Новости

Створення підприємства з виконання наукових досліджень та надання медичних послуг у сфері використання кліткових біотехнологій

Работа добавлена:


Створення підприємства з виконання наукових досліджень та надання медичних послуг у сфері використання кліткових біотехнологій на http://mirrorref.ru

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Основна задача кожного підприємця, який починає свою діяльність, це чітко розуміти основні положення тієї сфери, в якій він далі діятиме. Перспективу розвитку, ризики та можливості ефективності розвитку своєї підприємницької діяльності, засоби дії матеріальних, трудових, фінансових потоків, розрахунки діяльності ефективної роботи персоналу, можливі економічні випадки, які можуть негативно вплинути на розвиток та роботу підприємства, інші обставини різного характеру. Не виключно й обставини впливу негативного політичного стану, природних катаклізмів тощо.

Тому кожному підприємцю необхідно аналізувати стан ринку, слід зауважити, що це сфера ринкової економіки, планувати початок своєї діяльності з величезним інформаційним потенціалом, розрахунками перспективи роботи на ринку, загалом на ринку з можливим великим колом конкуренції. Це є загальним правилом у боротьбі за розвиток своєї компанії на ринку. Тобто приблизно вміти розрахувати конкурентоспроможність свого підприємства у цьому колі, про перспективи та можливості.

Для цього розрахунку є деякі загальні положення. Цими положеннями є розробка бізнес-плану для кожного підприємства індивідуально. Кожний підприємець не може почати свою діяльність без аналізу та розрахунків, тобто без бізнес-плану. Це неможливо, навіть, для початку будівництва свого підприємства. У кожного підприємця постає необхідність завчасно підготуватись для цього, для того, щоб обійти стороною більше, ніж половину ускладнень, які постають на початку організації підприємства. Для того, щоб зменшити ризики падіння усіх цілей вже на початку роботи.

Найважливіше питання на початку роботи будівництва свого підприємства є інвестиційні потоки, тобто, матеріальна база, а для цього, необхідно розробити бізнес-проект. Він являється важливим інструментом у всіх сферах підприємницької діяльності, як в Україні, так і в багатьох країнах з ринковою економікою.

Адже чіткий, економічно вірний, потенційно досконалий бізнес-план є шляхом до вірної роботи підприємства, функцій персоналу, підвищення своєї стабільності на ринку, можливості зросту підприємства, плани розвитку тощо.

Бізнес-планування дозволяє вирішувати цілу низку поставлених перед підприємством цілей. Ці задачі відповідають різноманітним сферам діяльності, яка хоч якось впливає на подальшу роботу підприємства. Основні з них – такі:

- вирішення складу роботи підприємства у сфері товарів чи послуг;

- вирішення складу персоналу та мотивації їхньої роботи;

- вирішення цілої низки необхідних дій у сфері маркетингових досліджень, конкурентоспроможності, ціноутворення, рекламної сфери тощо;

- оцінка фінансової спроможності на початкових діях підприємства та подальшого розподілу фінансових ресурсів для постановки наданої підприємством цілі;

-  оцінка та вирішення проблем у стані кризової ситуації підприємства (це можуть бути економічні, політичні, а також природні умови, які вплинуть на стан підприємства);

- необхідність вирішення проблематичних ситуацій у стані ризику;

- інші ситуації різноманітного характеру (форс-мажорні обставини).

Для подальшого планування організації підприємства було підібрано саме тему бізнес-планування, тому що, він являється необхідним документом для підприємства та подальшої його роботи.

Цільовим напрямком у розробленні цього бізнес-проекту є організація підприємства з виконання наукових досліджень у галузі кліткових біотехнологій.

Головною метою даного проекту являється  аналіз та розрахунки створення підприємства з виконання наукових досліджень та надання медичних послуг у сфері використання кліткових біотехнологій.

1. ЗАГАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЯ ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1 Сучасний підхід у вітчизняній практиці планування

На підприємствах України, а також інших зарубіжних країн, з переходом до ринкових відносин постає задача стабільності на ринку. З переходом до ринку багато підприємств України не ставили за ціль планування своєї діяльності. Це складалось за умов нестабільності та невизначеності своїх дій. Тому, за таких умов, складно та майже неможливо досягнути точних розрахунків для подальшої роботи та перспективи розвитку підприємства. Сьогодні за умов ринкової економіки планування та розрахунки є найважливішим завданням. Це викликано різноманітними ринковими закономірностями та ринковими явищами, які безпосередньо впливають на стан підприємства.[1, 2].

Сьогодні є необхідним планування та розрахунки будівництва, а також ведення бізнесу за умов жорсткої конкуренції. Якщо планування будівництва бізнесу засноване на нововведеннях та різноманітних «ноу-хау», то необхідно розраховувати та планувати перші кроки для появи таких підприємств на ринку та забезпечити себе стабільністю та подальшим розвитком.

Нажаль, в Україні, немає великої цілі у плануванні таких дій. Багато заснованих підприємств базується на минулих досвідах неприйнятних сьогодні. Але, з переходом до ринкової економіки, українські підприємства повинні відмовляти негативним досвідам, які були базовими ще за часів СРСР. Так, досвід за часів СРСР може показати сьогодні усі позитивні та негативні сторони у створенні підприємств та ведення роботи з ними. Адже, складання планів, це турбота про всі можливі дії, передбачення негативних наслідків, руйнування планів виробництва чи надання послуг, запобігання помилок, а головне, бути готовим передбачити та усувати можливі проблеми, які можуть виникнути за різних причин. У ринкових умовах господарювання жодне підприємство не може працювати прибутково без ретельно підготовленого плану.

Для кожного підприємства необхідне забезпечення ефективного функціонування на ринку. Підприємства створюють коло ринку, але в боротьбі за стабільне функціонування на ринку це коло звужується. Тим самим відокремлює підприємства з сильними позиціями функціонування від слабих, тобто знищує підприємство вщент.[3].

1.2 Бізнес-план – основний інструмент управління підприємства

Бізнес-план – це документ, який містить обґрунтовані дії ведення бізнесу, розрахунки та ефективність заходів, що викликані метою досягнення максимального прибутку підприємства. Бізнес-план є чітко підготовленим документом, в якому викладено зміст виду обраної діяльності, поставлені цілі, які повинні бути реалізовані за умов розрахунків у цьому бізнес-плані.

Кожний бізнес-план базується на основних критеріях, а саме:

- дає можливість визначити життєстійкість та стабільність в умовах жорсткої конкуренції на ринку товарів чи наданні різноманітних послуг;

- обґрунтований план дій, за допомогою яких, підприємство може набути розвитку;

- є важливим документом-інструментом для заклику інвестицій, як вітчизняних, так і закордонних;

- надає можливість у веденні справ на перших кроках;

- дає можливість вірного розподілу фінансових та матеріальних активів;

- визначає кількісну потребу у наданні товарів та послуг на ринок збуту для можливо швидкого повернення інвестиційних активів та планування заощаджень;

- визначено план дій, розподіл трудових ресурсів та їх функції;

- показує можливі заходи усунення проблематичних дій, які впливають на стан підприємства з боку ринкових умов та можливі заходи безболісного усунення ризикового стану;

- у зв’язку з ефективністю запланованих дій, можливо наглядно побачити стан розвитку чи розширення підприємства тощо;

- помітні важливі функції справ – чи можливе ведення бізнесу за умов ринкової економіки, чи варто займатися саме цим бізнесом, чи більш ретельно обґрунтувати вже розроблений бізнес-план?

Варто замислюватись над цим уважніше, щоб багато ресурсів, як фінансових так и трудових, не марно були заподіяні.

Бізнес-план є головним управлінцем у веденні бізнесу. Управлінець, який може вести підприємство та всю його структуру минаючи багато негараздів та проблем в економічній сфері ринкових подій.[10]

Стратегія підприємства – це складова частина управління, що охоплює усі питання визначення напрямків розвитку підприємства, та, які дають змогу реалізувати всі поставлені перед підприємством плани. (див. мал.1):

Мал. 1.

Важливість бізнес-планування.

Кульмінаційним моментом бізнес-плану є важливість.Особливо важливі ризикові ситуації. Ризикові ситуації можуть бути викликані різними факторами. Як економічні, так і політичні. Ризикові ситуації іноді вирішуються з великими підприємством втратами, а іноді, взагалі повною руйнацією підприємства.

Кожний бізнес-план має постійні, необхідні для розробки будівництва підприємства пункти та заходи. Без них неможливе здійснення побудови ефективної роботи підприємства.

1.3 Формування інформаційного полю

Процес розробки кожного бізнес-плану неможливий без початкової інформаційної бази, що надалі буде заподіяна у майбутньому бізнесі. До такої інформації належить маркетингова, виробнича, фінансова, а також, інформація про загальноекономічні та галузеві фактори. До інформаційної бази, яка необхідна для бізнес-плану, належать всі відомості економічної ситуації на ринку, політичні події, які можуть впливати на стан та розвиток початкового кроку в бізнесі.

Інформація – це сукупність корисних відомостей, які є об’єктом збирання, зберігання, реєстрації, передавання та перетворення. Інформація є одним із ресурсів, який може накопичуватися та є важливим інструментом у подальшої роботі. Вона являється головним елементом будь-якої функції управління. Особливо це важливо на початковій стадії розвитку підприємства, а також для постійного аналізу у процесі роботи. Володіння потрібною інформацією, а головне, достовірною, актуальною у потрібній сфері, оперативною, уможливлює отримання ринкових переваг та знижує фінансовий ризик. За допомогою якого можливе завчасне запобігання ризикових ситуацій на ринку та допомагає відслідковувати стан конкурентів на ринку.

До їх джерел відносяться внутрішні та зовнішні види інформації. До внутрішнього виду інформації належать бухгалтерські данні та звітність, статистичні данні та оперативні.

Збирання такої інформації відбувається постійно але використовуватися може епізодично, тобто у разі потреби. Бухгалтерська звітність використовується епізодично. Вона необхідна при роботі з державними структурами. Звітність подається у податкові служби, іноді такою інформацією зацікавлені вищі інстанції керівництва. Безпосередньо,директор підприємства, для подальшого обґрунтування дій.[11, 12].

Необхідно слідкувати за станом бухгалтерської звітності підприємства.

Зовнішньою інформацією являється інформація про конкурентів та їхнє середовище роботи, конкурентні заходи, загальна інформація про стан ринку та його подальші дії, стан маркетингової оцінки на ринку тощо. До такої бази інформаційних даних легко досягнути за допомогою законодавства, офіційної бухгалтерської та статистичної звітності, публікації, інших підприємств та самостійних маркетингових досліджень.

Характер збору інформації може бути різноманітний. Мета досягнення важливої інформації має різні підходи, у тому числі, й нелегальні.

Іноді ці кроки несуть і кримінальний характер. І це зрозуміло. Тому що, важливість інформації може бути досить значною для кожного підприємства. Втрата важливої інформації веде за собою, навіть, повну руйнацію підприємства. А цією подією дуже зацікавленні конкуренти, особливо під час гострого стану на ринку, втратах прибутків через високий рівень конкурентоспроможності та положення на ринку цих самих конкурентів. Але слід зауважити, що інформація, яка потрібна саме одному підприємству, може негативно вплинути на інше. Тому слід чітко знати та аналізувати характер та наслідки потрібної інформації.[10, 11]

Інформація, яка потрібна будь-якому підприємству містить такі показники ринку:

- попит на даний вид продукції чи послуг;

- можливість потенційних споживачів придбати товари та послуги;

- чисельність потенційних споживачів (розподіл їх на групи по районах, віку, стану можливості попиту тощо);

- приблизний стан доходів споживачів;

- попит на аналогічні товари та послуги;

- чисельність підприємств-конкурентів;

- оцінка ринку «ціна-якість».

Ця інформація стосується маркетингової ситуації.

Маркетингова оцінка ринку проходить саме по цих основних параметрах. Вона включає в себе й статистичні дані.

Важливою для підготовки бізнес-плану є також інформація про загальноекономічні та галузеві фактори, що впливають на процес реалізації підприємницького проекту. Це аналіз загальноекономічної ситуації на ринку, соціальних та політичних умов, законодавчої та нормативної бази, сприятливих можливостей та загроз для бізнесу тощо.[12].

Слід зауважити, що інформаційне поле кожного бізнес-плану, повинно містити у собі і прогнозну інформацію, яка базується на деяких припущеннях та передбаченнях, а іноді, на досвіді інших підприємств.

1.4 Загальна характеристика послідовності розробки бізнес-плану

Кожний бізнес-план має послідовний характер своєї будови. Послідовність бізнес-плану має такий характер:

- початковий;

- підготовчий;

- основний;

До першої, початкової стадії, відноситься процес, в якому відбувається пошук підприємницької ідеї, визначається сфера діяльності, обирається та обґрунтовується форма організації бізнесу та приймається  рішення щодо способи започаткування бізнесу.

До підготовчої частини збирається інформація, визначається місія підприємства, формуються конкретні цілі діяльності підприємства, аналізуються стратегічні альтернативи та обирається стратегія діяльності підприємства. Першим кроком на підготовчої стадії є аналіз стану ринку, який полягає в чіткому

детальному розгляді всіх умов, в яких у майбутньому працювати і конкурувати підприємцю. Тобто, необхідно з’ясувати :

- які можливості ринку та тенденції його розвитку;

- які фактори можуть сприяти на успіх справи та подальший розвиток.

Іншими словами, підприємцю необхідно проаналізувати та детально оцінити своїх конкурентів та можливості споживачів. Проаналізувати та дати характеристику  можливості організації підприємства в конкретному регіоні.

Це стосується географічного розташування, кліматичне місцезнаходження, споживчих інтересів оточуючих тощо.

Наступним кроком бізнес-планування є визначення особистих цілей підприємця. Для цього необхідно відповісти на елементарні, але відповідальні питання. Ці питання є вирішальними на етапі досягнення поставленої мети перед підприємцем.

- факторі, що примусили зайнятися саме цим видом діяльності;

- часові рамки досягнення поставлених цілей та фактори, які сприятимуть цьому;

- очікувані результати після першого року роботи, другого, третього… ;

- у разі не реалізації кількох ідей, чи може підприємство будувати бізнес далі?

- дії, які необхідні у кризових ситуаціях. Чи можна їх виконати успішно?

Ще одним важливим кроком є визначення предмету бізнесу.

Даний етап підготовки бізнес-плану дозволяє відповісти на досить просте, але істотне запитання. Це питання необхідно розглядати з точки зору інтересів потенційного споживача. І це зрозуміло, адже жодний підприємець не досягне успіху свого підприємства, якщо на його товар чи послугу не стоятиме питання попиту. Тому кожний бізнес-план повинен включати в себе детальну характеристику товарів, робіт чи послуг.

- які потреби споживача задовольняє той чи інший вид товару, роботи або наданої послуги підприємцем?

