Новости

ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХНАВИЧОКЗ РІЗНИХ ВИДІВ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ

Работа добавлена:


ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХНАВИЧОКЗ РІЗНИХ ВИДІВ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ на http://mirrorref.ru

ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ НАВИЧОК З РІЗНИХ ВИДІВ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ

ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

Реєстрація пацієнтів, які поступають у стаціонар.

Здійснення огляду пацієнта, оцінка його стану.

Проведення термометрії, записування результатів в температурному листку.

Дослідження артеріального пульсу, його характеристика, реєстрація.

Вимірювання артеріального тиску, його оцінка, реєстрація.

Визначення частоти, глибини, ритму дихання, оцінка отриманих даних.

Підготовка пацієнтів до:

збирання сечі для загальноклінічного аналізу, на наявність глюкози, кетонових тіл, визначення рівня діастази, аналізів сечі за Нечипоренком, Зимницьким;

збирання калу для бактеріологічного дослідження, на яйця гельмінтів, приховану кров;

гастроскопії, бронхоскопії, ректороманоскопії, колоноскопії;

УЗД органів черевної порожнини;

рентгенологічних досліджень органів травного каналу, нирок;

плевральної та абдомінальної пункції.

Реєстрація електрокардіограм, проведення пневмотахометрії, спірографії.

Підготовки маніпуляційного стола до роботи.

Проведення діагностичної проби на індивідуальну чутливість до лікарських засобів.

Розведення і розрахунок дози антибіотика.

Виконання ін’єкцій внутрішньошкірних, підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних вливань.

Заповнення системи одноразового використання інфузійним розчином.

Узяття крові із вени для імунологічних, біохімічних та бактеріологічних досліджень.

Проведення дезінфекції, передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення.

Проведення контролю якості передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення на наявність залишків крові та мийних засобів.

Промивання шлунка.

Проведення фракційного та дуоденального зондувань.

Поставлення клізм: очисної, сифонної, олійної, лікувальної.

Проведення катетеризації сечового міхура.

Техніка користування функціональним ліжком.

Заміна натільної та постільної білизни лежачому пацієнту.

Годування тяжкохворого.

Обробка шкіри, профілактика пролежнів.

Подавання судна, сечоприймача та їх дезінфекція.

Накладання зігрівального компресу.

Техніка застосування медичних банок.

Техніка накладання гірчичників.

Подача кисню з кисневої подушки.

Техніка користування дозованим аерозольним інгалятором.

Застосування грілки та міхура з льодом.

Узяття мазків із зіва та порожнини носа.

Збирання мокротиння для дослідження.

Приготування розчинів хлорного вапна, хлораміну, сучасних дезінфекційних розчинів.

Виписування, облік і зберігання сильнодіючих, наркотичних та отруйних речовин згідно з чинними наказами.

Робота з листком призначень.

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ХІРУРГІЇ

Оброблення рук методом С-4.

Оброблення рук за методом Спасокукоцького—Кочергіна.

Оброблення рук стериліумом та іншими сучасними препаратами.

Надягання стерильного халата та рукавичок.

Надягання стерильного халата та рукавичок на хірурга.

Зупинення артеріальної кровотечі з верхньої третини плеча (різними методами).

Зупинення артеріальної кровотечі з нижньої третини плеча (різними методами).

Здійснення пальцевого притискання артерій.

Проведення провідникової анестезії за Лукашевичем—Оберстом.

Надання допомоги при гострій затримці сечі.

Накладення пов’язки “лицарська рукавичка”.

Накладення пов’язки “рукавичка”.

Накладення пов’язки Дезо.

Накладення колосоподібної пов’язки на плечовий суглоб.

Накладення пов’язки “чепець”.

Накладення пов’язки “шапка Гіппократа”.

Накладення пов’язки “вуздечка”.

Накладення пов’язки на очі.

Накладення косинкової пов’язки в разі ушкоджень різної локалізації.

Визначення групи крові за допомогою стандартних сироваток.

Визначення групи крові за допомогою цоліклональних реагентів.

Визначення резус-належності експрес-методом.

Проведення проби на індивідуальну сумісність.

Проведення проби на резус-сумісність.

Підготування медичних інструментів для венесекції.

Підготування медичних інструментів для первинної хірургічної обробки рани.

Підготування медичних інструментів для трепанації черепа.

Підготування медичних інструментів для операції на кінцівках.

Підготування медичних інструментів для скелетного витягання.

Підготування медичних інструментів для розтину гнояка.

Підготування медичних інструментів для ампутації кінцівок.

