Новости

Використання табличного процесора Excel для Windowsв розрахунках собівартості ячменю

Работа добавлена:


Використання табличного процесора Excel для Windowsв розрахунках собівартості ячменю на http://mirrorref.ru

Зміст.

1.Вступ.

2.Анотація.

3.Запуск табличного процесораExcel.

4.Створення таблиці.

5.Проведення обчислень.

6.Форматування таблиці.

7.Побудова діаграми.

8.Збереження файлів роботи на дискеті.

9.Роздрукування файлу.

10.Роздрукування таблиці в формульному виді.

11.Проведення сортування за двома показниками.

12.Використання фільтру для пошуку даних.

13.Створення таблиці вAccess і створення простого запиту.

14.Висновок.

15.Список літератури.

16.Таблиця “Собівартість ячменю, відвантаженого на Одесу-порт     станом на 20.08.01.

17. Додаток (таблиці та діаграма ).

1.Вступ.

ПрограмаExcel, перебуваючи лідером на ринку програм обробки електронних таблиць, визначає тенденції розвитку в цій області.

   Зараз на ринку з'явилася версія 2000, яка входить до комплектуOffise 2000, і має багато покращень і оновлень.

   В програмуMSExcelвлаштована підсистема допомоги, яка в любий момент готова видати необхідну довідку.

   Сьогодні програмаExcel в бугалтерських і багатьох інших відділах підприємств використовується для створення чітких і зрозумілих в потрібному форматі документів.

2.Анотація.

Курсова робота присвячена темі використання табличного процесораExcelдляWindowsв розрахунках собівартості ячменю, відгруженого на Одесу-порт станом на 20.08.01.та створенню цього документу вAccess.

   В цій роботі продемонстровані основні операції, необхідні для роботи в даному середовищі, показані ілюстрації.

  В роботі також використовувалися функції, які ще не були доступні дляMSExcel 95.

3.Запуск табличного процесораExcel.

   Щоб запустити табличний процесор “MicrosoftExcel” виконую слідуючі команди: Пуск/Програми/MicrosoftExcel:

автоматично буде створена таблиця, яка з'явиться на екрані монітора.

4.Створення таблиці.

  Заповнюю таблицю даними:

    вводжу шапку таблиці - виділяю за допомогою миші клітинку А6 (навівши курсор та клацнувши лівою кнопкою миші) і вводжу № п/п, натискаю клавішу введення, аналогічно заповнюю інші клітинки шапки;.

   вношу вхідні дані-аналогічно шапці, тільки дані вношу, починаючи з клітинки А7.

5.Проведення обчислень.

   1.Розраховую вартість заготовленого ячменю для підприємства Маяк: виділяю комірку Е2, вводжу знак дорівнює , виділяю комірку С2, натискаю на додатковій панелі знак помножити, виділяю коміркуD2, натискаю клавішу введення, в комірці Е2 з'являється результат обрахунку 21000грн. Аналогічно розраховую вартість заготовленого ячменю для інших підприємств.

     Розраховую транспортні затрати на відвантаження ячменю для підприємства Маяк: виділяю комірку М2, натискаю на панелі інструментів кнопку Автосума, виділяю необхідний діапазонG2:L2, натискаю клавішу введення і в комірці М2 з'являється результат обрахунку 1148,00 грн. Аналогічно розраховую транспортні затрати на відвантаження ячменю для інших підприємств.

   Розраховую собівартість ячменю для підприємства Маяк: виділяю коміркуN2, вводжу знак дорівнює, виділяю коміркуD2, вводжу знак додати на додатковій клавіатурі, виділяю комірку М2, натискаю клавішу введення і в комірціN2 з'являється результат обрахунку 1498,00 грн. Аналогічно розраховую собівартість ячменю для інших підприємств.

   Розраховую вартість відвантаженого ячменю для підпиємства Маяк: виділяю комірку О2, натискаю на клавіатурі знак дорівнює, виділяю коміркуF2, натискаю надодатковій  клавіатурі знак помножити, виділяю коміркуN2, натискаю клавішу введення і в комірці О2 з'являється результат обрахунку 59920,00 грн. Аналогічно розраховую вартість відвантаженого ячменю для інших підприємств.