- які переваги даного виду послуг порівняно з послугами конкурента?

- чи в змозі споживач користуватися даним видом послуги? Чи дозволяє споживачеві задовольняти свої потреби даним видом послуг його рівень доходів?

Це є основні питання щодо предмету бізнесу, який веде підприємець перед споживачем.

Основна стадія бізнес-плану – це безпосередньо розробка та опрацювання бізнес-плану. Саме на цій стадії потрібно довести доцільність бізнесу, зробити відповідні розрахунки та обґрунтування.

1.5 Основні вимоги до складання бізнес-плану

Складання та оформлення бізнес-плану є важливим кроком для успіху підприємства. Адже бізнес-план повинен охоплювати всі дії та заходи ведення бізнесу. Чіткий у змісті, грамотно складений, зрозумілий для інвестора. Кожний інвестор зацікавлений у розумінні та перспективах проекту.

Бізнес-план повинен виглядати професійно. Адже бізнес-план – це документ, що характеризує підприємця та його бізнес. Чи є бізнес перспективним та які шляхи будуть прийматися для його розвитку. Повинен бути змістовний та сприятливий для розуміння зміст. Необхідна кількість таблиць, діаграм та графіків з чіткими розрахунками. Кожний зацікавлений інвестор проекту має бачити та аналізувати характер перспективного вкладу фінансових та матеріальних ресурсів у даний проект. Але слід контролювати розповсюдження інформації у бізнес-плані. Тому що кожний бізнес-план містить конфіденційну інформацію про бізнес. Як зазначалося раніше накопичення та розповсюдження інформації є відповідальним кроком у ведені бізнесу. Повний обсяг інформації може бути представлений лише великої зацікавленості інвестора над проектом та його розвинення.

В таких випадках виникають деякі правила та положення оформлення бізнес-планів, яких необхідно дотримуватися:

- склад речення повинен бути коротким, чітким, ясним;

- стислість, простота, адекватність сприйняття змісту;

- конфіденційність та функціональність змісту;

- прогнози мають бути закріплені дослідженнями;

- припущення повинно мати кілька варіантів, але орієнтир бізнес-проекту посилається на найгірший;

- доцільно використовувати графіки, діаграми, таблиці, щоб з’ясувати положення бізнес-плану;

- об’ємну інформацію яка стосується бізнес-плану, краще розмістити у додатках;

- гнучкість планування має важливий характер;

- основні положення бізнес-плану необхідно викладати так, щоб вони були адаптовані до непередбачених змін внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства;

- стислість та чіткість бізнес-плану обмежується 20-25 сторінками. Якщо вартість проекту більше ніж сотні тисяч гривень, необхідно більш детальне обґрунтування та розрахунки проекту з поясненнями.

Таким чином, кожен підприємець, на початку своєї діяльності, повинен ясно представити перспективну потребу у матеріальних, фінансових трудових та інтелектуальних ресурсах, джерела їх отримання. Чітко визначати ефективність використання ресурсів в процесі роботи підприємства.

1.6 Логіка та принципи розроблення бізнес-плану

Розробка бізнес-планів характерна для всіх форм та видів підприємств, це складова частина підприємницьких угод виробничого, торгово-комерційного та фінансово-кредитного характеру.

Бізнес-план є  досить ефективним засобом донесення нової ідеї до осіб, які спроможні фінансувати даний проект. У той самий час – це основа для оцінки перспективи розвитку та управління новим бізнесом. [3].

Бізнес-план являється документом, який описує всі основні аспекти майбутнього підприємства, аналізує всі проблеми,  з якими воно може зіткнутися,

а головне, визначає засоби та методи вирішення перед підприємством проблем. Завдяки розробці правильно складеного бізнес-плану можна відповісти на запитання про можливості вкладень коштів в цю справу та спроможність ведення бізнесу. Тому й слід викладати всі розрахунки та припущення на папері, щоб уникнути проблем на кульмінаційній точці ведення справи. Щоб заздалегідь побачити майбутні проблеми та можливості їх подолання.Важливим аспектом у розробленні проекту являється участь керівника чи засновника цього бізнесу. Особисте втручання над розробкою проекту є важливим для майбутньої діяльності. Виникає самоперевірка задуму та можливості майбутньої спроможності у роботі з цим проектом. Над бізнес-планом необхідно працювати з кваліфікованими менеджерами та фінансистами.

Нерідко на цій стадії розробки визначається партнер чи група їх. Кваліфіковані спеціалісти і водночас однодумці у цієї справі нерідко досягають успіху скоріше, ніж керівники проекту, які діяли окремо.  В такий ситуації, при зростанні обсягів виробництва чи наданні послуг, полегшується розроблення удосконалення бізнес-плану та шляхи зниження його витрат. Адже всі підприємства розглядають заходи поліпшення чи модернізації своєї справи, для чіткого та стабільного стану на ринку.

Якщо виникає проблема недостатності потужностей над розширенням чи виробництвом товарів (надання послуг) підприємства, воно може вирішити цю проблему завдяки залученню інвестицій чи партнерів, у яких можна орендувати чи взяти в лізинг необхідне обладнання.

Логіка розробки бізнес-планів має ряд таких кроків, як:

- вибір продукту на ринку;

- дослідження ринкового середовища;

- вибір місцезнаходження підприємства;

- прогнозування обсягів продажу;

- визначення виробничих параметрів бізнесу;

- опрацювання цінової та збутової політики;

- вибір та обґрунтування організаційної політики;

- оцінка можливих ризиків та загроз, прогноз їх мінімізації;

- оцінка фінансових параметрів;

- складання висновків під цими параметрами.

- послідовності і швидкого реагування.

При розробці бізнес-планів необхідно утримуватись деяких принципів, які наведені на схемі 1:                                                                                             Схема 1.

Принципи розробки бізнес-плану

За рахунок чітко визначених кінцевих цілей розробленого бізнес-плану вся справа бізнесу набуває цілеспрямованості, що дозволяє спрямувати дії підприємств на оптимальний шлях. Тобто послідовні та впевнені кроки  до поставленої перед підприємцем.

Якісно розроблений бізнес-план допомагає підприємству зростати, завойовувати нові позиції на ринку, розробляти перспективні плани свого розвитку, формувати концепції виробництва чи надання послуг та обирати раціональні шляхи їх реалізації.

1.7Висновки методології планування

Загальною методологією планування підприємницької діяльності є чітке вирішення про необхідність на ринку того чи іншого виду товарів або послуг,  дати обґрунтовану оцінку про можливість та спроможність ведення бізнесу, враховуючи достатньо жорстокі умови та правила конкурентної боротьби, а головне, відчувати та ставити за ціль спроможність зарекомендувати своє підприємство як бренд, ім’я та стабільність.

Сучасний підхід планування не досить досконалий. Тому необхідно поставити за ціль нові методології ведення бізнесу, встановити правила, які ведуть до ефективного використання ресурсів (фінансових та трудових), які  спроможні вдосконалити ринкові відносини до максимально високого розвитку вітчизняних підприємств, спроможних конкурувати на міжнародній арені.

Бізнес-план – інструмент, який є управлінцем підприємства. Основний аналітик та захисник підприємства, що будується. Керівник, спроможний до здійснення поставленої мети, і водночас, десяток зшитих паперів, які здатні пожертвувати собою для здійснення поставленої мети та захисту ідеї що може бути зруйнована.  Тому складання та оформлення бізнес-плану є важливим кроком для успіху підприємства. Адже бізнес-план повинен охоплювати всі дії та заходи ведення бізнесу. Чіткий у змісті, грамотно складений, зрозумілий для інвестора. Кожний інвестор зацікавлений у розумінні та перспективах проекту.

2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ СТАНУ СПРАВ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ КЛІТКОВИХ БІОТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

2.1 Загальна характеристика галузі

Пошук ідеального джерела стовбурових клітин, із яких можна буде одержувати клітини різних тканин для репарації хворих і ушкоджених органів людини, проводиться вже давно в багатьох лабораторіях світу. Відомі дані про використання клітинних препаратів, отриманих на основі фетальних тканин абортусів, клітин тваринного походження, кордової крові для лікування таких важких і розповсюджених захворювань як хвороба Паркінсона, Альцгеймера, інсульт, травма спинного мозку, цироз печінки, діабет, глаукома, токсичний поліневрит та ін.

Незважаючи на деякі оптимістичні результати цих робіт, невирішеною проблемою залишається імунологічна проблема поступового відторгнення чужорідного матеріалу, не кажучи про морально-етичну сторону даної терапії (використання фетальних клітин з абортивного матеріалу).

Успіхи в напрямку соматичного клонування культивування ліній ембріональних стовбурових клітин людини в 1998 році, здавалося б, наблизили перспективу вирішення імунологічних проблем, але залишилися нездоланими етичні перешкоди та технічні складності, які не дозволяють широко використовувати дані розробки в медичну практику.

Останнім часом у науковій літературі з’явилися повідомлення про інше можливе джерело клітинних препаратів для терапії, яке дозволяє вирішити всі ці проблеми. Це – клітини строми кісткового мозку людини (КСКМ), вперше описані понад 30 років тому нашим співвітчизником А.Я. Фріденштейном.[5].

Донині було відомо, що ці клітини виконують у кістковому мозку опорну функцію, сприяють збереженню недиференційованого стану стовбурових клітин крові, а також є клітинами-попередниками, тобто при визначених умовах можуть диференціюватися в клітини хрящової, кісткової і жирової тканини.

Ці клітини вже давно використовуються у медичній практиці. [6].

Та лише не так давно стали з’являтися дані про те, що КСКМ є плюропотентними і під дією специфічних індукторів можуть диференціюватися в нервові клітини, кардиоміоцити, гепатоцити, епітеліальні клітини легень, ендотелій, клітини сітківки ока та ін.

За останні три-чотири роки у науковій літературі з’явилася ціла серія робіт, виконаних на експериментальних пацюка, у яких показане успішне використання трансплантації клітин строми кісткового мозку при лікуванні ушкоджень головного та спинного мозку. Трансплантовані КСКМ пацюків диференціюються у зоні ушкодження в нервові клітини а клітини беруть участь у відновленні ушкоджених ділянок, що призводять до відновлення втрачених рухових функцій.

Тепер проводиться багато оперативних втручань з використанням стромальних клітин кісткового мозку людини для відновлення погіршеного опорно-рухового стану. Тобто використання стромальних клітин кісткового мозку самого донора. А також, як зазначалося раніше, використання цих клітин при відновлені стану людини з проблемами цирозу печінки, захворювань Паркінсона, хвороби Паркінсона, інсультів, глаукоми та ін. [13].

Сьогодні дуже широко використовуються розробки на використанні особистих стволових клітин кісткового мозку. Достатньо успішно ведеться боротьба з  тяжкими захворюваннями та патологією людини. Це можуть бути вродженні пошкодження здоров’я людини, а також, пост травматичні наслідки, які виникли у зв’язку з негативним впливом навколишнього середовища, працездатністю, у ведені нездорового циклу життя. Це негативні наслідки від алкогольної залежності, нікотинної, токсичної та наркотичної залежності. Для боротьби з цими та іншими проблемами, які були названі вище, в Україні розроблено унікальний метод під назвою «Аутотрансплантація Стволових Клітин Кісткового Мозку».

Журнал «Science» (найавторитетніший науковий журнал світу) у 1999 році визнав використання стовбурових клітин людини третьою з важливості подією у біології ХХ століття після відкриття подвійної спіралі ДНК та розшифровки гено-

-му людини. [6].

Основні особливості стовбурових клітин:

- стовбурові клітини – це попередники усіх типів клітин в організмі людини, вони є тим унікальним будівничим матеріалом, з якого виникають усі органи і тканини людини;

- у разі попадання стовбурових клітин, тим чи іншим шляхом у якийсь орган, з них виникають клітини цього органу, що дозволяє використовувати їх для відновлення пошкоджених органів та тканин у лікуванні багатьох тяжких захворювань;

- стовбурові клітини являються універсальним регулятором обміну речовин. Вони здатні відновлювати втрачені функції органів та тканин та уповільнювати неконтрольовані патологічні процеси;

- особисті стовбурові клітини безпечні для людини, тому що вони – частина людського організму, тобто, у разі лікування конкретної особи він сам для себе являється донором;

- особисті стовбурові клітини не сприймаються організмом пацієнта як «чужі», а значить, не відриваються і не потребують індивідуального підбору;

- стовбурові клітини здатні самостійно знаходити місце пошкодження та самостійно відновлюють це вогнище;

- стовбурові клітини синтезують біологічно активні речовини, необхідні для нормальної роботи організму, якщо у цьому виникає необхідність. Така необхідність виникає вже після перших симптомів негативних впливів на людський організм з навколишнього середовища чи в момент критичної ситуації якоїсь патології людського організму.[5]

Завдяки цьому, сьогодні, в Україні є досвід використання стовбурових клітин у лікуванні таких тяжких захворювань, як:

- Інфаркти та інсульти;

- Травми хребта та спинного мозку;

- Дитячий церебральний параліч;

- Токсичний поліневрит;

- Пошкодження печінки (цироз, гепатит);

- Захворювання судин;

- Глаукома;

- Порушення потенції та безпліддя у чоловіків;

- Пошкодження суглобів.

- Раку крові (хронічний мієлолєйкоз).

Перелік захворювань наведено на мал.2:

Мал.2.

Використання стовбурових клітинстроми кісткового мозку при різноманітних захворюваннях

Сьогодні, навколо теми про стовбурові клітини та клітинної терапії, ведеться багато сперечань. Слід пояснити в кількох словах про деякі головні положення. Сьогодні відомі такі джерела стовбурових клітин [13]:

1. Людські ембріони, абортивні чи створені у пробірці (з них можна видалити ембріональні та фетальні стовбурові клітини);

2.  Пуповидна кров (одержують у процесі родів);

3. Особисті стовбурові клітини з кісткового мозку людини.

Усі дискусії, які стосуються стовбурових клітин, торкаються двох загальних питань:

1. Морально-етичні проблеми походження стовбурових клітин (якщо вони беруться з ембріонів).

2. Проблеми відторгнення чужорідних клітин при пересаджені (якщо вони взяті у довільного плода чи з чужої пуповидної крові).

Дійсно, ці питання є перешкодою у широкому використанні терапії стовбуровими клітинами. Але ці питання не торкнулися особистих стовбурових клітин кісткового мозку людини. Тому що людина у цьому випадку являється донором для себе самої.

Стовбурові клітини відрізняються від всіх інших видів клітин в організмі. Всі стовбурові клітини – незалежно від їх походження – мають три основні особливості:

По-перше, вони можуть ділитися та обновлюватися  впродовж тривалого часу. [7].

По-друге, вони можуть перетворюватися в інші, спеціалізовані типи клітин.

