Новости

Поняття про систему управління. Числове, програмне управління та його різновиди

Работа добавлена:


Поняття про систему управління. Числове, програмне управління та його різновиди на http://mirrorref.ru

Міністерство Освіти І Науки України

Полтавський Електрорадіотехнічний Ліцей

Реферат на тему: Поняття про систему управління. Числове, програмне управління та його різновиди.

Розробив студент групи: №-1

Кібець Артем

Полтава-2016

Зміст

Вступ

1.Класифікація станків з ЧПУ

2.Будова шпиндельної коробки

3.Конструкція чотирьох позиційного накопичувача

Вступ

Автоматизація повсюдно рахується головним, найбільш перспективним напрямком в розвитку промислового виробництва. Завдяки звільненню людини від безпосередньої участі у виробничих процесах, а також високій концентрації основних операцій значно поліпшуються умови праці і економічні показники виробництва.

Автоматизація промислових виробництв неоднакова. Вона дає найбільший ефект в виробництвах з масовим випуском продукції і порівняно працемісткими технологічними процесами.

Автоматизація виробничих процесів зв’язана з випусканням ряду автоматичних пристроїв. В масовому виробництві ці пристрої спеціалізовані. В серійному виробництві доводиться користуватися універсальними автоматичними пристроями, що потребують перенастройки або переналагодження, що викликає більшу витрату невиробничого часу.

Тому в послідні роки більша увага надається “гнучкості” автоматичного обладнання, досягненої шляхом широкого використання принципів агрегатування і програмного управління, що веде за собою поступове ускладнення конструкції.

Числове програмне управління (ЧПУ) стало універсальним засобом управління станками. Його застосовують для всіх груп і типів станків.

Застосування ЧПУ не тільки змінило характер організації виробництва в металооброблюючих цехах, але й корінним чином вплинуло на конструкцію самих станків.

1.Класифікація станків з ЧПУ

По технологічним можливостям станки з ЧПУ діляться на групи:

1. Станки токарної групи призначені для обробки зовнішніх і внутрішніх поверхонь деталей, а також для нарізання зовнішньої і внутрішньої різьби.

2. Станки сверлильно-розточної групи призначені для сверління і розточки деталей різного класу точності, а також для комплексної сверлильно-розточної обробки.

3. Станки фрезерної групи призначені для фрезерування деталей простої і складної конструкції корпусних деталей (з деяких сторін і під різним кутом) і для комплексної сверлильно-фрезерно-розточної обробки різних деталей.

На станках вказаних трьох груп при їх оснащенні інструментальними магазинами, з автоматичною зміною інструментів, можлива комплексна механічна обробка без переміщення деталі на інші сторони.

4. Станки шліфувальною групи призначені для кінцевої обробки деталей. Вони поділяються на ряд підгруп в залежності від виду оброблюючих поверхонь:

5. Станки електрофізичної групи поділяються на:

6. Багатоцільові станки призначені для сверлильно-фрезерно- розточної обробки призматичних, конусних і плоских деталей, а також для токарної обробки деталей типу тіл обертання з наступним їх сверлінням, фрезеруванням і розточуванням.

По принципу зміни інструментів станки з ЧПУ поділяються на три групи:

1. з ручною зміною;

2. з автоматичною зміною в револьверній головці;

3. з автоматичною зміною в магазині.

По принципу зміни заготовок станки з ЧПУ поділяються на станки з ручною і автоматичною зміною заготовок.

Станки з автоматичною зміною заготовок оснащені автоматичними пристаночними накопичувачами заготовок можуть працювати довгий час без участі оператора.

2.Будова шпиндельної коробки

Шпиндельна коробка складається з пересувного повзуна, в середині якого встановлено шпиндель з приводом, а також ковзок, який пересувається по вертикальній стійці.

Шпиндельна коробка станка і механізм приводу головного руху прилаштовується в окремій гільзі, яка монтується на передньому торсі повзуна. На хвостовій частині шпинделя встановлена підмуфта і нерухомо закріплене зупчасте колесо, яке передає крутний момент від механізму приладу.

На передньому торсі шпинделя є дві шпонки для передачі крутного моменту інструмента. Зажим інструмента в шпинделі виконується пакетом тарілчастих пружин за допомогою тяги, на передньому кінці якої є замок з кульковим механізмом для захвату хвостовика інструментальної оправки. Тяга переміщується у втклці. Прозжим інструмента здійснюється за допомогою поршня гідроцеліндра, який пересуває тягу вперед, стискаючи пружини.

