Новости

Графічний редактор Paint Brush

Работа добавлена:


Графічний редактор Paint Brush на http://mirrorref.ru

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра САПР

Звіт

долабораторної роботи № 5

з курсу:

Основи інформаційних технологій

на тему:

Графічний редактор PaintBrush

Виконав:

студент групи КН - 16

Яровой Вадим

Перевірив:

доцент

Іванців Р.Д

Львів 2015

1. Мета роботи

Ознайомлення і придбання навичок роботи з графічним редактором PaintBrush.

2. Теоретичні відомості

Растровий графічний редактор призначений для створення найпростіших малюнків, логотипів, фігурних надписів.

PaintBrush входить у стандартну поставку Windows і знаходиться за адресоюПускà Все программы ->СтандартныеàPaint. При завантаженні на екрані з’являється вікно редактора з пустим документом, який за замовчуванням має назву Безымянный (Untitled).

Зверху вікно редактора маєрядок заголовка з назвою програми та документа,

командний рядок, де команди згруповані за категоріями.

Нижче знаходиться робоче поле іпанель інструментів. Внизу редактора міститься палітра кольорів і статусний рядок.

В лівій секціїстатусного рядкавідображена скорочена інформація відносно вибраного інструменту або команди, середня секція фіксує поточні координати вказівника, в правій секції показані розміри створеного елементу.

Палітра кольорів представлена набором 14 кольорів. Зліва два квадратики представляють робочі кольори: верхній – основний колір, нижній – фоновий. Для вибору основного кольору наведіть курсор на кольорову комірку і натисніть на на ньому лівою (основною) клавішею мишки, натиск правою кнопкою змінює фоновий колір.

Панель інструментів містить піктограми основних елементів малювання і поле модифікаторів вибраного інструменту.

Інструменти малювання

Эллипс – малювання овалів. Модифікатори дозволяють малювати лише контур овалу, овал із контуром і заповненням, овал без контуру. Контур малюватиметься основним кольором, заповнення – фоновим. Для малювання правильного кола потрібно утримувати клавішу Shift.

Скругленный прямоугольник – малювання прямокутника із округленими кутами. Модифікатори аналогічні модифікаторам овалу.

Прямоугольник – малювання прямокутника. Для малювання квадрата потрібно утримувати клавішу Shift.

Многоугольник – малювання замкнутого багатокутника. Спочатку проводиться перша лінія, потім достатньо натиснути в іншій точці, ребро домальовується автоматично. Для замкнення багатокутника потрібно кінцеву точку поставити на початковій.

Линия – малювання прямої лінії основним кольором. Модифікатори дозволяють вибрати товщину лінії. При утримуванні клавіші Shift малюватимуться вертикальні, горизонтальні або лінії під кутом 450.

Кривая – малювання викривленої лінії. Спочатку малюється пряма лінія, потім потрібно натиснути в любій точці на робочому полі. Якщо клавішу мишки не відпускати, викривлення можна регулювати. Інструмент дозволяє викривити лінію лише у двох точках. Модифікатори дозволяють вибрати потрібну товщину.

Распылитель – імітація малювання струменем аерозолю. Модифікатори надають можливість вибору різної площі струменя.

Надпись – створення текстових надписів. Після вибору інструменту достатньо натиснути на робочому полі або розтягнути рамку фіксованої ширини. В місці блимання курсору буде введено текст. Для змінювання шрифту, його розміру, стилю і напрямку призначена панельШрифти.

Якщо панель автоматично не з’являється на робочому полі, її можна викликати через командне менюВидàПанель атрибутов текста при активному текстовому полі. Зміни відбуваються над всім текстом в текстовій ділянці. Модифікатори дозволяють зробити колір текстового поля прозорим або фоновим.

Карандаш – малювання довільної тонкої лінії основним кольором. Оскільки інструмент не має модифікаторів, товщину лінії змінювати не можна.

Кисть – малювання довільної лінії. Модифікатори надають можливість вибору пензля різної конфігурації і товщини.

Выбор цветов – дозволяє вибрати основний колір. Наведіть інструментом на любий колір на робочому полі. Після натиску на ліву клавішу мишки, основним кольором стане вибраний колір, а поточним інструментом стане попередньо вибраний інструмент.

Масштаб – збільшення/зменшення масштабу відображення малюнка. Модифікатори дозволяють вибрати 2-, 6-, 8- кратне збільшення або повернення до 100% масштабу.

Ластик – імітація затирання малюнку фоновим кольором.

Заливка – заповнення замкненого контуру основним кольором.

Інструменти виокремлення.

Выделение – виокремлення прямокутної ділянки для подальшого застосування (переміщення, копіювання, знищення, ефекти). Для виокремлення потрібно розтягнути рамку над фрагментом малюнка. Вибрана ділянка оточується синьою пунктирною лінією з 8 маркерами, курсор змінює свій вигляд на 4-х скеровану стрілку, яка дозволяє пересування ділянки. Наведіть стрілку всередину ділянки і потягніть її вбік. Фрагмент пересувається, на його місці залишається ділянка фонового кольору. Якщо при пересуванні утримувати клавішуCtrl, фрагмент лишається на місці, а його копія пересувається. Якщо курсор підвести на маркер, він змінюється на 2-х скеровану стрілку, що дозволяє змінити розміри ділянки по вертикалі, горизонталі та діагоналі. Модифікатори дозволяють зробити фоновий колір вибраної ділянки, що пересувається, прозорим або не прозорим.

Выделение произвольной области – аналогічний до попереднього інструменту, але ділянка може бути вибрана довільною лінією.

Командний рядок

Група командФайлмістить команди роботи з документом.

