Новости

Особливості бізнес середовища в Австралії

Работа добавлена:


Особливості бізнес середовища в Австралії на http://mirrorref.ru

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

ДОПОВІДЬ

з дисципліни міжнародний бізнес

на тему: «Особливості бізнес середовища в Австралії»

Студентів ФМТП – 8м

напряму підготовки «Міжнародна економіка»

Стаднікова Дмитра, Козлова Віктора

Керівник Лежепьокова В.Г.

Київ  – 2016 рік

Зміст

Стор.

ВСТУП……………………………………………………………………………….3

1. Особливості відкриття бізнесу в Австралії ………………………………...4

2.Аналіз бізнес середовища Австралії………………………………………...9

Висновок………………………………………………………………………...13 Список ВИКОРИСТАНИХ джерел………………………….……………….14ВСТУП

Австралія - ​​єдина у світі держава, що займає цілий континент. Входить до Співдружності, очолюване Великобританією, і утворює разом з довколишнім островом Тасманією Австралійський Союз.

Швидкому розвитку господарства Австралії сприяла низка об'єктивних причин. Австралійська економіка не знала феодальних пережитків, так як в кінці XIX століття відразу стала на шлях капіталістичного розвитку, користуючись завдяки тісним зв'язкам зі своєю метрополією (Великобританія), передовий технікою і технологією. Різноманітність і багатство природних ресурсів, обширність «вільних земель», на яких процвітало скваттерство (самовільне захоплення землі переселенцями), також зіграли важливу роль у становленні австралійської економіки. Приплив капіталів і висококваліфікованої робочої сили в особі переселенців з Англії, Шотландії та Ірландії дозволив австралійської промисловості, в першу чергу гірничодобувної, і сільському господарству швидко набрати високі темпи. Та обставина, що на території Австралії за всю її історію ніколи не велися війни, також багато в чому сприяло стабільному економічному прогресу.

За даними МВФ, на рубежі XX-XXI століть Австралія займала серед розвинених країн третє місце за темпами економічного розвитку (після Ірландії та Фінляндії). Цьому багато в чому сприяли проводилися в країні реформи, спрямовані на створення кращих умов для підприємницької діяльності, посилення науково-технічного потенціалу, розширення доступу національних виробників на міжнародний ринок, підвищення продуктивності праці. 

Кожен підприємець, який відкриває компанію за кордоном і виводячи свій бізнес на міжнародний рівень, мріє про успіх. Щоб втілити цю мрію в реальність дуже важливо вибрати правильну бізнес-середовище для реєстрації підприємства закордон. Підприємець повинен вивчити слабкі і сильні сторони, ризики та можливості країни, обраної для створення бізнесу. Інформація про бізнес-середовищі іноземної держави це дуже важливий інструмент, який допомагає підприємцю прийняти обґрунтоване рішення [2].

 1. Особливості відкриття бізнесу в Австралії

Австалійські бізнесмени – фахівці високого рівня, інтелігентні люди, вони – майстри у встановленні контактів, уміють притягувати до себе. Навіть під час обговорення спірних питань вони поводяться коректно і завжди намагаються завершувати бесіди й переговори на добрій ноті.

Переговори австралійці ведуть розумно і вміло, відстоюють свою думку твердо, але, допустившись помилки, негайно її виправляють. До партнерів відносяться уважно, вміють слухати, зацікавити бесідою, є відкритими, а формулювання їхніх позицій не містять подвійного розуміння.

Під час спілкування з діловими партнерами цієї країни рекомендується уникати педантичності. Австралійці симпатизують спокійним співрозмовникам. Найбільш популярні теми для розмови під час зустрічей – відпочинок, спорт.

В Австралії дуже популярні червоні вина місцевого виробництва. Вважається, що вони не поступаються перед французькими і каліфорнійськими. Розмовляючи з партнером, доцільно похвалити смакові якості австралійських вин, таким чином забезпечивши собі прихильність і симпатію австралійського співрозмовника.

Приходити в гості з порожніми руками в цій країні не прийнято: необхідно принести хоча б пляшку вина. В Австралії ділові люди не надають великого значення одягу. Дистанція між діловими співрозмовниками велика – 60-100см.

В Австралії для ведення бізнесу можна вибрати наступні організаційні та правові форми:

– Філія закордонної компанії (Branch).

Розглянемо докладніше ці форми

 Proprietary Company, або Pty

Це – закрита приватна компанія, реєстрована найчастіше у формі Сompany Limited by Shares, або компанії, в якій акціонери обмежуються у відповідальності своїми частками сплачених акцій в повному капіталі компанії. Така компанія має наступні відмітні особливості:

 • В компанії може бути один директор, але хоча б один з декількох директорів повинен неодмінно бути резидентом Австралії;
 • Секретаря компанія мати не зобов’язана, але якщо вони все ж є, то хоча б один повинен неодмінно бути резидентом Австралії;
 • В компанії може бути будь-яке число акціонерів від одного до 50, але вони продавати передавати свої акції можуть тільки за згодою всіх інших.

