Новости

Історія і політика. Історія і ідеологія

Работа добавлена:


Історія і політика. Історія і ідеологія на http://mirrorref.ru

52. Історія і політика. Історія і ідеологія.

Взаємозв'язок політики і історії зауважували І здавна. Від античності їх навіть ототожнювали. У XIX ст. англійський вчений Е.Фрімен писав, що історія є політикою минулого, а політика — історією сьогодення. І нині деякі історики нама­гаються обгрунтувати історію як політичну науку, надаючи їй роль практичної дисципліни для здійснення політики. Однак такі погляди зустрічають серйозні заперечення.

Зведення історії до політики призводить до політизації історії, підпорядкування наукової об'єктивності потребам тої чи іншої політичної партії. Є друга сторона цього явища: «історизащя політики» — некритичне запозичення досвіду минулого і його механічне перенесення на сучасність. Обидві сторони негативно позначаються на формуванні історичної свідомості суспільства.

Ключ до вирішення проблеми співвідношення історії і політики лежить у взаєминах науки і політики. Завдання науки історії полягає в тому, щоб подавати об'єктивний образ минулого, позбавлений політичних і емоційних упереджень. Політика завжди буде спиратись на історію і використовувати її досвід для вирішення передусім політичних цілей. Для неї історія залишатиметься лише інструментом для обгрунтування політичних претензій. Таким чином, цілі політики і історії є відмінними і за своїм змістом не співпадають.

Політика прагне підпорядкувати історію і наслідком такого прагнення є небезпека виникнення конюнктурної історії, котра виконує передусім замовлення політики. Особливо великий вплив чинить політика на історичну свідомість у переломні моменти суспільного розвитку (війни, революції, реформи), коли гостро стоїть питання завоювання політичних впливів. Такі періоди небезпечні тим, що вони не просто «прочищають мозги, але і затуманюють душі».

Серед найбільш небезпечних наслідків впливу політики на історію є намагання розірвати спадкоємність у розвитку науки, спроби штучного заперечення попередніх здобутків і створення «нової науки історії». Такий розрив з минулим загрожує одно- бічністю, одномірністю і кон'юктурністю історичних знань. Політика пропонує і нав'язує суспільству прості, однозначні рішення і оцінки, які не відбивають складності і багатоманітності реального життя. Сучасний японський політолог Т.їто влучно зауважив, шо для багатьох політичних еліт властиве переконання

в тому, що той, хто контролює минуле, володіє сьогоденням, і той, хто має владу над часом, зберігає владу над людьми.

Історик повинен чітко усвідомлювати соціальну відповідальність своєї науки, її незалежність від політики. Можна погодитись з сучасним французським істориком Ф.Х.Кокеном у тому, що професійна історія повинна стати «вільною професією» у прямому розумінні цього слова; тільки недогматична історія, далека від обляпування брудом і перехвалювання, може формувати мислячих, а не люмпенізованих громадян.

Історія і ідеологія. Співвідношення історії та ідеології у більш широкому розумінні є взаєминами науки і ідеології. Наука безперечно пов'язана з ідеологією, як системою поглядів на оточуючий світ і шляхи його розвитку. Вона створює підстави для ідеології у. формі тих чи інших концепцій або теорій Проте ідеологія, як система поглядів, грунтується на одній провідній ідеї, не відображає усієї багатоманітності реальності, прагне до есхатологічного і фіналістського бачення історії, є менш рухливою і чутливою до змін, пов'язаних з нагромадженням нових наукових знань. Для ідеології як форми суспільної свідомості властива догматизація і харизматизація вихідних ідейних положень, некритичність і апологетика загальної побудови, котрі вимагають апріорного сприйняття провідної ідеї.

Історія і політика. Історія і ідеологія на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Історія розвитку поглядів на психічну патологію та її лікування. Історія розвитку патопсихології

2. Реферат Історія і мистецтво

3. Реферат Історія українського кіно

4. Реферат Історія Чернігівського колегіуму

5. Реферат Історія Української культури

6. Реферат Історія журналістики шпаргалка

7. Реферат Історія і жанри риторики

8. Реферат Історія культури ХХ століття

9. Реферат Історія варварських племен

10. Реферат ІСТОРІЯ, ЯКА ОБ’ЄДНУЄ ТА ДІЛИТЬ