Новости

Аналіз конструкції ступиці та півосі, аналіз їх технологічності та визначено тип виробництва

Работа добавлена:


Аналіз конструкції ступиці та півосі, аналіз їх технологічності та визначено тип виробництва на http://mirrorref.ru

ЗМІСТ                    стор.

 • РЕФЕРАТ
 • ВСТУП
 • 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
 • 1.1. Техніко-економічний аналіз вихідних даних
 • 1.1.1. Службове призначення вузла складальна ступиця
 • 1.1.2. Конструктивна характеристика та технічні вимоги ступиці.
 • 1.1.3. Конструктивна характеристика та технічні вимоги до півосі
 • 1.2. Вибір методів обробки поверхонь ступиці та півосі.
 • 1.2.1. Вибір методів обробки поверхонь ступиці
 • 1.2.2. Вибір методів обробки поверхонь півосі
 • 1.3. Аналіз технологічності деталей
 • 1.3.1. Аналіз технологічності ступиці
 • 1.3.2. Аналіз технологічності півосі
 • 1.4. Виробнича програма та визначення типу виробництва і організаційних форм роботи
 • 1.5. Аналіз технологічних процесів обробки аналогічних типових деталей та деталей діючих виробництв
 • 2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА
 • 2.1. Вибір методів отримання заготовок для ступиці та півосі
 • 2.1.1. Обґрунтування методу отримання заготовок для ступиці та півосі
 • 2.1.2. Розрахунки припусків на обробку ступиці та півосі
 • 2.2. Розробка технологiчних процесiв обробки ступицi та пiвосі
 • 2.2.1. Аналіз варіантів технологічних маршрутів обробки ступиці та півосі та вибір оптимальних
 • 2.2.2. Розробка теоретичних схем базувань для кожної операції ступиці та півосі
 • 2.2.3. Детальна розробка основних операцій ступиці та півосі
 • Зміст переходу
 • 2.2.4. Вибір обладнання, різальних та вимірювальних інструментів
 • 2.2.5. Вибір стандартних пристроїв при виготовлені ступиці та півосі
 • 2.2.6. Розмірний аналіз технологічного процесу виготовлення ступиці та півосі
 • 2.2.8. Розробка схем налагодження.
 • 3. КОНСТРУКТИВНА ЧАСТИНА.
 • 3.1.Розробка технологічної схеми пристою.
 • 3.2. Розрахунок затискних зусиль
 • 4. ПРОЕКТУВАННЯ ЦЕХУ.
 • 4.1. Аналіз вихідних даних для проектування механічного цеху
 • 4.2. Розрахунок потрібного обладнання цеху
 • 4.2.1. Головне виробниче обладнання.
 • 4.2.2. Додаткове обладнання
 • 4.2.3. Допоміжне обладнання
 • 4.2.4. Під’ємно-транспортне обладнання
 • 4.3. Розрахунок площі цеху
 • 4.3.1. Виробнича площа
 • 4.3.2. Допоміжна площа механічного цеху
 • 4.3.3. Площі підсобних і конторських приміщень
 • 5. ОХОРОНА ПРАЦІ
 • 5.1. Характеристика об’єкту, що проектується і місця його розташування
 • 5.2. Характеристика можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів
 • 5.3. Заходи щодо забезпечення безпечних і здорових умов праці
 • 5.3.1. Розрахунок заземлюючого пристрою.
 • 5.3.2. Розрахунок освітлювальних пристроїв.
 • 5.3.3. Розрахунок вентиляції
 • 5.4. Характеристика механічного цеху пожежо - і вибухонебезпечності
 • 5.5. Протипожежні заходи
 • 6. АВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА КЕРУВАННЯ
 • 6.1. Підставити для застосування систем програмного керування
 • 6.2. Характеристика об’єкту керування
 • 6.3. Задача системи стабілізації
 • 6.4. Опис функціональної схеми стабілізації швидкості різання
 • 6.5. Опис принципової схеми стабілізації швидкості різання
 • 7. ТЕХНИКО-ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА
 • 7.1. Розрахунок капітальних вкладень
 • 7.1.1. Капітальні вкладення на одержання заготовок
 • 7.1.2. Капітальні вкладення в механічний цех
 • 7.2. Розрахунок технологічної собівартості продукції
 • 7.2.1. Розрахунок витрат на отримання заготовки
 • 7.2.2. Розрахунок витрат на механічну обробку
 • 7.3. Визначення економічної ефективності проектних рішень
 • 7.4. Техніко-економічні показники роботи проектної механічної дільниці
 • ВИСНОВКИ
 • ЛІТЕРАТУРА

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка : 89 стор., 11 рисунків, 28 таблиць, 26 джерел науково-технічної інформації.

