Новости

Освіта сучасної України

Работа добавлена:


Освіта сучасної України на http://mirrorref.ru

38)

Освіта сучасної України

Важливим кроком у розвитку духовності українського народу є піклування про створення національної системи освіти. Одним з найважливіших завдань школи стало забезпечення виконання «Закону про мови в Українській РСР» (1989 рік). З того часу в республіці почали діяти сотні шкіл з українською мовою навчання, сотні тисяч учнів одержали змогу здобувати освіту рідною мовою. Якщо 1990 року кількість учнів, які навчалися українською мовою, становила 44,6%, то 1993 року в перших класах українських шкіл навчалося 66% дітей. Сьогодні в Україні працює 215 тис. шкіл, у яких навчається 6,8 млн. учнів переважно українською мовою.

Сучасна система освіти представлена різноманітними типами шкіл і навчальних закладів (коледжів, гімназій, ліцеїв, колегіумів). Посилюється увага держави до розвитку освітніх закладів з пріоритетним вивченням окремих предметів (спеціалізовані школи) та профільною освітою.

Якісно новою рисою розвитку освіти в незалежній Україні стало повернення до гармонійного розвитку особистості: поглиблене вивчення іноземних мов з молодших класів, оволодіння комп'ютерною грамотністю, уроки спорту тощо, демократизація навчального процесу, його гуманістичність. Значна увага приділяється вивченню української історії, культури, народознавства. З 1994 року в Україні почала діяти Державна програма відродження та розвитку національних меншин. 1999 року в Україні працювало майже 2 570 шкіл з російською мовою навчання, тисячі представників національних меншин одержали можливість навчатися румунською, угорською, польською, єврейською й кримськотатарською мовами. З 1996 року з'явилися позитивні зрушення в системі професійно-технічної освіти, яка безпосередньо залежала від стану промислових підприємств та ринку праці.

8 травня 1996 року Л. Кучма затвердив основні напрямки реформування професійно-технічної освіти в Україні. Нині ця система стабілізувалася й охоплює 977 державних професійно-технічних закладів.

Проте у сфері освіти й досі не розв'язані серйозні проблеми, передусім з фінансуванням. Якщо 1992 року бюджет виділяв на розвиток освіти 12,6% державних видатків, 1993 року — 11,7%, 1994 року — 9,5%, то 1997 року — лише 3,85%. Це не могло не позначитися на матеріально-технічному й науково-методичному забезпеченні школи та рівні життя вчителя.

У вищій школі традиційно сконцентровано могутній інтелектуальний потенціал української нації. Флагманами вищої освіти України є Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Національний університет «Києво-Могилянська академія» та ін. Понад 20 провідних закладів освіти держави мають статус національних.

Завдяки різноманітній системі освіти Україна в цілому зберігає високий рівень підготовки фахівців у вищій школі (179 студентів на 10 тис. населення). Разом навчальні заклади України об'єднують 48 тис. навчальних установ, у яких навчаються 15 млн. учнів та студентів, де працює понад 2 млн. фахівців. Таким чином, кожний третій громадянин України чи навчається, чи навчає інших. На 2000 рік в Україні працювало 298 університетів, академій, інститутів (з них 92 — недержавної форми власності). Поступово вища освіта перестає бути засобом підготовки фахівців і перетворюється на певний ступінь розвитку сучасної людини.

Основною проблемою вищої школи залишається низький рівень фінансування. Через це 1994/1995 навчального року з вузів в інші сфери господарства пішло 7 тис. викладачів, в основному кандидати й доктори наук, 1996 року — ще 5 тис. викладачів, з яких 2 тис. — кандидати та доктори наук. Це не могло не позначитися на рівні підготовки фахівців. За підрахунками, у середині 90-х pp. окремі вузи втратили більше, ніж 50% свого кадрового складу.

Наука

Провідним центром розвитку української науки є Академія наук України, яка з 1994 року одержала статус Національної. Загальна кількість науковців становила 300 тис, з яких 80 тис. — кандидати й доктори наук. Економічна криза істотно вплинула на стан науки. За 1991-1998 pp. фінансування науки скоротилося в 17 разів. 1998 року воно не перевищувало 0,5% державного бюджету. Щорічні витрати на одного науковця не перевищують в Україні 700$ США, тоді як в Ізраїлі — 41 тис.$, у Південній Кореї — 60 тис.$, США — 180 тис.$. В основному з цих причин Національну академію наук України покинуло 1 500 осіб, які переважно виїхали за кордон (генетики, фізики, теоретики, фізіологи, біохіміки). Незважаючи на значні втрати, в умовах незалежності Україні вдалося здобути ряд серйозних успіхів, наприклад, у гуманітарній сфері.

У системі НАН з'явилися нові інститути. У грудні 1991 року створено Інститут національних відносин та політології, Інститут української археографії ім. М. Грушевського (з філіями у Львові й Дніпропетровську), Інститут української мови, Інститут сходознавства ім. А. Кримського, Інститут світової економіки і міжнародних відносин, Інститут соціологічних досліджень, Інститут народознавства.

Україна зберігає вагомий потенціал у ракетно-космічній сфері (наукові центри Києва, Харкова, Дніпропетровська). Триває випуск ракетно-космічної техніки, серед якої — системи керування та системи стикування ракет «Курс», ракетоносії «Циклон», «Зеніт», «Дніпро». Україна бере участь у реалізації міжнародної програми ракетно-космічного комплексу морського базування «Морський старт» і «Глобалстар». Космічна галузь України виконує 130 міжнародних контрактів. У листопаді - грудні 1997 року український космонавт-дослідник Леонід Каденюк здійснив політ на космічному кораблі «Коламбія». Незважаючи на значні економічні труднощі, українська наука має передові технології в галузі літакобудування, танкобудування, будівництва морських суден, а також у розвідках математики, теоретичної фізики, біотехнологій, зварювальному виробництві.

Леонід Каденюк

(нар. 1951 року) Народився в с. Клішківці Чернівецької області. Перший астронавт незалежної України. Брав участь у випробовуваннях 54 типів і модифікацій літаків. У 1976 році був уключений до загону радянських космонавтів. 1990 року готувався як командир українського екіпажу для польоту на станцію «Мир». 19 листопада — 5 грудня 1997 р. здійснив політ на американському кораблі «Колумбія». Нагороджений орденом «За мужність» І ступеня.

Освіта сучасної України на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат ТЕХНОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

2. Реферат Основні положення сучасної концепції прав людини і її відображення в Конституції України

3. Реферат Завдання політології як науки та навчальної дисципліни в політичному розвитку сучасної України

4. Реферат Ідеологізація національно-культурного життя радянської України 1921-1939 рр. Освіта. Наука. Мистецькі спілки. Кінематограф. Митці Розстріляного відродження. Соціалістичний реалізм

5. Реферат ПОКАЗАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗУ У СУДОВИХ СПРАВАХ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ ВІД ДОБИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ДО СОБОРНОГО УЛОЖЕННЯ 1649 РОКУ

6. Реферат Гендерна освіта

7. Реферат Освіта в Іспанії

8. Реферат ОСВІТА В ЯПОНІЇ

9. Реферат Освіта лекції

10. Реферат Інклюзивна освіта: основні положення