Через отвір в тязі подається стиснуте повітря для продуву конуса шпинделя. Контроль розжиму-зажиму інструмента і ввімкнення подачі повітря при розжимі виконується шляховими вимикачами.

Гідроциліндри розжиму інструмента, переключення діапазону частот обертання шпинделя і кутової орієнтації шпинделя розміщуються в єдиному гідроблоці, який розміщується на задньому торсі повзуна. Робота гідроциліндрів контролюється відповідними шляховими вимикачами. Шток гідроцеліндра пересуває зубчастий блок коробки швидкостей і зубчсту підмуфту. Важіль фіксує шпиндель при русі штока назад гідроцеліндра. Зменшення швидкості оборотів і станів шпинделя перед фіксацією його кутового положення контролюється шляховими вимикачами. На задньому торсі гідроблоку розміщений фотоелектричний імпульсний датчик кутового положення шпинделя, який дозволяє виконувати різьбонарізні і інші операції, які потребують узгодженої дії приводів подач з обертанням шпинделя. Датчик з’єднюється з шпинделем за допомогою тяги і втулки.

3.Конструкція чотирьох позиційного накопичувача

Змінні столи-супутники встановлюються по направляючих пазах і фіксується на чотирьох платформах накопичувача, міцно з’єднаних з фланцем вала привода. Поворот платформи накопичувача відносно горизантальної осі в задню позицію здійснюється високо моментними двигунами постійного струму з допомогою червячного редуктора. В якості індексуючого елемента використовується втулка з пазами і отворами, які відповідають кутовим позиціям платформ накопичувача. Поворот на задню позицію контролюється шляховими вимикачами.

Фіксація і розфіксація платформи накопичувача в заданому кутовому положенні здійснюється від гідроциліндра. Подачою тиску в його штокову порожнину виконується звільнення фіксуючого ролика, а потім свобідний поворот платформи до заданої позиції. При подачі тиску в безштокову порожнину гідроциліндра здійснюється фіксація наступного положення платформи накопичувача. Стіл-супутник, який знаходиться в верхньому положенні, пальцем подається в пас захоплюючого механізму загрузки. Контроль найменування стола- супутника в позиції загрузки виконується шляховим вимикачем, а фіксація і розфіксація накопичувача – шляховими вимикачами.

Переміщення стола-супутника з платформи накопичувача на стіл станка при загрузці і при зворотньому його переміщенні розгрузці виконується гідроциліндром встановленим на верхньому торсі корпуса накопичувача. Корпус закріплений на кронштейні, який з’єднаний з основою стола станка. Встановка накопичувача відносно стола при монтажі здійснюється при допомозі регулюючої опори.

При збільшенні тиску в безштоковій порожнині гідроциліндра шток з захоплюючим механізмом переміщається до стола станка, здійснюється завантаження стола-супутника з заготовкою. Основним переміщенням стола станка палець стола- супутника входить із паза захоплюючого механізма, даючи можливість йому повернутися в початкове положення. Для розгрузки станка шток при зворотньому ході захоплює стіл-супутник з обороблюваною на станку деталлю і переміщує його на платформу. Індексація стола-супутника на платформі здійснюється механічними фіксаторами. Положення захоплюючого механізму при завантаженні контролюється шляховими вимикачами.

Гідросистема станка здійснює наступні функції:

- зрівноваження шпиндильної коробки спеціальним гідроциліндром;

- переключення механічних ступенів приводу головного руху;

- розжим 245 інструментів в шпинделі;

- кутову орієнтацію шпинделя;

- зміну інструментів маніпулятором;

- фіксацію інструментального магазину;

- розжим-зажим поворотного стола і столів-супутників;

- автоматичну зміну столів-супутників.

Литий корпус вякому монтується механізм приводу головного руху, кріпиться на шпиндельну коробку. Крутний момент з зупчастого колеса, яке має бочкоподібні зубці, передається на шпиндель через зупчасту півмуфту з внутрішніми зубами. Зубчасте колесо служить для приєднання механізму кутової орієнтації шпинделя при автоматичній зміні інструмента.

