Учасники адміністративного процесу

Работа добавлена:


Учасники адміністративного процесу на http://mirrorref.ru

ДИСЦИПЛІНА : АДМІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО

Лекційне заняття № 4

(  теоретичне заняття -  2 година, самостійне вивчення  - 2 години)

Тема №4.Учасники  адміністративного  процесу.

Мета:дати студентам чітке поняттяскладуосіб, які беруть участь у справі.Студенти повинні знатиправа  та  обов'язки осіб, які беруть участь у справі.

План заняття:

 1. Особи, які беруть участь у справі.Склад осіб, які беруть участь у справі.
 2. Адміністративна процесуальна  правосуб'єктність.Права  та  обов'язки осіб, які беруть участь у справі.
 3. Сторони.Права та обов'язки сторін. Заміна неналежної сторони. Треті особи. Права таобов'язки третіх осіб. Процесуальне правонаступництво.
 4. Представники.Особи, які не можуть бути представниками. Документи, що підтверджують повноваження представників. Повноваження представника в суді. Участь у справі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. Особливості повноважень органів та осіб, яким закономнаданоправо захищати права, свободи та інтереси інших осіб у суді.

Питання для самостійного вивчення:

 1. Інші учасники адміністративного процесу.Особи, які є іншими учасниками адміністративного процесу.
 2. Секретар судового засідання.
 3. Судовий розпорядник.
 4. Свідок.
 5. Експерт.
 6. Спеціаліст.
 7. Перекладач.

Рекомендована література до теми:

КонституціяУкраїни від 28.06.1996р.

Кодекс України про адміністративні порушення від 07.12.1984р.зі змінами і доповненнями

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07 2005р. зі змінами і доповненнями

Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993р. зі змінами і доповненнями

Закон України «Про громадянство України»  від 18.01.2001р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про звернення громадян” від 02.10.1996р. зі змінами і доповненнями

Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про міліцію” від 2012.1990р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність"5 липня 2012 року № 5076-VI

Закон України „Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі” від 01.12.1994р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Основи законодавства України про охорону здоровя” від 19.11.1992р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про пенсійне забезпечення” від 06.12.1992р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24.02.1994р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Основи законодавства України про культуру” від 14.02.1992р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про освіту” від 23.05.1991р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про вищу освіту” від 17.01.2002р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про дорожній рух” від 30.06.1993р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про Вищу раду юстиції” від 15.01.1998р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про оборону України” від 06.12.1991р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про Збройні сили України” від 06.12.1991р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про загальний військовий обов’язок і військову службу” від 25.03.1992р. зі змінами і доповненнями

Закон України „Про основи національної безпеки України” від 19.06.2003р. зі змінами і доповненнями

Учасники адміністративного процесу на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

2. Спеціальні принципи адміністративного процесу

3. Склад суду. Відводи. Судові виклики і повідомлення. Фіксування адміністративного процесу

4. Сутність процесу виховання. А.Макаренко, В.Сухомлинський про закономірності виховного процесу

5. Учасники ринку фінансових послуг

6. Поняття та види адміністративного примусу

7. Адміністративне судочинство в системі Загальної частини адміністративного права

8. Адміністративне судочинство. Визначення адміністративного судочинства як навчальної дисципліни

9. Основи адміністративного права. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров’я

10. Основи адміністративного права України. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров’я

5 stars - based on 250 reviews 5