 • Создать – створення нового документа.
 • Открыть – відкрити існуючий документ.
 • Сохранить – збереження існуючого документа.
 • Сохранить как – збереження новоствореного документа або існуючого документа під новим ім’ям або в новому місці.
 • Предварительный просмотр – перегляд створеного малюнку перед друкуванням.
 • Параметры страницы – налаштування параметрів сторінки в діалоговому вікні, зокрема, вибір формату, орієнтації аркуша та встановлення розмірів полів.

 • Печать – друкування документа. У діалоговому вікніПечать у секціїПринтер обирають потрібний принтер, у секціїПечатать вказують, які сторінки друкуватимуться, у секціїКопии – кількість примірників і порядок друкування примірників.

 • Отправить – відправляння створеного малюнку електронною поштою.
 • Замостить рабочий стол Windows– розміщення створеного малюнка у вигляді обоїв робочого стола Windows.
 • В центр рабочего стола Windows - розміщення створеного малюнка в центрі робочого стола Windows.
 • Выход – закінчення роботи з графічним редактором.

Група командПравка містить основні команди редагування.

 • Отменить – відміна останніх 3 дій.
 • Повторить – повернення відмінених дій.
 • Вырезать – розміщення виділеної ділянки у буфер обміну ClipBoard.
 • Копировать - розміщення копії виділеної ділянки у буфер обміну ClipBoard.
 • Вставить – уставляння вмісту буфера обміну ClipBoard.
 • Очистить выделение – виділена ділянка заповнюється фоновим кольором.
 • Выделить все – виокремлення всього робочого поля.
 • Копировать в файл – запам’ятовування виокремленої ділянки як файлу.
 • Вставить из файла – уставляння в малюнок іншого малюнка як фрагмента.

У групі командВид містяться команди, що відповідають за зовнішній вигляд редактора та документа.

 • Набор инструментов – відображення/приховування панелі інструментів.
 • Палітра – відображення/приховування палітри кольорів.
 • Строка состояния – відображення/приховування статусного рядка.
 • Панель атрибутов текста – відображення/приховування панеліШрифты. Команда доступна лише при активному текстовому полі.
 • Масштаб – вибір відповідного масштабу відображення рисунка.
 • Обычный – застосування 100% масштабу.
 • Крупный– застосування масштабу, більшого за 100% .

 • Другой– у діалоговому вікні масштаб можна вибрати один із наявних масштабів.
 • Показать сетку – накладання на збільшений малюнок сітки. Команда доступна лише при масштабі документа більше за 200%.
 • Показать эскиз – на екрані з’являється додаткове вікно зменшеного масштабу. Команда доступна лише при масштабі документа більше за 200%.
 • Просмотреть рисунок – відображення малюнка на повний екран.

Група командРисунок містить команди додаткових ефектів

 • Отразить/повернуть – в діалоговому вікніОтражение и поворот вибирається відповідна опція повороту або відображення.

 • Растянуть/наклонить – в діалоговому вікніРастяжение и наклон можна встановить потрібні значення ширини та висоти виділеної ділянки у відсотках, а також значення нахилу у градусах.

 • Обратить цвета – кольори малюнка або виокремленої ділянки змінюються на протилежні. Повторне виконання команди повертає початкові кольори.
 • Атрибуты – в діалоговому вікніАтрибуты можна налаштувати розміри робочого поля в обраних одиницях виміру, а також колірну модель: чорно-білу або кольорову.

 • Очистить – очищення робочого поля і заповнення його фоновим кольором.
 • Непрозрачний фон – при включеній опції в інструментах виокремлення та тексту за замовчуванням буде вибрано модифікатор непрозорого фону.

Група командПалитра містить одну команду.

 • Изменить палітру – в діалоговому вікніИзменение палитры можна здійснити вибір інших кольорів.

При натиску на кнопціОпределить цвет діалогове вікно розкривається повністю. В колірному полі можна вибрати потрібний колірний відтінок. Вертикальна смуга праворуч із бігунком надає вибраному кольору насиченість від світлого до темного.

Група командСправка містить довідкову інформацію відносно програми та роботи з нею.

3. Контрольні запитання

 1. Для чого призначена графічний редакторPaintBrush?
 2. Для чого призначений командний рядок?
 3. Для чого призначена панель інструментів?
 4. Для чого призначена палітра кольорів?
 5. Як працюють інструменти малювання?
 6. Як працюють інструменти виділення?
 7. Для чого призначений статусний рядок?
 8. Як створити та відредагувати текст?
 9. Робота команд редагуванняВырезать,Копировать іВставить?
 10. Як змінити зовнішній вигляд вікна та розміри робочого поля?
 11. Які ефекти можна застосувати до виділеної ділянки?

4. Лабораторне завдання

 1. Ознайомитись з основними елементами графічного редактора, роботи з командним рядком та панеллю інструментів.
 2. Отримати індивідуальне завдання.
 3. Виконати завдання.

5. Зміст звіту

 1. Мета роботи.
 2. Основні теоретичні відомості.
 3. Результат виконання індивідуального завдання.
 4. Висновок.

Графічний редактор Paint Brush на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Графический редактор Paint

2. Реферат Компьютерная графика. Графический редактор Paint

3. Реферат Опис предметної області (графічний редактор). Інструкція користувачу. Інструкція програмісту

4. Реферат Текстовый редактор Word. Стили и шаблоны. Редактор формул. Ввод формул в текстовый документ

5. Реферат Графічний метод розвязування задач лінійного програмування

6. Реферат Создание графических изображений в MS Paint

7. Реферат Онлайн редактор

8. Реферат ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР WORD PAD

9. Реферат Текстовый редактор MS Word

10. Реферат Текстовый редактор Word