Новости

Торгівля, її загальна характеристика

Работа добавлена:


Торгівля, її загальна характеристика на http://mirrorref.ru

Семінар №1 Роботу виконав студент групи ТМ-922 Тюх Олег

Торгівля, її загальна характеристика. 1.Торгівля – форма економічного зв’язку між виробництвом і споживанням, що здійснюється безпосередньо ринком. Призначення торгівлі полягає в тому, що вона забезпечує доведення споживчих товарів і послуг від виробника до споживача посередництвом купівлі продажу. Товарний обіг має три форми:- матеріально-технічне постачання народного господарства; - закупівля сільськогосподарських продуктів і сировини; - торгівля товарами народного споживання.Сфера товарного виробництва → Сфера товарного обігу → Сфера споживання Торгівля здійснює обіг товарів народного споживання. За своїм матеріальним змістом торгівля є самостійною галуззю народного господарства. Яка представляє обмін одного виду праці – товарів на інший еквівалентний праці – гроші. В організаційному відношенні торгівля є однією з могутніших галузей економіки будь-якої держави як за обсягом діяльності, так і за чисельністю зайнятого в ній персоналу, а підприємства цієї галузі є найбільш масовими. На сучасному етапі розвитку держави передбачається функціонування торгівлі на основі наступних принципів:

- організаційно-господарська незалежність; - відкритість (доступність торговельних послуг для всіх категорій споживачів) - цивілізованість (високий рівень торговельного обслуговування); - самоокупність (повернення суб’єктами господарювання витрат у процесі торговельної діяльності, запобігання банкрутству і фінансової неплатоспроможності підприємств); - конкурентоспроможність суб’єктів господарювання; - урегульованість (відповідне реагування торговельної сфери на вплив координуючих і корегуючих зовнішніх факторів) - контрольованість – попередження і профілактика порушень та зловживань.1.1Функції торгівлі:1) доведення товарів до споживачів; 2) продовження процесу виробництва у сфері товарного обігу (сортування, комплектування, пакування); 3) зміна форм вартості з товарної на грошову; 4) надання торгових послуг населенню в процесі реалізації товарів.Торгівля як галузь господарської діяльності має розгорнуту мережу оптових і роздрібних підприємств, забезпечує зберігання, транспортування і реалізацію товарної продукції, предметів споживання. Рівень розвитку торгівлі характеризує обсяг і структуру споживання в країні. Торгівля інформує і впроваджує нові товари, виробництво яких тільки починається, які для споживачів є ще невідомими. Таким чином, розвиток торгівлі, будучи обумовлений рівнем і темпами розвитку виробництва товарів, в свою чергу, здійснює вплив на промисловість, сільське господарство з одного боку , і на споживання людей – з іншого. Важливе значення торгівлі в тому, що вона сприяє особистій матеріальній зацікавленості людей у підвищенні продуктивності праці, в збільшенні виробництва, в більш повному задоволені потреб.На загальний стан роздрібної торгівлі в Україні впливають, зокрема, такі фактори: - відсутність дійової державної підтримки (оподаткування, надання приміщень, пільги по комунальних платежах). Разом з тим, питання якості і сертифікації продукції, що реалізується в роздріб, перебувають під ретельним контролем; - невисокий рівень розвитку мереж місцевих та іноземних операторів (ретейлерів) роздрібного бізнесу. Ринок практично вільний якщо йдеться про нові формати магазинів. Тому прямих зіткнень торговельних інтересів у найближчий період не передбачається. Обороти кожного окремого магазину залежатимуть виключно від того, наскільки підприємство привабливе для покупців. Основна об'єктивна відмінність українського ринку роздрібної торгівлі від західного: якщо останній насичений або близький до цього, та на вітчизняному ринку ніша сучасних торгових форматів практично вільна. Тому кількість операторів і торговельних підприємств зростає швидкими темпами. Крім того, створені у нас роздрібні компанії не мають чіткого формату.

2. Види роздрібної торгівлі 1.Спеціалізовані магазини. Пропонують вузький перелік товарів з широким асортиментом у рамках даного переліку: одяг і взуття, прикраси, спортивні товари, меблі, квіти, книги. Спеціалізовані магазини можна класифікувати за ступенем вузькості товарної лінії.

2.Універмаги. Пропонують декілька різновидів товарів, кожен тип товару продається в своєму відділі, яким управляють фахівці з торгівлі.

3.Супермаркети. Площа супермаркетів складає від 400 до 2,5 тис. м2, вони торгують будь-якими товарами і мають у своєму розпорядженні асортимент ходових товарів загального призначення. Основна форма торгівлі в супермаркетах - самообслуговування. Головне завдання - задовольнити основні потреби людини в їжі, а також у деяких товарах і послугах для дому.