Public Limited Company

Це компанія відкрита, яка або може котируватися на біржі, або працювати без реєстрації на Australian Stock Exchange, австралійській біржі. Відмінні риси такої компанії:

– В цій компанії продаж акцій можлива після врегулювання проспектів емісії з усіма вимогами Закону про компанії і Австралійської біржі.

Company Limited by Guarantees

Це – компанія, відповідальність членів якої обмежена сумами заздалегідь передбачених гарантій. Ця форма використовується для реєстрації підприємств некомерційних і благодійних. Відмінні особливості такі:

– Директора компанії звітують про всі засобах, які вони від компанії отримали.

Partnerships

В Австралії діяльність партнерств регламентована Законом про партнерство. Партнерів може бути від двох до 20. Більшість австралійських провінцій допускає партнерства тільки у формі, що передбачає необмежену відповідальність, коли кожен партнер в рівній мірі відповідає за боргами самого бізнесу всім власним майном. Але в деяких штатах Австралії дозволена і реєстрація обмежених партнерств, в яких можуть бути і необмежені партнери і такі, які відповідають в межах заздалегідь встановленої суми.

Trusts

В Австралії трасти – це зазвичай невеликі сімейні підприємства. Вони можуть бути різних форм і передбачати різні відносини засновника, керівника і набувачів інтересу.

Sole Trader

В Австралії приватний підприємець – не юридична особа, тому весь його дохід при оподаткуванні розглядається, як особистий. За боргами свого власного бізнесу кожен приватний підприємець відповідає без обмежень. Підприємець може вести свій бізнес, використовуючи фірмову назву або під особистим своїм ім’ям.

Branch

Філія будь-якої іноземної компанії в Австралії організувати просто: головна компанія для цього надає реєстратору необхідним чином завірений пакет документів.

Що потрібно ще знати при реєстрації бізнесу в Австралії

– Завести облік реєстрів акціонерів і директорів, протоколів зборів і т.д. Цим, як правило, займається в компанії секретар.

Податки в Австралії

 Відносно обкладання податками Австралія виділяє нерезидентів і резидентів. Резиденти сплачують за всесвітні доходи, а нерезиденти – тільки за прибуток, який отримано в Австралії.

Для всіх підприємств застосовується один корпоративний податок на прибуток – 30%. Партнерства – не суб’єкти оподаткування, при цьому самі партнери сплачують податок за місцем власної резидентності. В Австралії діє 10% -вий податок на додану вартість.

Перспективні сфери економічної діяльності в Австралії, що пропонуються іноземним інвесторам, такі:

-  сфера фінансових послуг;

-  технології «чистої енергії»;

-  біотехнології;

-  сучасне виробництво;

-  транспорт та інфраструктура;

-  продовольча галузь;

-  видобувна галузь;

-  інформаційні та телекомунікаційні технології;

-  аграрна галузь;

-  будівельна галузь.

Перелічені галузі можуть бути привабливими для зацікавлених представників українського інвестиційного капіталу.

Нормативно-правові аспекти інвестиційної діяльності в Австралії, що можуть бути цікавими з точки зору удосконалення інвестиційного режиму І клімату в Україні. Процедура відкриття бізнесу в Австралії, як правило, не передбачає обмежень. Водночас іноземні інвестиції в австралійський бізнес, розміри яких перевищують певні грошові пороги, потребують розгляду та схвалення Наглядовою радою за іноземними інвестиціями (Foreign Investment Review Board).

Найбільш поширеними суб'єктами господарювання в Австралії є ТОВи, філії, СП або трастові організації. Зазвичай, іноземний бізнес працює в Австралії у вигляді компаній, зареєстрованих в країні або філій та представництв закордонних компаній.

Зареєстровані в Австралії компанії повинні мати щонайменше трьох директорів та одного секретаря, якщо це державна форма власності, та одного директора, якщо - приватна.

Відповідно до Закону Австралії про корпорації від 2001 року, австралійські приватні або державні компанії реєструються в Австралійській комісії з цінних паперів та інвестицій (АКЦПІ).

 1. Аналіз бізнес середовищаАвстралії 

Австралія — високорозвинена індустріально-аграрна країна з багатогалузевою економікою і високим науково-технічним потенціалом. Посідає 12-е місце серед членів Організації економічного співробітництва і розвитку за основними статистичними показниками, включаючи життєвий рівень населення. Основні галузі промисловості: хімічна, гірнича, електротехнічна, гідроенергетична, сталеплавильна, харчова, текстильна та легка промисловість, машинобудування.ВВП на душу населення $47 3189 (2014рік).