Підготування медичних інструментів для трахеостомії.

Надання медичної допомоги в разі перелому ключиці без зміщення відламків.

Надання медичної допомоги в разі перелому діафіза правого плеча.

Надання медичної допомоги в разі перелому кісток передпліччя в середній третині.

Надання медичної допомоги в разі перелому стегна.

Надання медичної допомоги в разі перелому кісток гомілки.

Надання медичної допомоги в разі перелому кісток таза.

Здійснення передстерилізаційної обробки хірургічного інструментарію.

Проведення премедикації хворому.

Проведення реанімаційних заходів на муляжі.

Гостра крововтрата. Критерії оцінки, клінічні ознаки, надання допомоги.

Контроль якості передстерилізаційного очищення.

Укладання матеріалу в бікси для стерилізації.

Підготовка стерильного столу до роботи.

Підготовка та обробка операційного поля.

Підготовка анестезіологічного столика.

Накладання джгута при артеріальній кровотечі.

Проведення непрямого масажу серця.

Проведення штучної вентиляції легень (рот- у- рот, рот-у-ніс).

Надання допомоги при западанні язика.

Підготовка стерильного стола перев’язувальної сестри до роботи.

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ПЕДІАТРІЇ

Проведення прийому здорових і хворих дітей.

Проведення оцінки стану, встановлення.

Збирання анамнезу.

Проведення загального огляду.

Проведення антропометрії.

Проведення оцінки фізичного та нервово-психічного розвитку дитини.

Визначення добової та разової кількості їжі дітям першого року життя.

Проведення підрахунку частоти дихання та пульсу, визначення їх характеру.

Проведення вимірювання артеріального тиску та його реєстрація.

Призначення і розрахунок доз ергокальциферолу з метою профілактики та лікування рахіту.

Одягання новонароджених.

Проведення туалету пупкової ранки.

Проведення ранкового туалету дитини грудного віку.

Проведення відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів.

Вимірювання температури тіла.

Проведення контрольного зважування.

Застосування міхура з льодом і грілки.

Проведення догляду за кувезом.

Розведення антибіотиків і розрахунок дози.

Проведення ін’єкцій: підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних.

Проведення гігієнічної та лікувальної ванн.

Підготовка сумішей для годування та годування дітей з ложки, через зонд.

Закапування крапель у ніс, вуха, очі.

Накладання зігрівального компресу на вухо, грудну клітку.

Накладання гірчичників, проведення гірчичних обгортань.

Збирання сечі для загального аналізу, за Нечипоренком, Зимницьким, на вміст цукру.

Розкладання та видача лікарських засобів.

Проведення антропометрії.

Складання схеми годувань дітей першого року життя.

Вимірювання температури тіла та її реєстрація.

Підрахунок пульсу.

Підрахунок дихання.

Вимірювання артеріального тиску та його реєстрація.

Розрахунок дози ергокальциферолу для профілактики і лікування рахіту.

Проведення патронажу (допологового, новонароджених та хворих дітей).

Оформлення документації (ф. № 112-0, 63-0, 30-0. 26-0).

Виписування направлень, довідок, рецептів.

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ

Збирання загального та гінекологічного анамнезу.

Узяття мазків на бактеріоскопічне та цитологічне дослідження.

Підготовка медичних інструментів для взяття матеріалу на біопсію та направлення на гістологічне дослідження.

Складання набору інструментів для діагностичного вишкрібання порожнини матки.

Складання набору інструментів для пункції черевної порожнини через заднє склепіння.

Оформлення документації.

Оформлення направлень на аналізи.

Збирання анамнезу.

Вимірювання зовнішніх розмірів таза.

Вимірювання висоти стояння дна матки та обводу живота.

Проведення зовнішнього акушерського дослідження.

Узяття мазка на цитологічне дослідження.

Узяття мазка на бактеріоскопічне дослідження.

Визначення термінів вагітності, допологової відпустки та пологів.

Визначення групи ризику вагітних.

Проведення огляду грудних залоз.

Проведення бесіди щодо психопрофілактичної підготовки вагітних до пологів.

Підготовка медичних інструментів для взяття матеріалу на біопсію та оформлення направлення на гістологічне дослідження.

Складання медичних інструментів для діагностичного вишкрібання порожнини матки.

Складання медичних інструментів для пункції черевної порожнини через заднє склепіння піхви.

Терапія

1-1.Організація поступлення пацієнтів до стаціонару. Порядок реєстрації зумовлюється причиною госпіталізації пацієнта до стаціонару та його станом здоров’я.