По-третє, вони не спеціалізовані. [6].

Самими перспективними стовбуровими клітинами дорослого організму являються клітини строми кісткового мозку.[4, 5, 6, 7].

Саме завдяки цьому та завдяки здатності порівняно легко виділятися, стовбурові клітини строми кісткового мозку стали основою для розробки унікальної методики лікування. Унікальність її полягає у здатності вирішення складних задач медицини та науки в цілому.

2.2 Дослідження ринку біотехнологій

     2.2.1 Загальні тенденції розвитку у поточному та прогнозованому періоді

Розвиток та перспективи такої галузі у світовому медичному колі дуже важливі. Адже, сьогодні, є багато важливих галузей у медичній сфері, але багато з них не володіють тією технологією та ефективними результатами у наданні послуг, які б могли бути важливими для багатьох людей.

Багато проблем медичного характеру виникають із різних причин. Це можуть бути проблеми з використанням застарілих та не повністю ефективних засобів лікування. В багатьох країнах виникає проблема недосконалості медицини. Різноманітні проблеми з неповним колом лікування. Тобто, багато захворювань є не до кінця виліковними. Так, досить часто, постає проблема з недостатністю фінансових та матеріальних ресурсів. Тому багато з тих, хто є безнадійно хворим, складає руки лише за недостатністю фінансування свого лікування. Розвиток медичних послуг постійно поширюється та відрізняється від попередніх. Але, нажаль,  після поступового удосконалення може бути недостатньо ефективним. Інколи, навіть, гірший ніж попередні засоби лікування. Багато з яких несе за собою відкриття нових побічних ефектів. Через недооцінку чи не доопрацювання методів лікування.

Що стосується використання аутотрансплантації клітин строми кісткового мозку та їх використання у медичній сфері послуг, то сьогодні не постає проблема про побічні ефекти, недосконалість використання. Єдиний крок у вирішенні багатьох функцій цих клітин є час, завдяки якому можна показати у майбутньому всі інші можливості та багато нових відкриттів, які будуть корисними та важливими для медицини та полегшенням для багатьох хворих.

Нажаль, сьогодні, у сфері цих медичних послуг та розробок, немає великого розголосу. Адже багато людей вже тепер потребують медичної допомоги, яка під силу лише цим методам лікування. В багатьох випадках лише ці методи лікування є вирішальними та перспективними.

Проблема постає у донесенні до великої маси людей інформації про можливості та ефективність лікування завдяки розробленим методикам стовбурових клітин. У поточному періоді вже є навички використання стовбурових клітин та постійне удосконалення та розробки багатьох інших можливостей при використанні таких клітин у медичній сфері послуг. В Україні більш ніж за чотири роки було проведено багато успішних ускладнень та травм людського організму. Це більш ніж 100 пацієнтів з 18 різноманітними хворобами. А багато з цих патологій були проведені вперше у світі. Але така цифра далеко не велика зрівняно з кількістю постраждалих від життєвих негараздів у всьому світі.

За статистичними даними лише в Україні більше ніж третина постраждалих з патологією хребта, серцево-судинних захворювань, ураженнями печінки, суглобів, токсичних захворювань, порушенням потенції та безпліддя тощо. Зараз не йдеться про країни Європи та Азії, Північної та Південної Америки тощо. Нажаль в таких куточках світу не без проблем зі станом здоров’я. Багато з постраждалих не можуть чекати, багато з постраждалих не замислюються над такими проблемами, а багато через деякий час самі постають перед проблемою та зацікавлені у її вирішенні.

Але, при вирішенні багатьох проблем аналогічного характеру, ефективності лікування тощо, великого масштабу набуває зацікавленість з різних сторін та куточків світу. На це потрібен час, немалі кошти та зусилля.

Сьогодні активно ведеться робота над проблемою цукрового діабету. Нажаль, позитивний результат в деяких питаннях спостерігається лише в експериментальних розробках у лабораторіях та на піддослідних мишах. Неможна щось експериментувати з людьми, поки лабораторія не надасть стовідсоткових результатів над цими експериментами. [13].

У багатьох лабораторіях світу розробляється метод нарощування, відновлення та вирощування тканин життєво важливих внутрішніх органів та тканин, кісток та хрящів. Багато дискусій та прогнозів йдеться про вирішення проблеми постійного життєвого циклу, завдяки можливостям стовбурових клітин кісткового мозку людини.[7, 8, 9, 13].

2.2.2 Сегментація ринкута стан здоров’я населення України

Важливими критеріями сегментації ринку можуть бути показники такого характеру:

- види продукції та послуг, що реалізуються;

- контингент споживачів: вік (діти, молодь, середній вік, похилий вік, усі разом); стать (чоловіки, жінки); національність чи етнічна група; освіта; стиль життя; соціальна приналежність; професія; рівень доходів; сімейний стан; багато інших показників, які діють у законах ринку про споживання.

У такому показникові, як надання послуг с ново розробленою методикою лікування, яка є достатньо ефективною, ніж попередні методи лікування, групи споживачів можуть варіюватися незалежно від статі, національності та етнічного походження, соціальних чи професійних показників. Єдиною перешкодою до попиту на даний вид послуг може бути рівень доходів та стану сімейного бюджету. Цей показник діє не лише у сфері медичних перешкод. Але суперечність між фінансовим станом та загрозою здоров’я і життя є дійсно важливим. Поліпшення стану здоров’я та життя є першочерговим у законі про попит на деякі види послуг. Відчувається важливість різниці між вибором такого виду послуг як відпочинок на екзотичних островах чи екзотичних видах спортивних занять та медичного втручання для особистого стану здоров’я.

При наданні інших видів послуг слід визначити цільовий та найперспективніший сегмент ринку для підприємства, обґрунтувати його для доцільного вивчення тих моментів, які привернуть увагу потенційних споживачів; визначити доцільність ідеї, ціни, якості; перспективи розвитку покладеної в основу підприємства ідеї.

Сегмент ринку такого виду послуг, як надання ефективної медичної допомоги, визначається станом регіону з насиченим колом людей з погіршеним здоров’ям.  Наприклад, в Україні, люди з погіршеним станом здоров’я знаходяться більше у промислових регіонах. А вже основна маса людей, які під час ДТП сильно постраждали, з професійними та випадковими травмами – в ре-

-гіонах санаторного призначення.

Серцево-судинні захворювання відповідальні приблизно за 20% смертей на Землі. Щорічно такі захворювання призводять до смерті 14 000 000 людей. Такий показник стосується високо розвинених країн, приблизно 50%. Для країн, що розвиваються такий показник лише 16%. Перше місце зі смертності від серцево-судинних захворювань займають такі країни: Аргентина, Чилі, Куба, Республіка Корея, Мавританія, Сінгапур, Шрі-Ланка, Тринідад і Тобаго, Уругвай. В Україні цей показник підвищується. Сьогодні смертність в Україні від серцево-судинних захворювань займає перше місце у Європі. Дана таблиця №1 демонструє рівень смертності станом на2006 рік на 100 000 населення: [17].

Таблиця 1.

Показник смертності від захворювань серцево-судинної системи по віках

Захворювання

серцево-судинної

системи

Смертність серед чоловіків

Смертність серед жінок

Загальний показник

Серцево-судинні хвороби

0-64 роки

340,80

132,30

226,42

Усі віки

989,17

638,58

774,66

Ішемічна хвороба серця

0-64 роки

206,51

65,80

129,12

Усі віки

627,89

374,49

470,82

У 1996 році захворюваність серцево-судинної системи була найбільш високою у таких областях: Вінницька, Чернівецька, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Чернігівська.[18].

Україна займає одне з лідируючих місць у світі з кількості смертей від серцево-судинних захворювань  - 61% від загальної смертності населення.

Взагалі, в Україні, середньостатистичні показники свідчать, що до пенсійного віку не доживає 47% чоловіків та 36% жінок. [18, 19].

Стан дорожньо-транспортних пригод сьогодні є не найкращий. Від ДТП в Україні та світі сьогодні гинуть тисячі водіїв. Велика частина постраждалих від ДТП залишається на все життя наодинці з травмою хребта та пошкодженням спинного мозку.

Показник дорожньо-транспортних пригод можна побачити на діаграмі 1 нижче. Також чітко видно різницю ДТП в Україні та Європі та її наслідки:

Діаграма 1.

Наслідки ДТП в Україні та світістаном на2006 р.

Основні проблеми зі станом здоров’я виникають внаслідок таких положень, як ДТП (пошкодження опорно-рухового апарату) та серцево-судинних захворювань (навколишнє середовище, погані звички, стреси, професійні ускладнення, нездоровий образ життя).

Найскладнішим і відповідальним питанням для підприємства на даному етапі сегментації є визначення загального обсягу реалізації послуг. Визначення обсягу пропозиції та можливість надання необхідних послуг. Для визначення, про

попит та пропозицію, необхідно проаналізувати можливість у наданні сфери пос-

-луг для потенційного населення.

Можна проаналізувати стан та наслідки населення та можливості надання їм допомоги за таким статистичним графіком 1:

Графік 1.

Погіршення стану населення України за віком у 2006 р.

Самооцінка стану здоров’я населення в економічно розвинених областях України, нажаль, не найкраща. Скарги на особисте здоров’я виникають внаслідок появи ярко виражених хворобливих симптомів на відносно довгих проміжках часу. Такі симптоми виникають через травми, хвороби тощо.

Можна побачити таку самооцінку за допомогю статистичних даних наведених в таблиці 2.

Таблиця 2

Самооцінка стану здоров’я по економічно розвиненим областям

України у 2005 році

Параметри

Чисельність населення

Добре

Задовільне

Незадовільне

Дніпропетровська

3611,2

24,2 %

64,2 %

11,6 %

Донецька

4796

17,0 %

67,4 %

15,6 %

Запорізька

1932,3

16,8 %

68,3 %

14,9 %

Київська

1768,9

11,6 %

69,2 %

19,2 %

Луганська

2551,9

17,2 %

66,1 %

16,7 %

Полтавська

1637

22,9 %

59,7 %

17,4 %

Сумська

1293,7

11,5 %

71,2 %

17,3 %

Харківська

2843,6

18,7 %

65,2 %

16,1 %

За допомогою діаграми 2 можна удосконалитись у стані здоров’я населення.

Діаграма 2.

Самооцінка стану здоров’я населення в 2005 р.

Важливий показник приросту та демографічної ситуації країни залежить від

стану народжуваності населення. Такий стан приросту залежить від здорового населення країни, тобто здатності населення показувати позитивний приріст народжуваності. Безпліддя – це проблематичний стан багатьох чоловіків та жінок України та негативний показник у статистиці міністерства охорони здоров’я. Слід зауважити, що цей статистичний показник з часом поліпшується, але не можна давати гарантії на довгий час. Слід враховувати, що цей показник може змінюватися далеко не в позитивному напрямку. Розглянемо таблицю 3:

Таблиця 3.

Недобровільне безпліддя жінок та чоловіків в Україні

Роки/Параметри

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Жінки

45735

44224

39443

38138

36853

36454

На 1000 жінок

(15-49)

3,6

3,5

3,1

3,0

2,9

2,8

Чоловіки

4079

4521

4030

4149

3491

3735

На 1000 чол.

(18-59)

0,3

0,3

0,29

0,3

0,25

0,27

За такої статистики можна скласти деякі висновки та приблизні підрахунки.

У 2006 році в чисельність населення України скоротилась на 0,6% чи на 285,5 тис. чол.. зрівняно з початком року.  В січні 2007 року в Україні чисельність населення скоротилася на 31 тис. чол.. Вже до 2050 року українців похилого віку може досягнути майже 39% від усього населення.  За показниками з тривалості життя Україна займає 75 місце у світі (зрівняно з Білоруссю – 53 місце, Росія – 63 місце). Показники тривалості життєвого циклу людини в Україні рівносильні тим показникам, що й в багатьох Африканських країнах, які ще розвиваються. [17,19].

Сегментація ринку потенційних пацієнтів розкладена на декілька груп, які б могли бути зацікавлені у лікуванні за допомогою клітинних препаратів та технологій.  За даними 2006 року у лікувальні центри та приватні лікарні (за деякими видами хвороб) звернулися тисячі осіб. Дана статистична характеристика наведена у мал.3:

Малюнок 3.

Сегментація ринку Харкова

За статистичними даними Харківської області, стан здоров’я населення, з кожним роком погіршується. Особливої уваги слід надати регресивним станом зросту хвороб серцево-судинної системи[18].(див. таблицю 4):

Таблиця 4.

Кількість хворих серцево-судинної системи Харківської області по містах станом на 2006 рік.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Місто

Кількість хворих, чол..

Харків

363 985

Дергачі

2 356

Ізюм

5 689

Мерефа

4 562

Чугуїв

5 712

Люботин

2 228

ВСЬОГО(6-ти міст)

384 532

2.3 Наявність конкурентів

      2.3.1 Характеристика діючих і потенційних конкурентів

Конкурентне середовище на ринку товарів та послуг явище зрозуміле та важливе. На ринку біотехнологій у світі діючих конкурентів багато, але діють вони за різних схем та методів у сфері біотехнологій та надання медичних послуг за допомогою розроблених програм. На ринку та науковій сфері України також є багато конкуруючих медичних та наукових програм. Але вони, також, діють різноманітно та за різних методів у цій сфері.

Спеціалісти багатьох країн та наукових підприємств України проявляють великий інтерес до використання кісткового мозку у лікування тяжких захворювань. Значна кількість зусиль вчених усього світу напрямлена на використання ембріональних клітин та фетальних клітин крові. Як правило, технологія лікування зводиться до трансплантації клітин донора до реципієнта.

Сьогодні відсутні конкуренти з повного спектру надаваних підприємством послуг з використанням стовбурових клітин строми кісткового мозку людини. Але, і тому, необхідно розглядати конкуренцію з окремих видів надаваних послуг. Особливо треба приділити увагу до дії та стратегії діючих конкурентів з використанням та наданням медичних послуг ембріональними клітинами.

Найважливіша та негативно розповсюджена система кіл клінік та підприємств недержавного призначення базується на використання ембріональних клітин та лікування ними. Саме ембріональні клітини, тобто чужорідний матеріал, самий небезпечний метод терапії у клітинній сфері біотехнологій.

Використання стовбурових клітин у суто медичній сфері виконується в різних країнах світу. Але немає такого медичного призначення як лікування. Тільки в плані наукового досліду і лише на піддослідних мишах. Інші досліди, але й лікувальні дії, проводяться за допомогою використання кордової крові, фетальних клітин, ембріональних клітин, тощо. Такий спектр клінік є в Україні (Київ, Харків, Дніпропетровськ). Див. діаграму 3:

Діаграма 3

Статистичні дані про проведені курси лікування стовбуровими клітинами строми кісткового мозку

Слід нагадати про Європейські дослідні інститути (Велика Британія, Німеччина, Франція, Іспанія, Данія, Австрія, ), Південну та Північну Америку (США, Канада, Бразилія), Росію, Ізраїль, Японію, Китай, Південна Корея, Сінгапур, Гонг Конг.[5].Перераховані вище дослідницькі інститути, клініки та банки крові наведено у таблиці 5:

Таблиця 5.

