Новости

Учасники адміністративного процесу

Работа добавлена:


Учасники адміністративного процесу на http://mirrorref.ru

ДИСЦИПЛІНА : АДМІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО

Лекційне заняття № 4

(  теоретичне заняття -  2 година, самостійне вивчення  - 2 години)

Тема №4.Учасники  адміністративного  процесу.

Мета:дати студентам чітке поняттяскладуосіб, які беруть участь у справі.Студенти повинні знатиправа  та  обов'язки осіб, які беруть участь у справі.

План заняття:

 1. Особи, які беруть участь у справі.Склад осіб, які беруть участь у справі.
 2. Адміністративна процесуальна  правосуб'єктність.Права  та  обов'язки осіб, які беруть участь у справі.
 3. Сторони.Права та обов'язки сторін. Заміна неналежної сторони. Треті особи. Права таобов'язки третіх осіб. Процесуальне правонаступництво.
 4. Представники.Особи, які не можуть бути представниками. Документи, що підтверджують повноваження представників. Повноваження представника в суді. Участь у справі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. Особливості повноважень органів та осіб, яким закономнаданоправо захищати права, свободи та інтереси інших осіб у суді.

Питання для самостійного вивчення:

 1. Інші учасники адміністративного процесу.Особи, які є іншими учасниками адміністративного процесу.
 2. Секретар судового засідання.
 3. Судовий розпорядник.
 4. Свідок.
 5. Експерт.
 6. Спеціаліст.
 7. Перекладач.

Рекомендована література до теми:

КонституціяУкраїни від 28.06.1996р.

Кодекс України про адміністративні порушення від 07.12.1984р.зі змінами і доповненнями

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07 2005р. зі змінами і доповненнями

Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993р. зі змінами і доповненнями

Закон України «Про громадянство України»  від 18.01.2001р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про звернення громадян” від 02.10.1996р. зі змінами і доповненнями

Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про міліцію” від 2012.1990р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність"5 липня 2012 року № 5076-VI

Закон України „Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі” від 01.12.1994р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Основи законодавства України про охорону здоровя” від 19.11.1992р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про пенсійне забезпечення” від 06.12.1992р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24.02.1994р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Основи законодавства України про культуру” від 14.02.1992р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про освіту” від 23.05.1991р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про вищу освіту” від 17.01.2002р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про дорожній рух” від 30.06.1993р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про Вищу раду юстиції” від 15.01.1998р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про оборону України” від 06.12.1991р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про Збройні сили України” від 06.12.1991р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про загальний військовий обов’язок і військову службу” від 25.03.1992р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про основи національної безпеки України” від 19.06.2003р. зі змінами і доповненнями

Учасники адміністративного процесу на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

2. Реферат Спеціальні принципи адміністративного процесу

3. Реферат Склад суду. Відводи. Судові виклики і повідомлення. Фіксування адміністративного процесу

4. Реферат Сутність процесу виховання. А.Макаренко, В.Сухомлинський про закономірності виховного процесу

5. Реферат Учасники ринку фінансових послуг

6. Реферат Поняття та види адміністративного примусу

7. Реферат ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

8. Реферат ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

9. Реферат Адміністративне судочинство. Визначення адміністративного судочинства як навчальної дисципліни

10. Реферат Адміністративне судочинство в системі Загальної частини адміністративного права