СТУПИЦЯ, ПІВОСЬ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, МЕХАНІЧНА ОБРОБКА, ЦЕХ, ОБЛАДНАННЯ, РОЗМІРНИЙ АНАЛІЗ, ВЕРСТАТ, ПРИСТОСУВАННЯ.

У загальній частині проведено аналіз конструкції ступиці та півосі, аналіз їх технологічності та визначено тип виробництва.

У технологічній частині приведено метод отримання заготовок, проведено аналіз варіантів технологічних маршрутів обробки ступиці та півосі з визначенням ліпшого, обране обладнання для їх виготовлення, розроблено розмірний аналіз технологічних процесів виготовлення цих деталей, а також розраховано режими різання при точінні ступиці за допомогою математичного редактораMathcad 7Pro.

Для виготовлення ступиці спроектовано і розраховано пристрій для одночасного свердлування шести отворів.

Спроектовано механічний цех для виготовлення ступиці, півосі та інших деталей, які входять до вузла складальної ступиці.

При виборі пристроїв автоматизації була запропонована система стабілізації швидкості різання.

В економічній частині розрахована техніко-економічні показники роботи проектуємого цеха.

В розділі “Охорона праці” розробленні заходи по захисту навколишнього середовища від забруднень промисловими викидами.

ВСТУП

Машинобудування завжди було та залишається базовою галуззю, яка визначає розвиток паливоенергетичного, транспортного, будівельного, хімічного та нафтохімічного комплексів, а також інших галузей економіки.

Від рівня розвитку машинобудування залежать показники валового внутрішнього продукту держави (матеріалоємність, енергоємність) та, як наслідок, конкурентноздатність виробляємої продукції. У економічно-розвинених державах доля машинобудування у загальному випуску продукції досягає 35-30%, у той час, як в Україні вона складає лише 19%.

За останні три роки у машинобудуванні спостерігається деякий зріст випуску продукції. Так, порівнюючи з минулим роком, у 2001 році він склав 117%, у 2002-120%, в 2003 році –107,2%. При цьому, не слід забувати, що основною економічною причиною, яка дозволила досягнути таких показників, стала криза 1998 року, в результаті якої скоротився імпорт вітчизняних товарів. Наступна причина - позитивна для України зміна світових цін на сировинні ресурси, які забезпечили державі додаткові валютні надходження. Та, нарешті, це здешевлювання усіх українських товарів, що збільшило їх конкурентноздатність, як на зовнішніх так і на внутрішніх ринках.

У даному випадку український комплекс, який має великий потенціал для свого розвитку та прискорення, залишається з цілим рядом наболілих питань та застарілих суперечень, усунути які можливо тільки в результаті комплексного підходу до проблем.

Перспективи розвитку в машинобудуванні складаються в прискоренні науково-технічного процесу на базі технічного переобладнання виробництва, створення та випуску високо спроможних машин, застосування нової техніки та матеріалів, прогресивної технології та систем машин для комплексної механізації та автоматизації виробництва. У зв’язку з цим, велика увага приділяється розборці, освоєнню нових високоефективних технологічних процесів матеріалу, у тому числі й неметалів.

При виконанні дипломного проекту необхідно як можна повніше використовуватися всі нововведення у галузі удосконалення проектування технологічних процесів.

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Техніко-економічний аналіз вихідних даних

Вихідними даними для розробки технологічного процесу виготовлення деталей є креслення вузла складальна ступиця, креслення деталей ступиці та півосі, і комплект технологічних документів на механічну обробку. Програма випуску складає 50000 штук рік.

1.1.1. Службове призначення  вузла складальна ступиця

Складальний вузол ступиці застосовується в коренезбиральнику, який призначений для збирання кореню цукрового буряка та передачі його на приймальний транспортер для очищення.

Вузол складається з півосі, яка з’єднується зі ступицею за допомогою шліцьових поверхонь, через які відбувається передача крутного моменту від редуктора до приводу коренезбиральника. Таким чином відбувається рух робочого пристрою-вилок. Опорою для півосі є радіальні однорядні шарикопідшипники 208 ГОСТ8338-75. Для захисту підшипників від проникання в них пилу вологи, а також запобігання від витікання змащувальної рідини з підшипникових вузлів застосовані манжетні ущільнення. Для надійного ущільнення ступиці з піввіссю по торцям з одного боку застосована прокладка. В місці різьбового з’єднання, що не створює достатнього ущільнення, застосовується стандартне кільце (ГОСТ 13941-86). Кріплення вузла складальна ступиця з корпусом здійснюється за допомогою гайки М20.6019 по ГОСТ5919-73.

1.1.2. Конструктивна характеристика та технічні вимоги ступиці.

