Новости

Сутність поняття „фінансова послуга” та її взаємозв’язок з фінансовими категоріями

Работа добавлена:


Сутність поняття „фінансова послуга” та її взаємозв’язок з фінансовими категоріями на http://mirrorref.ru

  1. Сутність поняття „фінансова послуга” та її взаємозв’язок з фінансовими категоріями

       Згідно ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» фінансова послуга – це операції з  фінансовими  активами,  що здійснюються  в  інтересах  третіх  осіб  за власний рахунок чи за  рахунок цих осіб,  а у випадках,  передбачених законодавством, - і  за  рахунок  залучених від інших осіб фінансових активів,  з метою  отримання прибутку або  збереження  реальної  вартості  фінансових активів. Це специфічний товар, який має ціну та відповідні характеристики. Поряд із фінансової послугою існує таке поняття як фінансова операція – залучення, зберігання, видача, управління, купівля, продаж та інші дії з фінансовими активами. В свою чергу, фінансовий актив – це кошти, дорогоцінні метали та каміння, цінні папери, боргові зобов’язання та інші законодавчо визначені фінансові активи юридичних та фізичних осіб. У своїй різноманітності фінансова послуга мінімально може дорівнювати одній фінансовій операції, а найчастіше – містити десятки фінансових та допоміжних операцій у поєднання з супутніми послугами.

Фінансовими вважаються такі послуги:

1) випуск платіжних документів,  платіжних  карток,  дорожніх чеків та/або їх обслуговування,  кліринг,  інші форми забезпечення розрахунків;

2) довірче управління фінансовими активами;

3) діяльність з обміну валют;

4) залучення  фінансових  активів   із   зобов'язанням   щодо наступного їх повернення;

5) фінансовий лізинг;

6) надання  коштів  у  позику,  в  тому  числі  і  на  умовах фінансового кредиту;

7) надання гарантій та поручительств;

8)  переказ  коштів;

9)  послуги у сфері страхування та у системі накопичувального пенсійного  забезпечення;

10)   професійна  діяльність  на  ринку  цінних  паперів,  що підлягає  ліцензуванню;

11) факторинг;

11-1)   адміністрування   фінансових  активів  для  придбання товарів  у групах;

12) інші операції,  які відповідають критеріям,  визначеним у пункті 5 частини першої статті ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Спільні риси між фінансовою послугою та фінансовою операцією:

Дії з фінансовими активами; робота в законодавчому полі відповідно до виданих ліцензій та дозволів; державне регулювання.

Відмінні риси між фінансовою послугою та фінансовою операцією: фінансова операція конкретна і не може поділятися на частини; фінансова операція є складовою фінансової послуги, а не навпаки; фінансова послуга може включати кілька фінансових і допоміжних операцій, а за необхідності – супутніх послуг та дій; фінансова послуга має споживчу вартість і її відображають у тарифах; фінансова послуга має ознаки товару. Фінансові послуги надаються фінансовими установами, фінансовими інститутами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності.

Поняття «фінансова послуга» часто ототожнюють з поняттям «фінансовий продукт». Проте, ці поняття є дещо різні, якщо послуга – це діяльність, то продукт – це результат. Один фінансовий продукт може бути формою виразу кількох послуг (наприклад, користувачі пластикових карт споживають не тільки основні у цьому випадку розрахункові послуги, а й інші – депозитні, кредитні. Тому споживча вартість фінансового продукту може бути вищою за споживчу вартість окремої послуги.

Сутність поняття „фінансова послуга” та її взаємозв’язок з фінансовими категоріями на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Взаємозв’язок банку з державними фінансовими інститутами

2. Реферат ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА ПОСЛУГА» ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

3. Реферат ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ЖИТТЄВИМ СЦЕНАРІЄМ ТА СПРЯМОВАНІСТЮ ОСОБИСТОСТІ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

4. Реферат ПОЖЕЖНА ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В УКРАЇНІ,ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ

5. Реферат Навести приклад низки моделей: фізичної, аналогової, математичної та пояснити їх взаємозв’язок

6. Реферат Взаємозв’язок морального, трудового та естетичного виховання в педагогічній теорії та практиці В.О.Сухомлинського

7. Реферат ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРУКТУРИ МОТИВАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ САМООЦІНКИ ЗДІБНОСТЕЙ ЮНАКІВ ІЗ ПРОЯВАМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

8. Реферат Модель Сутність – зв’язок

9. Реферат Поняття та сутність культури

10. Реферат Поняття і сутність менеджменту