    Розраховую залишки ячменю для підприємства Маяк: виділяю комірку Р2, натискаю на клавіатурі знак дорівнює, виділяю комірку С2, натискаю на клавіатурі знак мінус,виділяю коміркуF2, натискаю клавішу введення, і в комірці Р2 з'являється результат обрахунку. Аналогічно розраховую залишки ячменю для інших підприємств.

   Розраховую Ітого по Лебединському ХПП:

  1. Обраховую загальну вагу заготовленого ячменю: ставлю курсор в клітинку С10, натискаю ліву кнопку миші (активізую комірку), натискаю кнопку Автосума на панелі інструментів, виділяю необхідний діапазон С2:С9, натискаю клавішу введення, в комірці С10 зявляється результат обрахунку 650 т.

  1. Обраховую середню ціну ячменю, заготовленого на Лебединському ХПП: ставлю курсор в клітинкуD10, натискаю ліву кнопку миші, натискаю на знак дорівнює на панелі формул, наборопм з клавіатури вводжу формулу,

Натискаю кнопку ОК і в комірціD10 зявляється результат обрахунку 338,62 грн.

  1. Обраховую вартість заготовленого ячменю на Лебединському ХПП: ставлю курсор в комірку Е10, натискаю ліву кнопку миші, на панелі інструментів натискаю кнопку Автосума, виділяю необхідний діапазон Е2:Е9, натискаю клавішу ведення і в активній комірці зявляється  результат обрахунку 220100,00 грн.

  1. Обраховую загальну вагу відвантаженого ячменю: ставлю курсор в коміркуF10, натискаю ліву кнопку миші, на панелі інструментів натискаю кнопку Автосума, виділяю необхідний діапазонF2:F9, в активній комірці зявляється результат обрахунку 460 т.

  1. Обраховую затрати на завантаження ячменю з Лебединського ХПП: активізую коміркуG10, натискаю кнопку Автосума, виділяю необхідний діапазонG2:G9, натискаю клавішу введення, в активній комірці зявляється результат обрахунку 2042,05 грн.

  1. Затрати на затвірні прилади, перевезення, сертифікат ДХІ, ветеринарний сертифікат, транспортні обраховую аналогічно обрахунку затрат на завантаження, використовуючи кнопку Автосума.

  1. Середню собівартість ячменю, відвантаженого з Лебединського ХПП обраховую аналогічно обрахунку середньої закупівельної ціни ячменю.

  1. Загальну вартість відвантаженого зерна та сумарний залишок ячменю на Лебединському ХПП розраховую за допомогою кнопки Автосума аналогічно обрахунку затрат.

6.Форматування таблиці.

Форматую таблицю слідуючим чином: ширину стовпчика збільшую навівши курсор на границю між стовпчиками (курсор стане у вигляді двунаправленої стрілки), при натисненій лівій кнопці миші перетягую границю вправо. Висоту комірки збільшую аналогічними діями, але курсор встановлюю на границю заголовка рядка.

  Вибираю заголовок стовпчика, виконую команди Формат/Комірки/Вирівнювання по горизонталі (по центру), по вертикалі(по центру), встановлюю перемикач Переносити по словам, натискаю кнопку ОК.

7.Побудова діаграми.

  Створюю кругову діаграму:

-виділяю клітинки, що містять дані, які повинні бути відображені на діаграмі (в даному випадку це кількість ячменю по заготівлі)                                                                           -натискаю кнопку Майстер діаграм на панелі інструментів Стандартна.

-дію згідно інструкціям майстра:

    -вибираю Тип діаграми Кругова;

    -у вікні Вид вибираю вид діаграми;

    -натискаю кнопку Далі;

    -у вкладці Діапазон даних у полі Діапазон зазначені

      посилання на клітинки, що беруть участь у створенні

      діаграми.

    Виділені діапазони:

     Лист1!$C$1:$C$9.

-натискаю кнопку Далі;

-у вкладці Заголовки в поле Назва діаграми вводжу заголовок діаграми ( Ім'я діаграми ) –

Кількість тон (по заготівлі );

-у вкладці Легенда ставлю прапорець у поле Додати легенду праворуч;

-у поле Підпис значень вибираю Категорія і частка:

-натискаю кнопку Далі;

-розміщую діаграму на окремому листі:

-натискаю кнопку Готово.