Деталь ступиця входить до вузла складальна ступиця. Ступиця з’єднується з піввіссю і відповідає за функцією передачі трутного моменту від редуктора до приведу коренезбиральника.

Ступиця утворена зовнішніми та внутрішніми поверхнями обертання, які мають загальну прямолінійну вісь. Для ступиці характерною є наявність базових поверхонь, основного отвору, та отворів кріплення.

Основною базою є внутрішня циліндрична поверхня 16. Точність цього отвору відповідає 9 класу і має шорсткість Ra=20 мкм. Постановчими поверхнями є торцеві поверхні (1,20). Для кріплення вузла до корпусу в ступиці присутні різьбові отвори (поверхня 3) діаметром М12. Точність цих отворів відповідає 7 класу, з шорсткістю Ra=20 мкм. Шліцьова поверхня 22 виготовляється по 10 квалітету точності і має шорсткість Ra=20 мкм. Торцеві поверхні 6,9 виготовляються по 11 квалітету точності з шорсткістю Ra=20 мкм. Торцеве биття поверхонь 6,9 встановлюють в межах 0,06-0.18 мм.

Найбільш точною поверхнею є зовнішня циліндрична поверхня 13, яка виготовляється по 9 класу точності з шорсткістю Ra=1,25 мкм. Ця поверхня призначена для установки підшипників. Відхилення отворів (поверхня 3) від співвісності складає 0,6 мм.

Ступиця виготовляється із сталі 4ОХ. Ця сталь використовується для виготовлення колінчатих валів, зубчастих коліс, осей валів, важелів, втулок, болтів, гайок. Сталь містить 2% хрому. Для сріблення зерна в сталь вводять титан.

Таблиця 1.1

Хімічний склад (%) 4ОХ (ГОСТ 1050-74 та 4543-71)

Марка

Елементи

Сталь 40Х

C

0.41-0.49

Mn

0,5-0,8

Cr

0,8-1,1

Ni

<0,25

Ti

0,03-0,09

Таблиця 1.2

Механічні властивості сталі 40Х

в, МПА

т, МПА

, %

MRC

, %

150-160

130-140

7

3

45-50

25

Деталі з цієї сталі, які працюють при середніх окружних швидкостях, високих тисках невеликих навантаженнях: зубчасті колеса, шпинделі, втулки, кільця, ротори, гідронасоси [1, стор.247].

1.1.3. Конструктивна характеристика та технічні вимоги до півосі

Деталь піввісь входить до вузла складальна ступиця. Піввісь встановлюється в корпусі та утримує на собі ступицю, яка відповідає за передачу крутного моменту.

Виконавчою поверхнею півосі є шліцьова поверхня, через яку піввісь передає крутний момент. Вона виготовляється по 9 класу точності з шорсткістю Ra=10 мкм. Приєднувальними поверхнями півосі є центровий отвір, торцеві та зовнішні циліндричні поверхні 4, 5, 7, 12, 14. Вони виготовляються по 14 класу точності з шорсткістю Ra=2,5 мкм. Допуск перетинання осей циліндричних поверхонь складає 0,3 мкм, допуск неперпендикулярності складає 1мм на 100 мм довжини.

Найбільш точною поверхнею є внутрішня циліндрична поверхня 15, яка виготовляється по 8 класу точності з шорсткістю Ra=2,5 мкм. Елементом кріплення робочого пристрою (вилок) на півосі є пальцеве з’єднання.

Піввісь виготовляється із сталі 40Х. Хімічний склад сталі представлений в таблиці 1.1, а механічні властивості в таблиці 1.2.

1.2. Вибір методів обробки поверхонь ступиці та півосі.

Вибір методу обробки поверхонь проводять на підставі забезпечення найбільш раціонального процесу обробки, службового призначення деталі, функціонального призначення поверхонь, вимоги до точності, шорсткості тощо.

Залежно від вимог, які ставляться до деталі, типу виробництва, вибирають один або декілька можливих методів обробки. Обробку поверхонь можна виконати за один чи декілька переходів, на кожному з яких використовують свій метод обробки. Якщо заготовка має високу точність то інколи можна починати з чистової обробки.

В тих випадках, коли до точності розмірів і якості поверхонь не ставляться високі вимоги можна здійснити напівчистову або чистову обробку.

Кожний наступний метод обробки однієї елементарної поверхні повинен бути точніший за попередній.

Точність на кожному наступному переході обробки підвищується, на чорнових переходах на два-чотири квалітети, на чистових – на один-два квалітети по точності розмірів.