1. На пацієнтів, що поступають за направленням дільничного лікаря, медична сестра приймального відділення одразу ж заповнює карту стаціонарного пацієнта та реєструє її.

2. Заповнення документації на пацієнтів, яких доставила машина швидкої допомоги, або які звернулися самостійно, відбувається тільки після їх огляду черговим лікарем та встановленням попереднього діагнозу і вирішенням питання щодо необхідності госпіталізації у відповідне відділення стаціонару. У даному випадку можливі такі варіанти:

а) пацієнта приймають у дане відділення лікарні;

б) пацієнту відмовляють у госпіталізації (що реєструється к відповідному журналі) з таких причин: відсутність необхідності у госпіталізації взагалі, якщо після надання допомоги сан пацієнта повністю нормалізувався, або непрофільність хвороби (інфекційне захворювання). В таких випадках, якщо під час огляду пацієнта, бригада швидкої допомоги ще не виїхала, вона повинна доставити пацієнта до профільної лікарні. Якщо вона вже поїхала, черговий лікар викликає швидку допомогу, що спеціалізується на перевезення хворих.

3. Існує певний порядок черговості госпіталізації при масовому поступлення пацієнтів до стаціонару:

- спочатку приймають та реєструють тяжкохворих;

- пізніше пацієнтів середнього ступеня важкості;

- і в останню чергу, приймають пацієнтів за направленням.

4. Пацієнта, що поступає до стаціонару у надто тяжкому стані, або стані, який потребує реанімаційних чи операційних втручань, спочатку надають необхідну допомогу, а тільки після цього реєструють.

5. Якщо у пацієнта, що поступає в стаціонар, у приймальному відділенні виявлено інфекційне захворювання, то тактика медичного персоналу має бути такою:

- до появи машини швидкої допомоги, пацієнта розмістити у ізолятор (бокс);

- чергова медична сестра повинна заповнити «термінове повідомлення про інфекційне захворювання (ф.№ 058/о), яке направляють до санепідемстанції;

- після відправки пацієнта, у боксі провести заключну дезінфекції.

6. Коли пацієнт, якого привезла до стаціонару машина швидкої допомоги, знаходиться в непритомному стані, реєстрація його відбувається зі слів супроводжуючих осіб або за наявними документами. Якщо їх немає (наприклад, коли пацієнта знайшли на вулиці без документів), у приймальному відділенні докладно записують його зовнішні дані та прикмети, ці відомості передають телефоном до чергової частини міліції. У всіх документах, до встановлення особи, пацієнт проходить, як «невідомий».

КОЛОНОСКОПІЯ Перед колоноскопією пацієнту необхідно ретельно очистити кишечник. Пацієнти отримують детальну інструкцію по підготовці до процедури. Як правило, протягом декількох днів перед колоноскопією пацієнту необхідно пити спеціальний очищуючий розчин і / або перейти на рідку дієту, приймати проносні або робити клізми. Необхідно в точності виконувати інструкції лікарів по очищенню кишечника, інакше результати обстеження можуть бути неточними, і колоноскопію доведеться повторити, або буде призначена альтернативна, менш точна діагностична процедура.

У період підготовки пацієнтам не потрібно відмовлятися від більшості ліків, однак деякі медикаменти можуть перешкодити обстеженню. До таких медикаментам відносяться препарати, що містять ацетилсаліцилову кислоту, засоби для розрідження крові (наприклад, варфарин), ліки проти артриту, інсулін, і добавки, що містять залізо.

УЗД виключити продукти які посилюють газоутворення бо повітря поганий фактор для просвітлення УЗД, при запорах ентеросорбенти, + засоби які покращують травлення (фестал)

Пункція плевральної порожнини проводиться з метою діагностики, з метою видалення повітря або рідини, введення лікарських речовин або ж повітря з метою лікування. Приладдям для терапії пункції плевральної порожнини є: пункційна товста голка, що має товщину не менше 0,1 см, а також довжину близько 8-15 см із загостреним коротко закінченням, з одягненою поліхлорвінілової або ж гумової на канюлю трубкою, щільно соединяемой з канюлею 20 мл шприца; шприц 20 мл з наявністю голки; зажим для відсмоктування крові; новокаїнової розчин 0,5% - 50 мл; томпони; спирт; лейко-пластир.

