Новости

Продуктова політика комерційного банку

Работа добавлена:


Продуктова політика комерційного банку на http://mirrorref.ru

Тема5. Продуктова політика комерційного банку

Основні питання

 1. Продуктова стратегія комерційного банку.
 2. Технологія формування попиту на банківські продукти.
 3. Порядок розробки комерційних пропозицій.

Плануваннякомплексу маркетингу передбачає наявність підбору кількох стратегій: продуктової, ціноутворювальної, комунікаційної та стратегії у сфері системи доставки.

Продуктова стратегія складається з двох елементів: аналізу існуючих продуктів та аналізу розвитку продуктів з точки зору їх доцільності (зміни структури запропонованих продуктів, розширення спектру продуктів за рахунок продуктів, які не застосовувались конкретним банком, та продуктів, які є новими, розробленими безпосередньо цим банком).

Оцінка асортиментупроводиться за такими параметрами, як рівень збуту, відносна частка ринку, розмір витрат і рівень рентабельності, перспективність, унікальність, ефективність, рентабельність, сумісність з існуючими продуктами, дохідність у поєднанні з прийнятим рівнем ризику, можливість автоматизації, диверсифікація рівня *в прибутковості, поєднання старих і нових послуг.

Самарозробкапродуктуу процесі його створення повинна проходити такі стадії:пошук ідей(пошук і накопичення ідей, відбір придатних ідей, розробка задумів продукту, відбір придатних задумів, визначення стратегії маркетингу),аналіз маркетингових можливостей(аналіз ринкових можливостей, аналіз можливостей банку, зіставлення наявних перспектив з цілями банку),безпосередньо розробка продукту(розробка техніки надання послуги, підготовка нормативної документації, навчання кадрів),випробування продукту(апробація послуги у реальних умовах, перевірка на практиці якості продукту, доступності ціни, наявності потреби в ньому, визначення частоти звертань),комерціалізація(прийняття рішення про виведення продукту-новинки на ринок, вибір слушного моменту та місця надання послуги з урахуванням результатів аналізу ринкових випробувань, проведення пропагандистської кампанії, розробка інструкцій і формальної документації).

Перш ніж почати формування попиту на конкретні послуги, необхідно зрозуміти, які продукти є для клієнтів більш, а які менш значущими. Для цього по кожному пріоритетному клієнту, а потім по групі клієнтів, які належать до однієї галузі або до одного галузевого сегмента, визначається міра концентрації банківських послуг. За результатами аналізу концентрації основних банківських послуг складається таблиця рівня потреби в продуктах.

Додатково до опису потреб в продуктах та послугах потрібно додавати опис профілю клієнтів, що відносяться до однієї галузі або до одного галузевого сегмента.

Цілі роботи:

 1. Описати сегмент клієнта з точки зору існуючих та потенційних потреб в банківських продуктах і послугах.
 2. Оцінити можливості банку в наданні цих продуктів та послуг.
 3. Підготувати базу для розробки програми маркетингу-мікс та комплексу маркетингу по кожному сегменту.

Етапи роботи:

 1. Огляд економічного становища галузі.
 2. Визначення частки сегменту на ринку.
 3. Складання переліку підприємств галузі, що є клієнтами банку.
 4. Визначення потреби сегмента в банківських продуктах та послугах:
  • визначення основних банківських продуктів, що використовуються підприємствами, умови їх надання;
  • ♦> виявлення міри задовільнення клієнтів основними банківськими продуктами;
  • виявлення менш значущих банківських продуктів, міри задоволення ними клієнтів;
  • виявлення потреби сегмента в нових продуктах; можливості банку в їх наданні.
  1. Опис чинників привабливості сегмента для банку. Визначення значущості кожного чинника (висока, середня, низька). Оцінка привабливості кожного чинника на основі існуючих знань, досвіду роботи, очікуваних тенденцій. Привласнити рейтинг від 1 до 5. Розрахувати цінність.
  2. Визначення сильних сторін банку в обслуговуванні даного1 сегмента з позиції банку і позиції клієнта. Визначення значущості кожного чинника (висока, середня, низька). Оцінити кожний сильний чинник. Привласнити рейтинг від 1 до 5. Розрахувати цінність.
  3. Оцінка елементів маркетингу-мікс для даного сегмента.
  4. Опис елементів маркетингу-мікс по банківських продуктах даного сегмента, що вимагає удосконалення (ціна, мережа, якість обслуговування, просування).
  5. Підготовка матеріалу для вироблення маркетингової стратегії Те програми маркетингу-мікс по кожному сегменту.

