають постачання нафти і газу до Чехії. На відміну від інших країн Центрально-східної Європи, Чеська Республіка не має скільки-небудь істотних «історичних» проблем у взаємовідносинах з Росією. Вірно вибрана стратегія регіональної співпраці створює в Чехії сприятливий імідж російського напряму зовнішньої політики. Все це дає підстави позитивно оцінити перспективи російсько-чеського діалогу.
 • Отже, ми бачимо, що у чеській зовнішній політиці на сучасному етапі можна відзначити ряд внутрішніх суперечностей. Спроба збудувати зовнішньополітичну «вертикаль» в «Серединній Європі» поки малоуспішна. Річ не лише в тому, що чеська дипломатія постійно стикається з конкуренцією з боку інших центральноєвропейських країн, відчуває нестачу ресурсів впливу, здійснює явні промахи, але і в тому, що зовнішньополітичні і зовнішньоекономічні інтереси країни в значній мірі не пов'язані з «серединною вертикаллю», а реалізуються на перпендикулярній площині – від США через Євросоюз до Росії. Не дивлячись на те, що відбулася помітна деідеологізація зовнішньої політики Чехії, для значної частини еліти і суспільства ідеологізовані рішення залишаються більш значущими, ніж «чистий прагматизм». Вдала концепція економічної дипломатії і презентації Чеської Республіки, характерна для малих країн, стикається з жорсткими вимогами НАТО і ЄС, створюючи зайву напругу в рамках євроатлантичного партнерства. Найбільш успішною виглядає вишеградська співпраця, в якій Чехія грає впливову роль. Східноєвропейський напрям чеської політики має значний потенціал, який може бути реалізований за умови зближення вишеградських і суміжних пострадянських країн. Російський напрям в найближчому майбутньому навряд чи займе пріоритетне місце в чеській зовнішній політиці, особливо в питаннях військово-політичного характеру. Проте, розвиваючи двосторонню співпрацю в інших сферах, Москва може придбати в особі Чехії досить надійного партнера в рамках ширшого російсько-європейського діалогу.
 • РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ЧЕСЬКОЇ
 • РЕСПУБЛІКИ ТА УКРАЇНИ
 • При аналізі процесу становлення українсько-чеських відносин, варто відзначити те, що вони розпочалися не на порожньому місці і мають своє минуле і свою історію. Ці зв’язки простежуються ще з часів Київської Русі, хоча тоді вони ще не мали постійного характеру.Українсько-чеські контакти у ХІХ–ХХ ст. здійснювалися, насамперед, на перетині культур, бо обидва народи перебували у схожих умовах поневолення, але одночасно й відновлення їх національного життя. Чеське відродження стимулювало культурно-політичний рух серед українців. У міжвоєнний час ці зв’язки інтенсивно розвивалися в Празі, коли там виникли численні установи української еміграції. В період існування Чехословацької Соціалістичної Республіки (ЧССР, а з 29 березня 1990 р. Чеської і Словацької Федеративної Республіки (ЧСФР) ці взаємини розвивалися в руслі рядянсько-чехословацької дружби. Прямі українсько-чеські відносини було започатковано лише з утворенням незалежних України і ЧР.
 • У процесі формування основних засад співробітництва можна виділити два етапи. Перший – 1991–1992 рр. – період українсько-чехо-словацьких відносин, початок налагодження двосторонніх контактів, в якому Чеська Республіка у складі ЧСФР визнала незалежність України 8 грудня 1991 року та встановила з нею дипломатичні відносини 30 січня 1992 р. Другий етап, що тривав з 1993 по 1994 р., став визначальним для українсько- чеських відносин. Здобуття незалежності Чеською Республікою 1 січня 1993 р. та встановлення Україною дипломатичних відносин з нею у перший день існування Чехії як самостійної держави засвідчило встановлення якісно нових цивілізованих міждержавних відносин між обома країнами Українсько-чеські взаємини на початку 90–х рр., за словами першого посла України в ЧР Р. Лубківського, нагадували велику залу, де люди, що знайомі між собою, здалека посміхаються одне одному, але не можуть пробитися одне до одного, тому що між ними стоять інші люди – зі своїми інтересами й розмовами. Ця побутова сценка, якнайкраще характеризувала початковий період формування двосторонніх відносин. Україна визнала Чехію однією з перших, і Чехія висловила прихильність до України, але фактично діалог дещо затримався. Причинами цього стали: в першу чергу політика, орієнтована на Захід, що формувалася в Чеській Республіці, після проголошення незалежності. Напрацьована концепція зовнішньої політики ЧР передбачала стосунки з країнами Східної і Південно - Східної Європи. Їх потреба визначалася, зокрема, господарськими і торговельними інтересами, а також вже існуючими історичними традиціями культурних контактів.
 • Суттєвим для розвитку двосторонніх відносин є те, що в цих країнах проживає значна кількість українців, а це викликає необхідність піклування про задоволення їх національно-культурних, духовних, мовних та інших потреб і запитів, розвиває інфраструктуру відповідних відносин.
 • Як вже зазначалося започаткування безпосередніх українсько-чеських стосунків було покладено ще в період радянсько-чехо-словацької історії. Після часткового розширення суверенітету і самостійності союзних республік в кінці 80-х на початку 90-х рр. наша держава була зацікавлена в наповненні конкретним змістом свого суверенного права на здійснення міжнародних відносин й пошуку ефективних шляхів практичного підключення до процесів загальноєвропейської інтеґрації. Прагнення до продовження на новій основі розвитку співробітництва з країнами Центральної та Східної Європи та ширшої участі в європейських справах знайшло розуміння і підтримку з Чехо-Словацької сторони. Тому, керівництво УРСР активно проводило спостереження за ходом подій, що відбувалися в цьому реґіоні впродовж зазначеного періоду.
 • Офіційні візити, здійснені на початку 1990 р. також стали свідченням поступового зростання взаємного інтересу в налагодженні ефективної системи міждержавного співробітництва.
 • Так, 13–14 квітня 1990 р. в Києві з метою зустрічі з керівництвом республіки, а також представлення нового генерального консула ЧСФР в Києві С. Гінара, перебував посол ЧСФР в СРСР Р. Сланський . А 26 квітня 1990 р. в ході візиту першого заступника міністра закордонних справ ЧСФР Р. Гаренчара до УРСР відбулася бесіда з його українським колегою А. Зленком. Зачепивши питання традиційної взаємодії Чехо-Словаччини та України, обумовленого, за словами Р. Гаренчара, геополітичною та етнічною близькістю двох країн, він відмітив наявність позитивного досвіду, як в галузі двосторонніх зв’язків, так і в сфері співробітництва в міжнародних організаціях. Зокрема, ним було наведено приклад внесення УРСР та Чехо-Словаччини спільного проекту резолюції по моніторингу і прогнозуванню загрози навколишньому середовищу і наданню допомоги в надзвичайних екологічних умовах, яка була прийнята на 44-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Виходячи із зазначеного, він висловив прохання надати підтримку братиславським ініціативам президента ЧСФР В. Гавела.
 • 15 травня та 30 липня 1991 р. Київ знову відвідав посол ЧСФР у СРСР Р. Сланський. Основні проблеми соціально-політичного розвитку обох країн, питання взаємовигідного двостороннього співробітництва стали темою для переговорів і з головою Верховної Ради України Л. Кравчуком, і з заступником голови ВРУ І. Плющем й міністром закордонних справ України А. Зленком .
 • Із 27 листопада 1991 р. у Чехо-Словаччині на запрошення МЗС ЧСФР з робочим триденним візитом перебувала дипломатична делегація України на чолі з першим заступником міністра закордонних справ М. Макаровича. В ході переговорів, які пройшли в чехо-словацькому зовнішньополітичному відомстві, відбувся обмін думками з широкого кола питань розвитку відносин між обома країнами. Зокрема, сторонами було відзначено про необхідність надання нової якості двостороннім зв’язкам у всіх галузях. Окрім того, було висловлено бажання налагодити співпрацю між Міністерством закордонних справ України та Федеративним Міністерство закордонних справ Чеської і Словацької Федеративної Республіки. Результатом домовленостей став протокол, який мав координував діяльність міністерств обох країн, передбачаючи переговори та консультації на різних рівнях між міністерствами з питань, що становлять взаємний інтерес, а також в рамках ООН, інших міжнародних організаціях і форумах. Така постановка завдань для наступного розвитку українсько-чеського співробітництва була зумовлена, в першу чергу, пришвидшенням процесу побудови демократичної суверенної української держави.
 • Після проголошення незалежності Україною Прага зав’язала тісне співробітництво з Києвом. На позачерговому засіданні найвищого виконавчого органу країни 8 грудня 1991 р. було проголошено заяву про прийняття відповідного рішення. У документі також висловлювалась готовність розпочати з українським керівництвом переговори про встановлення дипломатичних відносин та продовження двостороннього діалогу, спираючись на існуючі традиції добросусідства та співпраці. Після цієї події розпочалася робота зі встановлення офіційних дипломатичних відносин між країнами.
 • 9–11 січня 1992 року в Україні з офіційним візитом перебувала урядова делегація ЧР на чолі з прем’єр-міністром П. Пітгартом. Делегацію прийняли президент України Л. Кравчук і Прем’єр-міністр В. Фокін. Відбулися також зустрічі в Комісії Верховної Ради України у закордонних справах та ряді міністерств. У ході бесід, прем’єр-міністр ЧР був Збірник наукових праць проінформований про політичну і соціально-економічну ситуацію в Україні, її концепцію зовнішньої політики. З свого боку він повідомив президента України про завдання, які вирішує Уряд ЧР, про бажання і готовність Чехії розвивати всебічні зв’язки з Україною. Важливим результатом цього візиту стало спільне рішення сприяти розвиткові регулярних зв’язків між Міністерством закордонних справ України та Урядовим комітетом з міжнародних відносин, між міністерствами і місцевими органами управління а також створювати умови для розвитку активної співпраці у політичній, соціально-економічній та гуманітарній сферах.
 • Датою започаткування офіційних дипломатичних відносин між Україною і ЧСФР слід вважати 30 січня 1992 р., коли міністр закордонних справ України А. Зленко та міністр закордонних справ Чехії Й. Дінсбір уклали спільне комюніке. З дати його підписання встановлено дипломатичні відносини і вчинено обмін дипломатичними представництвами на рівні посольств. Обидві країни при цьому керувались впевненістю, що такі відносини відповідають їх інтересам і сприяють зміцненню міжнародного співробітництва.
 • Таким чином, у 1991 р. розпочався перший, початковий етап становлення системи двостороннього співробітництва між Україною та Чеською Республікою в складі ЧСФР, який тривав до кінця 1992 р. Поряд із здійсненням двостороннього співробітництва особливої ваги набирали події, пов’язані з назріваючим розподілом ЧСФР.
 • Другий етап двостороннього співробітництва, який в часі охоплює 1993–1994 роки, характеризувався значним пожвавленням двосторонніх відносин між країнами. Це було зумовлено, перш за все, встановленням нового статусу Чехії, а саме як незалежної держави, коли обидві країни позбувшись остаточно свого соціалістичного минулого почали творити спільний діалог, відповідно до умов, продиктованих новим часом. 1 січня 1993 р. – дата проголошення незалежності ЧР, визнання і встановлення Україною дипломатичних відносин з цією державою. Визначальними чинниками здійснення відносин цього періоду між обома державами стали динамічний розвиток міждержавних стосунків, процеси регіонального інтеґраційного зближення, співробітництво у загальноєвропейських структурах.
 • Впродовж цього періоду також розпочалося формування договірно-правової бази сучасних українсько-чеських відносин. Було підписано ряд важливих документів, що визначали співробітництво в політичній та економічній сферах, зокрема: “Угоду між Міністерством сільського господарства і продовольства України і Міністерством сільського господарства Чеської Республіки про економічне, науково-технічне та виробниче співробітництво” (9 квітня 1993 р.), “Протокол про консультації між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Чеської Республіки” (6 вересня 1993 р.) , Угоди між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій і Урядом України та Урядом Чеської Республіки про торговельно-економічні зв’язки та наукове співробітництво від 17 березня 1994 р.
 • Значно активізувалися українсько-чеські міжурядові, міжпарламентські і міжвідомчі контакти. Так, у квітні 1993 р. до Києва прибула перша офіційна урядова делегація на чолі з заступником голови уряду Чехії, міністром сільського господарства Й. Луксом. Під час зустрічі з українськими прем’єр-міністром Л. Кучмою та міністром сільського господарства Ю. Карасиком відбулися двосторонні переговори з питань співробітництва у справах агропромислового комплексу. Підсумком стало підписання 6 квітня 1993 р. “Угоди між Міністерством сільського господарства і продовольства України і Міністерством сільського господарства Чеської Республіки про економічне, науково-технічне та виробниче співробітництво”, що окрім прямого регулювання співробітництва, мала б сприяти й інтенсивнішим діловим контактам у даній сфері.
 • Таким чином, чи не вперше, на офіційному рівні було звернено увагу на величезний потенціал, що існує в галузі сільського господарства. Обговорення існуючих проблем, прийняття конкретних рішень з їх вирішення та формування договірної основи стали основними чинниками нарощування темпів співробітництва.
 • 2 червня 1993 р. Україну відвідала, друга в новітній історії українсько-чеських відносин, офіційна парламентська делегація ЧР, на чолі з головою Чеської Національної Ради М. Угде. За час перебування чеські політичні діячі мали зустрічі з президентом України Л. Кравчуком, віце прем’єр-міністром В. Пинзеником, міністром закордонних справ А. Зленком. Метою візиту стало обговорення перспектив розвитку політичного та економічного співробітництва між двома державами. У своєму виступі на сесії Верховної Ради України 2 червня 1993 р. М. Угде відзначив, що, не зважаючи на втрату безпосередніх кордонів, після поділу ЧСФР, позиції щодо європейської безпеки, вступу до європейських політичних, військово-політичних та економічних структур залишаються близькими. Було також висловлено сподівання, що прагнення чеської сторони до поглиблення співпраці в політичній, господарській та культурній сферах будуть підтримані і українськими партнерами. Ця зустріч звичайно відкрила широкі можливості для налагодження повноцінних українсько-чеських взаємин, однак більшою мірою носила формальний характер.
 • На запрошення парламенту Чеської Республіки 22 листопада 1993 р. до Праги відбула українська делегація, у складі голови Верховної Ради України І. Плюща, голови Комісії ВРУ з питань соціальної політики та праці М. Білоблоцького, міністра економіки Р. Шпека, міністра фінансів Г. П’ятаченка, голови правління Національного банку В. Ющенка . За два дні перебування українські урядовці зустрілися з президентом ЧР В. Гавелом і обговорили актуальні питання подальшого розвитку українсько-чеських відносин, а також деякі проблеми міжнародних відносин. В ході бесіди з прем’єр-міністром В. Клаусом було порушено питання стосовно економічних реформ та поглиблення економічних зв’язків між країнами. Члени делегації побували також в міністерстві з питань національного майна та приватизації і в Національному банку Чехії де познайомилися з практичною роботою проведення економічних реформ. Як підсумок цього візиту можна вважати висловлювання очільника делегації І. Плюща:
 • “ Здається, ми й не дізналися в Чехії чогось особливо нового. Але побачили одну цікаву річ. Ми звикли вважати, що для успішного проведення реформ потрібно дві умови. Перша – це злагода і політична стабільність у суспільстві. І друга – уряд, який би взяв на себе цю важку ношу. А в ЧР ми переконалися, що є і третя обов’язкова умова– фінансова стабільність держави...”.
 • Підсумовуючи результати всіх офіційних зустрічей, що мали місце в сучасній історії українсько-чеських взаємин, можна констатувати, що, не зважаючи на безперечний позитивний результат у налагодженні системи двостороннього співробітництва й формування фундаменту для його подальшого розвитку, більшість з можливостей так і не було реалізовано. Підставою для такого твердження може слугувати факт відсутності на цьому етапі відносин головного документу – угоди про дружбу і співпрацю між Україною та ЧР. Лише після укладення такого роду документа можна було б розраховувати на прорив у взаєминах між Україною та Чеською Республікою. У 1994 р. найбільш знаковим став офіційний візит міністра закордонних справ України А. Зленка та міністра зовнішньоекономічних зв’язків О. Слєпічева до Чеської Республіки.
 • Керівник зовнішньополітичного відомства нашої держави 17 березня 1994 р. провів переговори зі своїм чеським колегою Й. Зеленцем та прем’єр-міністром В. Клаусом. Міністр зовнішньоекономічних зв’язків України О.І. Слєпічев зустрівся з міністром промисловості та торгівлі Чехії В. Длоугом, віце-прем’єром, міністром фінансів ЧР І. Кочарником задля підписання міжурядові угоди про торгово-економічне і науково-технічне співробітництво та про сприяння та взаємний захист інвестицій. В ході зустрічей і переговорів було розглянуто широке коло питань двостороннього та багатостороннього співробітництва двох держав. Зокрема, що стосується політичних питань, то в ході переговорів і консультацій на всіх рівнях офіційні представники ЧР підкреслили, що Чехія зацікавлена в зміцненні державності, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. На цій тезі особисто наголосив прем’єр-міністр Чехії В. Клаус і міністр закордонних справ ЧР Й. Зеленєц.
 • Даний етап відзначався досить обережним підходом Чехії до питань розбудови договірно-правової бази співробітництва з Україною. Такий підхід був зумовлений не стратегічною, а тактичною лінією, яка передбачала утримання від активних дій до проведення парламентських виборів і сформування нового уряду України. Він також став результатом концентрації уваги державних структур Чехії на питання внутріполітичного та економічного характеру.
 • Розгляд питань чесько-українського співробітництва чеською стороною багато в чому був визначений сучасним станом перехідних процесів в Україні і методикою їх вирішення. Ряд високих посадових осіб ЧР (зокрема, В. Клаус) вважали, що успіх трансформації посткомуністичного суспільства у високо розвинену державу з ринковою економікою і демократичним устроєм необхідно шукати, насамперед, в гармонії політичних та економічних чинників. Мова, передусім йшла про політичні фактори і створення системи чітко визначених політичних партій, які могли б дати “мандат довіри” одному з провідних політичних діячів на здійснення непопулярних у населення реформ. Прем’єр-міністр Чехії В. Клаус визначив 3 фази трансформаційного періоду, які є обов’язковими для посткомуністичних країн:
 • • І – досягнення негативного консенсусу по відношенню до режиму, що існував. Вона характеризується наявністю певної національної єдності і є найбільш сприятливою для проведення реформ.
 • • ІІ – поступовий відхід від негативізму у сприйнятті режиму, що існував. Типовим для цього періоду є поява великої кількості політичних партій і лідерів зі своїми програмами і баченнями шляхів виходу з кризи. Чим коротшою є ця фаза в розвитку держави, тим краще (на думку В. Клауса Польща і Угорщина знаходиться на заключному етапі II фази).
 • • ІІІ – зменшення кількості політичних партій, рухів, об’єднань, поява більш чітких програм державотворення, спільність підходів до створення законодавчої влади і поява в суспільстві консенсусу.
 • Не зважаючи на викладені вище застереження, чеська сторона підкреслила, що парафований Договір про дружні відносини і співробітництво є першим документом, створеним на основі нових підходів цієї держави до розбудови зовнішньополітичних відносин (хоча питання про рівень підписання Договору на 1993 р. залишався поки що не вирішеним чеською стороною).
 • Отож, визначальними чинниками формування системи двостороннього співробітництва між Україною та Чехією на початку 90-х рр. ХХ ст. стали динамічний розвиток міждержавних стосунків, процеси регіонального інтеграційного зближення, співробітництво у загальноєвропейських структурах. Розбудовуючи українсько-чеські відносини обидві держави, зрозуміло, враховували як історичні, так і політичні міркування. Адже Чехія як одна із постсоціалістичних держав Центрально-Східної Європи, здійснивши системні суспільні перетворення і досягнувши рівня стабільності, нагромадила досвід, який становив значний інтерес для багатьох держав перехідного періоду, в тому числі й для України. У той самий час і Україна залишалася для Чехії зоною значних політичних та економічних інтересів, оскільки вона врахувала зростаючу роль нашої держави в сучасному світовому розвитку. Позиція Чеської Республіки ґрунтувалася на тому, що Україна, маючи чималий економічний потенціал, світові досягнення в низці галузей науки і техніки, відповідає чеським національним інтересам і має неабияку перспективу. Взаємне розуміння цих реалій і стало однією із головних передумов становлення системи українсько-чеських відносин в нових історичних умовах. Однак існували і чинники, які певною мірою гальмували розвиток співробітництва на початковому етапі, а саме: відставання України від ЧР у проведенні політичних, економічних та правових реформ, відсутність спільного кордону та позиція Чехії, яка була швидше західноєвропейська, ніж східноєвропейська. Разом з тим обидві держави впродовж 1990-х рр. зуміли створити досить міцну базу, в тому числі і договірно - правову розвитку співпраці в політичній, економічній та культурно-освітній сферах в наступні періоди історії українсько чеських відносин.
 • Нинішній етап відносин між незалежними Україною і Чеською Республікою характеризується динамічним розвитком співробітництва в політичній, економічній та культурній сферах, активним формуванням договірно-правової бази (понад 70 міждержавних, міжурядових, міжвідомчих договорів, угод та протоколів), розвитком неформальних контактів між людьми. Яскравим прикладом такого співробітництва є хоча б той факт, що в
 • 1995 р. Україна стала членом Ради Європи під час головування в цій організації та за активної підтримки Чеської Республіки. Як зазначається у схваленій Парламентом ЧР Концепції зовнішньої політики, Чеська Республіка розглядає Україну як важливу європейську країну, від якої залежить стабільність в Центральній та Східній Європі, високо оцінює політику України в євроатлантичному напрямі, докладатиме зусиль для розширення взаємовигідного українсько-чеського економічного співробітництва.
 • З набуттям незалежності Україна та Чехія обрали пріорітетом зовнішньої політики європейську інтеграцію, таким чином обидві країни виявили бажання долучитись до активних економічних та політичних процесів, що протікали в Європі. Незважаючи на однакову мету, шляхи її досягнення були відмінними. Завдяки вдалим політичним,економічним та соціальним перетворенням Чехія в грудні 1997 року потрапила в «першу хвилю» розширення ЄС, якевідбувалося в 2004 році.
 • Після вступу Чехії в 2004 році до Європейського Союзу відбулась трансформація відносин між Україною та Чехією. Вона зумовлена переходом
 • останньої до загальноєвропейського економічного та політичного ладу й побудови зовнішньополітичної та економічної стратегії в рамках спільної стратегії європейського співтовариства. 1 січня 2009 року Чеська Республіка перебрала у Франції головування в Європейському Союзі. Саме за її головування 7 травня 2009 в Празі відбулася установча зустріч в рамках програми «Східне партнерство», ініціатором якої вона й була. Мета Чехії була продемонстрована 19–20 червня 2008 р. на Європейській раді, коли Чехія підписалася під повною версією проекту про партнерство.
 • Важливою складовою українсько – чеських відносин є співробітництво в гуманітарній та культурно-духовній галузях, що впливає не лише на формування дієвих механізмів для взаємозбагачення духовної культури або народів, але й на процеси взаємовпливу у всіх сферах життєдіяльності суспільства.
 • Сучасна зовнішня політика Чеської Республіки (ЧР) сформувалася під впливом декількох чинників, найважливішою з яких є євроатлантична інтеграція. У становленні цієї політики можна виділити три крупні етапи.
 • Перший (1993–1997 рр.) пов'язаний із затвердженням нової чеської держави як самостійного учасника міжнародних відносин. У цей період особливий вплив на зовнішньополітичний курс робили ідеологічні установки правлячої політичної еліти.
 • На другому етапі (1997–2003 рр.), для якого була характерна інтенсифікація зусиль по євроатлантичній інтеграції, ідеологічний вплив на зовнішньополітичний курс Чехії став слабшати, в умовах економічного зростання гору брали початки прагматизму. Євроатлантична стратегія превалює і сьогодні, не дивлячись на заявлену багатовекторність міжнародних зв'язків Чехії.
 • Третій, сучасний етап (з 2003 р.) - це спроба зосередити чеську зовнішню політику, збудувати разом з довгостроковими перспективами і короткостроковими планами середньострокові програми. Тепер ідеологічні розмежування еліти, хоч і роблять певний вплив на зовнішньополітичні рішення, не зачіпають фундаментальних основ міжнародної політики країни, що наочно демонструє порівняння програмних заяв соціал-демократичного уряду (2002 р.) і правоцентристського кабінету (2007 р.). Крім того, починаючи з 2002 р. (з невеликою перервою) пост керівника зовнішньополітичного відомства належить партії – молодшому партнеру по правлячій коаліції.
 • Зовнішня політика Чехії знаходиться у віданні декількох інститутів: парламенту, уряду, президента, міністерства закордонних справ і правлячої партії.
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 •  
 •  

