Новости

Класифікація злочинів

Работа добавлена:


Класифікація злочинів на http://mirrorref.ru

  1. Класифікація злочинів.

Злочином визнається передбачене Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.

Під класифікацією злочинів розуміютьподіл їх на групи залежно від того чи іншого критерію.

Так,залежно від форми вини злочини можна поділити наумисні і необережні;

Винаможе виявлятись у форміумислу або необережності.

Умисел поділяється напрямий і непрямий.

Умисел визнається прямим, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання.

Непрямим визнається умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала настання цих наслідків.

Необережністьподіляється назлочинну самонадіяність і злочинну недбалість.

Злочинною самонадіяністю визнається така поведінка особи, коли вона передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, але легковажно розраховувала на їх відвернення.

Злочинною недбалістю визнається така поведінка особи, коли вона не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинна була і могла їх передбачити.

Залежно від ступеня завершеності злочинної діяльності - назакінчені і незакінчені.

Кримінальне законодавство визначаєтри стадії вчинення злочину:

  1. готування до злочину — це пошук, пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину;
  2. замах на злочин — це навмисна дія, безпосередньо спрямована на вчинення злочину, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі злочинця;
  3. закінчений злочин — це діяння, яке містить всі ознаки складу злочину.

За готування до злочину та замах на нього відповідальність настає за статтею Кримінального кодексу, що передбачає кримінальну відповідальність за конкретний злочин.

Особа, яка добровільно відмовилася від готування до злочину або замаху на злочин, усвідомлюючи можливість доведення злочину до кінця, звільняється від кримінальної відповідальності при умові, що фактично вчинене нею діяння не містить склад іншого злочину. Але коли злочинну діяльність вдалося перервати на етапі готування до злочину чи замаху на злочин попри волі злочинця, то він не звільняється від покарання.

Залежно від ступеня тяжкостізлочиниза Кримінальним кодексомподіляються наступним чином:

  1. злочини невеликої тяжкості, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строкне більше двох років або інше, більш м'яке покарання;
  2. злочини середньої тяжкості, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строкне більше п'яти років;
  3. тяжкі злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строкне більше 10 років;
  4. особливо тяжкі злочини. Ними визнаються злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строкпонад 10 років або довічного позбавлення волі.

Класифікація злочинів на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДІТЕЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

2. Реферат Класифікація витрат для прийняття управлінськихрішень. Класифікація витрат на виробництво для визначення собівартості

3. Реферат Поняття й ознаки рецидиву злочинів

4. Реферат Поняття та загальна характеристика наукових основ кваліфікації злочинів

5. Реферат Юридико-психологічна характеристика злочинів, пов’язаних із ненаданням допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані

6. Реферат Класифікація свердловин

7. Реферат Класифікація будівельних матеріалів

8. Реферат Класифікація податків в Україні

9. Реферат Надзвичайні ситуації та їх класифікація

10. Реферат Класифікація нещасних випадків