Новости

Прилад порівняння - вимірювальний одинарний зрівноважений міст постійного струму: особливості конструкції, принцип дії, область застосування

Работа добавлена:


Прилад порівняння - вимірювальний одинарний зрівноважений міст постійного струму: особливості конструкції, принцип дії, область застосування на http://mirrorref.ru

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10

1. Прилад порівняння - вимірювальний одинарний зрівноважений міст постійного струму: особливості конструкції, принцип дії, область застосування.

Вимірювальний одинарний зрівноважений міст постійного струму-это прибор сравнения в котором величинаRx опредиляется сравнением с величиной значения которой уже известно.

Мост состоит с 4 резисторов(Rx,R1,R2,R3) вклученные в схему 4х полюсника, они имеют название плечи моста.

Не відома величина опоруRXвизначається з умови рівноваги вимірюваль-

ного моста:

Принцип действия:

1 – Мост подключается к источнику питания

2 – К клемам подсоединяется обьект сопротивление которого не известною

3 – Стрелка на указателе равновесия отклоняется на угола:если вправо то регулируем в меньшую сторону. Если в лево то регулируем в большую сторону.

4 – начинается уравновешивание моста оператором при помощи регулируемых плечейR1,R2,R3.

5 – Оператор уравновешивает мост до тех пор пока токI2-4 станет =0. Стрелка становится на 0 по положению ползунков на плечах оператор видит величинуRx.

2.Вимірювання реактивної потужності у трифазних колах змінного струму: класифікація методів та приладів, схеми включення приладів, характеристика схем, розрахункові формули.

Для вимірювання реактивної потужності в трифазних колах у промислових умовах застосовують трифазні варметри – вимірювачі реактивної потужності.

1 -метод одного ватметра, який включений заsin– схемою:

2 - метод двох ватметрів, які включені заsin– схемою:

3 - метод трьох ватметрів, які включені заsin– схемою:

4 – метод двох ватметрів, які включені заcos– схемою

5 – метод «двох ватметрів», які включені заsin– схемою зі

штучною нульовою точкою

6 – Кут повороту рухомої частини варметра, яка зашунтована резисторомRдорівнює

3.Тепловий первинний вимірювальний перетворювач – металевий терморезистор ТСП:

- конструктивні особливості;

- фізичні явища (процеси), які покладені в основу принципу дії;

- характеристика градуювання;

- область застосування.

Терморезистори – це резистивні елементи, виготовлені з провідникового чи напівпровідникового матеріалу з великим коефіцієнтом опору.

Дія основана на теплообміні провідника зі струмом з навколишнім середовищем, температуру якого необхідно виміряти та перетворити в пропорційну зміну електричногоопору. Теплове збудження електронів металів, яке зростає при збільшенні температури, викликає зміну провідності в металі (напівпровіднику).Чутливий елемент: чиста електротехнічна мідь (ТОМ), платина (ТОП), нікель (ТОН) .

Характеристика градуювання:

- для мідіRt=R0*(1+a*t)

- для платиниRt=R0*(1+A*t+B*t^2)

-длянікелю Rt=R0*(1+A*t+B*t^2+C*t^3)

деR0– опір резистора при температурі 0 ºС;α– температурний коефіцієнт міді,А, В, С– сталі коефіцієнти.

4.Прилади для вимірювання механічних величин: чутливий елемент, фізичні явища, що покладені в основу принципу дії, характеристика градуювання, принцип дії.

До механічних величин належать: деформація, механічна напруга, меха-

нічне зусилля, тиск, момент обертання, кутові швидкості, витрата рідини та газу, вібрація, прискорення, товщина покриття, лінійні пересування.

Принцип вимірювань механічних величин оснований на відомих в механіці залежностях деформацій та напруг в матеріалі від сил та тиску. Ці залежності дозволяють встановити вид перетворювання механічної величини обрати тип перетворювача та вимірювального кола.

Вимірювання силиF, відносної деформації, модуля пружностіЕі

механічних напруженьд, що виникають у тілі площеюSпри дії на нього силиF, є однією і тією самою задачею, так як справедливі такі відношення

5.

6 небудет

Прилад порівняння - вимірювальний одинарний зрівноважений міст постійного струму: особливості конструкції, принцип дії, область застосування на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Магнітоелектричний логометр: конструктивні особливості, принцип дії, область застосування

2. Реферат Засоби регулювання параметрів вимірювальний кіл: призначення, графічне зображення, схеми включення, особливості конструкції

3. Реферат Конструкція електричної машини постійного струму

4. Реферат Розрахунок пускових резисторів двигуна постійного струму

5. Реферат Розрахунок складних електричних кіл постійного та змінного струму

6. Реферат Моделювання характеристик генератора постійного струму незалежного збудження

7. Реферат Моделювання механічних характеристик двигуна постійного струму незалежного та паралельного збудження

8. Реферат Розрахунок лінійного електричного кола постійного струму з одним джерелом електричної енергії

9. Реферат Розрахунок двигуна постійного струму на основі двигуна типу МТ- 801

10. Реферат Історичний розвиток методики пошуків і розвідки нафтових і газових родовищ та область застосування нафти і газу