ВСТУП

Чехія займає центральне положення в Європі, тому такі проблеми, як зовнішня політика Чехії, політична система Чехії, не можуть не хвилювати європейську і світову спільноту. Державний пристрій Чехії сприяє зміцненню і розширенню основних демократичних прав і свобод населення. Політика Чехії в питаннях безпеки, імміграційного законодавства, перешкоди попаданню на територію Європи небажаних елементів, а також використання такого могутнього інструменту політики, як армія Чехії, орієнтована на подальшу інтеграцію в європейське співтовариство. Безумовно,  не суперечить загальній лінії ЄС і зовнішня політика. Партії Чехії всіляко підтримують курс уряду на зближення з Європою, хоча окремі голоси лунають і на підтримку зміцнення дружніх відносин на лінії Росія-Чехія.

На жаль, МЗС Чехії не з усіх питань приходить до згоди з колишнім «старшим братом», яким колись вважав себе по відношенню до Чехії СРСР, а пізніше – і Росія. Прага добре пам'ятає хвилювання, спровоковані в столиці Чехословакії політикою Радянського Союзу. Пам'ять про цю історичну подію декілька перешкоджає розвитку офіційних зв'язків, тим часом, партнерство економічне, ринкове, процвітає. ВВП Чехії в значній мірі складається з доходів, одержаних країною від розвитку туристичної індустрії. Російські туристи – найбільш часті гості Праги і Карлових Вар. Налагоджений обмін сільськогосподарською продукцією між нашими країнами. Збільшення об'ємів експорту чеських товарів – результат, який дала аграрна політика, що проводиться в країні. Чехія країна з великим потенціалом, країна, яку чекає велике майбутнє.

Актуальність теми. Зовнішня політика Чехії, форми й засоби реалізації чеських національних інтересів закономірно привертають увагу політиків і науковців.

У цій курсовій роботі розглянемо цілі та проблеми зовнішньої політики Чехії на різних етапах розвитку її суверенітету після 1993 р. і завдань, що ставились для досягнення поставлених цілей.

Мета і задачі дослідження– розкрити процес формування і реалізації зовнішньої політики Чеської Республіки на новому етапі суспільно-політичного й економічного розвитку. Багатогранність цієї мети зумовлює постановку низки взаємопов’язаних науковихзавдань:

 • проаналізувати стан дослідження проблеми та її документальну основу;
 • дослідити передумови, які визначали зовнішню політику Чехії;
 • розкрити основні напрямки східної політики ЧР та місце в ній України;
 • проаналізувати вплив євроатлантичної інтеграції Чехії на її взаємини з Україною;
 • оцінити міжрегіональні зв’язки Чеської Республіки з країнами світу;
 • з’ясувати роль етнокультурних чинників у політиці Чехії.

Об’єктом дослідженняє  зовнішня політика Чеської Республіки.

Предметом дослідженняє діяльність чеських державних та громадських організацій, яка визначала  зовнішню політику ЧР.

Методи дослідження.Для виконання поставлених завдань використовувалась сукупність загальнонаукових і прикладних методів наукового пізнання. Визначальними є принципи історизму та об’єктивності, які вимагають неупередженості і послідовності у висвітленні подій, процесів і явищ, виявлення причинно-наслідкових зв’язків на кожному етапі суспільно-політичного розвитку. Застосування проблемно-хронологічного і порівняльного методів дозволило належним чином структурувати дослідження, виявити загальне і особливе у проведенні зовнішньої політики Чехії  протягом останнього десятиліття. Структурний аналіз і узагальнення сприяли визначенню мети і завдань, якими керувалися чеські політики і громадські діячі у розбудові міжнародних відносин, а статистичний та конкретно-історичний методи сприяли доказовості висунутих положень.  Багатокомпонентність зовнішньої політики Чехії і залежність від геополітичних чинників зумовили використання міждисциплінарних методів дослідження.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів і висновків.

РОЗДІЛ 1  ФАКТОРИ І ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

УIX ст. слов'янське населення на території Чехії франкські джерела називали«богемами». Їх поділяли на декілька племен: чехів, лужичан, лемухів, літомерійців, пшованів, хорватів, дулібів. Саме тоді у цих племен розпадається родовий лад і формуються феодальні відносини. Внаслідок відмінностей у внутрішньому розвитку та впливу зовнішніх подій відбувалася диференціація племінних об'єднань. Водночас відбувалося об'єднання дрібних територіальних та етнічних утворень. Пржемисловичі князі племені чехів поступово підкорили собі сусідні племена. Виникнення чеської держави стало результатом досить тривалого процесу взаємодії економічних, політичних і соціальних чинників [15; 131].

Племінні князі постійно вели між собою війни, проте поступово почав набирати силу об'єднувальний процес, викликаний перш за все внутрішнім розвитком чеських племен. В ході цього процесу на перше місце в другій половині IXв. висувається Центральночеське князівство Пржемисловичів. Видним представником династії Пржемисловичів був князь Боржівой, що правив в останній третині IXст. Під його владою була об'єднана територія, займана племенами чехів, лучан, лемухів і літомерійців. При цьому об'єднання лемухів і літомерійців відбувалося шляхом прямого підпорядкування і позбавлення влади племінних князів, а нерідко і їх фізичного знищення. У боротьбі проти інших чеських племінних князів Боржівой спирався на підтримку правителя Великої Моравії князя Святополка, якому він добровільно підкорявся (фактично вступив з ним в союз) в 884 р.

В цілях зміцнення свого авторитету Боржівой, очевидно, прийняв в Моравії хрещення з рук Мефодія, внаслідок чого став як би намісником Святополка в Чехії [23; 23].

В минулому кожного народу Європи був так званий «героїчний період» – час численних війн, руйнувань, нелюдської жорстокості, коли була загроза самому існуванню того чи іншого народу, і водночас – епоха численних прикладів патріотизму, героїзму, людської мужності, надзвичайної чесності та людяності. Таким періодом для Чехії став період реформаційного руху. Завдяки йому чеський народ розпочав, на думку багатьох дослідників, своє перетворення на модерну націю.