4.Невеликі магазинчики. Це невеликі торговельні заклади, торгова площа яких менша від 120 м2, що розташовані поблизу житлових кварталів міст, відкриті допізна, працюють без вихідних. У них представлений обмежений асортимент товарів з високою швидкістю обороту.

5.Магазини, що торгують за зниженими цінами (дискаунтери). Вони пропонують стандартний асортимент товарів за нижчими цінами, оскільки мають можливість встановлювати меншу частку прибутку за рахунок великого обороту.

6. Магазин »викидних цін». Такі магазини купують і продають товари за нижчими цінами, ніж звичайні магазини. Вони мають досить широкий асортимент високоякісної продукції, придбаної за зниженими цінами у виробників або інших роздрібних торговців.

-фірмові магазини - належать і управляються фірмами-виробниками. Як правило, в них продається надмірна або не-затребувана продукція цих фірм, а також різні нестандартні товари.

-незалежні магазини - належать приватним підприємцям або є підрозділами великих роздрібних корпорацій.

-оптові/складські клуби - найчастіше обслуговують невеликі компанії та людей, що працюють в урядових та інших не-комерційних організаціях.

7.Супермагазини (гіпермаркети). В середньому такі магазини мають 3-5 тис. м2 торгової площі і традиційно направлені на задоволення потреб людей у постійних покупках продуктів харчування і інших товарів. Як правило, вони пропонують також послуги пралень, хімчисток, ремонт взуття і ін. (комбіновані магазини - є варіантом супермаркету у сфері лікарських препаратів.)

гіпермаркети - займають від 10 до 25 тис. м2 і об’єднують в собі принципи супермаркету, магазину знижених цін і оптової торгівлі. Асортимент товарів, представлених в таких підприємствах роздрібної торгівлі, виходить за рамки товарів, що купуються щоденно, включає меблі, велику та дрібну побутову техніку, одяг і багато іншого.

8. Виставкові зали, пропонують широкий асортимент фірмових товарів, що добре продаються, з високою марочною премією, на які, проте, встановлюються знижені ціни. До них належать ювелірні вироби, фотоапарати, сумки, дрібна побутова техніка, іграшки, спортивні товари.

3. Спеціалізація і типізація торгових об'єктівспеціалізація- це форма поділу праці між торговими об'єктами з роздрібного продажу окремих груп товарів для найбільш повного задоволення попиту населення.

Спеціалізація сприяє значному розширенню асортименту тієї чи іншої групи товарів, поліпшення роботи з постачальниками, забезпечення більш високого рівня культури продажу товарів, розширення додаткових послуг, підвищення економічної і соціальної ефективності продажу за рахунок значного зниження витрат часу покупців на пошук потрібних товарів. Спеціалізація магазинів, як правило, здійснюється за такими товарними галузями: I) предмети одягу, взуття, туалетні приналежності. 2) предмети культурно-побутового призначення 3) предмети домашнього і господарського вжитку 4) предмети виробничо-господарського призначення5) інші (квіти, автомобілі, паливо і т. д.).За ступенем спеціалізації магазини поділяються на:вузькоспеціалізовані- реалізують окремі товари тієї чи іншої товарної груписпеціалізовані- здійснюють продаж товарів однієї товарної групикомбіновані- мають в асортименті товари декількох товарних групуніверсальні- торгують кількома товарними групаминеспеціалізовані (змішані) магазини- реалізують окремі види продовольчих або непродовольчих товарівНа рівень спеціалізації впливає ряд факторів:

· Характер купівельного попиту; · Ступінь складності асортименту; · Розміри торгових підприємств; · Місцеві умови розвитку товарообігу; · Розміри приміщень магазину; · Чисельність населення міст.

типізація- це процес уніфікації торговельних об'єктів з урахуванням їх спеціалізації та розміру торговельної площі. Процес типізації полягає в наступному: на основі всебічного вивчення передового досвіду визначаються підприємства торгівлі, найбільш успішно працюють з економічної точки зору і мають досить високий рівень культури.Типізація товарного профілю. Залежно від цього магазини бувають універсальними, спеціалізованими, комбінованими і комплексного асортименту.типізація розмірів.зводиться до визначення торгової площі магазину на основі виявленого обсягу товарообігу або чисельності населення, що обслуговується.Типізація форм продажу.полягає у виборі найбільш оптимальних форм обслуговування при реалізації певних товарних груп і обслуговуванні певних контингентів населення.

4. Поняття формату роздрібного торговцяПрод.маг.

