Новости

Бізнес-план ВАТ «Pain»

Работа добавлена:


Бізнес-план ВАТ «Pain» на http://mirrorref.ru

РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІНИ ПРОДУКЦІЇ ВАТ «PAIN»

  1. Загальна характеристика ВАТ «Pain»

Відкрите акціонерне товариство «», із статутним512880 грн., створено та зареєстровано за рішенням Харківської міської ради  №130/57 від 01.01.2013 року.

Засновниками є фізичні особи – громадяни України в кількості 15 чоловік.За даними фінансово-економічних розрахунків, статутний капітал даного підприємства повинен покривати частину оборотного капіталу (запасів) та повністю необоротні активи підприємства.

Підприємство здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України - Цивільним кодексом та іншими нормативно – правовими актами

Товариство «Pain»  є юридичною особою та діє згідно з Статутом підприємства, має власне майно, самостійний баланс та розрахунковий рахунок.

Метою підприємства є отримання максимального прибутку шляхом здійснення виробництва при мінімальних витратах виробництва.

ВАТ «Pain» зберегло традиційну рецептуру виробництва високоякісних хлібобулочних виробів з використанням виключно натуральних інгредієнтів.

Завдяки використанню натуральних інгредієнтів продукція Балаклійського хлібозаводу володіє неповторним смаком, містить в собі так необхідні людині вітаміни і мінеральні елементи. Виробнича потужність підприємства 8 тн. хлібобулочних і 300 кг. кондитерських виробів на добу.

На заводі здійснюються заходи з модернізації обладнання, встановлення сучасних технологічний ліній, які дозволяють зберегти впізнаваний смак «домашнього хліба» і при цьому контролювати собівартість його виробництва.

Продукція реалізується в містах Харківської області: в м. Балаклея, Балаклійському, Зміївському, Борівському, Барвінківському, Первомайському районах. Фахівці заводу працюють над розширенням ринків збуту своєї продукції, щоб кожен житель Харківської області мав можливість спробувати винятковий смак натурального хліба.

Предметом діяльності підприємства є виробництво хліба та батона, що відповідає всім стандартам якості та відображає бажання і потреби покупців.

Основним видом діяльності підприємства є виробництво білого хліба та батона.

Планований обсяг випуску в місяць складе (в середньому): хліба – 9100 шт., батона – 5200 шт.

У виробництві використовуються сировина вітчизняного виробництва, які отримали санітарно – гігієнічні висновки в Україні.

Створення хлібзавода передбачає включення до штату директора, бухгалтера, пекаря, майстра – технолога, робітників, менеджера зі збуту, менеджера із постачань, начальник виробництва та допоміжного і обслуговуючого персоналу.

Вони мають значний стаж роботи не тільки в сфері керування, але і безпосередньо на робочих місцях у торговій і виробничій сферах.

Підприємство працює в одну зміну. Кількість змін у місяць тобто кількість робочих днів – 26, тривалість робочого дня – 8 годин, тривалість робочого тижня – 6 днів.

Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування і сплачує всі податки відповідно до чинного законодавства України.

  1. Бюджет прямих витрат  на виробництво продукції ВАТ «Pain»

Необхідно відзначити, що прямі витрати безпосередньо пов'язані з виготовленням певного виду продукції і можуть бути прямо віднесені на одиницю продукції.

Якщо на підприємстві виробляється один вид продукції, то всі витрати на її виробництво є прямими. Якщо ж виробляється кілька видів продукції, то окремі витрати неможливо прямо віднести до виробництва якогось одного виду продукції. Ці витрати називаються непрямими.

Формування прямих витрат на виробництво хліба ВАТ «Pain» необхідно розпочати з калькуляції матеріалів, необхідних для виробництва даного виробу. Найменування матеріалів представлено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Витрати на сировину і матеріали для виробництва хліба

Назва матеріалів

Одиниця виміру

Норма витрат на одиницу продукції

Ціна за одиницу (грн)

Сумма

Борошно

кг

0,21

4,5

0,945

Сіль

кг

0,01

1,5

0,015

Дріжжі

г

15

0,021

0,315

Цукор

кг

0,05

5,41

0,2705

Вода

л

0,15

0,52

0,078

Разом

 

 

 

1,6235

Слід зазначити, що витрати на матеріали для виготовлення 9100 буханок хліба складуть 14773,85 грн. на місяць.