Королівство Богемія володіло значною силою, але релігійні конфлікти, такі як Гуситські війни в XV столітті і Тридцятирічна війна в XVII столітті спустошували його. Пізніше воно попало під вплив Габсбургів і стало частиною Австро-Угорщини.

До початку XIII століття населення Чехії було майже виняткове слов'янське, внутрішній його лад ґрунтувався на початках слов'янського права і побуту. З того часу посилюється прилив німецьких колоністів, а разом з тим вплив німецького права і побуту[23; 29].

Чеська історія XIII-XVI століть є час підготовки, розквіту і занепаду станової монархії. З часів Білогорської битви починається період абсолютної монархії, яка, за допомогою створеної нею бюрократії, відняла всю владу у земських установ і позбавила всякого значення сейм, що був органом аристократичного управління країною, але в той же час поклала підстави для розумового і економічного розвитку Чехії і значно поліпшила положення селян, прикріплених до землі[15; 170]. Події 1848 року поколивали старий порядок у всій Австрійській імперії; з того часу для Чехії почався новітній період її історії.

Після поразки німецького блоку в результаті Першої світової війни в Австро-Угорщині стрімко розвиваються відцентрові тенденції. Виступи народів за самовизначення підтримується державами Антанти. Загальними зусиллями дипломатів і націоналістичних діячів, наприклад Масаріка і Бенеша в 1918 створюється незалежна республіка Чехословаччина в яку входять Чехія, Словаччина і Підкарпатська Русь[3; 47]. Виступи німців, що проживають на цих територіях, пригнічуються. Першим президентом Чехословаччини стає Масарік. У 1935 році президент Масарік йде у відставку і його змінює Бенеш, який був другим президентом до соціалістичного перевороту 1948 р. [10; 87].

У цій країні проживала чимала етнічна німецька меншина, що стало приводом розформування Чехословаччини, коли Німеччина добилася анексії цієї меншини в результаті Мюнхенської угоди 1938 року. Чеська держава, що залишилася, була окупована Німеччиною в 1939 (Протекторат Богемії і Моравії); одночасно про свою незалежність оголосила Словаччина. Президент Бенеш під час окупації знаходився в еміграції і керував звідти Опором.

Після Другої світової війни, Чехословаччина потрапила в радянську сферу впливу. Президент Бенеш був вимушений в 1948 році піти у відставку, президентом став лідер комуністів К.Готвальд, який був типовим сталіністом і репресував навіть товаришів по партії, наприклад Г.Гусака. Після смерті Готвальда до керівництва країною прийшов Антонін Новотний, який провів амністію і реабілітацію незаконно засуджених комуністів, можливо за прикладом СРСР. У 1968 році лідери країни на чолі з секретарем компартії Дубчеком і президентом Свободою зробили спробу лібералізувати партійне правління і створити «соціалізм з людською особою» під час Празької весни, що було зупинене вторгненням військ Варшавського договору. На чолі країни став Густав Гусак колишній лідер словацьких комуністів, який за часів Готвальда був незаконно репресований[23; 76].

Протягом 1989 р., особливо в останні місяці, в країнах Центральної і Східної Європи відбулися важливі революційні події, що поклали початок тривалому періоду глибоких  суспільно-економічних  політичних змін,  які за масштабом цих змін носять характер демократичних революцій. Це були революції,  які ставили своїми завданнями руйнування політичних і економічних структур,  твердження загальноприйнятих в світі принципів демократії. Під впливом активізації «політики вулиць», масових демонстрацій в грудні 1989 р.  правляча партія відмовляється від  монополії на владу.

Після встановлення комуністичного правління в 1948 р. приватний бізнес і фермерські господарства були майже цілком ліквідовані, і переважна частина населення одержала роботу. У 1970-х роках близько 86 % усіх зайнятих у країні працювали на державних промислових підприємствах і в органах управління, а 14 % були членами сільськогосподарських і інших колективних господарств.

У 1980-х роках бюрократизм і розпад комуністичної ідеології призвели до зростання корупції у всіх прошарках суспільства, процвітанню чорного ринку. Все це посилювало загальне невдоволення режимом, особливо серед міського населення. До листопада 1989 суспільство залишалося глибоко атомізованим, сповненим недовіри до соціальних структур – якщо не вважати церкви і дисидентського руху.

У червні 1990 були обрано нові федеральні збори, а в листопаді пройшли вибори в місцеві національні ради. У Чехії на виборах переміг ГФ, що одержав 53% усіх голосів; у Словаччині 33% голосів одержало прямування ОПН і 18 % – Християнсько-демократичне прямування (ХДД). ГФ, ОПН і ХДД сформували нову федеральну урядову коаліцію. Першою задачею федеральних зборів стала розробка нової конституції, якою слідувало визначити стосунки між Чеською і Словацькою республіками[5; 99].

У січні 1991 р. федеральні збори затвердили закон про основні права і свободи. Проте розбіжності між чеськими і словацькими політиками гальмували розробку і федеральної, і республіканських конституцій. Усе ж федеральні збори прийняли 170 законів і конституційних актів, що стосувалися таких питань, як умови проведення референдуму, карний і цивільні кодекси, новий комерційний кодекс, приватизація, податки, трудове законодавство, реституція конфіскованого майна і політичної реабілітації.

Наприкінці літа і восени 1990 проходили переговори між представниками Чехії і Словаччини, що закінчилися підписанням конституційного акта про передачу основних повноважень республікам. У березні 1991 р. ОПН розкололася, і найбільше численна з груп, що відкололися, оформилася в партію Руху за демократичну Словаччину (ДЗДС)[5; 99]. Незабаром після цього відбувся розкол у рядах ГФ з утворенням трьох угруповань, у тому числі Громадянської демократичної партії (ГДП). У червні 1991 переговори між лідерами Чехії і Словаччини відновилися, але керівництво ГДП уже розуміло, що вони ні до чого не призведуть, і звернулося до розгляду варіанта «оксамитного розводу» [16; 15].

У червні 1992 відбулися загальні вибори. ДЗДС одержав більшість голосів у Словаччині, а ГДП – у чеських землях. Пропозиція ДЗДС створити конфедерацію не зустріло схвалення з боку керівництва ГДП. Незважаючи на опозицію з боку більшості як чехів, так і словаків, ГДП і ДЗДС домовилися про розпуск федерації опівночі 31 грудня 1992. 17 липня 1992 Словацька національна рада проголосила суверенітет Словаччини. Президент Гавел подав у відставку. Пропозицію провести референдум по питанню про розпуск федерації було відхилено ГДП, незадоволеної тим, що громадяни Словаччини, що прийняли участь у голосуванні в червні, уже вирішили це питання за ДЗДС. У жовтні федеральні збори передало більшу частину державних повноважень республікам. 25 листопада 1992 федеральні збори ЧСФР із перевагою в три голоси прийняло Закон про припинення існування чехословацької федерації. Опівночі 31 грудня 1992 ЧСФР припинила своє існування, а її державами-спадкоємцями з 1 січня 1993 сталі Чеська Республіка (ЧР) і Словацька Республіка (СР).

У Чехословаччині комуністичний режим капітулював фактично без опору. Ці події отримали назву «ніжної», «оксамитової» революції[16; 17].

Влітку й восени 1989 р. у країні виник масовий народний рух, який було придушено силами правопорядку. 17 листопада 1989 р. у Празі розпочалася «оксамитова революція»: після розгону п'ятнадцяти-тисячної студентської демонстрації були організовані широкі акції протесту, проводилися страйки, стихійно утворювалися нові суспільні структури на чолі з «Громадським форумом» (ГФ).

КПЧ було усунуто від влади. 10 грудня 1989 р. був сформований уряд на чолі з М.Чалфа. Г.Гусак пішов у відставку з посади президента. Головою Федеральних зборів було обрано О.Дубчека, президентом країни відомого драматурга та дисидента В.Гавела.

У червні 1990 р. відбулися парламентські вибори, які принесли перемогу «Громадському форуму» та «Громадськості проти насильства» (ГПН).

Нова влада приступила до трансформації економічної системи. Було розроблено й розпочато здійснення програми приватизації. Разом з тим, суттєвого значення почала набувати національна проблема. Усе це зумовило неминучість розділу ЧСФР [22; 163].

25 листопада 1992 р. Федеральні збори ухвалили закон про розподіл Чеської та Словацької Республік. 31 грудня 1992 р. ЧСФР припинила своє існування, утворилися дві нові держави Чеська Республіка та Словацька Республіка.

1 січня 1993 р. на мапі Європи з'явилася нова держава - Чеська Республіка, Національні збори якої 26 січня 1993 р. одностайно обрали чеським президентом В. Гавела. Уряд Чехії очолив лідер ГДП В. Клаус. У цьому ж році було підтверджено закон про люстрації, оприлюднено списки колишніх працівників спецслужб [32; 628].

Перше десятиліття політичної історії Чехії визначається достатньо точними часовими межами. З одного боку, це поява Чеської республіки 1 січня 1993 р. як самостійної держави, з іншою відхід в лютому 2003 р. з свого поста Вацлава Гавела, беззмінного її президента (а до цього президента Чехословакії) і подальше обрання новим главою держави колишнього прем'єр-міністра і лідера Громадянської демократичної партії (ГДП) Вацлава Клауса. Даний період був неоднозначний, але його результат в наявності перетворення Чехії в стабільну європейську державу з ринковою економікою, що вже склалася, і сталою політичною структурою. Держава, що увійшла в НАТО і в Європейський союз (ЄС) як один з найбільш підготовлених претендентів. Нарешті, держава, в якій зміна лідерів «моралізатора-ідеаліста» Гавела на «прагматика» Клауса пройшла відносно безболісно, конституційним шляхом, навіть не дивлячись на попередні конфлікти між ними і складність процедури обрання другого президента Чеської Республіки, обумовлену домінуванням в парламенті соціал-демократів і їх союзників, що висували своїх кандидатів [25; 147].

Утворення 1 січня 1993 р. нової держави, що  одержала в спадок від Чехословацької федеральної Республіки парламент, вибраний в червні 1992 р. Після виборів демократи сформували коаліцію з Народноюпартією і Громадянським демократичним альянсом (ГДА), внаслідок чого в Національній раді ЧР виникла правоцентристська більшість в 105 депутатів з 200. Така незначна перевага, проте, дозволила коаліції узяти під контроль процес ухвалення політичних рішень і безальтернативно повести країну, на думку їх політичних опонентів,«по шляху капіталізму». Поки у Чеської республіки не було президента, але вже в 20-х числах січня Вацлав Гавел з'явився як кандидат на пост глави вже Чеської Республіки, а 26 січня 1993 р. був їм вибраний — хоч і не так одностайно, як в 1989 р., але знову-таки безальтернативно[16; 17].

Іншою особливістю державно-політичної структури Чехії була тимчасова відсутність верхньої палати парламенту — Сенату. Його існування хоч і передбачалося Конституцією ЧР (як дань політичної традиції першої Чехословацької республіки), проте насправді перші вибори в Сенат відбулися лише в кінці 1996 р. [30; 333].

Тоді ж, в січні 1993 р., ООН прийняла Чеську Республіку і Словацьку Республіку до своїх лав як незалежні держави без голосування. У 1993 р. Чехія також заявила про намір в перспективі вступити в ЄС, який, у свою чергу, відзначив, що Чехія є однією з найбільш підготовлених для цього країн-кандидатів. А 26 серпня того ж року в Празі був підписаний рамковий Договір про дружні відносини і співпрацю з Росією.

Сучасна зовнішня політика Чеської Республіки (ЧР) сформувалася під впливом декількох чинників, найважливішою з яких є євроатлантична інтеграція. У становленні цієї політики можна виділити три крупні етапи.

Перший (1993–1997 рр.) пов'язаний із затвердженням нової чеської держави як самостійного учасника міжнародних відносин. У цей період особливий вплив на зовнішньополітичний курс робили ідеологічні установки правлячої політичної еліти.

На другому етапі (1997–2003 рр.), для якого була характерна інтенсифікація зусиль по євроатлантичній інтеграції, ідеологічний вплив на зовнішньополітичний курс Чехії став слабшати, в умовах економічного зростання гору брали початки прагматизму. Євроатлантична стратегія превалює і сьогодні, не дивлячись на заявлену багатовекторність міжнародних зв'язків Чехії.

Третій, сучасний етап (з 2003 р.) цікавий спробою зосередити чеську зовнішню політику, збудувати разом з довгостроковими перспективами і короткостроковими планами середньострокові програми. Тепер ідеологічні розмежування еліти, хоч і роблять певний вплив на зовнішньополітичні рішення, не зачіпають фундаментальних основ міжнародної політики країни, що наочно демонструє порівняння програмних заяв соціал-демократичного уряду (2002 р.) і правоцентристського кабінету (2007 р.). Крім того, починаючи з 2002 р. (з невеликою перервою) пост керівника зовнішньополітичного відомства належить партії – молодшому партнеру по правлячій коаліції[21; 22].

Зовнішня політика Чехії знаходиться у віданні декількох інститутів: парламенту, уряду, президента, міністерства закордонних справ іправлячої партії. Найбільші повноваження зосереджені в руках парламенту, що проте веде роль у формуванні зовнішньополітичного курсу належить уряду і профільному міністерству: рішення парламенту в значній мірі генеруються саме тут. Нерідко принципові рішення ухвалюються в ході між- і внутріпартійних консультацій коаліційних партнерів. Хоча стаття 26 чеської конституції [21; 23] встановлює, що депутати і сенатори здійснюють свій мандат особисто відповідно до присяги і не зв'язані ніякими вказівками, на практиці з питань зовнішньої політики і оборони депутати і сенатори, як правило, голосують відповідно до установок своєї фракції або партії.

Трапляється, що уряд і парламент приймають, на погляд звичайних громадян, дивні і нелогічні рішення. Тоді еліта вимушена довго і наполегливо роз'яснювати суспільству їх сенс, ретельно приховуючи механізми і засоби їх ухвалення. Втім, такі ситуації частіше виникають в сферах соціальної і регіональної політики і відносно рідкісні в міжнародних справах.

Найбільшу вагу мають думки прем'єр-міністра і міністра закордонних справ. Хоча формально останнє слово залишається за президентом, часто погляд глави держави, не співпадаючий з точкою зору урядових фігур, просто ігнорується. Саме тому обидва чеські президенти – В. Гавел (1993–2003 рр.) і В. Клаус (з 2003 р.) нерідко зверталися з важливих зовнішньополітичних питань прямо до громадськості. Крім того, у чеської зовнішньої політики є ще одна особливість: вона вельми персоніфікована. Як правило, на пост міністра закордонних справ призначаються помітні політичні діячі – такі як Йозеф Желенец (був міністром в 1992–1997 рр.), Ян Каван (у 1998–2002 рр.), Циріл Свобода (у 2002–2006 рр.), Карел Шварценберг (міністр з 2007 р.), які діють не тільки як урядовці, але і як провідні представники своїх партій. Тактика і акценти міжнародної діяльності Чехії зв'язуються населенням і коментаторами саме з їх іменами. Цей суб'єктивний особовий чинник, разом з інституційними особливостями політичної системи країни, не варто ігнорувати[34].