Шпиндельний механізм монтується в корпусі, який фланцем кріпиться на передньому торсі шпиндельної коробки. В середині шпинделя розміщений механізм затискання інструмента. Затискання інструментальної оправки в шпинделі здійснюється зусиллям пакету тарільчастих пружин, а віджим – гідроциліндром.

Конструкція механізму розжиму інструмента

Гідроблок розміщений на задній частині станка корпуса механізму приводу головного руху. В блоці знаходиться гідроциліндр зажиму інструмента в шпинделі. Зажим інструмента здійснюється тарільчастими пружинами в шпиндельному механізмі. Через шток і поршень гідроциліндра проходить канал подачі повітря для обдуву конуса шпиндиля при розжимі інструмента. Контроль розжиму і зажиму здійснюють кінцеві вимикачі.

Конструкція механізму розжиму інструмента

Гідроблок розміщений на задній частині станка корпуса механізму приводу головного руху. В блоці знаходиться гідроциліндр зажиму інструмента в шпинделі. Зажим інструмента здійснюється тарільчастими пружинами в шпиндельному механізмі. Через шток і поршень гідроциліндра проходить канал подачі повітря для обдуву конуса шпиндиля при розжимі інструмента. Контроль розжиму і зажиму здійснюють кінцеві вимикачі.

Механізм орієнтації шпинделя

Механізм орієнтації шпинделя в початковому кутовому положенні складаєть із фотоелектричного імпульсного датчика, з’єднаного з валом приводу головного руху з допомогою зубчастої передачі. Двійні (розрізні) зубчасті колеса дозволяють компенсувати боковий зазор в щепленні з колесом. Позиціонування шпинделя в початковому положенні здійснюється по управляючій команді від приладу ЧПУ.

Поперечнорухомий стіл пересувається відносно нерухомої основи на плоских пластинах, виготовлених із термообробленої до високої твердості сталі. До нижньої базової поверхні стола прикріплені накладки із полімерного антифракційного матеріалу. Бокові і нижні направляючі стола приставляють собою спеціальні опори кочення типу роликових кареток. Зі сторони базових граней направляючих стола опори кочення прикріплених жорстко, а з протилежної сторони із низу вони обладнані натяжним механізмом. З метою получення натягу в направляючих клинах з закріпленою на них роликової каретки, переміщується з допомогою гвинтів відносно корпусу. Положення опорів кочення фіксується гвинтами.

При подачі тиску в порожнину поворотного стола і плитка, на якій монтуються і фіксуються змінний стіл–супутник з обробляючою заготовкою, зміщується вертикально. При цьому зуби муфти зачіпаються, і стіл повертається на заданий кут електродвигуном через черв’ячну пару. При подачу тиску в порожнину виходить щеплення муфти і зажим стола. Кутове положення поворотного стола контролюється шляховим вимикачем. Контроль розжиму і зажиму поворотного стола виконують відповідні шляхові вимикачі, а початкова позиція поворотного стола контролюється шляховим вимикачем.

Список використаної літератури:

1. Інформаційні і процесорні пристрої роботів і систем управління: навчальний посібник / В.А. Почрібний. – К.: УМК ВО, 1990 – 136 с.

2. Енциклопедія сучасної техніки. «Автоматизація виробництва і промислова електроніка»

3. Основи автоматизації деревооброблюючого виробництва. Маковський Н.В. друге видання 1972 р.

4. Роботизовані технологічні комплексиі гнучкі системи машинобудування. Ю.М. Соломенцева. Москва 1989 р.

5. Гнучкі виробничі системи для механічної обробки. Е.М. Гуліда Львів 1992 р.

Поняття про систему управління. Числове, програмне управління та його різновиди на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Управління прибутком. Формування прибутку від операційної діяльності та управління ним

2. Реферат Принципи управління освітою в Україні. Національна доктрина розвитку освіти України в XXI ст. про шляхи реалізації принципів управління

3. Реферат Поняття грошового потоку як категорії фінансового менеджменту. Обєктивна необхідність управління грошовими потоками та принципи її здійснення

4. Реферат Поняття та різновиди державно-територіального устрою

5. Реферат Поняття про рухову якість - мязову силу та її різновиди. Прояв сили в різних видах спорту

6. Реферат Поняття правочину та його ознаки

7. Реферат Поняття права та його ознаки

8. Реферат Поняття, функції, принципи та різновиди юридичної відповідальності, підстави юридичної відповідальності

9. Реферат Ефективність управління

10. Реферат Наукове управління