Таблиця 2

Найбільші транснаціональні компанії Австралії у рейтингу топ 500 компаній світу

позиція

компанія

штаб-квартира

місце в fortune global 500

виручка, млн. $

1

BHP Billiton

Мельбурн

108

71739

2

Wesfarmers

Перт

171

54147

3

Woolworths

Белла Віста

175

53559

4

Commonwealth Bank of Australia

Сідней

227

44306

5

Westpac Banking

Сідней

229

44112

6

National Australia Bank

Доклендс

254

40521

7

Australia & New Zealand Banking Group

Доклендс

291

36731

8

Telstra

Мельбурн

438

24968

9

Caltex Australia

Сідней

486

22810

Джерело:[3].

Великі концерни, тісно зв'язані з монополіями США і Англії, майже повністю контролюють економіку.

Сучасна Австралія є лідером Кернської групи країн-виробників сільськогосподарської продукції (на частку країн цієї групи припадає 20 % світового експорту сільськогосподарської продукції), що об'єднала в 1986 р. 14 країн, які протестували проти дискримінації їхньої продукції на ринку країн ЄС. В Австралії знаходиться 14 % усього світового поголів'я овець (понад 150 млн голів), таким чином країна є найбільшим у світі постачальником вовни: до 30 % усього світового обсягу вовни має австралійське походження. Крім цього, країна — один з головних виробників зернових, цукру, молочних продуктів, фруктів. Австралійські ферми здебільшого займають великі ділянки землі, вони — капіталомісткі, спеціалізуються на виробництві одного з видів сировини й орієнтовані на експорт. Орні території займають менше 10 % від загальної площі країни. Пшеницю вирощують у кожному штаті, при цьому експортується від 70 % до 80 % врожаю. На відміну від країн Північної півкулі, зернові засівають узимку (травень, червень, липень). Велику частину врожаю збирають у Квінсленді у вересні і жовтні, а потім у Вікторії і південних областях Західної Австралії в січні. У районах, що спеціалізуються на виробництві пшениці, вирощують ячмінь, овес, ведуть заготівлю фуражу.

У Квінсленді і на північних прибережних рівнинах Нового Південного Уельсу вирощують цукрову тростину. Її виробництво високо механізоване, традиційне ручне збирання тростини залишилося в минулому. В Австралії вирощують також бавовну, рис, тютюн, фрукти помірних і тропічних широт, сорго, олійні культури. В усіх штатах, а особливо в Новому Південному Уельсі, Вікторії і Південній Австралії, розвинуте виноградарство. Австралійські вина йдуть не тільки на внутрішній, але й на світовий ринки.

Вівчарство набуло поширення у всіх штатах країни. Третина національного поголів'я овець знаходиться в посушливому «пасторальному» поясі, причому більшу його частину становлять мериноси. В областях, де випадає від 380 до 635 мм дощу в рік, тваринництво межує з рослинництвом, де зосереджено 40 % усього поголів'я овець. У цьому випадку характерний приклад штату Вікторія, де сільське господарство має змішаний характер, і розведення овець і ягнят супроводжує виробництво пшениці.

Австралія відносно добре забезпечена енергетичними мінеральними ресурсами. На частку цієї країни припадає 8 % світових запасів кам'яного вугілля і 15 % запасів бурого вугілля, а за запасами урану Австралія, ймовірно, займає 2-е місце у світі. Ресурси нафти в Австралії обмежені, а газу — великі. ГЕС забезпечують 10 % електроенергії.

Заходи керівництва держави, спрямовані на активізацію залучення інвестицій за останні два роки.

Наданням сприяння та заохоченням іноземних інвестицій в Австралію продовжує займатися Австралійська торговельна комісія (Острейд), яка має мережу із 110-ти представництв у 55-ти країнах світу (www.austrade.gov.au    Зазначене австралійське урядове відомство надає на безкоштовній та конфіденційній основі допомогу іноземним компаніям у відкритті свого бізнесу та розміщенні інвестицій в Австралії.

    Така допомога включає:

 • надання інформації про ділове середовище, включаючи такі питання, як бізнес-витрати, режим оподаткування, інвестиційне законодавство, кваліфіковані кадри та міграційні аспекти;
 • забезпечення маркетинговою інформацією про можливості Австралії в низці галузей промисловості;
 • сприяння встановленню зв'язків з потенційними партнерами в Австралії;
 • консультації щодо австралійських урядових програм з розвитку тих чи інших галузей, які можуть бути вигідними для зацікавленого інвестора;
 • роз'яснення державних процедур, необхідних для початку бізнесу в Австралії;
 • надання підтримки в поточній роботі.

