Новости

Звіт з учбової практики в юридичній клініці Національного університету

Работа добавлена:


Звіт з учбової практики в юридичній клініці Національного університету на http://mirrorref.ru

Міністерство освіти і науки

національний університет «одеська юридична академія»

ЗВІТ

про проходження учбової (ознайомчої) практики

студента2 курсу

3 групи 1 потоку

Інституту Прокуратури та Слідства

                                                                             Шеремета Максима Вадимовича

Одеса 2014

Зміст

Вступ ...................................................................................................................3

Проходження практики ......................................................................................5

Висновок .............................................................................................................6

Вступ

Моя учбова (ознайомча)  практика проходила вюридичній клініці Національного університету «Одеська юридична академія».Попередньо ознайомивсязі структурою та порядком діяльності юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія».

Метою проходження практики є: набуття тапідвищення рівня практичних знань, умінь і навичок діяльності юриста вюридичній клініці Національного університету «Одеська юридична академія», вирішення однієї із найбільш серйозних проблем сучасного суспільства – забезпечення доступу вразливих верств населення до безоплатної правової допомоги.

Керівником практики в було призначено  Оцяця А.С.

 Вартопочати з того, щоюридична клініка — це структурний підрозділ юридичної академії, в межах якого студенти-юристи під керівництвом викладачів набувають практичної підготовки шляхом надання безкоштовної юридичної допомоги та здійснення правової просвіти населення. Юридична клініка, як правило, створюється у якості структурного підрозділу юридичного факультету навчального закладу.

До структури юридичної клініки входять керівник, викладачі-куратори, координатори та консультанти.

Юридична клініка Національного університету «Одеська юридична академія» є структурним підрозділом  даного навчального закладу.У своїй діяльності керується законодавством України, Статутом та нормативними актами Університету, Положенням про юридичну клініку», затвердженим в новій редакції 14 квітня 2011 року,  положенням про проходження практики студентами на базі університету «Одеська юридична академія» 2014 р. та іншими актами з організації роботи юридичної клініки. 

Мета діяльності юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія» як структурного підрозділу університету (в той же час, як особливого різновиду навчально-освітньої програми) є дуалістичною: 

- виховання нового покоління юристів, пов’язане з набуттям студентами університету досвіду практичної діяльності з захисту прав, свобод та інтересів людини, формуванням у них усвідомлення важливої ролі правника в суспільстві, розумінням соціальних проблем та бажанням забезпечити незахищеним громадянам доступ до безоплатної правової допомоги та правосуддя;

- безпосереднє надання студентами університету безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення під керівництвом викладачів-кураторів університету та практикуючих юристів.

Юридична клініка Національного університету «Одеська юридична академія» здійснює свою діяльність у різних формах, серед яких можна виділити: 

- навчальні заняття (вступні та з підвищення теоретичних знань та практичних навичок);

- громадська приймальна

- представництво інтересів громадян у судах, інших органах державної влади та місцевого самоврядування;

- правоосвітні заходи з різними категоріями громадян (в тому числі, зі шкільною молоддю). 

Основною формою діяльності юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія» є її діяльність як громадської приймальні, у межах якої студенти, аспіранти та слухачі Інституту підготовки професійних суддів університету надають незахищеним верствам населення безкоштовну правову допомогу шляхом: 

- усного консультування з юридичних питань; 

- складання процесуальних документів (позовних заяв, скарг, клопотань тощо);

- підготовки відповідей у формі правових висновків на письмові звернення громадян.

Робота студентів в юридичній клініці Національного університету «Одеська юридична академія» організована в малих консультаційних групах (консультант, помічник, слухач), що дозволяє вирішувати найбільш складні правові проблеми, з якими важко впоратись одному студенту індивідуально. Саме в такому невеликому колективі додатково набуваються навички роботи в команді, а консультанти юридичної клініки також оволодівають організаторським досвідом і педагогічними прийомами виховання підлеглих.  

ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

 На першому тижні проходження учбової (ознайомчої) практики в юридичній клініці Національного університету «Одеська юридична академія» я ознайомився зі структурою та порядком діяльності юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія», нормативною базою, якою керується юридична клініка Національного університету «Одеська юридична академія».

