Новости

Основні відомості про редактор Microsoft Word

Работа добавлена:


Основні відомості про редактор Microsoft Word на http://mirrorref.ru

Основні відомості про редактор Microsoft Word

У загальносвітовій практиці основними інструментами для підготовки текстових документів є процесориWord компаніїMicrosoft,WordPtrfect, фірмиCorel, а також пакетStarOffice. Текстовий процесорMicrosoftWord призначений для підготовки простих так і складних документів.За допомогоюMSWord можна також створитиWEB- сторінку. Для завантаженняMSWord необхідно клікнути мишею на кнопціMicrosoftWord панеліMicrosoftOffice або активізувати кнопку Пуск – Всі програми -MicrosoftWord . Вікно процесораMSWord має кілька стандартних елементів .

Рядок заголовка. Верхній рядок екрана монітора є рядок заголовка стандартного дляWindousвікна, в ньомувиведеноім»япрограми та імя файла документа.

Рядок головного меню. Міститьсякоманди за допомогоюякихвиконується робота над документомMSWord . Головне менюMSWordмістить такі пункти:

 • Файл – робота з файламиMSWord , можна створити, відкрити, закрити, зберегти,знайти.
 • Правка – меню,вякомумістятьсякомандироботи з виділенням фрагмента документа.
 • Вигляд – переключається режим відображення документа ,наявність панелей інструментів.
 • Вставка – вставка в документ різнихобєктів, зокременомерівсторінки
 • Формат – форматування документа
 • Сервіс – сервісніфункції
 • Таблиця – робота з таблицями
 • Вікно – меню, яке даєзмогукерувати параметрами вікна документа
 • Довідка – довідковаінформація.

Відкривається меню за допомогоюмиші. Кожний пункт меню маєвідповіднепідменю. Під рядком головного меню розташовані рядки – панеліінструментів і панель форматуванняякімістятьінструменти для виконання команд, щоактивізуютьсянайчастіше. Для виборупанеліслідскористатися командою головного меню Вигляд–Панеліінструментів.

Робоче поле документа. Маєпевніомобливості:

 • Лінійкарозмітки – лінійкарозміткивикористовується у вікні документа для зміниграниць поля документа
 • Блимаючий курсор – напочатку документа означає точку введення будь якоїінформації в документ.

Горизонтальналінійкапрокручуваннямістиь кнопку перемиканнярежимів перегляду документа. Вона дозволяєдодаткововикористовуватирежими перегляду документа:

 • Звичайний режим
 • Режимweb-документа
 • Режим розмітки
 • Режим структури
 • Згорнути

Рядок стану даєінформацію про поточний стан того щовідбувається у вікні документа та іншуконтекстнуінформацію,

Швидке меню щовикликається правою кнопкоюмиші. УMSWord можна використовувати швидке меню натиснутій направу мишку миші, це меню також називається контекстним. Контекстне меню має тікі елементи : Вирізати, Вставити, Копіювати, із головного меню правка та шрифт...абзац і список...із меню команда формат.

Адаптація до вимог конкретного користувача.MSWord за допомогою цих засобів можна змінити зовнішній вигляд вікна, реалізуються командами меню Сервіс- Параметри.

Основні відомості про редактор Microsoft Word на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Текстовый редактор Microsoft Word - расстановка и подготовка документа к печати, работа с таблицами и др

2. Реферат Microsoft Word. Інтерфейс текстового редактора Microsoft Word. Набір та редагування тексту. Збереження інформації у файлах. Налаштування до друку

3. Реферат Текстовый редактор Word. Стили и шаблоны. Редактор формул. Ввод формул в текстовый документ

4. Реферат Основні відомості про комп’ютерні мережі

5. Реферат ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР WORD PAD

6. Реферат Текстовый редактор MS Word

7. Реферат Текстовый редактор Word

8. Реферат Теория алгоритмов. Ознакомление с редактор диаграмм и блок-схем Microsoft Visio

9. Реферат Форматування документів Microsoft Word

10. Реферат Работа с текстовым редактором Microsoft Word