Істотний вплив на зовнішньополітичний курс чеської держави робить партійно-ідеологічна орієнтація правлячої еліти. Втім, якщо на початку 1990-х років ідеологічні розбіжності між партіями з питань міжнародної політики були значними, то тепер всі крупні політичні суб'єкти (можливо, за винятком комуністичної партії) сходяться в розумінні пріоритетів, хоча можуть вести непримиренну боротьбу з тактичних питань.

Найважливішими документами, що визначають дизайн і зміст зовнішньої політики країни, є: «Концепція зовнішньої політики Чеської Республіки на 2003–2006 рр.» і «Концепція єдиної репрезентації Чеської Республіки». Ці документи, а такожпрограмні заяви урядів,щорічні програми діяльності МЗСнаправлені на пошук Чехією власного місця після вступу країни в НАТО і ЄС.

Відповідно до програмної заяви діючого кабінету пріоритети зовнішньої політики такі:

 • поглиблена інтеграція в рамках Європейського союзу;
 • активна участь в структурах НАТО, ЄС і ООН;
 • підтримка добросусідських відносин з прикордонними країнами для розвитку регіональної співпраці;
 • розвиток відносин з іншими країнами і міжнародними організаціями на двосторонній і багатобічній основі з метою розвитку міжнародного економічного співробітництва;
 • презентація Чеської Республіки за кордоном.

Відповідно до цих пріоритетів визначені декілька геостратегічних напрямів зовнішньої політики:

 • європейська політика;
 • політика у області безпеки;
 • регіональна співпраця;
 • політика відносно країн поза трансатлантичним регіоном;
 • співпраця в рамках міжнародних організацій;
 • економічна дипломатія;
 • презентація Чеської Республіки[34].

Цікаво, що пріоритети діючого правоцентристського кабінету М. Тополанека в цілому співпадають з пріоритетами лівоцентристського уряду, сформованого в 2002 р. Але в програмі нинішнього кабінету присутня і важлива особливість, характерна для сучасного етапу зовнішньої політики Чехії, – ідея «вертикальності». Одним з перших в посткомуністичній Чехії цю ідею висловив Я. Заграділ в своїй роботі «Реалізм замість ілюзій». Колишній антагонізм Схід-Захід відомий чеський політик запропонував замінити «вертикаллю» на просторі Серединної Європи між Німеччиною і Росією. На його думку, Чеська Республіка має можливість стати регіональним лідером в Центрально-східній Європі, укріплюючи економічні і культурні зв'язки з сусідами, включаючись в політичні і соціально-економічні перетворення в Східній і Південно-східній Європі, просуваючи в регіоні ідеї свободи і демократії. Звичайно, цю лінію не пропонується абсолютизувати: підкреслюється, що Чехія не може замикатися в просторі Серединної Європи, їй необхідні  міцні відносини з партнерами по Євросоюзу, Сполученими Штатами і Росією [19; 55].

Важливими аспектами чеської зовнішньополітичної доктрини єекономічна дипломатіяі так званапрезентація країниза кордоном. У Концепції 2003 р. чітко розмежовувалися параметри економічної дипломатії в двосторонніх і багатобічних відносинах, а як перспективний метод презентації країни виділялася міжнародна співпраця на неурядовому рівні. Концепція 2005 р. розкриває питання презентації Чехії за кордоном більш повно. Поставлені цілі звільнитися від існуючого образу відсталої і нерозвиненої посткомуністичної держави з дешевою робочою силою; збільшити приток іноземних інвестицій, в першу чергу в туристський сектор, добитися позитивних ефектів на ринку праці і в підвищенні рівня життя; сприяти створенню позитивного іміджу країни і розширенню знань про неї за її межами. Новий образ, на який претендує Чеська Республіка, – розвинена демократична країна з сучасною економікою, що динамічно розвивається, багатими культурними традиціями, стійкою ідентичністю, цінними людськими ресурсами, добросовісний і надійний партнер на міжнародній арені. Ключовими сферами просування образу Чехії вважаютьсяекспорт,туризм,культура і наука,спорт. Серед інститутів, що займаються презентацією країни, центральне місце займає міжвідомча комісія, що координує відповідну роботу інших структур - МЗС і так званих «Чеських будинків» за кордоном; міністерства промисловості і торгівлі і державних агентств «Czech Trade» (просування чеської експортної продукції) і «Czech Invest» (залучення іноземних інвестицій в чеську економіку); міністерства регіонального розвитку і агентства «Czech Tourism» (розвиток туристичного бізнесу), міністерства культури і інших відомств [34].

Таким чином, в сучасній зовнішній політиці Чехії помітне перенесення акцентів з військово-політичною на економічну і соціокультурну сфери діяльності [19; 55]. На перший погляд, це навряд чи відповідає меті вибудовування центральноєвропейської «вертикалі» на чолі з Прагою. Проте досвід останніх років показує, що за економічними і соціокультурними акціями   слідують спроби просування політичних і навіть військово-стратегічних інтересів цієї невеликої центральноєвропейської країни, що має амбіції регіонального лідера.

Завдяки виваженій і збалансованій зовнішній політиці Чеська Республіка обійняла гідне становище в Європі та світі.Чехія стала повноправним членом НАТО і впевнено посіла місце в першій хвилі кандидатів на вступ до ЄС.

РОЗДІЛ ІІ.ОСНОВНІ ВЕКТОРИЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЧЕХІЇ

2.1 Євроатлантичний вектор

Європа початку ХХІ ст. є прикладом тісної міждержавної співпраці з прозорими кордонами, відкритими для вільного руху капіталу, товарів, послуг і людей. Європейська інтеграція, як один із багатьох процесів, що відбуваються в сучасній системі міжнародних відносин,- явище унікальне. Започаткована як європейська економічна інтеграція вона поступово набула політичного, соціального і культурного виміру. Починаючи від підписання Маастрихтських угод, європейська інтеграція отримала політико-правове втілення в Європейському Союзі- єдиному правовому просторі з наднаціональними інституціями та спільним ринком, економічним і валютним союзом, спільною політикою в основних галузях суспільного життя.

Розглянемо історичні етапи вступу Чехії до ЄС. Ще Чехословаччина до розпаду мала зовнішньоекономічні зв’язки з Євросоюзом. Першим договірним документом між Чехословаччиною та Європейськими Співтовариством була так звана обмежена угода з торгівлі металургійною продукцією (1978) у межах Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ), а наступним двостороння угода з текстильної промисловості (1982). Згодом укладено угоду з торгівлі промисловими товарами між ЧССР і ЄЕС (1988). Угоду про асоціацію між Чеською і Словацькою Федеративною Республікою та Європейським Співтовариством підписано 16 грудня 1991 р.[34]

У грудні 1994 р. Європейська Рада затвердила стратегію попереднього вступу для держав Центральної і Східної Європи, яка ґрунтувалася на чотирьох основних елементах: європейських угодах; багатосторонньому структурному діалозі; підготовці країн ЦСЄ до інтеграції в єдиний внутрішній ринок; допомозі країнам ЦСЄ в межах спеціальних програм.

В Агенді 2000, частиною якого був і звіт щодо Чеської Республіки, Європейська Комісія сформулювала так звану посилену стратегію попереднього вступу. Разом зі стратегією Комісія прийняла документ «Партнерство заради вступу». Метою партнерства було обєднати всі форми підтримки ЄС для країнкандидатів, окреслити основні короткотерміновій середньо-термінові пріоритети в прийнятті «чинного права ЄС». Загалом Чеська Республіка практично досягла всіх короткотермінових пріоритетів, що стоcувалися єдиного ринку. Пріоритети в галузі сільського господарства, навколишнього середовища, правосуддя та внутрішніх справ були досягнуті частково. Середньо-термінові пріоритети щодо єдиного ринку Чеська Республіка виконала у переважній частині завдань.

Чеський уряд розробив Національну програму підготовки Чеської Республіки до набуття членства, яка містила план з реформування законодавства, економіки, суспільної сфери та інших галузей. Результати цієї підготовки реєструвалися Європейською Комісією в регулярному звіті.

Саміт у Ніцці став переломною віхою у прогресі Чеської Республіки щодо вступу в ЄС. Укладену в межах Ради угоду про приєднання було передано до Європейського Парламенту й офіційно підписано 16 квітня 2003 р. в Афінах.

Після підписання угоду ратифікували країни-кандидати й члени ЄС. Чеський референдум з питання вступу відбувся 1516 червня 2003 р. Чеська Республіка офіційно набула членства в ЄС з 1 травня 2004 р. [21; 22]

«Участь Чеської Республіки у спеціальних програмах допомоги Європейського Союзу країнам-кандидатам»досліджується у другому підрозділітретього розділу. Приєднання Чеської Республіки до програм ЄС, що регламентується Додатковим протоколом до Європейської Угоди з відкриття програм ЄС асоційованим членам (підписана Чехією у 1997 р.), було частиною підготовки країни до інтеграції.

Починаючи з 1997 р., Чехія брала участь у програмах, присвячених шкільній системі, освіті та молоді (Сократ, Леонардо да Вінчі, Молодь Європи), з 1998 р. приєдналася до програми МСП (SME) (мале і середнє підприємництво),SAVE II та програми Рафаель (культура), з 1999 р. стала учасником програмFiscalis (пряме оподаткування),Mattthaeous (митний збір) та чотирьох програм у галузі охорони здоровя (охорона здоровя, запобігання раковим захворюванням, боротьба зі СНІДом, подолання наркотичної залежності), а також отримала доступ до обміну інформацією між адміністративними програмами. Участь у програмах частково фінансувалася з державного бюджету країни, а частково програмоюPhare (близько75%). Важливе значення мала участь Чеської Республіки у пяти структурних програмах Європейського Союзу у галузі досліджень і технічного розвитку (з 1999 р.)[34].

Основний інструментарій попереднього вступу, за допомогою якого ЄС надавав допомогу країнам-кандидатам, охоплював програмиPHARE, ISPA таSAPARD. На загальне річне асигнування цих трьох програм для Чеської Республіки призначалося близько 180 млн євро.

Серед переваг вступу Чеської Республіки до ЄС можна виокремити:історичні- повернення до Європи (одне із гасел “оксамитної” революції 1989р.), традиційної геополітичної і суспільної ролі країни. Чехія стає повноцінною європейською державою, спроможною брати на себе відповідальність за майбутнє Європи; економічні 70 % чеського експорту припадає на країни ЄС, з якими Чеська Республіка має активний торговельний баланс. Спільний ринок забезпечує нові можливості для деяких галузей промисловості (склодувне виробництво, виробництво цементу, хімічна індустрія, металургія та інженерна промисловість). Спеціалізація в межах ЄС сприятиме дешевому імпорту, підвищиться добробут споживачів. Відбуватимуться накопичення матеріального та людського капіталу, обмін високими технологіями, інформацією, поліпшиться інвестиційний клімат, зменшаться інвестиційні ризики;політичні Чеська Республіка здобудекращі міжнародні позиції, зокрема й на фінансових ринках;соціальні підвищення життєвих стандартів й відкриті кордони сприятимуть вільному руху робочої сили. З огляду на традиційно низьку мобільність чеської робочої сили, великої міграції не очікується;інституційні позитивних змін зазнає політична та ділова етика, що сприятиме прозорості громадського управління та економічної діяльності;фінансові членство принесе збільшення фондів допомоги до 1,5% чеського ВВП. Чеські компанії, у яких відсутній інвестиційний капітал, отримають доступ до фінансових ресурсів завдяки більшій іноземній конкуренції банків та інших кредиторів (очікується зниження відсоткових ставок). Слаборозвинені регіони зможуть сподіватися на більшу цільову фінансову допомогу.

Європейський напрямдля Чехії є першорядним. Вона ставить перед собою завдання досягнення повноправного членства в ЄС, демонструє готовність нести відповідальність за майбутнє інтеграції і зацікавленість в реалізації загальної зовнішньої політики і політики безпеки, міграційної і візової політики. Уряд М. Тополанека зобов'язався після вступу до Шенгенскую зони в найкоротші терміни адаптувати чеську адміністративну практику. Європейською політикою ЧР зараз займається віце-прем'єр Олександр Вондра, що був в 2006–2007 рр. міністром закордонних справ [18; 70].

Головним для Чехії на європейському напрямі найближчим часом, поза сумнівом, буде головування в ЄС, яке вона приймає з початку 2009 р. Вже зараз чеські представники активно співробітничають з колегами із Словенії, Франції і Швеції – інших держав, головуючих в Євросоюзі в 2008–2009 рр. Завдання чеського головування сформульовані в урядовій програмі цілком чітко:

 • виходити з довготривалих принципів чеської зовнішньої політики;
 • висувати для обговорення питання, в яких позиція ЧР в порівнянні з позиціями інших членів ЄС виглядає сильнішою;
 • підвищити престиж Чехії в ЄС і мирі;
 • спиратися на громадську думку в своїй країні;
 • підтримувати транспарентность політичній діяльності [5; 100].

За дев'ять днів до головування в ЄС Чехія визначилася з пріоритетами. Протягом січня-червня 2009 року Чехія планує зосередити свою діяльність на такі важливі теми як економіка, енергетика, стосунки Європи і решти світу. Подолання негативних наслідків, стагнації та рецесії економіки в країнах ЄС, Чехія вважає одним із головних напрямків під час головування в Європейському Союзі. Голова Уряду ЧР Мірек Тополанек під час свого виступу про пріоритети чеської політики заявив, що більш всього побоюється несподіваних ситуацій, які зажадають швидкої реакції ЄС. Як приклад він привів російсько-грузинський конфлікт і світову фінансову кризу.

 Зовнішня політика чеського головування в ЄС буде направлена, в першу чергу на розширення ЄС на Балкани, ратифікацію Лісабонського договору, подальше посилення європейської політики стосовно країн Східної Європи, у тому числі України.

 Насамперед, хід та результати головування Чехії в ЄС покликані закріпити і значною мірою розвинути досягнуті політичні домовленості у переговорному процесі між Україною та ЄС щодо Угоди про асоціацію.

Для чеського головування вибране гасло «Європа без бар'єрів!», а головними напрямами роботи визначені: реформа аграрної політики, дискусія про ревізію союзного бюджету, вироблення стратегії розвитку внутрішнього торгового простору до 2013 р., активізація співпраці у сфері юстиції і внутрішніх справ. Але ключовою проблемою буде реалізація Лісабонської стратегії. Після провалу Лісабонського договору на референдумі в Ірландії змінилися плани головування Франції в ЄС. Саме цю проблему обговорював Н. Саркозі під час свого червневого візиту до Праги. Французька дипломатія наполягає, щоб Чехія продовжила ратифікаційний процес. Річ у тому, що часу французького головування недостатньо, щоб вивести Євросоюз з безвиході. А самою постраждалою стороною може виявитися Хорватія – один з головних адресатів «вертикального» проекту Праги, оскільки провал Лісабонського договору відкладе на невизначений час вступ цієї балканської країни в ЄС [34].

У останні місяці активізувалися дискусії про майбутнє Європи в самій Чехії. Президент В. Клаус ясно висловився проти Лісабонського договору, призвавши депутатів і сенаторів відхилити його в парламенті і направити запит в конституційний суд. Президента підтримує і правляча Цивільна демократична партія (ГДП) на чолі з прем'єр-міністром М. Тополанеком. Але в самому уряді немає єдності: міністр закордонних справ К. Шварценберг наполягає на продовженні процесу ратифікації договору, а віце-прем'єр А. Вондра сумнівається у відповідності його окремих положень чеської конституції. Можна припустити, що під час головування Праги в ЄС внутрішньоелітна конкуренція в Чехії загостриться ще більше. Примітно, що три члени нинішнього кабінету мають досвід керівництва МІДом – діючий міністр К. Шварценберг (Партія зелених), віце-прем'єр А. Вондра (ГДП) і міністр законодавчої ради при уряді Ц. Свобода (Християнсько-демократична унія – Чехословацька народна партія) [5; 101].

