Новости

Учасники ринку фінансових послуг

Работа добавлена:


Учасники ринку фінансових послуг на http://mirrorref.ru

3. Учасники ринку фінансових послуг.

Корнєєв В.В.

Учасники ринку фінансових послуг

Таблиця1.1

Постачальники і споживачі фінансових ресурсів

Інфраструктурні учасники

Регулятивні структури

 • Фінансові посередники
 • Домашні господарства (фізичні особи)
 • Держава
 • Інші юридичні нефінансові особи
 • Фінансові посередники
 • Біржі і торговельно-інформаційні системи
 • Депозитарно-клірингові установи
 • Інші структури (оціночні, аудиторські)
 • Фінансові посередники
 • Органи державної виконавчої влади
 • Саморегулівні організації

Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг

Суб'єкти фінансового ринку та їх класифікація

На ринках діють суб’єкти ринку (продавці – посередники – покупці), які беруть участь у торговельних операціях різних специфічних товарів – інструментів ринку. Характер (тактика) поведінки суб’єкта на ринку залежить від мети, яку він поставив перед собою (стратегія).

Суб’єктами фінансового ринку є:

- фізичні особи;

- юридичні особи;

- фінансові посередники, які отримують для управління гроші клієнтів і повинні, виконуючи правила й вимоги банківського та інвестиційного менеджменту, одержати дохід у розмірі, що дозволяє задовольнити вимоги клієнтів, та мати норму прибутку, середню для цього виду діяльності.

Суб’єктами фінансового ринку можуть бути: практично кожний індивідуум як фізична особа, що не обмежена законом у правосуб’єктності та дієздатності; групи громадян (партнерів); трудові колективи; юридичні особи усіх форм власності.

Суб’єкти фінансового ринку класифікуються за формою та функціями.

За формою:

- господарчі суб’єкти;

- домашні господарства;

- держава;

- місцеві органи влади.

За функціями:

- емітенти;

- інвестори;

- інституційні інвестори;

- фінансові посередники;

- інститути інфраструктури ринку тощо.

ЗУ Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

учасники  ринку фінансових послуг - особи, які відповідно до  закону  мають  право  надавати  фінансові послуги на території України;  особи, які провадять діяльність з надання посередницьких послуг на ринках фінансових послуг; об'єднання фінансових установ, включені  до  реєстру  саморегулівних  організацій,  що   ведеться органами,  які  здійснюють  державне регулювання ринків фінансових послуг; споживачі фінансових послуг. Законами з питань регулювання окремих  ринків фінансових послуг можуть визначатися інші учасники ринків фінансових послуг.

Учасники ринку фінансових послуг на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій

2. Види фінансових послуг та сфера їх надання

3. Дослідження ринку послуг зв’язку

4. Маркетинг ринку освітніх послуг

5. Надання індивідуальної податкової консультації у сфері фінансових послуг

6. ФОРМУВАННЯ ТА СТРУКТУРИЗАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ

7. Стан та тенденції розвитку ринку виставкових послуг, в Україні та на прикладі окремого підприємства («Київський міжнародний контрактовий ярмарок»)

8. Сутність поняття фінансових ресурсів підприємства. Джерела формування фінансових ресурсів

9. Аналіз фінансових результатів. Склад і структура фінансових результатів

10. Учасники адміністративного процесу