Науково-дослідницькі центри та клініки України та світу.

УКРАЇНА

Місто

Назва структури

Сфера діяльності

Інше

Діяльність/Банки крові

Київ

Інститут нейрохірургії ім.. А.П. Ромоданова

Фетальні

клітини

Наукове дослідництво у сфері використання клітин у медичній практиці

Харків

Інститут проблем кріобіології

Ембріональні клітини

Наукове дослідництво та використання ембріональних клітин у медичній сфері

РОСІЯ

Москва

Центр гематології ім.. И.П. Павлова

Кістковий мозок.

Аллогенні

трансплантації.

Санкт-Петербург

Центр гематології

Гомопоетичні стовбурові клітини

Проводяться операції після проведеної променевої терапії з крові донора, з пуповидної крові.

Новосибірськ

Центр пересадження кісткового мозку

Фетальні клітини

Наукові розробки та лікування за допомогою фетальних клітин

Петрозаводськ

ПДУ

Кістковий мозок

Трансплантація кісткового мозку з використанням лікарських препаратів для онкологічних хворих

США

Лос-Анджелес

California Stem Cell Bank

Наукова діяльність

Банк клітин кордової крові

Нью-Йорк

“Stem Cells bank”

Ембріональні клітини

Наукова діяльність

Банк клітин кордової крові

Продовження таблиці 5

Продовження таблиці 5.

Клівленд

Stembanc

Ембріональні клітини

Наукова діяльність.

Банк кордової крові

Орландо

Cryobanks International

Ембріональні клітини

Наукова діяльність

Банк крові

КАНАДА

Онтаріо

Cord Blood Bank of Canada

Фетальні клітини

Банккордовоїкрові

Наукова діяльність

БРАЗИЛІЯ

Ріо-Де-Жанейро

Cryopraxis

Ембріональні клітини

Наукова діяльність

КИТАЙ

BioMedecine Bank

Гомопоетичні та ембріональні клітини

Наукова діяльність

Лікування гомопоетичними клітинами

ЯПОНІЯ

Токіо

Stem Cell Institute

Стовбурові ембріональні клітини

Лікування

Банк крові

Наукова діяльність

СІНГАПУР

Cord Life

Кордова

кров

Наукова діяльність

Лікування клітинами кордової крові

ФРАНЦІЯ

Болон’я

Orhan Unlusoy

Наукова діяльність

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Лондон

Cord Blood Bank

Клітини кордової крові

Наукова діяльність

Банк кордової крові

Ліверпуль

CryoGENESIS

Зберігання дорослих клітин

Як видно з таблиці, основні наукові центри та банки крові розформовані по цілях наукового призначення. Зберігання та використання у науковій практиці

усіх видів клітин. Можна привести до прикладу ще декілька країн, які розповсюджені по всьому світі, і які, базуються на тих самих правилах про дослідження та використання кліткових біотехнологій. Але, слід зазначити, після проведеного аналізу, що стовбуровими клітинамистроми кісткового мозку не займається ні один дослідницький центр. Більш того, доки ще ніхто не займається успішними оперативними втручаннями у медичній практиці з ціллю лікування та реабілітації людей. Сьогодні, проблемою конкурентної боротьби для біотехнологій в Україні, є лише боротьба з «чорним піаром», який окутав всі види клітин у єдине коло. Постійний пресинг між ембріональними та інших видів клітин виникає день удень. Боротьба на конкурентній арені повинна бути обґрунтованою. Тобто відокремлення ембріональних та інших клітин від стромальних стовбурових.[4,5,6,7,13].

2.3.2 Виявлення цілей і стратегій конкурентів

Конкурентна боротьба – це змагання між однодумцями бізнесу на ринку. Боротьба за стабільність на ринку та можливість покращення стану свого підприємства серед інших, завоювання лідерської позиції на ринку.

Великого значення набуває розуміння цілей та стратегій, які використовує на ринку діючий конкурент. Інформація про виявлення цілей набуває великих цінностей. Дуже важливо знати чи досконало передбачити майбутні дії та задуми конкурента.

Стратегія підприємства – це основа його життєздатності та успіху. Успіх конкурента – це негативні наслідки для його опонента. Опонент повинен передбачити та ефективно проаналізувати стратегічні задуми свого опонента чи коло даних. Аналіз стратегії маркетингу підприємця конкурента, економічного фактора його підприємства, методи у сфері рекламної компанії, ціноутворення тощо. Після обґрунтування стратегії конкурента слід приділити увагу у розробленні своєї внутрішньої стратегії. Сенс цього кроку у миттєвому реагуванні у відповідь на стратегічні дії конкурента. Нижче наведено приблизну схему та

варіанти стратегічного управляння підприємця конкурента на ринку. Методи управління стратегічним управлянням кожного підприємця відрізняються (див. мал..4).

 Мал. 4.

Стратегія підприємства конкурентів

Цілі конкурента дорівнюють цілям підприємця опонента. Важливість та ефективність кваліфікаційної оцінки стратегії залежить від методів,  підходів та можливостей їх вирішення.

Ціноутворення встановлюється виходячи з існуючих сьогодні принципів  прибутків та видатків. Далі ціноутворення базується на нововведених діях та перебудовах підприємства.

В проекті організації підприємства з виконання наукових досліджень у галузі кліткових біотехнологій, в основі якої лежить процес надання медичних послуг з використанням стовбурових клітин строми кісткового мозку, ціна на представленні послуги будується виходячи з ринкового попиту та рідкості представлених послуг.

2.3.3 Аналіз слабких і сильних сторін діяльності конкурентів

         2.3.3.1 Економічний потенціал

Економічний стан потенційних та діючих конкурентів в Україні невеликий. Порівняно зі станом зарубіжних країн фінансова складова дуже незначна. Стан інвестиційних проектів у розвиток клітинних біотехнологій для усіх підприємств конкурентів незначний з боку держави.

Сьогодні, в Україні, науково-дослідницькі центри кліткових біотехнологій працюють на незначних фінансових підтримках з боку держави. На наукове дослідництво у цій сфері державою виділяється 150-200 тисяч грн. на рік. Це дорівнює приблизно 40 тис. доларів США. Порівняно з такими країнами, як Сінгапур (500 000 000 доларів США), Китай 3 000 000 доларів США та одним із лідерів у наукових дослідах кліткових технологій, якому було виділено суму у розмірі 3 000 000 000 доларів США. [4,5,6,7].

Цілий ряд Європейських країн щорічно витрачають на наукові досліди близько третини річного бюджету. Більша частина наукових дослідів ведеться у напрямі оздоровлення та поліпшення стану здоров’я населення. Особливої уваги

Надано науковим дослідженням з клітинних технологій, як перспективного мето-

-ду лікування.

Основні напрямки інвестування в Європейських  країнах та країнах Північно-Атлантичного альянсу надходять з бюджету країни (див. діаграму 4).

Діаграма 4.

Щорічний вклад фінансових ресурсів в наукові дослідження з клітинами в різних країнах світу

Враховуючи конкурентною середою всіх діючих наукових та медичних центрів світу можна заявити про великий масштаб технічної та матеріальної бази відносно аналогічних конкурентів України.

Показник великої різниці даних наукових центрів залежить від оснащення дорогим спеціалізованим обладнанням (за рахунок бюджету країни) та щорічного вкладу фінансових ресурсів на нові досліди у сфері клітинних технологій. Основ-

-ний принцип зацікавленості держави та важливих внесків у розвиток галузі лежить у розумінні про важливість ефективність наукових розробок для показників науки та медицини. Різниця капіталів наукових центрів світу  наведена

в таблиці 6:

Таблиця 6.

Основний капітал потенційних конкурентів світу та України

ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ПОТЕНЦІЙНИХ КОНКУРЕНТІВ СВІТУ та УКРАЇНИ,  (дол. США)

РОСІЯ

Москва

4 540 000

Новосибірськ

3 200 000

Санкт-Петербург

2 900 000

США

Лос-Анджелес

25 530 000

Нью-Йорк

18 250 000

Орладно

13 500 000

СІНГАПУР

Сінгапур

20 500.000

ФРАНЦІЯ

Болон’я

10 250 000

УКРАЇНА

Київ

2 300 000

Харків

1 050 000

2.3.3.2Правовий захист

В даному проекті головною рисою виконання досліджень та надання медичних послуг – це законні положення. В Україні діє лише один законодавчий документ, який регламентує стан положень про клітинні технології та можливості їх використання у медицині. Принцип роботи зі стовбуровими стромальними клі-

-тинами та оперативними втручаннями з їх допомогою виконується на законних підставах.

Закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини» (Відомості Верховної Ради України 1999, № 41, ст..377). Цей закон з урахуванням сучасного стану науки є рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я визначає умови і порядок застосування трансплантації, як спеціального методу лікування, забезпечує додержання в Україні прав людини та захист людської гідності при застосуванні трансплантації, та здійсненні іншої, пов’язаною з нею діяльності.

Стаття 3. Сфери дії Закону

Дія цього Закону поширюється на діяльність, пов’язану з взяттям, зберіганням, перевезенням органів, інших анатомічних матеріалів людини та їх трансплантацію, виготовленням біоімплантантів, отриманням, використанням ксенотрансплантантів.

Дія цього закону не поширюється на:

… трансплантацію репродуктивних клітин…

… аутотрансплантацію – пересадження людині взятого у неї анатомічного матеріалу…

… взяття анатомічних матеріалів для діагностичних досліджень.

Стаття 6. Умови та порядок застосування трансплантації

Трансплантація, як метод лікування застосовується включно за наявності медичних показань та згоди об’єктивно інформативного дієздатного реципієнта лише у випадках, коли усунення небезпеки для життя або відновлення здоров’я реципієнта іншими методами лікування неможливе.

Стаття 14. Особливості донорства трансплантації кісткового мозку та інших здатних до регенерації анатомічних матеріалів

…за бажанням повнолітньої дієздатної особи у неї може взято на зберігання за її рахунок кістковий мозок з метою використання у разі потреби для аутотрансплантації. Законні обставини, над проведенням даних послуг існують, тому при необхідності виконати такого роду кроки для допомоги потребуючим

людям, досить законно.

Але, не можна сказати те саме, про використання в лікувальних цілях клітин з абортивного матеріалу. В першу чергу це стосується ембріональних клітин. Ембріональні клітини виступають чужорідним матеріалом для хворої людини. Навіть, при використанні ембріональних клітин взятих у донора-родича, можна наглядати відторгнення імплантованого матеріалу. В багатьох випадках таке відторгнення відбувається з негативними наслідками, тобто чужорідний матеріал у процесі відторгнення регенерується в організмі та збуджує онкологічні процеси та захворювання на рак.

2.3.3.3 Рівень сервісу в процесі реалізації медичних послуг

В умовах ринкової економіки важливого значення набуває високий рівень сервісу у наданні тих чи інших видів послуг. Особливого значення набуває рівень сервісу та гарантійні умови у наданні медичних послуг. У цій сфері немає положень обмеження тих чи інших пунктів послуг для конкретної особи з різним соціальним положенням. Але рівень послуг, які не торкаються медичного призначення, змінюється залежно від спроможності пацієнта оплачувати той чи інший вид послуг. Враховуючи систему організації будь-якого медичного закладу в Україні обмежена кількість таких, де існує так званий «батлер-сервіс».Такий вид сервісу та послуг більше притаманний для готелів.

Враховуючи конкурентну боротьбу на ринку медичних послуг слід врахувати цей вид сервісу та внести його у комплексне використання. Для конкурентної боротьби цей крок дуже важливий. Після проведеного аналізу на ринку можна зробити висновки, що такого виду сервісу сьогодні в Україні немає у жодного з медичних закладів.

Рівень сервісу та досконалість послуг медичного призначення (оперативні та без оперативні втручання), якість та високий рівень стерильності лабораторної сфери роботи, гарантовано за всіма міжнародними стандартами. В умовах ринкової економіки, в постійній боротьбі за високу конкурентну позицію необхід-

-но боротися, тому слід дотримуватися всіх стандартів.  Перелік можливих видів послуг наведений у таблиці 7:

Таблиця 7.

Порівняльний аналіз переліку можливих видів послуг

ЛАНКА ПОСЛУГИ

Ми

Конкуренти

Безкоштовна консультація

Так

Так/Ні

Постійний безкоштовний заочний контакт з пацієнтом

Так

Так/Ні

Безкоштовна демонстрація усіх видів прикладів та можливостей, лабораторії та її роботи

Так

Ні

Зустріч та провід з будь-якого куточка міста (країни)

Так

Ні

Вибір раціону харчування на стаціонарі пацієнта та його близьких родичів (в період догляду)

Так

Ні

Стаціонар (палата) класу люкс та на пів люкс

Так

Так/Ні

Надання послуг наглядача (цілодобово)

Так

Ні

Безкоштовне додаткове обстеження

Так

Ні

Надання місця відпочинку родичам (готель)

Так

Ні

Надання послуг транспортування родичам

Так

Ні

Безкоштовний виклик лікаря на до обстеження

Так

Ні

Надання родичам доглядача по місту та за межами

Так

Ні

Позачергове медичне обстеження родичів

Так

Ні

Безкоштовне користування усіма видами зв’язку по країні та світу (телефон, факс, Інтернет, пошта)

Так

Ні

Безкоштовне надання сувенірів з символікою організації та презентаційного матеріалу

Так

Так/Ні

Безкоштовні відео матеріали будь-якого призначення (операція, динаміка стану здоров’я пацієнта)

Так

Ні

Можливість дисконту вже встановлених цін

Так

Ні

Безкоштовні послуги перекладача 8 європейських мов

Так

Ні

Ціна послуг станом на рік (повторне обстеження, терапії)

Так

Ні

Послуги ортезування (травми опорно-рухового апарату)

Так

Ні

Можливість медичних послуг для поліпшення стану здоров’я без оперативних втручань (ноу-хау)

Так

Ні

Можливість надання медичних послуг позачергово

(ЯМРТ, Діаліз, Рентген, Перелив крові, Аналізи)

Так

Так/Ні

Новітні медичні інструменти, препаратів та матеріали.

Так

Так/Ні

Матеріали – клопотання організації. Терміновість

Так

Ні

Деякі з перерахованих видів послуг та сервісного обслуговування притаманне лише приватним медичним організаціям та за окрему платню. Не можна сказати аналогічного про державні медичні заклади.