Цілком імовірно, що результати чеського головування в ЄС будуть дещо нижче очікуваних Прагою. Рішення другорядних питань, що вже пропрацювали, можливо, проте сумнівно, що Чехії вдасться без консолідації зусиль крупних країн ЄС запропонувати вихід з «лісабонської безвиході».

У області безпекиполітика Чеської Республікив основному укладається в   концепцію НАТО. Особливе місце займаютьвідносини з США, декілька ліній військово-політичної взаємодії, що мають: партнерство в рамках НАТО, участь у військових місіях в Афганістані і Іраку, протидія тероризму і проч [5; 101].

Чеська військова місія в Афганістані здійснюється з 2002 р. В даний час в кабулі розміщений чесько-словацький сумісний контингент, до складу якого входять 108 чеських військовослужбовців. Їх основні завдання пов'язані з радіохімічним захистом. З березня 2008 р. в афганській провінції Логар знаходиться чеський військовий контингент чисельністю 102 людини, задіяний в рамках програми реконструкції Афганістану. У провінції працюють цивільні фахівці з Чехії. Крім того, в липні 2008 р. в провінцію Урузган були направлені 63 чеських військових для охорони нідерландських цивільних будівельників.

У Іраку (у британській зоні окупації в районі Басри) з березня 2003 р. знаходився підрозділ чеської армії чисельністю 95 чоловік, що виконували функції охорони військових об'єктів і медичної допомоги. У червні 2008 р. контингент був повністю виведений, а йому на зміну в липні прийшла інша, п'ята по рахунку місія чеських військових, основним завданням якої буде обслуговування бойової техніки (в першу чергу танків Т-72) і навчання іракських військових.

Повістка двосторонніх відносин з Вашингтоном останнім часом поповнилася двома помітними темами: це розміщення американського радара протиракетної оборони і відміна візового режиму для громадян Чехії при в'їзді в США.

Візова проблема достатньо успішно вирішена, хоча багато європейських політиків сприйняли чеську ініціативу як порушення загальноєвропейської солідарності. У лютому 2008 р. міністрами внутрішніх справ ЧР і США був підписаний так званий меморандум про взаєморозуміння, згідно якому вже в листопаді 2008 р. у чеських громадян відпаде необхідність в отриманні американських в'їзних віз. «Радарна» проблема, навпаки, виявилася важко вирішуваною, вона не тільки розколола політичну еліту, але і створила напругу у відносинах влади і суспільства. Крім того, Чехії доводиться реагувати на заяви європейських і російських політиків щодо «сепаратності» переговорів, які, зачіпаючи інтереси третіх країн, замкнуті рамками двостороннього формату [34].

У січні 2007 р. Вашингтон офіційно звернувся до чеського уряду з пропозицією розмістити в країні радар системи протиракетної оборони. Почалися складні і довгі переговори, учасники яких випробовували тиск як усередині своїх країн, так і ззовні. Досить швидко вдалося вирішити технічні питання, пов'язані з визначенням місцеположення радара [34], і розділити предмет переговорів три складових: головний договір про будівництво радара, угода про статус і розміщення американських військових, генеральна угода про наукову і технічну співпрацю. В процесі переговорів стало зрозуміло, що чеському уряду доведеться поступитися Вашингтону, не дивлячись на те, що велика частина громадян Чехії ідею розміщення радара ПРО не підтримує.

До прихильників розміщення американської бази ПРО можна віднести політиків з ГДП і частини християнських демократів. «Зелені» пропонують розглядати проблему в контексті євроатлантичного партнерства. Соціал-демократи і комуністи виступають проти розміщення радара. Прихильники решти партій також в основному негативно відносяться до цих планів. За наслідками опиту, проведеного Центром вивчення громадської думки в травні 2008 р., більше 70% респондентів наполягали на тому, щоб питання про розміщення радара розв'язувалося на референдумі. У свою чергу, уряд виходить з того, що питання оборони і безпеки не можуть виноситися на референдум [34].

Для США принциповим було швидке підписання головного договору, яке і відбулося 8 липня 2008 г.. Але для Праги не менший інтерес представляють дві інші угоди. Саме ці акти повинні визначити режим експлуатації радара і можливості контролю з боку чеських властей. Конституція Чехії допускає знаходження іноземних військ на території країни (ст. 39), як і чеських - за її межами. У процесі ж переговорів сторони пришли до того, що умови перебування американських військових в республіці регулюватимуться окремим документом, в основу якого ляже натівська «Угода про статус озброєних сил» (Status of Forces Agreement – SOFA). На сьогодні остаточної домовленості з питань експлуатації радара сторони не досягли. Ймовірно, Прага добиватиметься найбільш вигідних для себе умов: максимально можливої участі чеських фірм в будівництві радара, певного контролю за його експлуатацією, мінімізації категорій іноземних військових, виведених з-під юрисдикції ЧР, і т.п.

Переговори можуть виявитися тривалими, причому підписані акти будуть ратифіковані, тільки якщо правляча правоцентристська коаліція зуміє укріпити свої позиції в парламенті за підсумками осінніх (2008 р.) виборів в Сенат або за рахунок «розхитування» опозиції. Пункт 2 статті 39 конституції вимагає для ухвалення рішення про перебування іноземних військ на території Чеської Республіки згоди більше половини від загального числа депутатів і більше половини сенаторів, а зараз уряд не може розраховувати на підтримку парламентаріїв. Разом з тим попередній досвід голосувань в парламенті з «незручних» питань показав, що урядовці уміють «працювати» з депутатами. На жаль, в чеській політиці підозри в корупції виникають дуже часто, щоб не вірити в її існування [33].

Найбільш вірогідним представляється затягування ратифікації головного договору про будівництво радара аж до президентських виборів в США. Велика частина чеської політичної еліти сходиться на думці, що продовжувати дискусії по двох іншим «радарним» угодам слід вже з новою адміністрацією Білого дому. За наслідками опиту, проведеного агентством STEM на початку липня 2008 р., 47 % опитаних виступили за те, щоб відкласти ратифікацію підписаного з США договору до виборів нового американського президента. Але під впливом серпневих подій на Кавказі зовнішньополітичне відомство ЧР за завданням прем'єра Тополанека прискорило переговори з Вашингтоном. Крім того, новий імпульс цьому діалогу додав підписаний у Варшаві польсько-американський договір про розміщення американських протиракетних комплексів в Польщі. Мабуть, упевненість чеського кабінету на отримання великих преференцій від нової адміністрації США нині не така міцна, як раніше.

Отже, основною метою зовнішньої політики єпросування і захист національних інтересів, до цього, в ширшому контексті, відноситься і мирна, стабільна, безпечна і процвітаюча Європа і все міжнародне співтовариство, що об'єднується.

Чеська Республіка здійснює свою зовнішню політикув рамках європейського інтеграційного процесу і міцної євроатлантичної співпраці. Вона робить зусилля для створення міжнародного середовища для політичної і економічної спільної роботи. Чехія повинна брати участь в оцінці погроз і ризиків за допомогою політичних і мирних засобів.

 

2.2 Центральноєвропейська «вертикаль»

Один з пріоритетів Праги –регіональна співпрацяз країнами Центрально-східної Європи (ЦСЄ), яке вона розраховує використовувати для зміцнення чеських позицій в ЄС. Як найважливіші регіональні економічні партнери визначені Словаччина, Словенія, Польща, Німеччина, Австрія і Угорщина. Виходячи з позитивного досвіду 1990-х років Чехія зацікавлена в розвитку Вишеградського співробітництва і Центральноєвропейської ініціативи.

Вишеградський блок («Вишеграду») – регіональне міжнародне об’єднання країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), засноване в 1991 році. До його складу входять чотири постсоціалістичні держави, які досягли найбільших успіхів у системній суспільно-політичній трансформації перехідного постсоціалістичного періоду 1990-х – початку 2000-х років: Республіка Польща (РП), Словацька Республіка (СР), Угорська Республіка (УР) і Чеська Республіка (ЧР)[14; 248].

Після вступу вишеградських країн до Євросоюзу структури «четвірки» не припинили існування, а стали неформальними інститутами взаємодії у випадках, коли регіональні інтереси вступали в суперечність з позиціями Брюсселя. Почалася дискусія про доцільність одночасного членства в двох інтеграційних утвореннях, одне з яких повністю включене в інше. Колишній директор Вишеградського фонду, словацький дипломат У. Руснак, розглядаючи в 2003 р. майбутнє вишеградського партнерства, не побачив шансів для його трансформації [8; 460]. Проте в травні 2004 р. в чеському Кромержиж прем'єр-міністри Польщі, Чехії, Словаччини і Угорщини підписали декларацію, покликану додати новий імпульс вишеградській співпраці. Акцент переносився з сфери соціально-економічних взаємозв’язків усередині «четвірки» в область зовнішньої політики Вишеградського об'єднання і ЄС. Сьогодні можна стверджувати, що склалася своєріднавишеградська модельміжнародної співпраці, що поєднує інтеграційні і коопераційні завдання і що не припускає жорстких зобов'язань, так що всі учасники залишаються відносно вільними в своїх зовнішньополітичних орієнтирах. Все більше значення в рамках Вишеградської групи набуває не міждержавної, а трансграничної співпраці в рамках так званих євро-регіонів.

Особливим випробуванням для чеського керівництва сталоКосовське питання. Чехія, в узгодженні з партнерами по Вишеграду, висунула дві умови для визнання косовскої незалежності: визнання такої більшістю країн ЄС і забезпечення прав національних і релігійних меншин в краю. Більшість чеських політиків і громадян країни негативно віднеслися до одностороннього проголошення незалежності Приштини. Проте 21 травня 2008 р. уряд Чеської Республіки визнав незалежність Косово, хоч і без ентузіазму. Президент В. Клаус, з свого боку, засудив поспішне рішення кабінету, який не став чекати виконання навіть двох власних умов. Міністр закордонних справ К. Шварценберг назвав цей крок вимушеним і запропонував Сербії максимальну підтримку в її євро-інтеграційних прагненнях. Міністр неодноразово підкреслював, що в Косово з 1999 р. знаходяться сотні чеських солдатів і уряд повинно турбувати виконання покладеної на них міжнародної місії. Визнання незалежності Косово і охолоджування відносин з Сербією завдало істотного збитку «вертикальному» (центрально- і східноєвропейському) напряму політики Чехії, тому Празі належить зробити особливі зусилля для нормалізації відносин з балканськими країнами, що не входять в ЄС і НАТО [34].

Значущою для Чехії є участь в роботі крупних міжнародних організацій (ООН, Рада Європи, МВФ, ВТО, ОБСЄ) – не тільки з погляду їх статутних цілей, але і як засіб підвищення престижу і авторитету країни. Як важливі в економічному і політичному плані визначені відносини із країнами–кандидатами в члени НАТО і ЄС, з Росією, Україною і іншими країнами СНД. Взаємодія зкраїнами,розташованими позатрансатлантичним регіоном,розглядається чеською дипломатією як другорядне. Виключення складають Ліван, Афганістан і Ірак, де у складі різних міжнародних місій знаходяться чеські військові контингенти.

Нова Чеська республіка має чотирьох сусідів, двоє з яких з меншою кількістю населення (Австрія з 7,8 млн. мешканців та Словаччина з 5,3 млн. жителів), двоєзі значно більшою (Німеччина 79,7 млн. та Польща - 38 млн.).

У стосунках між Чеською республікою та Німеччиною існує певна асиметрія. Для Чехії важливим пріоритетом є двосторонні стосунки, тоді як для Німеччини нова Чеська держава має другорядне значення. Незважаючи на історичну приязнь між чехами та німцями, а також зусилля мешканців прикордонних територій обох держав (більшою мірою виявлені в Чехії) не допустити суперечок, стосунки між урядами цих країн істотно змінилися після падіння комунізму в Європі. Чеський уряд не вбачає загрози в залишках колись міцної німецької меншості. Тепер її вважають групою, що в майбутньому виконуватиме важливу посередницьку роль. Для Німеччини Чеська республіка є привабливою з точки зору інвестицій, а також дешевим виробничим майданчиком в серці Європи та потенційними воротами на безмежні східні ринки. Не меншу вагу для німецького уряду мають геополітичні та стратегічні чинники. Німеччина докладає неабияких зусиль, допомагаючи зміцненню відносно стабільних демократій вздовж свого східного флангу, намагаючись сформувати «санітарний кордон», що відділятиме її та решту Західної Європи від значно нестабільніших держав на сході. Отож перспективи Чехії, зважаючи на географічну близькість до однієї з найрозвиненіших держав світу та наявність великого привабливого ринку, безперечно, є втішними.

Що стосується відносин з Австрією, вони не обтяжені проблемами, тож нема жодних причин очікувати виникнення серйозних непорозумінь у недалекому майбутньому. Єдиний привід для незгоди ставлення Австрії до атомних електростанцій, розташованих уздовж спільного кордону. Щодо Чеської республіки, основну занепокоєність Відня викликає гігантська Темелінська електростанція. Хоча чеський уряд твердить, мовляв, вона поступово замінить екологічно небезпечні теплові електростанції, що працюють на вугіллі на півночі Богемії та Моравії атомними, Австрія вважає: ядерні реактори радянського та чехословацького виробництва це небезпечні бомби з годинниковим механізмом, що можуть призвести до катастрофи в Центральній Європі, аналогічній Чорнобильській. Відень неодноразово повертатиметься до цієї проблеми, проте ймовірно, це не завдасть шкоди стосункам між двома країнами. Особливо за умов удосконалення використовуваних технологій. Можна очікувати розширення економічного співробітництва. Однак, залишається незрозумілим, як вплине на чесько-австрійські відносини погіршення чехословацьких стосунків. Такий перебіг подій, очевидно, змусить Австрію вибирати, що навряд чи піде на користь будь-кому.

 

2.3 Росія і простір СНД в чеській політиці

Відносини з Росією і іншими державами СНД в зовнішньополітичній доктрині ЧР визначаються як «важливі», але пріоритетними вони не є. Чеський політолог Б. Даньчак, вивчивши програмні документи чеських партій, дійшов висновку, що «немає партії, яка могла б назвати пріоритетом у області зовнішньої політики відношення з Росією і іншими країнами СНД. Тільки Комуністична партія Чехії і Моравії (КПЧМ) залишається останнім політичним суб'єктом, який порівняно лояльно відноситься до названих країн, але і вона знаходить вигідним однозначний вибір на користь прозахідної орієнтації країни» [9]. На східному напрямі виявляється явна асиметрія чеських політичних і економічних інтересів. Більшу увагу Прага приділяє розвитку економічних зв'язків, а політичні питання розглядаються крізь призму торговельно-економічних міркувань, проблем безпеки і певного бачення Росії і її ролі, що певним чином розуміються. «Нашаполітика по відношенню до Росії буде орієнтована на встановлення безконфліктних відносин і одночасно на такий їх розвиток, який виключить можливе прагнення Росії відновити свій геополітичний вплив в Серединній Європі і приведе до економічної і політичної стабільності в Росії», – пише Я. Заграділ[5; 102].