-друкую діаграму: переходжу на лист, де знаходиться діаграма;

-у меню Файл вибираю команду Друк;

-у групі Вивести на друк вибираю параметр виділені аркуші.

8.Збереження файлів роботи на дискеті.

Щоб зберегти файл роботи на дискеті, потрібно виконати слідуючі команди:

Файл\Зберегти як, в діалоговому вікні Збереження документу вводжу імя файлу Курсова робота та натискаю кнопку Створити.

9.Роздрукування файлу.

  Щоб роздрукувати файл, виконую слідуючі команди: Файл\Друк, із вкладки Сторінки натискаю перемикач Всі сторінки, із вкладки Копії вибираю число копій (наприклад 1 ), встановлюю перемикач Вивести на друк: Всі сторінки діапазону, встановлюю перемикач Надрукувати: Документ та натискаю кнопку ОК.

10.Роздрукування таблиці у формульному вигляді.

Щоб роздркувати таблицю у формульному вигляді, виконую слідуючі команди: Сервіс/Параметри/Вид/Формули, натискаю кнопку ОК.

11.Сортування за двома показниками.

 Щоб зробити сортування за двома показниками, виконую слідуючі команди: виділяю таблицю крім рядка Ітого по Лебединському ХПП, в меню натискаю Дані, вибираю Сортування

в діалоговому вікні Сортування діапазону в полі Сортувати по вибираю Назва підприємства, в полі Потім по – Кількість тон по заготівлі, встановлюю перемикач По збільшенню і натискаю кнопку ОК.

Виводжу на друк: Файл/Друк.

12.Використання фільтру для пошуку даних.

  Створюю запити: пошук по одному полю.

  Виділяю стовпчик Закупівельна ціна, в меню Дані натискаю Фільтр, а потім команду Автофільтр.

  В правому нижньому углі комірки з назвою стовпчика натискаю кнопку зі  стрілкою. Вибираю значення 350 . Після застосування фільтру в таблиці залишились тільки ті рядки, які містять зазначене значення ( підприємства, які закупили ячмінь по ціні 350 грн.)

13.Створення даної таблиці вAccess.

    Спочатку створюю структуру бази даних на папері:

Номер п/п

Лічильник

Довге ціле

Назва підприємства

Текстове

14

Кількість тон

Числове

Байт

Закупівельна ціна

Грошове

Грошовий

Вартість по заготівлі

Грошове

Грошовий

Відвантажено(кільк.т)

Числове

Байт

Завантаження

Грошове

Грошовий

Затвірні прилади

Грошове

Грошовий

Перевезення

Грошове

Грошовий

Сертифікат ДХІ

Грошове

Грошовий

Ветеринарний сертифікат

Грошове

Грошовий

Карантинний сертифікат

Грошове

Грошовий

Транспортні затрати

Грошове

Грошовий

Собівартість

Грошове

Грошовий

Вартість відвантаженого зерна

Грошове

Грошовий

Залишок

Грошове

Грошовий

Виконую слідуючі команди: Пуск/Програми/Access. В діалоговому вікні

MicrosoftAccess включаю перемикач  Нова база даних і натискаю кнопку ОК. Розкривається діалогове вікно Файл нової бази даних:

 вводжу ім'я, натискаю кнопку Створити.

З'являється діалогове вікно Собівартість ячменю: база даних.

 Лівою кнопкою миші клацаю на обції Конструктор, з'являється вікно для створення бази даних, яку було раніше створено на папері. Вношу дані:

 Після заповнення таблиці, вибираю ключове поле: ставлю курсор на поле Номер п/п, клацаю лівою кнопкою миші, натискаю на кнопку Ключове поле на панелі інструментів, після чого поряд з цим полем з'являється ключ зліва.

Потім ставлю курсор на значок таблиці, клацаю лівою кнопкою миші і вибираю команду Закрити.В діалоговому вікні Збереження вводжу ім'я  Структура бази даних і натискаю кнопку ОК.

       Виділяю лівою кнопкою миші  ім'я Структура бази даних і натискаю вкладку меню Відкрити, заповнюю таблицю набором з клавіатури.