Коли є повітря в районі плевральної порожнини пункція проводиться в районі другого міжребер'я по середньо-ключичній лінії. У практиці хірургії часто зустрічаються з обмеженим гемо - і пневмотораксом, емпієма плеври. У таких ситуаціях точка для пункції повинна вибиратися на основі рентгенологічних і клінічних (місце укорочення перкуторного звуку) даних.

Лапароцентез — проколювання черевної стінки за допомогою троакара Прокол роблять по середній лінії живота на однаковій відстані від пупка та лобкової кістки або по внутрішньому краю лівого прямого м'яза живота.

Спірографія Легеневі об'єми

Дихальний об'єм (ДО) - об'єм повітря між рівнями спокійного вдиху і спокійного видиху (N - 500 мл).

Резервний об'єм вдиху (РОвд) - об'єм повітря між рівнями спокійного вдиху і максимального видиху (N - 1000-1500 мл).

Резервний об'єм видиху (РОвид) - об'єм повітря між рівнями спокійного вдиху і максимального видиху (N - 1000-1500 мл).

Залишковий об'єм легень (ЗОЛ) - об'єм повітря між рівнями максимального видиху і повного спадіння легень.

Легеневі ємності

Ємність вдиху (Євд) - сума дихального об'єму і резерву вдиху

ДО + Ровд = Євд

Життєва ємність легень (ЖЕЛ) - сума дихального об'єму і резервного об'єму вдиху і видиху

ЖЕЛ = ДО + Ровд + Ровид

(N - 2500-3500 мл)

Загальна ємність легень (ЗЄЛ) - сума життєвої ємності легень і залишкового об'єму легень

ЗЄЛ = ЖЄЛ + ЗОЛ

Функціональна залишкова ємкість легень (ФЗЄЛ) - сума резервного об'єму видиху і залишкового об'єму легень

ФЗЄЛ = Ровид + ЗОЛ

Це фактично кількість повітря в легенях. Що залишилась при звичайному спокійному видиху.

Динамічні показники (вентиляційні)

Динамічні показники можна отримати при форсованому диханні або при фізіологічному навантаженні:

хвилинний об'єм дихання (ХОД) - кількість повітря, що видихають за 1 хвилину

ХОД = ДО х ЧД. (При спокійному диханні 500 мл х 16 = 8 літрів);

частота дихання (ЧД) - кількість дихань за 1 хвилину;

максимальна вентиляція легень (МВЛ) - найбільша кількість повітря, яку легені можуть провентилювати за 1 хвилину;

резерв дихання (РД) - різниця між фактичними величинами максимальної вентиляції легень і хвилинним об'ємом дихання

РД = МВЛ - ХОД

У відсотках - N 85%.

Пневмотахометрія

Пневмотахометрія - метод визначення ш видкості повітряного струменя при максимально швидкому вдиху і видиху, а отже і пропускній спроможності бронхіального древа.

Показник швидкості руху повітря

(N) N = ЖВЛ/ ЖЄЛ (N - 16-20 мл/хв.).

Характеристика зубців та інтервалів електрокардіограми:

Зубець Рвиникає в результаті збудженя (деполяризації) правого і лівого передсердь. Тривалість його 0,06 – 0,10 сек, висота – 0,5 – 2,5 мм. Зубець в І і ІІ відведеннях завжди позитивний.

Інтервал PQ – відображає передсердно-шлуночкову (атріовентрикулярну) провідність. Тривалість інтервалу PQ – 0,12 – 0,2 сек, при частоті скорочень серця 90 – 60 за 1 хвилину.

Зубець Q – відображає збудження міжшлуночкової перетинки та внутрішньої поверхні шлуночків. Зубець Q найменш постійний зубець, тільки у 3% пацієнтів є у всіх відведеннях. Найважливіше запам’ятати, що у здорової людини глибина зубця Q не повинна перевищувати ¼ зубця R в тому ж відведенні, що приблизно становить 3 мм. Ширина зубця Q – 0 – 0,03 сек.

Шлуноковий комплекс QT складається з початкової частини QRS, проміжного сегмента ST і кінцевого зубця Т.

Найвищий зубець шлуночкового комплексу R має висоту 6 –16 мм. Якщо вольтаж R в одному із стандартних відведень –в межах 10 мм, а сума 3-ох відведень – 15-25 мм, вольтаж вважається нормальним.

Ширина інтервалу QRS – 0,06-0,1 сек. Якщо ширина QRS різна в стандартних відведеннях, заключення робиться по найбільшій.

Зубець S відтворює закінчення збудження обох шлуночків. Ширина зубця S – 0,06 сек, глибина 2,5 – 6,0 мм.