В першу чергу Чехія робить акцент на темі власної військової безпеки. Росія не розглядається як потенційний супротивник, але разом з тим в Празі виявляють велику цікавість до проблематики скорочення конвенціональних озброєнь на континенті, особливо після фактичного виходу Росії з Договору про звичайні озброєні сили в Європі (ДОВСЕ). Обговорення військово-стратегічних питань з Росією, Україною і іншими країнами СНД Чехія веде виключно в рамках НАТО і ОБСЄ.

У найближчому майбутньому найважливішим завданням у відносинах з Росією залишиться згладжування суперечностей на ґрунті «радарної проблеми» іпостконфліктного врегулювання на Кавказі. Події серпня 2008 р. розкололи чеську політичну еліту. Можна виділити декілька принципових позицій. Найбільш радикальну точку зору виразив колишній президент В. Гавел, що рахує Росію гідної засудження за «агресію проти Грузії». Екс-президент навіть провів паралелі між подіями в Грузії та інтервенцією країн Варшавського договору  в Чехословакію в 1968 р.

Декілька менш радикальну, але також антиросійську позицію зайняв уряд ЧР, виступаючий за збереження територіальної цілісності Грузії в її міжнародно-визнаних кордонах. Віце-прем'єр А. Вондра (ГДП) заявив, що необхідно подати політичну підтримку і економічну допомогу Грузії, засудити Росію за її поведінку в конфлікті, що турбує найближчих сусідів – Україну, Молдову і країни Балтії. Виконавча рада ГДП у зв'язку з конфліктом на Кавказі призвала до прискореної процедури переговорів про членство Грузії в НАТО. Цивільні демократи звинуватили Москву в тому, що вона використовувала конфлікт в Південній Осетії для демонстрації своєї сили на території чужої незалежної держави. Міністр К. Шварценберг (Партія зелених) вважає, що Євросоюз повинен виступити як єдина політична сила і переглянути відносини з Росією, хоч і без застосування санкцій. «В мить, коли Росія побачить, що країни ЄС єдині, це справить більше враження, ніж санкції за наявності протестуючих голосів», – заявив Шварценберг 29 серпня 2008 р. в Парижі після закінчення переговорів з главою МЗС Франції. Уряд Чехії готовий надати Грузії гуманітарну допомогу у розмірі 150 млн. крон (близько 6 млн. євро), брати участь в організації міжнародної конференції з Грузії і наглядової місії ОБСЄ в зоні конфлікту. Близьку до офіційної точки зору позицію займають і християнські демократи  [34].

З іншою оцінкою подій виступив голова опозиційної ЧСДП Йіржі Пароубек. На його думку, необхідно вести діалог з Росією відносно ситуації на Кавказі, а також розслідувати дії грузинських військ в Південній Осетії. Пароубек вважає помилкою із-за грузинського конфлікту позбавляти Росію членства в міжнародних організаціях, а також відзначає, що на розвиток подій на Кавказі зробило вплив визнання незалежності Косова.

На підтримку дій Росії виступили чеські комуністи. Депутат Європарламенту від КПЧМ Мирослав Рансдорф поклав відповідальність за розв'язування військових дій на президента Саакашвілі і адміністрацію Буша, що підштовхувала Тбілісі до авантюрних дій. Рансдорф, солідарний із загальною позицією своєї партії, безумовно визнав право Росії на захист своїх інтересів і громадян в кавказькому регіоні.

Якщо розбіжності в поглядах між правлячою коаліцією і опозиційними партіями цілком зрозумілі і з'ясовні, то заявипрезидента В. Клауса(ГДП) викликали подив як усередині кабінету, так і в його партії. Президент довгий час утримувався від коментарів, а потім несподівано для однопартійців поклав відповідальність за те, що відбулося в Південній Осетії на грузинську сторону і виступив в захист дій Росії, одночасно визнавши, що події на Кавказі є суворим випробуванням для зовнішньої політики Євросоюзу і відносин з Москвою. Президент і уряд в Чехії часто розходяться в поглядах на різні проблеми, проте ніколи раніше ці розбіжності не були такими полярними з такого істотного питання міжнародної політики. Хоча офіційна позиція Чехії формулюється урядом, погляд на проблему глави держави, без сумніву, відчутно впливає на громадську думку. Важливо відзначити, що значна частина чеських політиків, навіть з числа тих, хто засуджує дії Росії на Кавказі, закликають зберегти завойовані Чехією позиції в економічних і торгових відносинах з Москвою і повернути політичний діалог в прагматичне і стабільне русло [33].

Аспектом російсько-чеських відносин, що динамічно розвивається, є регіональне економічне співробітництво і інвестиційний обмін. МЗС Чехії всіляко заохочує контакти чеських і російських регіонів. Використовується перевірена «технологія взаємодії»: за допомогою чеських дипломатичних установ налагоджуються зв'язки в першу чергу з тими регіонами, які представляють економічний інтерес для чеського бізнесу. Спочатку стимулюється гуманітарне і культурне зближення. Наступний етап – проведення сумісних міжнародних заходів із залученням економічних агентів, які вже функціонують в Росії. Нарешті, наступає черга прямих контактів між підприємствами Чехії і регіонами Росії. На сьогодні найбільш тісні зв'язки встановлені з Нижньогородською, Володимирською, Московською, Свердловською, Самарською, Ростовською, Архангельською, Курганською, Новосибірською і Ленінградською областями, а також із Ставропольським краєм.

Російсько-чеські контакти в економічній сфері помітно випереджають політичний діалог. Хоча частка Росії в зовнішньоторговельному обороті Чехії складає лише 4,9 %, а частка Чехії в загальному об'ємі зовнішньоекономічних зв'язків Росії – 1,2 %, з 2002 р. безперервно спостерігається зростання товарообігу між двома країнами. У 2004 р. він склав 27,5 %, у 2006 р. – 30 %, у 2007 р. – 33,6 %. В даний час товарообіг в абсолютних цифрах наближається, за деякими оцінками, до відмітки в 8,5–9 млрд дол. Разом з тим в російсько-чеських торгових відносинах спостерігається стійкий дисбаланс – чеський дефіцит в торгівлі з Росією за 6 місяців 2008 р. складають більше 200 млн. дол. США [11]. Це пов'язано з тим, що в російському експорті переважають постачання нафти і газу до Чехії. На відміну від інших країн Центрально-східної Європи, Чеська Республіка не має скільки-небудь істотних «історичних» проблем у взаємовідносинах з Росією. Вірно вибрана стратегія регіональної співпраці створює в Чехії сприятливий імідж російського напряму зовнішньої політики. Все це дає підстави позитивно оцінити перспективи російсько-чеського діалогу.

Отже, ми бачимо, що у чеській зовнішній політиці на сучасному етапі можна відзначити ряд внутрішніх суперечностей. Спроба збудувати зовнішньополітичну «вертикаль» в «Серединній Європі» поки малоуспішна. Річ не лише в тому, що чеська дипломатія постійно стикається з конкуренцією з боку інших центральноєвропейських країн, відчуває нестачу ресурсів впливу, здійснює явні промахи, але і в тому, що зовнішньополітичні і зовнішньоекономічні інтереси країни в значній мірі не пов'язані з «серединною вертикаллю», а реалізуються на перпендикулярній площині – від США через Євросоюз до Росії. Не дивлячись на те, що відбулася помітна деідеологізація зовнішньої політики Чехії, для значної частини еліти і суспільства ідеологізовані рішення залишаються більш значущими, ніж «чистий прагматизм». Вдала концепція економічної дипломатії і презентації Чеської Республіки, характерна для малих країн, стикається з жорсткими вимогами НАТО і ЄС, створюючи зайву напругу в рамках євроатлантичного партнерства. Найбільш успішною виглядає вишеградська співпраця, в якій Чехія грає впливову роль. Східноєвропейський напрям чеської політики має значний потенціал, який може бути реалізований за умови зближення вишеградських і суміжних пострадянських країн. Російський напрям в найближчому майбутньому навряд чи займе пріоритетне місце в чеській зовнішній політиці, особливо в питаннях військово-політичного характеру. Проте, розвиваючи двосторонню співпрацю в інших сферах, Москва може придбати в особі Чехії досить надійного партнера в рамках ширшого російсько-європейського діалогу.

РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ЧЕСЬКОЇ

РЕСПУБЛІКИ ТА УКРАЇНИ

При аналізі процесу становлення українсько-чеських відносин, варто відзначити те, що вони розпочалися не на порожньому місці і мають своє минуле і свою історію. Ці зв’язки простежуються ще з часів Київської Русі, хоча тоді вони ще не мали постійного характеру.Українсько-чеські контакти у ХІХ–ХХ ст. здійснювалися, насамперед, на перетині культур, бо обидва народи перебували у схожих умовах поневолення, але одночасно й відновлення їх національного життя. Чеське відродження стимулювало культурно-політичний рух серед українців. У міжвоєнний час ці зв’язки інтенсивно розвивалися в Празі, коли там виникли численні установи української еміграції. В період існування Чехословацької Соціалістичної Республіки (ЧССР, а з 29 березня 1990 р. Чеської і Словацької Федеративної Республіки (ЧСФР) ці взаємини розвивалися в руслі рядянсько-чехословацької дружби. Прямі українсько-чеські відносини було започатковано лише з утворенням незалежних України і ЧР.

У процесі формування основних засад співробітництва можна виділити два етапи. Перший – 1991–1992 рр. – період українсько-чехо-словацьких відносин, початок налагодження двосторонніх контактів, в якому Чеська Республіка у складі ЧСФР визнала незалежність України 8 грудня 1991 року та встановила з нею дипломатичні відносини 30 січня 1992 р. Другий етап, що тривав з 1993 по 1994 р., став визначальним для українсько- чеських відносин. Здобуття незалежності Чеською Республікою 1 січня 1993 р. та встановлення Україною дипломатичних відносин з нею у перший день існування Чехії як самостійної держави засвідчило встановлення якісно нових цивілізованих міждержавних відносин між обома країнами Українсько-чеські взаємини на початку 90–х рр., за словами першого посла України в ЧР Р. Лубківського, нагадували велику залу, де люди, що знайомі між собою, здалека посміхаються одне одному, але не можуть пробитися одне до одного, тому що між ними стоять інші люди – зі своїми інтересами й розмовами. Ця побутова сценка, якнайкраще характеризувала початковий період формування двосторонніх відносин. Україна визнала Чехію однією з перших, і Чехія висловила прихильність до України, але фактично діалог дещо затримався. Причинами цього стали: в першу чергу політика, орієнтована на Захід, що формувалася в Чеській Республіці, після проголошення незалежності. Напрацьована концепція зовнішньої політики ЧР передбачала стосунки з країнами Східної і Південно - Східної Європи. Їх потреба визначалася, зокрема, господарськими і торговельними інтересами, а також вже існуючими історичними традиціями культурних контактів.

Суттєвим для розвитку двосторонніх відносин є те, що в цих країнах проживає значна кількість українців, а це викликає необхідність піклування про задоволення їх національно-культурних, духовних, мовних та інших потреб і запитів, розвиває інфраструктуру відповідних відносин.

     Як вже зазначалося започаткування безпосередніх українсько-чеських стосунків було покладено ще в період радянсько-чехо-словацької історії. Після часткового розширення суверенітету і самостійності союзних республік в кінці 80-х на початку 90-х рр. наша держава була зацікавлена в наповненні конкретним змістом свого суверенного права на здійснення міжнародних відносин й пошуку ефективних шляхів практичного підключення до процесів загальноєвропейської інтеґрації. Прагнення до продовження на новій основі розвитку співробітництва з країнами Центральної та Східної Європи та ширшої участі в європейських справах знайшло розуміння і підтримку з Чехо-Словацької сторони. Тому,керівництво УРСР активно проводило спостереження за ходом подій, що відбувалися в цьому реґіоні впродовж зазначеного періоду.

      Офіційні візити, здійснені на початку 1990 р. також стали свідченням поступового зростання взаємного інтересу в налагодженні ефективної системи міждержавного співробітництва.

Так, 13–14 квітня 1990 р. в Києві з метою зустрічі з керівництвом республіки, а також представлення нового генерального консула ЧСФР в Києві С. Гінара, перебував посол ЧСФР в СРСР Р. Сланський . А 26 квітня 1990 р. в ході візиту першого заступника міністра закордонних справ ЧСФР Р. Гаренчара до УРСР відбулася бесіда з його українським колегою А. Зленком. Зачепивши питання традиційної взаємодії Чехо-Словаччини та України, обумовленого, за словами Р. Гаренчара, геополітичною та етнічною близькістю двох країн, він відмітив наявність позитивного досвіду, як в галузі двосторонніх зв’язків, так і в сфері співробітництва в міжнародних організаціях. Зокрема, ним було наведено приклад внесення УРСР та Чехо-Словаччини спільного проекту резолюції по моніторингу і прогнозуванню загрози навколишньому середовищу і наданню допомоги в надзвичайних екологічних умовах, яка була прийнята на 44-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Виходячи із зазначеного, він висловив прохання надати підтримку братиславським ініціативам президента ЧСФР В. Гавела.

        15 травня та 30 липня 1991 р. Київ знову відвідав посол ЧСФР у СРСР Р. Сланський. Основні проблеми соціально-політичного розвитку обох країн, питання взаємовигідного двостороннього співробітництва стали темою для переговорів і з головою Верховної Ради України Л. Кравчуком, і з заступником голови ВРУ І. Плющем й міністром закордонних справ України А. Зленком .

Із 27 листопада 1991 р. у Чехо-Словаччині на запрошення МЗС ЧСФР з робочим триденним візитом перебувала дипломатична делегація України на чолі з першим заступником міністра закордонних справ М. Макаровича. В ході переговорів, які пройшли в чехо-словацькому зовнішньополітичному відомстві, відбувся обмін думками з широкого кола питань розвитку відносин між обома країнами. Зокрема, сторонами було відзначено про необхідність надання нової якості двостороннім зв’язкам у всіх галузях.  Окрім того, було висловлено бажання налагодити співпрацю між Міністерством закордонних справ України та Федеративним Міністерство закордонних справ Чеської і Словацької Федеративної Республіки. Результатом домовленостей став протокол, який мав координував діяльність міністерств обох країн, передбачаючи переговори та консультації на різних рівнях між міністерствами з питань, що становлять взаємний інтерес, а також в рамках ООН, інших міжнародних організаціях і форумах. Така постановка завдань для наступного розвитку українсько-чеського співробітництва була зумовлена, в першу чергу, пришвидшенням процесу побудови демократичної суверенної української держави.

Після проголошення незалежності Україною Прага зав’язала тісне співробітництво з Києвом. На позачерговому засіданні найвищого виконавчого органу країни 8 грудня 1991 р. було проголошено заяву про прийняття відповідного рішення. У документі також висловлювалась готовність розпочати з українським керівництвом переговори про встановлення дипломатичних відносин та продовження двостороннього діалогу, спираючись на існуючі традиції добросусідства та співпраці.  Після цієї події розпочалася робота зі встановлення офіційних дипломатичних відносин між країнами.

