Новости

Особисті немайнові і майнові права і обов’язки батьків і дітей

Работа добавлена:


Особисті немайнові і майнові права і обов’язки батьків і дітей на http://mirrorref.ru

 1. Особисті немайнові і майнові права і обов’язки батьків і дітей.

Стосунки в сім'ї мають складатися на взаємній повазі, любові та матеріальній підтримці. Зазвичайбатьки турбуються про своїх дітей за велінням серця, їх ніхто не примушує виконувати свій батьківський обов'язок. Утім, є і такі сім'ї, де батьки байдужі до своїх дітей, позбавляють їх усього того, на що діти мають право.

Діти також мають піклуватися про батьків, надавати їм необхідну допомогу і в разі необхідності матеріально підтримувати та доглядати за немічними членами сім'ї.

Взаємні права та обов'язки батьків і дітей грунтуються на походженні дітей, засвідченому в установленому порядку.

 • Походження дитини від батьків, які перебувають між собою в шлюбі, засвідчується записом про шлюб батьків.
 • Походження дитинивід батьків, які не перебувають між собою у шлюбі, встановлюється шляхомподання спільної заяви батьком і матір'ю в органи реєстрації актів цивільного стану.
 • У разі народження дитини у батьків, які не перебувають у шлюбі,за відсутності спільної заяви батьків батьківство може бути встановлено в судовому порядку за заявою одного з батьків або опікуна (піклувальника) дитини, особи, на утриманні якої знаходиться дитина, і самої дитини після досягнення нею повноліття.

Діти, походження яких встановлене за спільною заявою батьків або рішенням суду, мають такі ж права та обов'язки щодо батьків та їх родичів, що й діти, які народилися від осіб, що перебувають у шлюбі.

Якщо хтось із батьків відмовляється добровільно надавати дітям матеріальну допомогу, що частіше трапляється, коли батьки вже перестали жити разом, тозакон передбачає можливість стягнення з нього певної суми грошей (аліментів).

За рішенням суду кошти на утримання дитини(аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері (батька) і (або) у твердій грошовій сумі.

При визначенні розміру аліментів суд враховує:

 • стан здоров'я та матеріальне становище дитини;
 • стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів;
 • наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина.

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути менше 30 % прожиткового мінімуму, установленого для дитини відповідного віку.

У випадку стягнення аліментів на декількох неповнолітніх дітей розмір відрахувань не має перевищувати 70%, а у випадку стягнення аліментів на одну дитину сума утримань не може перевищувати 50% зарплати до виплати.

Якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, їй призначаєтьсятимчасова державна допомога.

Батьки мають правоукласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати. Умови договору не можуть порушувати права дитини, встановлені Сімейним кодексом.

За загальним правиломбатьки зобов'язані утримувати дітей до досягнення ними повноліття.

Алеякщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов'язані утримувати їхдо досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу. Батьки зобов'язані також утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної допомоги.

Доособистих немайнових прав та обов'язків батьків щодо дітей належать:

 • право надавати прізвище, ім'я та по батькові,
 • визначати їхнє громадянство, віросповідання, місце проживання,
 • представляти і захищати їхні інтереси,
 • нести відповідальність за їхні неправомірні вчинки.

Батьки і діти зобов'язані надавати взаємну моральну підтримку та матеріальну допомогу один одному.

Після того, як діти стають повнолітніми, а батьки непрацездатними і такими що, потребують матеріальної допомоги,діти повинні утримувати батьків. Якщо ж син або дочка не виконують цього обов'язку, то їх до цього може примусити суд.Суд визначає розмір аліментів на батьків у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін. При визначенні розміру аліментів та додаткових витрат суд бере до уваги можливість одержання утримання від інших дітей. Повнолітні діти, які сплачують аліменти на батьків, можуть бути притягнуті до участі в додаткових витратах, викликаних винятковими обставинами (тяжкою хворобою, каліцтвом, для оплати праці осіб, які доглядають за батьками, тощо).

Особисті немайнові і майнові права і обов’язки батьків і дітей на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Майнові права інтелектуальної власності та особисті немайнові права інтелектуальної власності

2. Реферат Особисті немайнові права фізичної особи

3. Реферат Права та обов’язки дитини

4. Реферат Права та обовязки дітей і батьків

5. Реферат Обов’язки осіб добового наряду

6. Реферат Службові обов’язки електромеханіка залізниці

7. Реферат Робочі обов’язки електромеханіка з обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ)

8. Реферат Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин батьків та дітей

9. Реферат ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПОВАГИ ТА ЛЮБОВІ ДО БАТЬКІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

10. Реферат Причини виникнення неврозів у дітей. Види неврозів та неврозоподібних розладів у дітей