Сучасна практика роздрібної торговельної діяльності розширює і поглиблює поняття типу роздрібного торговця до його формату. формат роздрібного торговця описує його вже не як окремий аналог торговельної мережі, а як цілісний торговельно-сервісний об'єкт соціальної інфраструктури населеного пункту або сільського адміністративного району; як складовий елемент системи торговельного обслуговування. Склад і структура типів вітчизняних роздрібних торговців поступово розвивається аналогічно до структури типів торговельних суб'єктів інших країн. Серед продовольчих виокремлюють: супермаркети, гіпермаркети, гіперцентри, гуртові супермаркети, дрібні незалежні магазини і міні-магазини.Супермаркетом або звичайним супермаркетом вважається магазин самообслуговування з річним обсягом продажу понад $ 2 млн і загальною площею близько 2200 м2.До гіпермаркетів відносять великі супермаркети з торговельною площею від 2200 до 5500 м2, а схожі з ними гіперцентри — це поєднання в одному майновому комплексі гіпермаркети і непродовольчого магазину знижених цін.Гуртові супермаркети — це умовні магазини, які торгують продовольчими товарами і продуктами харчування за зниженими (гуртовими) цінами.Міні-магазини продовольчої спеціалізації за кордоном характеризуються відносно обмеженим асортиментом товарів, що компенсується зручним розташуванням для широких контингентів покупців.

Непрод.маг.

Непродовольчими універмагами вважаються торговельні підприємства, що пропонують для реалізації широкий і глибокий асортимент товарів і забезпечують високий рівень обслуговування.Магазини низьких цін — це непродовольчі магазини, які торгують зі скидками і пропонують відносно широкий, але неглибокий асортимент товарів за невисокого рівня обслуговування і порівняно низьких цін.Магазини знижених цін проводять закупівлі товарів під час сезонного розпродажу, "пакетом" викуповують надлишки товарів, непарні вироби, непопулярні моделі і фасони або товари з незначними вадами в товаровиробників, гуртових і роздрібних торговців зі скидкою в 50—75 відсотків.Демонстраційні зали — це роздрібні магазини, улаштовані безпосередньо при гуртових складах. За принципами організації діяльності вони нагадують магазини-салони, коли товари відбираються покупцями за демонстраційними зразками в залі або в каталозі, після чого працівниками магазину доставляються зі складу.

5. Принципи розташування роздрібних торговельних підприємствСхема розміщення роздрібної торговельної мережі в розвинених країнах світу будується на аналогічних до вітчизняних підходів засадах — принципи і вимоги до її побудови є практично тотожними до задекларованих ще з радянських часів.

За кордоном виокремлюють три основні типи місця розташування роздрібних торговельних підприємств: центральні ділові райони міст, торговельні центри (комплекси) і поодинокі торговельні заклади.

Розміщення магазину в центральних ділових районах (культурно-історичних центрах міст, традиційних центрах ділової активності) є дуже бажаним і престижним для кожного роздрібного торговця, адже в таких частинах міських поселень акумулюються покупці з високим рівнем доходів, туристи і транзитні пасажири, до них тяжіє більшість населення міста. Водночас торгівля в центральних ділових районах має і негативні боки — проблеми з паркуванням автотранспорту, спад обсягів торгівлі ввечері й у вихідні дні, проведення реконструкції і перепланування центральних частин міст, найвища вартість оренди приміщень або ставок земельного податку.

У практиці закордонної торговельної діяльності розрізняють два основні типи торговельних центрів і комплексів: стрічкові центри і торговельні комплекси.

Стрічкові центри являють собою послідовність прилеглих один до одного торговельних закладів, аналогічної і протилежної спеціалізації, здатних максимально повно і комплексно забезпечити попит населення.

Торговельні комплекси (молли) — це тип розміщення торговельних підприємств і одиниць, що передбачає поєднання в одному будинку або в комплексі споруд різних за видами, типами, основною спеціалізацією, формами власності суб'єктів роздрібного торговельного середовища.

Торговельні центри і комплекси за кордоном мають кілька різновидів: регіональні торговельні комплекси, спеціалізовані центри моди, центри фірмової торгівлі, центри розпродажу, історичні і тематичні центри.

Торгівля, її загальна характеристика на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Загальна характеристика видів мистецтва

2. Реферат Загальна характеристика ринку факторів виробництва

3. Реферат Загальна характеристика літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст.

4. Реферат Загальна характеристика цивільного права України

5. Реферат Загальна характеристика податкової системи України

6. Реферат Загальна характеристика імунної системи людини

7. Реферат Вступта загальна характеристика систем теплопостачання

8. Реферат ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСТИВОСТЕЙ ДОКАЗІВ ТА ЇХ РОЗМЕЖУВАННЯ МІЖ СОБОЮ

9. Реферат Загальна характеристика задачі автоматизації конструкторського проектування РА

10. Реферат Клас комах, загальна характеристика. Кімнатна муха