Новости

Адвокатура України

Работа добавлена:


Адвокатура України на http://mirrorref.ru

 1. Адвокатура України.

Конституція України проголосила право кожного на правову допомогу.

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та для надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та в інших державнихорганах в Українідіє адвокатура (ст. 59 Конституції України).

Адвокатура є добровільним професійним громадським об'єднанням, яке покликане не тільки надавати правову допомогу населенню, а й сприяти захисту прав і свобод та представляти законні інтереси громадян, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб.

Згідно з цими завданнямиадвокати:

 • дають консультації та роз'яснення з юридичних питань, довідки із законодавства,
 • складають заяви, скарги, інші правові документи,
 • виконують повноваження представника в суді, в інших державних органах, перед громадянами;
 • ведуть захист підозрюваного, обвинуваченого, підсудного;
 • проводять роботу з правового забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності громадян та юридичних осіб.

Принципи діяльності адвокатури:незалежність, демократизм, гуманізм і конфіденційність.

Адже незалежність адвокатури дає змогу адвокатам виконувати професійні повноваження неупереджено, добиватися позитивного результату, застосовуючи всі надані їм законом права та існуючі засоби захисту.Ніхто не має права втручатися в адвокатську діяльність.

Виконання адвокатом професійних повноважень було б неможливим без існування довірчих відносин між ним і особою, якій він надає правову допомогу. Тому принцип конфіденційності має виконуватися адвокатом беззастережно (ст. 9 Правил адвокатської етики).

Встановлено доситьсуворі вимоги до тих, хто може стати адвокатом.

Кваліфікаційні іспитиє засобом перевірки рівня фахових знань осіб, котрі мають намір займатися адвокатського діяльністю.

Для виконання покладених на адвокатуру завдань

Закон наділяє адвокатів певними професійними правами:

 • збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази, зокрема запитувати та отримувати документи або їхні копії від підприємств, установ, організацій, об'єднань, а також, від громадян, але за їхньою згодою;
 • ознайомлюватися з необхідними матеріалами, крім тих, таємниця яких охороняється законом;
 • отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань, застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства тощо.

На адвокатівпокладаються важливі обов'язки, наприклад:

 • неухильно додержуватися вимог чинного законодавства,
 • використовувати всі передбачені законом заходи захисту,
 • не використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийнято доручення;
 • адвокат не вправі відмовитися від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.
 • у декотрих випадках адвокат не має права приймати доручення про надання правової допомоги, зокрема коли він у даній справі подає або раніше подавав правову допомогу іншим особам, інтереси яких суперечать інтересам особи, котра звернулася з проханням про ведення справи, або брав участь як слідчий, дізнавач, прокурор, суддя тощо.

Правила адвокатської етики зобов'язують адвоката:

 • забезпечувати високий рівень професійної підготовки,
 • надавати правову допомогу компетентно і добросовісно, виходячи з домінантності інтересів клієнта,
 • адвокат не може представляти одночасно декількох клієнтів, інтереси яких є суперечливими.

Серед професійних вимог до адвоката є такі, якчесність і порядність, котрі безпосередньо стосуються встановлення необхідних для виконання доручення взаємовідносин між адвокатом і клієнтом, що сприяє підвищенню результативності правової допомоги.

Адвокатузабороняється використовувати протизаконні заходи для досягнення своїх професійних чи особистих цілей. Певні обмеження існують щодо рекламування адвокатської діяльності. Наприклад, адвокат не має права пропонувати свої послуги конкретному клієнту ні особисто, ні через посередників.

Адвокати, виконуючи конституційні завдання, покладені на адвокатуру, здійснюють свої повноваження у кримінальному процесі якзахисники підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, а також надають правову допомогу якпредставники потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача.

Адвокатура України на http://mirrorref.ru


1. Реферат Адвокатура ответы к экзамену

2. Реферат Адвокатура. Сборник тестов

3. Реферат Институт присяжных поверенных (адвокатура)

4. Реферат Адвокатура, задачи. Порядок формирования корпуса адвокатов

5. Реферат Клімат України. Прогноз погоди. Синоптична карта. Метеорологічні станції, бюро погоди, гідрометеорологічна служба України

6. Реферат Гори України

7. Реферат Культура України у 60-х - 80-х роках

8. Реферат Геостратегічні пріоритети України

9. Реферат Валютна безпека України

10. Реферат Шпаргалка по історії України