Сировина, що застосовується в хлібопеченні, ділять на основне і допоміжне. До основної сировини відносять борошно, сіль і дріжджі. В хлібопеченні житньо-пшеничного хліба використовують житнє борошно Воду використовують питну. Для поліпшення смаку і консистенції тіста додають 1-2% солі.

До допоміжного сировини відносять цукор, яйця, солод, патоку і прянощі.

Цукор покращує смак, підвищує поживну цінність хліба.

Варто відзначити, що найбільшу питому вагу в вартості сировини займає борошно 0,945 грн. з 1,6235 грн., які витрачаються на виробництво однієї буханки. Питома вага вартості борошна у загальних витратах на сировину та матеріали становить 58,21%.

Формування прямих витрат на виробництво батона ВАТ «Pain» необхідно також розпочати з калькуляції матеріалів, необхідних для виробництва даного виробу. Найменування матеріалів представлено нижче, а саме табл. 1.2.

Таблиця 1.2

Витрати на сировину і матеріали для  виробництва батона

Назва матеріалів

Одиниця виміру

Норма витрат на одиницу продукції

Ціна за одиницу (грн)

Сумма

Борошно

кг

0,2

4,5

0,9

Сіль

кг

0,01

1,5

0,015

Дріжжі

г

15

0,021

0,315

Цукор

кг

0,05

5,41

0,2705

Яйця

шт

0,5

0,8

0,4

Вода

л

0,15

0,52

0,078

Вершкове масло

г

7

0,05

0,35

Разом

 

 

 

2,3285

Витрати на матеріали для виготовлення 5200 батонів складуть 12108,2 грн. на місяць.

Необхідно зазначити, що у вартісній оцінці матеріалів найбільшу питому вагу також займає борошно – приблизно 39%.

До випуску планується наступна структура асортименту: білого хліба - 63%, батона - 37%. Така структура асортименту зумовлена специфікою технології виробництва.

На ВАТ «Pain» було обрано позмінну систему оплати праці, при якій розмір заробітної плати працівника  залежить від відпрацьованого ним часу.

Тобто заробітна плата залежить від норми виробітку за одну зміну.

Додаткова заробітна плата виробничого персоналу встановлюватиметься на рівні 10% від загальної суми основної заробітної плати.

Для виробництва продукції ВАТ «Pain» потрібні пекар, майстер – технолог, робітники, пакувальник та прибиральниця як для першого, так і для другого виду продукції.

У табл. 1.3 наведено витрати на заробітну плату виробничого персоналу.

Таблиця 1.3

Витрати на заробітну плату виробничого персоналу

Білий хліб

Посада

Кількість осіб

Норма виробітку

Тариф

Сумма за посаду

Сумма з/п за месяц

Пекарь

3

9100

0,35

3185

9555

Різноробочі

4

9100

0,2

1820

7280

Основна зарплата

 

 

 

5005

16835

Додаткова зарплата

 

 

 

500,5

1683,5

Сума основної i додатк. зарплати

 

 

 

5505,5

18518,5

Батон

Посада

Кількість осіб

Норма виробітку

Тариф

Сумма за посаду

Сумма з/п за месяц

Пекарь

2

5200

0,35

1820

3640

Різноробочі

3

5200

0,2

1040

3120

Основна зарплата

 

 

 

2860

6760

Додаткова зарплата

 

 

 

286

676

Сума основної i додатк. зарплати

 

 

 

3146

7436

Всього

 

 

 

 

25955

На основі даних попередніх таблиць стає можливим розрахувати прямі матеріальні витрати на виробництво білого хлібу та батона, які наведено у табл. 1.4.

Таблиця 1.4

Прямі матеріальні витрати на виробництво продукції за місяць

Вид продукции

Материальные затраты, грн.

Затраты на оплату труда

Итого

Хліб

14773,85

18518,5

33292,35

Батон