2.3.3.4 Практика у сфері реклами

Реклама – двигун розвитку організації. Так, можна сказати про велике значення рекламних акцій для підприємства чи організації будь-якого призначення. Але реклама є великим двигуном для подальшого процвітання та прогресу організації при вірному та раціональному використанні її на ринку.

Для початку роботи у цій сфері значним показником для рекламної акції було б вирішення проблеми «чорного піару», який розповсюджений навколо теми про клітинні технології. В першу чергу необхідно продемонструвати важливість та ефективність вже виконаної роботи за допомогою стовбурових клітин кісткового мозку. Такий розподіл інформації є найстарішим рекламним кроком. Такий хід називається «з рук у руки». Тобто розповсюдження інформації відбувається всередині медичних закладів між лікарями та пацієнтами, які вже спроможні дати характеристику ефективності та стабільності наданої їм методики лікування.

Другим кроком для демонстрації результатів, успішно проведених досліджень та оперативних втручань є публікації у наукових журналах, виступи з докладами на внутрішніх та міжнародних наукових форумах, розповсюдження презентаційного матеріалу тощо.

Ефективним та в той самий момент дорогим рекламним кроком виступає телебачення. Але такий вид реклами повинен виступати на екранах телебачення у вигляді наукових телепрограм у порівнянні з роботою у цій сфері зарубіжних наукових співробітників та послідовників. Щоб в один момент розставити крапки над «і». Відокремити стовбурові клітини строми кісткового мозку та їх можливості від інших видів клітин зі всіма наслідками у разі їх використання.

Рекламний хід торгівельно-промислового характеру є заявкою.

Менш інформативним, але доволі корисним, є такий крок, як участь організації у сфері бізнесу та торгівлі, міжнародних організацій тощо. Необхідно стати членом торгово-промислової палати України. Це не потребує витрат великих коштів та зусиль. І в той самий момент організація є споживачем інформації про міжнародні форуми, зустрічі та конференції в колі потенційних інвесторів зацікавлених даною структурою.

Ще одним рекламним кроком є такий вид рекламної компанії, як співбесіда. Іншими словами це відвідування спеціально призначених закладів реабілітації чи центрів санаторного призначення. Наприклад, відвідування та проведення презентації в реабілітаційному санаторії травми хребта та опорно-рухового апарату. Санаторій для людей з порушенням вестибулярного апарату та захворюванням серцево-судинної системи.

Якщо йдеться про престиж та наукове ноу-хау організації не можна розповсюджувати інформацію шляхом «дешевої купівлі споживача». Тобто серйозність організації не дозволяє говорити про себе через листівки на вулицях, рекламних роликів на телебаченні серед демонстрації гігієнічних засобів чи алкогольних напоїв, роздавання на вулицях картинок з логотипом та змістом діяльності підприємства тощо. Тим паче такий вид рекламної акції не досить ефективний але трудомісткий та «здешевлює» ім’я та престиж високого науково-технологічного прогресу в медичній практиці. Але не можна сказати, що це не є вид реклами. Існуючі чутки та присутність імені вже є реклама.

Але не можна відокремити ще один вид рекламної акції. Незначна, але в той самий час має деяке оголошення серед інших видів публікацій. Йдеться про заявлені реквізити у довідниках міста чи великому довіднику України. Розміщення реквізитів та логотипу невеликого формату у довіднику звертає на себе увагу.

Кожний вид реклами тим чи іншим способом вимагає кошторису. На перших стадіях розвитку великого значення набуває рекламна акція масштабного призначення, а тому, вимагає близько 200 – 250 тис. грн. на рік. Такий кошторис (особливо для підприємств, що тільки організовані) дуже значний. На схемі 2 на-

ведені напрямки рекламних компаній.

Схема 2.

Напрямки рекламних акцій та розповсюдження інформації про організацію

2.4 Тенденції розвитку у галузі

Враховуючи необхідність даної галузі в науковій сфері та медицині в цілому, високий рівень результатів над вже проробленими роботами, слід відзначити важливість та тенденції розвитку даної науки. В таблиці 8 наведений перелік відроблених методик лікування та методик, що у перспективі. [4,5,6,7,13].

Таблиця 8.

Перелік відроблених та перспективних методик лікування.

ВІДРОБЛЕНІ МЕТОДИКИ

ПЕРСПЕКТИВНІ

ІНСУЛЬТ та ІНФАРКТ*

ДЦП

ЕПІЛЕПСІЯ*

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

ТРАВМИ СПИННОГО МОЗКУ*

РАКОВІ ПУХЛИНИ

ХВОРОБА АЛЬЦГЕЙМЕРА**

СПАДКОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ

ПАРКІНСОНІЗМ***

АЛКОГОЛЬНИЙ ЦИРОЗ

ГЛАУКОМА*

ХВОРОБИ ЛЕГЕНІВ

ЦИРОЗ***

БЕЗПЛІДДЯ*

РАК КРОВІ*

ТОКСИЧНИЙ ПОЛІНЕВРИТ*

ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ**

СУДИННОЇ СИСТЕМИ**

ХВОРОБА БЮРГЕРА**

* - НАЙЕФЕКТИВНІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

** - ЕФЕКТИВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

*** - ЧАСОМ НЕСТАБІЛЬНЕ

Перспективи розвитку кліткових біотехнологій доволі значні та доводять можливість та нові дослідження над стовбуровими клітинами строми кісткового мозку. Цей показник характерний поки що для наукових дослідних центрів України. Активні дослідження проводяться над проблемами здоров’я людей з цирозом печінки, травмою спинного мозку, ДЦП, цукровим діабетом, раковими пухлинами та хворобою легенів в наукових дослідних центрах США, Росії, Китаю, Сінгапуру та деяких країнах Європи. Але немає дослідів та жодних показ-

-ників роботи з людським організмом.[4, 6, 7].

Немає жодних медичних закладів, в Україні та світі, які б могли продемонструвати ефективні результати з боротьбою даних хвороб з людським організмом. Отже, є достатньо показників та об’єм виконаних робіт для того, щоб говорити про можливість розвитку даної науки та перспективи широкого використання у сфері медичних послуг.

Як зазначалося раніше основна маса конкурентного середовища в Україні базується на використанні та дослідженнях ембріональних клітин людського організму (донор для пацієнта є сторонньою особою), клітин кордової крові та фетальних клітин (часом донором є сам пацієнт, але методика не є ефективною).

У разі створення медичного закладу, який базуватиметься на науково-дослідному центрі, необхідно врахувати кількість потенційних клієнтів України та за її межами. Таке судження виливається з таких показників:

- ефективність методу лікування;

- відсутність аналогу в Україні та за її межами;

- морально-етичні норми (відсутність морально-етичних проблем);

- відсутність чужорідного матеріалу в лікуванні;

- високій рівень сервісу (у перспективі);

- вже розроблені методики та демонстрація ефекту лікування;

- цінова політика (враховуючи діючих та потенційних конкурентів);

- науково-дослідна база з демонстрацією перспективних проектів. Аналогічні оперативні та без оперативні втручання (без аналогу використання СККМ) можна наглядати в Україні, Росії, Азії, Ізраїлі та США. [7].

На малюнку 4 продемонстровано країни, в яких проводиться терапія з використанням різних видів клітин за цінами, які не просто зависокі для громадян України. Навіть деякий перелік клінік України, що займаються клітинною терапією, встановлює ціни на дані послуги майже по міжнародних мірках. Тобто, враховуючи якість та методику даних послуг ціна є дуже високою для резидентів України.

Цінові показники даних клінік показані на мал. 5:

Мал. 5.

Цінові показники за послуги клітинною терапією в різних країнах

Враховуючи цінову політику при використання клітин у медичній практиці  та ефективність результатів, а головне наслідків, слід відзначити важливість створення медичного центру в Україні та розширення галузі даної методики лікування.

Адже цінові показники в різних країнах приголомшливі, і, як зазначалося раніше, немає гарантованих результатів та ефективності у разі лікування даними препаратами та методиками. Не варто заздалегідь обговорювати можливості та перспективи використання таких видів клітин та ставити крапку над перспективами розвитку в цієї галузі. Але, у такому разі, можна поставити великий плюс над вже удосконаленою системою лікування стовбуровими клітинами строми кісткового мозку в Україні.

Негативні позиції конкурента – це ціноутворення та результати лікування.

Позитивні позиції – наявність високоякісного обладнання.

Загрози – виявлення побічних ефектів.

2.5 Автоматизація проведення заходів з демонстрації можливостей кліткових біотехнологій

В сучасних умовах ринкової економіки немає жодних підприємств, які б не користувалися сучасною автоматизованою технологією. З тих причин, що такий вид технологічного втручання необхідний для зручності, швидкості, мобілізації процесів тощо. Тобто, в наші часи, неможливо працювати тими методами, які не дають змогу удосконалити ти чи інші процеси виробництва, розвитку, зручності процесів передачі даних, прийняття та коригування інформаційного матеріалу тощо. Наприклад, для зручності та можливості удосконалення виробничих процесів та процесів дослідження клітинних технологій користуються великою кількістю програм та автоматизованих систем комп’ютерних технологій у лабораторіях.

Значної уваги можна приділити комп’ютерним програмам, які дозволяють розробляти відео матеріали для демонстрації тих чи інших результатів роботи. Як зазначалося раніше велике значення набуває рекламна акція у будь-якої сфері виробництва чи надання послуг. Враховуючи дослідження та факт досягнення ефективних результатів у сфері клітинних технологій – відео матеріал є прямим доказом та ефективним демонстрантом динаміки лікувального процесу.

Використовуючи базу відео матеріалу та технології комп’ютерних програм створюється відео ролик у виді презентаційного матеріалу. Для такої роботи необхідне використання деяких комп’ютерних програм та немалі зусилля:

- Microsoft Office Word 2003;

- Windows Movie Maker;

-Corell Draw 11;

- Adobe Premier Pro;

- Dr.DivX Video Encoding;

- Nero 6 Ultra Edition;

- Adobe Photoshop CS2

- Winamp;

- Windows Media Player;

- Комп’ютер ПК;

- ПринтерCanon LBP-810;

- ВідеокамераSony Digital Handycam;

-SPVD-010USBDriverver.1.5

Але цей процес самодіяльності вартий того, щоб заощадити кошти та сконструювати презентаційний матеріал на свій лад, використовуючи науково-дослідницьку базу матеріалів. Вартість монтажу відео ролика часом на 15 хв. коштуватиме близько 15 000 грн.

MicrosoftOfficeWord 2003. За допомогою цієї програми можна друкувати необхідний матеріал та демонструвати у письмовій формі на необхідних язиках, встановлювати необхідні параметри для подальшого користування та друку документів. При створенні презентаційного матеріалу цю програму можна використовувати для друку необхідного тексту, який є планом презентації та сам текст презентації.

Winamp. Програма, яка дозволяє прослуховувати усі можливі аудіо записи та коригувати звук запису. В презентаційному ролику за допомогою даної програми коректується звук та надається необхідної чистоти діапазону звукового аудіо запису. За допомогою цієї програми можна прослуховувати звукові записи форматівMP3,WMA.

Corell Wraw 11.Функціональні можливості цієї програми дозволяють працювати з графічними малюнками та схемами. Дозволяють малювати, креслити та корегувати різноманітні схеми (малюнки, логотипи, графічні зображення) та виносити їх на різноманітні носії для подальшого друку на різних матеріалах.

WindowsMovieMaker. Є програмою, за допомогою якої можна переносити відео матеріал з інших або на інші носії та зменшувати або збільшувати, вирізати або додавати відео матеріал, копіювати та дублювати відео ролики.

WindowsMediaPlayer. Є програмою, яка дозволяє переносити на екран вже готовий або ще недороблений відео матеріал. За допомогою цієї програми можна демонструвати та змінювати параметри огляду відео.

AdobePremierPro.Призначення цієї програми – процес монтажу відео. Тобто імпорт необхідного відео матеріалу з інших програм для корегування та монтажу ролика. Це додавання або вирізання інших роликів, встановлення до ролику звукових файлів (монтаж звуку, додавання інших звукових ефектів паралельно тощо), додавання або навпаки картинок (фотографій, схем тощо) з різноманітним контекстом, монтаж відео ефектів (розмір вікна, контраст, звуковий діапазон, титри тощо).

Dr.DivXVideoEncoding. Функції цієї програми дозволяють змінити розмір монтованого відео матеріалу. Тобто, у разі монтажу відео у програмахAdobe чиMovieMaker (або імпорту відео з інших носіїв, наприклад, відеокамери) розміри матеріалу набувають великих інформаційних розмірів. Розмір матеріалу вимірюється в байтах, кілобайтах, мегабайтах та самий великій розмір – гігабайт. ПрограмаDivXдозволяє стискати великій розмір на більш меншій.

Nero 6UltraEdition. На стадії створення презентаційного відео ролика ця програма виступає заключною. За її допомогою можна переносити та розповсюджувати вже готовий відео матеріал на інших інформаційних носіях. Цими носіями виступають жорсткі диски абоCD-RAM чиDVD-RAM.

2.6 Висновки досліджень у галузі

Пошук ідеального джерела стовбурових клітин, із яких можна буде одержувати клітини різних тканин для репарації хворих і ушкоджених органів людини, проводиться вже давно в багатьох лабораторіях світу.Відомі дані про використання клітинних препаратів, отриманих на основі фетальних тканин абортусів, клітин тваринного походження, кордової крові для лікування таких важких і розповсюджених захворювань як хвороба Паркінсона, Альцгеймера, інсульт, травма спинного мозку, цироз печінки, діабет, глаукома, токсичний поліневрит та ін.

Незважаючи на деякі оптимістичні результати цих робіт, невирішеною проблемою залишається імунологічна проблема поступового відторгнення чужо-

-рідного матеріалу, не кажучи про морально-етичну сторону даної терапії (використання клітин абортивного матеріалу).Але, останнім часом у науковій літературі з’явилися повідомлення про інше можливе джерело клітинних препаратів для терапії, яке дозволяє вирішити всі ці проблеми. Це – клітини строми кісткового мозку людини (КСКМ), тобто використання клітин строми кісткового мозку самого донора. Сьогодні дуже широко використовуються розробки на використанні особистих стовбурових клітин кісткового мозку. Достатньо успішно йде боротьба з  тяжкими захворюваннями та патологією людини.

Сьогодні відсутні конкуренти з повного спектру надаваних підприємством послуг з використанням стовбурових клітин строми кісткового мозку людини. Самого широкого розповсюдження набуває система кіл клінік та підприємств недержавного призначення, які базуються на використання ембріональних клітин та лікування ними. Саме ембріональні клітини, тобто чужорідний матеріал, самий небезпечний метод терапії у клітинній сфері біотехнологій.