           9–11 січня 1992 року в Україні з офіційним візитом перебувала урядова делегація ЧР на чолі з прем’єр-міністром П. Пітгартом. Делегацію прийняли президент України Л. Кравчук і Прем’єр-міністр В. Фокін. Відбулися також зустрічі в Комісії Верховної Ради України у закордонних справах та ряді міністерств. У ході бесід, прем’єр-міністр ЧР був Збірник наукових праць проінформований про політичну і соціально-економічну ситуацію в Україні, її концепцію зовнішньої політики. З свого боку він повідомив президента України про завдання, які вирішує Уряд ЧР, про бажання і готовність Чехії розвивати всебічні зв’язки з Україною. Важливим результатом цього візиту стало спільне рішення сприяти розвиткові регулярних зв’язків між Міністерством закордонних справ України та Урядовим комітетом з міжнародних відносин, між міністерствами і місцевими органами управління а також створювати умови для розвитку активної співпраці у політичній, соціально-економічній та гуманітарній сферах.

Датою започаткування офіційних дипломатичних відносин між Україною і ЧСФР слід вважати 30 січня 1992 р., коли міністр закордонних справ України А. Зленко та міністр закордонних справ Чехії Й. Дінсбір уклали спільне комюніке. З дати його підписання встановлено дипломатичні відносини і вчинено обмін дипломатичними представництвами на рівні посольств. Обидві країни при цьому керувались впевненістю, що такі відносини відповідають їх інтересам і сприяють зміцненню міжнародного співробітництва.

      Таким чином, у 1991 р. розпочався перший, початковий етап становлення системи двостороннього співробітництва між Україною та Чеською Республікою в складі ЧСФР, який тривав до кінця 1992 р. Поряд із здійсненням двостороннього співробітництва особливої ваги набирали події, пов’язані з назріваючим розподілом ЧСФР.

Другий етап двостороннього співробітництва, який в часі охоплює 1993–1994 роки, характеризувався значним пожвавленням двосторонніх відносин між країнами. Це було зумовлено, перш за все, встановленням нового статусу Чехії, а саме як незалежної держави, коли обидві країни позбувшись остаточно свого соціалістичного минулого почали творити спільний діалог, відповідно до умов, продиктованих новим часом. 1 січня 1993 р. – дата проголошення незалежності ЧР, визнання і встановлення Україною дипломатичних відносин з цією державою. Визначальними чинниками здійснення відносин цього періоду між обома державами стали динамічний розвиток міждержавних стосунків, процеси регіонального інтеґраційного зближення, співробітництво у загальноєвропейських структурах.

        Впродовж цього періоду також розпочалося формування договірно-правової бази сучасних українсько-чеських відносин. Було підписано ряд важливих документів, що визначали співробітництво в політичній та економічній сферах, зокрема: “Угоду між Міністерством сільського господарства і продовольства України і Міністерством сільського господарства Чеської Республіки про економічне, науково-технічне та виробниче співробітництво” (9 квітня 1993 р.), “Протокол про консультації між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Чеської Республіки” (6 вересня 1993 р.) , Угоди між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій  і Урядом України та Урядом Чеської Республіки про торговельно-економічні зв’язки та наукове співробітництво від 17 березня 1994 р.

Значно активізувалися українсько-чеські міжурядові, міжпарламентські і міжвідомчі контакти. Так, у квітні 1993 р. до Києва прибула перша офіційна урядова делегація на чолі з заступником голови уряду Чехії, міністром сільського господарства Й. Луксом. Під час зустрічі з українськими прем’єр-міністром Л. Кучмою та міністром сільського господарства Ю. Карасиком відбулися двосторонні переговори з питань співробітництва у справах агропромислового комплексу. Підсумком стало підписання 6 квітня 1993 р. “Угоди між Міністерством сільського господарства і продовольства України і Міністерством сільського господарства Чеської Республіки про економічне, науково-технічне та виробниче співробітництво”, що окрім прямого регулювання співробітництва, мала б сприяти й інтенсивнішим діловим контактам у даній сфері.

Таким чином, чи не вперше, на офіційному рівні було звернено увагу на величезний потенціал, що існує в галузі сільського господарства. Обговорення існуючих проблем, прийняття конкретних рішень з їх вирішення та формування договірної основи стали основними чинниками нарощування темпів співробітництва.

2 червня 1993 р. Україну відвідала, друга в новітній історії українсько-чеських відносин, офіційна парламентська делегація ЧР, на чолі з головою Чеської Національної Ради М. Угде. За час перебування чеські політичні діячі мали зустрічі з президентом України Л. Кравчуком, віце прем’єр-міністром В. Пинзеником, міністром закордонних справ А. Зленком. Метою візиту стало обговорення перспектив розвитку політичного та економічного співробітництва між двома державами. У своєму виступі на сесії Верховної Ради України 2 червня 1993 р. М. Угде відзначив, що, не зважаючи на втрату безпосередніх кордонів, після поділу ЧСФР, позиції щодо європейської безпеки, вступу до європейських політичних, військово-політичних та економічних структур залишаються близькими. Було також висловлено сподівання, що прагнення чеської сторони до поглиблення співпраці в політичній, господарській та культурній сферах будуть підтримані і українськими партнерами. Ця зустріч звичайно відкрила широкі можливості для налагодження повноцінних українсько-чеських взаємин, однак більшою мірою носила формальний характер.

На запрошення парламенту Чеської Республіки 22 листопада 1993 р. до Праги відбула українська делегація, у складі голови Верховної Ради України І. Плюща, голови Комісії ВРУ з питань соціальної політики та праці              М. Білоблоцького, міністра економіки Р. Шпека, міністра фінансів                      Г. П’ятаченка, голови правління Національного банку В. Ющенка . За два дні перебування українські урядовці зустрілися з президентом ЧР           В. Гавелом і обговорили актуальні питання подальшого розвитку українсько-чеських відносин, а також деякі проблеми міжнародних відносин. В ході бесіди з прем’єр-міністром В. Клаусом було порушено питання стосовно економічних реформ та поглиблення економічних зв’язків між країнами. Члени делегації побували також в міністерстві з питань національного майна та приватизації і в Національному банку Чехії де познайомилися з практичною роботою проведення економічних реформ. Як підсумок цього візиту можна вважати висловлювання очільника делегації І. Плюща:

“ Здається, ми й не дізналися в Чехії чогось особливо нового. Але побачили одну цікаву річ. Ми звикли вважати, що для успішного проведення реформ потрібно дві умови. Перша – це злагода і політична стабільність у суспільстві. І друга – уряд, який би взяв на себе цю важку ношу. А в ЧР ми переконалися, що є і третя обов’язкова умова– фінансова стабільність держави...”.

Підсумовуючи результати всіх офіційних зустрічей, що мали місце в сучасній історії українсько-чеських взаємин, можна констатувати, що, не зважаючи на безперечний позитивний результат у налагодженні системи двостороннього співробітництва й формування фундаменту для його подальшого розвитку, більшість з можливостей так і не було реалізовано. Підставою для такого твердження може слугувати факт відсутності на цьому етапі відносин головного документу – угоди про дружбу і співпрацю між Україною та ЧР. Лише після укладення такого роду документа можна було б розраховувати на прорив у взаєминах між Україною та Чеською Республікою. У 1994 р. найбільш знаковим став офіційний візит міністра закордонних справ України А. Зленка та міністра зовнішньоекономічних зв’язків О. Слєпічева до Чеської Республіки.

Керівник зовнішньополітичного відомства нашої держави 17 березня 1994 р. провів переговори зі своїм чеським колегою Й. Зеленцем та прем’єр-міністром В. Клаусом. Міністр зовнішньоекономічних зв’язків України     О.І. Слєпічев зустрівся з міністром промисловості та торгівлі Чехії                 В. Длоугом, віце-прем’єром, міністром фінансів ЧР І. Кочарником задля підписання міжурядові угоди про торгово-економічне і науково-технічне співробітництво та про сприяння та взаємний захист інвестицій. В ході зустрічей і переговорів було розглянуто широке коло питань двостороннього та багатостороннього співробітництва двох держав. Зокрема, що стосується політичних питань, то в ході переговорів і консультацій на всіх рівнях офіційні представники ЧР підкреслили, що Чехія зацікавлена в зміцненні державності, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. На цій тезі особисто наголосив прем’єр-міністр Чехії В. Клаус і міністр закордонних справ ЧР Й. Зеленєц.

Даний етап відзначався досить обережним підходом Чехії до питань розбудови договірно-правової бази співробітництва з Україною. Такий підхід був зумовлений не стратегічною, а тактичною лінією, яка передбачала утримання від активних дій до проведення парламентських виборів і сформування нового уряду України. Він також став результатом концентрації уваги державних структур Чехії на питання внутріполітичного та економічного характеру.

Розгляд питань чесько-українського співробітництва чеською стороною багато в чому був визначений сучасним станом перехідних процесів в Україні і методикою їх вирішення. Ряд високих посадових осіб ЧР (зокрема, В. Клаус) вважали, що успіх трансформації посткомуністичного суспільства у високо розвинену державу з ринковою економікою і демократичним устроєм необхідно шукати, насамперед, в гармонії політичних та економічних чинників. Мова, передусім йшла про політичні фактори і створення системи чітко визначених політичних партій, які могли б дати “мандат довіри” одному з провідних політичних діячів на здійснення непопулярних у населення реформ. Прем’єр-міністр Чехії В. Клаус визначив 3 фази трансформаційного періоду, які є обов’язковими для посткомуністичних країн:

•І – досягнення негативного консенсусу по відношенню до режиму, що існував. Вона характеризується наявністю певної національної єдності і є найбільш сприятливою для проведення реформ.

•ІІ – поступовий відхід від негативізму у сприйнятті режиму, що існував. Типовим для цього періоду є поява великої кількості політичних партій і лідерів зі своїми програмами і баченнями шляхів виходу з кризи. Чим коротшою є ця фаза в розвитку держави, тим краще (на думку В. Клауса Польща і Угорщина знаходиться на заключному етапі II фази).

•ІІІ – зменшення кількості політичних партій, рухів, об’єднань, поява більш чітких програм державотворення, спільність підходів до створення законодавчої влади і поява в суспільстві консенсусу.

Не зважаючи на викладені вище застереження, чеська сторона підкреслила, що парафований Договір про дружні відносини і співробітництво є першим документом, створеним на основі нових підходів цієї держави до розбудови зовнішньополітичних відносин (хоча питання про рівень підписання Договору на 1993 р. залишався поки що не вирішеним чеською стороною).

Отож, визначальними чинниками формування системи двостороннього співробітництва між Україною та Чехією на початку 90-х рр. ХХ ст. стали динамічний розвиток міждержавних стосунків, процеси регіонального інтеграційного зближення, співробітництво у загальноєвропейських структурах. Розбудовуючи українсько-чеські відносини обидві держави, зрозуміло, враховували як історичні, так і політичні міркування. Адже Чехія як одна із постсоціалістичних держав Центрально-Східної Європи, здійснивши системні суспільні перетворення і досягнувши рівня стабільності, нагромадила досвід, який становив значний інтерес для багатьох держав перехідного періоду, в тому числі й для України. У той самий час і Україна залишалася для Чехії зоною значних політичних та економічних інтересів, оскільки вона врахувала зростаючу роль нашої держави в сучасному світовому розвитку. Позиція Чеської Республіки ґрунтувалася на тому, що Україна, маючи чималий економічний потенціал, світові досягнення в низці галузей науки і техніки, відповідає чеським національним інтересам і має неабияку перспективу. Взаємне розуміння цих реалій і стало однією із головних передумов становлення системи українсько-чеських відносин в нових історичних умовах. Однак існували і чинники, які певною мірою гальмували розвиток співробітництва на початковому етапі, а саме: відставання України від ЧР у проведенні політичних, економічних та правових реформ, відсутність спільного кордону та позиція Чехії, яка була швидше західноєвропейська, ніж східноєвропейська. Разом з тим обидві держави впродовж 1990-х рр. зуміли створити досить міцну базу, в тому числі і договірно - правову розвитку співпраці в політичній, економічній та культурно-освітній сферах в наступні періоди історії українсько чеських відносин.

Нинішній етап відносин між незалежними Україною і Чеською Республікою характеризується динамічним розвитком співробітництва в політичній, економічній та культурній сферах, активним формуванням договірно-правової бази (понад 70 міждержавних, міжурядових, міжвідомчих договорів, угод та протоколів), розвитком неформальних контактів між людьми. Яскравим прикладом такого співробітництва є хоча б той факт, що в

1995 р. Україна стала членом Ради Європи під час головування в цій  організації та за активної підтримки Чеської Республіки. Як зазначається у схваленій Парламентом ЧР Концепції зовнішньої політики, Чеська Республіка розглядає Україну як важливу європейську країну, від якої залежить стабільність в Центральній та Східній Європі, високо оцінює політику України в євроатлантичному напрямі, докладатиме зусиль для розширення взаємовигідного українсько-чеського економічного співробітництва.

З набуттям незалежності Україна та Чехія обрали пріорітетом зовнішньої політики європейську інтеграцію, таким чином обидві країни виявили бажання  долучитись до активних економічних та політичних процесів, що протікали  в Європі. Незважаючи на однакову мету, шляхи її досягнення були відмінними. Завдяки вдалим політичним,економічним та соціальним перетворенням Чехія в грудні 1997 року потрапила в «першу хвилю» розширення ЄС, якевідбувалося в 2004 році.

Після вступу Чехії в 2004 році до Європейського Союзу відбулась трансформація відносин між Україною та Чехією. Вона зумовлена переходом

останньої до загальноєвропейського економічного та політичного ладу й побудови зовнішньополітичної та економічної стратегії в рамках спільної стратегії європейського співтовариства. 1 січня 2009 року Чеська Республіка перебрала у Франції головування в Європейському Союзі. Саме за її головування 7 травня 2009 в Празі відбулася установча зустріч в рамках програми «Східне партнерство», ініціатором якої вона й була. Мета Чехії була продемонстрована 19–20 червня 2008 р. на Європейській раді, коли Чехія підписалася під повною версією проекту про партнерство.

Важливою складовою українсько – чеських відносин є співробітництво в гуманітарній та культурно-духовній галузях, що впливає не лише на формування дієвих механізмів для взаємозбагачення духовної культури або народів, але й на процеси взаємовпливу у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

Після здобуття незалежності Україною і ЧР, українсько-чеська співпраця почала активно розвиватися у напрямі взаємообміну між мистецькими та науковими установами, участі митців у спільних культурних акціях, міжнародних фестивалях, виставках, конференціях співпраці з українською діаспорою.Щодо взаємодії в галузі освіти, то обидві країни сприяють розвитку прямого співробітництва між закладами освіти, організації спільних наукових заходів й задоволенню освітніх потреб української національної меншини в ЧР та чеської національної меншини в Україні. Існують взаємні ініціативи окремих вузів. Кафедра богемі стики Київського університету ім. Тараса Шевченка підтримує тісні зв’язки з університетом у Брно, а юридичний факультет Ужгородського національного університету – з Кошицьким університетом і періодично проводять обміни студентами та викладачами.

У 2011 р. помітно пожвавилась культурно-освітня українсько-чеська співпраця. Наприклад, 19 грудня цього ж року підписано: Угоду між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством освіти, молоді та спорту Чеської Республіки про співробітництво в галузі освіти і науки на 2012-2015 роки; Угоду про співробітництво в галузі культури між Міністерством культури України та Міністерством культури Чеської Республіки; Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про науково-технологічне співробітництво.

