Основні відомості про редактор Microsoft Word

Работа добавлена:Если Вы нашли нужный Вам реферат или просто понравилась коллекция рефератов напишите о Нас в любой соц сети с помощью кнопок ниже

Основні відомості про редактор Microsoft Word на http://mirrorref.ru

Основні відомості про редактор Microsoft Word

У загальносвітовій практиці основними інструментами для підготовки текстових документів є процесориWord компаніїMicrosoft,WordPtrfect, фірмиCorel, а також пакетStarOffice. Текстовий процесорMicrosoftWord призначений для підготовки простих так і складних документів.За допомогоюMSWord можна також створитиWEB- сторінку. Для завантаженняMSWord необхідно клікнути мишею на кнопціMicrosoftWord панеліMicrosoftOffice або активізувати кнопку Пуск – Всі програми -MicrosoftWord . Вікно процесораMSWord має кілька стандартних елементів .

Рядок заголовка. Верхній рядок екрана монітора є рядок заголовка стандартного дляWindousвікна, в ньомувиведеноім»япрограми та імя файла документа.

Рядок головного меню. Міститьсякоманди за допомогоюякихвиконується робота над документомMSWord . Головне менюMSWordмістить такі пункти:

 • Файл – робота з файламиMSWord , можна створити, відкрити, закрити, зберегти,знайти.
 • Правка – меню,вякомумістятьсякомандироботи з виділенням фрагмента документа.
 • Вигляд – переключається режим відображення документа ,наявність панелей інструментів.
 • Вставка – вставка в документ різнихобєктів, зокременомерівсторінки
 • Формат – форматування документа
 • Сервіс – сервісніфункції
 • Таблиця – робота з таблицями
 • Вікно – меню, яке даєзмогукерувати параметрами вікна документа
 • Довідка – довідковаінформація.

Відкривається меню за допомогоюмиші. Кожний пункт меню маєвідповіднепідменю. Під рядком головного меню розташовані рядки – панеліінструментів і панель форматуванняякімістятьінструменти для виконання команд, щоактивізуютьсянайчастіше. Для виборупанеліслідскористатися командою головного меню Вигляд–Панеліінструментів.

Робоче поле документа. Маєпевніомобливості:

 • Лінійкарозмітки – лінійкарозміткивикористовується у вікні документа для зміниграниць поля документа
 • Блимаючий курсор – напочатку документа означає точку введення будь якоїінформації в документ.

Горизонтальналінійкапрокручуваннямістиь кнопку перемиканнярежимів перегляду документа. Вона дозволяєдодаткововикористовуватирежими перегляду документа:

 • Звичайний режим
 • Режимweb-документа
 • Режим розмітки
 • Режим структури
 • Згорнути

Рядок стану даєінформацію про поточний стан того щовідбувається у вікні документа та іншуконтекстнуінформацію,

Швидке меню щовикликається правою кнопкоюмиші. УMSWord можна використовувати швидке меню натиснутій направу мишку миші, це меню також називається контекстним. Контекстне меню має тікі елементи : Вирізати, Вставити, Копіювати, із головного меню правка та шрифт...абзац і список...із меню команда формат.

Адаптація до вимог конкретного користувача.MSWord за допомогою цих засобів можна змінити зовнішній вигляд вікна, реалізуються командами меню Сервіс- Параметри.

Основні відомості про редактор Microsoft Word на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Microsoft Word. Інтерфейс текстового редактора Microsoft Word. Набір та редагування тексту. Збереження інформації у файлах. Налаштування до друку

2. Текстовый редактор Word. Стили и шаблоны. Редактор формул. Ввод формул в текстовый документ

3. Текстовый редактор Word

4. Текстовый редактор MS Word

5. Основні відомості про комп’ютерні мережі

6. Теория алгоритмов. Ознакомление с редактор диаграмм и блок-схем Microsoft Visio

7. Форматування документів Microsoft Word

8. Створення та збереження документів Microsoft Word

9. Работа с текстовым редактором Microsoft Word

10. Організація роботи з таблицями Microsoft Word