Новости

Історик як суб’єкт пізнання. Творча активність суб’єкта

Работа добавлена:


Історик як суб’єкт пізнання. Творча активність суб’єкта на http://mirrorref.ru

37. Історик як суб’єкт пізнання. Творча активність суб’єкта.

Історик як суб'єкт пізнання. У історичному пізнанні особливо важлива роль належить суб'єкту-досліднику. Вище зазначалось, що між суб'єктом і об'єктом пізнання існує нерозривний діалектичний зв'язок. Суб'єкт є підсумком попереднього розвитку об'єкту — людського суспільства і створених попередніми поколіннями матеріальних і духовних цінностей. Кожна людина має свій суб'єктивний погляд на оточуючий світ, який зумовлений здобушми знаннями, уявленнями про загальну картину світу, політичними, ідеологічними переконаннями, моральними і духовними цінностями, особливостями психологічного складу.

Позитивістська історіографія XIX ст. намагалась поширити образ «ідеального» дослідника, який здатний безсторонньо і об'єктивно відновити події минулого, позбутись впливу сучасності і позанаукових чинників. Такий дослідник повинен суворо дотримуватись фактів, не допускати втручання у пізнання жодних зайвих впливів. Французький вчений XIX ст. Н.Д.Фюстель де Куланж твердив, що історик повинен підходити до своєї проблеми не тільки без упереджень, але й без робочих гіпотез, він мусить дивитись на речі так, як дивились люди того часу, який вивчається.Даремно говорити, що такий образ «ідеального» історика цілком суперечить усій історіографічній практиці, є утопічним. Дійсність давала і продовжує давати протилежні приклади. Останнє ставило під сумнів об'єктивність отримуваних знань (про це йтиметься у розд. VII) і зводити об'єкт до свідомості суб'єкта. Така крайність призводила до зникнення об'єкту і викликала серйозні труднощі при з'ясуванні джерела суб'єктивних образів.Інтерпретація питань суб'єкту пізнання вимагає стислого розгляду проблеми Людини. Наукові дослідження XX ст. встановили біологічну єдність усіх ланок органічного світу. У цьому ланцюгу Людина займає вищу сходинку еволюції природного світу від неживої до живої речовини, а від неї — до мислячої істоти. Згідно наукового погляду Людина є результатом діалектичної взаємодії біологічного і соціального чинників в еволюції її попередників. При цьому соціальне вважається вишою формою буття, ніж біологічне, хоча останнє і продовжує відігравати значну роль у житті людей. Соціальне буття спричинило появу свідомості, тобто мислення, здатності до самопізнання. Еволюція свідомості, як вищої нервової діяльності, досліджена досить добре, хоча залишається ще чимало незрозумілих моментів. Виникнення мислення продукту біологічного субстрата — мозку — пов'язується з тривалою практичною діяльністю багатьох поколінь людей. Мислення, свідомість це ідеальне (в поняттях і образах) відображення оточуючого природного і соціального середовища. Діалектика об'єктивного і суб'єктивного тут репрезентована таким чином: ідеальні образи реальності свідомістю перетворюються у слова мови і, тим самим, знову об'єктивізуються, можуть сприйматись іншою людиною як об'єкшвно-суб єкшвні образи.Таким чином, кожна людина як суб'єкт пізнання є передусім споживачем тих інтелектуальних здобутків і знань, які нагромаджені людством і, які полегшують людині пізнання світу. Кожна 'особа може або додати до цих знань частку свого досвіду, або спростувати старі знання і знову ж. розширити їх обрії.Суб'єкт історичного пізнання не може досліджувати минуле без елементарного знання про світ, суспільство, людину, методи і принципи своєї науки, без уявлень про об'єкт свого вивчення. Усі ці знання і вміння можна охарактеризувати як світогляд.

Історик як суб’єкт пізнання. Творча активність суб’єкта на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Особливості історії як об’єкту пізнання

2. Реферат Теоретичний і емпіричний рівні наукового пізнання в історії

3. Реферат Коротка творча біографія Сергія Миколайовича. Словник Горінівки

4. Реферат Оцінка інженерного захисту працівників об’єкта

5. Реферат Оцінка інженерного захисту працівників суб’єкта. Задача

6. Реферат Дослідження відносин ПАТ «Інгулецький ГЗК» як суб’єкта господарювання з покупцями та замовниками

7. Реферат Особистісна активність людини в контексті історичної психології

8. Реферат ПІГМЕНТОСИНТЕЗУВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ БАКТЕРІАЛЬНИХ ТА ДРІЖДЖОВИХ КЛІТИН ЗА ДІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

9. Реферат Формування маркетингової стратегії підприємства – суб’єкта міжнародного бізнесу на прикладі ПАТ «Універмаг «Дитячий світ»»

10. Реферат БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ СИРОВАТКИ КОРДОВОЇ КРОВІ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ МОДЕЛІ ПОСТГІСТЕРЕКТОМІЧНОГО СИНДРОМУ