Формування комерційної пропозиції включає три етапи.

Перший етап —збір інформації про клієнта, показники його діяльності, його потреби, проблеми, практику обслуговування в інших банках.

Другий етап —складання індивідуальної пропозиції для клієнта, що включає комплекс банківських продуктів або окрему послугу і їх тарифи. В результаті складається перший варіант комерційної пропозиції, який відсилається клієнту або вручається на переговорах.

Третій етап— обговорення деталей комерційної пропозиції в процесі переговорів з клієнтом і формування остаточного варіанту пропозиції.

 • РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг.  Европейская перспектива. Пер. с франц. – СПб.: Наука , 1996. – ХV – 589 с.
 2. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998, - 152 с.
 3. О.М. Колодізєв, Д.В. Тригуб, О.В. Хмеленко. Маркетинг у банку: Навч. посібник.- Харьків „ІНЖЕК”. – 2004 . – 154 с.
 4. Спицин И.О., Спицин Я.О. Маркетинг в банке. – Тенополь: ОАО «Тарнекс» . – 1993 .- 656 с.

КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ ТЕМИ

Комерційна пропозиція— офіційний документ з переліком банківських продуктів або послуг, індивідуальних тарифів і умов, які персональний менеджер пропонує існуючому або потенційному клієнту від імені банку.

Товарна номенклатура —сукупність усіх асортиментних груп товарів і товарних одиниць, що пропонує покупцям конкретний продавець.

Товарний асортимент —група товарів, тісно пов’язаних між собою схожими принципами функціонування, продажем однаковим групам покупців, маркетинговим способом просування на ринок або належністю до того самого діапазону цін.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Розкртийте суть планування банківських продуктів як елемент планування комплексу маркетингу.

2. Назвіть критерій оптимізації асортиментного ряду та його використання у плануванні банківського продукту.

4. Опишіть фактори оптимізації структури продуктового ряду.

5. Наведіть стадії процесу створення продукту-новинки.

6. Охарактеризуйте та наведіть приклади стадій життєвого циклу  банківських продуктів.

7. Поясніть суть елементиів пошуку ідей як стадії створення нового продукту.

8. Зробіть аналіз маркетингових можливостей нового продукту.

9. Як відбувається розробка продукту-новинки.

10. . Що відбувається при випробовуванні продукту-новинки.

11. В чому полягає комерціалізація продукту-новинки.

12. Дайте визначення «асортиментна політика»  комерційного банку, яка її мета.

Продуктова політика комерційного банку на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

2. Реферат КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

3. Реферат Створення та організація діяльності комерційного банку

4. Реферат Оцінка кредитоспроможності позичальника комерційного банку

5. Реферат Доходи, витрати та прибуток комерційного банку

6. Реферат Розробка моделей прогнозування фінансової стійкості комерційного банку

7. Реферат Побудова моделі оцінки фінансової безпеки комерційного банку

8. Реферат Розробка організаційно-методичних рекомендацій з удосконалювання управління кредитним ризиком комерційного банку

9. Реферат Головний бухгалтер банку одержав в банку кредит. Які дії були проведені кредитним комітетом банку

10. Реферат Фіскальна політика держави (Бюджетно-податкова політика)