Необхідна точність поверхні може бути забезпечена різними варіантами методів обробки. Переважаючим методом вважається той, який містить меншу кількість переходів обробки даної поверхні

Треба прагнути до того, щоб в маршрутах обробки різних поверхонь, які належать до однієї деталі одній й ті ж методи обробки максимально повторюватися, що скорочує номенклатуру, необхідного різального інструмента, дозволяє проектувати технологічний процес за принципом концентрації операцій. Такий шлях веде до скорочення кількості установі, підвищує продуктивність праці; точність обробки.

1.2.1. Вибір методів обробки поверхонь ступиці

Для вибору найліпшого варіанту обробки поверхонь визначають число ступенів та методів обробки поверхонь. За допомогою таблиць середньої економічної точності різних методів обробки вибираємо конкретні методи обробки поверхонь ступиці і заносимо до таблиці [2, стор.90]

Таблиця 1.3

Методи обробки поверхонь ступиці

N

пов

Назва поверхні

Розмір поверхні

Квалітет і клас точності

Шорст-кість

мкм

Методи обробки поверхонь

1

2

3

4

5

6

1

Торцева

39,3

h14

10

1) точіння одноразове

2

Внутрішня циліндрична

10,35

H9

20

1)свердлування

3

Різьбова

M12

H7

20

1)нарізання різьби

4

Зовнішня конічна

1.6x45°

h14

20

1)обточування одноразове

5

Зовнішня циліндрична

115

d11

20

1)обточування попереднє

6

Торцева

35

h14

20

2)обточування чистове

7

Зовнішня циліндрична

80

C11

20

1)обточування попереднє

8

Зовнішня конічна

1x30°

h14

20

1)обточування однофазове

9

Торцева

26.6

h14

20

1)обточування одноразове

10

Зовнішня циліндрична

55

h10

20

2)обточування чистове

11

Зовнішня конічна

1x45°

h14

2.5

1)обточування одноразове

12

Торцева

15

h14

20

1)обточування

одноразове

13

Зовнішня циліндрична

40

h9

1.25

1)обточування попереднє

14

Зовнішня конічна

1x45°

h14

20

1)обточування одноразове

15

Внутрішня циліндрична

31

H14

20

1)розсвердлювання

16

Внутрішня циліндрична

30

H9

20

1)розточування

2)розгортання

17

Внутрішня конічна

2x60°

H14

20

1)розточування

18

Внутрішня циліндрична

31

Is15

20

1)зенкування

19

Внутрішня конічна

2x60°

H14

20

1)розточування

2)обточування одноразове

20

Зовнішня торцева

8

h14

20

1)обточування одноразове

21

Внутрішня циліндрична

26

H12

20

1)розточування

22

Шліцьова

6

F10

10

1)протягування

2)шліцешліфуванія

1.2.2. Вибір методів обробки поверхонь півосі

Вибір найліпшого варіанту обробки поверхонь півосі визначають аналогічно до вибору методу обробки поверхонь ступиці. За допомогою таблиць, середньої економічної точності різних методів обробки вибираємо конкретні методи обробки поверхонь півосі і заносимо в таблицю[2, стор.90].

Таблиця1.4

Методи обробки поверхонь півосі

Аналіз конструкції ступиці та півосі, аналіз їх технологічності та визначено тип виробництва на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Аналіз конструкції механізмів голки та ниткопритягувача машини 65 кл

2. Реферат Аналіз організації виробництва їдальні при промисловому підприємстві

3. Реферат Обґрунтування та аналіз технології виробництва сирокопченої ковбаси зернистої

4. Реферат Аналіз рецептурного складу та удосконалення технологічного процесу виробництва кулінарної продукції з запеченого м’яса та м’ясопродуктів

5. Реферат АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРУВАННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ В СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ

6. Реферат АВС - аналіз запасів

7. Реферат Фінансовий аналіз ПП «П. В. Д. Консалтинг»

8. Реферат Аналіз повної вартості

9. Реферат Аналіз проектної ефективності

10. Реферат Аналіз підприємства шпаргалка

№ пов.

Назва поверхонь

Розмір повер-хонь

Квалітет і клас точності

Шорсткість

мкм

Методи обробки поверхонь

1

2

3

4

5

6

1

Торцева

20

h14

20

1)обточування одноразове

2

Зовнішня конічна

245°

h14

20

1)обточування одноразове

3

Зовнішня різьбова

М20

q8

20

1)нарізання різьби

2)шліфування одноразове

4

Зовнішня циліндрична

20

h14

20

1)обточування одноразове

5

Зовнішня циліндрична

30

h14

20

1)обточування одноразове

6

Торцева

18

h14

20

1)обточування одноразове

7

Зовнішня циліндрична

48

h14

20

1)обточування одноразове

8

Зовнішня конічна

1330°

h14

20

1)обточування одноразове

9

Зовнішня циліндрична

35

h14

80

1)обточування одноразове

10

Зовнішня конічна

245°

h14