Сегмент ST – проміжна частина шлуночкового комплексу, що відповідає періоду повного охоплення збудженням обох шлуночків. Зміщення ST нище або вище ізолінії не повинно перевищувати 1 мм. Різке зміщення ST вверх куполоподібного характеру спостерігається при великовогнищевому інфаркті в перші дні та при стенокардії Принцметала, а зміщення його вниз – при хронічній коронарній недостатності.

Зубець Т – відображає процес кінцевої реполяризації шлуночків. Ширина зубця Т коливається від 0,16 до 0,24 сек, висота в І, ІІ, ІІІ відведеннях – 2-6 мм. У ІІІ відведенні зубець Т може бути пониженим, двофазним чи від’ємним в нормі.

Зубець U – слідує через 0,04 сек, він несталий, ширина його 0,16-0,25 сек, висота до 2 мм, стає високим при гіпокалійемії.

Інтервал Q-T (QRS-T) – електрична систола шлуночків, тривалість у здорових людей 0,34 - 0,44 сек, вимірюється від початку Q до кінця зубця Т.

Інтервал Т-Р характеризує електричну діастолу серця, потенціали відсутні, реєструється нульова ізоелектрична лінія.

Інструкція

підготовка маніпуляційного столу до роботи.

1. Процедурна сестра надягає стерильний халат, шапочку, маску, обробляє руки, розкладає стерильні біси.

2. Стіл обробляємо 3% хлораміном два рази з інтервалом 15 хв.

3. Стіл накриваємо трьома шарами стерильних простирал.

4. Нижнє простирало розтиляємо так, щоб воно звисало на 20-30 см нижче від панелі столу.

5. Зверху кладемо складене в двоє простирадло.

6. З обох боків стола додатково кладуть складені вдвоє рушники, або невеликі простирала.

7. Виймаємо із стерилізатора сітку з інструментами, кладемо її на стерильний столик на складене вчетверо стерильне простирадло і сестра в певній послідовності їх розкладає.

8. Завершуємо перестилання накриттям стерильного стола складеним у двоє стерильним простирадлом.

9. Верхнє простирадло ззаду і збоку скріпляємо затискачами з нижнім простирадлом.

10. передній край верхнього простирадла захоплюємо двома затискачами, за які його піднімають і відкривають таким чином доступ до інструментів.

11. Після накривання стерильного стола до нього прикріплюють етикетку, на якій зазначають дату накривання.

Дезінфекція поточна і заключна ( методи механічний-вологе прибирання, фізичний -ультрафіолет високі і низькі температури, хімічний, комбінований)

ПЕРЕДСТЕРИЛІЗАЦІЙНА ОБРОБКА

Протягом 0,5 хвилини виріб промивається проточною водою для усунення залишків дезинфікуючого розчину.

В миючому розчині, для виготовлення якого застосовуються тільки дозволені засоби, вироби замочуються при повному зануренні. У тому випадку, якщо вони складаються з декількох частин виробу необхідно розібрати і простежити, щоб всі наявні порожнини були заповнені розчином. При температурі миючого розчину 50? експозиція становить 15 хвилин.

Після закінчення часу кожен виріб за допомогою йоржа або марлевого тампону протягом 0,5 хвилини миють у тому ж розчині.

Під проточною водою вироби обполіскують. Тривалість ополіскування залежить від застосовуваного засобу («Астра», «Лотос» — 10 хвилин, «Прогрес» — 5, «Биолот» — 3).

Ополіскування у дистильованій воді протягом 30 секунд.

Сушіння в сушильних шафах гарячим повітрям. Фенолфталеїнова на миючі засоби, азопірамова на кров

ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХНАВИЧОКЗ РІЗНИХ ВИДІВ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Охарактеризуйте працю та фізіологічні особливості різних видів діяльності

2. Реферат Дослідження різних контурів регулювання витрати реалізованих на пневматичних і електричних засобах та з використанням різних методів вимірювання

3. Реферат Орієнтовний перелік питань до заліку з Юридичної психології

4. Реферат Система обліку медичних справ поліклініки

5. Реферат Загальні питання безпеки праці: Перелік робіт підвищеної небезпеки

6. Реферат Загальна характеристика видів мистецтва

7. Реферат ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА СЕМЕСТРОВИЙ ЕКЗАМЕН

8. Реферат Права та обов’язки дитини

9. Реферат РОГРАМА ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ«Я-КОНЦЕПЦІЇ» У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ

10. Реферат ФОРМУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО СКЛАДУ МЕДИЧНИХ ВИШІВ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1920-х рр.