    20.06.2014 р. -  розпочалася участь у консультуванні громадян та підготовці проектів з питань застосування норм права. А саме цього дня моя робоча група  надала  усну консультацію 2 відвідувачам: Черненко Галині Антонівні, Мамишин Андрію Валерійовичу.

23.06.2014 р. -  склали для Черенкової Тамари Михайлівни позовну  заяву про відшкодування моральної шкоди й надали усну консультацію Ван Тао щодо питання отримання громадянства.

     26.06.2014 р. – склали 2 позовні заяви:Калініченко Володимиру Миколайовичу про розірвання шлюбу таМакарову Леву Георгійовичу про відшкодування матеріальної шкоди.

      27.06.2014 р. – написали  клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження та надали 2 усні консультації: Давиденко Володимиру Флавіановичу,  Русаковій Оксані Ігорівні.

      30.06.2014 р. – написалиОліферу Олександру Дмитровичу заявупро відстрочкаута розстрочкувиконання судового рішення.

      1.07.2014 р. − написали Вдовиченкові Віктору Вікторовичу  заяву та надали

усну консультацію Гаврильській Лідії Іванівні.

      3.07.2014 р. − надали усну консультацію Мартинюк Галині Вікторівні та Мацик Олександру Георгійовичу.

      4.07.2014 р. – написали дляБейсікеєва Адлета Аскаровича позовну заяву про продовження строків прийняття спадщини та      7.07.2014 р. – написали Слободянюк Ользі Мефодіївні заяву про встановлення фактуналежності правовстановлюючогодокументу особ      8.07.2014 р. – надали усну консультацію Собчук Віталію Петровичу та Камінському Олегові Володимировичу.

     10.07.2014 р. – написали дляПісанської Валентини Петрівни запереченняна позовну заявупро стягненняматеріальної та моральної  шкоди.       11.07.2014 р. – підготували звіт щодо проходження практики.

ВИСНОВОК

За результатами проходження практики можна зробити наступні висновки:

  1. учбова ( ознайомча)  практика є однією з основних умов закріплення і поглиблення отриманих теоретичних знань, набуття практичних навичок з їх застосування;
  2. тривалість практики не дозволяє в повному обсязі освоїти всі напрямки і вивчити деталі і нюанси роботи вюридичній клініці, однак, дає можливість ознайомитися, отримати початкову практичну підготовку, яка є базисом для подальшого теоретичного навчання та майбутньої роботи;
  3. ознайомивсята вивчив основні аспекти роботи;
  4. в  ході практики отримав можливість оцінити свій рівень знань, закріпити їх і оцінити свої можливості в їх практичному застосуванні.

Проходження учбової практики вюридичній клініці Національного університету «Одеська юридична академія»було невід’ємною складовою навчального процесу в Національному університеті «Одеська юридична академія»,  оскільки  дозволило закріпити та поглибити  теоретичні знання, а також практичні навики.

Моя учбова ( ознайомча) практика пройшла успішно і продуктивно: були поглиблені і почерпнуті нові знання про функціонування нашої правової системи, а головне - знання про застосування законодавства на практиці.

Таким чином, вважаю, що програма і план практики були виконані в повному обсязі.

Звіт з учбової практики в юридичній клініці Національного університету на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Вони були першими:А.П.Жмайло-робітничого технікуму1926р. (національного університету присвячується)

2. Реферат Асистент кафедри джерелознавства,історіографії та спеціальних історичних дисциплін історичного факультету Запорізького національного університету

3. Реферат Звіт з практики по Землевпорядкуванню

4. Реферат Діяльність оператора «ПП ТРКSmila-IT» Звіт з практики

5. Реферат Звіт з виробничої практики Технологія будівельного виробництва

6. Реферат Звіт про проходження практики на підприємстві Ратнівський молокозавод

7. Реферат Аналіз функцій планування персоналу на підприємстві звіт з практики

8. Реферат Звіт про проходження виробничої практики на Колективному підприємстві Компанія «Мінос»

9. Реферат Звіт про виробничу переддипломну практику на базі ПАФ «Петрівка»

10. Реферат Дослідження основної аудиторії радіомовлення університету