Для України 2010 р. став менш продуктивним у відносинах з чеською стороною. Так, 29 листопада 2010 р. відбулася зустріч міністра закордонних справ Чехії К. Шварценберга з Прем'єр-міністром України М. Азаровим, під час якої МЗС Чеської Республіки повідомило, що стурбовані подальшим розвитком двосторонньої співпраці з Україною. Відносини особливо загострилися після надання Чехією політичного притулку екс-міністру економіки Б. Данилишину. Генпрокуратура України інкримінує останньому заподіяння державі збитків на суму 13,9 млн грн через надмірне витрачання державних коштів у процесі здійснення декількох держзакупівель.

Під час офіційного візиту до Праги 19 грудня 2011 р. Прем'єр-міністр українського Уряду М. Азаров підтримав думку чеського колеги про інтенсифікацію двосторонніх відносин. Це допоможе збільшити обсяг товарообігу, зростання якого у 2010 р. становило 1,5 млрд дол. М. Азаров зустрівся з першими особами держави - Президентом В. Клаусом, Прем'єр-міністром П. Нечасом та Головою сенату Парламенту М. Штехом. За результатами переговорів, М. Азарову вдалося не лише відновити ділові зв'язки із Чехією, а й підписати низку документів про двосторонню співпрацю в освітньо-культурній сфері.

Крім того, під час українсько-чеського форуму для підприємців М. Азаров поінформував чеських бізнесменів про перспективи економічного розвитку і запевнив: Україна -- надійний партнер для залучення інвестицій. У підсумку, голови обох Урядів зазначили, що складнощі у двосторонніх відносинах залишилися позаду.

Отже, відносини між Україною та Чеською Республікою характеризуються динамічним розвитком співробітництва у політичній, економічній і культурній сферах, активним формуванням договірно-правової бази, розвитком неформальних міжлюдських контактів. Яскравим прикладом такого співробітництва є хоча б той факт, що 1995 р. Україна стала членом Ради Європи під час головування у цій організації та за активної підтримки ЧР.

Чеська Республіка підтримує євроінтеграційний курс України, чітко додержуючись позиції: Європейський Союз має бути відкритим для всіх європейських держав за умови, що організація їхнього політичного й економічного життя відповідає визначеним критеріям, прагне відігравати провідну роль у виробленні та практичній реалізації "східного вектора" Спільної зовнішньої та безпекової політики Євросоюзу, передовсім - стосовно України.

Офіційна Прага вітає також намір України отримати членство в НАТО і готова сприяти їй у цьому. Особливо яскраво чеська сторона це продемонструвала під час Празького саміту НАТО в листопаді 2002 р., який мав для України надзвичайно вагоме значення в сенсі започаткування принципово нового виміру в зв'язках України з Альянсом.

ВИСНОВКИ

В даній курсовій роботі ми розкрили тему: «Зовнішня політика Чеської республіки». Розкриття даної теми дозволило нам зробити наступні висновки.

У міжнародних відносинах Чеська Республіка виступає з позицій демократичної і політично, економічно і соціально стабільної держави в Центральній Європі, яка не лише захищає свої довгострокові інтереси, але і бере на себе частину відповідальності за розвиток Європи і всього міжнародного співтовариства. Принципове значення для посилення і зміцнення міжнародного положення і безпеки Чеської Республіки має її членство в НАТО і ЄС, що є реалізацією пріоритетів зовнішньої політики, що існували з самого початку виникнення самостійної держави. Чеська Республіка ґрунтується на спадщині і цінностях європейської цивілізації. Першочерговим пріоритетом вважається розвиток демократичної правової держави, заснованої на волі, рівноправ'ї, справедливості, демократії і толерантності. Демократія, при цьому, розуміється не лише як внутріполітична справа окремих держав, але і як принцип успішного розвитку взаємин з іншими країнами світу.

Розпад радянського блоку відкрив нові можливості для політичних і економічних перетворень у Європі. Тоді як у її західній частині тривав інтеграційний процес, посткомуністичні держави переживали економічну нестабільність, трансформацію економічної та політичної систем.

Сучасна зовнішня політика Чеської Республіки (ЧР) сформувалася під впливом декількох чинників, найважливішою з яких є євроатлантична інтеграція. У становленні цієї політики можна виділити три крупні етапи.

Перший (1993–1997 рр.) пов'язаний із затвердженням нової чеської держави як самостійного учасника міжнародних відносин. У цей період особливий вплив на зовнішньополітичний курс робили ідеологічні установки правлячої політичної еліти.

На другому етапі (1997–2003 рр.), для якого була характерна інтенсифікація зусиль по євроатлантичній інтеграції, ідеологічний вплив на зовнішньополітичний курс Чехії став слабшати, в умовах економічного зростання гору брали початки прагматизму. Євроатлантична стратегія превалює і сьогодні, не дивлячись на заявлену багатовекторність міжнародних зв'язків Чехії.

Третій, сучасний етап (з 2003 р.) - це спроба зосередити чеську зовнішню політику, збудувати разом з довгостроковими перспективами і короткостроковими планами середньострокові програми. Тепер ідеологічні розмежування еліти, хоч і роблять певний вплив на зовнішньополітичні рішення, не зачіпають фундаментальних основ міжнародної політики країни, що наочно демонструє порівняння програмних заяв соціал-демократичного уряду (2002 р.) і правоцентристського кабінету (2007 р.). Крім того, починаючи з 2002 р. (з невеликою перервою) пост керівника зовнішньополітичного відомства належить партії – молодшому партнеру по правлячій коаліції.

Зовнішня політика Чехії знаходиться у віданні декількох інститутів: парламенту, уряду, президента, міністерства закордонних справ іправлячої партії.

Мета трансформації політичної системи Чеської Республіки полягала у звільненні від системних ознак тоталітарного комуністичного минулого й послідовній демократизації («європеїзації») суспільства. Умовно перший період (19901992) супроводжувався невизначеністю концепції політичного розвитку та її відривом від інтересів електорату. Другий період (19921996) характерний стійкою позицією партій правого спрямування, таких як ГДП, ХДП, ГДА і ХДС-ЧСНП, обєднаних у правлячу коаліцію при домінуючій ролі консервативної ГДП. Третьому періоду (19971998) притаманні сповільнення процесу інтеграції політичних сил, розпад урядової коаліції і розкол ГДП. Дострокові вибори 1998р. ознаменували новий, четвертий період, який засвідчив перемогу чеських соціал-демократів. Незважаючи на характер змін у політичній і, зокрема, партійній системі, орієнтація на Захід стала частиною чеської внутрішньої та зовнішньої політики.

Основним принципом чехословацької, а згодом чеської зовнішньої політики є відтворення європейської ідентичності держави. Умовно можна виділити три головні моделі ідентичності: модель Громадянського Форуму; громадянсько-демократична модель; соціал-демократична модель. Кожна з них певною мірою розмежовує поняття європейського вибору та можливої загрози на шляху його реалізації,крім цього, моделі відрізняються і тим, що кожна побудована на критичному переосмисленні попередньої. Перша модель бачить Європу як частину демократичного суспільства від Владивостока аж до Ванкувера, згідно з другою це євроатлантична зона вільної торгівлі, забезпечена НАТО; третя розуміє Європу якacquis communautaire. Лише перші дві моделі намагаються створити автономну дефініцію європейського вибору і водночас чеської ідентичності, третя модель задовольняється пасивним сприйняттям сучасності. Європейський вибір залишається головним вектором зовнішньої політики, що конструює ідентичність.

Стратегічний зовнішньополітичний курс Чеської Республіки на інтеграцію в європейський політичний, економічний, правовий простір і перспективне приєднання до Європейського Союзу характеризувався послідовністю й цілеспрямованістю. Утворення двох незалежних республік Чеської таСловацької- не змінило намірів молодої Чеської держави продовжити курс на інтеграцію до Європейського Союзу, який розпочала федеративна Чехословаччина. Після затвердження 1993 р. Копенгагенських критеріїв, необхідних для набуття повноправного членства в ЄС, Чеська Республіка розпочала інтенсивний курс підготовки до приєднання й успішну імплементацію положеньacquis communautaire. Впродовж усього періоду підготовки до вступу в ЄС Чеська Республіка отримувала значну фінансову допомогу з фондів ЄС, таких якPhare, SAPARD, ISPA, брала участь у багатосторонніх програмах Європейського Союзу.

Підготовка і вступ до ЄС спричинили найбільшу трансформацію чеської держави з часу заснування незалежної республіки. Особливо відчутними будуть наслідки у соціальній сфері (зростання безробіття, зниження життєвого рівня тощо). Проте аналіз співвідношення позитивних й негативних наслідків членства країни в ЄС показує, що в довготерміновій перспективі переваги залучення країни в інтеграційний процес стануть визначальними. Членство вирішальним чином впливатиме на міжнародну позицію, внутрішній політичний економічний, культурний розвиток Чеської Республіки, сприятиме зміні її законодавчої системи тощо. Військова й оборонна політика держави вибудовуватиметься відповідно до загальноєвропейської системи колективної безпеки.

Беручи участь у механізмі колективного прийняття рішень на базі демократичних інститутів, передаючи частину своїх повноважень органам Європейського Союзу для досягнення спільної мети, Чеська Республіка обстоює власні державні інтереси, національну та культурну самобутність.

Чеський уряд розглядає процес європейської інтеграції як бажаний і вигідний не лише для Чеської Республіки, але й для країн-членів ЄС, як такий, що збагачує всіх, не завдаючи шкоди національній ідентичності, а європейську інтеграцію як явище, що сприятиме зміцненню матеріальних і духовних цінностей

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Алексєєв Ю. М., Вертегел А. Г., Казаков О. О. Всесвітня історія: Навч. посібник. К.: Каравела, 2007. 240 с.
 2. Александров В. Прага сейчас и в 1968 году: конференции по Пражской весне // Международная жизнь. - 1994. № 5. С.96.
 3. Бобраков-Тимошкин А. Проект «Чехословакия»: Конфликт идеологий в Первой Чехословацкой республике (1918-38). М.: Новое лит. обозрение, 2008. 215с.
 4. Баран 3. А., Кипаренко Г. М., Мовчан С. П., Швагуляк М. М. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки. Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів Львів: Афіша, 2005 288 с.
 5. Борисенок Е.Ю. Чехия и Словакия в XX веке: очерки истории.// «Славяноведение»ю  2006.  № 5.  С. 99–103.
 6. Бухарушин С. В., Косиченский Е. А. История дипломатии. Т.1. М.: Окианка, 1995. 715 с.
 7. Всемирная  история.  Учебник  для  ВУЗ / Под  ред. Г.Б.Поляка, А.Н.Макаровой М.: ЮНИТИ, 2000. 496 с.
 8. Газін В. П., Копилов С. А. Новітня історія країн Європи та Америки (1945— 2002 роки): Навч. посібник. К.: Либідь, 2004. 624 с.
 9. Голованов С.О. Всесвітня історія: Навч. посібник. За ред. Ю.М.Алєксєєва. – К.: Каравела, 2005. – 272 с.
 10. Дэвис Н. История Европы. М.: Изд.ACT Транзиткнига, 2004. 943 с.
 11. Іваницька О.П.  Новітня історія країн Європи та Америки (1945–2002). Навчальний посібник. – Вінниця: Видавництво «Фоліант», 2003. – 560c.
 12. История дипломатии: Сб. / Сост. А.Лактионов. М: АСТ, 2005. 944с.
 13. История дипломатии. том 1. Под ред.Зорина В.А., Семенова В.С. и др. – М. Политиздат, 1959. 896  с.
 14. Исторя Европы в 8-ми томах. – Т. 3. От Средневековья к Новому времени. – М.: Наука, 1993. – 656 с.
 15. Історія західних і південних слов'ян (з давніх часів до XX ст.). Курс лекцій: Навч. посібник / В. І. Яровий, П. М. Рудяков, В. П. Шумило та ін. К.: Либідь, 2001. 632 с.
 16. Задорожнюк Э.Г. Чешско-словацкие отношения: от «режима нормализации» 1969 года к «бархатной» революции 1989 года // Новая и новейшая история. 2005. № 6. С.15-33.
 17. Кіндер Г., Хігельман В. Всесвітня історія:dtv-Atlas: Пер. З нім. Наук, пер. А. Г. Слісаренко, Іванов О. Ф. К.: Знання-Прес, 2001. 631 с.
 18. Кіцила Л. Труднощі й здобутки Чеської Республіки на шляху до Європейського Союзу (19962000) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. міжнар. відносини. 2002. Вип. 9. С.7075.
 19. Кіцила Л. Особливості інтеграційного процесу Чеської Республіки до ЄС // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. міжнар. відносини. 2003. Вип. 10. С.5560.
 20. Кіцила Л. Чеська Республіка на шляху інтеграції до Європейського Союзу // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. міжнар.відносини. 2004. Вип.12. С.5358.
 21. Кіцила Л. Трансформація зовнішньої політики Чеської Республіки в контексті європейської інтеграції (19902004). Вісн. Львів. ун-ту. Сер. міжнар.відносини. 2004. Вип.14. С. 2228.
 22. Коппель О.А., Пархомчук О.С.   Міжнародні   відносини.XX    століття. Київ.: «Школяр», 1999.255 с .
 23. Краткая история Чехословакии: С древнейших времен до наших дней. – М., –  1988.
 24. Ладиченко Т. Всесвітня історія: Посібник для старшокласників та абітурієнтів К.: АСК, 1999. 474 с.
 25. Мицик Л. М., Кузьменко Ю. В.Новітня історія країн Європи та Америки (1918—2007) Навч. посіб. К.: Академвидав, 2008. 544 с. (САМ!).
 26. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945–70-ті роки): Підручник / В. А. Манжола, М. М. Білоусов, Л. Ф. Гайдуков та ін. – К.: Либідь, 1999. – 558 с.
 27. Орлова Т.В. Історія сучасного світу: Навч. посіб. К.: Знання, 2006. 551с.
 28. Панкова Є. В.  Історія Європи: Навчальний посібник. К.: Альтер-прес, 2007. 352 с.
 29. Черняк Е. Б. Вековые конфликты М.: Международные отношения, 1988. 540 с.
 30. Чехия и Словакия в ХХ веке: очерки истории / отв. ред. В.В. Марьина; Ин-т славяноведения. М.: Наука, 2005. 60 с.
 31. Чехия и Словакия вXXвеке: очерки истории: в 2кн./[отв. ред. В.В. Марьина];Ин-т славяноведения.М.:Наука,2005.(XX век в документах и исследованиях).Кн.2. 2005. - 558с.
 32. ЯровийВ.Новітня історія Центральноєвропейських та Балканських країн.ХХ століття:Підруч. для вищих навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 816 с.
 33. Международные отношенияhttp://futurumtour.com/
 34. Перспективы – Европа старая и новая http://www.perspektivy.info/
 35. Уніан http://www.unian.net/

 

 

Зовнішня політика Чеської Республіки на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Внутрішня і зовнішня політика Японії першої третини ХХст.

2. Реферат Фіскальна політика держави (Бюджетно-податкова політика)

3. Реферат ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ В УКРАЇНІ

4. Реферат Зовнішня пам’ять. Ієрархічна організація пам’яті комп’ютера

5. Реферат Проголошення Української Народної Республіки (УНР)

6. Реферат ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ

7. Реферат Дослідження Конституції Української Народної Республіки

8. Реферат РЕАЛІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 67 §1 КОНСТИТУЦІЇ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

9. Реферат Внутрішня та зовнішня орієнтація як вираження життєвої позиції людини (ретроспективний аналіз західних теорій)

10. Реферат СПЕЦИФІКА РОБОТИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ В 1960-Х РОКАХ