Новости

Завдання, принципи діяльності, склад та повноваження Конституційного Суду України

Работа добавлена:


Завдання, принципи діяльності, склад та повноваження Конституційного Суду України на http://mirrorref.ru

 1. Завдання, принципи діяльності, склад та повноваження Конституційного Суду України.

Конституційний суд — особливий орган, єдиною або головною функцією якого є здійснення конституційного нагляду або конституційного контролю, тобто перевірка відповідності законів та інших нормативних актів конституції країни.

Конституційний Суд Українискладається з18 суддів, які призначаються у рівній кількості(по шість) Президентом України, Верховною Радою та з'їздом суддів України строком на дев'ять років без права бути призначеними на повторний строк.

Конституційний Суд України разом з іншими судами складає третю гілку влади, незалежну від двох інших — законодавчої і виконавчої — та їм непідзвітну.

Голова Конституційного Суду України обирається самими суддями Конституційного Суду України із свого складу шляхом таємного голосування лише на один трирічний строк без права бути переобраним.

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначеннядосяг 40 років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менше 10 років, проживає в Україні протягом останніх 20 років та володіє державною мовою.

Суддя Конституційного Суду Українипризначається на 9 років без права бути призначеним на повторний строк. Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у разі закінчення строку призначення; досягнення суддею65 років; неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я; порушення суддею вимог, що висуваються до суддів; порушенням суддею присяги; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; припинення його громадянства; визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим; подання суддею заяви про відставку або звільнення з посади за власним бажанням.

Правовий статус Конституційного Суду України маєнизку істотних особливостей порівняно з іншими судами. Вінне входить до системи судів так званої загальної юрисдикції, які розглядають цивільні, кримінальні та інші справи.Конституційний суд — це окремий, незалежний від судів загальної юрисдикції, єдиний в Україні орган конституційної юрисдикції. Він не може бути касаційною, апеляційною чи наглядовою інстанцією для судів загальної юрисдикції. Це означає, що до нього не можна звертатися зі скаргами на необґрунтованість рішень чи вироків, винесених судами. Функції Конституційного Суду України інші.

Процедура розгляду справ Конституційним Судом України суттєво різниться від процедури розгляду справ судами загальної юрисдикції.Конституційний суд розглядає справи не в порядку звичайної судової процедури, передбаченої процесуальними кодексами, а за правилами конституційного судочинства відповідно до Конституції України, Закону України "Про Конституційний Суд України" та регламенту, затвердженого самим Конституційним Судом України.

Основними принципами діяльності Конституційного Суду України є:

 • верховенство права;
 • незалежність діяльності;
 • колегіальність;
 • рівноправність суддів;
 • гласність;
 • повний і всебічний розгляд справ;
 • обґрунтованість прийнятих рішень.

Конституційний Суд Україниє єдиним органом конституційної юрисдикції.

Як кожний колегіальний органКонституційний Суд має свою структуру.

Очолює та організовує його діяльністьголова. Він обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України шляхом таємного голосування лишена один трирічний строк.

Голова Конституційного Суду України маєдвох заступників, а кожен суддя Конституційного Суду України — наукового консультанта і помічника, які виконують доручення судді зі справ конституційного провадження.

У складі Конституційного Суду України утворюютьсяколегії суддів для розгляду питань щодо відкриття провадження у справах за конституційними поданнями та колегії суддів для розгляду питань щодо відкриття провадження у справах за конституційними зверненнями.

Конституційний Суд України на своєму засіданні утворює з числа суддів Конституційного Суду Українипостійні комісії Конституційного Суду України, що є його допоміжними робочими органами з питань організації внутрішньої діяльності. Конституційний Суд України може утворювати на своїх пленарних засіданняхтимчасові комісії для додаткового дослідження питань, пов’язаних з конституційним провадженням у справі, за участю фахівців у відповідних галузях права.

Організаційне, науково-експертне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Конституційного Суду України здійснюєСекретаріат Конституційного Суду України.

До повноважень Конституційного Суду України відноситься прийняття рішень та надання висновків у справах щодо:

1)конституційності законів та інших правових актівВерховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної ради Автономної Республіки Крим;

2) відповідності Конституції України чинним міжнародним договорам України або тим міжнародним договорам, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість;

3) додержання конституційної процедури розслідування і розглядусправи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених ст. 111 та 151 Конституції України;

4) офіційноготлумачення Конституції та законів України.

Формами звернення до Конституційного Суду України є конституційне подання та конституційне звернення.

1)Конституційне поданнязгідно із ст. 39 Закону України «Про Конституційний Суд України» — цеписьмове клопотання до Конституційного Суду України про визнання правового акта (його окремих положень) неконституційним, про визначення конституційності міжнародного договору або необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України. Конституційним поданням є також звернення Верховної Ради України про надання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

Суб’єктами права на конституційне подання з питань прийняття рішень Конституційним Судом єПрезидент України, не менш як 45 народних депутатів України (підпис депутата не відкликається), Верховний Суд України, Кабінет Міністрів України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, інші органи державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування.Щоправда, залежно від питання, яке порушується у конституційному поданні, склад суб’єктів права на подання є різним.

2)Конституційне звернення згідно зі ст. 42 Закону — цеписьмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України і законів Україниз метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи.

Суб’єктами права на конституційне звернення з питань надання висновків Конституційним Судом України є громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи.

Конституційний Суд України може визнати неконституційним правовий акт повністю або в окремій його частині.

Рішення і висновки Конституційного Суду України рівною мірою є обов’язковими до виконання.

У складі Верховного Суду України діють:

 • Судова палата у цивільних справах;
 • Судова палата у кримінальних справах;
 • Судова палата у господарських справах;
 • Судова палата в адміністративних справах.
 • Військова судова колегія.

Завдання, принципи діяльності, склад та повноваження Конституційного Суду України на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Засади правового статусу Конституційного Суду України

2. Реферат Органи внутрішніх справ України: завдання, структура, повноваження

3. Реферат Суть, завдання, основні принципи менеджменту персоналу як науки і практичної діяльності

4. Реферат Склад суду. Відводи. Судові виклики і повідомлення. Фіксування адміністративного процесу

5. Реферат Конституційні завдання, функції та повноваження органів прокуратури

6. Реферат Принципи навчання як вихідні положення, що визначають характер пізнавальної діяльності учнів та технологію діяльності вчителя

7. Реферат Правовий статус та повноваження Верховної Ради України

8. Реферат Завдання та принципи реклами. План рекламної кампанії

9. Реферат Принципи здійснення та види зовнішньоекономічної діяльності

10. Реферат Конституційний лад України: поняття та принципи