Використання стовбурових клітин у суто медичній сфері виконується в різних країнах світу. Але немає такого медичного призначення як лікування. Тільки в плані наукового досліду і лише на піддослідних мишах. Інші досліди, але й лікувальні дії, проводяться за допомогою використання кордової крові, фетальних клітин, ембріональних клітин, тощо. Такий спектр клінік є в Україні (Київ, Харків, Дніпропетровськ).

Показник великої різниці наукових центрів залежить від оснащення дорогим спеціалізованим обладнанням (за рахунок бюджету країни) та щорічного вкладу фінансових ресурсів на нові досліди у сфері клітинних технологій. Нажаль велика різниця основного капіталу між центрам США (25 млн. доларів), Європи (10 млн.), Азії (до 20 млн.) та України (до 2 млн.).[7].

В Україні діє лише один законодавчий документ, який регламентує стан положень про клітинні технології та можливостей їх використання у медицині. Принцип роботи зі стовбуровими клітинами та оперативними втручаннями з їх допомогою виконується на законних обставинах.

Враховуючи конкурентну боротьбу на ринку медичних послуг слід врахувати вид сервісу та внести його у комплексне використання. Для конкурентної боротьби цей крок дуже важливий. Після проведеного аналізу на ринку можна зробити висновки, що високого сервісу сьогодні в Україні немає у жодного з медичних закладів.

Перспективи розвитку кліткових біотехнологій доволі значні та доводять можливість та нові дослідження над стовбуровими клітинами строми кісткового мозку.  Цей показник характерний поки що для наукових дослідних центрів України. Активні дослідження проводяться над проблемами здоров’я людей з цирозом печінки, травмою спинного мозку, ДЦП, цукровим діабетом, раковими пухлинами та хворобою легенів в наукових дослідних центрах США, Росії, Китаю, Сінгапуру та країн Європи. Але немає дослідів та жодних показників роботи з людським організмом.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ КЛІТКОВИХ БІОТЕХНОЛОГІЙ

3.1 Опис підприємства та виду діяльності

На ринку медичних послуг та у сфері науково-дослідних розробок необхідності набуває організація та будівництво підприємства, ідея якого: науково-дослідницька робота у сфері клітинних технологій, а саме, дослідництво клітин строми кісткового мозку людини та перспективи їх функціональних можливостей з часом,  медичний центр з метою надання лікувальних послуг та реабілітації пацієнтів.

Головна ціль підприємства:

Дослідництво стовбурових клітин строми кісткового мозку людини та надання високої кваліфікаційної медичної допомоги хворим з такими тяжкими хворобами, як травми хребта з пошкодженням спинного мозку, інсульти та інфаркти, серцево-судинних систем захворювання, пошкодженням печінки (гепатит та цироз), рак крові (мієлолейкоз), хвороба Паркінсона, глаукома, епілепсія, токсичний поліневрит, хвороба Бюргера, хвороба Бєхтєрєва, пошкодження суглобів та безпліддя. [13].

Головні положення:

1. Основний інноваційний продукт – клітинні аутопрепарати клітин строми кісткового мозку людини;

2. Більше ніж 50 оперативних та без оперативних втручань з 10 різновидностей захворювань, традиційними методами які ефективно не вирішуються.

3. Наявність результатів лікування, яке раніше не виконувалось

4. Аналогу на ринку України не існує.

Основні напрями підприємства:

Основні напрями діяльності – розроблення нових методів лікування захворювань методом аутотрансплантації стромальних клітин кісткового мозку. Цільові сегменти ринку – хворі з пошкодженням хребта та спинного мозку, постінфарктини та постінсультними станами здоров’я, судинною патологією, захворюванням внутрішніх органів та токсичними пошкодженнями організму.

Загальні положення інноваційного продукту:

Досліди СККМ (стромальних клітин кісткового мозку) на модельованому ряді тварин, дозволяють отримувати аутопрепарати СККМ пацієнтів для виконання АСККМ (аутотрансплантації стромальних клітин кісткового мозку) чи АДСККМ (аутотрансплантації диференційованих стромальних клітин кісткового мозку) з ціллю відродження втрачених у результаті патологічного процесу тканин і, загалом, втрачених функціональних можливостей. В Україні, в лікувальних цілях, використовують препарати на базі фетальних та ембріональних клітин. Надаючи короткочасний  імуномоделюючий ефект (ці клітини в різні строки мають здатість до відторгнення, мають серйозні побічні ефекти, діскутабельні в морально-етичному плані, і, згідно Законодавству України є одним із методів трансплантації).  На АСККМ, як на один з методів аутотрансплантації, не розповсюджуються обмеження, які стосуються трансплантації, тому що пацієнт є донором сам для себе, відсутні побічні ефекти, характерні для аллотканин.[5, 7].

     3.1.1 Науково-технічне обґрунтування

Існують багато захворювань, які не піддаються лікуванню традиційними методами: наслідки інсультів та інфарктів, травми спинного мозку, цирозу печінки, судинних захворювань, раку крові тощо. Тому пошук ідеального джерела для клітинної трансплантації є досить актуальним та проводиться у багатьох лабораторіях світу. Відомі дані про лікування завдяки клітинам, які придбані на основі фетальних тканин, клітин тваринного походження, кордової крові тощо.

Не дивлячись на деякі оптимістичні відгуки результатів проведених робіт, невирішеною залишається імунологічна проблема поступового відторгнення чужорідного матеріалу, якщо вже не говорити про морально-етичний бік даної терапії (використання фетальних клітин з абортивного матеріалу).[4, 5, 6, 7, 13].

Як вже зазначалося раніше, в останні роки з’явилися повідомлення про інше реальне джерело клітинних препаратів для компенсаторної терапії, яка дозволяє вирішити всі поставлені перед клітинною інженерією проблемні питання

Це Клітини Строми Кісткового Мозку (СККМ), які становлять не більше 0,01% всіх клітин кісткового мозку людини, і, які під дією специфічних індукторів можуть диференціюватисяinvitro в клітини будь-яких тканин.[5].

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження закладені в основу  проекту знаходяться на стадії первинних клінічних досліджень, результати яких готуються до опублікування, одразу по початку організації підприємства.

Науково-технічна діяльність – проект планується реалізувати в два етапи:

1 етап – на договірних основах створюється біотехнологічна лабораторія, на базі якої проводитиметься стаціонарне лікування.

2 етап – буде створено лікувально-медичний центр з аутотрансплантації СККМ з повноцінно діючим  реабілітаційним відділенням.

Діяльність та функції підприємства, яке заплановано організувати, фігурує на міжнародних положеннях, завдяки інноваційного продукту та широкими перспективами у базі науково-технічної діяльності. Основний козир даної бази – наукові дослідження, які вже привели до результатів світового масштабу.[13].

3.1.2SWOT – Аналіз

SWOTАналіз демонструє наявність слабких та сильних позицій підприємства, яке планується організувати. За допомогою цього аналізу видно які з поставлених позицій більш домінуючи.

Таблиці 9 демонструє сильні та слабкі позиції організації:

Таблиця 9.

Сильні та слабкі позиції організації

Сильні позиції

Слабкі позиції

1. Висока ефективність методу АДСККМ для лікування раніше не виліковних захворювань.

1. Відсутність ліцензії на медичну практику та на клінічні досліди.

2. Світовий пріоритет, який забезпечує великий інтерес для клієнтів та потенційних інвесторів всього світу.

2. Відсутність на даний момент підготовленого лікувального закладу.

3. Світовий пріоритет в дослідженнях та лікуванні хворих, підтверджений патентним документом міжнародного зразка.

3. Неповна інформація про ступінь впливу оперативних втручань з АДСККМ на пацієнтів різних віків, статі, місця та умов проживання, за рахунок відсутності необхідного фінансування та обладнання.

4. Науковий досвід з використанням СККМ.

У таблиці 10 наведено перелік можливостей підприємства та можливі загрози, які можуть статися за різних причин.

Таблиця 10.

Можливості та загрози підприємства

Можливості

Загрози

1. Можливість розповсюдження методу АДСККМ для лікування інших захворювань.

1. Будь-яка затримка в часі грає важливу роль для досвіду та можливостей перед конкурентними позиціями.

2. Можливість, за рахунок досвіду, створювати філії по всьому світу.

2. Після декількох авторитетних опублікувань про ефективність методу, багато організацій, які проводять досліди в інших напрямах, перемикнуться на цю область досліджень та кількість потенційних конкурентів буде зростати зі швидкими темпами.

Продовження таблиці 10

3. Висока конкурентоспроможність Інституту може бути забезпечена на довгому проміжку часу за рахунок постійного збільшення кількості нових ефективних  методів лікування.

3. Декілька успішних операцій принесуть Інституту відомість. Якщо організація послуг клієнтів (від початку до кінця курсу лікування) буде давати похибки, можна отримати (не без допомоги конкурентів та ворогів) ярлик аферистів та підірвати довіру до Інституту.

ВисновкиSWOT-Аналізу:

Підприємство може зайняти позицію лідера на ринку, однак для цього необхідні скоординовані зусилля спеціалістів та своєчасне фінансування.

3.2 Організаційно-юридичний план створення підприємства

3.2.1 Вибір форми організації бізнесу та джерел фінансування

Планується організувати підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Інститут Досліджень Кліткових Біотехнологій», ТОВ «ІДКБ». На початку створення господарського товариства на першому етапі будуть залучені кошти від партнерів та акціонерів. Цим колом партнерів виступатимуть засновник інституту, директор лабораторії та власник офісного приміщення. Далі власник офісного приміщення виступатиме з необхідним офісним обладнанням (меблі, допоміжні матеріали тощо) як співучасник з закладеною часткою основних фондів. Аналогічним чином виступатиме директор лабораторії з часткою обладнання лабораторного призначення та деяких комплектуючих і допоміжних матеріалів. Директор та організатор підприємства «ІДКБ» фігурує з часткою капіталу для організації та патентним документом міжнародного зразка. Даний патент є невід’ємною часткою заснованого підприємства, який свідчить про розроблені та захищені методики лікування за допомогою клітин строми кісткового мозку людини. На малюнку 6 зображено структуру співучасників «ІДКБ:

Мал.6.

Керівництво організації «ІДКБ»та партнери

Враховуючи питання про створення Товариства з обмеженою відповідальністю групою осіб (засновник, директор лабораторії, власник офісного приміщення) та ставку мінімальної заробітної платні (450 грн.) статутний капітал запланованого «ІДКБ» має нараховувати не менше 45 000 грн., на момент створення товариства.

Існує декілька видів джерел фінансування для створення підприємства  (в даному випадку організації з науково-дослідним формуванням).

1. Залучення коштів за допомогою банківської системи кредитування.

2. Приватного призначення (приватна особа, яка виявила зацікавленість до проекту, з заощадженими матеріальними ресурсами).

3. Юридична особа (інше підприємство з великою матеріально-технічною структурою, зацікавлене в проекті та розвитку); юридична особа, яка зацікавлена у проекті через можливість розвинення підприємства за рахунок співпраці з ново виявленим співучасником.

4. Державні структури фінансування (Українська Державна Інноваційна Компанія).

Джерелами інвестування на першому етапі проекту можуть бути фізичні особи та юридичні. З ними укладається угода, яка дозволяє Інституту залучити необхідні ресурси. Заплановані джерела фінансування наведені на схемі.3:

Схема 3.

Заплановані джерела фінансування

За рахунок запланованих джерел фінансування та виявлення позитивних і негативних сторін необхідно визначитись у їх потребі, в яких напрямах далі виступатиме те чи інше джерело, з якою ціллю, призначення фінансових потоків з можливістю швидкого обертання та повернення за відсотками (якщо позика чи кредит) тощо.

В таблиці 11 вказані можливі джерела фінансування та їх позитивні та негативні сторони.

Таблиця 11.

Позитивні та негативні сторони джерел фінансування

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

ПОЗИТИВНІ СТОРОНИ

НЕГАТИВНІ СТОРОНИ

Банківський кредит

Необхідний розмір кредиту

(«договір овердрафт») – часткове використання грошей

Високий відсоток погашення кредиту, одразу після нарахування кредитних грошей

Приватна особа

Необхідний/частковий внесок грошей у проект за малим відсотком погашення

Залучення до співзасновників організації чи проекту з/без контрольного пакету акцій

Юридична особа

Гарантований внесок необхідних коштів у проект (співучасник у зацікавлений у розвитку проекту)

Спільна система господарювання та можливість конфліктів у розподілі портфелю у разі розвитку

УДІК

Необхідний розмір коштів з перспективами розвитку та підтримки державних структур

Коректна звітність та розподіл фінансових ресурсів;

Застава інноваційним задумом

3.2.2 Визначення потреби в персоналі та обладнанні

Беручи до уваги потребу створення організації науково-дослідного характеру з медичним центром (для лікування та реабілітації хворих з різноманітною патологією та тяжкістю хвороби), необхідність персоналу різноманітна, але чисельність невелика та функції вузького спектру призначення. В перший рік роботи необхідність постає у лабораторному оснащенні. Лікувальні процеси протягом року відбуватиметься на базі військового шпиталю.

На договірних основах розмір заробітної платні розрахований на співробітників шпиталю (хірурги, лікарі) та на персонал лабораторії (включно директора лабораторії), офісного персоналу (спеціалісти, службовці та робітники).

Потреби у персоналі визначає директор ІДКБ та директор лабораторії, підбір спеціалістів за кваліфікацією визначається директором ІДКБ. За потребою

Невеликої чисельності персоналу наукового характеру підбір таких кадрів виконується директором лабораторії, як кваліфікована особа даної галузі. Перелік потребуючого персоналу наведений у таблиці 12:

Таблиця 12.

Потреби «ІДКБ» у персоналі

Категорія

Необхідна кількість

Якості, необхідні для виконання робіт (освіта, кваліфікація, стаж роботи)

Заробітна платня, грн..

СПЕЦІАЛІСТИ

Директор лабораторії

1

Біолог, професор, 20 років

2 800

Вчений біолог

1

Науковий діяч, доктор медичних наук, 15 років

2 500

Головний бухгалтер

2

Вища економічна освіта,

2 роки, ПК

1 500

Асистент

1

Вища медична освіта, 5 р.

1 100

Менеджер

1

Вища економічна освіта, 1 р.

1 500

Юрист

1

Вища юридична освіта, 2 р.

2 000

Перекладач іноземних мов

1

Вища освіта лінгвістики, 1 р

2 500

Начальник відділення

1

Вища медична освіта, 5 р.