Згідно з рейтингом ведення бізнесу 2015 року, складеного Світовим банком, Австралія займає 12-е місце серед 189 економік світу. Розглянемо позиції Австралії в рейтингу Ведення бізнесу (табл.1).

Таблиця 1

Позиція Австралії в рейтингу Ведення бізнесу

Теми

DB 2016Рейтинг

DB 2015Рейтинг

Зміна в рейтингу

оподаткування

11

7

-4

Отримання дозволів на будівництво

4

4

Без змін

Підключення до системи електропостачання

39

36

-3

Реєстрація власності

47

45

-2

отримання кредитів

5

4

-1

Захист міноритарних інвесторів

66

64

-2

Оподаткування

42

42

Без змін

Міжнародна торгівля

89

89

Без змін

Забезпечення виконання контрактів

4

4

Без змін

Дозвіл неплатоспроможності

14

13

-1

Джерело:[8].

ВИСНОВОК

Австралія є однією з найуспішніших країн у сфері залучення прямих іноземних інвестицій. За підсумками звіту ЮНКТАД про стан світових інвестицій за 2012 рік країна входить в топ 9 найкращих країн світу для прямих іноземних інвестицій, займаючи дев'яте місце. Також, згідно з останнім рейтингом глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього Економічного Форуму Австралія займає високе 16-е місце. Це міжнародне визнання - результат ефективної політики уряду, що проводиться не одне десятиліття. Завдяки відмові від протекціоністських заходів до вітчизняної промисловості, тарифних бар'єрів, введенню В«плаваючогоВ» курсу австралійського долара (1983 р.), приватизації державних підприємстві, Австралії вдалося розширити конкуренцію, переорієнтувати економіку на зовнішні ринки, зробити її відкритою і сучасною.

Держава поступово і впевнено увійшло до числа найбільш економічно просунутих держав, займаючи:

2-е місце в світі (слідом за Норвегією) за якістю життя (відповідно до списку ООН);

3-е місце в світі за рівнем політичних ризиків і стабільності для інвесторів;

8-е місце, за даними МВФ, найбагатших країн світу;

Австралія є постійним учасником престижної групи країн G20;

Перенесла світову економічну кризу краще більшості інших розвинених країн, що опинилися на межі розорення. У кризовому 2009 році стала єдиною з розвинених країн світу (зростання склало 1,3%);

В кінці 2009 року Австралія опинилася в списку 10-ти найбільш стабільних емітентів державних облігацій, витіснивши з нього Швейцарію і Японію; першою з групи G20 підняла процентні ставки;

Швидкий підйом її економіки призвів до нового зростання інтересу інвесторів і капіталізації австралійських компаній (зокрема, National Australia Bank, Rio Tinto і ін.)

Список використаних джерел

1. Аміров В. Економіка Австралії// Світова економіка і міжнародні економічні відносини. - 2008. - № 9. - С. 151-155

2. Архипов В. Австралія в світовій економіці// Світова економіка і міжнародні економічні відносини. - 2012 - № 10. - С. 92-97

3. Іванов П. Австралія на шляху до інформаційної економіки// Бізнес. - 2001. - № 5. - С. 26-27

4. Котлер Ф. Основи маркетингу: Підручник. - Москва.: Вільямс, 2005. - 656 с.

5. Перцовський Н. Міжнародний маркетинг: Учеб. посібник/Н.Перцовскій - Москва.: Вища школа, 2014. - 239 с.

6. Попова Ю. Австралія серед економічних лідерів// Азія і Африка. - 2003. - № 11. - 18-22

7. Скоробогатов В. Австралійський мультикультуралізм// Суспільні науки і сучасність. - 2014. - № 1. - С. 135-146

8.World bank group / Doing Business [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.doingbusiness.org/

Особливості бізнес середовища в Австралії на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Інформаційний бізнес і його особливості в умовах України

2. Реферат Підприємництво та бізнес у сільському господарстві: проблеми та особливості розвитку

3. Реферат Cпортивний туризм Австралії

4. Реферат Офшорні зони, їх особливості, реєстрація підприємств в них, особливості оподаткування

5. Реферат Особливості живлення грибів. Особливості будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло

6. Реферат Електронний бізнес в Україні

7. Реферат БІЗНЕС-ПЛАН ЗАТ Софія

8. Реферат Бізнес-план ВАТ «Pain»

9. Реферат Туристичний бізнес. Протокол етикету

10. Реферат Настройка середовища Windows XP