Створення простого запиту.

  Щоб зробити простий запит, у вікні Собівартість ячменю: база даних виділяю Структуру бази даних, із стовпчика Об'єкти виділяю Запити і натискаю кнопку Створити з меню, з'яв ляється діалогове вікно

Новий запит, виділяю Простий запит, натискаю кнопку ОК. З'являється діалогове вікно Створення простих запитів,

в якому натисненням кнопки> (чотири рази) вибираю поля для запиту (перші чотири), натискаю кнопку Далі, ставлю перемикач Подробний звіт, натискаю кнопку Далі

З'являється діалогове вікно Створення простих запитів,

в якому задаю ім'я і натискаю кнопку Готово.

 З'являється діалогове вікно Структура бази даних Запит1: запит на виборку

в якому відображаються потрібні дані.

Використання деяких фінансових функцій.

 Задача1.Підприємство Маяк взяло кредит у розмірі 10000грн.,при річнійставці8%на 5 років при умові щомісячних виплат.                                                                                   За допомогою функції ППЛАТ обраховую розмір щомісячної виплати по кредиту. Для цього спочатку виділяю клітинку, в якій потрібно вивести результат, потім на панелі інструментів натискаю кнопку Майстер функцій, з'являється діалогове вікно

вибіраю функцію ППЛАТ, натискаю кнопку ОК, потім в діалоговому вікні вводжу дані:

натискаю кнопку ОК, і в виділеній комірці з'являється результат обрахунку –202,76грн.

Задача2.Підприємство Світанок вирішило зарезервувати кошти для спеціального проекту на 2 роки при щомісячних внесках в розмірі 1000 грн. при річній процентній ставці в розмірі 20%.

                                                                                                                                                     Обраховую розмір вкладу при даних умовах за допомогою функції БЗ. Спочатку виділяю комірку, в якій потрібно вивести результат, потім натискаю на панелі інструментів кнопку Майстер функцій, з'являється діалогове вікно

в якому вибираю функцію БЗ, натискаю кнопку ОК. В діалоговому вікні вводжу дані умови

натискаю кнопку ОК і в виділеній комірці з'являється результат обрахунку 29214,87706 грн.

14.Висновок.

На прикладі даної курсової роботи можливо простежити застосування (звичайно не в повному обсязі можливостей ) табличного процесораExcel та системи управління базами данихAccess. Якщо програмаExcel широко застосовується в тих відділах підприємств та організацій, де проводяться розрахунки, то СУБДAccessдає змогу кожному користувачу створювати на робочому місці потрібні бази даних. Знання основних понять та прийомів роботи зAccess таExcel в багато разів підвищує ефективність праці, а це в свою чергу приносить значний дохід, який перекриває зовсім невеликі затрати на утримання цих програм.

15. Назва таблиці.

   Собівартість ячменю, відвантаженого на Одесу-порт станом на 20.08.01.

16. Додаток.

-таблиці;

-діаграми.

Список літератури.

1.Самовчитель роботи на персональному компютері.2 видання, 1999р., В. Пасько,

О.Колєсніков.

2.ВикористанняMikrosoft Excel 97, спеціальне видання 1998р., Б. Холберг, Ш. Кінкоф,

Б. Рей.

3.А. Алексеев, Г. Евсеев, В. Мураховский, С. Симонович. Новейший самоучитель работы на компьютере.- Москва: издательствоДЕСС  КОМ, 2000. – 654с.

Використання табличного процесора Excel для Windowsв розрахунках собівартості ячменю на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора

2. Реферат Вартість грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках

3. Реферат Ввод данных в ячейку табличного процессора MS Excel

4. Реферат Параметрическая оптимизация режимов резания с использованием табличного процессора Excel

5. Реферат Использование табличного процессора MS Excel в решении задач на расчет работы тока для электробытовых приборов за один месяц в семье

6. Реферат Створення та використання масивів,списків у программі MS Excel

7. Реферат Виробництво ячменю в умовах ТОВ АФ Колос

8. Реферат Облік і контроль операцій при розрахунках чеками

9. Реферат Інтерфейс текстового процесора Word

10. Реферат Визначення найменування і тактової частоти процесора