1 800

Лікарі (нейрохірург, вертебролог, хірург тощо)

1

Вища медична освіта, вчене звання, 5 років

2 000

СЛУЖБОВЦІ

Лаборант

1

Неповна вища освіта, 1 рік

900

Реабілітолог

1

Неповна вища освіта, 1 рік

1 800

Водій

1

Технічна освіта, 2 роки

1 500

РОБІТНИКИ

Секретар

2

Неповна технічна освіта, 1 р

1 000

Прибиральник

2

Стаж роботи 1 рік

800

Санітарка

2

Стаж роботи 1 рік

900

Згідно вимогам підбору кваліфікаційних співробітників за фахом, розмір заробітної платні (враховуючи функціональні спеціалізовані обов’язки) визначається директором Інституту. На першому місяці роботи (як випробувальний) розмір заробітної платні нараховується мінімальним.  Кількість приведених у таблиці співробітників та розмір заробітної платні встановлений згідно розпису про стан окладів другого місяця роботи (по закінченню випробувального строку).

У можливості розвитку структури у перспективі необхідний допоміжний персонал спеціалістів економічних фахів та медичного призначення.

Штатний розпис персоналу «ІДКБ» та його оклади видно в таблиці 13:

Таблиця 13

Штатний розпис персоналу «ІДКБ»

ПОСАДА

КІЛЬКІСТЬ

ОСІБ

ВСЬОГО,

ГРН.

               ЛАБОРАТОРІЯ

Директор лабораторії

1

2 800

Вчений біолог

1

2 500

Асистент

1

1 100

Лаборант

1

900

Бухгалтер

1

1 000

Секретар

1

1 000

Прибиральник

1

800

          МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР та ОФІС

Директор «ІДКБ»

1

3 000

Заступник директора

1

2 100

Головний бухгалтер

1

1 500

Юрист

1

2 000

Менеджер

1

1 500

Перекладач іноземних мов

1

2 500

Начальник відділення центру

1

2 100

Головний лікар

1

1 800

Нейрохірург

1

2 000

Вертебролог

1

2 000

Анестезіолог

1

1 500

Лікар

2

3 000

Санітарка

2

1 800

Реабілітолог

1

1 800

Секретар

1

1 000

Водій

1

1 500

Прибиральник

1

800

ВСЬОГО

26

42 000

Основний персонал працюватиме щонеділі протягом 40 годин. Стосовно допоміжного персоналу, то у проекті визначається погодинним робочим терміном на договірній основі. Функції персоналу суто професійного призначення (у наго-

-ді на договірних підставах та за окрему винагороду визначаються допоміжні функціональні обов’язки близькі до кваліфікаційного призначення).

Враховуючи відсутність кредитної історії та приватного закладу лабораторної потреби постає необхідність у лабораторному обладнанні, не враховуючи поки що фінансування матеріальними ресурсами з боку держави та іноземних інвесторів. Даний перелік необхідного обладнання та комплектуючих наведений у таблиці 14:

Таблиця 14.

Перелік і вартість обладнання науково-дослідної лабораторії

НАЗВА

ФІРМА ВИРОБНИК

ЦІНА, ГРН.

СО2-інкубатор (CO-2CELL-50)

ВМТ

50 000

Термостат

ВМТ

13 000

Laminar Flow

Jouane

75 000

ЦентрифугаEppendorf

ALSI

10 000

Комп’ютер ПК

MKC

4 000

Мікроскоп інвертивований

Carl Zeiss

40 000

Мікроскоп люмінісцентний

Carl Zeiss

125 000

Дюари

Україна

3 000

Холодильні камери

Україна

3 000

Дистилятор

ALSI

5 000

Сушильна шафа

ALSI

7 500

Мікроволнова піч

Україна

1 000

Дозатори автоматичні

Gilson

5 000

Середи, фактори зросту, сироватки

Sigma

60 000

Посуд для культивування

Nunc, Costar

20 000

Вага торсионна до 1000 мг

ALSI

10 000

Кріобанк

Dornie

150 000

ВСЬОГО

Х

581 000

Контроль виробничо-дослідницького процесу регламентується необхідною

сертифікацією біотехнологічних лабораторій згідно встановлених норм якості в

міжнародних комітетах. Основний перелік лабораторного обладнання є світовими лідерами та притримуються принципів високої якості матеріалів.

3.2.3 Організаційна структура управління

Вибір того чи іншого типу організаційної структури залежить від цілей діяльності підприємства, сфери його діяльності та масштабів підприємства. В даному випадку доцільно систематизувати лінійно-функціональну структуру управління. Вона є найпоширенішою структурою ієрархічного типу, яка й дотепер широко використовується в усьому світі, функціональні підрозділи можуть самі віддавати розпорядження нижчим ланкам, але не з усіх, а з обмеженого кола питань, які обумовлені їх функціональною спеціалізацією. Принцип та організаційну структуру управління показано на схемі 4:

Схема 4.

Організаційна структура управління

Директор Інституту безпосередньо керує діяльністю підрозділів Інституту через заступників та начальників підрозділів та несе персональну відповідальність за діяльність всього Інституту.

Заступник директора Інституту є прямим виконавцем та керівником роботи офісного персоналу. Безпосередньо відповідальний за роботу начальника медичного закладу та директора лабораторії. Є відповідальним за чіткість та якість виконання роботи інших підрозділів.

Начальник відділення організовує та спостерігає за чіткістю виконання роботи спеціалістів (лікарі, хірурги), за виконання медичних послуг (операцій), веде пошук у напрямку удосконалення використаних методів роботи. Відповідає за якість обслуговування пацієнтів на своїй дільниці, достовірність та коректність наукових обґрунтувань.

Директор лабораторії (як начальник відділення науково-дослідного закладу) організовує та несе відповідальність за кваліфікаційну роботу фахових спеціалістів. Відповідає за достовірність та коректність наукових досліджень та перспективи розвитку. Є відповідальним за роботу та потребу у лабораторному оснащенні.

Головний бухгалтер відповідальний за облік матеріально-фінансових потоків, рахунків, нормативних документів, податкових складових, звіти тощо. Безпосередньо є начальником бухгалтера, відділення науково-дослідного напряму.

Юрист відповідальний за формування юридично бездоганних відносин Інституту з іншими організаціями та пацієнтів Інституту.

Менеджер безпосередньо тісно працює з головним бухгалтером та юристом Інституту. Відповідальній за організацію робочого планування, аналізу ринку, маркетингових складових, стану нових розробок фінансово-матеріальних нахилів тощо. Контактує з іншими організаціями (інноваційні центри, торгово-промислова палата тощо).

Відділення організаційно-виконавчого підрозділу офісу працює безпосередньо за постановою заступника директора Інституту.

За рахунок спеціалізації даного підрозділу вони є виконавцями та організаторами роботи за прямим наказом директора інституту. Тісно контактують з іншими підрозділами чи відділеннями Інституту. Дана група спеціалістів та фахівців є виконавчо-технологічною структурою підприємства. Надає пропозиції відносно її удосконалення та управління, функцій ключових підрозділів, організації, взаємозв’язку  та координації служб підприємства тощо.

Принципи та функціональні обов’язки персоналу науково-дослідницького характеру та персоналу медичного контингенту суто фахового призначення та підкорюються начальникам своїх підрозділів (за принципом напряму фаху).

Нарахування заробітної платні відбувається за штатним розписом. Преміальні винагородження в першій рік роботи не перевищують 10%.

3.3 Виробничий план наукових досліджень

Виробничий план наукових досліджень базується на дослідженні можливостей стромальних клітин, які будуть використані у напрямку лікування та реабілітації організму людини з таких хвороб, як цукровий діабет, ДЦП, ракові захворювання, спадкових захворювань тощо. Цей напрям розробок буде задіяний за наявністю спеціалізованого обладнання для лабораторії.

На момент наявності обладнання першої необхідності та спеціалізованого оснащення заплановано надання послуг медичного характеру з таких видів захворювань, як травми спинного мозку, серцево-судинні захворювання, інфаркти та інсульти тощо (див. таб. №7 «відроблені методики»).

На першому етапі організації підприємства з виконання наукових дослідів у галузі клітинних біотехнологій нараховує такий план дій:

- нормативні документи (статутні документи, свідоцтва, бізнес-план тощо);

- обладнання та матеріали (оснащення та персонал);

- договір зі шпиталем (договір про сумісну працю з фахівцями);

- офісне приміщення (офісне оснащення та персонал);

- підбір кваліфікаційних кадрів тощо.

План створення «ІДКБ» та перелік послуг по днях наведено у таблиці 15:

Таблиця 15.

План створення «ІДКБ» та кількісний перелік послуг

ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП

ЧЕРВЕНЬ 2007

1 Організація

2

3

4

5 Статутні документи

6

7

8 Визначення

9

10

11

12

13 Свідоцтво

14

15

16

17

18 Реєстрація

19

20

21

22

23

24

25

26 Аналіз ринку

27

28 Інші документи

29

Звіт

30

ЛИПЕНЬ 2007

1

2

3 Офісне приміщення

4 Документи

5

6

1 пацієнт

7

8

9 Конкуренти

10

АСККМ

11

12 Оснащення лабораторії

13 Персонал

14

15

16

17

18 Бізнес-план

19

20

21

22

23 Реклама

24

25 Аналіз

26

27 Маркетинг

28

29

30 Звіт

31 Операція

СЕРПЕНЬ 2007

1 Початок роботи

2 Персонал

3

4

5

6 Інвестиції

7

8

9

10 Угода зі шпиталем

11

12

13

14 Потенційні клієнти

15 План лікування

16

17

18

19

20

Пацієнт

21 Договір з пацієнтом

22

23

24 АСККМ

25

26

27

28

29

30 Звіт

31 АСККМ

ВЕРЕСЕНЬ 2007

1

2

3

Операція

4

5

6

7 АСККМ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Операція

25

26

27

28

Звіт

29

30

ЖОВТЕНЬ 2007

Продовження таблиці 15

1

2

3

4

АСККМ

5

АСККМ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Операція

23

Операція

24

25

Досліди

26

27

28

29

30

31 Звіт

ЛИСТОПАД 2007

1

2

3

4

5 АСККМ

6 АСККМ

7 АСККМ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Операція

27

Операція

28

Операція

29

30

Звіт

ГРУДЕНЬ 2007

1

2

3 АСККМ

4

5 АСККМ

6

7 АСККМ

8

9

10

11 АСККМ

12

13 АСККМ

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24  Операція

25

26

Операція

27

28

Операція

29

30

31

Тобто при створені ІДКБ та науково-дослідною базою (вже існуючою) можливо виконувати досліди та лікування хворих паралельно.  Таблиця 16 демонструє заплановану (прогнозну) кількість можливих послуг по місяцях.

Таблиця 16

Можливий об’єм послуг щомісяця

КАТЕГОРІЯ

1

2

3

4

5

Далі

УКРАЇНА

0

1

1

1

2

3

СНГ

0

0

1

1

1

1

ЄВРОПА

0

0

0

1

1

1

ВСЬОГО

0

1

2

3

4

5

Розміри ціни на послуги для резидентів України відрізняються від іншого контингенту громадян. Калькуляція ціноутворення виконується згідно параметрів витрат на вказані послуги, сервісного обслуговування, інноваційної методики лікування тощо.

Собівартість – Заощадження на досліди – План та стратегія нового ціно-

-утворення – Розвиток та поліпшення стану справ (повернення позики).

3.4 Фінансовий план

     3.4.1 Стратегія фінансування

Фінансове планування – це основна складова бізнес-плану у розрахунках фінансових потреб та планування їх використання. Тому необхідно визначитись в

обсязі фінансових ресурсів, необхідних для виробничо-господарської діяльності підприємства, а також джерел їх надходження.

На першому етапі створення та фінансування організації виступає авансовий капітал, тобто грошова сума, яка вкладається власником (сумісниками товариства ІДКБ) з метою одержання прибутку. Він витрачається на придбання засобів виробництва і найом робочої сили. Цей крок включає в себе так звану стратегію фінансування на початковому етапі.

Перший рік можливо працювати на єдиному податку – 10%.

Другий та подальші роки планується працювати на загальній системі оподаткування;

ПДВ – 0% (надання медичних послуг звільняє від ПДВ);

Нарахування на ФОП – 39,5%

Стратегія фінансування проекту «ІДКБ» розбивається на два етапи:

1 етап: «організація проекту науково-дослідного характеру та надання медичних послуг за допомогою «ноу-хау» клітинних технологій»

- за походженням капіталу – внутрішнє (часткове фінансування для початку організації проекту «ІДКБ»);

- за юридичним статусом капіталу – власне;

- за тривалістю надання капіталу – безстрокове;

- джерелом фінансування виступає власний капітал (статутний капітал).

2 етап: «створення підприємства з виконання наукових досліджень у галузі

клітинних біотехнологій»

- за походженням капіталу – зовнішнє;

- за юридичним статусом – позикове;

- за тривалістю надання капіталу – довгострокове (більше 5 років);

- джерело фінансування – асигнування з державного бюджету;

За схемою 5 видно стратегічні напрями фінансування «ІДКБ»

Схема 5.

Стратегічні напрями фінансування «ІДКБ»

Необхідно визначитись у плані доходів і видатків, щодо подальшій роботі та розподілені ресурсів, поверненні позику тощо.

3.4.2 Собівартість та ціноутворення

За допомогою схеми 6 можна прослідити напрями собівартості послуги.

Схема 6.

Схема виробнича собівартості послуги

За схемою собівартості далі визначається ціноутворення послуг, які надаються пацієнтам. Собівартість – це головна частина встановленої ціни.

Амортизація будівлі – 8%

Обладнання – 24%

Прилади та інвентар – 40%

Розрахунок собівартості послуги наведений у таблиці 17:

Таблиця 17.

Собівартість послуги

Собівартість послуги (Інсульт та інфаркт)

Прямі витрати, грн..

Непрямі витрати, грн..

Ліки та мед. матеріали

4 000

Витрати на УП

100

Оклад хірургів, лікарів, інші

5 000

Амортизація ОФ та НА

1250

Нарахування на ЗП (36,73%)

1 836,5

Витрати на утримання ОФ

500

Оренда приміщення

500

Інші витрати (КБ, ТО)

1200

АСККМ

5 000

Витрати на вир. прим.

350

Інші витрати

1 000

Всього                                           17 336,5

Всього                                     3 400

Всього витрати                                                                                                 20 736,5

Цп = Сп+ П

Рентабельність – 30% = 6 220,95 грн.

Собівартість = 20 736,5 + 6 220,95 = 26 957,45 грн.

ПДВ – 20% = 5 391,49 грн.

Ц = Собівартістьп+ Податок на Прибуток + ПДВ

Цп (інфаркт та інсульт)=  26 957,45 + 6 220,95 + 5 391,49 = 38 569,89 грн.

Ц = 38 569,89 грн.

Податок на прибуток становить 25%

Рентабельність - 6 220,95 грн.

Податок на прибуток = 1 555, 24грн.

Чистий прибуток від реалізації послуги «Інфаркт та інсульт» становить:

ЧП = 6 220,95 – 1 555,24 = 4 665,71 грн.

Нижче перераховані послуги є відробленими у практиці. Ціна, вказана нижче,  відповідає встановленої для резидентів України. В таблиці 18 вказаний перелік медичних послуг та їх ціна.

Таблиця 18.

Ціна на медичні послуги

НОЗОЛОГІЯ

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ

ЦІНА, ГРН

Перелом хребта з ушкодженням спинного мозку

Клітинна аутотерапія оперативним, внутрішньо-судинним та пункціонним способом

50 000-60 000

Неврологічна група:

Інсульт

Розсіяний склероз

Поліневрит

Клітинна аутотерапія внутрішньо-судинним  та пункціонним способом

25 000-40 000

Кардіологічна група:

Ішемічна хвороба серця

Інфаркт

Гіпертонічна хвороба

Аутотерапія внутрішньо-судинним способом

25 000-40 000

Облітеруючі хвороби судин

Внутрішньо-судинним та внутрішньо-артеріальним способом

25 000-40 000

Безпліддя та порушення потенції у чоловіків

Внутрішньо-судинним та локальним ін’єкціонним способом

35 000-50 000

Судинні ускладнення при цукровій недостатності

Внутрішньо-судинним та внутрішньо-артеріальним способом

25 000-40 000

Гастроентерологічна група:

Цироз печінки

Панкреатит

Коліти тощо

Внутрішньо-судинним та внутрішньо-артеріальним способом

35 000-40 000

Опорно-руховий апарат:

Хвороби суглобів

Важко зростаючи переломи

Внутрішньо-судинним та локальним ін’єкціонним способом

35 000-50 000

Глаукома

Оперативне втручання

40 000-50 000

Епілепсія

Внутрішньо-судинним та внутрішньо-артеріальним способом

35 000-45 000

3.4.3 План доходів та видатків

Складанню плану доходів та видатків передує визначення загальної суми послуг продукції підприємства.  Прогнозована кількість послуг наведена у таблиці 19:

Таблиця 19.

Прогноз обсягів послуг на 1-му році

ПОКАЗНИКИ

1 РІК(за місяцями)

ВСЬОГО, тис.грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Послуга

«Переломи хребта та ушкодження спинного мозку»

1. Кількість послуг

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

2. Прогнозна ціна, тис. грн..

60

60

60

60

55

55

55

55

55

55

55

55

620

3. Обсяг послуг,

тис. грн.

0

60

60

60

55

55

55

55

55

55

55

55

Послуга

«Інсульти та інфаркти»

1. Кількість послуг

0

1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

2

19

2. Прогнозна ціна, тис. грн..

40

40

40

40

35

35

30

30

30

30

30

30

625

3. Обсяг послуг,

тис. грн.

0

40

80

40

70

35

60

60

60

60

60

60

Послуга

«Глаукома, епілепсія, цироз тощо»

1. Кількість послуг

0

1

1

1

2

1

1

2

2

2

2

2

17

2. Прогнозна ціна, тис. грн..

35

35

35

35

35

35

35

35

30

30

30

30

585

3. Обсяг послуг,

тис. грн..

0

35

35

35

70

35

35

70

60

60

60

60

Загальний обсяг

послуг, тис. грн..

0

135

175

135

195

125

150

185

175

175

175

175

1 800

Аналогічний прогноз обсягів послуг необхідно врахувати на 2 і 3 рік (таблиця 20):

Таблиця 20.

Прогноз обсягів послуг на 2-му і 3-му році

ПОКАЗНИКИ

2-Й РІК

ВСЬОГО 2-й рік

3-Й РІК

ВСЬОГО 3-й рік

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Послуга

«Переломи хребта та ушкодження спинного мозку»

1. Кількість послуг

2

4

5

4

15

2

5

5

5

17

2. Прогнозна ціна, тис. грн..

60

55

55

55

890

55

55

55

55

935

3. Обсяг послуг, тис. грн..

120

220

275

275

110

275

275

275

Послуга

«Інсульти та інфаркти»

1. Кількість послуг

2

4

4

5

15

2

5

5

4

16

2. Прогнозна ціна, тис. грн..

35

30

30

30

460

35

30

30

30

490

3. Обсяг послуг, тис. грн..

70

120

120

150

70

150

150

120

Послуга

«Глаукома, епілепсія, цироз тощо»

1. Кількість послуг

2

5

5

5

17

2

5

5

5

17

2. Прогнозна ціна, тис. грн..

35

30

30

30

520

35

30

30

30

520

3. Обсяг послуг, тис. грн..

70

150

150

150

70

150

150

150

Загальний обсяг послуг, тис. грн..

260

490

545

575

1 870

250

575

575

545

1 945

ВСЬОГО ЗА ТРИ РОКИ

5  615 000 грн.

Прогнозований показник прибутків та видатків повинен розраховуватися на три роки з моменту створення та початку роботи підприємства до кульмінаційної точки роботи підприємства. За три роки роботи важливо дослідити робочий момент (позитивний або негативний прогноз).

Всього за три роки за прогнозами валовий дохід становить – 5 615 000 грн.

Для необхідності у подальших розрахунках важливо надати проекту таблицю (див. таблицю 21) з переліком основних фондів.

Таблиця 21.

Перелік основних фондів «ІДКБ»

Основні фонди, грн..

Од.

Ціна, грн..

Вартість, грн..

Будівля

2

500 000 + 400 000

900.000

Обладнання:

Лабораторне обладнання

-

581 000 +(1+2+3)

1 050 000

Офісне обладнання

-

100 000 + (1+…30)

150 000

ПК та комплектуючи

4

4 000

16 000

Автомобіль

1

60 000

60 000

Інші комплектуючи

-

20 000

20 000

ВСЬОГО

Х

Х

2  196  000

Розрахунок загальної необхідної кількості персоналу та місячний оклад наведено в таблиці «Штатний розпис персоналу «ІДКБ»». Нарахування на заробітну платню – 36,73%.

Пенсійний фонд – 33,2%

Соціального страхування – 1,5%

Безробіття – 1,3%

ФСНВУ – 0,73%

За прогнозом (у наступних місяцях) – неможна залишатися на 10% системі оподаткування. Тому нараховується соціальне страхування та безробіття – 2,8% . Адже, при створенні «ІДКБ», система оподаткування систематизувалася на єдиному податку – 10%. Наступні місяці свідчать про перехід на 6% систему оподаткування та ПДВ.

Нарахування на заробітну платню наведено у таблиці 22:

Таблиця 22.

Нарахування на заробітну платню.

Показник

Кількість

Оклад, грн..

Нарахування на ЗП

ЛАБОРАТОРІЯ

Науковці та спеціалісти

7

10 100

3 709,73

ОФІС

Спеціалісти

9

15 900

5 840,07

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР

Фахівці

10

16 000

5 876,8

ВСЬОГО

26

42 000

15 426,6

    3.4.4 Витрати

При плануванні цінової політики та обсягів наданих послуг, важливою складовою є планування витрат. Планування витрат потребує раціонального циклу використання. Прями та непрямі операційні витрати підприємства на реалізацію необхідних для споживача послуг.

Смєта витрат та калькуляція собівартості наведена у таблиці 23:

Таблиця 23.

Смєта витрат та калькулювання собівартості

Найменування показників

Сума, грн..

1. Об’єм наданих послуг, всього

5  615 000

2. Собівартість, всього, у т.ч.:

3 880 000,6

2.1.Покупні та комплектуючи вироби

397 700

2.3. Фонд заробітної платні персоналу

1 512 000

2.4. Нарахування на заробітну платню

555 357,6

2.5.Амортизація ОФ та ВФ

155 020

2.6. Орендна платня

97 000

3. Податок на додану вартість

776 000

4. Балансовий прибуток

2 256 035,4

5. Позареалізаційні витрати

25 365

6. Податок на прибуток

564 008,85

7. Чистий прибуток

1 692 026,55

Точка беззбитковості (порогу рентабельності):

ТБ =Впост./ (Ц-Взмін)

ТБ – точка беззбитковості, тобто такий обсяг наданих послуг, починаючи з якого ціна наданої послуги перевищує витрати на його виробництво та реалізацію;

Впост – величина постійних (фіксованих) витрат, грн.;

Взмін– величина змінних витрат на одиницю послуги;

Ц – гуртова ціна наданої послуги, грн..

Впост – 4 219 435,45 грн.; Взмін– 9 050 грн.

Ц = 38 569,89 грн.

ТБ = 142,96

Графік 2 демонструє точку беззбитковості підприємства, протягом 3 років роботи надання медичних послуг з використанням АДСККМ.

Графік 2.

Графік 2. Точка беззбитковості

     0     10     20     30     40     50     60     70     80     90     100    110    120    130    140    150    160    170    180    190    200    210

Кількість послуг

3.4.5 Плановий баланс

Плановий баланс підприємства, зокрема, показує:

- що підприємство має у своєму розпорядженні (активи);

- скільки воно винне кредиторам (пасиви);

- що залишається у підприємства (Власний капітал = Активи–Зобов’язання);

Таблиця 24 є плановим балансом підприємства «ІДКБ»:

Таблиця 24

Плановий баланс підприємства

АКТИВИ

Поточні активи

Грошові кошти

0,3

Ринкові цінні папери

Дебіторська заборгованість

14.7

Матеріальні запаси

Попередньо сплачені витрати

Інші поточні активи

3

Загальні поточні активи

Постійні активи

Земля

Будівлі та споруди за мінусом нарахованої амортизації (залишкова вартість обладнання)

Обладнання за мінусом нарахованої амортизації (залишкова вартість обладнання)

17.5

Нематеріальні активи за мінусом старіння

Загальні активи

ПАСИВИ

Поточні пасиви

Кредиторська заборгованість

Заборгованість податковим органам

Видатки, що нараховані до виплати

Інші поточні пасиви

Довгострокові пасиви

Векселі до оплати

Кредити під заставу майна

Інші довгострокові пасиви

Загальні пасиви

Зобов’язання перед власниками

Прості акції

Привілейовані акції

Продовження таблиці 24

Нерозподілений прибуток

ЗАГАЛЬНІ ЗОБОВЯЗАННЯ ПЕРЕД ВЛАСНИКАМИ (АКЦІОНЕРАМИ)

Загальні пасиви та зобов’язання перед власниками (акціонерами)

3.4.6Фінансові показники

Фінансові показники представляють собою аналіз та реальність реалізації бізнес-плану. Тут важливі розрахунки таких фінансових показників як ліквідність та платоспроможність. Тобто показник фінансового стану, що показує, як швидко підприємство може продати свої активи, одержати гроші і повернути борги в строк та можливість підприємства своєчасно задовольнити платіжні вимоги постачальників, повертати кредити і позики, виплачувати заробітну платню, вносити платежі до бюджету.

3.5 Оцінка ризиків і страхування

     3.5.1 Види та причини виникнення ризиків

У разі виникнення ризику (будь-якого характеру) важливим моментом є чітке та швидке реагування на події та зміни ризиків в процесі виконання проекту. Дуже важливо проаналізувати та швидко відреагувати на невизначеність, що пов’язана з можливістю виникнення в ході реалізації бізнес-проекту несприятливих умов, ситуацій та наслідків.

Моніторинг ризиків:

- підприємницький ризик;

- господарський ризик;

- ризик нежиттєздатності проекту;

- фінансовий ризик;

- ризик несплати заборгованості;

- податковий ризик;

- інші ризики

• динамічний ризик;

• статичний;

• у разі нестабільної політичної ситуації, природні, воєнні події тощо.

Політичні ризики зв’язані нестабільністю господарського, податкового, банківського, земельного та інших видів законодавства України, відсутністю підтримки чи протидією влади тощо.

Природні ризики та воєнні обумовлені (як правило) довгим тяжінням та невизначеністю проміжку часу, для планування протидіям таких видів ризиків.

Причини виникнення ризиків на схемі 7:

Схема 7.

Види та причини виникнення ризиків

     3.5.2 Модель управління ризиками

Для управління ризиками слід провести моніторинг ризиків. Тому, як моніторинг ризиків включає в себе контроль ризиків протягом усього життєвого циклу проекту.

Модель управління ризиками наведена на схемі 8:

Схема 8.

Модель управління ризиками

3.5.3 Засоби зниження ризиків

Засоби зниження ризиків є невід’ємною частиною стратегічного призначення проекту. Ризик – прямий опонент розвитку та стабільності підприємства.

Головними факторами, які породжують основні ризики реалізації проекту та створюють реальну загрозу самому існуванню компанії є:

Перехід від державного фінансування до спільного фінансуванню об’єкту  з комерційними структурами (зміна статусу організації проведення робіт);

Високі темпи націленого росту послуг (постанова принципіальних видів бізнесу);

Наявність на ринку інших в даний час більш серйозних та сильних конкуруючих організацій вимагає неординарних зусиль для завойовування ринкової ланки за півроку – рік.

Існують групи засобів зниження ризиків:

- технічні;

- правові;

- організаційно-економічні

 • розподіл ризику між учасниками проекту;

 • страхування;

 • резервування коштів на покриття непередбачуваних витрат;

 • нейтралізація часткових ризиків;

 • зниження ризику в плані фінансування;

Технічні засоби – диктують впровадження різних технічних заходів, наприклад, система протипожежного контролю, банківських електронних розрахунків тощо.

Правові засоби – страхування , застава, неустойка (штраф або/та пеня), гарантія, завдаток тощо.

Організаційно-економічні засоби включають комплекс заходів, напрямлених на попередження втрат від ризику у випадках виникнення несприят-

-ливих обставин, а також на їх компенсацію у випадах виникнення втрат.

Організаційно-економічні засоби зниження ризиків показано на схемі 9:

Схема 9.

Засоби зниження ризику

Створення підприємства з виконання наукових досліджень та надання медичних послуг у сфері використання кліткових біотехнологій на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Надання індивідуальної податкової консультації у сфері фінансових послуг

2. Реферат Провести моніторинг ринку рекрутінгових послуг у певному регіоні. Охарактеризувати види послуг, які пропонують агентства, проаналізувати терміни виконання замовлень і вартість послуг

3. Реферат РОБОТА З ТАБЛИЦЯМИ ВWORD. РОБОТА З ГРАФІКОЮ. ВИКОНАННЯ ВІЗИТКИ. ВИКОРИСТАННЯ НАБОРУ АВТОФІГУРИ ДЛЯ НАКРЕСЛЕННЯ БЛОК-СХЕМ. СТВОРЕННЯ ЗМІСТУ ДОКУМЕНТА

4. Реферат ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

5. Реферат МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЗАХИСТ ІІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

6. Реферат Зобов’язальні правовідносини з надання послуг

7. Реферат Види фінансових послуг та сфера їх надання

8. Реферат Система автоматизованого проектування вагонів і основи наукових досліджень

9. Реферат МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТУРОПЕРАТОРА ПРО НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

10. Реферат Системи автоматизованого проектування (САПР) вагонів і основи наукових досліджень